Ajax-loader

'művészettörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Pataky Tamás - Amiről ​a szőnyegek mesélnek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vadászi Erzsébet - A ​bútor története
Vadászi ​Erzsébet művészettörténész a bútor történek feldolgozásával régi hiányt pótol a magyar könyvpiacon. Az anyagból és technikából kiindulva, a használat megkövetelte formai változások széles skáláját és egyben a bútorkészítés fejlődését tárja elénk e könyvben, az ókortól a XX. századi gépesített eljárásokig - korok és országok szerinti csoportosításban. A szerző a számos bútortípuson kívül megismertet a bútordíszítő eljárásokkal, a különböző díszítő motívumok fejlődésével - és ezzel egyben a bútor művészeti értékelését és művészettörténeti jelentőségét is felvázolja. Könyve nemcsak a nagyközönség számára lesz tanulságos, de a gyűjtők és szakemberek körében is érdeklődésre tarthat számot.

Dominique Fernandez - Ganümédész ​elrablása
A ​Goncourt-díjas Dominique Fernandez ebben a könyvében páratlan áttekintést ad a homoszexualitás kultúrtörténetéről, azt vizsgálja, hogyan vonulnak át egyes motívumok búvópatakként a világirodalom minden korszakán, milyen ravasz szublimációkban jelentkeznek a művekben (irodalomban, festészetben, zenében filmben) az elfojtársa ítélt témák. Fernandez vitathatatlanul a kérdés legavatottabb ismerője Franciaországban: lenyűgöző tárgyismerettel, nagy beleérző képességgel ismerteti a műalkotások hátterét, szimbolikáját (mit jelképez például Szent Sebestyén alakja). S hogy az olvasó megértse, miért kényszerültek a művészek ilyen bonyolult formanyelvre, röviden a történelmen, s ismerteti, hogyan kezelték az egyes korokban a homoszexualitást.

830480_5
Botticelli Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Botticelli
A ​Metropol és a Kossuth Kiadó Világhíres festők sorozatának első kötete. Botticelli mindig is előkelő helyet foglalt el az itáliai reneszánsz művészei között, ugyanakkor a műértők sokáig nem tulajdonítottak kiemelkedő jelentőséget életművének. A kortársak már életében nagy tisztelettel beszéltek a művészről és műveiről, anélkül, hogy kiemelték volna tehetségét a többi mesterhez hasonlítva.

Albrecht Júlia - A ​kerámiaművesség története
E ​könyv a művészeti szakközépiskolák kerámia-szakosztályai számára szánt tankkönyv. Alapfokon vezeti be az olvasót a kerámiaművesség történetébe, szűkszavúan, lényegretörően. A szakmai és művészeti szempontból legszínvonalasabb, újat hozó korszakokkal, művekkel foglalkozik. Részletesen kitér a technikai megoldásokra, jellemző díszítőmotívumokra, mégis célszerű együtt forgatni a "Kerámiakészítés elmélete és technológiája" című könyvvel, melyben további leírások találhatók bizonyos kerámiakészítési módokról, speciális mázakról stb.

Gerő László - Az ​építészeti stílusok
Gerő ​László könyvében arra vállalkozik, hogy az időrendet betartva a legfőbb építészeti stílusok kialakulásának leglényegesebb vonásait tömören összefoglalja, rajzokban szemléltesse. Az építészet stílusait nemcsak formaelemein, hanem jellegzetes szerkezetein, részletein, az épületek külső homlokzatának alakításán és belső térformálásán át kívánja megközelíteni. Gerő László könyve igen alkalmas arra, hogy az építészeti kérdésekben járatlan érdeklődőket bevezesse az építészeti stílusok ismeretébe, de ugyanakkor minden művészetkedvelő számára összefoglaló kézikönyvül is szolgálhat, melynek szép kiállítása gyönyörködteti majd az olvasókat.

Norbert Schneider - Vermeer
Igaz, ​hogy azon a kevés képen, amit festett, megtaláljuk a teljes színskálát; de a citromsárga, a világoskék és a halványszürke színharmóniája festészetének olyan karakterisztikus vonása, mint a fekete-fehér-szürke-rózsaszín együttese Velázqueznél. (Vincent van Gogh)

Podhorányi Zsolt - Mesélő ​kastélyok
Mértéktartó ​becslések szerint a hazai kastélyvagyon húsz százaléka, egynegyede pusztult el a második világháború lőporfüstjében. Senki nem vette számba azonban, hány úri lak semmisült meg az államszocializmus éveiben, és hány nemesi rezidenciát tettek felismerhetetlenné modern kapitalizmusunk acélkalapácsai. Összeszorul a szívünk, ha hosszabb kirándulásra indulunk Magyarország belsejében. Ásító ablakok, gazzal benőtt téglahantok, bedőlt kerítések jelzik helyét a régi kastélyoknak. Úri rezidenciáknak, ahol történelmünket irányították sok-sok évszázadon át, cifra szalonoknak, ahol titkos történetek szirmai nyílnak felénk. Elvesztettük a kapcsolatot a hajdani kastélylakókkal. Kár a veszteségért. A szivarfüstös kártyaszobákban, a tükörfényes dísztermek mélyén ugyanis nem pusztán a korabeli település mindennapjait irányították, kulturális életünk színe-java is a társas élet számára épített kastélyokban adott egymásnak találkát. Haydn legszebb műveit az Esterházy hercegek szolgálatában komponálta, a félkezű zongorista Zichy gróf kerti lakot hozatott rendbe, csakhogy Liszt Ferenc a legteljesebb kényelemben pihenhessen, Beethoven képtelen volt betelni a Brunszvik csitrik látványával Martonvásáron, amint csontfehér ujjaik tavaszias szonátákat szólaltatnak meg a zongorán.

Domonkos Ottó - A ​magyarországi kékfestés
A ​népművésezt tiszta színeinek és formáinak újrafelfedezésével egyidejűleg napjainkban éli reneszánszát a kékfestő textilanyag is. Újra rangot nyert elegáns női és férfi viseletként, mint annak idején, a XVII. században, amikor először került a francia királyi udvarba az indiai hajókereskedelem révén, udvari ajándékként. Magyarországon a XVIII-XIX. században elsősorban férfi és női paraszti viselet volt, de nagy kedvvel készítették belőle a kelengyék dunyha- és párnahuzatatit, asztalterítőit is. Az indiai gyapot és indigó gyorsan elterjedt Európában; francia és türingiai térhódítása után a mesterség egyes fogásai, a forma- és mintakészítés stb. a magyarországi műhelyekben is specializálódtak. Egészen az 1970-es évekig használják nálunk a kékfestő anyagot, amelynek motívumkincsében a barokk, rokokó, empire és szecessziós hatások mellett emgtalálhatók a honi mozgalmak művészi kölcsönhatásai is. A szerző külön fejezetben foglalkozik a kékfestés munkafolyamataival, a formakészítéssel, a mintakönyvekkel s a vásározások során is megfigyelhető tájegységek speciális anyagaival, valamint a külföldi kékfestőközpontok és a hazai műhelyek kapcsolataival a XVII-XIX. század folymán. A kötetet a kékfestő textília modern megújulásával foglalkozó fejezet zárja. A textíliákat, népviseleti öltözékeket, a vásári árusítás jeleneteit, továbbá a mesterség eszközeit, a munkahelyeket 129 fekete-fehér és 37 színes kép mutatja be.

Gilles Néret - Devils
Something ​wicked this way comes Ever since he disguised himself as a snake and tempted Eve with an apple, the devil has been everyone`s favorite villain. Lucifer himself is the star of this book, which contains images of him throughout the history of art. Etchings, woodcuts, paintings, illustrations, drawings, photographs, and advertisements featuring the devil, by the likes of Da Vinci, Bosch, Pierre et Gilles, Giger, and many more, populate the pages of this supremely "evil" book.

Émile Verhaeren - Rembrandt
A ​Rembrandt-életmű értelmezésének legfontosabb kérdéseit veti föl remek esszéjében a belga költő. Vizionárius, mondta Kosztolányi a századforduló jeleséről, Verhaerenről (1855--1916): "Csupa önkívület és spirituális feszültség (...), a város, a nagy tömegek költője. Művészi hitvallását támogatja nemesen-szociálisztikus világnézete." Elemzőkészsége és költői erényei együttesen mutatkoznak meg Rembrandt-esszéjében. Verhaeren több írásában is beleérzéssel és szakavatottan vizsgálta a festészetet, kivált a németalföldi művészet problémáit. Rembrandt-értelmezését is a németalföldi festészet helyzetének jellemzésével kezdi, majd a művész pályájának -- életének, jellemének, főbb műveinek, köztük az _Éjjeli őrjárat_-nak s külön fejezetben a rézkarcoknak -- elemzésével fejti ki alaptételét: az ő szemében Rembrandt modell, az olyan zseni példája, aki saját korában gyökerezve is kortársunkká válik.

Alison Cole - Reneszánsz
Fedezzük ​fel, hogyan teremtettek új eszméket a perspektíva, a harmónia és a szépség területén azok a sokoldalúan képzett művészek, akik járatosak voltak a festészetben, a szobrászatban és az építészetben. Ismerjük meg Itália és Észak-Európa kulturális központjait és - Donatellótól és Leonardótól Van Eyckig és Dürerig - azokat a művészeket, akik e központokat híressé tették.

Cserba Júlia - Magyar ​képzőművészek Franciaországban (1903-2005)
Franciaország, ​különösen Párizs jelentősége és szerepe a 20. századi modern képzőművészet történetében közismert - óriási irodalom áll az érdeklődők rendelkezésére, amely lehetővé teszi a korszak, a művészeti élet és a különböző stílusirányzatok megközelítését. Ennek a szellemi pezsgésnek aktív részesei, szereplői voltak a Magyarországról kivándorolt képzőművészek. A szerző hosszú évek kutatómunkájával állította össze a magyar származású festők és szobrászok életrajzát - a kötet különlegessége, hogy a nemzetközi hírű Bálint Endre, Czóbel Béla, Farkas István, Nicolas Schöffer, Tihanyi Lajos vagy Victor Vasarely mellett azokat az itthon kevéssé ismert művészeket is bemutatja, akik a francia művészeti életben jelentős szerepet játszottak vagy játszanak. A bevezető és az életrajzok a közel 300 illusztráció segítségével szemléletesen tükrözik a mindenkori történelmi körülményeket és a kulturális hátteret - szellemi áramlatokat, kiállításokat, emberi kapcsolatokat. A kötet nemcsak a szakemberek számára fontos kézikönyv, hanem izgalmas intellektuális felfedezéseket is kínál olvasói számára. A közelmúlt néhány kiállítása, mint pl. Anna Mark (Kiscelli Múzeum), Hetey Katalin (Képzőművészeti Egyetem), Réth Alfréd (Budapest Galéria), Reigl Judit (Műcsarnok), Csernus Tibor (Műcsarnok, Kogart), Pátkai Ervin (Képzőművészeti Egyetem) különösen aktuálissá teszik a kötet megjelenését, de a közeljövő is sok érdekes tárlatot ígér (Konok Tamás, Vajda Lívia, Csáky József). A szerzőről Az 1983 óta Párizsban élő művészeti író elsősorban a magyar- francia képzőművészeti kapcsolatok kutatásával foglalkozik. Több száz publikációja jelent meg kiállítási katalógusokban, valamint kulturális és művészeti folyóiratokban (Balkon, Új Művészet, Élet és Irodalom, Pannon Tükör, Árgus, www.artportal.hu). Kiállítások szervezésével is foglalkozik, amelyek közül többnek kurátora volt (Dorosz Károly, Modern Art Gallery, Párizs és Galerie Hélios, Honfleur, 1994; Rozsda Endre- emlékkiállítás, Székesfehérvár, 2000; Francoise Gilot, Várfok Galéria, 2005. Közreműködött a Magyar Zsidó Múzeum Modigliani, Soutine és montparnasse- i barátaik című tárlat szervezésében 2003- ban. A 2005. évi műcsarnokbeli Reigl Judit- kiállítás rendezésében művészeti tanácsadóként vett részt.

Joanna Guze - A ​művészet nyomában
Az ​őskori ember barlangjában kezdjük utunkat, ahol az ember először merített a művészet forrásából. "S az országokon, évszázadokon, különböző korszakokon, az építészeti, festészeti és szobrászati stílusokon át vezető úton meggyőződhettünk arról, hogy ez a forrás kimeríthetetlen. A művészek sohasem elégedtek meg azzal, amit elértek, ami kész, az elért tökéletességet sohasem tartották a végső tökéletességnek. Stílusról stílusra, módszerről módszerre, szemléletről szemléletre haladva, egyre újabb és újabb szépségeket fedeztek fel, egyre újabb érzelmeket és gondolatokat tártak föl előttünk." A hosszú vándorúton élvezetesen kalauzol végig a kitűnő lengyel írónő és a több száz színes és fekete-fehér illusztráció.

David Bianco - Brueghel
A ​flamand festő, Pieter Brueghel munkásságát övező, századokon átívelő siker és ismertség mellett meglepően gyér ismeretanyag áll rendelkezésre az életéről. Művészi életútját a különleges egyediség jellemezte, ezen az úton nem maradt hely a művész népszerűsítésére, csak a mű számított. A színes képekkel illusztrált kötetből a festőművész életét ismerhetjük meg.

A. F. Dmitrenko - N. A. Fjodorova - E. V. Kuznyecova - O. F. Petrova - Az ​orosz művészet mesterei
Szép ​könyvet adunk a művészetet szerető olvasók kezébe: kiadványunk az orosz festészet és szobrászat ötven kimagasló mesterének életéről és munkásságáról ad tájékoztatást. megtalálhatók benne az ikonfestészet legendás hírű képviselői (Andrej Rubljov, Feofan Grek), a XVIII. századi klasszicizmus nagyszerű alkotói, és a XIX. századi világhírű művészek (Brjullov, Ajvazovszkij, Alekszandr Ivanov, Perov, Siskin, Verescsagin, Repin, Szurikov). Megfelelő súllyal szerepelnek benne a századforduló nálunk még kevéssé ismert, nagy hatású festői és szobrászai is (Levitan, Vrubel, Boriszov-Muszatov, Benua, Trubeckoj, Rerih és társaik). Számos adat, életrajzi részlet könyvünkben szerepel először magyarul; a kötetből kibontakozik az orosz művészek sok évszázados küzdelme az orosz nemzeti jellem és valóság elmélyült bemutatásáért; az orosz művészet és irodalom különösen szoros kapcsolata; az a sajátos, ismételhetetlen, amit ezek a nagyszerű alkotók adtak a világnak. Könyvünket bőséges, nagy gonddal összeválogatott és szépen reprodukált illusztrációs anyag teszi még teljesebbé és látványosabbá.

Horváth György - Dési ​Huber
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Entz Géza - Magyar ​művészettörténet - Gótika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radocsay Dénes - Magyar ​művészettörténet - Reneszánsz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Garas Klára - Magyar ​művészettörténet - Barokk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Magyar ​művészettörténet - Románkor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Féjja Sándor - Holnap ​nyolcéves leszek
A ​maga nemében egyedülálló feladatra vállalkozott Féjja Sándor. Játékos című könyvében – Holnap nyolcéves leszek – az egész estés animációs film történetét, művészeti és gyakorlati kérdéseit vizsgálja. A “műfaj” úttörőiről megtudhatjuk, hogy az első egész estés film minden valószínűség szerint az 1917-ben Argentínában készült néma szatíra, az Apostol volt. Az európai elsőbbség L. Reininger 1926-ban Németországban született, kartonból kivágott árnyképes animációjáé. Átütő nemzetközi sikert első ízben Walt Disney műve, az 1937-ben bemutatott, négyéves munkával létrehozott Hófehérke és a hét törpe aratott. (Az animáció egyébként E. Reynaud 1888-as vetítésétől, tehát korábbról datálható, mint Lumière mozgóképének megjelenése. ) Féjja megvizsgálja az egész estés filmmel, és általában az animációval kapcsolatos legfontosabb elméleti, esztétikai, technikai kérdéseket. Elemzi, hogyan hatott a comics, a képregény a hosszú rajzfilm képi világára, dramaturgiai építkezésére. Áttekinti az egész estés animáció fejlődését a világ különböző részein, nagyító alá veszi az egész estés magyar animációt s a szellemi bázisul szolgáló rövid animáció fejlődési stációit. Megkérdez honi alkotókat is munkájuk nehézségeiről, lehetőségeiről, filmjeik születésének körülményeiről. Féjja kísérletet tesz az egész estés magyar rajzfilmek tipizálására is. Az újító filmek közé kilenc művet sorol, a populáris filmeket pedig öt alcsoportra osztja: a comics, illetve natúrfilm ihletésűekre, a sorozat egyes darabjaiból utólag összegyúrtakra, a “pirruszi” bábfilmekre és portréanimációkra. Esztétikai, dramaturgiai, technikai szempontból néhány hazai produkciót elemez is. A rengeteg adatot, tényt közlő, fontos szakmai ismereteket továbbadó mű élvezhetőségét és használhatóságát jelentősen csökkenti sajnálatosan széteső szerkezete, szerkesztetlensége. Mindamellett a szerző nem győzött meg a bevezetőben kifejtett tételről, miszerint az idő igazolta, a társadalmilag fontos dolgokat közvetítő egész estés filmek “elsők az egyenlők között”. Ezek azonban szerintem – néhány kivételt leszámítva – inkább csak az üzleti sikert, a szórakoztatást célozzák meg. Ez nem bűn, sőt! Az ár azonban legtöbbször komoly művészi kompromisszum. Gervai András

Szentkirályi Zoltán - Az ​építészet világtörténete I.
Szentkirályi ​Zoltán kétkötetes munkája, Az építészet világtörténete és Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat egyik legjelentősebb vállalkozása. A szerző ugyanis nemcsak a már viszonylag bőségesen ismertetett európai építészet történetét dolgozza fel, de plasztikus képet ad az amerikai kontinens és Ázsia építőművészetéről is, mely eddig többnyire kívül esett a hasonló témájú könyvek érdeklődésén. A Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat következő kötete régészeti jellegű. Domanovszky György munkája a kerámiaművészet kezdeteivel, az edénykészítés és az agyagszobrászat kialakulásával foglalkozik.

Szarka Klára - Fejér Zoltán - Fotótörténet
A ​sok fényképpel illusztrált műben a szerzők áttekintik a fotótörténet legfontosabb eseményeit. A mű részben a technikatörténet egy fejezete is, hiszen összefoglalást ad a fényképezőgépek, fényképészeti eszközök fejlesztéséről, ismerteti a legfontosabb géptípusok szerkezetét.

Nikolaus Pevsner - Az ​európai építészet története
Nikolaus ​Pevsner, a világhírű angol építészettörténész műve az európai építészet alapvető kézikönyve. Hét angol kiadást ért meg eddig, és a magyar a tizedik nyelv, amelyre lefordították. A mű szakszerűen mégis közérthetően taglalja a legfontosabb, korszakot jelző építészeti műveket s az őket létrehozó eseményeket, nemzeti sajátosságokat, stílusokat, stílusváltozásokat. Egyedülálló népszerűségéhez bizonyára hozzájárul a szerző eleven írásmódja, mely az építészettörténet nem könnyű témáját érdekfeszítő olvasmánnyá alakítja. A könyvet 328 képből és alaprajzból álló bőséges illusztrációs anyag teszi teljessé. CORVINA KIADÓ

Szentkirályi Zoltán - Az ​építészet világtörténete II.
Szentkirályi ​Zoltán kétkötetes munkája, Az építészet világtörténete és Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat egyik legjelentősebb vállalkozása. A szerző ugyanis nemcsak a már viszonylag bőségesen ismertetett európai építészet történetét dolgozza fel, de plasztikus képet ad az amerikai kontinens és Ázsia építőművészetéről is, mely eddig többnyire kívül esett a hasonló témájú könyvek érdeklődésén. A Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat következő kötete régészeti jellegű. Domanovszky György munkája a kerámiaművészet kezdeteivel, az edénykészítés és az agyagszobrászat kialakulásával foglalkozik.

Németh Lajos - A ​művészet sorsfordulója
Bár ​a szerző érdeklődésének előterében a képzőművészet áll, írásai minden művészeti területen kiemelkedőek. Meggyőzően fejti ki, hogyan függ össze az esztétikai értékrend devalválódásával a művészet autonómiára törekvése, miként jelenik meg szükségszerűen az önelvű vizualitás elve, s tűnnek fel egymás után, viharos gyorsasággal a legkülönbözőbb, rövid életű művészeti irányzatok. Sokrétű elméleti fejtegetéseit a szerző természetesen konkrét példák sokaságával támasztja alá.

Cséfalvay Pál - Az ​Esztergomi Bazilika, Kincstár és Vármúzeum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Guy Isnard - Eredeti ​vagy hamis?
A ​Dior, a Balmain , a Coco Chanel és a többi nagynevű párizsi szalon ruhakölteményei évi két alkalommal az egész világról a francia fővárosba vonzzák a nemzetközi divatszakma képviselőit - és a felismerhetetlenné maszkírozott ipari kémeket is, akik mindig kifogyhatatlan eszköztárral rendelkeztek, a technika fejlődésével pedig szinte a végtelenbe tárultak a lehetőségeik. Nem csekély munkát ad hát a nyomozásnak, mire felderíti, hogyan leplezhető le idejekorán a retikülben, öngyújtóban, művirágcsokorban, brosstűben, púdertartóban, rúzsrudacskában, karórában, esernyőfogantyúban elhelyezett mini fényképezőgép. De nem sokkal könnyebb a sorozatos leleplezések után felújított „hagyományos módszer": az emlékezet alapján történő másolás tettenérése sem. A francia rendőrség magas rangú tisztviselője, Guy Isnard osztálytanácsos évekig ezt a képtelenül nehéz feladatot végzi figyelemre méltó eredménnyel. Felettesei a későbbiekben a művészi tevékenység érdekvédelmével, a műkincshamisítók üldözésével bízzák meg. Ezen az előbbinél is hínárosabb területen bizonyára csődöt mondana tévedhetetlen kopószimata, ha bele nem dolgozná magát a legapróbb részletekig a művészettörténetbe is. Ezt teszi, szerencsére, különösen pedig az olvasó szerencséjére, aki a könnyed lendülettel és sok humorral megírt könyvben úgy kerül közel a művészet rejtélyes világához - a képek, szobrok, szőnyegek, kerámiák elkészítésének és utánzásának titkaihoz s magukhoz az eredeti alkotókhoz meg a „zseniális" hamisítókhoz is -, hogy végig az az illúziója: csupán egy érdekfeszítően előadott krimisorozatot követ figyelemmel.

Éva Hárs - Zsolnay ​Ceramics Factory Pécs
Hárs ​Éva művészettörténész e könyvében a pécsi Zsolnay gyár egész történetének tudományos alaposságú feldolgozását adja. A családi visszaemlékezések, levéltári kutatások és más források alapján rekonstruálja az üzem fejlődését, de a fő hangsúlyt a szebbnél szebb kerámiák bemutatására helyezi. Korszakról korszakra kíséri végig a művészeti produkciót, elemzi a tervezők munkásságát. A Zsolnay-féle kerámiaművészet több forrásból táplálkozik. Mégis talán leghíresebbek azok a századfordulón készült darabok, amelyeknek szecessziós formavilága a Zsolnay-gyár egyedülálló technikája, a fémes csillogású eozinmáz segítségével teljesedett ki.

E. H. Gombrich - R. L. Gregory - Illúzió ​a természetben és a művészetben
Könyvünk ​egyaránt szól a művészet és a tudomány iránt érdeklődő közönséghez, minthogy az illúzió kérdéseire keres választ. Az illúzió a legrégebbi korok óta a művészet legfőbb éltető ereje. Tudományos szempontból az illúzió esetleg csak tévedés, amelyet könnyű elkerülni vagy műszerrel helyesbíteni. Igazi tudományos kérdés azonban, hogy bizonyos helyzetekben miért vezetik félre az embert és az állatot érzékszervei. Az illúziók nem véletlen variációi az idegrendszernek: sok közülük olyan tévedés, amely bizonyos rendszerességet mutat, megmérhet, és hatásosan demonstrálható. Éppen az illúziónak ez a hatásossága termékenyíti meg a művészetet. És valóban azt látjuk, hogy elsőként éppen a művészek kezdtek kísérletezni az illúzióval: a színészetben, a szobrászatban, a festészetben. Az illúzió hasznos eszköz lehet a percepciós folyamatok feltárásában is. Az orvostudományban, a műszaki életben, és igen gyakran a biológiában is az abnormis, a meglepő adja kezünkbe normális helyzetek megértésének kulcsát. Ezen a téren is azt várhatjuk tehát a normálistól eltérő percepcióktól (az igazságtól való eltéréstől), hogy ötleteket és adatok szolgáltatnak a normális (helyes) percepció megértéséhe

Sisa Béla - A ​Madárlány Erdélybe repült / The Bird Maiden Flew to Transylvania
Az, ​hogy hazánk a középkorban, a honfoglalástól a XVI. századi török hódoltságig jelentős hatalmi tényező, mai szóval élve "nagyhatalom" volt, a történelemről hiteles és alapos ismeretekkel rendelkezők számára nem kérdéses. E virágkor az európai művészetben szinte pontosan egybeesik a romantika és a gótika időszakával, így persze nem csoda, ha Magyarország, vagyis a Kárpát-medence e korszakok építészeti és képzőművészeti emlékeinek hatalmas tárháza. E kétnyelvű könyv célja a magyar Szent korona felségterületén található ezen kincsek részletes megismertetése.

Kollekciók