Ajax-loader

'művészettörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kelényi György - A ​királyi udvar építkezései Pest-Budán a XVIII. században
A ​hivatalos építészet VI., magyar királyként III. Károly, Mária Terézia és II. József alatt jól megkülönböztethető formákat öltött. Nem csupán az építészeti stílusok közötti eltérések jelentettek különbséget a három fázis között, hanem a mondanivaló, a jelentés kifejezésének eszközei is. Világosan látható, hogy VI. (III.) Károly idején a monarchikus propaganda a késő barokk látványos, allegorikus eszközeit használta bonyolult programokban megfogalmazott mondanivalója hirdetéséhez. Mária Terézia uralkodása idején változtak az eszközök: a kor művészi színvonalán álló, az uralkodói rezidencia programjával épített, reprezentatív királyi palota hirdette a főváros királyi székhely voltát. E mondanivalót nem a barokk allegorikus nyelvezetével, hanem az elegáns, korszerű formával, az uralkodói programmal, és a szuverén uralkodó jelenlétére utaló kupolaformával fejezték ki. II. József idejében ismét változott az állami építészet képe. Jellemző, hogy ekkor a barokk reprezentálás, a rokokó finomságok és a királyi méltóság hirdetése helyett az államot, a rendet, a racionálisan felépített, logikusan működő központi hatalmat fejezte ki a hivatalos építészet.

Ismeretlen szerző - Johannes ​Aquila és a 14. századi falfestészet
E ​kötetben az 1984 őszén rendezett, Johannes Aquila és a 14. századi falfestészet című konferencia anyagát közöljük. A konferencia először adott alkalmat arra, hogy szlovén, osztrák és magyar kutatók vitassák meg a közös művészettörténeti problémákat. Ezek a történeti problémák mintegy megtestesülnek a festő személyében és műveiben. Művei egy, a középkorban egységes, ma határok által megosztott térségben találhatók, személyisége távolabbra vezető kapcsolatok feltételezését engedi meg. Személyiségével, művészetének kérdéseivel, műveinek megőrzésével három ország művészettörténészei és műemlékvédelmi szakemberei foglalkoznak. Valamennyi ország művészettörténetírása önálló tradíciókkal rendelkezik, bennük kutatói iskolák is kialakultak. Ezért a Johannes Aquila műveivel foglalkozó kutatók közös érdeke a különböző megközelítésmódok és értékelési szempontok összeegyeztetése. Ezen túl a kutatói célkitűzéseket színezi az egykori egység gondolati helyreállítására irányuló igény.

Ismeretlen szerző - Magyarországi ​reneszánsz és barokk - Művészettörténeti tanulmányok
A ​kötet tíz tanulmánya a magyarországi reneszánsz és barokk művészet több mint három évszázados korszakát fogja át. Reneszánsz függőkerttől olasz típusú várkastélyokig, geometrikus mintájú szőttesektől monumentális falképekig, apró címerképektől fejedelmi portrékig s gazdagon faragott oltároktól aranyozott ötvösremekekig terjed a sora a régi művészetünk itt bemutatott emlékeinek.

Edgar Lein - Seemanns ​Lexikon der Ornamente
SEEMANNs ​Lexikon der Ornamente stellt das breite Feld der Ornamentik erstmals systematisch von A wie Akanthus bis Z Zwiebelmuster vor. In mehr als 30 Übersichtsartikeln werswn zentrale Themenkomplexe präsentiert: von der Ausprägung der Ornamente in den unterschiedlichen Zeiten und Kulturen über geometrische, pflanzliche, tierische und menschliche Motive zu deren Trägern wie Architektur, Schmuck, Gefäße, Möbel, Heraldik und Zierschriften. Die Vielfalt der Darstellungen schließt auch zahlreiche Zeugnisse moderner Ornamentgestaltung ein, wie sie sich in Graffiti, Tattoos oder Computergrafik zeigen. Mit über 2000 Motiven und rund 1000 Begriffen von den frühen Kulturen bis in die Gegenwart ist das Nachschlagewerk unverzichtbar für alle Kunstwissenschaftler und Restauratoren, Handwerker, Designer und Hobby-Künstler.

Roger-H. Marijnissen - Max Seidel - Bruegel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alois Riegl - Művészettörténeti ​tanulmányok
Lehet-e ​egyetlen -kissé agresszíven csengő - lélektani fogalommal annyira bonyolult jelenségeket és folyamatokat megmagyarázni, mint a művészeti stílusok és korok változása? Többek között erre a kérdésre kereste a választ az osztrák művészettörténész, Alois Riegl (1858-1905). Eszmetörténeti szerepét igazolja, hogy elméletei „posztmodern˝ ezredfordulónkon csaknem aktuálisabbak, mint keletkezésük idején.

Ismeretlen szerző - Emlék ​márványból vagy homokkőből
A ​szerző Johann Wolfgang Goethétől kölcsönözte kötete címét, melyben a művészettörténeti gondolkodás történetét áttekintve, a művekről alkotott vélemények, megállapítások maradandóságát, illetve változásait, mulandóságát vizsgálja. Marosi Ernő elsősorban nem elvi vagy módszertani nyilatkozatokat, elvont tudományos vitákat vagy nézeteltéréseket ismertet, hanem a műalkotásokról való gondolkodás formáinak, az alapfogalmaknak, a művészetelméletnek és a történelemfelfogásnak a konkrét műalkotásokkal foglalkozó elemzésekben való tükröződését kíséri nyomon. A vizsgálódás kitekint az "előtörténet'-re - az antikvitásra, a középkorra, a reneszánszra - , majd részletesen foglalkozik a speciális művészettörténet-tudomány legkülönbözőbb iskoláival azzal az időponttal bezárólag, amikor a marxizmus is belép a szemléletalakító tényezők közé, és új fejezetet nyit a művészettörténelemben. A szerző bőséges szemelvényanyaggal mutatja be és interpretálja ezt az izgalmas és mindeddig magyar kutató által nem vizsgált történetet. A bevezetőt és az eredeti szövegeket 163 kép kíséri.

Ismeretlen szerző - Híres ​festők 130. - Olasz primitív festészet
A ​könyvben szereplő festők: Cimabue Duccio Simone Martini

B. Thomas Edit - Baláca
Részlet ​a könyvből: "A Balaton-vidéki római kori telepek közül a legpompásabb a Nemesvámos községhez tartozó Balácapusztán feltárt villatelep volt (I. ábra). A tó közelsége, az erdő vadállománya és faanyaga, a tisztások jó, művelésre alkalmas földje és a Balácapuszta környékén fakadt bővizű források, mind olyan letelepedésre csábító tényezők, melyek vonzották az Itáliából Pannóniába érkezett korai telepeseket, - a gyors meggazdagodás lehetőségét csillogtatva meg előttük. Az I. század második felében Baláca táján letelepedett birtokos a hazájától távol fekvő tartományban is itáliai környezetet létesített maga körül. Birtokának középpontjában nagy kőépületeket emelt (2. ábra), a lakóépület szobáit mozaikpadlókkal fedték, a falakat falfestményekkel borították. Az épület fűtőberendezései állandó kellemes meleget biztosítottak. A háznép kényelmét szolgálta a főépülethez csatlakozó fürdőépület is (3. ábra). A főépületet, istállókat, gazdasági épületeket zárt egységbe foglalta a kerítésfal. Az ilyen gazdasági rendeltetésű épületcsoportokat, - majorságokat a római korban villának nevezték."

Radocsay Dénes - Gótikus ​festmények Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hargittai István - Hargittai Magdolna - Budapesti ​séták a tudomány körül
Sokan ​elmondják, hogy Budapest milyen sok tudósnak volt szülővárosa, iskolájának színhelye vagy munkahelye, de azt sokkal kevesebben tudják, hogy kik voltak ezek a tudósok, miért is lettek híresek, hol éltek, hol dolgoztak, hol van szobruk. Ez a gazdag tartalmú, gondosan és nagyon szépen megírt, nagyon sok fényképpel illusztrált könyv elvezet emléktáblákhoz, szobrokhoz, egyetemi tanszékek épületeihez. Feltárja és az olvasóhoz közel hozza egy város tudományának sikerekkel és tragédiákkal teli történetét. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Az eredeti angol nyelvű kiadásról írták: "Örömmel ajánlom a Hargittaiak könyvét, amely a szülővárosomból, Budapestről származó meglepően sok tudós különleges szinergiájáról szól. Akárhová kerültek is, a kihívást jelentő iskolák és inspiráló tanárok adtak sikereikhez útravalót." Oláh György, Nobel-díjas, University of Southern California "A magyar értelmiségiekkel való találkozás mindig élmény számomra. Gyorsan kiderül, hogy mi foglalkoztatja őket, és mi nem." James D. Watson, Nobel-díjas, Cold Spring Harbor Laboratory "Izgalmas számvetés... Ez a Magyarország nagyjairól szóló Hargittai-könyv csak fokozza kíváncsiságunkat..." Carl Djerassi, Wolf-díjas, Stanford University

Virányi Péter - Több ​mint reklámtörténelem
Ki ​gondolta volna, hogy az első nyomtatásban megjelent reklám egy imakönyv volt, vagy azt, hogy újságot már a nyomtatás felfedezése előtt is olvashattak az emberek, esetleg, hogy Hammurapi törvényei között már találhatunk sörreklámoknak is beillő hirdetéseket? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre ad választ a könyv, ami sokkal több, mint egy megszokott történelmi áttekintés. A historizálás klasszikus mesélő stílusában íródott, nem csupán évszámokkal és nevekkel teletűzdelve, hanem legendákkal, történetekkel és saját tapasztalatokkal színesített olvasmány. Azonban nem áll itt meg, hanem betekintést ad a reklámkultúra, reklámtervezés, reklámélet néhány ma is vitatott kérdéskörébe. Valóban sokkal több, mint reklámtörténelem. Ironikusan, szellemesen regél történelemről, technikáról, művészetről, tudományról, arról, hogyan jutott el a reklám az ókori grafittiktól a flashmobokig. Egy vastag betűkkel teletömött könyvet sokan ki sem nyitnának, de ahogy egy kézikönyv, lexikon sem esti olvasmány, mégis szívesen forgatjuk őket, így van ez Virányi Péter könyveivel is. A könyv minden fejezete számtalan érdekességet tartogat, teszi mindezt a reklám történelmének mintegy hat évtizedes fejlődésének bemutatásán keresztül. A könyv képanyaga pedig vizuálisan is színesíti a történelmi és reklámkészítési ismereteket. A szerző forrásértékű munkát tett le az olvasók elé. A reklám iránt érdeklődők számára - legyenek azok diákok vagy más iskolapadot elhagyók - legalább annyira érdekes olvasmány, mint a történelmet kedvelőknek, avagy azoknak, akik kíváncsiak a technikára, művészetre.

Basics Beatrix - Kalmár Lajos - A ​100 éves Szent István-bazilika
A ​Szent István-bazilika Budapest legnagyobb, az esztergomi bazilika és főszékesegyház után rangban hazánk második temploma a magyarok számára nem csupán építészetileg fontos épület, hanem egyben kultuszhely is. A színes képekkel illusztrált, reprezentatív kiadvány e helyet mutatja be hívő és nem hívő embereknek egyaránt.

Szilágyi János György - Etruszk ​művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Louis Charbonneau-Lassay - The ​Bestiary of Christ
A ​legendary work of religious scholarship and art history--now available in its first English translation. This volume introduces American readers to a compendium of animal symbolism that ranks with the greatest of the classical and medieval bestiaries. 400 woodcuts.

Covers_552374
Az ​arcok iskolája Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​arcok iskolája
„Világbajnok-fej ​ez a Lénárt” – mondta Fehér György. „Mit tud ez az emberi arc elmondani a filmvásznon (vagy a képernyőn) egy olyan korban, amikor az arcról sokat beszélnek, de a premier plán többnyire a totálok közé ékelt állapotjelzővé alacsonyodott?” (Forgách András) Fehér életművében első televíziós rendezése óta meghatározó szerepet játszik az arc, s meggyőződésem, hogy művészetében, látásmódjának fókuszában az arc a legfontosabb jelentéshordozó komponens. Balogh Gyula egyik kritikájában Fehér György elbeszélési technikáját egyenesen „arcsztriptíznek” nevezi. Pilinszky megfogalmazásával a nagy művészet sose „unalom előtti”, hanem „unalmon túli” volt – és lesz is talán. Elég csak Fehér képeire gondolni, amelyekben az unalom egyenrangúan épül be a halállal, s csupán ezt meghaladva ér el, juthat el egyáltalán abba a szabadságba, aminek megsejtése és megidézése a mindenkori remekművek privilégiuma volt – és marad.*

Gerő László - Ismerjük ​meg az építészeti stílusokat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - 1001 ​fotó, amit látnod kell, mielőtt meghalsz
A ​fotográfia célja vajon a művészet, a dokumentálás, vagy mindkettő? A képeknek egyszerűen csak fel kellene fedniük a világot, amelyben élünk, vagy gondolkodásra, tettre, válaszra kellene ösztönözniük bennünket? Az _1001 fotó, amit látnod kell, mielőtt meghalsz_ egy lenyűgöző és felbecsülhetetlen értékű útmutató a fotográfia történetéhez és gyakorlatához. A képek és a hozzájuk tartozó jegyzetek felölelik a művészet, a divat, a társadalom, a háború, a béke, a tudomány és a természet témáit. Némelyik fotó több helyütt látható volt már, mások ismeretlenek lesznek, de közös bennük, hogy megindítóak, megdöbbentőek és egyben feltárják, mit jelent embernek lenni. Ez a válogatás, amelyben az egyes fényképreprodukciók a készítési idejük szerinti sorrendben következnek, néhány lenyűgöző és váratlan összehasonlításra is lehetőséget adnak. A képek elkészítése mögötti kreatív folyamatot lényegre törő szövegek magyarázzák, beleértve egyes művek vizuális, esztétikai és történelmi jelentőségét is. Miért készült a kép? Beállították? Mi volt a szándék? Hogy fogadta a világ? Roger Fentontól William Egglestonig, Henry Fox Talbottól Nick Knightig, és Henri Cartier-Bressontól Dorothea Lange-ig a könyvben szereplő összes fotográfus átlépte a kamera szabta határokat, készségeik és szellemük pedig elősegítette, hogy szakmájuk igazi művészetté váljon. A szórakoztató, érdekes és meglepő információkkal teli _1001 fotó, amit látnod kell, mielőtt meghalsz_ kihagyhatatlan kézikönyv a fotográfia szerelmesei számára.

Benkő Elek - Erdély ​középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Murádin Jenő - Ács ​Ferenc
Ács ​Ferencet (1876. jún. 16. – 1949. máj. 26.) az erdélyi impresszionizmus úttörőjeként tartja számon a szakirodalom, de a szélesebb közönség ma már alig tud valamit munkásságáról. Életének állomásai: a szülőváros Kolozsvár, Budapest, München, Nagybánya, majd élete végéig ismét Kolozsvár. Kedvenc festőhelye a Sétatér, a Hója, Kalotaszeg és Galócás környéke. Lételeme volt a szabadban festés, a nagybányai tartózkodás erősítette meg végérvényesen ezt a meggyőződését. Életművének a kolozsvári művészettörténész, Murádin Jenő állított emléket:

Szegedi Csaba - Világ-Nézet
Amióta ​ember él a Földön, képeket készít. Nem tudjuk, hogyan harcolt, táncolt, szeretett Chauvet, Lascaux vagy Altamira barlangjának lakója, de azt tudjuk, hogyan látott, mivel látjuk, hogyan rajzolt. Lehet temetni a művészetet, de képek mindig is készülnek majd. Az ember képalkotó késztetése és ennek legizgalmasabb megnyilvánulása, a festészet örök. A festészet varázslatos metamorfózis. A művészetben éppen ez a konstans változás a legizgalmasabb. Az átalakulás, a nézőpontok váltakozása, a megközelítések egymással vívott harca, az igazságok relativitása. E progresszív evolúcióban valamiből mindig valami más lesz, miközben a legmélyén a lényeg ugyanaz marad. A morfé változik, az arkhé marad. A művészet rend és kaland, játék a szabályok közt és a szabályokkal. „Afféle aranyketrecben ünnepeljük a szabadságot.” A művészet a teremtés csodálata, a teremtés folytatása. Az ember – e furán összegyúrt csillagpor – mióta ráeszmélt a létezésre, tudni akarja az okát. Ennek egyik módját úgy nevezzük: művészet, mely mindig is faggatni fogja a világmindenség végtelen titkait, láthatóvá akarja tenni a láthatatlant, és fel fogja tenni az örök kérdéseket. Újra és újra. A válaszokról pedig a művészettörténet mesél.

Forrai Kornélia - Tóth Attila - A ​szegedi Hősök kapuja és az Aba-Novák freskók restaurálásának története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészöly Miklós - Polcz Alaine - A ​képek megszólítása
A ​katalógus a Mészöly Miklós – Polcz Alaine hagyaték képanyagán túl tanulmányokat tartalmaz, amelyek feldolgozzák a kollekciót, illetve feltárják a Mészöly-házaspár képzőművészeti kapcsolatait.

Ismeretlen szerző - Italian ​Painting: The Uffizi, Florence
For ​a comprehensive overview of Italian Painting, look no farther than Florence's Uffizi Gallery, one of the world's oldest and favorite museums, directly linked with the fame and the history of the Medici. With this new book, Taschen brings you a compact reference guide to a fabulous collection, concentrating on 400 of the most spectacular paintings of different schools from the 13th to 18th century. A general introduction to each century is followed by in-depth studies of some of the most important paintings from each period as well as short biographies. You'll take a tour through some of the Uffizi's most famous rooms: Duccio, Cimabue, Giotto, Beato Angelico, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Veronese, Titian, Caravaggio, Panini and Tiepolo to name a just a few. Of course, a visit to Florence is the best way to experience these paintings; in case that's not an option, this book is the next best thing.

Covers_421114
0

Ismeretlen szerző - Magyarok ​Kelet és Nyugat közt
Az ​1994-ben megrendezett konferencián történészek, néprajzkutatók, irodalom- és művészettörténészek fejtették ki nézeteiket a magyar nemzettudat alakulásának kérdéséről. A most kötetben közzétett előadások középpontjában a nemzeti azonosságot kifejező jelképek, legendák, mítoszok kidolgozása, alkalmazása, értelmezése és átértelmezése áll. Az elemzett példák az ősi totemisztikus elképzelésektől, a nemzeti hősök, nemzeti szentek legendáitól, a heraldikai jelképektől a nemzeti művészeti mozgalmakig, történelmi emlékhelyek létesítéséig terjednek. A tanulmányok azt is vizsgálják, miképpen látták a magyarokat és a magyarországi jelképalkotó folyamatokat más népek, s e jelenségek hogyan kapcsolódtak az európai folyamatokhoz.

Kopócsy Anna - Kmetty ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Menyhárt László - Schéner ​Mihály
"Schéner ​Mihály művészetének gazdag irodalma van. Költő, író filozófus, építész, régész, esztéta, művészettörténész és újságíró méltatta-kritizálta tevékenységét, védte-támadta művészetét. Már ez a fogadtatás is jelzi, hogy nincs könnyű dolga annak, aki rendet akar vágni a különböző - sokszor egymásnak ellentmondó - vélemények között. Felelőssége sem csekély, mivel a melegen méltatók egybahanzóan ajánlják műveit a lelkes műbarátokés a mecenatúra figyelmébe."

Szabó Júlia - Rubens, ​Van Dyck, Jordaens
Kedves ​Olvasó! „Az én múzeumom” című kis könyvek új módszert vezetnek be a művészet ismertetésébe. A sorozatot – melynek első kötete 1963-ban jelent meg – úgy állítottuk össze, hogy minden kötet három-három, klasszikus vagy modern, magyar vagy külföldi mester munkásságát foglalja össze. Az 1968-tól megjelenő kiadványok a festészet nagy mesterei mellett a szobrászat és építészet legkiválóbb alakjai is bemutatják. A művészet megismerését alkotásaikból válogatott hat-hat mű színes reprodukciója is segíti. A színes nyomatokat külön mellékeljük, mert szeretnők, ha az Olvasó részt venne a könyv végleges kialakításában oly módon, hogy a képeket a megfelelő magyarázatokhoz (a kép négy sarkán) beragasztja.

Bozóky Mária - Eszme ​és valóság a keresztény művészetben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Géczi János - Allah ​rózsái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sz. Kürti Katalin - Medgyessy ​Ferenc és Debrecen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tim Forrest - Antik ​porcelán és ezüst
Légy ​bár tapasztalt régiségvadász vagy újonc, e téren lehengerelhetnek az aukciós házak szakkifejezései, vagy egy tapasztalt kereskedő reklámszövegei. Mi az a crespina? Az épergne? Hogy ismerhetjük fel, hogy egy tányért kézzel festettek-e, vagy matricával díszítették? Könnyű-e pontosan meghatározni egy darab korát? Az Antik porcelán és ezüst támaszul szolgál. A legmodernebb vizuális lexikon, amelyben több mint 275, gondosan kiválasztott darabot mutatunk be, pompás színes fényképeken. Mindegyik képhez kimerítő jegyzet járul, s együttesen az asztali edények széles köréről szolgáltatnak bőséges információkat, - a porcelántól és ezüsttől kezdve a gyertyatartóig, kávéskannáig és asztaldíszekig. Közeli felvételeken bemutatott, jellegzetes részletek kiragadásával - amilyenek a minták, mázak, szegélyek és fedelek - kívánjuk a figyelmet a lényeges elemekre irányítani. Ismertetjük továbbá a stílusváltozatokat, amelyek a darabok keletkezési helyének és felhasznált anyagoknak megfelelően alakultak ki. Az 1600-as évektől a háború végéig terjedő időszakot olyan értelmező táblázatokba foglaltuk, amelyek érzékeltetik a nagyobb stílusváltozásokat és egyes tervezők és mesterek azokban betöltött szerepét. Az Antik porcelán és ezüst nemcsak a kezdő számára szolgál bevezetésül, de a tapasztaltabb régiségkedvelőnek is felfrissíti tudását. Az Antik porcelán és ezüst egyedülálló ismerettárul szolgál ebben a lenyűgöző témakörben.

Kollekciók