Ajax-loader

'művészettörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Joseph Heller - Picture ​This
Picture ​this: Rembrandt is creating his famous painting of Aristotle contemplating the bust of Homer. As soon as he paints an ear on Aristotle, Aristotle can hear. When he paints an eye, Aristotle can see. And what Aristotle sees and hears and remembers from the ancient past to this very moment provides the foundation for this lighthearted, freewheeling jaunt through 2,500 years of Western Civilization. Picture This is an incisive fantasy that digs deeply into our illusions and customs. Nobody but Joseph Heller could have thought of a novel like this one. Nobody but Heller could have executed it so brilliantly.

Mándfy Iván - Gyökér István - Boldog ​békeidők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zala Tibor - A ​grafika története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komlóssy Viktor - Éljen ​a művészet! Éljen a bor!
Caravaggio, ​azaz eredeti nevén Michelangelo Merisi az egyik olyan festőegyénisége a barokk korszaknak, akinek karizmatikus művészi kifejező ereje a mai napig érezhetően él és hat. Kortársaitól eltérően nem vonzották az ájtatos vallásos témák, sem az érzelgősség modelljei az utca emberi voltak, őket örökítette meg szinte realista módon, az azóta az ő nevéhez kötődő ún. tenebroso technikával, amelynek lényege a sötétből átütő erővel előtűnő fényes formák. A kötetben az ő félig valóságos, félig kitalált, sajnálatosan rövidre, mindössze harminchat évnyire szabott életútjáról olvashatunk: a Campo Marzio kozmopolita közösségében, majd Francesco Del Monte bíboros védnöksége alatt töltött, kavargóan eseménydús római évekről, a bírálói, vetélytársai, ellenségei előli menekülésről Nápolyon, Máltán keresztül Szicíliáig, valamint egy merénylet következményeképp bekövetkezett tragikus haláláról. Az Ünnepi Könyvhét alkalmából kiadott életrajzi regény a populáris művészettörténet és a kalandos életrajzok iránt érdeklődő olvasóknak ajánlott.

Murádin Jenő - Kolozsvár ​képzőművészete
Murádin ​Jenő művészettörténészt több évtizedes munkássága fűzi Kolozsvár művészetéhez, régebbi korok örökségéhez. Elemzései, tanulmányai folyamatosan megjelentek az évtizedek során, most azonban megszületett végre az a néhány-száz oldalas kötet, amely mindennek keresztmetszetét nyújtja. Egy élet kutatómunkája van benne A kötet nagyon gazdag illusztrációs anyaga olyan kuriózumokat tartalmaz, melyek egy élet kutatómunkája nélkül nem kerülhettek volna ily módon napvilágra. Különböző múzeumok kincsei, melyek raktárakban hevernek, olykor méltatlan körülmények között, s melyeknek értéke felbecsülhetetlen. Itt említhetjük meg azt a nagyon friss hírt, mely szerint a Kolozs megyei tanács végre pénzt különített el a Művészeti Múzeum, a Bánffy palota gyűjteményének restaurálására. Itt többezer festmény, szobor porosodik és rongálódik, megy tönkre a raktárakban, java részük a magyar kultúrának a része. Murádin Jenőnek olyan alkotásokat, korabeli fényképeket sikerült közölnie ebben a kötetben, melyek felidézik a régi Kolozsvár hangulatát, híres művészek arcvonásait.

Török Gyöngyi - Régi ​magyar művészet a Magyar Nemzeti Galériában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somogyi Zsolt - A ​magyar szecesszió bútorművészete
A ​XIX. század végén kibontakozó és a XX. század első évtizedében virágzó szecesszió az iparművészetben teljesedett ki. A nemzetközi stílusirányzatok hatására és a hazai stíluskeresés eredményeként átformálódott a magyar bútorművészet is. A nemzeti stílus megteremtését célzó törekvések létrehozták a szecesszió magyaros változatát, egyes tervezők külföldi példákat követtek, a néprajzi kutatások a népi bútorformákat és díszítőelemeket emelték be a polgári otthonok falai közé. A tervezők köré csoportosított tárgyak a hazai bútorművészet eredményein keresztül mutatják be a magyar szecesszió sokszínűségét. A kötet ismert életművek - Lechner Ödön, Horti Pál, Toroczkai Wigand Ede, Lajta Béla, Kozma Lajos -darabjai mellett olyan, szinte elfelejtett művészek alkotásait is bemutatja, mint Pálinkás Béla, Wessely Vilmos vagy Menyhért Miklós. A kötet a bútorok mellett tervek, rajzok, archív felvételek segítségével igyekszik minél teljesebb képet adni egy-egy alkotói pályáról és a korszak bútorművészetéről.

Somhegyi Zoltán - "A ​kifürkészhetetlen Túlnan"
Mire ​való a tájkép? Röviden úgy mondhatnánk, hogy a végtelennel való szembesítésre. Friedrich megfogalmazásában: "S töprengnél bár reggeltől estvélig, estétől a hanyatló éjfélig; akkor sem töprenghetnéd ki, tárhatnád értelemmel elő a kifürkészhetetlen Túlnant." Somhegyi Zoltán 1981-ben született Budapesten, 2011 óta a Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszékén tanít.

Zádor Anna - A ​historizmus művészete Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Matthias Seidel - Regine Schulz - Egyiptom ​- Művészeti kalauz
Egyiptom ​- a Nílus mentén fekvő ország, már évezredek óta lenyűgözi az odalátogatókat. Csak a 19. században derült fény a hieroglifák titkára, amelyek egy elfeledett világ, az óegyiptomi magas-kultúra kapuit tárták szélesre. A gízai piramisok, a Tutankhamon sírjában talált kincsek és a karnaki templomváros a mai napig mágikus erővel bírnak. A tájékozódást elősegítő gyakorlati tanácsok mellett a könyv részletesen ismerteti Egyiptom műemlékeinek művészettörténeti vonatkozásait.

Jeannine Auboyer - Roger Goepper - Der ​Ferne Osten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Leonyid A. Uszpenszkij - Az ​ikon teológiája
Az ​ikon szó görög eredetű, jelentése "kép", "képmás". Mint ismeretes, az egyházban a szent ikonok tisztelete igen nagy szerepet játszik. Hiszen az ikon sokkal nagyobb dolog egy egyszerű képnél: nem pusztán a templom díszítését szolgálja vagy a Szentírást illusztrálja. Nem egyszerű ábrázolásról van tehát szó, hanem egy sajátos képről, amelyet az egyház történelme során a pogánysággal és eretnekséggel szembeni küzdelemben maga alakított ki. Egy olyan képről, amelyért az ikonrombolás idején vértanúk és hitvallók sokaságának vérével fizetett: az ortodox ikonról. Az egyház az ikont nem csak az ortodox tanítás valamely vonatkozásának tekinti, hanem úgy véli, az ikon maga az ortodoxia. Az ikon mint szent ábrázolás az írott hagyományhoz és a szóbeli hagyományhoz hasonlóan egyike az egyházi hagyomány megjelenési formáinak. A Megváltó, az Istenszülő, az angyalok és a szentek ikonjának tisztelete a keresztény hit dogmája. Ezért helyesen nevezik az ikonokat gyakran "festett teológiának". A jelen munka célja, hogy történelmi távlatban mutassa be az ikonnak és az ikon tartalmának kialakulását, fejlődését. _Uszpenszkij_

Conroy Maddox - Salvador ​Dalí
Chapters ​include How to Become a Genius, The Trial of Love, The Triumph of Avida Dollars, and Hallucinations or Scientific Visions.

Covers_99159
1

Ismeretlen szerző - Die ​ungarische Nationalgalerie
Die ​ungarische Nationalgalerie ist ein repräsentatives Landesmuseum, in dem die Geschichte der bildenden Künste in Ungarn von ihren Anfängen bis in die Gegenwart anhand von ausgewählten Kunstwerken veranschaulicht wird.

Rockenbauer Zoltán - Márffy ​Ödön
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szőnyi István - Kép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_243545
A ​storm in Europe Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​storm in Europe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Novotny Tihamér - Szétguruló ​üveggolyókban
Tanulmányok, ​esszék, művészporték, kiállítás-megnyitók, beszélgetések a vizuális kultúra és a kortárs képzőművészet tárgyköréből, 1979-2004.

Fogarassy Miklós - Vermeer: ​A festőművészet
Johannes ​Vermeer (1632-1675) páratlan életműve a kortársak közül csupán Rembrandtéhoz fogható. Ellentétben Rembrandttal őt a hétköznapi témák vonzzák, melyeket a legszigorúbb műgonddal és igényességgel fest meg. E látszólag semmitmondó történetek képein egy álomszerűen zárt, befelé forduló világgá állnak össze, melyhez a szemlélő csak nehezen talál után. Minél tovább nézzük festményeit, annál több rejtéllyel találjuk szemközt magunkat. Vermeer bécsi képe, A festőművészet a világhírű életmű szintézisének tekinthető. Allegorikus célzásait a szerző, Fogarassy Miklós élvezettel boncolgatja, és az elemzés végére közelebb kerülünk nemcsak a talányos Vermeer-jelenség, hanem e vonzó műfaj, a festőművészet lényegéhez is.

Geoffrey H. Baker - Le ​Corbusier
This ​unique appraisal of the famous Swiss architect's major works have now been expanded to include two more buildings. The Villa Shodhan and the Pavilion Suisse round out the coverage of Le Corbusier's significant works. The author critically examines Le Corbusier's achievements helping student and professional alike to appreciate the elements of successful design. The narrative and fine illustration cover the key buildings from each of the four developmental stages of his work, making it an excellent guide for practicing architects and students.

Kopin Katalin - Ámos ​Imre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók