Ajax-loader

'angolszász' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kathleen E. Woodiwiss - A ​farkas és a galamb
1066-ot ​írunk. Vilmos normann herceg hadai elfoglalják a szászok lakta Angliát. A falvakat felperzselő, embereket kardélre hányó hódítók áldozatául esik a szépséges, ifjú Aislinn, egy szász földesúr lánya is: apját az egyik lovag megöli, őt magát pedig megbecsteleníti. Vajon nyomorult földönfutóként hagyja-e el ősei kastélyát, vagy megmenti a legendás hős, Vilmos bizalmasa, a rettenthetetlen Wulfgar? Lehet, hogy a férfi a halálnál is rosszabb sorsot szán neki? Születhet-e minden borzalmon győzedelmeskedő igaz szerelem a vérből és halálból? Egymásra találhat-e hódító és meghódított? E fordulatos történelmi regény lapjain minderre választ kaphatunk, miközben a szép Aislinn és a nagyszerű Wulfgar izgalmas kalandokban bővelkedő történetét élvezhetjük.

Michael Foss - Arthur ​király és a kerekasztal lovagjai
Sir ​Thomas Malory a Newgate börtön nyirkos cellájában ül, és azon töpreng, hogy az élet mennyire megváltozott. Ő amolyan szokatlan jelenség a 15. században, könyveket bújó lovag. A sors úgy hozta, hogy van ideje fiatalsága hősiességének régi történeteiről írni, melyeket már a háborúk, a vér és a tudatlanság eltöröltek. Az Arthur királyról és a a kerekasztal lovagjairól szóló történetnek ezen jelentős bemutatásában Michael Foss Malory szerepét ölti magára, hogy átélje a meséket. Elképzeli őket, ahogy azt az "engedetlen" Malory lovag is tehette régi latin könyvei, hosszú francia és német lovagregények segítségével. Megláthatjuk, hogyan lép színre Arthur, aki Uther Pendragon és a cornwalli herceg feleségének, Igraine-nak a fia. Aztán megismerhetjük Arthur fejlődését Merlin kezei között, és azt, hogy miként húzza ki a kardot a kőből, amiért is őt királynak választják. Majd pedig megkapja a Tó Hölgyétől az Excaliburt. Az ezután következő történetek közül néhány nem túlzottan ismert, például az, amikor Balin, a barbár kihúzza a Lady Lile oldalán függő hüvelyből a kardot, melyet senki más nem tudott, majd megöli a Tó Hölgyét. A többi történet 19. századi változatai ismertebbek. Így például Sir Lancelot Guenevere királynő iránti szerelme, aztán az, ahogy Sir Meliagaunt csapdába ejti a királynét, vagy a Sir Gawain és Sir Lamorak közti ellentét, melyek új megvilágítást kapnak Malory elbeszélésében. Szerelem, tisztesség, árulás, gyilkosság és vérfertőzés a könyv központi témái. Michael Foss új életre kelti Camelotot és a kerekasztal lovagjainak lovagi tetteit, lefújva róluk az évszázadok porát, hajdani erejükben mutatja be őket. Michael Foss 1937-ben született, Indiában. Tanulmányait Angliában és Amerikában végezte. Sokat utazott, majd egy ideig egy amerikai egyetem előadójaként dolgozott, végül Londonban telepedett le, és minden idejét az írásnak szentelte. Magyarul a Gold Book Kiadó gondozásában az alábbi művei jelentek meg: Kleopátra nyomában, Kelta mítoszok és legendák, Istenek és hősök, Az első keresztes hadjárat.

J. R. R. Tolkien - Beowulf
Egy ​legendás történet sárkánnyal, gyűrűkkel - _A Gyűrűk Ura_ első szívdobbanása? A dán király boldogan uralkodik harcias népén, mígnem egyszer csak kezdenek eltünedezni a sörivó nagy csarnokból a harcosok. Nemsokára már senki sem mer ott éjszakázni. Ekkor érkezik svéd földről Beowulf, hogy megküzdjön a szörnnyel, aki a dánokat irtja. És miután sikerrel jár, visszatér ősei földjére, és belőle is nagy király lesz. J. R. R. Tolkien mítoszteremtő, nagy író volt - és nagy tudós. Nyelvészként kezdte pályafutását, és ebből nőtt ki érdeklődése az óangol irodalmi emlékek iránt. Ő azonban nem egyszerűen nyelvemlékeknek tekintette ezeket a szövegeket, hanem izgalmas irodalmi műveknek. Leghíresebb közülük _Beowulf_, az óangol eposz, melyben a rettenthetetlen hős mellett - először az angol irodalomban - szerepel sárkány, sőt vannak gyűrűk és tündék is, mint aztán _A Gyűrűk Urá_-ban... Tolkien nemcsak prózai fordítást készített a műből, hanem megírta, mint mesét, sőt énekmondóként meg is verselte. A könyvet bőséges magyarázó anyag teszi még érdekesebbé: ezt Tolkien egyetemi előadásaiból állította össze fia, a hagyaték gondos kezelője, Christopher. A _Beowulf_ hatalmas karriert futott be: készült belőle film Angelina Jolie-val, és számítógépes játék is. Most végre olvashatjuk, és egy híres tudós vezetésével alaposan tanulmányozhatjuk is.

Ismeretlen szerző - Oxford ​Guide to British and American Culture
Can't ​find _Lilliput_ in your atlas? Can't see _Black Tuesday_ in your calendar? Don't know _Who killed Cock Robin_? Don't get the _blues_ ... the answers are all here.

Covers_327404
Beowulf Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Beowulf
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Michael Wood - Anglia ​múltjának nyomában
A ​Domesday Book, minden idők talán legmegdöbbentőbb történelmi dokumentuma 1086-ban született meg. A felmérést, mely Anglia területeit és lakosait érintette, Hódító Vilmos parancsára végezték el. Azért nevezték Domesday Booknak, vagyis "ítéletnapi könyvnek", mert "a benne szereplő tények éppen olyan megkérdőjelezhetetlenek, mint a végítélet napján felolvasandó bűnlajstrom". E könyv, mely Anglia múltjának nyomába ered, nem pusztán egy ősrégi kézirat, a Domesday Book elemzése, sokkal inkább kísérlet annak a világnak a felélesztésére, amelyet ez a dokumentum oly elevenen tár elénk. Adatainak szakértő felhasználásával a szerző nemcsak a normann társadalomról ad átfogó képet, de az azt megelőző angolszász, római és vaskori társadalmakról is.

Brian Bates - Az ​igazi Középfölde
Az ​igazi Középfölde magával ragadó képet nyújt egy olyan történelmi kultúráról, amely éppannyira mágikus és elbűvölő, mint a Tolkien által elképzelt világ. A sötét középkori királyok és királynők, harcosok és csaták általunk ismert történetei mögött húzódik Középfölde rejtett történelme, a mágia, rejtély és végzet világa. Tüzes sárkányok repkedtek az égbolton, szörnyek bujkáltak a mocsarakban és elfek lődöztek mérgezett nyílvesszőket. Varázslók mondtak gyógyító varázsigéket, bölcs fák osztottak áldást, a királyok halálát pedig ómenek jövendölték meg. Maga a táj is elvarázsolt volt, a világot pedig életerő itatta át. Egy ezredévnyi kereszténységet követően ez a hiedelemvilág szinte maradéktalanul eltűnt, csak halovány nyomokat hagyva a népi emlékezetben és a tündérmesékben. Figyelemre méltó könyvében Brian Bates professzor a legújabb történelmi és régészeti kutatásokból merít, hogy rekonstruálja múltunk képzeletdús világát, felfedvén azt a gondolatteli kultúrát, ami egykor még segítségünkre lehet meglelni helyünket ebben a világban.

Kathleen E. Woodiwiss - The ​Wolf and the Dove
When ​the Normans invade and sweep across Saxon England in 1066, lovely Aislinn of Darkenwald watches her father murdered outside her home. Wulfgar, the Iron Wolf of Normandy, arrives to rule Darkenwald, and one look at Aislinn leads him to claim her as his own. She hates the Norman conquering forces, but Wulfgar awakens a consuming passion in her that she can't deny. As she struggles with her growing love for Wulfgar, she does what she can to aid her conquered people and her bereaved mother. But a jealous lord conspires with Wulfgar's spoiled half-sister and Aislinn's very life is threatened before Wulfgar can admit that the woman he conquered has in truth, conquered his heart.

Bernard Cornwell - Az ​utolsó királyság
A ​vad északi tenger partján álló Bebbanburgot az idők kezdete óta az Uthredek háza uralja. A zord erőd Lord Uthred másodszülött fia, az ifjú Osbert otthona, ám Krisztus után 866 egyik gyönyörű reggelén a távolban feltűnő sárkányhajó mindent megváltoztat; a félelmetes viking had elől nincs menekvés. A tízéves fiú először a bátyját és a nevét (elvégre Bebbanburg mindenkori örökösének az Uthred név dukál), majd apját, végül pedig nagybátyja mesterkedése nyomán örökségét is elveszíti. A dán fogságba került Uthredet Jarl Ragnar és családja neveli fel, és ifjú vikingként csatlakozik az utolsó angolszász királyság, Wessex elleni hadjárathoz. Alfréd, Wessex ájtatos és betegeskedő királya azonban nem adja könnyen magát. A félelmetes harcossá érett Uthrednek választania kell: a szívét és a viking szabadság útját követi, vagy a vér szavára hallgat? Döntése pedig nemcsak az utolsó királyság, hanem az egész sziget sorsát eldöntheti… Bernard Cornwell monumentális _Angolszász históriák_-sorozata Anglia születése és a viking háborúk korába visz el minket. A könyvsorozatból a BBC és a Netflix készített nagy sikerű tévéadaptációt _Az utolsó királyság_ címmel, amelyet Magyarországon forgattak. "Mint a _Trónok harca_, csak a valóságban." OBSERVER

Henry Gilbert - Robin ​Hood
Robin ​Hood neve összeforrt az egyszerű emberek szabadságért vívott harcával. Büszke és szabad, szembeszegül azokkal a hatalmasságokkal, akik rangjukkal és gazdagságukkal visszaélve rászedik és elnyomják a népet. A királyhoz viszont hű marad, nem a fennálló társadalmi rendet akarja megdönteni, csak aljas fösvény képviselőinek túlkopásai ellen harcol. Legendás alakja könyvekben, filmekben már több mint 600 éve él közöttünk.

Bernard Cornwell - The ​Last Kingdom
'I ​had been given a perfect childhood, perfect, at least, to the ideas of a boy. I was raised among men, I was free, I ran wild, was encumbered by no laws, was troubled by no priests and was encouraged to violence.' Uhtred is an English boy, born into the aristocracy of 9th Century Northumbria, but orphaned at ten, adopted by a Dane and taught the Viking ways. Yet Uhtred's fate is indissolubly bound up with Alfred, King of Wessex, who rules over the last English kingdom when the Danes have overrun Northumbria, Mercia and East Anglia. That war, with its massacres, defeats and betrayals, is the background to Uhtred's childhood, a childhood which leaves him uncertain of his loyalties, but a slaughter in a winter dawn propels him to the English side and he will become a man just as the Danes launch their fiercest attack yet on Alfred's kingdom. Marriage ties him further to the West Saxon cause, but when his wife and child vanish in the chaos of a Danish invasion, Uhtred is driven to face the greatest of the Viking chieftains in a battle beside the sea, and there, in the horror of a shield-wall, he discovers his true allegiance.

H. R. Ellis Davidson - Gods ​and Myths of Northern Europe
This ​title surveys the pre-Christian beliefs of the Scandinavian and Germanic people. It provides an introduction to this subject, giving basic outlines to the sagas and stories, and helps identify the character traits of not only the well known but also the lesser gods of the age.

Ken Follett - The ​Evening and the Morning
It ​is 997 CE, the end of the Dark Ages. England is facing attacks from the Welsh in the west and the Vikings in the east. Those in power bend justice according to their will, regardless of ordinary people and often in conflict with the king. Without a clear rule of law, chaos reigns. In these turbulent times, three characters find their lives intertwined. A young boatbuilder's life is turned upside down when the only home he's ever known is raided by Vikings, forcing him and his family to move and start their lives anew in a small hamlet where he does not fit in. . . . A Norman noblewoman marries for love, following her husband across the sea to a new land, but the customs of her husband's homeland are shockingly different, and as she begins to realize that everyone around her is engaged in a constant, brutal battle for power, it becomes clear that a single misstep could be catastrophic. . . . A monk dreams of transforming his humble abbey into a center of learning that will be admired throughout Europe. And each in turn comes into dangerous conflict with a clever and ruthless bishop who will do anything to increase his wealth and power.

Lynn Z. Bloom - The ​Lexington Reader
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernard Cornwell - Das ​letzte Königreich
Nordengland ​im Jahre 866: Mit zehn Jahren erlebt der Fürstensohn Uhtred den Einfall der Wikinger. Sein ungestümer Mut in der Schlacht beeindruckt den Anführer der Dänen so sehr, dass er Uhtred verschont und als Ziehkind aufnimmt. Mit den Jahren wird der Junge fast einer von ihnen. Nach Raub- und Eroberungszügen voller Blut und Gewalt droht auch Wessex, das letzte der fünf angelsächsischen Königreiche, an die Eroberer zu fallen. Doch da wechselt Uhtred wieder die Seiten …

Leslie Webster - Anglo-Saxon ​Art
The ​seven centuries of the Anglo-Saxon period in England, roughly AD 400–1100, were a time of extraordinary and profound transformation in almost every aspect of its culture, culminating in a dramatic shift from a barbarian society to a recognizably medieval civilization. This book traces the changing nature of that art, the different roles it played in Anglo-Saxon culture, and the various ways it both reflected and influenced the changing context in which it was created. From its first manifestations in the metalwork and ceramics of the early settlers, Anglo-Saxon art displays certain inbuilt and highly distinctive stylistic and iconographic features. Despite the many new influences which were regularly absorbed and adapted by Anglo-Saxon artists and craftsmen, these characteristics continued to resonate through the centuries in the great manuscripts, ivories, metalwork and sculpture of this inventive and creative culture. This book highlights the character, leitmotifs and underlying continuities of Anglo-Saxon art, whilst also placing it firmly in its wider cultural and political context.

Frederic Seebohm - Tribal ​Customs in Anglo-Saxon Law
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_294385
The ​Anglo-Saxon Chronicle Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - The ​Anglo-Saxon Chronicle
The ​Anglo-Saxon Chronicle is an account of the early history of Britain. It was originally compiled on the orders of King Alfred the Great, approximately A.D. 890, and subsequently maintained and added to by generations of anonymous scribes until the middle of the 12th Century. The original language is Anglo-Saxon (Old English), but later entries are essentially Middle English in tone. This edition is a translation from the Old English to a more readable Modern English by the Reverend James Ingram. His scholarly view is amply demonstrated in his introduction that traces the early fusion of The Doomsday Book and the Saxon Chronicle into this work that has come to be known as The Anglo-Saxon Chronicle. It consists of 9 differing manuscripts that collectively trace the outlines of British history. Together, even with their inconsistencies, they comprise the best source of factual information from an era shrouded in myth. For a millennium or so, historians have been reading this landmark reference to distinguish between fact and fantasy in the complex history of Britain. It has established the standard time-line from pre-history into the middle ages.

Sally Crawford - Anglo-Saxon ​England: 400–790
The ​Anglo-Saxon period has often been dismissed as 'lost centuries' or the Dark Ages, but archaeological evidence and later written sources reveal a complex and sophisticated culture that was beginning to move towards urbanisation, establishing market-places to facilitate the trade of local and exotic goods, and developing an organised educational system. In Early Anglo Saxon Britain, Sally Crawford paints a vivid portrait of daily life in the period that saw the Anglo-Saxon invasion and the end of Roman Britain: from the status and demands of occupations to the structures of families, and from the intricacies of feasting to the period's elaborate and creative entertainments.

Heather Graham - A ​tűz hercegnője
Alaric, ​a félelmetes normann harcos arra született, hogy uralkodjon mások fölött. Sorsa úgy hozza, hogy háborúba kell vonulnia - és véres csatában küzdenie a hatalomért és a dicsőségért. Fallon, az elbűvölő szépségű, ám makacs szász hercegnő országát árulás osztja meg és taszítja háborúba. Az életéért kell küzdenie a gyűlölt normann hódítók ellen. Alaric megmenti a hercegnőt a biztos haláltól, s eltökéli, meghódítja szívét, ám Fallon esküvel fogadja, hogy ellenáll a férfi csábításának, s megszökik esküdt ellenségétől...

Jen Foley - Bedfordshire ​Folk Tales
Storyteller ​and author Jen Foley brings together stories from the dark forests, ruined castles and magical green pastureland of Bedfordshire. In this treasure trove of tales you will meet Anglo-Saxon heroines and lascivious monks, as well as restless ghosts, conniving highwaymen, demons and witches – all as fantastical and powerful as the landscape they inhabit. Retelling each story in her engaging style, and richly illustrated with unique line drawings, these humorous, clever and enchanting folk tales are sure to be enjoyed and shared time and again.

Ken Follett - Egy ​új korszak hajnala
A ​shiringi erőd nem nagyon különbözött a cherbourg-itól, csak a lakótorony hiányzott belőle. Voltak házak, istállók, raktárak, nyitott konyhák. Az egyik ház kétszer akkora volt, mint a többi, a két végébe apró ablakokat vágtak: ez lesz a csarnok, ahol az elöljáró tartja a gyűléseket és a lakomákat. A sokaság két sorba állt, nyilvánvalóan azt várták, hogy Ragna közöttük lovagoljon a csarnokhoz. A lány nem sietett, mert látni akarta az arcokat, hogy mosolyoghasson rájuk. A hosszú ház ajtaja előtt ott állt Wilwulf. Éppen olyan volt, ahogy Ragna emlékezett, magas és hanyag tartású, bajsza és dús haja szőke, az álla borotvált. Vörös köpenyt viselt, zománcos dísztűvel összefogva. Olyan fesztelenül mosolygott, mintha tegnap váltak volna el, és nem két hónapja. Hajadonfővel állt az esőben, nem érdekelte, hogy megázik. Szélesre tárta a karját. Ragna nem bírta tovább fékezni magát. Leugrott a lováról, és futott hozzá. A nézők megéljenezték túláradó örömét. Wilwulf még szélesebben mosolygott. A lány a mellére borult, szenvedélyesen csókolta. Az éljenzés mennydörgéssé erősödött. Ragna átkarolta a vőlegénye nyakát, majd egyet szökkent, és Wilwulf derekát is átkulcsolta a lábával. A tömeg őrjöngött. Az Egy új korszak hajnala Ken Follett legsikeresebb regényének, A katedrálisnak az előzménye, azt az időszakot képzeli el, amikor egy félreeső hely elkezdett hatalmas kulturális központtá növekedni. A regény négy főszereplőjének életén keresztül megismerjük az 1000 körüli Anglia kegyetlen és vad társadalmát, ahol a király megpróbál érvényt szerezni a jognak és a törvényességnek: Edgar, a fiatal hajóács jövőjét szerelmével, egy férjes asszonnyal képzeli el, a vikingek váratlan támadása azonban mindent megváltoztat; Ragna normandiai hercegnő húszévesen halálosan beleszeret az udvarukba látogató, a negyvenes éveiben járó angolszász előkelőbe, Wilwulfba, feleségül megy hozzá, és követi egy ismeretlen világba, Angliába; a gátlástalan, álszent és hatalomvágyó Wynstan püspök minden eszközt megragad, hogy növelje hatalmát és befolyását, de szembekerül az idealista Aldred szerzetessel, aki nem hagyja, hogy földi hatalmak befolyásolják szent küldetését. Follett ebben a regényében is – akárcsak a sorozat többi kötetében – izgalmas, fordulatos, szenvedélyes érzelmekkel teli cselekménnyel vezeti végig olvasóit a zűrzavaros éveken.

Kathleen E. Woodiwiss - Der ​Wolf und die Taube
Man ​schreibt das Jahr 1066. Herzog Wilhelm von der Normandie erobert England. Unter der Kriegsbeute, die den Normannen in die Hände fällt, ist auch Aislinn, eine junge Sächsin. Heimatlos und ohne Schutz, wird sie schnell zum Freiwild für die Sieger. Und bald entbrannt ein heißer Kampf zwischen zwei normannischen Kriegern,die beide die schöne Aislinn begehren ...

Covers_48219
John ​Howe fantasy műhelye Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - John ​Howe fantasy műhelye
Fedezd ​fel a vezető fantasy illusztrátor, John Howe munkája mögött rejlő alkotói folyamatot, és az ihlet megannyi érdekes formáját, legelső gyakorlati művészeti útmutatójában! Lenyűgöző részletességgel mutatja be a művész több, mint 100 kiemelkedő vázlatát, rajzát és festményét, a mögöttük rejlő technikákkal és történetekkel. Lépésről-lépésre szemlélteti egy sor különleges megbízás teljesítési folyamatát, amelyek John elismert művészi megközelítését éles helyzetben mutatják be. Megosztja veled John hihetetlen háttéranyag tárát, miközben tanáccsal lát el a saját művészi stílusod kialakítását illetően. Feltárja a kifizetődő utazást, amire saját fantasy művészeted vihet el, a portfolió összeállításától kezdve a könyvillusztráción át egészen a film világáig. A szörnyektől és csodalényektől kezdve a hangulat és a tájak ábrázolásáig, fedezd fel John Howe legendai és mitikus művészetét, majd alkosd meg a sajátodat…

J. R. R. Tolkien - König ​Arthurs Untergang
Tolkien, ​der wichtigste Fantasyautor der Neuzeit, wendet sich einem der größten Sagenstoffe aller Zeiten zu: der Sage von König Arthur.

Marc Morris - The ​Anglo-Saxons
Sixteen ​hundred years ago Britain left the Roman Empire and swiftly fell into ruin. Grand cities and luxurious villas were deserted and left to crumble, and civil society collapsed into chaos. Into this violent and unstable world came foreign invaders from across the sea, and established themselves as its new masters. The Anglo-Saxons traces the turbulent history of these people across the next six centuries. It explains how their earliest rulers fought relentlessly against each other for glory and supremacy, and then were almost destroyed by the onslaught of the Vikings. It explores how they abandoned their old gods for Christianity, established hundreds of churches and created dazzlingly intricate works of art. It charts the revival of towns and trade, and the origins of a familiar landscape of shires, boroughs and bishoprics. It is a tale of famous figures like King Offa, Alfred the Great and Edward the Confessor, but also features a host of lesser known characters - ambitious queens, revolutionary saints, intolerant monks and grasping nobles. Through their remarkable careers we see how a new society, a new culture and a single unified nation came into being. Drawing on a vast range of original evidence - chronicles, letters, archaeology and artefacts - renowned historian Marc Morris illuminates a period of history that is only dimly understood, separates the truth from the legend, and tells the extraordinary story of how the foundations of England were laid.

Matthew Harffy - The ​Cross and the Curse
AD ​634. ANGLO SAXON BRITAIN. Confusion and conflict continue as warlords battle across Britain to become the first King of the English. After a stunning victory against the native Waelisc, Beobrand returns to a hero's welcome. His valour is rewarded by wealth and land by Oswald, King of Northumbria. Exhausted, he retires to his new estate with his bride only to find himself surrounded once again by enemies old and new. With treachery and death on all sides, Beobrand fears he will lose all he holds dear. On a quest for revenge and redemption, he accepts the mantle of lord, leading his men into the darkest of nights and the bloodiest of battles.

John L. Mackie - Ethics
John ​Mackie's stimulating book is a complete and clear treatise on moral theory. His writings on normative ethics - the moral principles he recommends - offer a fresh approach on a much neglected subject, and the work as a whole is undoubtedly a major contribution to modern philosophy.

Matthew Harffy - Kin ​of Cain
_AD ​630. Anglo-Saxon Britain. A gripping, action-packed historical tale set in the world of The Bernicia Chronicles. Perfect for fans of Bernard Cornwell._ Winter grips the land in its icy fist. Terror stalks the hills, moors and marshes of Bernicia. Livestock and men have been found ripped asunder, their bones gnawed, flesh gorged upon. People cower in their halls in fear of the monster that prowls the night. King Edwin sends his champions, Bassus, Octa and band of trusted thegns, to hunt down the beast and to rid his people of this evil. Bassus leads the warriors into the chill wastes of the northern winter, and they soon question whether they are the hunters or the prey. Death follows them as they head deeper into the ice-rimed marshes, and there is ever only one ending for the mission: a welter of blood that will sow the seeds of a tale that will echo down through the ages.

Gareth Hinds - Beowulf
This ​exhilarating graphic-novel edition of an ancient classic honors the spirit of the original as it attracts modern readers. The epic tale of the great warrior Beowulf has thrilled readers through the ages — and has been reinvented for a new generation with Gareth Hinds’s masterful illustrations. Grendel’s black blood runs thick as Beowulf defeats the monster and his hideous mother, while somber hues overcast the hero’s final, fatal battle against a raging dragon. Speeches filled with courage and sadness, lightning-paced contests of muscle and will, and funeral boats burning on the fjords are all rendered in glorious and gruesome detail. Told for more than a thousand years, Beowulf’s heroic saga finds a true home in this graphic-novel edition.

Ismeretlen szerző - American ​Fantastic Tales - Terror and the Uncanny from the 1940's to Now
The ​second volume of Peter Straub's pathbreaking anthology American Fantastic Tales picks up the story in 1940 and provides persuasive evidence that the decades since then have seen an extraordinary flowering. While continuing to explore the classic themes of horror and fantasy, successive generations of writers- including Shirley Jackson, Ray Bradbury, Charles Beaumont, Stephen King, Steven Millhauser, and Thomas Ligotti-have opened up the field to new subjects, new styles, and daringly fresh expansions of the genre's emotional and philosophical underpinnings. For many of these writers, the fantastic is simply the best available tool for describing the dislocations and newly hatched terrors of the modern era, from the nightmarish post- apocalyptic savagery of Harlan Ellison's "I Have No Mouth, and I Must Scream" to proliferating identities set deliriously adrift in Tim Powers' "Pat Moore." "At its core," writes editor Peter Straub, "the fantastic is a way of seeing." In place of gothic trappings, the post-war masters of the fantastic often substitute an air of apparent normality. The surfaces of American life-department store displays in John Collier's "Evening Primrose," tar-paper roofs seen from an el train in Fritz Leiber's "Smoke Ghost," the balcony of a dilapidated movie theater in Tennessee Williams' "The Mysteries of the Joy Rio"-become invested with haunting presences. The sphere of family life is transformed, in Davis Grubb's "Where the Woodbine Twineth" or Richard Matheson's "Prey," into an arena of eerie menace. Dramas of madness, malevolent temptation, and vampiristic appropriation play themselves out against the backdrop of modern urban life in John Cheever's "Torch Song" and Shirley Jackson's unforgettable "The Daemon Lover." Nearly half the stories collected in this volume were published in the last two decades, including work by Michael Chabon, M. Rickert, Brian Evenson, Kelly Link, and Benjamin Percy: writers for whom traditional genre boundaries have ceased to exist, and who have brought the fantastic into the mainstream of contemporary writing. The 42 stories in this second volume of American Fantastic Tales provide an irresistible journey into the phantasmagoric underside of the American imagination. "An encompassing and essential voyage to the dark side of the moon of American literature." -Jonathan Lethem

Annie Whitehead - Women ​of Power in Anglo-Saxon England
Many ​Anglo-Saxon kings are familiar. Æthelred the Unready is one, yet less is written of his wife, who was consort of two kings and championed one of her sons over the others, or his mother who was an anointed queen and powerful regent, but was also accused of witchcraft and regicide. A royal abbess educated five bishops and was instrumental in deciding the date of Easter; another took on the might of Canterbury and Rome and was accused by the monks of fratricide. Anglo-Saxon women were prized for their bloodlines - one had such rich blood that it sparked a war - and one was appointed regent of a foreign country. Royal mothers wielded power; Eadgifu, wife of Edward the Elder, maintained a position of authority during the reigns of both her sons. Æthelflaed, Lady of the Mercians, was a queen in all but name, while few have heard of Queen Seaxburh, who ruled Wessex, or Queen Cynethryth, who issued her own coinage. She, too, was accused of murder, but was also, like many of the royal women, literate and highly-educated. From seventh-century Northumbria to eleventh-century Wessex and making extensive use of primary sources, Women of Power in Anglo-Saxon England examines the lives of individual women in a way that has often been done for the Anglo-Saxon men but not for their wives, sisters, mothers and daughters. It tells their stories: those who ruled and schemed, the peace-weavers and the warrior women, the saints and the sinners. It explores, and restores, their reputations.

Kollekciók