Ajax-loader

'angolszász' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Angus Wilson - Angolszász ​furcsaságok
A ​század eleji türelmetlenül lázas keresés, az egymást áttekinthetetlen gyorsasággal követő izmusok korát, s kísérletező kedvű, az egyén lelki- és tudatvilágára koncentráló húszas éveket a harmincasokban a valóság felé forduló, a társadalom kérdéseire figyelő, komoly felelősségtudattól áthatott, sokszor marxista ihletettségű irodalom váltotta fel Angliában. Angus Wilson a harmincas években volt fiatal. A kísérletező művészi irányzatoktól örökölt freudizmus és a harmincas években divatossá vált marxizmus egyfajta keverékét vette át ettől a viharos történelmi kortól. Ez is magyarázza, hogy Wilson, aki a második világháború után, harmincöt éves korában kezdett írni, ember és művész voltát egyformán fontosnak tartja. Olyan regényírót tisztelhetünk benne, aki a tradicionális angol regény és a húszas évek sajátos atmoszférájában divatos kísérleti regény valamilyen szintézisére törekszik műveiben. 1913-ban született, gyermekkorát Dél-Afrikában töltötte. Aztán a Westminster Schoolban, Anglia egyik híres gimnáziumában tanult. Majd az egyetemi évek következtek Oxfordban. 1937-en a British Museum könyvtárában kezdett dolgozni, és a második világháború után őt bízták meg azzal a feladattal, hogy szerezzen be 200 000, a bombázáskor megsemmisült kötetet. A háború idején külügyi szolgálatot teljesített, 1955-ben pedig búcsút mondott könyvtárosi állásának, hogy az írásnak szentelhesse idejét. Néhány éve professzori állást vállalt Norwichban, az University of East Anglia angol tanszékén.

Kathleen E. Woodiwiss - A ​farkas és a galamb
1066-ot ​írunk. Vilmos normann herceg hadai elfoglalják a szászok lakta Angliát. A falvakat felperzselő, embereket kardélre hányó hódítók áldozatául esik a szépséges, ifjú Aislinn, egy szász földesúr lánya is: apját az egyik lovag megöli, őt magát pedig megbecsteleníti. Vajon nyomorult földönfutóként hagyja-e el ősei kastélyát, vagy megmenti a legendás hős, Vilmos bizalmasa, a rettenthetetlen Wulfgar? Lehet, hogy a férfi a halálnál is rosszabb sorsot szán neki? Születhet-e minden borzalmon győzedelmeskedő igaz szerelem a vérből és halálból? Egymásra találhat-e hódító és meghódított? E fordulatos történelmi regény lapjain minderre választ kaphatunk, miközben a szép Aislinn és a nagyszerű Wulfgar izgalmas kalandokban bővelkedő történetét élvezhetjük.

Michael Foss - Arthur ​király és a kerekasztal lovagjai
Sir ​Thomas Malory a Newgate börtön nyirkos cellájában ül, és azon töpreng, hogy az élet mennyire megváltozott. Ő amolyan szokatlan jelenség a 15. században, könyveket bújó lovag. A sors úgy hozta, hogy van ideje fiatalsága hősiességének régi történeteiről írni, melyeket már a háborúk, a vér és a tudatlanság eltöröltek. Az Arthur királyról és a a kerekasztal lovagjairól szóló történetnek ezen jelentős bemutatásában Michael Foss Malory szerepét ölti magára, hogy átélje a meséket. Elképzeli őket, ahogy azt az "engedetlen" Malory lovag is tehette régi latin könyvei, hosszú francia és német lovagregények segítségével. Megláthatjuk, hogyan lép színre Arthur, aki Uther Pendragon és a cornwalli herceg feleségének, Igraine-nak a fia. Aztán megismerhetjük Arthur fejlődését Merlin kezei között, és azt, hogy miként húzza ki a kardot a kőből, amiért is őt királynak választják. Majd pedig megkapja a Tó Hölgyétől az Excaliburt. Az ezután következő történetek közül néhány nem túlzottan ismert, például az, amikor Balin, a barbár kihúzza a Lady Lile oldalán függő hüvelyből a kardot, melyet senki más nem tudott, majd megöli a Tó Hölgyét. A többi történet 19. századi változatai ismertebbek. Így például Sir Lancelot Guenevere királynő iránti szerelme, aztán az, ahogy Sir Meliagaunt csapdába ejti a királynét, vagy a Sir Gawain és Sir Lamorak közti ellentét, melyek új megvilágítást kapnak Malory elbeszélésében. Szerelem, tisztesség, árulás, gyilkosság és vérfertőzés a könyv központi témái. Michael Foss új életre kelti Camelotot és a kerekasztal lovagjainak lovagi tetteit, lefújva róluk az évszázadok porát, hajdani erejükben mutatja be őket. Michael Foss 1937-ben született, Indiában. Tanulmányait Angliában és Amerikában végezte. Sokat utazott, majd egy ideig egy amerikai egyetem előadójaként dolgozott, végül Londonban telepedett le, és minden idejét az írásnak szentelte. Magyarul a Gold Book Kiadó gondozásában az alábbi művei jelentek meg: Kleopátra nyomában, Kelta mítoszok és legendák, Istenek és hősök, Az első keresztes hadjárat.

Surányi Emőke - Pintér Károly - Szántó Ildikó - Jancsó Daniella - Suba Ferenc - Cultural ​Relations
Az ​Akadémiai Kiadó angol nyelvtanulók számára készült tankönyve a modern nyelvtanulás elengedhetetlen területére ad betekintést azáltal, hogy az angolszász történelmi, politikai, társadalmi, földrajzi és kulturális ismeretek elsajátításához nyújt segítséget. A könyv kiválóan alkalmas mind középiskolai oktatásra, mind pedig felsőoktatási intézmények angol nyelvi képzést nyújtó szakágaira.

J. R. R. Tolkien - Beowulf
Egy ​legendás történet sárkánnyal, gyűrűkkel - _A Gyűrűk Ura_ első szívdobbanása? A dán király boldogan uralkodik harcias népén, mígnem egyszer csak kezdenek eltünedezni a sörivó nagy csarnokból a harcosok. Nemsokára már senki sem mer ott éjszakázni. Ekkor érkezik svéd földről Beowulf, hogy megküzdjön a szörnnyel, aki a dánokat irtja. És miután sikerrel jár, visszatér ősei földjére, és belőle is nagy király lesz. J. R. R. Tolkien mítoszteremtő, nagy író volt - és nagy tudós. Nyelvészként kezdte pályafutását, és ebből nőtt ki érdeklődése az óangol irodalmi emlékek iránt. Ő azonban nem egyszerűen nyelvemlékeknek tekintette ezeket a szövegeket, hanem izgalmas irodalmi műveknek. Leghíresebb közülük _Beowulf_, az óangol eposz, melyben a rettenthetetlen hős mellett - először az angol irodalomban - szerepel sárkány, sőt vannak gyűrűk és tündék is, mint aztán _A Gyűrűk Urá_-ban... Tolkien nemcsak prózai fordítást készített a műből, hanem megírta, mint mesét, sőt énekmondóként meg is verselte. A könyvet bőséges magyarázó anyag teszi még érdekesebbé: ezt Tolkien egyetemi előadásaiból állította össze fia, a hagyaték gondos kezelője, Christopher. A _Beowulf_ hatalmas karriert futott be: készült belőle film Angelina Jolie-val, és számítógépes játék is. Most végre olvashatjuk, és egy híres tudós vezetésével alaposan tanulmányozhatjuk is.

Ismeretlen szerző - Oxford ​Guide to British and American Culture
Can't ​find _Lilliput_ in your atlas? Can't see _Black Tuesday_ in your calendar? Don't know _Who killed Cock Robin_? Don't get the _blues_ ... the answers are all here.

Covers_327404
Beowulf Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Beowulf
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Michael Wood - Anglia ​múltjának nyomában
A ​Domesday Book, minden idők talán legmegdöbbentőbb történelmi dokumentuma 1086-ban született meg. A felmérést, mely Anglia területeit és lakosait érintette, Hódító Vilmos parancsára végezték el. Azért nevezték Domesday Booknak, vagyis "ítéletnapi könyvnek", mert "a benne szereplő tények éppen olyan megkérdőjelezhetetlenek, mint a végítélet napján felolvasandó bűnlajstrom". E könyv, mely Anglia múltjának nyomába ered, nem pusztán egy ősrégi kézirat, a Domesday Book elemzése, sokkal inkább kísérlet annak a világnak a felélesztésére, amelyet ez a dokumentum oly elevenen tár elénk. Adatainak szakértő felhasználásával a szerző nemcsak a normann társadalomról ad átfogó képet, de az azt megelőző angolszász, római és vaskori társadalmakról is.

Brian Bates - Az ​igazi Középfölde
Az ​igazi Középfölde magával ragadó képet nyújt egy olyan történelmi kultúráról, amely éppannyira mágikus és elbűvölő, mint a Tolkien által elképzelt világ. A sötét középkori királyok és királynők, harcosok és csaták általunk ismert történetei mögött húzódik Középfölde rejtett történelme, a mágia, rejtély és végzet világa. Tüzes sárkányok repkedtek az égbolton, szörnyek bujkáltak a mocsarakban és elfek lődöztek mérgezett nyílvesszőket. Varázslók mondtak gyógyító varázsigéket, bölcs fák osztottak áldást, a királyok halálát pedig ómenek jövendölték meg. Maga a táj is elvarázsolt volt, a világot pedig életerő itatta át. Egy ezredévnyi kereszténységet követően ez a hiedelemvilág szinte maradéktalanul eltűnt, csak halovány nyomokat hagyva a népi emlékezetben és a tündérmesékben. Figyelemre méltó könyvében Brian Bates professzor a legújabb történelmi és régészeti kutatásokból merít, hogy rekonstruálja múltunk képzeletdús világát, felfedvén azt a gondolatteli kultúrát, ami egykor még segítségünkre lehet meglelni helyünket ebben a világban.

Visegrády Antal - Angolszász ​jog és politika
A ​szerző a modern angolszász jogfelfogások irányzatait (neoanalitikai, gazdasági, morális, kritikai, igazságossági irányzatok és képviselőik), majd az amerikai, brit és ausztrál pártrendszereket, azok felépítését, szervezetét, közjogi helyzetét, a kétpártrendszer jellegzetességeit, majd magát a választási rendszert mutatja be jogi-politológiai megközelítéssel. Külön foglalkozik az USA pártpolitikájával, a pártok közjogi helyzetével, szervezetével, funkcióival, befolyásoló csoportjaival, a törvényhozás modelljével, a Sunset-legiszlációval. Vizsgálja és bemutatja az angol-amerikai jogrendszer egyik pillérének, az equity-nek szerepét, az állampolgárok helyét az angolszász jogi kultúrákban. Nemcsak jogászok, politológusok, történészek és szociológusok, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat.

Kathleen E. Woodiwiss - The ​Wolf and the Dove
When ​the Normans invade and sweep across Saxon England in 1066, lovely Aislinn of Darkenwald watches her father murdered outside her home. Wulfgar, the Iron Wolf of Normandy, arrives to rule Darkenwald, and one look at Aislinn leads him to claim her as his own. She hates the Norman conquering forces, but Wulfgar awakens a consuming passion in her that she can't deny. As she struggles with her growing love for Wulfgar, she does what she can to aid her conquered people and her bereaved mother. But a jealous lord conspires with Wulfgar's spoiled half-sister and Aislinn's very life is threatened before Wulfgar can admit that the woman he conquered has in truth, conquered his heart.

Bernard Cornwell - Az ​utolsó királyság
A ​vad északi tenger partján álló Bebbanburgot az idők kezdete óta az Uthredek háza uralja. A zord erőd Lord Uthred másodszülött fia, az ifjú Osbert otthona, ám Krisztus után 866 egyik gyönyörű reggelén a távolban feltűnő sárkányhajó mindent megváltoztat; a félelmetes viking had elől nincs menekvés. A tízéves fiú először a bátyját és a nevét (elvégre Bebbanburg mindenkori örökösének az Uthred név dukál), majd apját, végül pedig nagybátyja mesterkedése nyomán örökségét is elveszíti. A dán fogságba került Uthredet Jarl Ragnar és családja neveli fel, és ifjú vikingként csatlakozik az utolsó angolszász királyság, Wessex elleni hadjárathoz. Alfréd, Wessex ájtatos és betegeskedő királya azonban nem adja könnyen magát. A félelmetes harcossá érett Uthrednek választania kell: a szívét és a viking szabadság útját követi, vagy a vér szavára hallgat? Döntése pedig nemcsak az utolsó királyság, hanem az egész sziget sorsát eldöntheti… Bernard Cornwell monumentális _Angolszász históriák_-sorozata Anglia születése és a viking háborúk korába visz el minket. A könyvsorozatból a BBC és a Netflix készített nagy sikerű tévéadaptációt _Az utolsó királyság_ címmel, amelyet Magyarországon forgattak. "Mint a _Trónok harca_, csak a valóságban." OBSERVER

Henry Gilbert - Robin ​Hood
Robin ​Hood neve összeforrt az egyszerű emberek szabadságért vívott harcával. Büszke és szabad, szembeszegül azokkal a hatalmasságokkal, akik rangjukkal és gazdagságukkal visszaélve rászedik és elnyomják a népet. A királyhoz viszont hű marad, nem a fennálló társadalmi rendet akarja megdönteni, csak aljas fösvény képviselőinek túlkopásai ellen harcol. Legendás alakja könyvekben, filmekben már több mint 600 éve él közöttünk.

H. L. A. Hart - A ​jog fogalma
Hart ​könyve a jogot mint összetett társadalmi és politikai intézményt tárgyalja, illetve annak szabályvezérelt (és ebben az értelemben "normatív") oldaláról mutatja be. Ez a munka harminckét éve jelent meg először. Azóta a jogtudomány és a filozófia sokkal közelebb került egymáshoz, s e könyv még akkor is hozzájárult a tudomány fejlődéséhez, ha alaptételeit az elméleti jogászok és a filozófusok körében legalább annyian bírálták, mint ahányan meggyőzőnek találták. A könyv eredetileg egyetemi hallgatóknak készült, mégis sokkal szélesebb körben terjedt el, hatalmas másodlagos irodalom kialakulását eredményezve az angolszász világban, illetve néhány más olyan országban, ahol megjelentek fordításai. E kritikai irodalom nagy része jogi és filozófiai folyóiratokban megjelent tanulmányokból áll, de több olyan könyv is született, amelynek írója bírálata tárgyaként és saját jogelméletének kifejtéséhez szolgáló kiindulópontként az e műben kifejtett tételeket vette célba. Ezért az alapszövegen kívül a kötet a legfontosabb bírálatokra adott szerzői válaszokat is közli az utószóban.

Bill Jones - Andrew Gray - Dennis Kavanagh - Michael Moran - Philip Norton - Anthony Seldon - Politics ​UK
Like ​the first, this edition covers the core features of A level and first-year university syllabuses - the constitution, parliament, prime minister and departments, voting, parties, the media, pressure groups and local government, in the wider context of British political life. All chapters have been thoroughly revised and new chapters on the management of government services, environmental policy, the EC and the politics of law and order have been added. This edition also has more material on social inequality, elections and voting behaviour, quasi-government and the European dimension of British politics. Concluding comments have also been updated where relevant to cover contemporary issues such as trial by jury for the judiciary and public order.

Bruce Mitchell - An ​Invitation to Old English and Anglo-Saxon England
Before ​the Norman Conquest, the Anglo-Saxons set their mark on England. The origins of much that is distinctive in modern English culture may be found in the period, most notably the language itself. This outstanding book is an introduction to Old English language and literature.

Sorita D'Este - David Rankine - The ​Isles of the Many Gods
The ​British Isles have long been seen as a place of mystery & magic. For many thousands of years successive waves of invaders each brought their own gods & goddesses with them, often assimilating the beliefs of the tribes they conquered. The Celtic races merged with the indigenous people, they were conquered by the Romans, who brought with them deities from all over the Roman Empire (including Greece & Egypt). After them came the Saxons & other Germanic tribes, further adding to the rich tapestry that forms part of our spiritual heritage today. The Isles of the Many Gods brings together, for the first time, information on the worship of these deities in Britain, in an easy to use A-Z. It includes both the native & immigrant gods & goddesses, from well known gods like Apollo, Brigit, Freya, Herne, Isis, Mars & Woden to lesser known ones like Abandinus, Arianrhod, Genii Cucullati, Midir, Vitiris & the Wheel God. There are more than 240 entries providing information regarding the evidence of their worship in England, Wales, Scotland, Ireland & the Isle of Man. Drawing from archaeology, architecture, art, artefacts, currency, place-names & literature thereby providing an excellent reference work for those interested in the spiritual beliefs of our ancestors.

Lynn Z. Bloom - The ​Lexington Reader
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Az ​angolszász liberalizmus klasszikusai I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Leslie Webster - Anglo-Saxon ​Art
The ​seven centuries of the Anglo-Saxon period in England, roughly AD 400–1100, were a time of extraordinary and profound transformation in almost every aspect of its culture, culminating in a dramatic shift from a barbarian society to a recognizably medieval civilization. This book traces the changing nature of that art, the different roles it played in Anglo-Saxon culture, and the various ways it both reflected and influenced the changing context in which it was created. From its first manifestations in the metalwork and ceramics of the early settlers, Anglo-Saxon art displays certain inbuilt and highly distinctive stylistic and iconographic features. Despite the many new influences which were regularly absorbed and adapted by Anglo-Saxon artists and craftsmen, these characteristics continued to resonate through the centuries in the great manuscripts, ivories, metalwork and sculpture of this inventive and creative culture. This book highlights the character, leitmotifs and underlying continuities of Anglo-Saxon art, whilst also placing it firmly in its wider cultural and political context.

Frederic Seebohm - Tribal ​Customs in Anglo-Saxon Law
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heather Graham - A ​tűz hercegnője
Alaric, ​a félelmetes normann harcos arra született, hogy uralkodjon mások fölött. Sorsa úgy hozza, hogy háborúba kell vonulnia - és véres csatában küzdenie a hatalomért és a dicsőségért. Fallon, az elbűvölő szépségű, ám makacs szász hercegnő országát árulás osztja meg és taszítja háborúba. Az életéért kell küzdenie a gyűlölt normann hódítók ellen. Alaric megmenti a hercegnőt a biztos haláltól, s eltökéli, meghódítja szívét, ám Fallon esküvel fogadja, hogy ellenáll a férfi csábításának, s megszökik esküdt ellenségétől...

Ken Follett - Egy ​új korszak hajnala
A ​shiringi erőd nem nagyon különbözött a cherbourg-itól, csak a lakótorony hiányzott belőle. Voltak házak, istállók, raktárak, nyitott konyhák. Az egyik ház kétszer akkora volt, mint a többi, a két végébe apró ablakokat vágtak: ez lesz a csarnok, ahol az elöljáró tartja a gyűléseket és a lakomákat. A sokaság két sorba állt, nyilvánvalóan azt várták, hogy Ragna közöttük lovagoljon a csarnokhoz. A lány nem sietett, mert látni akarta az arcokat, hogy mosolyoghasson rájuk. A hosszú ház ajtaja előtt ott állt Wilwulf. Éppen olyan volt, ahogy Ragna emlékezett, magas és hanyag tartású, bajsza és dús haja szőke, az álla borotvált. Vörös köpenyt viselt, zománcos dísztűvel összefogva. Olyan fesztelenül mosolygott, mintha tegnap váltak volna el, és nem két hónapja. Hajadonfővel állt az esőben, nem érdekelte, hogy megázik. Szélesre tárta a karját. Ragna nem bírta tovább fékezni magát. Leugrott a lováról, és futott hozzá. A nézők megéljenezték túláradó örömét. Wilwulf még szélesebben mosolygott. A lány a mellére borult, szenvedélyesen csókolta. Az éljenzés mennydörgéssé erősödött. Ragna átkarolta a vőlegénye nyakát, majd egyet szökkent, és Wilwulf derekát is átkulcsolta a lábával. A tömeg őrjöngött. Az Egy új korszak hajnala Ken Follett legsikeresebb regényének, A katedrálisnak az előzménye, azt az időszakot képzeli el, amikor egy félreeső hely elkezdett hatalmas kulturális központtá növekedni. A regény négy főszereplőjének életén keresztül megismerjük az 1000 körüli Anglia kegyetlen és vad társadalmát, ahol a király megpróbál érvényt szerezni a jognak és a törvényességnek: Edgar, a fiatal hajóács jövőjét szerelmével, egy férjes asszonnyal képzeli el, a vikingek váratlan támadása azonban mindent megváltoztat; Ragna normandiai hercegnő húszévesen halálosan beleszeret az udvarukba látogató, a negyvenes éveiben járó angolszász előkelőbe, Wilwulfba, feleségül megy hozzá, és követi egy ismeretlen világba, Angliába; a gátlástalan, álszent és hatalomvágyó Wynstan püspök minden eszközt megragad, hogy növelje hatalmát és befolyását, de szembekerül az idealista Aldred szerzetessel, aki nem hagyja, hogy földi hatalmak befolyásolják szent küldetését. Follett ebben a regényében is – akárcsak a sorozat többi kötetében – izgalmas, fordulatos, szenvedélyes érzelmekkel teli cselekménnyel vezeti végig olvasóit a zűrzavaros éveken.

Kathleen E. Woodiwiss - Der ​Wolf und die Taube
Man ​schreibt das Jahr 1066. Herzog Wilhelm von der Normandie erobert England. Unter der Kriegsbeute, die den Normannen in die Hände fällt, ist auch Aislinn, eine junge Sächsin. Heimatlos und ohne Schutz, wird sie schnell zum Freiwild für die Sieger. Und bald entbrannt ein heißer Kampf zwischen zwei normannischen Kriegern,die beide die schöne Aislinn begehren ...

Covers_48219
John ​Howe fantasy műhelye Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - John ​Howe fantasy műhelye
Fedezd ​fel a vezető fantasy illusztrátor, John Howe munkája mögött rejlő alkotói folyamatot, és az ihlet megannyi érdekes formáját, legelső gyakorlati művészeti útmutatójában! Lenyűgöző részletességgel mutatja be a művész több, mint 100 kiemelkedő vázlatát, rajzát és festményét, a mögöttük rejlő technikákkal és történetekkel. Lépésről-lépésre szemlélteti egy sor különleges megbízás teljesítési folyamatát, amelyek John elismert művészi megközelítését éles helyzetben mutatják be. Megosztja veled John hihetetlen háttéranyag tárát, miközben tanáccsal lát el a saját művészi stílusod kialakítását illetően. Feltárja a kifizetődő utazást, amire saját fantasy művészeted vihet el, a portfolió összeállításától kezdve a könyvillusztráción át egészen a film világáig. A szörnyektől és csodalényektől kezdve a hangulat és a tájak ábrázolásáig, fedezd fel John Howe legendai és mitikus művészetét, majd alkosd meg a sajátodat…

J. R. R. Tolkien - König ​Arthurs Untergang
Tolkien, ​der wichtigste Fantasyautor der Neuzeit, wendet sich einem der größten Sagenstoffe aller Zeiten zu: der Sage von König Arthur.

Tim Wood - The ​Saxons and the Normans
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John L. Mackie - Ethics
John ​Mackie's stimulating book is a complete and clear treatise on moral theory. His writings on normative ethics - the moral principles he recommends - offer a fresh approach on a much neglected subject, and the work as a whole is undoubtedly a major contribution to modern philosophy.

Gareth Hinds - Beowulf
This ​exhilarating graphic-novel edition of an ancient classic honors the spirit of the original as it attracts modern readers. The epic tale of the great warrior Beowulf has thrilled readers through the ages — and has been reinvented for a new generation with Gareth Hinds’s masterful illustrations. Grendel’s black blood runs thick as Beowulf defeats the monster and his hideous mother, while somber hues overcast the hero’s final, fatal battle against a raging dragon. Speeches filled with courage and sadness, lightning-paced contests of muscle and will, and funeral boats burning on the fjords are all rendered in glorious and gruesome detail. Told for more than a thousand years, Beowulf’s heroic saga finds a true home in this graphic-novel edition.

Annie Whitehead - Women ​of Power in Anglo-Saxon England
Many ​Anglo-Saxon kings are familiar. Æthelred the Unready is one, yet less is written of his wife, who was consort of two kings and championed one of her sons over the others, or his mother who was an anointed queen and powerful regent, but was also accused of witchcraft and regicide. A royal abbess educated five bishops and was instrumental in deciding the date of Easter; another took on the might of Canterbury and Rome and was accused by the monks of fratricide. Anglo-Saxon women were prized for their bloodlines - one had such rich blood that it sparked a war - and one was appointed regent of a foreign country. Royal mothers wielded power; Eadgifu, wife of Edward the Elder, maintained a position of authority during the reigns of both her sons. Æthelflaed, Lady of the Mercians, was a queen in all but name, while few have heard of Queen Seaxburh, who ruled Wessex, or Queen Cynethryth, who issued her own coinage. She, too, was accused of murder, but was also, like many of the royal women, literate and highly-educated. From seventh-century Northumbria to eleventh-century Wessex and making extensive use of primary sources, Women of Power in Anglo-Saxon England examines the lives of individual women in a way that has often been done for the Anglo-Saxon men but not for their wives, sisters, mothers and daughters. It tells their stories: those who ruled and schemed, the peace-weavers and the warrior women, the saints and the sinners. It explores, and restores, their reputations.

71i_z6x185l
American ​Fantastic Tales Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - American ​Fantastic Tales
From ​early on, American literature has teemed with tales of horror, of hauntings, of terrifying obsessions and gruesome incursions, of the uncanny ways in which ordinary reality can be breached and subverted by the unknown and the irrational. As this pathbreaking two-volume anthology demonstrates, it is a tradition with many unexpected detours and hidden chambers, and one that continues to evolve, finding new forms and new themes as it explores the bad dreams that lurk around the edges-if not in the unacknowledged heart--of the everyday. Peter Straub, one of today's masters of horror and fantasy, offers an authoritative and diverse gathering of stories calculated to unsettle and delight. This first volume surveys a century and a half of American fantastic storytelling, revealing in its 44 stories an array of recurring themes: trance states, sleepwalking, mesmerism, obsession, possession, madness, exotic curses, evil atmospheres. In the tales of Irving, Poe, and Hawthorne, the bright prospects of the New World face an uneasy reckoning with the forces of darkness. In the ghost-haunted Victorian and Edwardian eras, writers including Henry James, Edith Wharton, Mary Wilkins Freeman, Charlotte Perkins Gilman, and Ambrose Bierce explore ever more refined varieties of spectral invasion and disintegrating selfhood. In the twentieth century, with the arrival of the era of the pulps, the fantastic took on more monstrous and horrific forms at the hands of H. P. Lovecraft, Robert E. Howard, Robert Bloch, and other classic contributors to Weird Tales. Here are works by acknowledged masters such as Stephen Crane, Willa Cather, Conrad Aiken, and F. Scott Fitzgerald, along with surprising discoveries like Ralph Adams Cram's "The Dead Valley," Emma Francis Dawson's "An Itinerant House," and Julian Hawthorne's "Absolute Evil." American Fantastic Tales offers an unforgettable ride through strange and visionary realms. "A stupendous, spellbinding reading experience waiting to be had." -Jonathan Lethem

Bernard Cornwell - War ​Lord
After ​years fighting to reclaim his rightful home, Uhtred of Bebbanburg has returned to Northumbria. With his loyal band of warriors and a new woman by his side, his household is secure – yet Uhtred is far from safe. Beyond the walls of his impregnable fortress, a battle for power rages. To the south, King Æthelstan has unified the three kingdoms of Wessex, Mercia and East Anglia – and now eyes a bigger prize. To the north, King Constantine and other Scottish and Irish leaders seek to extend their borders and expand their dominion. Caught in the eye of the storm is Uhtred. Threatened and bribed by all sides, he faces an impossible choice: stay out of the struggle, risking his freedom, or throw himself into the cauldron of war and the most terrible battle Britain has ever experienced. Only fate can decide the outcome. The epic story of how England was made concludes in _War Lord,_ the magnificent finale to the Last Kingdom series.

Kollekciók