Ajax-loader

'portugál' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Király Rudolf - Portugál-magyar ​kéziszótár
A ​Portugál-magyar kéziszótár kb. 45 000 címszót és 20 000 példát és állandó kifejezést tartalmaz. Szóanyaga elsősorban a Portugáliában beszélt nyelvet veszi alapul, de feltünteti a csak Brazíliában használt fontosabb szavakat is. Miután a Portugáliában beszélt nyelv kiejtése eléggé bonyolult, a címszavak után hangtanilag megközelítő átírásban megtaláljuk kiejtésüket is.

Morvay Károly - Kevés ​szóval portugálul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luís Miguel Rocha - Az ​utolsó pápa
Az ​utolsó pápa című regény két idősíkon zajló cselekménye Albino Luciani, ismertebb nevén I. János Pál pápa halála köré szövődik. Különös események sora követte egymást azon a bizonyos éjszakán, ám évtizedeken át homály fedte a sejtelmes fejleményeket, és senki sem bolygatta, mi is történhetett valójában. Most azonban fény derül a hazugságokra és a titkokra, és szép lassan összeáll a kép, hogy mi is történt akkor - és miért. Azt gondolják, hogy tudják, kinek a kezében összpontosul az igazi hatalom? Bizonyosak abban, hogy a háttérből ki mozgatja a szálakat? Könnyen lehet, hogy nagyot tévednek... Abban az időben egy titkos szervezet keresztül-kasul behálózta az olasz kormányt, és csápjaik más európai országokba, sőt Dél-Amerikába is elértek. Bizony, a világ legkisebb állama, a Vatikán sem maradt ki belőle...

Fernão Mendes Pinto - Bolyongás
A ​magyar könyvkiadás régi adósságot törleszt a XVI. század portugál utazó emlékkrónikájának közreadásával. A szerző huszonegy évig tartó bolyongásait örökíti meg "Indiában, Etiópiában, Boldog Arábiákon, Kínában, Tatárországban és számos egyéb helyen az ázsiai végeken", ahol "tizenháromszor kerül fogságba, és tizenhétszer adták el", volt kereskedő, katona, hittérítő, kalóz, diplomata, kém, tengerész, orvos, sőt rabszolga, hajótörött és emberevő is. Közeli barátság fűzte Xavéri Szent Ferenchez, csodálta karizmatikus egyéniségét, felkészültségét, mégsem lett híve a tűzzel-vassal való hittérítésnek. A Bolyongás nemcsak pótolhatatlan kultúrtörténeti dokumentum, hanem nagyszerű kalandregény is, tele izgalmas fordulatokkal és remekül megrajzolt figurával.

J. R. dos Santos - A ​lótusz virágai
A ​XX. század hajnalán, a világ négy táján, Portugáliában, Japánban, Kínában és Oroszországban új világ születik. Mintha csak Karl Marx jóslata, "és ekkor társadalmi forradalom korszaka következik be" válna valóra az olvasó és a négy központi szereplő, Artur Teixeira, Szatake Fukui, Lian-hua és Nagyezsda döbbent szemei előtt. Négy karizmatikus személyiség, négy nehéz sors és négy lebilincselő történet alkotja A lótusz virágai című regényt.

Al Berto - Tűzvészkert
A ​posztmodern portugál költészet kultikus figurájának búcsúkötete egy felkavaró erejű életmű összegzésével szembesíti az olvasót. Al Berto a beat irodalom lázadásából jutott el a lényegi magány és a radikális idegenség szűkszavú, minimalista költészetéig. A halálos betegség kapujából íródó kötetben ott kísért verseinek minden jellegzetes vonása: a fájdalom, a szenvedés, a kitaszítottság, a homoszexualitás, az öregedés, az álmatlanság és a lét elsivatagosodása. Szívbemarkoló őszinteségű, vallomásos költészet keveredik el egyfajta sajátosan tragikus szereplírával a Tűzvészkert oldalain, ahol egy véget érő élet töredékeiben Rimbaud figurája és hangja együtt vibrál Al Berto későmodern melankóliájával. A Tűzvészkert minden kétséget kizáróan a XX. század végén újjászülető portugál kultúra és irodalom egyik legmeghatározóbb kötete, mindazonáltal egy olyan kiemelkedő lírai teljesítmény, mely Al Bertót nem csak a portugál, hanem egyúttal az európai költészet emblematikus képviselőjévé avatja.

Aranyl%c3%a1ncon_f%c3%bcgg%c5%91_kast%c3%a9ly
21

Ismeretlen szerző - Az ​aranyláncon függő kastély
"Saint ​Malóból egyszer útra kelt egy hajó: Marseille-ba tartott. Amikor megérkezett a kikötőbe, a matrózok kivetették a horgonyt, s az véletlenül éppen egy tengeri tündérnek a vállára esett." A francia mesékben a mesebeli hős nem Seholsincs király udvarában él, nem az Óperenciás-tengeren kel át, hanem valóságos francia városokba igyekszik a valóságos tengeren vagy a valóságos hegyvidéken keresztül. Kalandjai mégis csodásak; szirének, tengeri tündérek, arasznyi emberkék - koboldok -, barlangi törpék segítik útján, jutalmazzák "mesébe illően", vagy ha magára haragítja őket, akkor a tenger, a vad hegyek ezer csapásával pusztítják el. Színes, gazdag, romantikus világ a francia, olasz, spanyol, portugál meséké, s ebből a mesekincsből - különösen az olaszból - későbbi európai irodalom hosszú ideig táplálkozik. Olvasóink csokorba gyűjtve találják a legszebb, legjellemzőbb meséket, melyeket Heinzelmann Emma meseien naiv, művészi színvonalú illusztrációi díszítenek.

Lucia nővér - Fatimáról ​beszél Lucia nővér
Lucia ​nővér négy emlékezése magában foglalja az egész fatimai üzenetet: - Az Elsõ Emlékezés, 1935-ben íródott, José Alves Correia da Silva leiriai püspök parancsára. Ebben Lúcia elsõsorban Jácinta jellemét írja le. - A Második Emlékezés, amely 1937-ben keletkezett, bemutatja Fatima történetét, az Angyal és a Szûzanya Szeplõtelen Szívének jelenéseivel. - A Harmadik Emlékezés (1941) Jácinta lelki életérõl beszél és feltárja a Titok elsõ két részét. - A Negyedik (1941) elsõsorban Ferencrõl szól, és megismétli az Angyal és a Szûzanya jelenésének leírását.

Király Rudolf - Magyar-portugál ​kéziszótár
A ​Magyar-portugál kéziszótár kb. 50 000 címszót és 23 000 példát és állandó kifejezést tartalmaz. Közli a leggyakoribb magyar szólásmódok, sajátos kifejezések, közmondások lehetőleg hű vagy legalábbis megközelítő megfelelőit. Szóanyaga elsősorban a Portugáliában beszélt nyelvet veszi alapul, de feltünteti a csak Brazíliában használt fontosabb szavakat is.

Csaba Márta - Perjés Magdolna - Szijj ildikó - Como ​se diz em Português?
Ez ​a könyv az alapoktól a középfokú nyelvvizsga szintjéig vezeti el a portugálul tanulni kívánó diákokat. Aki megtanulja a könyv anyagát, bizton remélheti, hogy jól el tud igazodni Portugália és volt gyarmatai nyelvi közegében. Ajánljuk középiskolásoknak, az egyetemi alapozó kurzusok hallgatóinak és magántanulóknak egyaránt. A könyv a portugál nyelv alapvető szókincsét és idiomatikus kifejezéseit 36 életszerű dialóguson, illetve olvasmányon keresztül vezeti be, és a portugál nyelv helyes használatához nélkülözhetetlen nyelvtani ismereteket pedig magyar magyarázatok segítségével dolgozza fel. A nyelvtudáshoz szükséges készségek (beszédértés, beszédkészség, írásbeli kommunikáció) kialakításához és fejlesztéséhez a könyvben szereplő szóbeli és írásbeli kommunikációs feladatok nyújtanak segítséget.

Fernando Costa - Fehér Ferenc - Szendrő Borbála - Képes ​portugál-magyar szótár
Fernando ​Costa, Fehér Ferenc és Szendrő Borbála szereti a szavakat. És Ön? Ugye Ön is? És szeretne minél több szót tudni portugálul? Itt az alkalom: tanulja velünk a szavakat! Minden egy helyen. Portugál szavak és magyar megfelelőik. A nehéz szavak kiejtése. Rendhagyó nyelvtani alakok. Plusz mindennek megvan a képe is! A hétköznapi szókincs. Az űrhajótól a fogkefén át a bikaviadalig. 84 nagy társalgási téma szavai. Több mint 5000 portugál szó. 130 oldal kép. Használható egyénileg és csoportosan. Úton-útfélen. Segít felkészülni a nyelvvizsgára.

A_s%c3%a1rk%c3%a1nyhercegn%c5%91
A ​sárkányhercegnő Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​sárkányhercegnő
A ​népmesék kedvelt hőse a sárkány. Általában hétfejű, gonosz, félelmetes, rettegésben tartja a vidéket. Ám mindig akad egy bátor vitéz, aki legyőzi a rettenetes szörnyet, vagy túljár az eszén, s elnyeri méltó jutalmát is. Gyűjteményünk két részében a világ népmesekincséből nyújtunk válogatást. A magyar, kínai, japán, burmai, tadzsik, görög és spanyol mesék más-más helyszínre kalauzolják ugyan olvasóikat, egyvalami azonban közös bennük: főhősük a legyőzött és a lóvá tett sárkány. Manapság is születnek újabb és újabb történetek róla, csakhogy - mint sok más népmesei hősből - az írók belőle is már kedves, szeretetre méltó figurát faragnak. Ilyen szelíd, "ibolyaszemű" sárkányok tehát a szereplői kötetünk harmadik részének.

Peter Furrier - Kémelygés
- ​Szóval, mit írhatok a könyvbe, kit tisztelhetünk a kedves vendégeinkben? - kérdezte Pablo és felnyitotta a könyvet az utolsó bejegyzésnél. - Sir William Freezgreen - mondta az idegen olyan büszkeséggel, mintha csak azt mondta volna, hogy ő a perzsa sah. - Bleezgreen? Csak nem rokon a mi Bleezgreenünknek? - örült meg Pablo az ismerősnek vélt név hallatán. - Nem, nem Breezgreen, hanem Fleezgreen, F-el mint Fikusz. - Fikusz? Willibald Fikusz? - Neem, Sir William Freezgreen. - Ne tessék kiabálni velem, nem vagyok én süket, Sir William Fikusz, akarom mondani Freezgreen. - jelentette ki Pablo és szép nagy kalligrafikus betűkkel elkezdte beírni a könyvbe. Amikor végzett, megcsodálta művét, majd a következő rovat fejlécét elolvasva megszólalt. - Honnan teszett érkezni Mr. Bleezgreen? - Fleezgreen - javította ki a férfi kissé ingerülten. - Ja,j de érdekes - vágott közbe Pablo, - ugyanonnan érkezett, mint ahogy hívják.

José Cardoso Pires - Országút ​vándorai
Hosszan ​kanyarog az országút Cimadas és Gercal Novo között - hosszú a vándorút a portugál falucskától a katonai táborig. Anibal bácsi katona fiához indul, João Portela munkát keres - együtt vándorolnak a jóreménység felé. Közel járnak már a célhoz, amikor gránátok robbannak körülöttük... Miért kell João Portelának nyomorékká lennie, Anibal bácsi illúzióinak szertefoszlania, Floripesnek csendőrkézre kerülnie? José Cardoso Pires, a portugál irodalom egyik kiváló képviselője, külföldön is nagy sikert aratott regényében a mai Portugália hétköznapi arculatát mutatja be; szociográfiai elemekből, tipizált jellemekből, jellemző helyzetképekből kiindulva a valóság hangulatát érzékelteti.

Fernando Namora - Búza ​és konkoly‏
Namora ​napjaink egyik legtermékenyebb és legsikeresebb portugál regényírója, a parasztélet és parasztlélek nagy ismerője. "A Búza és konkoly olyan, mint egy komoly és mélyen zengő szimfónia, a drámaisága körülbelül bennünket, és szinte a torkunkat szorongatja... Mégsem szomorú történet... Hősei kis becsvágyak, iszonyú vágyak közepette balsorsukban is megőrzik emberi nagyságukat, és ebből fakad ennek a regénynek nagysága" - írja Jorge Amado Namora darabos bájt és megindító derűt árasztó könyvéről. Egy déli kisbirtok szinte élettől lüktető természeti világában tárul fel az a színtér, amely a portugál kisparaszt szerény reményeit, kudarcait, de törhetetlen életerejét is jeleníti meg. Kettős ívű mű; egy társadalmi regény - amely a portugál falu jelen és jövendő változásait előlegezi - egy lélektani regényt foglal keretbe, amely az emberi méltóság születését vázolja fel egy falusi kópé festői kalandjaiban.

Carlos de Oliveira - Méh ​az esőben
'' ​futásnak eredt. Mikor odaért az emberek a műhely körül tolongtak. Épp, hogy kihúzták a lányt a kútból. Neto doktor áttört a gyülekezeten és ott találta Clarát, a konyha padkájára terítve. Amint meglátta , elkékülve és eltorzulva, minden reményét elvesztette, de azért még megpróbálta feléleszteni. Nagyon is jól tudta, hogy hiába..." A lány és meggyilkolt szerelmese körül elfojtott, kegyetlen indulatok kavarogtak - a komor Silvestre ház, ''társasági'' életének hátterében tragédiák húzódnak meg , cselszövéseiben képmutatás, gyűlölködés és kapzsiság rejtőzik.

Helen Davies - Fehér Ferenc - Kezdők ​portugál nyelvkönyve
A ​világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik "A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak.

Jürg Ottinger - Portugál ​kapd elő
Úgy ​döntött, hogy Portugáliába utazik? Ebben a társalgási zsebkönyvben megtalálhatja a leghasznosabb társalgási ismereteket, amelyekre útja során szüksége lehet. Természetesen ha csupán luxusszállodákban kíván megszállni, ahol mindenki beszél angolul vagy franciául, és ha mindig az idegenvezetőkre óhajt hagyatkozni, akkor fölösleges erőfeszítés elsajátítani a portugál nyelv alapjait. Ha azonban valóban meg szeretné ismerni ezt az országot, minden alkalmat meg kell ragadnia, hogy közelebb kerüljön az emberekhez. Emiatt fontos, hogy Önnek is legyen némi fogalma a nyelvről. Viszonzásul egészen más fogadtatásban részesülhet, jobban megértheti, valójában mi is történik Ön körül - és ez nemcsak a nyelvi, de minden téren nagy nyereséget jelent...! Így hát ne tétovázzon: üssön meg közvetlen és családias hangot! A könyvben található nyelvtani alapismeretekkel és egy kis jóindulattal felvértezve bátran nekivághat, hogy felfedezze Portugáliát és megismerje lakosait.

José Cardoso Pires - Kártyavár
Öt ​hosszabb-rövidebb elbeszélést, pontosabban elbeszélés formájú, mesei motívumokban gazdag kisepikát tartalmaz Cardoso Pires kötete. Ezekben az írásokban a síkváltás, a perspektívacsere a legjellemzőbb vonás: az új, méreteihez képest hatalmas csizmát kapott kisfiú hol egy szegény munkás mostohafia, hol a mesék legendás hőse, hol seregeket vezénylő király, hol társaitól - nagyméretű csizmája miatt - kicsúfolt gyerek. A kisvárosban megjelenő kínaiak egyszer eltévedt turisták, másszor idegen világ csodás küldöttei, megint máskor földre szállott istenek, hogy azután közönséges halandókká szelídüljenek. De hasonló metamorfózisokon mennek át a többi írás hősei is, hovatovább az tűnik természetellenesnek, ha egy ideig megszokott, verista módon csordogálnak az események, íratnak le a portugál hétköznapok helyszínei, emberei, eseményei (Majomkirály; Mese a kínaiakról; Mi, itt a gőzben stb.). Az író láthatóan élvezetét leli a síkváltásokban, nem törekszik arra, hogy mesés fordulatait indokolja, perspektívaváltásait szimbólumokká növessze, szürrealisztikus csavarjait önmagukon túlmutató jelentőséggel ruházza fel. Ő így látja a világot, nála közvetlen átjárás van fantázia és banalitás között, az ő világában mese és realitás ugyanannak a valóságnak két, szervesen összetartozó oldala. - Kitűnő novellák, minden olvasónak jó szívvel ajánlható.

Pál Ferenc - A ​végtelen regényszöveg bűvöletében
A ​végtelen regényszöveg bűvöletében – José Saramago írói portréja A monográfia az 1998-ban Nobel-díjat kapott portugál író munkásságát tárja a magyar olvasó elé. A szerző az életrajzi adatok rövid ismertetése után kísérletet tesz arra, hogy elhelyezze Saramago munkásságát a jelenkori portugál irodalomban, megmutatva azokat az irányzatokat és hatásokat, amelyek nyomán a viszonylag későn induló írói pálya kibontakozott. A saramago-i regények ezután következő elemzése – miközben a magyarul még hozzá nem férhető műveket is ismerteti – megmutatja, hogy a nemegyszer posztmodern eszközökkel dolgozó író művészete miképpen kapcsolódik a portugál irodalmi és történelmi hagyományokhoz, miképpen válik a portugál nemzettudat és néplélek kifejezőjévé, s miképpen térnek vissza újra meg újra az egymás után következő regényekben az író alapvető motívumai: az alkotás lehetőségei, a történelem másféle megmutatásának kérdései és a nevek problémája.

José Sarney - Saraminda
Föld, ​vér és arany. Nem Ady költői világát idézik ezek a szavak, hanem a brazil trópusi erdővidék kaland, varázslat, szenvedély megülte poklát-paradicsomát. Brazil aranymosó kalandorok fölfedezése nyomán aranyláz dúlja föl a szűz vadont. Fölfigyel a szomszédos Francia Guyana, hamarosan fegyverek dörögnek, és emberi sorsok törnek derékba Párizs és Rio vitájában, és máris történelemmé dagad a területi viszály. A francia-kreol gyarmati Cayenne lankatag bája és az amazóniai őserdő mágiája, mokány brazil aranyász-férfiassága színezi ezt a környezetet. Történelmi alakok és költött szereplők veszik körül benne Saramindát, a gyönyörű, hétszer szűz és hétszer ringyó indián-néger-francia örömlányt, aki mindenkit megbűvölt, de ő csak egyet szeretett, és abba mindenki belepusztult. Élők és holtak idézik föl, szeszélyes, filmvágásos időrendben, ezt a lebilincselő, kitalált-igaz lázálmot, és egy még mesélni tudó nagy brazil írásművész, az egykori köztársasági elnök José Sarney mondja el nekünk, a modern regény legújabb vívmányainak tudatában és birtokában.

Covers_118616
Az ​aranykezű csavargó Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​aranykezű csavargó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Michael Cunningham - By ​Nightfall
Peter ​Harris is forty-four, prosperous, the owner of a big New York apartment and a player in the contemporary art scene. He has been married to Rebecca for close to twenty years. Their marriage is sound, in the way marriages are. Peter might even describe himself as happy. But then Rebecca's much younger brother Mizzy shows up for a visit. Beautiful, twenty-three years old, with a history of drug problems, Mizzy is looking for direction. And in his presence, Peter finds himself questioning his marriage, his desires, his career -- the entire world he has so carefully constructed for himself. Making us think deeply about the uses of beauty and the place of love in our lives, By Nightfall is heartbreaking look at the way we live now.

Alves Redol - A ​hétevezős bárka
A ​hétevezős bárká-ban Alcide drámai sorsával szemesíti a regénybeli írót, aki a gyilkossá züllött parasztember életének ellenpontja. Redol a két ember párbeszédében kérdések özönét állítja elénk: vajon az emberiesség és az erkölcs nevében miért és mennyiben kell elmarasztalnunk Alcidest, sorsa alakulásának mennyire meghatározója a tőlünk idegen társadalmi környezet, hogy sodorhatják magukkal az események azt embert, aki alapjában véve egy szociális változás fő erejét képviselő réteghez tartozik, aki nem eleve rosszra rendeltetett, de akinek szabad választása, választási lehetősége nagyon is kétséges. Redol valóságos környezetet ábrázol, jóllehet a keretelbeszélés helyszíne, a körülmények, maga a naptári idő is csak önkényes fikció vagy inkább olyan szimbólum, amelynek segítségével a mai portugál valóság jellemző vonásait ragadja meg, és amely alkalmas arra, hogy az író általánosítva elemezhessen egy olyan figurát, akire századunkban nemcsak egy-egy ország határain belül tekintünk aggódó kérdésekkel eltelve. Redol egy olyan ember jellemrajzát tárja fel, aki az elmúlt évtizedek, sőt napjaink történelmében is oly hitvány szerephez jut a népelnyomó háborúkban.

Cristiano Ronaldo - Pillanatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Graciliano Ramos - Emberfarkas ​/ Aszály
Ramos ​a modern brazil próza egyik legkiválóbb mestere. Emberfarkas című regénye egy nagybirtokos kiskirály első személyben megírt története, egy elhatalmasodó erkölcsi tudathasadás rajza és egy társadalmi osztály külső-belső széthullásának lenyűgöző látlelete. Az Aszály pedig - a brazil Puszták népe - napjaink divatos műfajának a riportregénynek az irodalmi szociográfiájának egyik őse: a félvér pusztalakók életét sűriti drámai képekbe. Ramos feszes, tömör, villodzó stílusa, hűvös, tárgyilagossággal féken tartott szenvedélye, lélektani és társadalmi érzékenysége mindkét művet maradandó élménnyé avatja.

Covers_40838
Fehérvirág Ismeretlen szerző
28

Ismeretlen szerző - Fehérvirág
Merész ​álmú, kicsiny nép él Európa végső nyugati szirtfokán: a portugál. Hajói egykor büszkén szelték a tengert, három világrész nyögte hódítói vasát, és földrésznyi területek fogadták a portugál nyelv és kultúra ihletését. Csak odahaza maradt mindmáig hontalan, csak otthon szakadt föl marcona hadfiakból az ősi portugál életérzés, a mélabú páncélpattintó sóhaja. Fehérvirág népe kifelé kevély pillantást vetett a világba – csak meg ne lássák könnyeit! – de meghitt magányában, az alentejói és minhói esték csöndjében megszűnt a hatalmi mámor szülte színlelés: meséiben megvallotta, hogy olyan nép ő, mint a másik, egyszerű és jóságos, van öröme, van bánata, tiszteli az igazságot, megveti a hamisságot. A portugál mesék tárgyi elemei még szemléletesebben vallanak: számtalan közismert fordulat – a három legény vagy három leány szimbolikája, a legkisebb gyerek leleményessége, a varázslat és más csodás elem, népi humor, népi bölcsesség, a váratlan meggazdagodás: a szegény ember álma – tanúsítja, hogy a kalandos lovagi eszmény uralma és a gyarmatosító buzgalom csak látványos, de hamis színjáték volt a portugál nemzet – és minden nemzet – történetében. A páncéling alatt emberszív dobog: akár a miénk.

Image_gallery5
Álomvadászok Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Álomvadászok
A ​kötet írói a valamikori afrikai portugál gyarmatok felszabadulása után létrejött országok mai irodalmát reprezentálják. A felvonultatott 13 író közös vonása, hogy mindannyian portugálul írnak, de elbeszéléseik időben és tematikailag széles skálán mozognak. Az angolai Pepetela a XVI. századba vezeti el az olvasót, amikor a holland hajósok hosszú évekre megszállták a portugál gyarmatot. Napjaink másik bestsellerírójának számító másik angolai szerző, Agualusa pedig régi újsághírekből idézi fel a XIX. századi Afrika hangulatát, s kiváncsi utazói különös, már-már a fantasztikum határát súroló kalandokat élnek meg. A többi író – leszámítva talán a mozambiki Mia Coutot – már az elmúlt évtizedeket átívelő jelenhez kapcsolódik, akár a gyarmati korszak nyomorúságáról, akár a felszabadító háborúk kegyetlenségeiről, akár a hetvenes –nyolcvanas években uralkodó rezsim vezetőinek visszaéléseiről ír kemény realizmussal, s olykor kíméletlen iróniával.

Covers_96418
Alapszókincs ​11 nyelven Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Alapszókincs ​11 nyelven
Napjainkban ​egyre fontosabb szerepet kap az idegen nyelveken történő kommunikáció és információcsere. A hétköznapi életben is gyakran szükséges a különböző idegen szavak, kifejezések ismerete, elsősorban a nemzetközi kapcsolatok és az együttműködés fontossága miatt. A Talentum Szótárak e kötete megbízható segítséget nyújt az Ön számára a legfontosabb európai nyelvek alapszókincsének megértésében. A több mint 20 000 szócikket tartalmazó kötet könnyen áttekinthető formában tartalmazza a leggyakrabban használt szavakat Európa 11 legjelentősebb nyelvén: németül, angolul, franciául, olaszul, spanyolul, portugálul, hollandul, svédül, lengyelül, csehül és magyarul. A szótár segítségével hatékonyan kommunikálhat minden külföldi ismerősével Lisszabontól Varsóig, Stockholmtól Rómáig. A szigorúan betűrendes, mátrixrendszerű felépítés lehetővé teszi, hogy az adott szakkifejezést és fordítását a lehető legrövidebb idő alatt megtaláljuk - függetlenül attól, hogy a 11 európai nyelv közül melyikből származik a keresett szó. Ez az első ilyen formában és ekkora terjedelemben összeállított szótár, ezért nélkülözhetetlen minden, idegen nyelveken kommunikáló ember számára.

Michael Cunningham - Ao ​Anoitecer
Em ​seu sexto romance, Michael Cunningham volta ao mundo da arte e penetra na alma de um homem de meia-idade que aparentemente cumpriu todas as exigencias da vida. Suas certezas, no entanto, desmoronam de um momento para o outro. O quarentao Peter Harris e dono de uma galeria de arte bem-sucedida, embora nao do primeiro time. Seu casamento e estavel e sua vida social esta bem encaminhada. Mas a visita do cunhado detona uma crise que coloca Peter diante de grandes dilemas. Ethan, 23 anos mais jovem do que a irma do galerista, e Mizzy: The Mistake, o engano. Usuario de drogas, ele flana pelo mundo sem se fixar em nada, irresponsavel aos olhos da familia e portador de uma beleza perturbadora. A presenca magnetica do jovem lanca Peter em uma cadeia de questionamentos: sobre seu negocio; sobre o entusiasmo perdido pela mulher; sobre a relacao fria que mantem com a propria filha; sobre os artistas que representa. De um lado, o marchand se divide entre o fascinio de um jovem que se recusa a encontrar um lugar no mundo e a forca que esse mundo exerce sobre ele. Do outro, Peter se divide entre a consciencia do carater extraordinario da arte e a convivencia com as regras do mercado. De ambos, ele espera um arrebatamento que so pode vir de maneira inesperada.

Covers_236824
Melankólia ​ezerrel Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Melankólia ​ezerrel
A ​„portugál dráma” szókapcsolat hallatán mostanában elsősorban gazdasági, pénzügyi válsághírekre asszociálunk, ezúttal azonban a világ legszomorúbb népének irodalmi terméséről van szó. Pessoa-ról vagy Saramago-ról mindenki hallott. Ezen kötet fiatal szerzőiről nem feltétlenül. Pedig posztdramatikus építkezéstechnikájukkal máris figyelemreméltó erővel jelenítik meg a periférikusság problémáit. Jelentőségük egyelőre nem vetekedik az említettekével, vagy egyéb emblematikus portugál hírességével, ugyanakkor Vasco de Gama és José Mourinho vére ott lüktet bennük, a soraikban, ott a lefedett bú, a hiány, az örök elveszettség, bármennyire dolgoznak ellene és viselkedik felül ezek a sóvárgó, furcsa, világvégi lelkű, nagy szívű emberek, akár irodalmárok, akár hajósok, akár futballedzők. /Egressy Zoltán/

Csaba Márta - Fodor Antónia - Szijj ildikó - Grão ​a grão...
1998-ban ​jelent meg a Typotex Kiadó gondozásában a Csaba Márta – Perjés Magdolna – Szijj Ildikó szerzők által jegyzett Como se diz em português? Portugál tankönyv kezdőknek és haladóknak című mű. Az azóta eltelt 7 év során, a könyv harmadszori változatlan utánnyomása is jelzi –, hogy alkalmas segédeszköz született a portugál nyelv elsajátításához, ami az egyetemi és középiskolai portugál oktatás alapját képezi. A gyakorlat azonban arra is rávilágított, hogy bár a tankönyvben is vannak – főként a kommunikációt elősegítő – gyakorlatok, szükség van egy, az új szókincs és nyelvtani jelenségek órai és otthoni gyakorolását elősegítő feladatgyűjteményre. E feladatgyűjtemény 8, a portugál szófajok rendszerét leképező fejezetből áll. Az egyes fejezetekben 25-30, megjelenésük sorrendjében egyre nehezebb gyakorlatot talál a tanuló. Az egyes fejezeteket egy könnyebb és egy nehezebb 50 kérdéses feleletválasztós teszt zárja le, amely az adott fejezetben átvett jelenségeket ismételteti-gyakoroltatja. A feladatgyűjtemény végén találhatók a feladatok és a tesztek megoldásai, ami egyéni gyakorlásra is alkalmassá teszi a könyvet.

Kollekciók