Ajax-loader

'szeretet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dr. James Dobson - Kemény ​szeretet
Remény ​a válságban lévő családoknak A könyv szókimondóan tárja elénk ezt a gyakran mellőzött problémát, és bemutatja, hogy a legtöbb házassági összetűzés – hűtlenség, az alkoholizmus, a házastárs bántalmazása, az érzelmi eltávolodás – középpontjában bűnös közömbösség áll, mely szabotálhatja a kapcsolatot. Dr. Dobson hiszi, hogy a kórosan terjedő különválás forrása rendszerint pusztán az egyik fél, s ezért a másik fél számára nyújt gyakorlati segítséget, aki elkeseredetten próbálja összefogni a házasságot. Innen ered a szeretetteljes keménység elve, mely a romantikus érdeklődés felélesztésére és a vétkes fél „hazahozatalára” a lehető legnagyobb esélyt kínálja.

Henry Drummond - A ​szeretet a legnagyobb a világon
Mi ​a legmagasztosabb és legértékesebb amire az ember az életében törekedhet és amit elérhet? Miért érdemes élni? Pál apostol a Biblia első korintusi levele 13. részében a szeretetet nevezi meg. Erről beszél már korábban, amikor úgy említette a szeretetet, mint Isten lelki ajándékát. Ha a szivárvány színeit egybe gyűjtjük fehér fényt nyerünk. Hasonlóképpen foglalja egybe a szeretet az összes belső értékeket. Így vezet minket Henry Drummond ebben a könyvecskében a szeretetnek különböző kifejezési módjain és jelenségein keresztül. A gyakorlati életben olyan sokszor félreértik, elhasználtnak, és üresnek tekintik ezt a szót. Itt egy új sokoldalú, életszerű tartalmat nyer a SZERETET.

Fynn - Halló, ​Mister God, itt Anna beszél!
A ​felnőtté válás küszöbén álló tizenkilenc éves fiú a hajódokkok között kóborolva egy ötéves kislányra bukkan. Ettől a pillanattól kezdve mindkettőjük élete gyökeresen megváltozik. Sajátos kapcsolat szövődik közöttük, és a hagyományos felnőtt-gyerek szerep helyett egymást kölcsönösen tanítva-segítve fedezik fel önmagukat, a világot és annak teremtőjét. Különleges atmoszférája mű, egyedi nyelvezettel. Varázslatos történet egy nagyon is valóságos környezetben. Mintha Salinger Zabhegyezője találkozott volna Exupéry A kis hercegévél. Szeretetteljes, mulatságos, egyben megható és mélyen elgondolkodtató könyv. Jó szívvel ajánlható mindenkinek, aki elég kíváncsi és merész ahhoz a kalandhoz, hogy félretéve eddigi látásmódját, teljesen friss szemmel tekintsen a világra, a maga teljességében. Nem is akárhogyan! Két örökké kérdező-kísérletező, bájos karakter: egy jólelkű külvárosi suhanc és egy kivételes képességekkel megáldott kislány szemszögén keresztül.

Gyurkovics Tibor - Ne ​szeress, ne szeress / Isten nem szerencsejátékos / Pótmajom
Gyurkovics ​Tibor három ismert, népszerű regényét tarthatja most egy kötetben kezében az olvasó. Mindhárom egy tőről fakad: a szeretetkeresés a mozgatórugójuk. Hogyan kell a szeretet értelmeznünk; hol a határ humánus szeretet és fanatizálás között; mikor gyógyít és mikor sebez a szeretetünk. A "Ne szeress, ne szeress" főhőse egy ideggyógyász, aki egy zaklatott karácsonyéji ügyeletkor gondolja végig egész eddigi életét, szerelmét egy férjes asszonnyal. A "Pótmajom" főszereplője pszichiáter, akit egy volt betege ébreszt rá életének hazugságaira, de arra is, hogy a legreménytelenebb helyzetből is van, kell legyen kiút. Az "Isten nem szerencsejátékos" paptanár hősének egy rendőrségi kihallgatás során kell szembenéznie önmagával, emberi kapcsolataival. Mi a szeretet lényege, hogyan kell egymást szeretnünk? Gyurkovics válasza e regényekben egyértelmű: "Szeretni tisztán kell, óvatosan, alig érintve, mint egy sebet, mert a rossz szeretetnél a szeretetnélküliség is jobb."

Gay Hendricks - Kathlyn Hendricks - A ​szeretet titkai
"A ​legfontosabb dolog az életben, hogy érezzük a bennünk és a körülöttünk élő szeretetet." Egy elkötelezett kapcsolatban azonban időről időre problémákkal kell szembenéznünk. A párkapcsolati szakértők, Gay és Kathlyn Hendricks, - akik idáig is párok ezreinek segítettek nehézségeik leküzdésében, maguk pedig 25 éve élnek házasságban - most megmutatják, mi is az, ami elszívja az életerőt a hosszú távú kapcsolatoktól, és mit tehetünk annak érdekében, hogy azok újraéledjenek. A munkájukból, illetve a saját tapasztalataikból származó intuícióik segítségével egy ötletes programot szerkesztettek (Tartós Szeretet program) aminek segítségével az intimitás mélyebb szintjét érhetik el a partnerek, ugyanakkor egymás egyéni szabadságát is növelhetik. A hasznos, valódi életből vett példákat és őszinte tanácsokat tartalmazó könyv alapvető olvasmány bárki számára, aki hosszú távú kapcsolatban él, és nem csupán arra vágyik, hogy éljen, de virágozzék is a kapcsolata.

Mike Gayle - The ​Life and Soul of the Party
Meet ​Melissa and Paul: Five years after they split up he's still looking for love in all the wrong places while she wants the one thing she can't have: Paul. Meet Chris and Vicky: They're so in tune they even brush their teeth in time with each other. So what is Chris doing risking it all for a meaningless affair? Meet Cooper and Laura: He wants to settle down, she wants to take a grown-up gap year but can their relationship really survive a year apart? Set across a year of leaving dos, birthday parties and anniversary celebrations The Life and Soul of the Party is a warm, funny and moving tale celebrating love, life and those special moments we've all spent in the kitchen at partie

Regőczi István - Isten vándora a szeretetről
Regőczi István atya életének eseményeiből merítve ír a szeretet különféle megnyilvánulásairól. A Mennyei Atya, Jézus, a Szentlélek, a Mennyei Édesanyánk, Szent József, az angyalok, a szentek felénk áradó szeretetéről, aztán a Szent Kereszt, a rózsafüzér, az édesanyai, az édesapai szeretetről és végül ahogy ő szerette testvéreit, a felnevelt árvagyerekeket (sasfiókákat) és jótevőit. Akik ismerik Regőczi atya életútját, megértik, hogyan tud ő szeretni, leginkább azokat az árva kisgyermekeket, akik annyira vágyódtak az édesanyai szeretet után. Regőczi atyával együtt megértik, hogy a Boldogságos Szűz Mária szíve az, ami igazán az anyai szeretetet sugározza. Mert Isten a Szeretet és Ő minden szeretetét beleoltatta ebbe a legdrágább, legszeretetreméltóbb anyai szívbe, amelyben az Ő Szent Fiának Szentséges Szíve a Szentlélek által formálódott, mert csak ezen a drága Szeplőtelen Anyai Szívén keresztül lehet érzékelni és megérteni az Isteni Szeretet végtelenségét, magasságát, mélységét, szélességét, hosszúságát, amely minden képzeletet meghalad. A Boldogságos Szűz Mária a tökéletes szeretet, a szolgáló szeretet, a szenvedő szeretet, amelyben a hit, a remény és a szeretet, az isteni erények csúcspontja teljesül.

Justine Korman - Beauty ​and the Beast - The Teapot's Tale
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ana Moreno - Hambre ​de Amor
Hambre ​de amor es una obra dedicada a las mujeres que anhelan el amor en sus vidas. En ella, la autora relaciona el comer desordenado, o sin consciencia, con la confusión respecto a lo que es el amor, dado que el amor y la comida nutren, pero también pueden ser nocivos e incluso adictivos. Y las adicciones, especialmente las dietéticas, son una manera de enmascarar el dolor que percibimos cuando nos sentimos hambrientas de amor. Para la autora, amar es una manera de conectar con nuestra esencia divina, un modo de cuidarnos física y espiritualmente. En este manual aprenderás qué es el amor, cómo amarte, cómo amar a los demás, cómo expandir la esencia de tu energía femenina para recibir amor y permitir que tu vida transcurra apaciblemente. Y también sabrás del apego, la posesión, la dependencia, el espejo de las relaciones, los límites y la comunicación no violenta. La lectura de este libro te encaminará a convertirte en una mujer mucho más alegre y feliz, puesto que buscar el amor no consiste en encontrar otra persona, sino en encontrarte a ti misma. Sé tú el amor que buscas ahí afuera y, entonces, ¿quién se resistirá a abrazarte?

Emerson Eggerichs - Szeretet & tisztelet
A feleséget mindenekfelett a szeretettség iránti vágy vezérli. Amennyiben ez a szüksége betöltésre kerül, boldognak érzi magát. A férjet mindenekfelett a tisztelet iránti vágy vezérli. Amennyiben ez a szüksége betöltésre kerül, boldognak érzi magát. Ha azonban a fenti szükségek bármelyike is betöltetlen, a hátasságban eluralkodik az őrület! Ez a könyv világosan elmagyarázza, hogy a házasfelek, miért reagálnak negatívan egymás felé, illetve tanácsokat ad, hogyan lehet az ilyen konfliktusokat gyorsan, egyszerűen, bibliai módon kezelni. Dr Emerson Eggerichs és felesége, Sarah több mint három évtizednyi lelkészi és tanácsadói szolgálat tapasztalatainak birtokában, továbbá elmélyült tudományos és bibliai kutatómunka eredményeképpen Amerika-szerte nagy sikerrel ismerteti meg a feltétel nélküli szeretet és tisztelet üzenetét. Sok száz házaspár kezdett másként gondolkodni egymásról, továbbá új módon kommunikálni és sokkal pozitívabban viszonyulni a másikhoz. Milyen házasságot szeretnél? Olyat, amelyre a felek kölcsönös nagyraértékelése a jellemző? Amelyben a békesség, megértés, valamint őszinte, bizalmas viszonyulás uralkodik? Szeretnéd, ha a házasságod arra a minőségre emelkedne, amilyenre azt Isten eltervezte? Akkor nektek is a szeretet és tisztelet alapjára kell építkeznetek!

Covers_352251
Múzsák ​és szerelmek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Múzsák ​és szerelmek
Kedves ​kis ajándék lehet azoknak, akik szívesen veszik kezükbe a nagy költők, írók alkotásait. Idézetekkel, leírásokkal, képekkel illusztrált könyvecske.

Rebecca Elliott - The ​Last Tiger
Showcasing ​Rebecca Elliott's unique and highly acclaimed illustrative style, this story is a fun and poignant warning of what the future might hold if we neglect our duty to care for the environment In a world that has been destroyed by human carelessness, a little boy named Luka discovers the last tiger. But where did he come from? Throughout their adventures, Luka and the tiger become the best of friends. Then one day, the tiger is captured and put on display in a horrible cage. To save both the tiger and the world, boy and tiger must band together to show the people a more natural way of living, leading to a better, more sustainable future for all. With striking illustrations crafted in ink line and collage, this thoughtful yet uplifting picture book leaves a lasting impact.

Karl Heinz Pfeiffer - Egymást ​is szerették
A ​szentek mint egymást szerető párok? Sok keresztény úgy gondolja: ilyesminek nem szabad előfordulni! Az egyháztörténelem mégis számtalan esetet ismer. Minden korban voltak Istennel eltelt férfiak és nők, akik szívből vonzódtak egymáshoz: például Jeromos és Szent Paula, Ferenc és Klára, Avilai Teréz és páter Gracián. Ezek a kapcsolatok félreértéseket váltottak ki a kortársakból, a későbbiekben pedig anyagul szolgáltak szenzációt keltő írásművekhez, jóllehet a leleplezésre készülődő nem bukkan másra, csak egy-egy érett személyiségre. Ha Isten maga a szeretet, akkor ő a forrása és gyökere az emberi szeretet mindenfajta megnyilvánulásának. Miért lennének hát ezek idegenek a szentektől? Amit a közismert saarbrücki rádiós pap a szent „szerelmespárok” életéről elmond, az a keresztény hit mély embersége mellett szól, és Aquinói Szent Tamás megállapítását igazolja: „A kegyelem a természetre épít és beteljesíti azt.

Keith Stuart - Kockafiú
Alex, ​a harmincas éveiben járó apa élete válságos időszakát éli: a felesége kirakja otthonról, elveszti az állását, és rádöbben, hogy nem érti nyolcéves autista fiát, Samet. Amíg a család együtt volt, a gyermek nevelése, annak minden nehézségével együtt a feleségre, Jodyra hárult, mivel a hiteltanácsadó Alex éjjel-nappal a megélhetésükért dolgozott. Most, hogy - még ha csak rövid időszakokra is - egyedül lehet gyermekével, kiderül, hogy nem nagyon találja hozzá az utat. Alexnek át kell értékelnie a feleségéhez, a gyermekéhez, a saját családjához, a bátyja elvesztése okozta gyermekkori traumához és a munkához való viszonyát. A jég akkor törik meg, amikor Sam bevonja őt egy számítógépes játék, a Minecraft világába, amelyben a fiú otthonosan mozog. A sok humorral megírt, megható történetet a szerző saját élete hitelesíti: Keith Stuart a The Guardian számítógépes játékokkal foglalkozó szakújságírója, és a kisebbik fiánál néhány éve autizmust diagnosztizáltak.

Hajdár Erika Darpana - ÉletMűvészet
A ​könyvön szereplő fülszöveg: "A tartalmat lásd belül." „Az ember az egyetlen lény a Földön, aki képes nézőpontot váltani. A nézőpontunk határozza meg, hogy milyen életet élünk: hogy a végtelen szerű és számú lehetőség közül, ahogyan élhetnénk, mikre vagyunk tudatosak, miket veszünk észre, mit várunk, mit tudunk elfogadni. Minden változás nézőpont-váltás.” – Az író nézőpontja c. bejegyzésből Hogyan éljünk emberként? Másodikként megjelenő könyvem a blogon publikált bejegyzéseim gyűjteménye. Különleges írások az emberi életről, melyek azonnali, és idővel mélyülő megértést, belátást, és megnyugvást nyújtanak olvasójuknak: szavakkal és érzékletes illusztrációkkal.

Robert Holden - SzereTet(t)rekészség
Ez ​a mű az író szeretettörténete. Nemcsak örök érvényű igazságokat fogalmaz meg a szeretet természetéről, működéséről, hanem gyakorlatok segítségével arra késztet bennünket, hogy vizsgáljuk meg saját életünket: hogyan, mennyire tudatosan éljük meg a szeretetet. Megrázó s egyben gyógyító ez az önmagunkkal való szembesülés. Létünk kulcsa, hogy mennyire vagyunk képesek szeretni magunkat, hiszen csak akkor tudunk igazán kötődni másokhoz is. Amint sikerül kioldanunk magunkból a szeretetblokkokat, az emberi kapcsolataink is letisztulnak. A boldogság, egészség és bőség akkor köszönt be az életünkbe, ha átélhetjük a szeretet adásának és befogadásának élményét, a szeretetre készséget, mely velünk született, örök, nem pedig szerzett képesség. „Robert Holden tudja és érti, mi akadályoz bennünket abban, hogy szeressük magunkat és másokat. És ami a legfontosabb: azt is tudja, hogyan oldjuk fel ezeket a gátlásokat” – Louise Hay „A Szeretet(t)rekészség egy olyan inspiráló könyv, amely szelíden arra ösztönzi az olvasókat, hogy tisztázzák a saját kapcsolatukat a szeretet igazi lényegével és erejével.” – Caroline Myss, A lélek anatómiája szerzője „Útmutató ahhoz, hogyan szabaduljunk meg a félelmeinktől, amelyek lefojtják a bennünk élő szeretetet.” - Gabrielle Bernstein, a Történhetnek csodák szerzője „A Szeretet(t)rekészség olyasmi, aminek minden lélek hátizsákjában benne kellene lennie, mielőtt erre a bolygóra érkezik, hogy emlékeztessen bennünket arra, amit elfelejtettünk.”- Chuck Spezzano, a Ha fáj, az nem szerelem szerzője „A Szeretet(t)rekészség rávezet, hogy meghalld a szívedben élő szeretet hangját. Segít megbocsátani a múltat, a jelenben élni, és arra tanít, hogy a szeretet fontosabb a félelemnél.” – Gerald Jampolsky, A szeretet legyőzi a félelmet szerzője

Tamás Zsuzsa - Kicsi ​Mimi iskolás lesz
Kicsi ​Mimi azon mesehősök közé tartozik, akikkel múlik az idő. Épp elkezdte az óvodát, amikor megismertük, most pedig mint iskolás nagylánytól veszünk tőle búcsút. A sorozat hetedik kötetében először az óvodai búcsúztatóra, majd az iskolai évnyitóra készülhetünk együtt Mimivel. A mesék a már megszokott érzékenységgel mutatják be mind a búcsúzást, mind az izgalmakkal teli kezdeteket, és bizonyítják, az ünnepek nemcsak ajándékokról és szép ruhákról szólnak, hanem arról, mi van a szívünkben. Tamás Zsuzsa legújabb meséi nemcsak a Kicsi Mimi-rajongóknak nyújtanak segítséget, hanem minden, óvodából iskolába lépő kisgyereknek.

An Leysen - Diótörő
Marika ​és bátyja, Frici imádják a karácsonyt! Drosselmeier bácsi minden évben valami különleges karácsonyi ajándékot hoz nekik. Idén Marika egy fakatonát kap. Egy diótörőt. Frici szerint furcsán néz ki, de Marika csak a diótörő nagy, kedves szemét látja. Éjjel aztán rájön, hogy új barátja sokkal többre képes, mint csak diót törni. Régen bátor katona volt, aki beleszeretett egy igazi hercegnőbe... Ebben a csodálatos mesekönyvben An Leysen E. T. A. Hoffmann klasszikus karácsonyi meséjét, a Diótörőt öltözteti új köntösbe. A meleg hangulatú képek a rettenetes egérkirály és a varázslatosan szép Cukortündér álomvilágába repítenek minket.

Covers_343804
Az ​életre szóló szerelem Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​életre szóló szerelem
Ez ​a könyv gyönyörű ajándék azoknak a szerelmeseknek, akik hiszik, hogy a sors egymásnak rendelte őket, és olyan kapcsolat van közöttük, amely felülmúl mindent, amit korábban tapasztaltak. Ahogy az idő múlik, és közös életük alakul, megismerik a gondoskodás, a figyelem, az elkötelezettség és a megértés új magaslatait, és minden napjuk a tanulás és a szenvedély rendkívüli kalandja lesz. Az itt összegyűjtött versek a szív érzéseit, reményeit, álmait fejezik ki. Felejthetetlen szavakkal bűvölnek el mindenkit, aki valaha vágyott rá, hogy szerelmének hitvallást tegyen...

Julia Lobo - Legyél ​a napsugaram!
A ​napsugarad leszek, míg odafent nap ragyog, S a napsugaram leszel, míg fénylenek csillagok. A mese a család közös időtöltése: o Kapcsolódás és érzelmi kötődés o Nyelvi fejlesztés o A feltétel nélküli szeretet megtapasztalása

Kes Gray - The ​Night After Christmas
A ​brilliantly funny Christmas picture book from the bestselling author of Oi Frog! Phew! Now that the presents are all delivered, Santa and his elves can enjoy their own festive fun! With crackers and presents, dance-offs and light shows, Santa's Boxing-night party is the North Pole's biggest event of the year! A hilarious follow-up to the bestselling The Night Before the Night Before Christmas. This rhyming picture book is perfect for anyone who has ever wondered what Santa gets up to once all the present are delivered.

Ella Earle - Ölelések
Az ​állatvilág legaranyosabb ölelkező párjait bemutatva az Ölelések minden puhaságot és bűbájt magában foglal, hogy szeretettel vegye Önt körbe és szívének legutolsó csücskét is megmelengesse.

Jeremy Camp - Még ​mindig hiszek
Amikor ​Jeremy Camp alig néhány hónappal az esküvő után elvesztette szeretett feleségét, Melissát, legkevésbé szerette volna Istent dicsőíteni. Ám miközben elképzelhetetlenül mély gyászával küzdött és magával küzdött, hogy megtartsa hitét, Istennek más tervei voltak vele: Fogd a gitárodat. Hallgass és írd! Jeremy engedelmeskedett, kiöntötte a szívét, a reményről írt, hogy Isten még a legmélyebb gyászában is vele van. A dal, amit aznap írt, az „I Still Believe” (Mégis hiszek) millióknak adott hitet és reményt a világon. Ez a könyv a dal mögötti történetet mondja el és azt is, hogyan keletkezett az erről szóló film. Bepillantást enged Jeremy magánéletébe – a nehéz gyerekkortól a kamaszéveken át Melissa tragikus haláláig és azon túlra is, az azt követő spirituális utazásra, ami legkedvesebb dalait inspirálta és végül oda vezetett, hogy újra megtalálta a szerelmet. Az I Still Believe szívszorító, nagy hatású történet a halhatatlan szerelem hatalmáról és a hit erejéről. Ez a könyv Jeremy Camp életútját mutatja be, azt, hogy reményt és gyógyulást talál élete legnehezebb pillanataiban, és bemutatja a dalokat, amik ezen az életúton keletkeztek, és amelyek nemzedékekre voltak nagy hatással.

Andrea Schütze - A ​világ legdrágább kincse
Kincsvadászat... ​milyen izgalmas! - gondolja Mono, a kis majomkölyök, és útnak indul, hogy megkeresse édesanyja számára a világ legdrágább kincsét. De hogy néz ki egyáltalán egy ilyen kincs, és hol található? Szívmelengető mese a szeretetről és arról, hogy a világ legdrágább kincse ezerszer értékesebb a világ minden aranyánál.

Ismeretlen szerző - Rajzok ​és gondolatok a szeretetről
Sok ​alkotó rajzából, festményéből, írásából állítottam össze ezt a könyvet. Legtöbbjük amatőrnek vallja magát vagy nem közismert alkotónak. Aki belelapoz, megláthatja, milyen tehetségek bújnak meg közöttünk. Sokuknak még barátaik sem ismerik művészeti tevékenységük milyenségét. Legyen ez a könyv meglepetés mindnekinek. Az Aranyceruza könyvsorozatnak ez a harmadik antológiája. Reméljük, ez a kötet is olyan sok örömet okoz majd, mint az előzőek. Károlyfi Zsófia

Amir Levine - Rachel S. F. Heller - Attached
We ​rely on science to tell us everything from what to eat to when and how long to exercise, but what about relationships? Is there a scientific explanation for why some people seem to navigate relationships effortlessly, while others struggle? According to psychiatrist and neuroscientist Dr. Amir Levine and Rachel Heller, the answer is a resounding "yes." In Attached, Levine and Heller reveal how an understanding of adult attachment-the most advanced relationship science in existence today-can help us find and sustain love. Pioneered by psychologist John Bowlby in the 1950s, the field of attachment posits that each of us behaves in relationships in one of three distinct ways: Anxious people are often preoccupied with their relationships and tend to worry about their partner's ability to love them back Avoidant people equate intimacy with a loss of independence and constantly try to minimize closeness. Secure people feel comfortable with intimacy and are usually warm and loving. In this book Levine and Heller guide readers in determining what attachment style they and their mate (or potential mate) follow, offering a road map for building stronger, more fulfilling connections with the people they love.

Ismeretlen szerző - Disney ​- Pinokkió: A tökéletes ajándék / Bambi: A csodálatos téli fa
Pinokkió ​ A valódi kisfiúvá vált Pinokkió hamarosan megünnepelheti első karácsonyát. Nagyon izgul, mert tökéletes ajándékot szeretne adni Gepettónak. Vajon sikerül neki? Bambi Bambi még sohasem látott havat, és hamarosan rájön, hogy az állatoknak télen sok megpróbáltatást kell kiállniuk. Tudd meg, milyen téli kalandok várnak a kis őzikére!

Tove Jansson - Taikurin ​hattu
Muumipeikko ​ja hänen ystävänsä löytävät vuoren huipulta korkean mustan hatun. He vievät sen kotiin aavistamatta, että hatun takia Muumilaakso muuttuu taikuuksien ja omituisuuksien temmellyskentäksi. Outoja pilviä liikkuu taivaalla; yhtäkkiä Muumipeikko on kummituseläin. Joudutaan hattivattien kammottavaan piiritykseen, ja muumitalosta tulee viidakko. Muumimamma saa takaisin käsilaukkunsa, hän järjestää suuren ilojuhlan, ja Muumilaaksoon saapuu - taikuri.

Leah Johnson - You ​Should See Me in a Crown
Liz ​Lighty has always believed she’s too black, too poor, too awkward to shine in her small, rich, prom-obsessed Midwestern town. But it’s okay - Liz has a plan that will get her out of Campbell, Indiana, forever: attend the uber-elite Pennington College, play in their world-famous orchestra, and become a doctor. But when the financial aid she was counting on unexpectedly falls through, Liz’s plans come crashing down...until she’s reminded of her school’s scholarship for prom king and queen. There’s nothing Liz wants to do less than endure a gauntlet of social media trolls, catty competitors, and humiliating public events, but despite her devastating fear of the spotlight she’s willing to do whatever it takes to get to Pennington. The only thing that makes it halfway bearable is the new girl in school, Mack. She’s smart, funny, and just as much of an outsider as Liz. But Mack is also in the running for queen. Will falling for the competition keep Liz from her dreams...or make them come true?

Jill Barklem - Das ​große Buch von Brombeerhag
Die ​"Mäusegeschichten" von Jill Barklem ist zum Klassiker avanciert- nun gibt es die bezaubernden Erzählungen mit den nostalgischen Illustrationen in einem großen Sammelband. Egal ob sie die verschiedenen Jahreszeiten durchleben, ans Meer fahren oder auf Goldsuche gehen: bei den Mäusen von Brombeerhag ist immer etwas los!

Brittainy C. Cherry - Behind ​the Bars
When ​I first met Jasmine Greene, she came in as raindrops. I was the awkward musician, and she was the high school queen. The only things we had in common were our music and our loneliness. Something in her eyes told me her smile wasn’t always the truth. Something in her voice gave me a hope I always wished to find. And in a flash, she was gone. Years later, she was standing in front of me on a street in New Orleans. She was different, but so was I. Life made us colder. Harder. Isolated. Caged. Even though we were different, the broken pieces of me recognized the sadness in her. Now she was back, and I wouldn’t make the mistake of letting her go again. When I first met Jasmine Greene, she came in as raindrops. When we met again, I became her darkest storm.

Charlotte Gray - Légy ​boldog!
Kedves ​ajándék egy különleges embernek. Azt üzeni: _"Ezzel a könyvecskével kívánom neked mindazt, amit a legjobban szeretsz - virágokat, zenét, barátokat, jókedvet, kalandot... vagy egyszerűen csak nyugalmat és békességet. Élvezd!"_

Kollekciók