Ajax-loader

'lélektani' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Madeline Sheehan - Unbeloved
Dorothy ​Kelley is a born romantic, searching for her prince. Instead she finds herself pregnant at fifteen, and a in a loveless marriage by the tender age of eighteen. Then hope comes riding into her life on a motorcycle and within weeks, Jason “Jase” Brady, a member of the Hell’s Horsemen motorcycle club, sweeps Dorothy off her feet. But nothing is ever simple for Dorothy. Jase is married with children. And as Dorothy patiently waits for Jase to give her the happily-ever-after she’s been dreaming about, James “Hawk” Young, a member of the Hell’s Horsemen with secrets of his own, sees an opening into Dorothy’s life and takes it. Carrying on two secret affairs is no easy feat. As Dorothy tries to dig herself out of the mess she’s created, covering one mistake with another, tragedy strikes, nearly costing Dorothy her life and that of her unborn son. What follows is a long and painful journey of self-discovery and forgiveness, as Dorothy comes to realize that home was exactly where she’d left it, and the love she’d forever craved had always been within her reach. This is the story of Dorothy, Jase, and Hawk. We are all born pure; it is our journey that burdens us and leads us astray. Our mistakes that beat us down and cover us in guilt and shame, burying us a little more with each passing hardship. It is up to us to dig ourselves out, to come to terms with our faults, to embrace not only our imperfections but those of the ones we love, and to once again find the path we strayed from. Warning: This is not a conventional or predictable love story. It involves one woman and two men bound by a love so destructive it spans two decades, pitting brother against brother, and shattering the lives of those touched by it.

Móricz Zsigmond - Csibe
Csibe ​az író nevelt leánya. Lelencgyerekként nőtt fel tanyán, a fővárosban ágyrajáró külteleki proletárlány volt. Móricz Zsigmond 1934-ben ismerkedett meg Litkei Erzsébettel, s adta neki a legendássá lett nevet. Drámai elbeszéléseiből mintegy 1500 oldalnyi jegyzetet készített, és 28 novellát írt belőlük. Az írásfüzér egyszerre szociográfiai és lélektani kísérlet, társadalombírálat, a megcsúfolt, megnyomorított életek naturalisztikus, mégis lírai ábrázolása. A kötet e novellákból ad válogatást, megrendítő híradásként egy örökre letűnt világból, hiszen Csibe erkölcsi tisztasága, éleslátása, talpraesettség, közvetlensége sokáig emlékezetes maradhat fiatalok és felnőttek szívében egyaránt.

Rachel Higginson - The ​Five Stages of Falling in Love
Elizabeth ​Carlson is living in the pits of hell- also known as grief. Her husband of eight years, the father of her four children and the love of her life, died from cancer. Grady’s prognosis was grim, even from the start, but Liz never gave up hope he would survive. How could she, when he was everything to her? Six months later, she is trying to pick up the pieces of her shattered life and get the kids to school on time. Both seem impossible. Everything seems impossible these days. When Ben Tyler moves in next door, she is drowning in sorrow and pain, her children are acting out, and the house is falling apart. She has no time for curious new friends or unwanted help, but Ben gives her both. And he doesn’t just want to help her with yard work or cleaning the gutters. Ben wants more from Liz. More than she’s capable of ever giving again. As Liz mourns her dead husband and works her way through the five stages of grief, she finds there’s more of her heart to give than she thought possible. And as new love takes hold, she peels away the guilt and heartache, and discovers there’s more to life than death.

Jodi Picoult - A ​két út könyve
A ​döntéseink időnként meglepő utakra terelnek. Dawn mindent tud a halálról - legalábbis ebben a hitben él. Hospice-dúlaként segíti a betegeit, hogy helyrehozzák a múlt hibáit és befejezzék félbemaradt dolgaikat, hogy megbékélve léphessenek át a túlvilágba. Amikor azonban Dawn repülőgépe zuhanni kezd, és úgy hiszi, már csak pillanatok vannak hátra az életéből, maga is megdöbben, hogy nem a férje jut eszébe, hanem másvalaki. Egykori egyiptológus kollégája, Wyatt Armstrong régész. A szerencsés kimenetelű repülőgép-katasztrófa után Dawn úgy dönt, visszamegy Egyiptomba, a régészeti ásatáshoz, és megkeresi hajdani szerelmét, Wyattet, sőt, folytatja a túlvilágra vezető út első ismert térképének, a Két út könyvének kutatását. A könyv fejezeteiben Dawn két lehetséges jövője bontakozik ki egymás mellett, és mindkét jövőképben feltárulnak a rég eltemetett titkok és kételyek. Mi alakítjuk a választásainkat, vagy a választásaink alakítanak bennünket? Kik lennénk most, ha másként alakult volna az életünk?

George Abe - Rainbow ​4.
A ​fuerza de sacrificio y voluntad, los internos de la celda 6 son capaces de sobrevivir e incluso de soñar con la liberdad. Pero el implacable guardia Ishihara, enloquecido por el miedo y el odio, les espera... ¡con una pistola en su mano! Prepárate para una nueva y sorprendente entrega de serie, adaptada al anime por el brillante estudio Madhouse. Con el anuncio y lanzamiento de Rainbow, ECC Ediciones y Milky Way Ediciones, en una colaboración editorial sin precedentes, inician un acuerdo de promoción mutua de los títulos del maestro Masasumi Kakizaki (Bestiarius, Green Blood, Hideout) en el territorio español. Esta colaboración demuestra el interés de ambas editoriales por ofrecer un catálogo de calidad y de trabajar mano a mano para brindar al lector la oportunidad de disfrutar de obras de alto valor dentro del extenso catálogo manga de nuestro mercado.

Mykolas Sluckis - Naplemente
A ​modern litván próza reprezentáns alkotójának új regényében két hajdani barátot – az egyik sebész, a másik olyasvalaki, akit manapság „nagyon fontos személy”-nek szokás nevezni, mindketten túl az ötvenen – évtizedek múltán újra összehoz a sors. Most mint orvos és betege találkoznak egy roppant feszült, tragikus pillanatban. Bonyolult előzményei vannak e találkozásnak: az író az idősíkok és a színhelyek gyakori, szinte filmszerű váltásával, a jelenből minduntalan a múltba visszapillantva kíséri végig a két férfi elágazó és mégis csaknem párhuzamosan haladó életútját. Lelki restség és lelki emelkedettség, magánytól való menekülés és magányba menekülés végletei közt hányódik a regény megannyi szereplője, s a nagyrészt kórházi környezetben játszódó cselekményben fontos szerepet kap egy fiatal pár könnyű kalandnak induló szerelme is. A történések színtere azonban nemcsak a külső világ, hanem a tudat is: izgalmas belső monológok teszik teljesebbé, árnyaltabbá a jellemeket.

Simone de Beauvoir - Szelíd ​halál
1963. ​október 24-én Simone de Beauvoir éppen Rómában tartózkodik férjével, Jean-Paul Sartre-ral. Telefonon értesítik, hogy édesanyját kórházba kellett szállítani. Az írónő azonnal visszatér Párizsba, és húgával felváltva majd négy hetet őrködnek anyjuk betegágya mellett, egészen a haláláig. A rémület, a feléledő remény, a lesújtó bizonyosság, a kétségbeesés és a gyász hol ólomlassúsággal vánszorgó, hol feltartóztathatatlan gyorsasággal elszálló napjaiban, óráiban Simone de Beauvoir felidézi és újra átgondolja anyjával való kapcsolatát, amely nem volt mindig konfliktusmentes. Pedig szerették egymást. Az írónő jól emlékszik még a hajdani gyönyörű, életvidám teremtésre, akit gyerekként imádott és istenített. Aztán lázadó kamaszként és öntudatos fiatal nőként, új eszméket valló gondolkodóként - a család, a házasság intézményét elvetve - élesen szembefordult azzal a merev polgári erkölccsel, amelyet anyja testesített meg a szemében. Eltávolodtak egymástól, mindketten bezárkóztak a maguk - a másik számára - idegen világába. De most, a halál közelségében a megvetés és az elutasítás mögül hirtelen előbukkannak a "szánalmas, védtelen testté lett" anya iránti gyengéd érzelmek, amelyek magát az írónőt is meglepik. Tőle szokatlan, lefegyverző őszinteséggel - esendőségét, kiszolgáltatottságát sem palástolva - vallja meg, milyen értetlenül áll a szeretetteinket elragadó halál előtt. A személyes sorscsapás egyetemes tragédiává lényegül át ebben az egyszerre lírai és filozofikus, megrendítő írásban. SIMONE DE BEAUVOIR Szelíd halál című művében, amelyet Jean-Paul Sartre a felesége egyik legjobb írásának tartott, feloldozásként és vigaszként fogalmazza meg, hogy bár az emberi lélek és élet véges, a szeretet végtelen lehet.

Paula Hawkins - La ​ragazza del treno
La ​vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, non ha amici, e ogni mattina prende lo stesso treno, che la porta dalla periferia di Londra al suo grigio lavoro in città. Quel viaggio sempre uguale è il momento preferito della sua giornata. Seduta accanto al finestrino, può osservare, non vista, le case e le strade che scorrono fuori e, quando il treno si ferma puntualmente a uno stop, può spiare una coppia, un uomo e una donna senza nome che ogni mattina fanno colazione in veranda. Un appuntamento cui Rachel, nella sua solitudine, si è affezionata. Li osserva, immagina le loro vite, ha perfino dato loro un nome: per lei, sono Jess e Jason, la coppia perfetta dalla vita perfetta. Non come la sua. Ma una mattina Rachel, su quella veranda, vede qualcosa che non dovrebbe vedere. E da quel momento per lei cambia tutto. La rassicurante invenzione di Jess e Jason si sgretola, e la sua stessa vita diventerà inestricabilmente legata a quella della coppia. Ma che cos'ha visto davvero Rachel?

Balla Borisz - A ​Niczky növendék
Fiatal ​fiú, katonanövendék ennek a regénynek a hőse. Az intézet sűrű, éles légkörében különös honvágyak rajba, tétován jár a kamaszévek fülledt álomvilágában. Lelkében mind erősebben bontakozik ki a természetfölötti utáni sóvárgás, míg ledől az utolsó fal is, amely az életet az álomból elválasztja. Az író finom elemzésekkel, a hajlékony, párás stílus fordulataival, egy egészen új, spiritulis próza eszközeivel boncolja hőse lelkét, követi hőse útját s érzékelteti a valóságba játszó valóság fölötti erőket. A serdülőkorról sokat írtak már és sokféleképpen. Balla Borisz a modern író friss és bátor szemével nézi az életnek ezt a válságos szakát, munkája ezzel külön ízt, vonzó színt kap. A magyar regénynek abba a vonalába tartozik, amelyben a mély katolikum lelki nyugtalansága föloldja a hagyomány kereteit, új formát, új stílust teremt. A kis dolgok mély jelentőséget nyernek, beleilleszkednek abba az értékrendszerbe, amely az örökkévalósághoz igazodik. A kis katonanövendék az örök emberi sóvárgás képviselőjévé nemesül.

E. Lockhart - Éramos ​mentirosos
Una ​isla privada. Una ilustre y conocida familia de Nueva Inglaterra. Un grupo de cuatro amigos —los Mentirosos— cuya amistad se vuelve destructiva. Una rebelión. Un accidente. Un secreto. Mentiras y más mentiras. Amor verdadero. Y, por fin, la verdad. Ésta es la bellísima y terrible historia de una familia perfecta que se sostiene sobre pilares de peligrosa fragilidad. A lo largo del relato se van desvelando las piezas de un rompecabezas que formarán un mosaico de personajes fascinante, donde los prejuicios y el egoísmo son los peores enemigos de la armonía y la felicidad.

安部譲二 (Abe George) - Rainbow ​20.
昭和30年7月。水上真理雄をはじめ、凶悪犯とされる6人の少年たちが、湘南特別少年院に送られてきた。教官から虫ケラのように扱われ、屈辱的な身体検査を受けた後、彼らは二舎六房という部屋に入れられる。そこには桜木六郎太という年長者がいて…。俺たちは生き残る。いつか必ず外(シャバ)に出る!昭和30年、湘南特別少年院の二舎六房に入れられた7人の少年たちを描く、壮絶な時代の青春群像!!

Joachim Köhler - Nietzsche ​utolsó álma
Ebben ​a lélektani krimiben a szerző arra keresi a választ, hogyan élte meg Nietzsche életének utolsó heteit. A regény a filozófus feljegyzésein, valamint dokumentumokon,leveleken alapul.

K. A. Tucker - Wir. ​Hier. Jetzt.
#sorrynotsorry Wham! ​Mit jedem Schlag auf den Sandsack geht es Kacey besser. Seit sie mit ihrer kleinen Schwester vor ihrem gewalttätigen Onkel nach Florida flüchtete, ist das Fitness-Center der einzige Ort, an dem sie bei sich ist. Mit aller Macht verdrängt sie, was damals geschah, als bei einem Unfall ihre ganze Familie starb. Wham! Als Trent vor ihr steht, ist es um ihre sorgfältig errichtete Fassade geschehen. Er ist unverschämt, undurchschaubar und wahnsinnig sexy. Und er hat ein Geheimnis, das Kaceys Leben für immer verändern könnte...

Joseph Conrad - The ​nigger of the "Narcissus"
A ​dying sailor boards the Narcissus and acts as a memento mori upon his shipmates, eliciting pity and selfless compassion as well as fear, resentment, and a profound hatred. Powerful narrative technique, compelling character study

Marisha Pessl - Örök ​ébredés
Valamikor ​régen, a Darrow-Harker Gimnáziumban, Beatrice Hartley és az öt legjobb barátja voltak a népszerűek, az irigyeltek. Amikor azonban Jim - a kreatív géniusz és Beatrice szerelme - tragikus körülmények között életét veszti, egy csapásra minden megváltozik. Egy évvel az érettségi után a barátok visszatérnek Wincroftba, a tengerparti házba, ahol korábban annyi éven át osztották meg egymással a titkaikat: megbeszélték, épp kibe szerelmesek, hogyan akarják megváltani a világot... Beatrice reméli, hogy végre választ kap a Jim halálával kapcsolatos gyötrő kérdéseire, ugyanis azt gyanítja, hogy a többiek jóval többet tudnak annál, mint amit elárultak. Ám a kínos viccelődésekkel és nyomasztó hallgatásokkal teli este lassan vánszorog, és a lány egyre inkább úgy érzi, hogy sosem fogja megtudni, valójában mi is történt. Ahogy az éjszakát lassan felváltja a hajnal, vihar tör ki, és egy rejtélyes férfi kopogtat be hozzájuk. Kedélyesen közli velük a lehetetlent: számukra megakadt az idő, egy szilánkon függ, amelyet csak úgy lehet eltávolítani, ha a korábbi barátok meghozzák életük legnehezebb döntését. Beatrice-nek ez az utolsó esélye arra, hogy kiderítse az igazságot... és életben maradjon. Ezzel elkezdődik az örök ébredés.

Bokor Malvin - A ​befalazott ajtó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dot Hutchisonová - Záhrada ​motýľov
Izolovaná ​záhrada, kvitnúce rastliny a... zbierka nádherných motýľov – mladých žien, ktoré boli unesené. O to všetko sa stará Záhradník, zvrhlý muž posadnutý uchovávaním krásnych dievčat. Jedna z tých, čo prežijú, Maya postupne odkrýva podrobnosti o tomto desivom mieste aj o svojom väzniteľovi. Ako sa jej napokon podarí utiecť? Prežijú aj ďalšie dievčatá? Agenti FBI Victor Hannoverian a Brandon Eddison musia vyriešiť najotrasnejší prípad svojej kariéry.

Marisha Pessl - Niemalswelt
Seit ​Jims ungeklärtem Tod hat Bee keinen ihrer Freunde mehr gesprochen. Als sich die fünf ein Jahr später in einem noblen Wochenendhaus an der Küste wiedertreffen, entgehen sie nachts nur knapp einem Autounfall. Unter Schock und vom Regen durchnässt kehren sie ins Haus zurück. Doch dann klopft ein geheimnisvoller Unbekannter an die Tür und eröffnet ihnen das Unfassbare: Der Unfall ist wirklich passiert und es gibt nur einen Überlebenden. Die Freunde sind in einer Zeitschleife zwischen Tod und Leben gefangen, in der sie dieselben elf Stunden immer wieder durchlaufen – bis sie sich geeinigt haben, wer von ihnen überlebt. Der Schlüssel zur Entscheidung scheint Jims Tod zu sein – in ihrer Verzweiflung beginnen die Freunde nachzuforschen, was wirklich mit ihm passiert ist, in jener Nacht, in der er in den Steinbruch stürzte. Und langsam wird klar, dass sie alle etwas zu verbergen haben …

Lynn Steger Strong - Hold ​Still
Evoking ​finely wrought characters reminiscent of those by Claire Messud or Elizabeth Strout, debut author Lynn Steger Strong traces the anatomy of a mistake and the weight of culpability. When Maya Taylor, an English professor with a tendency to hide in her books, sends her daughter to Florida to look after a friend’s child, she does so with the best of intentions; it’s a chance for Ellie, twenty and spiraling, to rebuild her life. But Ellie fears she’ll only disappoint again, and in the sprawling hours of one humid afternoon, she makes a mistake that she can’t take back. In two separate timelines—before and after the catastrophe—Maya and Ellie must try to repair their fractured relationship and find a way to transcend not only their differences but also their more troubling similarities. Heralding the arrival of a profoundly moving new talent, Hold Still explores the depths and limits of a mother’s love.

Kollekciók