Ajax-loader

'aromán szerző' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - A ​szerbhorvát irodalom kistükre
A ​szerbhorvát irodalom legjobb alkotásai nem ismeretlenek hazánkban, de a magyar olvasónak arra még nem volt alkalma, hogy történeti rendben kapjon áttekintést - a kezdetektől a legújabb időkig - erről a gazdag és nekünk még sok meglepetést tartogató irodalomról. Ezt a hiányt pótolja most gyűjteményünk, melynek anyagát jugoszláviai és hazai szakemberek válogatták össze nagy hozzáértéssel és gondossággal. Kötetünk első fejezete a szerb-horvát népköltészetből gyűjtött szép csokrot kínál az olvasónak, a második fejezet pedig a középkori vallásos és krónikás szövegekből mutat be néhány, naivságában is lenyűgöző költőiségű szemelvényt. A reneszánsz és a barokk kor irodalmából vett alkotások arról tanúskodnak, hogy - főként az Adriai-tenger partvidékén - irigylésreméltóan magas színvonalú szerbhorvát nyelvű irodalom virágzott ki. A következő századok is megszülték a maguk kiváló alkotóit, akik megkapóan érdekes művekben vallottak korukról, a felvilágosult klasszicizmus, a romantika, a naturalizmus, illetve a realizmus jegyében. A két világháború közötti irodalom még ennél is gazdagabb változatokban mutatja be a kor nagy szellemi áramlatait, melyek közül egyetlen jelentős európai irányzat sem maradt ismeretlen Jugoszláviában. Antológiánknak talán ez a legizgalmasabb fejezete. A fejezeteket rövid irodalomtörténeti összefoglaló vezeti be. Ugyancsak rövid tájékoztatók ismertetik a gyűjteménybe fölvett írók életét és munkásságát. A kötetet gazdag képanyag egészíti ki: jelentősebb írók portréi és néhány fontos művelődéstörténeti dokumentum. Gyűjteményünk anyagához, a könnyebb tájékozódás céljából, magyarázó jegyzeteket és betűrendes névmutatót fűztünk.

Braniszláv Nusic - Jókedvemben ​írtam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók