Ajax-loader

'művészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Végh András - Végh ​András
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Majoros Valéria - Bohacsek ​Ede
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hekler Antal - Michelangelo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Vízfestmény ​lépésről-lépésre
A ​Művészképző mesterkurzus sorozat jelen kötetében található bőséges példatár ihletet ad a bemutatott alkotások elkészítéséhez, ugyanakkor a kiegészítő magyarázatok kellő mélységgel mutatják be a vízfestés során alkalmazott fogásokat. Az alapoktól kezdve a szakértelmet kívánó technikákig és különleges megoldásokig, a Vízfestmény lépésről lépésre című kötet segíti a lelkes festeni vágyókat abban, hogy a valóságot művészien tudják ábrázolni.

Ézsiás Erzsébet - Az ​én Balatonom
Az ​én Balatonom című könyv folytatása Az én Toszkánámnak. Szubjektív útinapló, amelyben a szerző úgy kalauzol minket a természeti, történelmi, művészeti értékek között, hogy személyes élményei által szinte útitársának érezhetjük magunkat. A tó körüli utazás térben és időben zajlik egyszerre, s miközben beavat minket a régmúlt történelmébe és az akkor élt emberek világába, az idő sodrának szálait összefonva saját családjáról is mesél.

Falk Géza - Mindentudó ​zenei zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miklós Pál - Tőkei Ferenc - A ​kínai irodalom rövid története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jack Vettriano - Women ​in Love
Jack ​Vettriano's erotic, provocative and emotionally charged paintings have made him one of Britain's most successful contemporary artists. Collected by celebrities the world over, his exhibitions have regularly sold out and paintings now change hands for millions of pounds.This beautifully packaged gift-sized collection features Jack's women - the mysterious, seductive, beautiful, languid, passionate and powerful. Inspired by his many muses, Jack's paintings have frequently focused on women and they have formed the subject of some of his most popular and significant paintings, including the "Singing Butler" and "Mad Dogs". Whether relaxing on a beach, reclining in a bar or dancing through the night, this book celebrates Jack's vision of women and their importance in his work.Jack Vettriano is Scotland's best-known and most successful contemporary artist. This book is the perfect gift for any mother, daughter or friend. It features many of Jack's signature pictures.

Ismeretlen szerző - A ​Lifetime of Secrets: A PostSecret Book
The ​award-winning PostSecret project's most profound and stunning postcards to date For the past three years Frank Warren has invited people of all backgrounds and nationalities to send him creatively decorated postcards bearing secrets they have never before revealed. He has shared these PostSecrets on his award-winning blog, www.PostSecret.com, in an internationally traveling art exhibit, and in three electrifying books: the bestselling PostSecret, My Secret, and The Secret Lives of Men and Women. Now, in his most extraordinary book yet, Warren again delves into our collective confessions, presenting a never-before-seen selection of provocative and moving PostSecrets. A Lifetime of Secrets lays bare our private fears, hopes, regrets, and desires, from people as young as eight and as old as eighty. From painful admissions of infidelity to breathtaking revelations and endearing sentiments, Warren’s latest collection will shock and move readers of every age, revealing secrets that have haunted their creators for a lifetime.

Gerhart Ziller - Honore ​Daumier
Honoré ​Daumier a XIX. századi francia művészet egyik kiemelkedő művészegyénisége, aki a festészet, szobrászat, rajzolóművészet és grafika terén egyaránt nagy jelentőségű alkotásokat hozott létre. Festményei, szobrai és rajzai, - melyek ma már szétszóródtak a világ nagyobb gyűjteményeibe -, csak halála után váltak ismertté, de fametszet illusztrációi és a nagy példányszámú újságok hasábjain is megjelenő litográfiái, karikatúrái már életében híressé tették nevét. 1808. február 26-án született Marseille-ben. Apja üvegesmester volt, akit irodalmi ambíciói Párizsba vittek, majd 1816-ban családjával együtt ott telepedett le. A mesterségét megvető, írói babérokra vágyó apa mellett Daumier kora gyermekéveitől kezdve kemény munkára kényszerült. Először egy ügyvédnél, majd könyvesboltban tanonckodott. Ekkor kapott kedvet a rajzoláshoz, s apja Alexandre Lenoir-hoz vitte, aki a Forradalom idején a francia műemlékek múzeumának igazgatója volt. Ő ismertette meg közelebbről a művészettel, nála kezdett el rajzolni, főként antik szobrok gipszmásolatai nyomán. Később egy szabadiskolába járt, ahol már élő modellről rajzolhatott, majd az újonnan felfedezett és divatba jött grafikai technikát, a kőrajzolást iparkodott elsajátítani. Így szegődött Belliard kiadóhoz, aki portré litográfiákat készített kora híres embereiről. Közben Daumier a tájképfestő Boudin műtermét látogatta, ahol a festészetben haladt előre és fiatal művészbarátokra lelt.

Garas Klára - Chardin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elizabeth T. Gilbert - Lovak ​és pónik
Közérthető, ​lépésről lépésre követhető leírások, amelyek segítségével az állatok élethű megörökítése szórakoztató és könnyű feladattá válik. Kezdd a rajzolást az alapformákkal, és kövesd az illusztrációkkal szemléltetett mintafeladatokat - így aztán villámgyorsan elkészítheted saját mesterműveidet!

Gróf Ferenc - Tour ​de Paris
A ​Párizsban élő szerző sajátos nyelvi és képi világgal mutatja be a kortárs művészet atmoszféráját, bibcikliháton járva be a kiállításokat.

Molnár József - A ​török világ emlékei Magyarországon
A ​török hódítás 150 éve kitörölhetetlen nyomokat hagyott a magyar történelemben és a köztudatban. Egy-egy épületen - az egri minarén vagy a Pécs főterén álló hajdani dzsámin - kívül a török emlékek zöme szinte ismeretlen a nagyközönség előtt. Pedig az egykorú források és ma is álló épületek egész sora tanúskodik arról, hogy törökök saját szokásainak és céljaiknak megfelelően tovább alakították, építettek a magyar városokat és falvakat. Molnár József könyve vázolja azokat a történelmi, politikai, vallási és kulturális feltételeket, amelyek hozzájárultak a török birodalom kialakulásához, és meghatározták művészetének fejlődését. Korabeli dokumentumok segítségével felvillantja a XVI-XVII. századi Buda keleties hangulatát, a fürdőkben folyó életet vagy azt a csodálatot, amelyet egy-egy pompás hadiépítmény váltott ki a nyugati utazókból és a magyar katonákból. Nemcsak a még álló épületeket elemzi beható részletességgel, hanem állításainak alátámasztására leírások, régi rajzok, metszetek alapján az elpusztult emlékekkel is megismerteti olvasóját. Az írás fotókkal és rajzokkal kiegészítve érzékletes képet ad a török világról és kevéssé ismert emlékeiről.

Ismeretlen szerző - Techniques ​of the World's Great Masters of Pottery and Ceramics
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hock Bea - Nemtan ​és pablikart
E ​kötet címe alá az a „műfaji" meghatározás illene, hogy - work in progress - (már ha volna rá frappáns magyar fordítás...). A könyvbeli szövegek arra tesznek kísérletet, hogy a nőművészet és a public art körébe sorolható magyarországi munkák interpretációjához néhány olyan szempontot vessenek fel, amelyek a műveket nemcsak művészeti, hanem tágabb társadalmi-kulturális kontextusukban szemlélik. A kísérlet során felajánlott elemzési szempontok a kötet tanulmányaiban néhány példán keresztül alkalmazásra is kerülnek, további „tesztelésük", finomításuk és az alkalmazás esetleges kiterjesztése azonban e kísérlet eredményének függvénye. A work in progress a tanulmánykötet műfajmegjelölést is helyettesíteni volna hivatott. Annál is inkább, mivel nem is szétszórtan megjelent írások kötetbe rendezéséről van szó - jóllehet a könyv három tanulmánya erős szálakkal kötődik korábbi cikkekhez, kritikákhoz, tanulmányokhoz, előadásokhoz -; ám a jelen kötetben az egyéb szövegek létrejötte során felmerült gondolatok egy nagyobb lélegzetű, összefűző és adott szempontoktól vezérelt szövegegységbe illeszkednek.

Louis Chappon - Theoretisch-praktische ​Anleitung zur Fecht-Kunst
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Susan Meier - Lány ​fekete ruhában
A ​felesége halála óta képtelen dolgozni Antonio Bartulocci, a tehetséges festőművész. Dúsgazdag apja nagyon aggódik érte, ezért megkéri a bájos, de komoly gondokkal küzdő Laura Betht, hogy asszisztensként segítse fia mindennapjait. Antonio a lányt látva ismét kedvet érez a festésre, de a munka mégsem megy úgy, ahogy szeretné. Kapcsolatukra sötét árnyékot vet a múlt…

Covers_62819
Botticellitől ​Tizianóig Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Botticellitől ​Tizianóig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_222338
National ​Gallery London Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - National ​Gallery London
A ​világ nagy múzeumait a milánói Rizzoli Kiadóval közös vállalkozásban bemutató sorozatunk második kötetében Európa egyik legcéltudatosabban fejlesztett képtárával, a londoni National Galleryvel ismerkedhet meg az olvasó. A National Gallery gyűjteménye két szempontból is kiemelkedik a hasonló európai képtárak közül: egyfelől föllelhetők benne valamennyi nagy, európai festészeti iskola remekei, másfelől jó néhány remekművet a kortársi alkotásokkal együtt tálal a nézők elé. Például a Massacciótól Tintorettóig terjedő korszakban a nagy neveken kívül bemutatja az itáliai reneszánsz másodvonulatához tartozó színvonalas festőket is, és a Németalföldön Rembrandttal fémjelzett évszázad változatos, sokarcú festőművészetét. A gyűjteményt fennállása óta azzal a meggyőződéssel gyarapították, hogy a szép képeket érdemes megőrizni és tanulmányozni, hiszen megannyi élményt nyújtanak az utókor számára. Ám a képtárat nem csupán a művészet "templomá"-nak tekintik: a kiállított alkotások elrendezésével, a közreadott segédanyagokkal, katalógusokkal az intézmény vonzerejét kívánják fenntartani és fokozni annak tudatában, hogy ezáltal is nő a közművelődésben betöltött szerepe. Michael Levey így ír erről a kötet előszavában: "Műalkotásokból örömöt meríteni komoly tevékenység, talán nélkülözhetetlen is, ha művelt emberek akarunk lenni." A könyv röviden ismerteti a National Gallery történetét, elemzést ad a 142 legjelentősebb festményről és további válogatott művek 347 fekete-fehér reprodukciójával nyújt bepillantást az összesen 2044 darabból álló gyűjteményegyüttesbe. Kötetünket kalauznak szánjuk azoknak is, akiknek lehetőségük van vagy volt a képtár személyes megtekintésére, de azoknak is, akik csupán e könyvből ismerkedhetnek meg a gazdag gyűjteménnyel.

Andrássy Kurta János - A ​magyar nép szobrászata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Lajos - Nagy ​Balogh János
Negyven ​éve, hogy meghalt a kispesti szobafestő, Nagy Balogh János, az első nagy magyar proletárművész. Élete folyása - művészi tanulmányainak néhány esztendejét leszámítva - alig különbözött a többi külvárosi szegényemberétől; de övé volt osztálya józan önmérséklete, szívós céltudatosság is, amellyel a legnagyobbak közé küzdötte fel magát. Nem festett nagyszabású kompozíciókat, - a maga szerény világát ábrázoló tenyérnyi vásznai mégis a nagy alkotások teljességét nyújtják művészi és emberi értékeik gazdagságával. Németh Lajos tanulmánya nagy alapossággal és széles távlatokat nyitóan tárgyalja Nagy Balogh János és a kor művészetének tartalmi és formai kérdéseit. A könyvet közel száz illusztráció díszíti, közöttük négy színes reprodukció.

Ismeretlen szerző - The ​Complete Book of Maritime Design
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Gábor - Árnyból ​szőtt lelkek
Hoffmann ​Edith, a század elején élt művészettörténész, játékos kedvtelésből baráti körének tagjairól sziluetteket készített. A kötetben szereplő 48 portré a két háború közti művelődéstörténet kiemelkedő alakjait – írókat, költőket, festőket, műtörténészeket, mecénásokat jeleníti meg.

Irena Kostrowicka - Jerzy Kostrowicki - Polen ​- Landschaft und Architektur
Polen. ​Landschaft und Architektur ist eine Monographie in Form eines Albums. Sie zeigt die Schönheit der Landschaften und der Architektur Polens vor dem Hintergrund der Natur, seiner Geschichte, der Entwicklung der Kultur und der ökonomischen Varänderung, wobei die Errungenschaften nach dem zweiten Weltkrieg besondere Berücksichtigung finden.

Martin József - Iszlám ​művészet / Islamic Art
"Él ​itt egy titokzatos úr, aki nagyon gazdag, hónapokra eltűnik Londonból, soha nem beszél magáról, és a világ legjelentősebb iszlám magán gyűjteményét az otthonában tartja. A Manor House-t nagyjából háromszáz éve építették, és itt élt valaha például Napóleon egyik unokahúga vagy az angol építészet kiemelkedő alakja, Gilbert Scott. Kerestem egy házat a gyűjteményemnek és a családomnak. Korábban Wimbledonban laktunk, de a gyűjtemény kinőtt bennünket. Mára az iszlám művészetet tanulók számára ez a gyűjtemény kötelező tananyag. Festmények, textíliák, kerámiák, szőnyegek, fémtárgyak, cserepek, porcelánok, miniatűrök. És ott a számos keleti szőnyeg, a másik szerelem. Unger Ödön kilencévesen a piaristák növendékeként beleszeretett egy 16. századi remekmívű vaskazettába, amelyhez egy éves részletfizetéssel jutott hozzá, és alig múlt tíz, amikor Erdélyben meglátta azt a szőnyegdarabot, amelyet máig hálószobájában tart, és amely híres szőnyeggyűjteményének első darabja. Minden egyes tárgyhoz személyes kapcsolat fűzi. A gyűjtés, akárcsak a szerelem, csupa várakozás, kétség, kétely." (Bogyay Katalin)

Ismeretlen szerző - Mexikói ​kortárs művészet - Arte contemporáneo de Mexico
A ​mexikói diplomácia egyik nagy jelentőségű feladata hazánk művészetének terjesztése és a kulturális csere fellendítése. ennek megvalósítása érdekében lankadatlan szorgalommal munkálkodik a mexikói Külügyminisztérium. Különböző egyezmények révén lehetőséget nyújt a mexikói alkotóknak különféle külföldi fórumokon, és igyekszik segíteni nekik a határon kívüli bemutatkozásban. Emiatt szolgál megelégedésünkre és büszkeséggel tölt el, hogy Budapesten a Ludwig Múzeumban bemutassuk a látogatóknak egy válogatást Mexikó kortárs képzőművészetéből. Kettős lehetőséget nyújt elhozni napjaink Mexikójának művészeti válogatását ebbe a múzeumba, amely a művészeti újítások aktív előmozdítójaként szerzett megérdemelt hírnevet az európai kontinensen. Egyfelől művészeinket közelebb hozzam egy művelt és tájékozott közönséghez, másrészt lehetővé teszi, hogy alkotók és látogatók között párbeszéd jöjjön létre a legváltozatosabb műfajok és technikák áttekintése révén, kezdve a szobrászattól és az olajfestménytől, egészen a hímzések, a grafikáig és a fotóig.

Covers_236624
Útjaidon Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Útjaidon
_Az ​élet útjaira tanítasz engem._ _Színed előtt az öröm teljessége,_ _s jobbodon a gyönyörűség mindörökké._ _16. zsoltár_ 2002 februárjában a PPKE BTK _Esztétika Tanszékének_ oktatói elhatározták, hogy tanszékvezetőjük, Jelenits István 70. születésnapjának méltó megünneplésére ünnepi kötetet állítanak össze. Ismerőseik, kollégáik, barátaik közül felkeresték azokat, akikről tudták, hogy elhatározásukat támogatni fogják. Időközben kiderült, hogy a _piarista közösség_ is hasonló vállalkozásba fogott. E két elhatározás találkozásának eredménye az elkészült Ünnepi kötet.

Limbourg brothers - Les ​Très Riches Heures du Duc de Berry
The ​most luxurious and most famous Book of Hours ever produced, the _Très Riches Heures_ of the Duc de Berry marks the zenith of manuscript illumination in late medieval Europe. In 1969 Thames and Hudson reproduced, in full colour and to exact scale for the first time ever, each of the miniatures in the _Très Riches Heures_, to form a volume which Sir Lawrence Gowing described as 'the most splendid picture-book of this season and a good many other seasons too,' observing of the colour printing that 'the effect is richer and sharper than any illustrations before'. This handsome new paperback edition now makes available again one of the most acclaimed and beloved art books of all time, and brings to an even wider audience the glories of the supreme masterpiece of fifteenth-century illumination. Commissioned by the wealthy and influential patron, Jean de Berry, in 1409, the _Très Riches Heures_ was executed by the brothers Pul, Hennequin and Herman de Limbourg, the greatest miniaturists of their day. The manuscript opens with a calendar depicting scenes of daily life at the Duke's court, and in the neighbouring countryside, during the twelve months of the year. The texts of the Offices which were celebrated at different hours of the day are set out, together with accompanying miniatures in which the artists' imaginative and decorative genius is fully revealed. The superb colour reproductions of each of the miniatures in the _Très Riches Heures_ are accompanied here by a highly readable art historical introduction and full descriptive and analitycal commentaries by distinguished scholars Jean Longnon and Raymond Cazellas. _With 139 colour illustrations_

Rajz-fest-hd
Rajz- ​és festőiskola Ismeretlen szerző
32

Ismeretlen szerző - Rajz- ​és festőiskola
Engedjük ​szabadjára kreativitásunkat a Rajz és festőiskola segítségével, sajátítsuk el egyszerű gyakorlatok révén a festést és a rajzolást! Ismerkedjünk meg az akvarellfestéssel, a ceruzarajzzal, az akrilfestéssel, az olajfestéssel és számos más technikával!

Kamon Yoshimoto - Traditional ​Japanese Small Motif
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brigitte Koyama-Richard - One ​Thousand Years of Manga
In ​recent years, manga has seen phenomenal success, not only in Japan, where it dominates the publishing industry, but also in the West, where it is steadily growing in popularity and influence. As swift and sudden as the popularity of this graphic art form may seem, manga has, in fact, deep roots in Japanese culture, drawing on centuries-old artistic traditions. As early as the twelfth century, emakimono scrolls existed, a narrative form in which stories of all kinds—romantic, fantastic, even comic—were told through the combined use of text and illustration. Japanese art continued to change as profound political, social, and economic transformations remade the country in the centuries to follow. Today there is little doubt as to the meaning of the term manga—nor to the astonishing popularity of the form—but few in the West understand the long artistic history that gave birth to this phenomenon and the social factors that continue to shape it today. One Thousand Years of Manga is both an informative account of the genesis of the form and a visual delight. Through its captivating illustrations and enlightening text, the book situates manga in its proper context, appreciating it for what it truly is: an integral part of Japanese art and culture that is as rich and revealing as it is popular.

Kollekciók