Ajax-loader

'tanári kézikönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Tomka Ferenc - Biztos ​út
Tomka ​Ferenc atya könyve nemcsak fiatalokhoz szól, hanem szülőkhöz és pedagógusokhoz is. Világos, határozott beszéd, útmutatás azokról a problémákról, amelyek között az ifjúság készül a hivatásának fölismert házasságra. Nem siránkozik a nehéz körülmények fölött, hanem fényt gyújt, irányt mutat, bátorít, konkrét cselekvésre hív, hitet ébreszt, hogy a XXI. század hajnalán is lehet derűsen, tisztán megélt udvarlási kapcsolattal, jegyességgel indulni a házasság felé. (Bíró László püspök-az MKPK családreferense)

John Soars - Liz Soars - Mike Sayer - New ​Headway Pre-Intermediate - Teacher's Book
New ​Headway is the course teachers and learners can rely on. Why? An authoritative integrated syllabus, motivating topics, and clearly focused tasks combine with a real understanding of what works in the classroom. It all makes for effective teaching and effective learning. Tried and tested all over the world, it's probably the most popular course ever written! In the THIRD edition Teacher's Book, full support for the teacher: - Crystal-clear lesson plans - Integrated answer keys and tapescripts - Thorough and informative coverage of grammar points - Hints and ideas for preparation and remedial work - How to deal with likely problems and common errors - New photocopiable materials, Stop and check reviews, and Progress tests

Vida Enikő - Allons-y ​1. - Tanári kézikönyv
Az ​Allons-y 1. kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak szól, akik heti 2-5 órában tanulják a francia nyelvet. A tananyag összeállításakor alapvető elv volt, hogy a nyelvkönyv feleljen meg a nyelvvizsgákon, érettségin elvárt témaköri, lexikai, kommunikációs és nyelvtani elvárásoknak. A könyv célja, hogy befejeztével a nyelvtanulók köznapi helyzetekben, az alapszókincs birtokában tudjanak és merjenek megnyilatkozni, alapszinten tudjanak beszélni életükről, mindennapjaikról, országukról, alapismeretekkel rendelkezzenek a franciaországi mindennapokról és szokásokról.

Honffy Pál - Filmelemzés ​a magyarórán
1965-ben ​új tárgykör vonult be a középiskolába: a filmelemzés, elterjedt nevén: "filmesztétika". Ott, ahol eddig kísérleti jelleggel bevezetésre került, a magyarórák keretében kapott helyet, az irodalom tanárai tanítják. Ma már egyre jobban terjed az a helyes törekvés, hogy az irodalomórákon ne bizonyos ismereteknek az átadása álljon előtérben, hanem a művészi alkotások (versek, elbeszélések, regények, drámák) minél teljesebb átélését segítsük elő a művek közös elemzésével. A filmoktatás szervesen illeszkedik bele a műértő közönség nevelésének ebbe a munkája, sőt: sokoldalúbbá teszi ezt a tevékenységet azáltal, hogy a látáskultúra fejlődését is szolgálja.

John Soars - Liz Soars - Mike Sayer - New ​Headway Intermediate - Teacher's Book
New ​Headway is the course teachers and learners can rely on. Why? An authoritative integrated syllabus, motivating topics, and clearly focused tasks combine with a real understanding of what works in the classroom. It all makes for effective teaching and effective learning. Tried and tested all over the world, it's probably the most popular course ever written! In the THIRD edition Teacher's Book, full support for the teacher: - Crystal-clear lesson plans - Integrated answer keys and tapescripts - Thorough and informative coverage of grammar points - Hints and ideas for preparation and remedial work - How to deal with likely problems and common errors - New photocopiable materials, Stop and check reviews, and Progress tests

John Soars - Liz Soars - Headway ​Pre-Intermediate - Teacher's Book
A ​multi-level course, supported by a broad range of supplementary material, which targets both accuracy and fluency in all four language skills.

Paul A. Davies - Tim Falla - Solutions ​Elementary - Teacher's Book
A ​new, refreshed edition of the five-level English course for teenagers, with a clear structure, supported approach to speaking, practice, and exam preparation still at its heart. Solutions has been thoroughly modernized with 80% new content to draw in students, embed the grammar and vocabulary presented, and engage them in the tasks. Its guided approach builds up every student's confidence, through step-by-step objectives, lots of practice, meaningful personalization activities, and exam preparation tasks. The course now embraces a wide range of teaching methods, furnishing the teacher with a flexible pick-and-choose package for use in the classroom, at home, and on the move. The digital elements of the course enliven the material and allow teachers to vary the pace and focus of their lessons. Solutions turns all students into active learners, by offering a rich variety of learning opportunities for a whole range of abilities through extension and revision activities in all components - giving everyone a sense of achievement whatever their level. The Solutions Second Edition DVD-ROM material and worksheets bring the language to life by taking it out of the classroom and into authentic settings.

Susan Norman - We're ​in Business Teacher's Book
We're ​in Business is a one-year curse for business and commercial students at intermediate level. Authentic commercial information is presented and the four language skills practised in the context of an import!export agency. The commercial content is introduced step by step and recycled trhoughout the course. The sound structural programme and graded vocabulary development are fully integrated. Teh necessary language skills are developed through realistic job tasks. We're in Business can be used on its own or following on from its companion valume We Mean Business. We're in Business comprises: Students' Book Teachers' Book Workbook Students' casette of dialogues and listening exercises Language Laboratory drills (Set of 2 casettes)

Tüskés Tibor - Kortárs ​irodalom a középiskolában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Asztalos Gyuláné - Biológia ​6. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Kappa György - Tanári ​kézikönyv a gyorsírás tanításához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elizabeth Gray - Virginia Evans - Welcome ​- Teacher's book
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. Q. Mitchell - Traveller ​Level B1+ Teacher's Book
„Traveller” ​izgalmas, új hét tankönyvből álló sorozat a tinédzserek és fiatal felnőtt tanulók számára, amely a tanulókat a kezdő szintről a haladó nyelvhasználói szintre juttatja el. Követi a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret nyelvi követelményeinek. Moduláris megközelítésben 8 téma köré épülő modulokból áll, amelyek további leckékre tagolódnak. Ösztönző, mai témákat tartalmazó multikulturális és kereszttantervi v. tantárgyközi információkat tartalmaz. - Élénk, vidám párbeszédek, amelyek a beszélt angol nyelvet közvetítik. - Integrált megközelítés, amelyben a 4 alapkészséget fejlesztése a cél. - Különös hangsúlyt helyez a szókészlet fejlesztésére.

Paksi Éva - Szenvedélyek ​zsákutcája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Soars - Liz Soars - Amanda Maris - New ​Headway Elementary - Teacher's Book
A ​completely new Elementary edition from the world's best-selling adult English course, with new digital resources for 2011. Part of: New Headway English Course The Fourth edition brings you fully revised and updated texts, topics, and artwork, and the 2011 resources make it the most digital-friendly edition yet. The new version of Elementary iTools is a whole book onscreen experience. And the completely new Headway iTutor DVD-ROM - included with the Student's Book from summer 2011 - gives learners interactive material from the book, plus video, for study outside class.

Honti Mária - Jobbágyné András Katalin - Tanári ​kézikönyv a magyar nyelv tanításához a gimnázium I-IV. osztályában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fajcsek Magda - Tanári ​kézikönyv a magyar nyelv tanításához a középiskolák III-IV. osztályában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fajcsek Magda - Tanári ​kézikönyv a magyar nyelv tanításához a középiskolák I-II. osztályában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mész Lászlóné - Tanári ​kézikönyv az irodalom tanításához a gimnáziumok és szakközépiskolák IV. osztályában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár János - Tanári ​kézikönyv az irodalom tanításához a gimnáziumok és szakközépiskolák III. osztályában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makay Gusztáv - Tanári ​kézikönyv az irodalom tanításához a gimnáziumok és szakközépiskolák II. osztályában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ádámné Révész Gabriella - Tanári ​kézikönyv az Irodalmi olvasókönyv tanításához a középiskolák I. osztályában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vermes Miklós - Tanári ​kézikönyv a gimnáziumi I-IV. osztályos fizikatankönyvek tanításához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Hogyan ​tanítsuk a fizikát 6. osztályban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Hogyan ​tanítsuk a fizikát 7. osztályban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Hogyan ​tanítsuk a fizikát 8. osztályban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Medgyes Péter - Angol ​nyelv 3. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borbáth Gábor - Földi Tivadar - Szücs Ervin - Vig István - Technika ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oroszlány Péter - A ​tanulás tanítása
Ez ​a rendhagyó felépítésű tanári kézikönyv a tanulás tanításához nyújt segítséget azoknak a pedagógusoknak, akik érzik, mennyire fontos, hogy tanítványaik sikeresek legyenek a tanulásban. A teherként átélt tanulás, az iskolai kudarcok ugyanis a megismerésének éppen az értelmét veszik el, megakasztják és hibás vágányra terelik a gyerekek szellemi fejlődését. Ha a tanulásból hiányoznak az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenységi öröm elemei, ha a célirányos erőfeszítések nem növelik napról napra a teljesítőképességet, ha a diák nem érzi, hogy egyre inkább birtokba veszi ezzel a világot, az iskola kényszerintézménnyé válik, amelyben sem tanuló, sem tanár nem érezheti jól magát. A tanulás törvényszerűségeinek, célszerű és hatékony módszereinek ismerete a tanárnak is hasznos támpontokat ad tanítási módszerei fejlesztéséhez.

Debbie Pushor - Portals ​of Promise
Working ​with parents is a significant aspect of educators' roles, yet it is rare to find curriculum in teacher education programs designed to prepare individuals to consider, in philosophical, theoretical, and pedagogical ways, who they will be in relationship with parents and why. Schools, therefore, remain hierarchical structures in which parents are marginalized in relation to decisions affecting teaching and learning. This book begins with Pushor's conceptualization of a "curriculum of parents," a curriculum which explores beliefs and assumptions about parents, a vision for education in which educators work alongside parents and family members in the learning and care of children, and a desire for reform. She describes a curriculum of parents, in the form of three graduate teacher education courses, which she lived out in relationship with students. Graduate students then capture their experiences immersed in this curriculum--what they each took up, how it shaped their knowledge, attitudes, and practices, and how they lived it out as they returned to their classrooms, schools, and early learning centres. This book is a storied account of their intense immersion in a curriculum of parents and the resulting impact living that curriculum has had on who they are in relation to parents and families. It is an honest and vulnerable account of their shared and individual journeys. They puzzle over the complexities and the successes of their work and the resulting impact. This is not a book of best practice, but an invitation to other educators to consider, as they did, what they do and how it could be different.

Csendes Éva - Életvezetési ​ismeretek és készségek
A ​dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás egyre több tizenéves gyermek szüleinek és tanárainak okoz nehéz órákat, sőt a kamaszkorban kialakuló drogfüggőség súlyos eseteiben hosszú évekig tartó, gyakran megoldhatatlan családi tragédiákat. A szenvedélybetegségek kialakulását ismerő, kellően felkészült, józan életű felnőtt felelősen tájékoztathatja, nevelheti a fejlődő személyiségű fiatalokat. Ez a tanári kézikönyv négy évre szóló programot ad a gyermekek lelki képességeinek fejlesztésére és erősítésére. A kitűnően tervezett program tartalmas, sokszor játékos iskolai foglalkozásokon tanítja meg a gyermekeket okosan dolgozni, szórakozni, gondolkodni az élet dolgairól, és idejében nemet mondani.

Medgyes Péter - Tanári ​kézikönyv a Linda and the Greenies című nyelvkönyvhöz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók