Ajax-loader

'enyec' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Img_0006
Finnugor ​kalauz Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Finnugor ​kalauz
A ​magyarok nyelvrokonai Skandináviától Nyugat-Szibériáig népesítik be Észak-Eurázsiát. Az utóbbi években sok változás történt életükben. E kötet szerzői helyszíni tapasztalatok birtokában hiteles képet adnak az egyes népek mai helyzetéről. A bevezető fejezetek nyelvrokonsággal kapcsolatos, őstörténeti, történelmi kérdéseket tárgyalnak. A kötetet térképek, fotók, könyvajánló, címjegyzék és mutatók egészítik ki.

Ismeretlen szerző - Finnugor-szamojéd ​(uráli) regék és mondák I-II.
Ritka ​vállalkozás kétkötetnyi eredményét veheti kézbe az Olvasó. A nagy és kis finnugor, valamint a magyarral távolabbi nyelvrokonságban lévő szamojéd népek rege- és mondakincséből kaphat ízelítőt. E roppant gazdag, ősi, a civilizációtól szinte a közelmúltig érintetlen folklóranyagban a magyarság kultúrájának - történelmének, néprajzának, hitvilágának - forrásvidékét sejthetjük. Ezért is van helye éppen ebben a környezetben néhány közismert, illetve kevésbé ismert magyar regének és mondának is. Minden egyes összetartozó mondatömböt bevezető tanulmány előz meg, részletes jegyzetanyag és ajánló bibliográfia követ. A válogatás figyelemreméltó értéke, hogy a szövegek túlnyomó részét eredeti nyelvből fordították, sőt, némely darabja friss gyűjtésből származik. Mindkét kötet végén gazdag, nagyobbrészt archív fekete-fehér és színes fotóanyag található. A Móra új kiadványát mind az érdeklődő fiataloknak, mind pedig a magyar, a történelem szakos tanároknak és a szakembereknek is szívesen ajánljuk.

Pusztay János - Nyelvek ​bölcsőjénél
Szibéria ​titokzatos világ. Évszázadokon át a száműzetések színhelye és mérhetetlen gazdagság kincsesbányája. Szibéria azonban jelentős, bár alig ismert kulturális tényező is. Évezredes múltra visszatekintő népek lakják. Számos - köztük az uráli - nyelvcsalád bölcsőjének tekinthető. A sok tízezer esztendős nyelvi és kulturális kapcsolatok következtében a bölcső egyszersmind olvasztótégellyé, kohóvá is vált, amelyben a különböző eredetű és szerkezetű nyelvek nagymértékben homogenizálódtak. A könyv bemutatja Szibéria számunkra talán legkevésbé ismert, egzotikus népeit, nyelvüket; megkísérli fölvázolni a nyelvi egységesülés folyamatát, és bemutatni az uráli alapnyelv kialakulásában szerepet játszó komponenseket.

Kerezsi Ágnes - Az ​uráli népek néprajza
Az ​elmúlt évtizedekben a magyarok nyelvrokonainak néprajza, hitvilága iránt érdeklődő olvasónak kevés összefoglaló jellegű könyvet lehetett ajánlani. Jelen könyv enciklopédikus jellegű, és tizenöt uráli (finnugor) nép gazdaságát, társadalmát és kultúráját próbálja a legújabb kutatások fényében bemutatni. Ennek a kötetnek az aktualitását elsősorban az adja, hogy az itt felhasznált írások egyre kevésbé jutnak el Oroszországból hazánkba, és ha el is jutnak, teljes képet kapni belőlük minden jelenleg is élő finnugor nép hagyományos kultúrájára vonatkozóan igencsak nehéz. Mivel a kötet műfaja tankönyv, a szerző minden esetben arra törekedett, hogy a legfontosabb, legjellemzőbb sajátosságokat emelje ki az egyes népek néprajzában, és a könyv segédeszközül szolgáljon a finnugor népek néprajzának oktatása során.

Ismeretlen szerző - Dalom, ​dalom, hej! Regém, regém, haj!
Antológiánkban ​az uráli nyelvcsaládhoz tartozó népek irodalmából olvashatnak igazi csemegéket az ősi medveénekektől kezdve a találós meséken át a modern novellákig; mintegy 260 lírai és 80 prózai művet. A finn, az észt, a karjalai, a vepsze, a vót, a lív és a lapp szövegeket Fehérvári Győző (PPKE); a hanti, a manysi, a komi, az udmurt, a mari, a mordvin, a nyenyec, a szölkup és a kamassz szövegeket pedig Nagy Katalin (ELTE) válogatta és szerkesztette; mindketten ezen irodalmak kutatói, illetve fordítói. Az antológiát elsősorban azoknak az amatőr vers- és prózamondóknak szántuk, akik részt kívánnak venni a kétévente megrendezendő Rokon Népek Költészete Fesztiválon. De szívesen ajánljuk azoknak is, akik tanulmányaik során szeretnének közelebbről megismerkedni az uráli irodalmakkal; illetve mindazoknak, akik saját gyönyörűségükre szoktak olvasni akár nép-, akár műköltészeti alkotásokat. Könyvünk a Magyar Versmondásért Alapítvány kezdeményezésére és gondozásában készült.

Covers_24146
Tundraföldi ​öreg Ismeretlen szerző
16

Ismeretlen szerző - Tundraföldi ​öreg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók