Ajax-loader

'avantgárd' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hegyi Lóránd - Avantgarde ​és transzavantgarde
"Könyvemben ​három nagyobb témakör kidolgozására tettem kísérletet. Az első a modern művészet periodizációjának témaköre; azaz annak vizsgálat, hogy lehet-e, és ha igen, akkor miként lehet korszakokra bontani a 20. század elejétől máig tartó művészeti fejlődést. A második témakör a modern művészet tipológiai vizsgálata; azaz annak vizsgálata, hogy milyen műalkotástípusok jelennek meg a 20. század művészetében, mely korszakokra mely típusok jellemzőek, s hogy miképpen viszonyulnak a 20. századi műalkotások a megelőző korok típusaihoz. Ez utóbbi kérdés felveti a művészet különböző korokban egymástól eltérő funkcióinak vizsgálatát. A harmadik témakör az ún. »modern« és »posztmodern« jelenségek vizsgálata. Itt a hetvenes évek legvégére kialakult művészeti helyzet elemzéséből indultam ki, s ennek eredményeit az egész 20. századi művészetre vetítettem vissza. A »modern« és a »posztmodern« szituációk szétválasztásával azt kutattam, hogy milyen társadalmi, kulturális »környezetben« alakulnak ki a radikális avantgarde, illetve a befelé forduló »transzavantgarde« művészeti irányzatai. Olyan kategóriapárok szerint vizsgáltam a modern művészet jelenségeit, mint extrovertált és introvertált, módszerközpontú és stílusközpontú, expanzionista és szubjektivista, a nyelvi újításokra összpontosító és a tradícióból (is) táplálkozó művészet. Mindezzel a modern művészet heterogenitását, illetve a »modern« és »posztmodern« dialektikus, az egész 20. századon végigvonuló együttélését kívántam bizonyítani." Hegyi Lóránd

Debreczeny György - Elodázható ​elégiák
Budapesten ​születtem, 1958-ban. Kamaszkoromban hordtam újságot, a középiskolát nem szerettem, végül levelező tagozaton érettségiztem. Munka mellett szereztem (ideg-és elme) ápolói oklevelet. Több mint négy évig dolgoztam az öngyilkosok osztályán. Tanultam franciául, hét éve középfokon megfeleltem a nyelvvizsgán. Jelenleg telefonfülkéket takarítok. Két évvel ezelőtt lettem mellékfoglalkozású házfelügyelő abban a házban, ahol születésem óta élek. 1977 óta jelennek meg verseim. Első verseskötetem 1982-ben jelent meg ellentét-párhuzamok címmel. E mostanin kívül további két kötetem vár sorsára. Bízom benne, hogy megjelenésüket még megérem, hisz azt olvasom mindenütt, hogy egyre nő az átlagéletkor. 1977-ben Lengyel József-jutalomösztöndíjas voltam. Szívesen hallgatok rádiót; mostanában jobban szeretem a villamost az autóbusznál. Télen 43-as csizmát hordok, nyáron 42-es szandált. Szeretem a macskákat, mert öntörvényűek. Bár nagyjából két évem van még a krisztusi korig - nem tervezem a világ megváltást. Debreczenyi György látlelet összecsődül az utcán a nép és nézi nincs semmi látnivaló és látja az istenadta isten nem adott semmi látnivalót sem csodás lelki zabálnivalót erről majd készül látlelet jönnek a mentők dallamosan szirénázva de hiába nincs kit megmenteni jön a rendőrség de rend van épp néha felrobban egy - két híd az árvák szeméből csordogál a könnygáz vízcsapból javuló statisztikák jönnek a tűzoltók de tűz van épp egy felelőtlenül eldobott cigaretta- csikktől lángra kapott a lelkesedés

Kassák Lajos - MA ​Képarchitektúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dévényi Iván - Tihanyi
Tihanyi ​Lajos a századelő magyar avantgarde festészetének egyik legjelentősebb alakja. Előbb a "Nyolcak" csoportjához, majd a Kassák körül tömörülő "aktivisták"-hoz tartozott. Cézanne, a kubisták és az expresszionisták eredményeit értékesítve alakította ki sajátos stílusát. A Tanácsköztársaság bukása után emigrált, de Párizsban továbbra is szoros kapcsolatban maradt a magyar szellemi élettel. Ott készült alkotásai azonban mind ez ideig ismeretlenek voltak idehaza. Dévényi Iván tanulmánya elsőként tekinti át a nemzetközileg is jelentős Tihanyi-életmű egészét. A 60 reprodukciójának nagy része ezúttal kerül első ízben publikálásra.

Lionel Richard - Az ​expresszionizmus enciklopédiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forbáth Imre - Versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve
Tartalom: ​Barta Sándor, Bartalis János, Déry Tibor, György Mátyás, Illyés Gyula, József Attila, Kassák Lajos, Komját Aladár, Kristóf Károly, Mácza János, Márai Sándor, Mihályi Ödön, Moholy-Nagy László, Nádass József, Németh Andor, Palasovszky Ödön, Radnóti Miklós, Raith Tivadar, Reiter Róbert, Sinkó Ervin, Szabó Lőrinc, Tamkó Sirató Károly, Újvári Erzsi írásai

Covers_118703
Tatlin Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Tatlin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Avantgárd: ​underground: alternatív
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Manson - Adjunct: ​an Undigest
Seven ​years in accretion, Adjunct: an Undigest is a linguistic autobiography, a compost of found and appropriated language stirred by a random number generator, a source-book of the contemporary avant-garde, an extended fart joke, a book of the dead.

Nemes Károly - A ​filmművészeti avantgarde története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rába György - Csönd-herceg ​és a nikkel szamovár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lichter Péter - Utazás ​a lehetetlenbe
A ​filmtörténetben a hollywoodi filmgyártáson és az avantgárd filmművészeten kívül nincs még két olyan tradíció, amely formanyelvi szempontból távolabb esne egymástól. Ez a könyv mégis arra tesz kísérletet, hogy a lehető legátfogóbb módon mutassa be a két filmkészítési gyakorlat találkozását, azon belül is a tudományos-fantasztikus mozik és az absztrakt kísérleti filmek ritka keresztmetszetét vizsgálva. A szerző részletesen bemutatja az absztrakt filmek technikáit, intézményi hátterét, illetve a science fiction filmek történetét és elméletét, a hatvanas–hetvenes évek hollywoodi filmjének gyártástörténeti kérdéseit is kibontva. A könyv elsődleges célkitűzése, hogy részletesen körbejárja a történetmesélő filmek és az absztrakt alkotások találkozását, olyan klasszikusok mélyelemzésével, mint a Stanley Kubrick által rendezett 2001: Űrodüsszeia. Az Utazás a lehetetlenbe egészen új perspektívából pillant rá a műfajfilmek és az avantgárd történetére, ami gyakorló filmkritikusok és elkötelezett filmőrültek számára egyaránt izgalmas lehet. Lichter Péter 1984-ben született Budapesten. 2009-ben diplomázott az ELTE Filmtudomány Tanszékén, ahol 2018-ban doktori fokozatot is szerzett. Tizennyolc éves kora óta aktív filmkészítő: kísérleti filmjeit több mint kétszáz nemzetközi fesztiválon vetítették – köztük olyan rangos eseményeken, mint a Berlini Kritikusok Hete, a New York-i Tribeca Filmfesztivál vagy a Rotterdami Filmfesztivál. 2009 óta a Prizma filmművészeti folyóirat szerkesztője; filmes tárgyú írásait itt, illetve a Filmvilág lapjain publikálja. Emellett az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem óraadó tanára. Első, a kísérleti filmekről szóló kötete (A láthatatlan birodalom) 2016-ban jelent meg.

Bakos Katalin - Goncsarova
Natalija ​Szergejevna Goncsarova a századelő forradalmi orosz művészetének kiemelkedő alakja volt. Hazája nemzeti művészetének értékeit a kor legújabb európai törekvéseivel ötvözte. Legjobb munkái 1915 előtt keletkeztek - elsősorban ezt a periódust hangsúlyozza ez a tanulmány. Férjével, Larionovval együtt ő a lucsizmus (lucs=sugár) vagy más néven rayonizmus megalkotója. Bár elsősorban festő, munkásság az irodalom, a film és a színház világára is kiterjedt. 1915-től főként Franciaországban élt és a híres Gyagilev-balettegyüttes számára készített színpad- és kosztümterveket. Bakos Katalin művészettörténész tanulmány árfogóan értékeli a festőnő pályáját, és a kortárs irányzatokat is bemutatva határozza meg helyét az orosz és nemzetközi avantgarde-mozgalomban. A kötetet 7 színes és 51 fekete-fehér kép illusztrálja.

Covers_165961
A ​modernizmus Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​modernizmus
Számos ​tanulmány megpróbálta már tüzetesen feltárni az avantgardista-modernista képzőművészet bonyolult, alkotónak és műélvezőnek, esztétának és művészettörténészeknek egyaránt fogós kérdéseket felvető világát. És bizonyára nem tekinthető végső szónak ez a - tudományos és népszerűsítő szempontokat szerencsésen ötvöző - tanulmánykötet sem, de jó irányú ösztönzést adhat a további kutatásoknak és helyes orientációt az olvasónak.

Gáspár Endre - Kassák ​Lajos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márton László - l'égiposta
Márton ​László 1934-ben született Budapesten. 1948 és 1951 között Izraelben, majd 1956 után Angliában és Franciaországban él. A Sorbonne-on doktorál. Első novellája 1953-ban az Irodalmi Újságban látott nyomdafestéket, 1956 után a nyugati emigráció folyóirataiban és az újvidéki Hídban publikál. A Magyar Műhely egyik alapítója és tíz évig társszerkesztője. Prózája a hatvanas években tudatosan távolodik a hazai konvencióktól, áttöri a hagyományos elbeszélés határait. Egyszerre közelít az új regényhez, Joyce hagyatékához és a prózavershez. Fordításaiban, tanulmányaiban is elsősorban a huszadik századi avantgarde felé fordul. Ez a kötet a szerző (szigorú) visszatekintése 1956 és 1986 között keletkezett szövegeire.

Légrádi György Attila - Kartonhal
Légrádi ​György Attila újraírni szándékozik a klasszikus nagy avantgárd vállalkozásokat. Bátor hang, amit megüt: félelemérzet nélkül, mindenfajta irodalmi számítást, kánont figyelmen kívül hagyva tobzódik a maga föltalálta formák között, nem a reneszánsz finomságával, hanem a barokk brutalitásával és művészeti élvhajhászásával. Mi a Kartonhal-kötet? Egy esernyő és egy varrógép véletlen találkozása a boncasztalon. Kísérlet a nyelv és a beszéd határainak végsőkig feszegetésére, a műnemek érvényes összekeverése.

Bori Imre - A ​szecessziótól a dadáig
Bori ​Imre munkásságának nagy fejezete a magyar avantgarde irodalmat bemutató és elemző monográfiái, mindenekelőtt A szecessziótól a dadáig (1969), A szürrealizmus ideje (1970), Az avantgarde apostolai (1971). Ezek a művek úttörő jentőségűek, mivel írójuk az 1960-as évek közepén az avantgarde-ban látta a modern magyar irodalom legfontosabb irányzatát, amikor Kassák Lajos és mozgalma még szinte teljes mértékben az irodalomtörténeti érdeklődés peremvidékére szorult, és csakis értetlen megítélésekkel találkozott. Az, hogy Bori Imre az avantgarde irányzatát állította a 20. századi magyar irodalom tengelyébe, sok vitát kavart ugyan, de kutatási eredményei alapvetően változtatták meg azt a képet, amelyet modern irodalmunkról rajzolt a korábbi irodalomtörténetírás

Király Zoltán - Avantgárd ​keserves
A ​mindenre elszánt literátor filosz, ki meg szeretné tudni, hogy milyenek (lesznek, lehetnek) a 21. századi “mádzsiár” (azaz kvázi-magyar) nyelvű költészet nyelvtani, stilisztikai és mentál-esztétikai matricái a mindenkori hic & nunc Traszilvánisztánunkban, merüljön el Király Zoltán Avantgárd keservesébe a Szombat, szobámban képzelődöm (Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 2000) új-retorikus abszurdoid-kompédium figyelmetes átolvasása után. Kassák Lajos, az avantgárd Császár halála óta nem volt ilyen szépreményű és nagy diadalú Daliája a másképp gondolkodó és másképp is beszélő anticipatív lírának, mint emitti Királyunk, ki egyben Szultán is. S ha tán még korai is lenne egyfajta, költőnket jellemző nonkonformista költői lírai “rexizmusról” beszélni barátunk kapcsán, lehet, hogy még nem késő.

Déry Tibor - Ébredjetek ​fel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bálint György - Strófák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gottfried Benn - Gottfried ​Benn versei
Benn, ​a német avantgárd költészet sokat vitatott, de mindenképpen jelentős és úttörő alakja kezdettől fogva provokatív módon szembeszegült az uralkodó társadalmi normákkal. Elutasította az alanyi költő romantikus típusát, életrajza eseményeit nem tartotta sem fontosnak, sem költészeti témának. Nem hitt sem a személyiség, sem a társadalom fejlődésében. Költészete az expresszionizmus jegyében indult. Az expresszionista avantgardizmus szétrobbantotta a szépségre és harmóniára irányuló klasszikus-idealista esztétikát. Megtagadta az irodalom eszményítő funkcióját, és legradikálisabb változataiban nemcsak a formákat rombolta, hanem kihívóan ábrázolta a rútat, a diszharmonikusat, az élet tabuizált régióit is. Voltak ugyan ennek előzményei már, de a naturalizmus nyomor-ábrázolása szociális indíttatású volt, a francia szimbolisták halál- és enyészet-kultuszát pedig szépség és mélabú fénye ragyogta be.

Ismeretlen szerző - Régi ​és új avantgárd / Early and New Avantgarde
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fülep Lajos - Magyar ​művészet
Fülep ​Lajosnak, a közelmúltban elhunyt tudósnak - bármilyen nagy szerepe volt és van századunk magyar gondolkodásának történetében - hosszú évtizedek óta csupán rövidebb írásai jelentek meg. A Corvina Kiadó most könyv alakban adja az olvasó kezébe Fülep legfontosabb képzőművészet-filozófiai írásait. Közülük, elsősorban az 1916-ban megírt, majd önálló kötetben megjelent "Magyar művészet"-et, továbbá az 1923-as keltű "Művészet és világnézet" című tanulmányt kell megemlíteni, melyek alapvető tételeket tartalmaznak a magyar művészet nemzeti ismérveiről, a magyar és az egyetemes jelleg összefüggéséről, a műalkotás világszemléleti feltételezettségéről. A több mint száz illusztrációval kísért kötetet Fülep Lajos állította össze, és saját előszavával látta el.

Szabó Júlia - Kazimir ​Malevics
Kazimir ​Malevics 1915-ben festett műve, a Fekete négyzet határkő volt a festészet történetében. Végleges szakítása az európai képzőművészet évezredes ábrázoló-mimetikus előadásmódjával és alap, amelyre egy végletesen új - bár szintén évezredes hagyományokkal rendelkező - irányzat, a szuprematizmus felépülhetett. A forradalmi orosz szellemiség e szülötte, a századelő avantgarde törekvései közül a legradikálisabb nem kevesebbre vállalkozott, mint a dolgok lényegének, a világ szerkezetének legtökéletesebb képét kifejezni a vászon vagy a papír síkján elhelyezett szabályos mértani formákkal. Szabó Júlia tanulmánya széles áttekintést nyújtva követi Malevics életútját a parasztművészet, a futurizmus, a kubizmus hatásainak feldogozásától saját önálló művészi programjának kidolgozásáig és az érvényesítésért folytatott kitartó munkálkodásának végéig. A szöveget 50 kép illusztrálja.

Kollekciók