Ajax-loader

'avantgárd' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szíj Béla - Berény
Berény ​Róbert annak a művésznemzedéknek a tagja, amely a század elején lépett színre. Festészete tele van meglepetésekkel, művészi feladatokkal, a stílusváltás látványos ellentmondásaival. Kutató, töprengő, bölcselkedésre hajló alkata által vezettetve hamar túljutott a hagyományos ábrázoláson, és már 1906-tól kezdve a konstruktív képépítkezés eszményei vonzották. A Cézanne hatását kamatoztató szerkezetes ábrázolásmód mellett azonban egyre-másra megjelentek az ösztön- és érzelemvilágot kivetítő, szenvedélyes festményei, közöttük is az egyik legszebb: a vad színekben pompázó Bartók Béla-portré. A tiszta szerkezetiség és az expresszionizmus végletei között feszülő, majd ezeket a végleteket mintegy kibékítő művészete a húszas évek második felében bizonyos értelemben konszolidálódott. Berény Róbert a hazai művészet tiszta festői értékeket, dekoratív szépséget képviselő hagyományához kanyarodott vissza: a harmincas évektől pedig a közvetlen természeti inspirációnak egyre nagyobb szerepet juttató oldottabb, lágyabb festőiség vált uralkodóvá a képein. Művészetében a "visszavonulás" kiegyenlítettebb időszakában sem tett engedményt az esztétikai minőség rovására. Gazdag életművét klasszikussá nemesedett festői értékeink között tartjuk számon.

Kassák Lajos - 1 ​Ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - MA ​Képarchitektúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lionel Richard - Az ​expresszionizmus enciklopédiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve
Tartalom: ​Barta Sándor, Bartalis János, Déry Tibor, György Mátyás, Illyés Gyula, József Attila, Kassák Lajos, Komját Aladár, Kristóf Károly, Mácza János, Márai Sándor, Mihályi Ödön, Moholy-Nagy László, Nádass József, Németh Andor, Palasovszky Ödön, Radnóti Miklós, Raith Tivadar, Reiter Róbert, Sinkó Ervin, Szabó Lőrinc, Tamkó Sirató Károly, Újvári Erzsi írásai

Bikácsy Gergely - Bolond ​Pierrot különös kalandja I.
„Bikácsy ​Gergely szereti a mozit, mindenekelőtt a francia filmet, azon belül is az új hullámot s elsősorban Godard-t. A szerzőnek ez a cseppet sem komolytalan jellemzése a kötet lényegére utal: szubjektív filmtörténetet olvasunk, egy mozibolond filmtörténetét.” (Gelencsér Gábor)

Covers_118703
Tatlin Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Tatlin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_440727
A ​Mentor Könyvesbolt Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​Mentor Könyvesbolt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemenes Géfin László - Fehérlófia
Népmesei ​hőstársaival, Fanyűvővel, Kőmorzsolóval és Vasgyúróval ‘56-ban kitántorgott Fehérlófia is Ámerikába - miként megannyi magyar a XX. század lélekcserélő próbái nyomán. Mitikussá növelt emigránslétük kalandsorozata e posztmodern epopeia, bevezetés az epiko-lírikus Géfin-enciklopédiába. Fehérlófia körül kavarog a történelem, Nabukodonozortól az ötvenes évek újzsarnokaiig - ó áldott gyermekkor - s tovább. A historikumban él, s a történelem ölt testet általa: megélt és képzelt tapasztalatok a kivetettségben. Több kultúra hőse ő, amint benne is egymást erősítve, békésen együtt munkál Balassi és Swift, Babits és Borroughs, Tótfalusi Kis Miklós és Ezra Pound, Bartók és Borges szellemisége. Ahol jelen van az Ómagyar Mária-siralom és a Bánk bán, onnan nem hiányozhat az Átokföld vagy a Finnegan’s Wake, de a Cantók sem. Így teljes Fehérlófia világa.

Covers_89241
Modigliani Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Modigliani
Folytatódik ​a Ventus Libro kiadó Híres festők sorozata. Négy festő (Bosch, Modigliani, Turner, Whistler), akinek életművét, művészi fejlődését egy- egy kötetben, sok ismert és kevésbé ismert festmény színes fotójával illusztrálva mutatja be.

Georges Perec - A ​Void
Anton ​Vowl is missing. Ransacking his Paris flat, a group of his faithful companions trawl through his diary for any hint as to his location and, insidiously, a ghost, from Vowl's past starts to cast its malignant shadow. This virtuoso story, chock-full of plots and subplots, shows the skill of both author and translator who impart all the action without a crucial grammatical prop: the letter 'e'.

Eugen Jebeleanu - Kicserélem ​a keresztet
Eugen ​Jebeleanu 1911. április 24-én született a Kárpátok havasalföldi lábánál meghúzódó kisvárosban, Câmpinában. A középiskolát Brassóban végezte; ott ismerkedett meg a magyar kultúrával, a magyar nyelvvel. Bukarestben jogi egyetemet végzett, majd újságíróként dolgozott, s hamarosan ismert publicista lett. Tizenhat éves korában publikálta első versét. Ettől kezdve szinte minden avantgardista román folyóiratnak volt munkatársa. 1932-ben Rilke-fordításkötete jelent meg 1934-ben első verseskönyve, az Inimi sub săbii (Átdöfött szívek). Különféle avantgarde irányzatok követőjeként, majd önálló kísérletezőként is közéleti költő volt; ez a hajlandósága 1945-ben kiadott kötetében (Ceea ce nu se uită; Amit nem felejtünk) még inkább nyilvánvaló: a gyűjtemény szenvedélyes háborúellenes verseket tartalmaz. A negyvenes évek végén és az ötvenes években visszatért a román költészet hagyományos formáihoz. A Surîsul Hiroshimei (Hirosima mosolya) című, 1958-ban kiadott kötetének közéletisége már nem kapcsolódik közvetlenül a napi eseményekhez, az emberiség nagy sorskérdései, a humánum ősforrásai foglalkoztatják. A műfordítás költői pályájának kezdete óta foglalkoztatta, s hamarosan a legnagyobb román műfordítók közé emelkedett. A magyar költészetnek, kiváltképp Petőfinek és Adynak, egyik legjelesebb román tolmácsa; különösen Petőfi-fordításai kitűnőek, a János vitéz pedig - több méltatója szerint is - mestermunka. A magyar költészet romániai népszerűsítéséért a magyar államtól magas kitüntetést kapott 1959-ben.

Légrádi György Attila - Kartonhal
Légrádi ​György Attila újraírni szándékozik a klasszikus nagy avantgárd vállalkozásokat. Bátor hang, amit megüt: félelemérzet nélkül, mindenfajta irodalmi számítást, kánont figyelmen kívül hagyva tobzódik a maga föltalálta formák között, nem a reneszánsz finomságával, hanem a barokk brutalitásával és művészeti élvhajhászásával. Mi a Kartonhal-kötet? Egy esernyő és egy varrógép véletlen találkozása a boncasztalon. Kísérlet a nyelv és a beszéd határainak végsőkig feszegetésére, a műnemek érvényes összekeverése.

Vlagyimir Majakovszkij - Oroszország, ​a művészet és mi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

András Edit - Schönberger ​Armand
Schönberger ​Armand a magyar avantgarde második generációjának tagja. Azok közé a művéeszk közé tartozik, akiket mindeddig méltatlanul mellőzött a hazai művészettörténetírás. AZ 1910-es években az aktivisták vonzáskörében mély emberi tartalmakat hordozó, konstruktív szellemű műveket alkotott. Legjelentősebb korszaka a harmincas évekre tehető, ekkor teljesedett ki az expresszionizmustól a kubizmus és részben a futurizmus felé haladó grafikusi és festői munkássága. András Edit vállalkozott első ízben arra, hogy a teljes pályakép megrajzolásához szükséges alapkutatásokat elvégezze, és a fest életművét 7 színes, valamint 52 fekete-fehér reprodukcióval illusztrálva bemutassa.

Herbert Read - Arp
A ​XX. század művészetének egyik korszakalkotó alakját mutatja be ez a könyv: lendületes, finom vonalú plasztikák, változatos anyagokat felhasználó domborművek, festmények és mély értelmű versek alkotóját Hans (vagy Jean) Arp jellegzetesen polgári művész volt. Gazdag családból származott, elzászi lévén egyszerre érezhette magát németnek és franciának s egyben nemzetek felettinek. Művészete az avantgarde legszélsőségesebb irányzatából indult ki, és szinte klasszicista tökéletességre fejlesztette a formákat. Herbert Read a mai polgári művészettörténet tipikus képviselője. Végigkísérte a XX. századi művészet fejlődését, s első összefoglalói közé tartozik. Elméleti és politikai állásfoglalása leginkább "középutas" jelzőt érdemelné meg. Bár Arp nem lehet mindenben példakép, a művész sokoldalúsága, villódzó ötletessége és szigorú műgondja a szocialista művészet számára sem lehet idegen. Read monográfiája alapvető, tényfeltáró munka.

Erdély Miklós - Kollapszus ​orv.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bálint György - Strófák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Denys Chevalier - Picasso ​kék és rózsaszín korszaka
"Pablo ​Picasso (1881-1973) nemcsak a XX. század legismertebb festője, hanem szinte jelképe is korunk művészetének. Munkássága számszerűen is hatalmas, időben pedig átfogja az évszázad háromnegyed részét. Igazi proteuszi művészet az övé, szüntelen változásra, zseniális megújulásokra volt képes. Alkotásai állandó kihívást jelentenek a megelőző évszázadok kulturális örökségével szemben és örökös provokációt az adott jelen valóságával. Honnan indult ez a káprázatos művészpálya, milyen ember volt a fiatal Picasso? Mennyi az igazság a köréje szőtt legendákban, és milyen közegben bontakozott ki ez az első próbálkozásaitól kezdve rendkívülinek tartott művész? Ezekre a kérdésekre ad választ Denys Chevalier francia művészettörténész, aki a kezdő évek szimbolista szecessziós hatásaitól az Avignoni kisasszonyok megfestéséig tekinti át a festő pályakezdését. Fő helyen áll az ún. kék és rózsaszín korszak elemzése, amelyet a köztudat Picasso legkoraibb időszakának tart. E látszatra érzelmes témák mögött azonban már ott feszülnek a későbbi évek merész újításai, mindazok a festői problémák, amelyek a modern művészet nagy forradalmához vezettek. Denys Chevalier a XX. századi művészet alapos ismerője, könyve jelent meg többek között Maillolról, Zadkine-ról, Kleeről, Berrocalról."

Covers_223026
1

Ismeretlen szerző - A ​gyógyító mozgás művésze
Ez ​a könyv nemcsak azoknak a gyógyítástörténet iránt érdeklődő szakmatársaknak és laikusoknak a kedvéért íródott, akik szeretnének megismerkedni a gyógytorna korszakalkotó nagy elődje, Madzsarné Jászi Alice családtörténetével, életútjával, szakmai tevékenységével, de minden olyan olvasó örömére is, akik szívesen bepillantást nyernének Madzsarné Jászi Alice korának, a 19–20. század fordulójának színes társadalmi forgatagába és a korabeli gyógyító gondolkodásmód mozgásgyakorlatokról és testkultúráról alkotott felfogásába. Ajánlható mindazoknak, akik nyitottak a régmúlt történéseire, kíváncsiak a fennmaradt emlékekre, de természetesen izgalmas olvasmányul szolgál a mozdulatművészet, a modern tánc szerelmeseinek, a feminizmus kutatóinak, az avantgárd irányzatok kedvelőinek.

Hárs Éva - Martyn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - A ​ló meghal, a madarak kirepülnek
A ​ló meghal, a madarak kirepülnek két utazást ír le. Az első a földrajzi, a fizikai út, mely meglehetős pontossággal, lineárisan vonul végig a versen. A másik út a belső utazás, a költővé válás folyamata, illetve a személyiség megtalálásának fázisai. A költővé válás egyes állomásait a kiszólások jelzik („még utóbb is költő lesz belőlem”, „én költő vagyok”, „mert akkor már költő voltam megoperálhatatlanul”, „én csak együgyű költő vagyok csak a hangomnak van éle”). Az utolsó megnyilatkozás a konstruktivizmus, illetve aktivizmus ars poeticája, mely a világ, illetve önmagunk építésére szólít fel. Az önépítés végső fázisa a sokak által dadaistának mondott zárlatban fogalmazódik meg. A csupa nagybetűvel szedett név arra utal, hogy a változó, kiismerhetetlen világban a személyiség - ha megtalálta és fölépítette magát - csak önmagára számíthat. A sokfelé elágazó gondolati tartalom egyik legfontosabb összetevője a hittétel a forradalom, elsősorban az orosz forradalom mellett. A „szőke tovaris” ódikus-himnikus monológja a jövő felépítésének szkeptikus reményét hordozza. Erre utal vissza bizonyos értelemben a költemény utolsó sora is, mely egyszerre jelzi a történelemből való kiesettséget, a meg nem valósult magyar forradalmat, de a világ irracionalitását is.

Szkárosi Endre - Verboterror
Szkárosi ​Endre, a kortárs avantgárd irodalom egyik kulcsszereplője ismét a költészet lehetséges nyelveinek és kiterjesztéseinek, valamint a hordozó (ezúttal a könyv) összeillesztésének feszültségére alapozza új költészetművészeti könyvmunkáját. Mintegy harminc év alatt bemutatott költői performanszaiból válogatva, azok képi, információs és szövegdokumentumaiból, a kapcsolódó versekből-szövegekből és az ezekhez írt új költeményekből sokrétű (grafikai, fotográfiai, tipográfiai és szöveg-) műegészeket készít, melyek egyenként is, együttesen is a valamikori performansz költői energiáit hivatottak a jelen idő számára újrateremteni ma érvényes költői közlésként, performanszkölteményként illesztve azt a kortárs költészet univerzumába. A különböző időket, tereket, helyzeteket és műnyelveket összekötő egyes performanszköltemények kialakításában a műveket grafikailag és tipográfiailag is megtervező Arany Imre a költő alkotótársává válik. A vizuális és szöveghordozó felületként egyaránt működő könyvlapok és oldalpárok az olykor több lapra kiterjedő művek, ciklusok idő-tér-nyelv-sűrítményeinek kompozíciós terévé válnak, és így keltik fel azt a kreatív feszültséget, amely minden műalkotás sajátossága.A Verboterror egésze, az összes benne így felépített művel a közelmúlt és a jelen magyar költészetének rendkívüli gazdagságát reméli megjeleníteni szövegeivel, gesztusaival, színeivel, formáival, a szerző tudatosan választott és olykor szinte akaratlan alkotótársaival, az események résztvevőivel, a kultúrát folyamatában képző mozzanatokkal hiszen Szkárosi szerint: a költészet tér, anyag és mozgás.

Fülep Lajos - Magyar ​művészet
Fülep ​Lajosnak, a közelmúltban elhunyt tudósnak - bármilyen nagy szerepe volt és van századunk magyar gondolkodásának történetében - hosszú évtizedek óta csupán rövidebb írásai jelentek meg. A Corvina Kiadó most könyv alakban adja az olvasó kezébe Fülep legfontosabb képzőművészet-filozófiai írásait. Közülük, elsősorban az 1916-ban megírt, majd önálló kötetben megjelent "Magyar művészet"-et, továbbá az 1923-as keltű "Művészet és világnézet" című tanulmányt kell megemlíteni, melyek alapvető tételeket tartalmaznak a magyar művészet nemzeti ismérveiről, a magyar és az egyetemes jelleg összefüggéséről, a műalkotás világszemléleti feltételezettségéről. A több mint száz illusztrációval kísért kötetet Fülep Lajos állította össze, és saját előszavával látta el.

Kollekciók