Ajax-loader

'avantgárd' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Debreczeny György - Elodázható ​elégiák
Budapesten ​születtem, 1958-ban. Kamaszkoromban hordtam újságot, a középiskolát nem szerettem, végül levelező tagozaton érettségiztem. Munka mellett szereztem (ideg-és elme) ápolói oklevelet. Több mint négy évig dolgoztam az öngyilkosok osztályán. Tanultam franciául, hét éve középfokon megfeleltem a nyelvvizsgán. Jelenleg telefonfülkéket takarítok. Két évvel ezelőtt lettem mellékfoglalkozású házfelügyelő abban a házban, ahol születésem óta élek. 1977 óta jelennek meg verseim. Első verseskötetem 1982-ben jelent meg ellentét-párhuzamok címmel. E mostanin kívül további két kötetem vár sorsára. Bízom benne, hogy megjelenésüket még megérem, hisz azt olvasom mindenütt, hogy egyre nő az átlagéletkor. 1977-ben Lengyel József-jutalomösztöndíjas voltam. Szívesen hallgatok rádiót; mostanában jobban szeretem a villamost az autóbusznál. Télen 43-as csizmát hordok, nyáron 42-es szandált. Szeretem a macskákat, mert öntörvényűek. Bár nagyjából két évem van még a krisztusi korig - nem tervezem a világ megváltást. Debreczenyi György látlelet összecsődül az utcán a nép és nézi nincs semmi látnivaló és látja az istenadta isten nem adott semmi látnivalót sem csodás lelki zabálnivalót erről majd készül látlelet jönnek a mentők dallamosan szirénázva de hiába nincs kit megmenteni jön a rendőrség de rend van épp néha felrobban egy - két híd az árvák szeméből csordogál a könnygáz vízcsapból javuló statisztikák jönnek a tűzoltók de tűz van épp egy felelőtlenül eldobott cigaretta- csikktől lángra kapott a lelkesedés

Kassák Lajos - 1 ​Ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - MA ​Képarchitektúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dévényi Iván - Tihanyi
Tihanyi ​Lajos a századelő magyar avantgarde festészetének egyik legjelentősebb alakja. Előbb a "Nyolcak" csoportjához, majd a Kassák körül tömörülő "aktivisták"-hoz tartozott. Cézanne, a kubisták és az expresszionisták eredményeit értékesítve alakította ki sajátos stílusát. A Tanácsköztársaság bukása után emigrált, de Párizsban továbbra is szoros kapcsolatban maradt a magyar szellemi élettel. Ott készült alkotásai azonban mind ez ideig ismeretlenek voltak idehaza. Dévényi Iván tanulmánya elsőként tekinti át a nemzetközileg is jelentős Tihanyi-életmű egészét. A 60 reprodukciójának nagy része ezúttal kerül első ízben publikálásra.

Lionel Richard - Az ​expresszionizmus enciklopédiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georges Perec - La ​Disparition
«Trahir ​qui disparut, dans La disparition, ravirait au lisant subtil tout plaisir. Motus donc, sur l'inconnu noyau manquant - "un rond pas tout à fait clos finissant par un trait horizontal" - , blanc sillon damnatif où s'abîma un Anton Voyl, mais d'où surgit aussi la fiction. Disons, sans plus, qu'il a rapport à la vocalisation. L'aiguillon paraîtra à d'aucuns trop grammatical. Vain soupçon : contraint par son savant pari à moult combinaisons, allusions, substitutions ou circonclusions, jamais G.P. n'arracha au banal discours joyaux plus brillants ni si purs. Jamais plus fol alibi n'accoucha d'avatars si mirobolants. Oui, il fallait un grand art, un art hors du commun, pour fourbir tout un roman sans ça !» Bernard Pingaud.

Ismeretlen szerző - A ​magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve
Tartalom: ​Barta Sándor, Bartalis János, Déry Tibor, György Mátyás, Illyés Gyula, József Attila, Kassák Lajos, Komját Aladár, Kristóf Károly, Mácza János, Márai Sándor, Mihályi Ödön, Moholy-Nagy László, Nádass József, Németh Andor, Palasovszky Ödön, Radnóti Miklós, Raith Tivadar, Reiter Róbert, Sinkó Ervin, Szabó Lőrinc, Tamkó Sirató Károly, Újvári Erzsi írásai

Bikácsy Gergely - Bolond ​Pierrot különös kalandja I.
„Bikácsy ​Gergely szereti a mozit, mindenekelőtt a francia filmet, azon belül is az új hullámot s elsősorban Godard-t. A szerzőnek ez a cseppet sem komolytalan jellemzése a kötet lényegére utal: szubjektív filmtörténetet olvasunk, egy mozibolond filmtörténetét.” (Gelencsér Gábor)

Covers_118703
Tatlin Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Tatlin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Avantgárd: ​underground: alternatív
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_89241
Modigliani Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Modigliani
Folytatódik ​a Ventus Libro kiadó Híres festők sorozata. Négy festő (Bosch, Modigliani, Turner, Whistler), akinek életművét, művészi fejlődését egy- egy kötetben, sok ismert és kevésbé ismert festmény színes fotójával illusztrálva mutatja be.

Nemes Károly - A ​filmművészeti avantgarde története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakos Katalin - Goncsarova
Natalija ​Szergejevna Goncsarova a századelő forradalmi orosz művészetének kiemelkedő alakja volt. Hazája nemzeti művészetének értékeit a kor legújabb európai törekvéseivel ötvözte. Legjobb munkái 1915 előtt keletkeztek - elsősorban ezt a periódust hangsúlyozza ez a tanulmány. Férjével, Larionovval együtt ő a lucsizmus (lucs=sugár) vagy más néven rayonizmus megalkotója. Bár elsősorban festő, munkásság az irodalom, a film és a színház világára is kiterjedt. 1915-től főként Franciaországban élt és a híres Gyagilev-balettegyüttes számára készített színpad- és kosztümterveket. Bakos Katalin művészettörténész tanulmány árfogóan értékeli a festőnő pályáját, és a kortárs irányzatokat is bemutatva határozza meg helyét az orosz és nemzetközi avantgarde-mozgalomban. A kötetet 7 színes és 51 fekete-fehér kép illusztrálja.

Gáspár Endre - Kassák ​Lajos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Légrádi György Attila - Kartonhal
Légrádi ​György Attila újraírni szándékozik a klasszikus nagy avantgárd vállalkozásokat. Bátor hang, amit megüt: félelemérzet nélkül, mindenfajta irodalmi számítást, kánont figyelmen kívül hagyva tobzódik a maga föltalálta formák között, nem a reneszánsz finomságával, hanem a barokk brutalitásával és művészeti élvhajhászásával. Mi a Kartonhal-kötet? Egy esernyő és egy varrógép véletlen találkozása a boncasztalon. Kísérlet a nyelv és a beszéd határainak végsőkig feszegetésére, a műnemek érvényes összekeverése.

Vlagyimir Majakovszkij - Oroszország, ​a művészet és mi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herbert Read - Arp
A ​XX. század művészetének egyik korszakalkotó alakját mutatja be ez a könyv: lendületes, finom vonalú plasztikák, változatos anyagokat felhasználó domborművek, festmények és mély értelmű versek alkotóját Hans (vagy Jean) Arp jellegzetesen polgári művész volt. Gazdag családból származott, elzászi lévén egyszerre érezhette magát németnek és franciának s egyben nemzetek felettinek. Művészete az avantgarde legszélsőségesebb irányzatából indult ki, és szinte klasszicista tökéletességre fejlesztette a formákat. Herbert Read a mai polgári művészettörténet tipikus képviselője. Végigkísérte a XX. századi művészet fejlődését, s első összefoglalói közé tartozik. Elméleti és politikai állásfoglalása leginkább "középutas" jelzőt érdemelné meg. Bár Arp nem lehet mindenben példakép, a művész sokoldalúsága, villódzó ötletessége és szigorú műgondja a szocialista művészet számára sem lehet idegen. Read monográfiája alapvető, tényfeltáró munka.

Király Zoltán - Avantgárd ​keserves
A ​mindenre elszánt literátor filosz, ki meg szeretné tudni, hogy milyenek (lesznek, lehetnek) a 21. századi “mádzsiár” (azaz kvázi-magyar) nyelvű költészet nyelvtani, stilisztikai és mentál-esztétikai matricái a mindenkori hic & nunc Traszilvánisztánunkban, merüljön el Király Zoltán Avantgárd keservesébe a Szombat, szobámban képzelődöm (Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 2000) új-retorikus abszurdoid-kompédium figyelmetes átolvasása után. Kassák Lajos, az avantgárd Császár halála óta nem volt ilyen szépreményű és nagy diadalú Daliája a másképp gondolkodó és másképp is beszélő anticipatív lírának, mint emitti Királyunk, ki egyben Szultán is. S ha tán még korai is lenne egyfajta, költőnket jellemző nonkonformista költői lírai “rexizmusról” beszélni barátunk kapcsán, lehet, hogy még nem késő.

Erdély Miklós - Kollapszus ​orv.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bálint György - Strófák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Denys Chevalier - Picasso ​kék és rózsaszín korszaka
"Pablo ​Picasso (1881-1973) nemcsak a XX. század legismertebb festője, hanem szinte jelképe is korunk művészetének. Munkássága számszerűen is hatalmas, időben pedig átfogja az évszázad háromnegyed részét. Igazi proteuszi művészet az övé, szüntelen változásra, zseniális megújulásokra volt képes. Alkotásai állandó kihívást jelentenek a megelőző évszázadok kulturális örökségével szemben és örökös provokációt az adott jelen valóságával. Honnan indult ez a káprázatos művészpálya, milyen ember volt a fiatal Picasso? Mennyi az igazság a köréje szőtt legendákban, és milyen közegben bontakozott ki ez az első próbálkozásaitól kezdve rendkívülinek tartott művész? Ezekre a kérdésekre ad választ Denys Chevalier francia művészettörténész, aki a kezdő évek szimbolista szecessziós hatásaitól az Avignoni kisasszonyok megfestéséig tekinti át a festő pályakezdését. Fő helyen áll az ún. kék és rózsaszín korszak elemzése, amelyet a köztudat Picasso legkoraibb időszakának tart. E látszatra érzelmes témák mögött azonban már ott feszülnek a későbbi évek merész újításai, mindazok a festői problémák, amelyek a modern művészet nagy forradalmához vezettek. Denys Chevalier a XX. századi művészet alapos ismerője, könyve jelent meg többek között Maillolról, Zadkine-ról, Kleeről, Berrocalról."

Covers_223026
1

Ismeretlen szerző - A ​gyógyító mozgás művésze
Ez ​a könyv nemcsak azoknak a gyógyítástörténet iránt érdeklődő szakmatársaknak és laikusoknak a kedvéért íródott, akik szeretnének megismerkedni a gyógytorna korszakalkotó nagy elődje, Madzsarné Jászi Alice családtörténetével, életútjával, szakmai tevékenységével, de minden olyan olvasó örömére is, akik szívesen bepillantást nyernének Madzsarné Jászi Alice korának, a 19–20. század fordulójának színes társadalmi forgatagába és a korabeli gyógyító gondolkodásmód mozgásgyakorlatokról és testkultúráról alkotott felfogásába. Ajánlható mindazoknak, akik nyitottak a régmúlt történéseire, kíváncsiak a fennmaradt emlékekre, de természetesen izgalmas olvasmányul szolgál a mozdulatművészet, a modern tánc szerelmeseinek, a feminizmus kutatóinak, az avantgárd irányzatok kedvelőinek.

Hárs Éva - Martyn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - A ​ló meghal, a madarak kirepülnek
A ​ló meghal, a madarak kirepülnek két utazást ír le. Az első a földrajzi, a fizikai út, mely meglehetős pontossággal, lineárisan vonul végig a versen. A másik út a belső utazás, a költővé válás folyamata, illetve a személyiség megtalálásának fázisai. A költővé válás egyes állomásait a kiszólások jelzik („még utóbb is költő lesz belőlem”, „én költő vagyok”, „mert akkor már költő voltam megoperálhatatlanul”, „én csak együgyű költő vagyok csak a hangomnak van éle”). Az utolsó megnyilatkozás a konstruktivizmus, illetve aktivizmus ars poeticája, mely a világ, illetve önmagunk építésére szólít fel. Az önépítés végső fázisa a sokak által dadaistának mondott zárlatban fogalmazódik meg. A csupa nagybetűvel szedett név arra utal, hogy a változó, kiismerhetetlen világban a személyiség - ha megtalálta és fölépítette magát - csak önmagára számíthat. A sokfelé elágazó gondolati tartalom egyik legfontosabb összetevője a hittétel a forradalom, elsősorban az orosz forradalom mellett. A „szőke tovaris” ódikus-himnikus monológja a jövő felépítésének szkeptikus reményét hordozza. Erre utal vissza bizonyos értelemben a költemény utolsó sora is, mely egyszerre jelzi a történelemből való kiesettséget, a meg nem valósult magyar forradalmat, de a világ irracionalitását is.

Ismeretlen szerző - Régi ​és új avantgárd / Early and New Avantgarde
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szkárosi Endre - Verboterror
Szkárosi ​Endre, a kortárs avantgárd irodalom egyik kulcsszereplője ismét a költészet lehetséges nyelveinek és kiterjesztéseinek, valamint a hordozó (ezúttal a könyv) összeillesztésének feszültségére alapozza új költészetművészeti könyvmunkáját. Mintegy harminc év alatt bemutatott költői performanszaiból válogatva, azok képi, információs és szövegdokumentumaiból, a kapcsolódó versekből-szövegekből és az ezekhez írt új költeményekből sokrétű (grafikai, fotográfiai, tipográfiai és szöveg-) műegészeket készít, melyek egyenként is, együttesen is a valamikori performansz költői energiáit hivatottak a jelen idő számára újrateremteni ma érvényes költői közlésként, performanszkölteményként illesztve azt a kortárs költészet univerzumába. A különböző időket, tereket, helyzeteket és műnyelveket összekötő egyes performanszköltemények kialakításában a műveket grafikailag és tipográfiailag is megtervező Arany Imre a költő alkotótársává válik. A vizuális és szöveghordozó felületként egyaránt működő könyvlapok és oldalpárok az olykor több lapra kiterjedő művek, ciklusok idő-tér-nyelv-sűrítményeinek kompozíciós terévé válnak, és így keltik fel azt a kreatív feszültséget, amely minden műalkotás sajátossága.A Verboterror egésze, az összes benne így felépített művel a közelmúlt és a jelen magyar költészetének rendkívüli gazdagságát reméli megjeleníteni szövegeivel, gesztusaival, színeivel, formáival, a szerző tudatosan választott és olykor szinte akaratlan alkotótársaival, az események résztvevőivel, a kultúrát folyamatában képző mozzanatokkal hiszen Szkárosi szerint: a költészet tér, anyag és mozgás.

Fülep Lajos - Magyar ​művészet
Fülep ​Lajosnak, a közelmúltban elhunyt tudósnak - bármilyen nagy szerepe volt és van századunk magyar gondolkodásának történetében - hosszú évtizedek óta csupán rövidebb írásai jelentek meg. A Corvina Kiadó most könyv alakban adja az olvasó kezébe Fülep legfontosabb képzőművészet-filozófiai írásait. Közülük, elsősorban az 1916-ban megírt, majd önálló kötetben megjelent "Magyar művészet"-et, továbbá az 1923-as keltű "Művészet és világnézet" című tanulmányt kell megemlíteni, melyek alapvető tételeket tartalmaznak a magyar művészet nemzeti ismérveiről, a magyar és az egyetemes jelleg összefüggéséről, a műalkotás világszemléleti feltételezettségéről. A több mint száz illusztrációval kísért kötetet Fülep Lajos állította össze, és saját előszavával látta el.

Szabó Júlia - Kazimir ​Malevics
Kazimir ​Malevics 1915-ben festett műve, a Fekete négyzet határkő volt a festészet történetében. Végleges szakítása az európai képzőművészet évezredes ábrázoló-mimetikus előadásmódjával és alap, amelyre egy végletesen új - bár szintén évezredes hagyományokkal rendelkező - irányzat, a szuprematizmus felépülhetett. A forradalmi orosz szellemiség e szülötte, a századelő avantgarde törekvései közül a legradikálisabb nem kevesebbre vállalkozott, mint a dolgok lényegének, a világ szerkezetének legtökéletesebb képét kifejezni a vászon vagy a papír síkján elhelyezett szabályos mértani formákkal. Szabó Júlia tanulmánya széles áttekintést nyújtva követi Malevics életútját a parasztművészet, a futurizmus, a kubizmus hatásainak feldogozásától saját önálló művészi programjának kidolgozásáig és az érvényesítésért folytatott kitartó munkálkodásának végéig. A szöveget 50 kép illusztrálja.

Kollekciók