Ajax-loader

'avantgárd' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_189262
Picasso ​életmű Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Picasso ​életmű
Akadémizmus, ​szecessziós expresszionizmus, lírai kék és rózsaszín korszak, kubizmus, klasszicista fehér korszak, szürrealista késő kubizmus, modern realizmus, vagyis a modern kor kísérleteit magába szívó valóságlátás és -láttatás. Ez volt Picasso stílusa háromnegyed évszázadon át, a komolykodó kamaszkor zsenialitásától a virgonc vénülés rögtönzéséig, festményben, rajzban, grafikában, szoborban, fotójátékban. Sokan utánozták, de senki sem tudta így kifejezni az ősi mediterrán kultúra halhatatlan üzenetét: Az élet - öröm. A Picassót bemutató kézikönyv 400 reprodukcióval csaknem egyedülálló válogatást nyújt a nagy spanyol művész alkotásaiból.

Ismeretlen szerző - Törvénytelen ​avantgárd - Galántai György balatonboglári kápolnaműterme
Az ​1970 és 1973 között Galántai György balatonboglári kápolnaműtermében zajló művészeti eseménysorozat a közelmúlt magyar művészettörténetének– nemzetközi összehasonlításban is –egyedülálló jelensége, mely korabeli jelentőségéhez és a fellelhető dokumentáció bősége ellenére mindmáig a szakmai érdeklődés perifériáján maradt. A kiadvány az első lépés a kápolnaműterem történetének feldolgozásában. Célja nem a Bogláron készült műalkotások, kiállítások és művészeti akciók művészettörténeti elemzése, hanem az eddig feltárt források publikálása és az események történeti/kultúrpolitikai kontextusba helyezése volt.

Szíj Béla - Berény
Berény ​Róbert annak a művésznemzedéknek a tagja, amely a század elején lépett színre. Festészete tele van meglepetésekkel, művészi feladatokkal, a stílusváltás látványos ellentmondásaival. Kutató, töprengő, bölcselkedésre hajló alkata által vezettetve hamar túljutott a hagyományos ábrázoláson, és már 1906-tól kezdve a konstruktív képépítkezés eszményei vonzották. A Cézanne hatását kamatoztató szerkezetes ábrázolásmód mellett azonban egyre-másra megjelentek az ösztön- és érzelemvilágot kivetítő, szenvedélyes festményei, közöttük is az egyik legszebb: a vad színekben pompázó Bartók Béla-portré. A tiszta szerkezetiség és az expresszionizmus végletei között feszülő, majd ezeket a végleteket mintegy kibékítő művészete a húszas évek második felében bizonyos értelemben konszolidálódott. Berény Róbert a hazai művészet tiszta festői értékeket, dekoratív szépséget képviselő hagyományához kanyarodott vissza: a harmincas évektől pedig a közvetlen természeti inspirációnak egyre nagyobb szerepet juttató oldottabb, lágyabb festőiség vált uralkodóvá a képein. Művészetében a "visszavonulás" kiegyenlítettebb időszakában sem tett engedményt az esztétikai minőség rovására. Gazdag életművét klasszikussá nemesedett festői értékeink között tartjuk számon.

Kassák Lajos - Világanyám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szombathy Bálint - drMáriás
Máriás ​Béla minden előtanulmányt mellőzve, iskolai képzettség híján csap bele a képteremtés kalandjába. Nemigen tapogat jobbra-balra, nem sokáig keresgéli önmagát, hanem szinte azonnal, nagyon fiatalon hozza valódi énjét. Már a kezdetben érett művészként indul, szinte első lépésétől önálló úton jár, saját nyelven szólal meg tulajdon világában, amely eredetiséget és erőt sugároz. Utólag elmondható: hatalmas szerencséje, hogy nem képzőművészeti iskolába iratkozott. Mert akkor bizonyára nem az itt látható képekkel szembesítene bennünket. És ez, most már tudjuk, hatalmas veszteség lenne számára, számunkra is. Munkássága megkülönböztetett szegmensévé válik az ezredforduló előtti és utáni magyar művészetnek - az úgynevezett átalakulási időszaknak -, hiszen öntörvényű keretek között mozog, saját belső értékrendszerei vannak, amelyek gyakran egymással is ellentétesek (gondoljunk hol kötöttebb formájú, hol pedig indulatosabb munkaciklusaira). Többértelmű külön utas, aki a társadalmi angazsáltság útjára lépett, s aki ennél fogva nehezen kapcsolható bármelyik hazai művészetfelfogáshoz vagy jelenséghez. Nem jellemző rá a létező világ szépítése, púderozása, zománcozása vagy nikkelezése, függetlenül attól, nyelvi kifejezése szabadabb vagy visszafogottabb. Költészeti fogalmakkal élve: nem kiesztergályozott szonetteket ír, hanem zabolátlan, szalonképtelen szabad-verseket, kánonokat áthágó kakafonikus balladákat, parabola-példázatokat, amelyek esetenként úgy működnek, mint a leghatásosabb lövedékek, mély, örök nyomokat hagyva bennünk. Magatartásában és temperamentumában mintha két egymástól merőben különböző személy lakozna. Az egyik figyelmesen, kimérten átgondolt, és inkább az értelmet juttatja érvényre, a másik viszont indulatokkal, ösztönös kitörésekkel hagyja magát vezettetni, áthágva mindenféle mesterséges vagy létező korlátot. Hol míves kivágatokkal alkot, hol pedig olyannyira zabolátlan gesztusokat ereszt ki magából, amelyek leginkább elnyújtott trombita szólóira emlékeztetnek. Fegyelmezettség és túlfűtöttség, visszafogottság és rakoncátlanság, kiterveltség és rögtönzés kéz a kézben, működik nála, olyan helyzeteket teremtve, amely ideális feltételeket adnak a normalitás és az abnormalitás örök és monumentális párharcához, a kettős látás már idézett kelet-európai prizmáján át.

Kassák Lajos - 1 ​Ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Máglyák ​énekelnek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jevgenyij Kovtun - Orosz ​avantgárd
A ​huszadik század elején az orosz művészet egy csapásra a világ művészeti életének élvonalában találta magát. a századfordulón Oroszországban ugrásszerűen felgyorsult a társadalmi és szellemi fejlődés a kultúra szinte minden területén. A kisebb-nagyobb művészcsoportok és önálló művészegyéniségek arra törekedtek, hogy ne csak megértsék a nyugati művészeti irányzatok által felvetett ábrázolási és stílusalkotási kérdéseket, hanem új szempontokkal is gazdagítsák azok megoldását.

Covers_68560
A ​második nyilvánosság Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - A ​második nyilvánosság
Bécsben ​a Verlag der Kunst-nál jelentette meg az 1999-es Frankfurti Könyvásárra Die zweite Öffentlichkeit - Kunst in Ungarn im 20. Jahrhundert címmel ezt a kötetet a kortárs magyar művészet elkötelezett híve és propagátora, Hans Knoll galerista és műkereskedő. Knoll 1989 óta Budapesten is galériát működtet, melyben sorra rendezi a kortárs kiállításokat. Galériájának fő célkitűzése a magyar és kelet-európai művészet Nyugat-Európában való bemutatása és képviselete; e könyv létrejötte is ezt bizonyítja. A 11 tanulmány - jóllehet külföldiek számára készült - meggyőzően és hitelesen foglalja össze a XX. század magyar művészetét a hazai érdeklődők számára, a század magyar képzőművészetének legjelesebb alkotóit, tendenciáit és irányzatait tárgyalja nemzetközi kitekintéssel és az összefüggések vizsgálatával.

Bikácsy Gergely - Bolond ​Pierrot különös kalandja I.
„Bikácsy ​Gergely szereti a mozit, mindenekelőtt a francia filmet, azon belül is az új hullámot s elsősorban Godard-t. A szerzőnek ez a cseppet sem komolytalan jellemzése a kötet lényegére utal: szubjektív filmtörténetet olvasunk, egy mozibolond filmtörténetét.” (Gelencsér Gábor)

Hevesi Iván - Palasovszky Ödön - Manifesztum ​1922
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_440727
A ​Mentor Könyvesbolt Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​Mentor Könyvesbolt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemenes Géfin László - Fehérlófia
Népmesei ​hőstársaival, Fanyűvővel, Kőmorzsolóval és Vasgyúróval ‘56-ban kitántorgott Fehérlófia is Ámerikába - miként megannyi magyar a XX. század lélekcserélő próbái nyomán. Mitikussá növelt emigránslétük kalandsorozata e posztmodern epopeia, bevezetés az epiko-lírikus Géfin-enciklopédiába. Fehérlófia körül kavarog a történelem, Nabukodonozortól az ötvenes évek újzsarnokaiig - ó áldott gyermekkor - s tovább. A historikumban él, s a történelem ölt testet általa: megélt és képzelt tapasztalatok a kivetettségben. Több kultúra hőse ő, amint benne is egymást erősítve, békésen együtt munkál Balassi és Swift, Babits és Borroughs, Tótfalusi Kis Miklós és Ezra Pound, Bartók és Borges szellemisége. Ahol jelen van az Ómagyar Mária-siralom és a Bánk bán, onnan nem hiányozhat az Átokföld vagy a Finnegan’s Wake, de a Cantók sem. Így teljes Fehérlófia világa.

Covers_89241
Modigliani Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Modigliani
Folytatódik ​a Ventus Libro kiadó Híres festők sorozata. Négy festő (Bosch, Modigliani, Turner, Whistler), akinek életművét, művészi fejlődését egy- egy kötetben, sok ismert és kevésbé ismert festmény színes fotójával illusztrálva mutatja be.

Dévényi Iván - Kernstok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georges Perec - A ​Void
Anton ​Vowl is missing. Ransacking his Paris flat, a group of his faithful companions trawl through his diary for any hint as to his location and, insidiously, a ghost, from Vowl's past starts to cast its malignant shadow. This virtuoso story, chock-full of plots and subplots, shows the skill of both author and translator who impart all the action without a crucial grammatical prop: the letter 'e'.

Eugen Jebeleanu - Kicserélem ​a keresztet
Eugen ​Jebeleanu 1911. április 24-én született a Kárpátok havasalföldi lábánál meghúzódó kisvárosban, Câmpinában. A középiskolát Brassóban végezte; ott ismerkedett meg a magyar kultúrával, a magyar nyelvvel. Bukarestben jogi egyetemet végzett, majd újságíróként dolgozott, s hamarosan ismert publicista lett. Tizenhat éves korában publikálta első versét. Ettől kezdve szinte minden avantgardista román folyóiratnak volt munkatársa. 1932-ben Rilke-fordításkötete jelent meg 1934-ben első verseskönyve, az Inimi sub săbii (Átdöfött szívek). Különféle avantgarde irányzatok követőjeként, majd önálló kísérletezőként is közéleti költő volt; ez a hajlandósága 1945-ben kiadott kötetében (Ceea ce nu se uită; Amit nem felejtünk) még inkább nyilvánvaló: a gyűjtemény szenvedélyes háborúellenes verseket tartalmaz. A negyvenes évek végén és az ötvenes években visszatért a román költészet hagyományos formáihoz. A Surîsul Hiroshimei (Hirosima mosolya) című, 1958-ban kiadott kötetének közéletisége már nem kapcsolódik közvetlenül a napi eseményekhez, az emberiség nagy sorskérdései, a humánum ősforrásai foglalkoztatják. A műfordítás költői pályájának kezdete óta foglalkoztatta, s hamarosan a legnagyobb román műfordítók közé emelkedett. A magyar költészetnek, kiváltképp Petőfinek és Adynak, egyik legjelesebb román tolmácsa; különösen Petőfi-fordításai kitűnőek, a János vitéz pedig - több méltatója szerint is - mestermunka. A magyar költészet romániai népszerűsítéséért a magyar államtól magas kitüntetést kapott 1959-ben.

Szabadi Judit - Bálint ​Endre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_464760
Banán ​- Art & Freud Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Banán ​- Art & Freud
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabadi Judit - Hagyomány ​és korszerűség
Avantgarde ​kezdeményezések a 60-as évek magyar festészetében.

Pomogáts Béla - Változatok ​az avantgárdra
„…nem ​tartoztam az avantgarde elkötelezett és elhivatott historikusai közé, ennek ellenére is meglehetősen sok kisebb-nagyobb tanulmányt és kritikát írtam mind a régebbi, mind az újabb avantgarde képviselőiről és teljesítményeikről. Ezeknek egy részét (nem is nagyobbik részét) rendeztem el ebben a kötetben, amelyet abban a reményben bocsátok útjára, hogy mindaz, ami itt olvasható, mára maga is dokumentum. Dokumentuma annak a küzdelemnek, amely a huszadik századi magyar irodalom teljes szellemi örökségének megőrzését és birtokbavételét szolgálta, elsősorban munkahelyemnek: a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének műhelyében.” (Pomogáts Béla)

Vlagyimir Majakovszkij - Oroszország, ​a művészet és mi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

András Edit - Schönberger ​Armand
Schönberger ​Armand a magyar avantgarde második generációjának tagja. Azok közé a művéeszk közé tartozik, akiket mindeddig méltatlanul mellőzött a hazai művészettörténetírás. AZ 1910-es években az aktivisták vonzáskörében mély emberi tartalmakat hordozó, konstruktív szellemű műveket alkotott. Legjelentősebb korszaka a harmincas évekre tehető, ekkor teljesedett ki az expresszionizmustól a kubizmus és részben a futurizmus felé haladó grafikusi és festői munkássága. András Edit vállalkozott első ízben arra, hogy a teljes pályakép megrajzolásához szükséges alapkutatásokat elvégezze, és a fest életművét 7 színes, valamint 52 fekete-fehér reprodukcióval illusztrálva bemutassa.

Herbert Read - Arp
A ​XX. század művészetének egyik korszakalkotó alakját mutatja be ez a könyv: lendületes, finom vonalú plasztikák, változatos anyagokat felhasználó domborművek, festmények és mély értelmű versek alkotóját Hans (vagy Jean) Arp jellegzetesen polgári művész volt. Gazdag családból származott, elzászi lévén egyszerre érezhette magát németnek és franciának s egyben nemzetek felettinek. Művészete az avantgarde legszélsőségesebb irányzatából indult ki, és szinte klasszicista tökéletességre fejlesztette a formákat. Herbert Read a mai polgári művészettörténet tipikus képviselője. Végigkísérte a XX. századi művészet fejlődését, s első összefoglalói közé tartozik. Elméleti és politikai állásfoglalása leginkább "középutas" jelzőt érdemelné meg. Bár Arp nem lehet mindenben példakép, a művész sokoldalúsága, villódzó ötletessége és szigorú műgondja a szocialista művészet számára sem lehet idegen. Read monográfiája alapvető, tényfeltáró munka.

Palasovsky Ödön - Karmazsin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdély Miklós - Kollapszus ​orv.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kálmán C. György - Élharcok ​és arcélek
A ​könyv a korai magyar avantgárd indulását - és a magyar avantgárd korai korszakának néhány érdekes alkotóját - a középpontba állítva érinti az irodalomtörténet-írás, a kanonizálás, az irodalmi csoportalkotás elméleti kérdéseit. Elsődleges célja annak a folyamatnak a megmutatása, ahogyan Kassák mozgalma beilleszkedett korának irodalmi kapcsolatrendszerébe, s ahogyan igyekezett abból kiválni, megtagadni és azzal szembehelyezkedni, egy olyan korban, amikor a Nyugat nagy modern irodalmi fordulata ment végbe. Az a mód, ahogyan egy új iskola új hagyományt teremt magának (a hagyományromboló álarcában), ahogyan ezt környezete fogadja, s ahogyan az újdonság mégis képes felszínre törni, a konkrét irodalomtörténeti leíráson túl távolabbi tanulságokkal is szolgál. A könyvben olvasható néhány alig ismert avantgardista verseinek elemzése vagy a korabeli kritikai élet sajátosságainak áttekintése is. Az érdeklődő számára a magyar irodalomtörténet olyan elfelejtett szakasza tárul fel, amely például Kosztolányi, József Attila vagy a mai magyar költészet szempontjából is igen jelentős.

Denys Chevalier - Picasso ​kék és rózsaszín korszaka
"Pablo ​Picasso (1881-1973) nemcsak a XX. század legismertebb festője, hanem szinte jelképe is korunk művészetének. Munkássága számszerűen is hatalmas, időben pedig átfogja az évszázad háromnegyed részét. Igazi proteuszi művészet az övé, szüntelen változásra, zseniális megújulásokra volt képes. Alkotásai állandó kihívást jelentenek a megelőző évszázadok kulturális örökségével szemben és örökös provokációt az adott jelen valóságával. Honnan indult ez a káprázatos művészpálya, milyen ember volt a fiatal Picasso? Mennyi az igazság a köréje szőtt legendákban, és milyen közegben bontakozott ki ez az első próbálkozásaitól kezdve rendkívülinek tartott művész? Ezekre a kérdésekre ad választ Denys Chevalier francia művészettörténész, aki a kezdő évek szimbolista szecessziós hatásaitól az Avignoni kisasszonyok megfestéséig tekinti át a festő pályakezdését. Fő helyen áll az ún. kék és rózsaszín korszak elemzése, amelyet a köztudat Picasso legkoraibb időszakának tart. E látszatra érzelmes témák mögött azonban már ott feszülnek a későbbi évek merész újításai, mindazok a festői problémák, amelyek a modern művészet nagy forradalmához vezettek. Denys Chevalier a XX. századi művészet alapos ismerője, könyve jelent meg többek között Maillolról, Zadkine-ról, Kleeről, Berrocalról."

Covers_223026
1

Ismeretlen szerző - A ​gyógyító mozgás művésze
Ez ​a könyv nemcsak azoknak a gyógyítástörténet iránt érdeklődő szakmatársaknak és laikusoknak a kedvéért íródott, akik szeretnének megismerkedni a gyógytorna korszakalkotó nagy elődje, Madzsarné Jászi Alice családtörténetével, életútjával, szakmai tevékenységével, de minden olyan olvasó örömére is, akik szívesen bepillantást nyernének Madzsarné Jászi Alice korának, a 19–20. század fordulójának színes társadalmi forgatagába és a korabeli gyógyító gondolkodásmód mozgásgyakorlatokról és testkultúráról alkotott felfogásába. Ajánlható mindazoknak, akik nyitottak a régmúlt történéseire, kíváncsiak a fennmaradt emlékekre, de természetesen izgalmas olvasmányul szolgál a mozdulatművészet, a modern tánc szerelmeseinek, a feminizmus kutatóinak, az avantgárd irányzatok kedvelőinek.

Hárs Éva - Martyn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - A ​ló meghal, a madarak kirepülnek
A ​ló meghal, a madarak kirepülnek két utazást ír le. Az első a földrajzi, a fizikai út, mely meglehetős pontossággal, lineárisan vonul végig a versen. A másik út a belső utazás, a költővé válás folyamata, illetve a személyiség megtalálásának fázisai. A költővé válás egyes állomásait a kiszólások jelzik („még utóbb is költő lesz belőlem”, „én költő vagyok”, „mert akkor már költő voltam megoperálhatatlanul”, „én csak együgyű költő vagyok csak a hangomnak van éle”). Az utolsó megnyilatkozás a konstruktivizmus, illetve aktivizmus ars poeticája, mely a világ, illetve önmagunk építésére szólít fel. Az önépítés végső fázisa a sokak által dadaistának mondott zárlatban fogalmazódik meg. A csupa nagybetűvel szedett név arra utal, hogy a változó, kiismerhetetlen világban a személyiség - ha megtalálta és fölépítette magát - csak önmagára számíthat. A sokfelé elágazó gondolati tartalom egyik legfontosabb összetevője a hittétel a forradalom, elsősorban az orosz forradalom mellett. A „szőke tovaris” ódikus-himnikus monológja a jövő felépítésének szkeptikus reményét hordozza. Erre utal vissza bizonyos értelemben a költemény utolsó sora is, mely egyszerre jelzi a történelemből való kiesettséget, a meg nem valósult magyar forradalmat, de a világ irracionalitását is.

Erdély Miklós - Művészeti ​írások
Azok ​a változatos művészi tevékenységek, melyeket sokan úgy fognak föl, mint a világ divatáramlatai közötti elvtelen helyezkedést, voltaképpen a művészet mibenlétét firtatják és a létrejött művek tekinthetők úgy, mint elfogulatlan javaslatok a művészet jövőbeli hivatására. Ezt az álláspontot nem könnyű elfogadtatni és az ilyenfajta tevékenységet még sokáig fogja kísérni a megbélyegzés és a rosszallás moraja. Ebben az erkölcsi présben, mégis, legalább önmagunk számára kategorikusan meg kell fogalmaznunk tapasztalataink és információink alapján, mit tartunk a művészetről.

Kollekciók