Ajax-loader

'alsós tankönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Horváth Istvánné Smid Anna - Csicsergő ​- Zenei előképző 1. - Olvasókönyv és foglalkoztató
A ​könyv elsősorban azon csoportok számára készült, amelyek 1 év alatt végzik el az előképzős anyagot. A kisiskolás gyermek zenei készségének játékos, komplex fejlesztésében, a zenei írás-olvasás megalapozásában és megszerettetésében kíván segíteni. Gazdag zenei anyagával - magyar és európai gyermekdalok, Kodály Zoltán gyermekeknek írt dallamai, magyar népi gyermekjátékok, mondókák, versek - és játékos szemléltető rajzaival igyekszik segíteni a készségfejlesztést és a tudatosítást.

Földvári Erika - Olvasókönyv ​2.
A ​tankönyvcsalád gerincét az olvasókönyv adja. Ez tartalmazza az olvasás, a rajz és a technika órák anyagát. Ehhez kapcsolódnak a munkatankönyvek: a környezetismeret és az ének-zene tanításához; valamint a munkafüzetek: az olvasás és az írás-helyesírás gyakorlásához. Az olvasókönyv célja a szöveghű olvasási készség fejlesztése, a sokoldalú, élményszerű ismeretszerzés, az összefüggések felismerése, a gondolkodás fejlesztése.

Romankovics András - Olvasóiskola
A ​füzet azoknak a különböző életkorú gyerekeknek készült, akik az olvasókönyvi szövegek egy részével önállóan nehezen boldogulnak. Ajánlható tehát a kicsit nehézkesen olvasó 2. osztályosoknak, a feltűnően lassan haladó, esetleg az olvasási zavar tüneteit is mutató 3. osztályosoknak, de hasznos lehet az átlagosnál jobban haladó 1. osztályosoknak (a második félévben) iskolai és otthoni feldolgozásra is. Használhatja bármelyik olvasási programmal tanuló kisiskolás, mert az e füzetben szereplő rövid szövegek a jelenleg használatos olvasókönyvekben nem(igen) fordulnak elő.

Esztergályosné Földesi Katalin - Pajor Katalin - Betűfaló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné - Hétszínvirág ​olvasókönyv 3.
Az ​olvasókönyv változatos olvasmányélményeket kínál a korosztály számára. Szemelvényeivel erkölcsi értékeket közvetít, pozitív viselkedésformákat mutat be, megalapozza a tanulók általános műveltségét, a hagyományok tiszteletére, ápolására nevel. A válogatás alapja a klasszikus és a mai magyar irodalom. A különböző műfajú olvasmányok alkalmasak a szövegelemzési algoritmusok megtanítására, az olvasás technikájának, az élőbeszédnek a fejlesztésére, a tanulás módszereinek a megismerésére. A könyvben újdonságként megjelentek a kérdések, feladatok, melyek csak a munkafüzet használatával válnak teljessé.

Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna - T. Aszódi Éva - Tarbay Ede - Mese ​és valóság
A ​tudatos és körültekintő szövegválogatásnak köszönhetően az ABC-ház tankönyvcsalád aktualizált tartalmú olvasmánygyűjteményei többet nyújtanak egy hagyományos olvasókönyvnél. A magyar és világirodalom kiemelkedő alkotásaiból választott versek, mesék, elbeszélések, valamint az ismeretterjesztő szövegek feldolgozása során szórakoztató, lebilincselő módon erősítik a kulcskompetenciákat. Hasznos és érdekes tudnivalókat közvetítenek a természetről, a tudomány világáról, az értékek tiszteletére és védelmére nevelnek. A történeti tárgyú olvasmányok erősítik az állampolgári kompetenciát, az ismeretnyújtáson túl a nemzethez való érzelmi kötődés erősödését is elősegítve. A népköltészet alkotásain, a klasszikus és kortárs szerzők művein keresztül a diákok betekintést nyerhetnek az irodalom világába. A dramatizált népi játékok teret engednek a kreativitásnak, a szólások és közmondások bővítik a szókincset, és színesítik a kifejezőkészséget, a találós kérdések önálló gondolkodásra késztetnek. A könyvet Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész színes illusztrációi díszítik.

Ismeretlen szerző - Hétszínvarázs ​- olvasókönyv 2. osztály számára
Az ​olvasókönyv változatos olvasmányélményeket kínál a korosztály számára. Szemelvényeivel erkölcsi értékeket közvetít, pozitív viselkedésformákat mutat be, megalapozza a tanulók általános műveltségét, a hagyományok tiszteletére, ápolására nevel. A válogatás alapja a klasszikus és a mai magyar irodalom. A különböző műfajú olvasmányok alkalmasak a szövegelemzési algoritmusok megtanítására, az olvasás technikájának, az élőbeszédnek a fejlesztésére, a tanulás módszereinek a megismerésére. A könyvben újdonságként megjelentek a kérdések, feladatok, melyek csak a munkafüzet használatával válnak teljessé.

Hegedűs Ferencné - Katona Józsefné - Anyanyelvi ​gondolkodó - Munkáltató tankönyv másodikosoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Diószeginé Nanszák Tímea - Zsákay Edit - Gyakorol6ó ​feladatok matematikából 1. osztályosok számára
Számtani ​feladatok első osztályosok számára.

Ismeretlen szerző - Olvasókönyv ​az általános iskola 2. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Lovász Gabriella - Balogh Beatrix - Gyermekvilág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lassúné Ruskó Renáta - Ének-zene ​munkatankönyv 3. osztály
"A ​tanulóknak sok öröme lesz a könyv forgatásában, a dalok éneklésében, a játékok megvalósításában, a képek pedig - mint az 1. és 2. osztályban - növelik a gyermekek esztétikai érzékét, mai szóval élve: nyitnak a képzőművészet felé. A szemléltető anyag jól kiegészíti a megfelelő tananyagot, az ismeretek átadása játékos, szórakoztató módon történik. Külön érdeme a könyvnek, hogy a dalanyagot az első három évre egységesnek tekinti, vissza-visszatér a korábbi dalokra, most már újabb zenei elemekkel gazdagítva a zenei megértés-megismerés folyamatát."

H. Q. Mitchell - Smart ​Junior 4 - Student's Book
Ez ​egy új sorozat az általános iskolában használatos könyvek között, amely követi a moduláris megközelítést és eleget tesz a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret nyelvi követelményeinek.

H. Q. Mitchell - Smart ​Junior 4 - Workbook
Ez ​egy új sorozat az általános iskolában használatos könyvek között, amely követi a moduláris megközelítést és eleget tesz a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret nyelvi követelményeinek.

Árvainé Libor Ildikó - Lángné Juhász Szilvia - Szabados Anikó - Sokszínű ​matematika - 1. osztály első félév
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Lynn Marecek - MaryAnne Anthony-Smith - Prealgebra
Prealgebra ​is designed to meet scope and sequence requirements for a one-semester prealgebra course. The book’s organization makes it easy to adapt to a variety of course syllabi. The text introduces the fundamental concepts of algebra while addressing the needs of students with diverse backgrounds and learning styles. Each topic builds upon previously developed material to demonstrate the cohesiveness and structure of mathematics.

Áncsán Henrietta - Foxie ​1 - Study & Activity Book for Kids
Phil, ​a rókafiú, húga, Phoebe és barátaik, Woody, a fakopáncs, valamint Lola, a katicalány a nyári vakáció után elkezdik az erdei iskolát. Mi történik velük a suliban? Milyen új dolgokkal ismerkednek meg? Hogyan fedezik fel a körülöttük lévő világot? Ezekre ad választ a legkisebbeknek szánt angol nyelvű foglalkoztatókönyv-sorozatunk első része, a Foxie 1.

Kollekciók