Ajax-loader

'történelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Barbara W. Tuchman - The ​Guns of August
Historian ​and Pulitzer Prize-winning author Barbara Tuchman has brought to life again the people and events that led up to World War I. With attention to fascinating detail, and an intense knowledge of her subject and its characters, Ms. Tuchman reveals, for the first time, just how the war started, why, and why it could have been stopped but wasn't. A classic historical survey of a time and a people we all need to know more about, THE GUNS OF AUGUST will not be forgotten.

Vacuki Nobuhiro - Ruróni ​Kensin 16.
Szódzsiró, ​a mosolygó gyilkos, Sisio jobbkeze – a fiú, akiből hiányzik minden érzelem, és aki nemcsak legendásan gyors, de teljesen kiszámíthatatlan is, mert az arcáról lehetetelen bármit leolvasni. Ő a Tíz Katana legjobb harcosa, és most épp Kensinnel készül összecsapni! Szódzsirót Sisio nevelte gyerekkora óta, és egész életét az egykori hitokiri fő törvénye irányítja: az erősek túlélnek, a gyengék elhullanak. Kensin komoly bajban van, mert a fiú gyorsabb és halálosabb, mint bárki, akivel eddig találkozott! Vajon talál egy rést a mosolygó gyilkos pajzsán, mielőtt túl késő lesz?

Ifj. Csámpai Ottó - A ​Zobor-hegyi ezredéves emlékmű
1896-ban ​Magyarország emlékművekkel emlékezett meg a honfoglalás 1000. évfordulójáról. A milleniumi emlékművek a királyság 7 helyén épültek fel. A zobori emlékművet 1896. augusztus 30-án avatták fel. 1921. február 21-ig állt a helyén, mikor a cseh legionáriusok levegőbe röpítették.

Kopátsy Sándor - A ​mi XX. századunk
A ​szerző legújabb könyve rólunk szól, meg időbeli otthonunkról, a XX. századról. Egy különleges század lép elénk, amelyik az emberi történelemben példátlan módon sokszorozza meg a gazdaságot, az életkort, az emberiség számát, a tudományt és kultúrát és szinte mindent, amit az emberiség korábban ismert. Majd hatalmas vajúdás kezdődik, kommunista és fasiszta kísérletek, Amerikában és New Deal és a II. világháború utáni nyugat-európai átalakulás törik szét a régit, hogy végül a szerencsés felén megszülessen a jóléti állam. A szerző bölcs és titkokat felfedő kalauzolásával járhatjuk be századunk sötét zugait és élhetjük újra fényes pillanatait. Különleges e könyv Kopátsy életművében, mert egy kivételes századot fog át értőként, de egyben alkotó résztvevőként is s közben önmagának is tükröt tart: ki vagyok én, mit tettem századomban? Biztosra veheted kedves Olvasó, hogy a Te századodról is sok újat tudsz meg a könyvből, hogy végül nagyot sóhajthass: micsoda korban éltem!

Sean Martin - The ​Knights Templar
This ​book is an essential exploration into the history of a legendary group of Crusaders, which are prominently featured in Dan Brown's recent best seller, The Da Vinci Code. The Knights Templar rose from humble beginnings to become the most powerful military religious order of the Middle Ages. Formed to protect pilgrims in the Holy Land, they participated in the Crusades and rapidly gained wealth, lands, and influence. Seemingly untouchable for nearly two centuries, they fell from grace spectacularly after the loss of the Holy Land. In the ensuing centuries the Templars have exerted a unique influence over European history; orthodox historians see them as nothing more than soldier-monks whose arrogance was their ultimate undoing, while others see them as occultists of the first order. With clarity and ease, Martin navigates between the orthodox and the speculative, the historical and the myth, to bring alive the story of the Templars. Like those other legends of the Middle Ages—the characters of the Arthurian tales—The Knights Templar holds captive the imagination of all those intrigued by conspiracy and how history and myth intertwine to become the stuff of legend.

Václav Solc - Petr Horejs - Amerika ​őslakói
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baji Etelka - Csorba László - Kastélyok ​és mágnások
Pillanatképek ​a dualizmus kori Magvarország arisztokráciájának világából. Pillanatképek, villanások, mozaikok. Könyvünk azzal a szándékkal keletkezett, hogy fényképi ábrázolásokkal - mint olyan forrásokkal, amelyek leginkább képesek arra, hogy megelevenítsék elmúlt évtizedek szereplőit, életük terét és eseményeit - idézze fel, mutassa be a hajdanvolt arisztokrata világ neves alakjait, életük helyszíneit, hétköznapi pillanatait és az ország életét befolvásoló eseményekben való részvételüket.

Baráthosi-Balogh Benedek - Déli ​turánok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gustavo Gutiérrez - Isten ​vagy az arany az Indiákon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Olivia Coolidge - The ​Trojan War
In ​this retelling of the Trojan War, Olivia Coolidge crafts heroes and gods into real, multidimensional characters, not just the figures of legend. Vibrant storytelling and finely wrought action have made her version of the classic tale of the Fall of Troy accessible to generations of young readers.

Bajcsy-Zsilinszky Endre - Helyünk ​és sorsunk Európában
A ​szerző e műve legutóbb 1941-ben került kiadásra, de mondandója azóta sem változott: „Azt akarom itt éreztetni és megértetni mindenekfölött, hogy a magyar célokon egyszerűen nem lehet változtatni. Ezért minden magyar korszak és nemzedék annyit ér, amennyire hű marad az árpádi és Szent István-i örökséghez.” A mű végső soron három történetpolitikai tanulmány: Az eltévedt lovas maga a magyar nemzet, amely letévedt az ősi útról; az Európa ellenünk és önmaga ellen című rész Trianon szörnyű igazságtalanságát jelöli meg az új világomlás közeledő okaként; míg a harmadik, a Dunai kibontakozás elé az ésszerű, tartós, eszmei, elvi alapokat vázolja föl a magyar jövő számára. Az új kiadást Czettler Antal történész utószava zárja.

Csorba László - Velkey Ferenc - Reform ​és forradalom 1790-1849
Alig ​hangzik el az utolsó taktus, a nézőtéren máris zúg a tapsvihar. A közönség felállva ünnepel, ezernyi "bravó!" és "hogy volt!" visszhangzik a Burgtheater páholyaiból, zsöllyesoraiból a színpad, méginkább a karmesteri dobogó felé. Az éppen 34 esztendős mester fáradt boldogsággal fogadja a gratulációkat. Milyen figyelemmel követték a nézők a pompás muzsikát! Milyen önfeledten kacagtak az albán grófok szerelmi cselvetésén, értve és értékelve, miként fog ki rajtuk végül az örök női furfang! Hát igen, a hölgyek már csak ilyenek, ők mind így csinálják - ezért is lett ez a darab olasz címe: Cosi fan tutte... De valami hiányzik, hogy a pillanatnyi siker az ifjú zsenit tovább emelje pályáján. A megrendelő, a legfőbb pártfogó, maga a császár - nos, a császár sajnos nem jött el. Emiatt persze az udvari arisztokrácia leggazdagabb, legbefolyásosabb tagjai sincsenek itt, akiktől pedig a legjobb megrendeléseket remélhetné. De hát az uralkodó önhibáján kívüli okból hiányzik. Beteg. Halálos beteg. És ha meghal, vele együtt egy egész korszak fog elmúlni.

Nobuhiro Watsuki - Rurouni ​Kenshin 20. (angol)
To ​build a new age, must one truly be mad enough to turn from the extreme justice that political allegiance requires? Deep in the Japanese countryside, far from the gore-spattered streets of the capital, a man who never knew what happiness was begins a new life as husband to a woman who claims to have nowhere else to go. If a man cannot fight to protect the woman he loves, what will become of the nation? Can one woman alone be enough to hold back the madness?

Szőke Béla Miklós - Vándor László - Pusztaszentlászló ​Árpád-kori temetője
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrew Collins - Göbekli ​Tepe: Genesis of the Gods
An ​exploration of the megalithic complex at Göbekli Tepe, who built it, and how it gave rise to legends regarding the foundations of civilization • Details the layout, architecture, and exquisite carvings at Göbekli Tepe • Explores how it was built as a reaction to a global cataclysm • Explains that it was the Watchers of the Book of Enoch and the Anunnaki gods of Sumerian tradition who created it • Reveals the location of the remains of the Garden of Eden in the same region Built at the end of the last ice age, the mysterious stone temple complex of Göbekli Tepe in Turkey is one of the greatest challenges to 21st century archaeology. As much as 7,000 years older than the Great Pyramid and Stonehenge, its strange buildings and rings of T-shaped monoliths--built with stones weighing from 10 to 15 tons--show a level of sophistication and artistic achievement unmatched until the rise of the great civilizations of the ancient world, Sumer, Egypt, and Babylon. Chronicling his travels to Göbekli Tepe and surrounding sites, Andrew Collins details the layout, architecture, and exquisite relief carvings of ice age animals and human forms found at this 12,000-year-old megalithic complex, now recognized as the oldest stone architecture in the world. He explores how it was built as a reaction to a global cataclysm--the Great Flood in the Bible--and explains how it served as a gateway and map to the sky-world, the place of first creation, reached via a bright star in the constellation of Cygnus. He reveals those behind its construction as the Watchers of the Book of Enoch and the Anunnaki gods of Sumerian tradition. Unveiling Göbekli Tepe’s foundational role in the rise of civilization, Collins shows how it is connected to humanity’s creation in the Garden of Eden and the secrets Adam passed to his son Seth, the founder of an angelic race called the Sethites. In his search for Adam’s legendary Cave of Treasures, the author discovers the Garden of Eden and the remains of the Tree of Life--in the same sacred region where Göbekli Tepe is being uncovered today.

Biró Annamária - Nemzetek ​Erdélyben
A ​19. század első felétől kezdődően napjainkig Közép-Kelet-Európa közéleti, politikai vitáit a nemzetiségi kérdés határozza meg. Biró Annamária könyve ezeknek a vitáknak az eredettörténetét keresi egy, a 18–19. század fordulóján magyarok és szászok/németek között lezajlott, az erdélyi nemzetek eredettörténetét érintő tudományos és közéleti polémia rekonstruálásával. A szerző nem elégszik meg a vita dokumentumainak elemzésével, hanem azokra az intézményes viszonyokra, kapcsolathálókra és –rendszerekre is kíváncsi, amelyek a vitapozíciókat érthetővé teszik. A vita két központi szereplője (A. L. Schlözer, Aranka György) munkássága is érthetőbbé válik ezáltal, illetve annak a korszaknak bizonyos vonatkozásai, amelyet „felvilágosodásnak” nevezünk.

Christian De Montella - Hó ​és vér
Arthur ​királysága hosszú télnek néz elébe. Percival, egy ifjú wales-i, a világtól távol, az Elveszett Erdőben nőtt fel, és kalandjai során végül lovaggá válik. Lancelot örököseként most rá vár a feladat, hogy legyőzze a Lloegyrt fenyegető Gonoszt. Morgana és fia, Mordred, sötét tervet szőnek Arthur ellen. Az összecsapás elkerülhetetlennek tűnik, és máris vér szennyezi a téli havat... Könyvünk a tavaly megjelent első kötet, A névtelen lovag folytatása. Lancelot bukása után most lovagolj Percival oldalán, és fejtsd meg a Szent Grál legendáját. Harcolj Arthur király nevében a Kerekasztal győzelméért, döntsd el Te a Fény és a Sötétség háborúját.

Clive Gifford - Hajmeresztő ​halálos történetek
Miért ​lábbal előre vitték ki a házból a holtakat? Miért kente magát múmiaporral II. Károly? Ki hagyott 12 millió dollárt a kutyájára? Miért rendezett Vergilius pompás temetést egy légynek? Hogyan készül a halottak kenyere? Ismerd meg a történelem különös és morbid oldalát! Peches felfedezők, elfuserált lefejezések, vérszomjas uralkodók, pusztító járványok - minden sírkövet megmozgattunk, hogy teljes képet kaphass a kaszásról. Hátborzongató olvasmány, de szörnyen élvezetes. Olvasd el, ha mered!

Julian Rathbone - The ​Last English King
n ​1066, a ‘jumped-up little Norman and his bunch of psychopaths’ cross the water and alter the course of English history. Three years later and Walt, King Harold's only surviving bodyguard, is still emotionally and physically scarred by the loss of his king and country. Wandering through Asia Minor, headed vaguely for the Holy Land, he tells his extraordinary story.

Kalmár Melinda - Ennivaló ​és hozomány
Kalmár ​Melinda tanulmányainak egy része a Holmiban, a Históriában és a Beszélő című folyóiratban jelent meg, s keltett figyelmet. Írásai a Kádár-korszak első időszakával foglalkoznak, tehát az 1956-os forradalom letörésének hónapjaitól 1963-ig jutnak el. Új fogalmat vezet be Kalmár Melinda, amikor ezt a korszakot nem a konszolidáció, nem is a restauráció, hanem a szanálás fogalmával jelöli. Azt állítja, hogy egy működésképtelenné vált rendszert kellett a Kádár-rezsimnek működőképessé tenni, s ezért stratégiát és taktikát változtatott. -A frissen feltárt levéltári dokumentumokból egyértelműen kiderül , hogy a kádárista vezetés kezdettől fogva tudatosan törekedett annak a rendszernek a kiépítésére, amely végül a konszolidált kádárizmus arculatát olyan jellegzetesen meghatározta. A konszolidált kádárizmus tehát az ötvenes évek második felében folyamatosan alakul, és a hatvanas évek elejére már felismerhető, körvonalazott formáját mutatja- - írja a szerző. Vizsgálódásának tárgyát képezi a nyilvánosság modernizálása, a sajtónyilvánosság átalakítása, az irodalmi élet és a sajtó összefüggései, a pártirányítás eszközei és módszerei. Foglalkozik a könyvkiadók szerepével, a lektori jelentések és a sajtókritikák funkciójával. Külön fejezetet szentel az -alternatív ideológiák- elleni harcnak, s a Kádár-korszak ünnepeit, azok jellegét bemutatva a korszak belső természetét rajzolja meg. A kötet izgalmas esszéfüzér - mindazok számára, akiket e korszak igazi természetrajza érdekel.

Taeko Watanabe - Kaze ​Hikaru 23. (angol)
Sei, ​who has disguised herself as a man in order to fight with the Shinsengumi, is badly injured in a surprise attack. Her secret love, Soji, is haunted by the incident and Sei's role in saving his life. As he starts to fall hard for Sei, his behavior becomes so unreasonable that Saito says he is unfit to serve as vice captain! Meanwhile, Captain Kondo returns from a disappointing trip to Hiroshima while some of his closest colleagues conspire against him...

Takács Tibor - Kígyó ​a koronán
A ​Kígyó a koronán a magyar történelem egyik legizgalmasabb időszakába hívja az olvasót. A XVII. század évtizedei hősöket adtak. Bukásuk a nemzet tragédiája is volt. A történet az 1670-72 között játszódik és a Nádasdy-Zrínyi-Frangepán összeesküvést meséli el, az őket eláruló, és ezért grófi rangot kapott Kéry Ferenc kaboldi várúr történetében. Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik szeretik a magyar történelem kor- és sorsfordulóit, és a múlt érdekes és izgalmas világát.

Rosanna Ley - Return ​to Mandalay
Eva ​Gatsby has often wondered about her grandfather Lawrence's past, and exactly what happened to him in Burma during the Second World War. But it is only when Eva's job as an antiques dealer suddenly requires a trip to Mandalay that Lawrence finally breaks his silence and asks her to return a mysterious artifact of his own - a chinthe - to its rightful owner. As Eva arrives in Burma her mission soon proves dangerously complicated, and the treasure she is guarding becomes the centre of a scandal that will have far-reaching consequences. Caught between loyalty and integrity, Eva is determined to find the truth about her grandfather's past, of her own family origins, and of the red-eyed chinthe itself - enigmatic symbol of the riches of Mandalay.

A. L. Morton - A ​People's History of England
A ​complete social and political history of England. Originally published in 1938. Many of the earliest books, particularly those dating back to the 1900s and before, are now extremely scarce and increasingly expensive. Obscure Press are republishing these classic works in affordable, high quality, modern editions, using the original text and artwork. Contents include : Tribes and Legions - The Growth of Feudalism - Feudal England, The Decline of Feudalism - The End of the Middle Ages - The New Monarchy and the Bourgeoisie - Origin of the English Revolution - The English Revolution - Commonwealth and Compromise - Whig England - The Industrial Revolution - The Triumph of Industrial Capitalism - Liberal Ascendancy - The Organisation of the Working Class - Colonial Expansion - Origins of the World War - World War - World Crisis - Note about Books - Index.

Michael A. Cremo - Richard L. Thompson - Forbidden ​Archeology
Over ​the past two centuries archeologists and anthropologists have ignored, forgotten and suppressed vast quantities of evidence showing that human beings like ourselves have existed on this planet for tens of millions of years. Forbidden Archeology documents a systematic process of "knowledge filtration" and constitutes a serious challenge to the Darwinian theory of evolution.

Szántó Konrád - A ​Katolikus Egyház története I-III.
A ​modern keresztény kultúra, vallási ismereteink egyik fontos segédeszköze ez a kiállításában is szép mű. De nemcsak a hívő számára jelent nagy segítséget, hanem a kulturált nem hívő számára is. Hiszen, hogy mást ne említsünk, Magyarország ezeréves történetének lényeges és ki nem törölhető része a kereszténység története. (Dr. Szilas László SJ) E könyv hosszú időre korszerű kézikönyv marad, amelyet csak a további kutatási eredmények nyomán lehet majd tovább fejleszteni. Tudományos színvonala, kézikönyv-jellege mellett stílusa nem száraz, fárasztó, hanem gördülékeny, világos. Feltétlenül ott a helye az egyházi műveltségére, tájékozottságára valamit is adó ember könyvtárában. (Rosdy Pál)

Molnár József - Misztótfalusi ​Kis Miklós
Ez ​a könyv elsősorban a magyar kultúrhagyományok és kultúrtörténet iránt érdeklődő olvasóközönségnek készült; nem kifejezetten szakkönyv, de megkísérli meghatározni Misztótfalusi helyét az európai művelődés történetében. A kutatási területnek erre a fehér foltjára Kodály Zoltán már egy fél évszázaddal ezelőtt - amikor még semmit sem tudhattunk amszterdami betűinek világraszóló sikeréről - felhívta a leendő kutatók figyelmét: „Külföldi működésének a helyszínen utánajárni; ha még lehet, betűit összegyűjteni: még le nem rótt tartozása a magyar tudománynak." Ezért a könyv, Misztótfalusi nyomait kutatva részletesen tárgyalja az európai nyomdászat, és főként a betűmetszés történetét, benne elsősorban példaképei, a holland könyvnyomtatók és betűmetszők munkásságát végül Amszterdamban metszett betűinek fogadtatását és későbbi hatását az európai betűművészetre. Mivel Misztótfalusi betűmetsző munkássága túlterjedt a latin betűk világán, beszámolok az örmény, és főként a korunkig alig ismert vagy félreismert - rejtélyes georgiai betűi készítésének körülményeiről és e két ázsiai nép kultúrájának történetéről is. Nem elhanyagolható része a könyvnek Misztótfalusi életének históriája, ifjúsága, amszterdami évei, az Aranyas Biblia nyomtatásának története, hazatérése, fogadtatása, majd véget nem érő küzdelmei ellenségeivel, a magyar nyomdászatban betöltött kimagasló szerepe, könyvkiadói működése; nem feledkezve meg az útmutató ortográfusról, a kultúrpolitikusról, a jelentős íróról és a költőről sem. A könyv több fejezete, Misztótfalusi felújított betűivel nyomtatva, az elmúlt harminc évben már megjelent a müncheni Új Látóhatárban, majd az erdélyi Helikonban, a Korunkban és a Theologiai Szemlében. A korai írásoknak egy része még - mint Cs. Szabó László írta - a Misztótfalusiról szóló akkori „vérforralóan vonalas marxista fiókák bőszítő, dialektikus szövegeivel" perlekedve született meg és látott nyomdafestéket az emigráns folyóiratban; minden fölösleges vita elejét véve, bőven ellátva lábjegyzetekkel. Most, a könyv megjelenésekor ezeket részben elhagytam, részben beledolgoztam a főszövegbe, mivel a megváltozott körülmények között a tudományosság látszatát keltő, harci eszközként használt, az olvasást csak gátló, zavaró lábjegyzetekre már nincsen szükség. Századunkban a selejt mellett sok értékes írás is napvilágot látott Misztótfalusi munkásságának részleteiről, alapvető életrajz azonban csak kettő. De Dézsi Lajos munkája a millennium évei szemléletében, rég elavult - amint Kodály Zoltán megállapította róla, a Mentség majdnem teljes szövege benne van elszórt idézetek formájában, mégsem hat, mert a felaprózás elvette az eredeti szöveg lendületét; Szíj Rezsőnek a második világháború alatt írott biográfiája - Misztótfalusi betűinek nyugaton történt felismerését és az ennek következtében keletkezett gazdag irodalmat figyelembe véve - alapos kiegészítésre és Misztótfalusi munkásságának új értékelésére szorult.

G. J. Meyer - The ​Tudors
For ​the first time in decades, here, in a single volume, is a fresh look at the fabled Tudor dynasty, comprising some of the most enigmatic figures ever to rule a country. Acclaimed historian G. J. Meyer reveals the flesh-and-bone reality in all its wild excess. In 1485, young Henry Tudor, whose claim to the throne was so weak as to be almost laughable, crossed the English Channel from France at the head of a ragtag little army and took the crown from the family that had ruled England for almost four hundred years. Half a century later his son, Henry VIII, desperate to rid himself of his first wife in order to marry a second, launched a reign of terror aimed at taking powers no previous monarch had even dreamed of possessing. In the process he plunged his kingdom into generations of division and disorder, creating a legacy of blood and betrayal that would blight the lives of his children and the destiny of his country. The boy king Edward VI, a fervent believer in reforming the English church, died before bringing to fruition his dream of a second English Reformation. Mary I, the disgraced daughter of Catherine of Aragon, tried and failed to reestablish the Catholic Church and produce an heir. And finally came Elizabeth I, who devoted her life to creating an image of herself as Gloriana the Virgin Queen but, behind that mask, sacrificed all chance of personal happiness in order to survive. The Tudors weaves together all the sinners and saints, the tragedies and triumphs, the high dreams and dark crimes, that reveal the Tudor era to be, in its enthralling, notorious truth, as momentous and as fascinating as the fictions audiences have come to love.

Samel Pepys - The ​Great Fire of London
‘With ​one’s face in the wind you were almost burned with a shower of Firedrops . . .’ A selection from Pepys’s startlingly vivid and candid diary. Originally written in code, Pepys’s diary includes his unforgettable eyewitness account of the 1666 Fire. [ Samuel Pepys (1633–1703) ] Little Black Classics celebrates Penguin’s 80th birthday, introducing 80 works from the classics.

Forbáth László - Geleta József - A ​megujhodott Mongolia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Flenley - Paul Bahn - A ​Húsvét-sziget rejtélye
A ​Csendes-óceán végtelenjében megbúvó apró Húsvét-sziget minden szárazföldtől messze fekszik. Ez a viharvert földdarabka talán a világ legfantasztikusabb és legkevésbé értett ősi kultúrájának otthona. Az itt található hatalmas kőszobrok, elhagyatott kőbányák, kőtalapzatok, házak és egyéb építmények romjai, kőbe vésett műalkotások sora nemcsak az ide látogató turistákban, de a kutatókban is sok megválaszolatlan kérdést hagy. Hogyan kerültek ide az első szigetlakók, és kik lehettek? Miért döntötték le az őslakosok a saját szobraikat? Miért és mikor néptelenedett el a sziget? A régészeti leletek és egyéb források arra utalnak, hogy a szigetlakók életében drámai változás következett be erőszak, háborúskodás vagy környezetrombolás és túlnépesedés miatt. Ez az egyedülálló kultúra, amely sokáig hihetetlen folytonosságról tett tanúbizonyságot, egy idő után darabokra hullott; a sziget "átmenetileg briliáns módon túlszárnyalta a saját határait, de végül végzetesen romba dőlt". A kötet a legújabb kutatási eredményeket is felhasználó, összefoglaló munka, amely olvasmányos, szórakoztató stílusban, ugyanakkor tudományos alapossággal ismertet meg ezzel a világgal. A sokéves hiányt pótló könyvet ábrák, rajzok, fekete-fehér és színes képek teszik még élvezetesebbé.

Katona Edit - Tompos Lilla - Gyöngy ​az úri és népi öltözködésben
Könyvünkben ​a gyöngy sokféle alkalmazását korszakonként, egységes szempontok szerint ismertetjük. Érintjük a jellemző gyöngyféléket, a folyamatosan bővülő beszerzési forrásokat, valamint az egyes technikai sajátosságokat. Foglalkozunk a jellemző gyöngyfelhasználási módokkal: az önálló gyöngyékszerekkel, továbbá a ruházathoz szorosan kapcsolódó gyöngyös díszítőelemekkel. A gazdag műtárgyanyag lehetőséget nyújt arra, hogy végigkísérjük a gyöngyök szerepét az egyes korszakok divatjában, a főurak, a köznemesek, a városi polgárok és a jobbágyok/parasztok öltözködésében. Ezt tartjuk könyvünk egyik különlegességének, hiszen ritkán kerülnek így egymás mellé ezeknek a társadalmi osztályoknak a viseletei, kiegészítői. E vezérfonal mellett tárgyaljuk a gyöngyök különböző funkcióit. Munkánk nem törekedhet a teljességre, csupán felvillantja egyes korszakok főbb jellemzőit, a változások irányvonalát. Különösen igaz ez a köznépre, amelynek 17. század előtti gyöngyfelhasználásáról csupán szórványos adatok állnak rendelkezésre, a 19-20. századi kultúrájának gazdagságából pedig a válogatás elkerülhetetlen. Könyvünk anyagát a Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum gyűjteményének műtárgyaiból válogattuk, amelyet néhány esetben vidéki múzeumok anyaga, a Győri Egyházmegyei Kincstár műtárgya és az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonát képező viseletábrázolások egészítenek ki.

Kollekciók