Ajax-loader

'történelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_74913
Ókori ​lexikon Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Ókori ​lexikon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Salamon Ferenc - Magyarország ​a török hódítás korában
Franklin-Társulat ​1885

Weina Dai Randel - A ​Fényes hold császárnője
VU ​CSÁSZÁRNŐ, A KÍNAI TÖRTÉNELEM EGYETLEN NŐI URALKODÓJÁNAK TÖRTÉNETE Eljött az ideje, hogy a kezébe vegye a sorsát. A császár halálával minden megváltozik a palotában. Mej, a korábbi ágyas felszabadul, a szerelme, Fácán pedig megörökli a trónt, ami új korszak kezdetét jelenti Kínában. Ám amikor Mej azt gondolja, hogy közelebb került az álmához, Fácán felesége, a befolyásos, de kiszámíthatatlan Vang úrnő ellene fordul, és felfoghatatlan tettre szánja el magát, hogy megállítsa őt. A két nő harca a hatalomért nemcsak Mej, de egész Kína sorsát meghatározza. Weina Dai Randel nagy sikerű folytatásos regényében Mej tovább halad a trón felé vezető úton, miközben az immár otthonává vált palotában ellenségek veszik körül. Ám csak úgy tudja beteljesíteni a sorsát, és válhat Kína legbefolyásosabb asszonyává, ha legyőzi a rosszakaróit. „Kötelező olvasmány az ősi Kínában játszódó történelmi regények rajongóinak." – Library Journal, kiemelt olvasmány „Magával ragadó, letehetetlen olvasmány." – Booklist, kiemelt olvasmány „Az idei év egyik legszebben megírt történelmi regénye." – BookReporter

Kiss-Béry Miklós - V. ​Ferdinánd, I. Ferenc József, IV. Károly
A ​sorozatunk utolsó előtti kötetének „főhőse” három olyan Habsburg-császár, és egyben természetesen magyar király is, akik egymáshoz szinte semmiben sem hasonlítottak. A népes családnak nem is ugyanabból az ágából származtak, és mint emberek is rendkívüli módon különböztek. Más időkben éltek, más környezetben. V. Ferdinánd mentálisan nem volt teljesen egészséges, Ferenc József a világtörténelem egyik leghosszabb ideig uralkodó királya lett, az utolsó osztrák császár és magyar király, IV. Károly, Ferenc József távoli rokona pedig már hiába is hitte, hogy a régi birodalom és vele a régi dinasztia tovább élhet.

S. Benedek András - Kárpátalja ​története és kultúrtörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Télfy János - Magyarok ​őstörténete
Télfy ​János - eredeti nevén Zima Iván, született: Nagyszombat, 1816. június 18. - elhunyt: Budapest, 1898. augusztus 2. Könyve eredeti görög források alapján íródott és nagyban hozzájárul a magyar őstörténet megismeréséhez. A szerző az alábbi módon ajánlja írását a nagyközönség számára: "De miután őstörténetünk fontossága megkívánja, hogy a reá vonatkozó adatok ismerete minél inkább elterjedjen; eltökéltem magamat több irodalombarát tanácsára e forrásokat önálló könyvben közrebocsátani; már azért is, mivel ilyen alakban könnyebben használható s könyvtárakban is az illető szakmunkák közé sorozható."

Sven Felix Kellerhoff - Mein ​Kampf - Egy német könyv karrierje
Hitler ​mítoszokkal övezett könyve. Mi a háttérben húzódó valóság, milyen volt a fogadtatása, és milyen hatást váltott ki? A címét mindenki ismeri, a tartalmát azonban szinte senki. Sven Felix Kellerhoff megbízható, hiteles forrásokra támaszkodó, minden szempontot elemző munkája, a Mein Kampf keletkezésétől - a húszas évek első felének Münchenétől - egészen a betiltás körüli vitákig fontos és érdekfeszítő információkkal, valamint vitathatatlan logikával megfogalmazott tényelemzéssel szolgál. A Führer,,műve" valóban politikai programot tartalmazott, melyet Hitler a hatalomátvétele után lépésről lépésre megvalósított, vagy egy önértékelési problémákkal küszködő kisszerű ember propagandakiadványa volt, mely tömegeket ámított el, és ezzel az eszközzel, irracionális módon tett szert világuralomra? Hogyan hatott a könyv a kortárs olvasókra? Milyen reakciókat váltott ki külföldön? Mennyit keresett vele a pártvezér, és vajon hivatástudat, vagy pénzszerzési vágy motiválta? Miért nem jelent meg a Zweites Buch (Második könyv) című folytatás? Ezen kérdések megválaszolása mellett Kellerhoff számos közkeletű, és egyben hamis mítosszal is leszámol, sőt, leleplezi Hitler tudatosan saját magáról gerjesztett hazug imázsát, és helyette bemutatja a közönséges adócsaló igaz történetét. Ezen az eddig ingoványos talajon ismerhetjük meg a Mein Kampf ,,karrierjének" valódi történetét, és szerzője igazi jellemét.

Louis Antoine Léon de Saint-Just - Beszédek ​és beszámolók
Robespierre ​mellett a francia forradalom másik "megvesztegethetetlen" és "feddhetetlen" alakja, a forradalmi terror elméletének megalapozója, Saint-Just szólal meg e könyv lapjain. Nevét jó ismerik a magyar olvasók is, de egyénisége, tettei, törekvései teljességében csak e beszédekben tárulnak fel. Hol lázas szenvedéllyel, hol meg hűvös logikával áradó szavaiból fény derül a köztársaság valamennyi megoldásra váró súlyos problémájára, és elénk tárul a jövőnek, a demokratikus köztársaságnak az az az ideális képe, amelyért a jakobinusok harcoltak. A romantikus regények rejtélyes hőse helyett Saint-Just igazi alakját ismerjük meg. "Sem arkangyal, sem szörnyeteg, sem tigris. Húsból és vérből való ember volt... Mindörökre a II. esztendő forradalmának megtestesítője marad: e kor nagyságának éppúgy, mint ellentmondásainak" - írja Albert Soboul kitűnő előszavában. A beszédek sorozata tragikusan ér véget, a thermidor 9-i félbeszakított beszédben, amely után Saint-Justre a guillotine vár, a francia nép számára pedig az ellenforradalmi terror következik. Üstökösszerű pályája együtt haladt a forradalommal, halálával véget ért a II. év demokratikus köztársasága is.

Györkei Jenő - Legenda ​valóság tragédia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miklya Luzsányi Mónika - Időutazás ​a királyok és próféták korába
A ​próféták és a királyok korába hívunk téged − az egyik legizgalmasabb korszakba Izráel népének történetében. Bolyongj velünk a honfoglalás utáni időktől egészen Jézus születéséig! Vegyél részt nagy csatákban és háborúkban, ismerkedj meg Izráel legnagyobb királyaival és prófétáival! Legyél szemtanúja a bibliai eseményeknek, és ismerd meg az akkori emberek életét, szokásait! Kipróbálhatod a parittyakészítést, megkóstolhatod az egyik legfinomabb zsidó ételt, vagy magad is készíthetsz pecsétnyomót, könyvtekercset. Vár rád rengeteg érdekesség és feladvány is.

Al Cimino - Kódfejtés
Mindenkinek ​vannak titkai, amiket meg szeretne őrizni. Nem volt ez másként a múltban sem. A tudás birtoklásán sokak élete és birodalmak sorsa múlott. Mindig voltak hát olyanok, akik el akarták lopni mások ismereteit. Egyes dolgokat azonban el kellett mondani másoknak, például parancsot kellett osztani, de úgy, hogy csak azokhoz jusson el, akikre tartozott. Akinek ez sikerült az diadalmaskodott, akinek nem az az életével fizetett. A titkolódzók és a kódtörők versenyfutása ma is tart. Mi már a szuperszámítógépek és a kvantum-kódok korszakában élünk. Közben egyes tinédzserek a laptopjukról törik fel a legvédettebb katonai rendszereket. Ez a könyv - bemutatva a legizgalmasabb kódfejtések, feltörések történetét - nem csak arról szól hogyan jutottunk idáig, de - a titkosírás és a kódfejtés legfontosabb ismereteinek átadásával - megtaníthat arra is, miképp védhetjük meg a saját titkainak.

Patrick Van Horne - Jason A. Riley - Left ​of Bang
- ​You walk into a restaurant and get an immediate sense that you should leave. - You are about to step onto an elevator with a stranger and something stops you. - You interview a potential new employee who has the resume to do the job, but something tells you not to offer a position. These scenarios all represent LEFT OF BANG, the moments before something bad happens. But how many times have you talked yourself out of leaving the restaurant, getting off the elevator, or getting over your silly “gut” feeling about someone? Is there a way to not just listen to your inner protector more, but to actually increase your sensitivity to threats before they happen? Legendary Marine General James Mattis asked the same question and issued a directive to operationalize the Marine Corps’ Combat Hunter program. A comprehensive and no-nonsense approach to heightening each and every one of our gifts of fear, LEFT OF BANG is the result.

Féja Géza - A ​régi Budapest
Féja ​Gézát a köztudat falukutatóként, a Viharsarok írójaként tartja számon, s munkásságának zöme valóban az ország lakosságának akkor még többségét kitevő parasztság helyzetéről és világáról szól. E kötet írásai azonban bizonyítják, hogy más társadalmi rétegek, így a munkások, a nagyváros szegényeinek, kistisztviselőinek életével, sorskérdéseivel szemben sem volt közömbös. Átérezte gondjaikat, és elsősorban ezeket fogalmazta meg riportjaiban. Kereste felemelkedésük és polgárosodásuk útjának lehetőségét, magyarságtudatuk erősítését kívánta a fokozódó idegen befolyásokkal szemben. Így szólt erről: „Nem cselekedhetünk eleget a falu és a nép érdekében, a népi kérdést sohasem szabad levennünk a napirendről. De ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a magyar városról sem.” A régi Budapest írásai először jelennek meg könyv alakban.

Yoshiro Tamura - Japanese ​Buddhism: A Cultural History
Buddhism, ​founded in India some twenty-five hundred years ago, reached Japan in 538 C.E. Assimilated into Japanese culture and refashioned as Japanese Buddhism, it became one of the most enduring and far-reaching cultural and intellectual forces in Japans's history. The stamp of Japanese Buddhism is unmistikable in the nation's poetry, literature, and art; and the imprint of Japan's indigenous culture is clear in such unique facets of Japanese Buddhism as the amalgamation of pre-Buddhist worship and esoteric Buddhism in the practice of the Shugendo ascetics. Japan's Buddhism and the nation's cultural matrix are so inextricably linked that it is impossible to explicate the one without understanding the other. Thus the present book is both a history of Japanese Buddhism and an introduction to Japan's political, social, and cultural history. It examines Japanese Buddhism in the context of literary and intellectual trends and of other religions, exploring social and intellectual questions that an ordinary history of religion would not address. YOSHIRO TAMURA (1921-89) was one of Japan's most outstanding scholars of Buddhism. At the time of his death, he was a professor at Buddhist studies at Tokyo's Rissho University.

Ken Follett - Winter ​der Welt
Es ​ist eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit der Finsternis. Aber auch der Hoffnung, die selbst das tiefste Dunkel erfüllt. Während sich die Lage in Europa gefährlich zuspitzt, versuchen drei junge Menschen heldenhaft ihr Schicksal zu meistern: Der Engländer Lloyd Williams wird Zeuge der Machtergreifung Hitlers und entschließt sich gegen den Faschismus zu kämpfen. Die deutsche Adelige Carla von Ulrich ist entsetzt über das Unrecht, das im Namen des Volkes geschieht, und geht in den Widerstand, während die lebenshungrige Amerikanerin Daisy nur vom sozialen Aufstieg träumt – und eine bitterböse Überraschung erlebt! Liebe und Hass, Anpassung und Widerstand bilden ein schicksalhaftes Geflecht vor dem großen Panorama des Zweiten Weltkriegs, der dramatischen Zeitenwende des zwanzigsten Jahrhunderts.

Ismeretlen szerző - A ​második világháború 1939-1945 - Rövid összefoglalás
A ​Varsói Szerződéshez tartozó hét szocialista ország történészei először vállalkoztak a második világháború történetét, folyamatait magában foglaló mű közös összeállítására. A szerzők tudományos igénnyel tekintik át a háború egész lefolyását, valamennyi szárazföldi, tengeri és óceáni hadszíntéren. A kötet mintegy sűrítve, a második világháború történetéről korábban megjelent 12 kötete mű lényegét magában foglalva, tárgyalja a fegyveres küzdelem főbb eseményeit a Szovjetunióban, Európában, Ázsiában és Afrikában. Az olvasó e munkából megismerheti a szemben álló koalíciók helyzetét, törekvéseit, azokat az alapvető tényezőket, amelyek végső soron a háború egész menetét és kimenetelét meghatározták. A könyvet sok színes térkép, eredeti kép, időrendi táblázat, név- és helységmutató egészíti ki. A mű a fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulójára jelent meg.

Louis Kilzer - Hitler ​árulója
A ​II. világháború egyik legnagyobb rejtélyéről most első ízben lebben fel a fátyol. A történészek hosszú időn keresztül kutatták annak a magas rangú náci tisztnek a kilétét, aki a Szovjetuniónak szolgáltatott hadititkokkal elárulta a Harmadik Birodalmat. Az ügynök információi olyan jelentős horderővel és olyan pontossággal bírtak, hogy származási helyük csakis Hitler legbelsőbb köre lehetett. Az áruláshoz semmi kétség nem férhetett. De ki lehetett az áruló? Ez a titokzatos személy keltette fel a veterán oknyomozó újságíró, Louis Kilzer érdeklődését is. A korábban szigorúan titkosnak minősített, és nemrégiben hozzáférhetővé vált szovjet levéltári anyagok alapos áttekintésének eredményeként Kilzer feltárta az árulás hátterét, mely önmagában is jelentős mértékben hozzájárult az „ezeréves birodalom” bukásához. Louis Kilzer a Denver Rocky Mountains News vezető oknyomozó újságírója. Riportjaiért kapott két Pulitzer-díja mellett Kilzer még az újságírókörökben nagy tekintélynek örvendő Georg Polk-díjat is átvehette.

Fik Meijer - Gladiátorok
A ​holland professzor könyve a régészeti és irodalmi források segítségével, a legújabb tudományos eredmények ismeretében, de mindvégig olvasmányosan mutatja be a gladiátorjátékok történetét, a gladiátorok életmódját és kiképzését, a játékok helyszínét és típusait, valamint a küzdők fegyvereit. A szerző kitér a gladiátorjátékok társadalmi-szociológiai szerepére, és foglalkozik két nagyszabású amerikai gladiátorfilmmel (Spartacus, Gladiátor) is. Fik Meijer ókortörténetet tanít az Amszterdami Egyetemen. Számos sikeres, főként az ókori Róma történetét és kultúráját bemutató ismeretterjesztő kötet szerzője.

Peter F. Copeland - Heroes ​and Heroines of the American Revolution
Military ​leaders, statesmen, and ordinary people are portrayed in this ready-to-color archive of 44 resolute men and women who played important roles in the struggle for independence. Includes dramatic characterizations of Nathan Hale, Margaret Corbin, Crispus Attucks, Molly Pitcher, Thomas Jefferson, Paul Revere, and others. Captions.

Simon Scarrow - A ​Legio
Amikor ​Egyiptomban egy lázadó gladiátor a Római Birodalom biztonságát fenyegeti, Cato címzetes praefectus és Macro centurio tudja, hogy meg kell állítani. Ajax és emberei, rómaiaknak adva ki magukat, hadikikötőket, kereskedelmi hajókat és falvakat támadnak meg az egyiptomi partok mentén, feltüzelve a Róma-ellenes érzelmeket. Mivel eközben a núbiaiak áttörnek a déli határon, Egyiptom helyzete veszedelmessé válik. Egyiptom helytartójának megbízásából Cato és Macro Ajax nyomába ered, hogy megkeresse a renegátot, és végezzen vele, mielőtt a helyzet még súlyosabbra fordul. A XXII. legio soraihoz csatlakozva elszántan indulnak az ellenség elpusztítására. Lehetséges, hogy a halálra szánt gladiátor és a hódító núbiaiak erőiket egyesítve végül legyőzik a római harcosokat?

Id. Margitay-Becht András - A ​Leitha monitor ...és a többiek
"Rendkívül ​különös, meghatározhatatlan műfajú, érdekfeszítő és érzelemgerjesztő könyvet tart kezében az Olvasó. A szerző látszólag nem árul zsákbamacskát. A főcím szerint egy dunai hadihajóról lesz szó, a tréfásan terjengős alcím pedig hajózástörténetet ígér. Csalódásra nincs is ok, mindez szépen, okosan, rendkívül alaposan és szórakoztatóan benne van a könyvben. A meglepetést az okozza, hogy a címben beígért főtémáról még mennyi minden jut eszébe a szerzőnek, miközben szerelmetes hajójáról, őfelsége, I. Ferenc József osztrák császár és magyar király dunai monitorjáról ír. Politikatörténet, hadtörténelem, kultúratörténet (a hajózás irodalmi és zenei emlékei), földrajz, néprajz, katonai és hajózási hagyományőrzés, kutatás és hadisírgondozás, ősi, régi és mai pletykák. Mindez a főszereplő csodahajó, az 1871-től napjainkig vízen úszó LEITHA/LAJTA monitor ürügyén. Amíg olvasás közben ismerkedünk a világ elénk tárt hajózási összefüggéseivel, lassan kirajzolódik előttünk egy szeretnivalóan szenvedélyes, olykor indulatos, máskor csipkelődő humorú tudós ember képe, aki megszállottan kutatott témáját egy szerelmi vallomás lendületével tárja elénk." Dr. Csonkaréti Károly

Covers_254677
A ​monori tanácskozás Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​monori tanácskozás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Gergely István - Bocskai ​István, Rákóczi Zsigmond és Báthory Gábor
Erdély ​nem is olyan régen még a nyugalom és a béke szigetének számított ezen a földrészen. A 17. század elején azonban a törökök és a tatárok támadásai váltakoztak a Habsburg-császárok legalább olyan kegyetlen és pusztító csapatainak portyázásaival, hadjárataival. Ez idő alatt három uralkodó is váltotta egymást a fejedelmi székben. Bocskai István, aki nem éppen békés körülmények között vehette át a hatalmat, Rákóczi Zsigmond, a nagy dinasztia alapítója következett. Majd Báthory Gábor, aki családja, származása jogán lemondatta Rákóczit, és maga ült a helyére.

Kis-Benedek József - Dzsihadizmus, ​radikalizmus, terrorizmus
A ​könyv a dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus gyökereit és egymáshoz fűződő kapcsolatukat kutatja. A dzsihadizmus országonként eltérő formában és intenzitással, de már jelen van Európában is, terjedése növekvő tendenciát mutat. A radikalizmus több területen jelentkezik, a szerző a dzsihadizmushoz kapcsolódó radikalizmus okait és megnyilvánulási formáit vizsgálja. Kitér a radikalizmus elleni küzdelem feladataira, illetve a már radikalizálódott személyekkel való bánásmódra, annak módszereire. A terrorizmus mai megnyilvánulásai, többek között az öngyilkos merénylők és a magányos farkasok, Európa terrorfenyegetettsége és a terrorizmus jövőbeni alakulása a könyv kiemelt témái. A válságkörzetekben folyó háborúk és a menekülthullám is hozzájárul a jelenségek európai terjedéséhez, melyet a szerző egyes fejezeteknél külön vizsgál.

Gyene Pál - Független ​államiság a posztszovjet Közép-Ázsiában
Hiánypótló ​kötetet tart kezében az olvasó: mindezidáig magyar nyelven még nem született a közép-ázsiai régió modern kori történelmét vagy éppen a függetlenné vált posztszovjet közép-ázsiai köztársaságok, az öt "isztán" politikai rendszereit átfogó igénnyel tárgyaló monográfia. Jelen munka erre a feladatra kíván vállalkozni, a könyv ennek megfelelően történeti és összehasonlító szemléletű. A régió sorsát részletesebben az cári orosz birodalom expanziójától kezdve kíséri végig, a szovjet tagköztársaságok megszervezésének és lehatárolásának bemutatásán keresztül egészen a függetlenné válásukig. Ezt követően a független közép-ázsiai köztársaságok: Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán politikai rendszereit összehasonlító jelleggel öt esettanulmányban tárgyalja. Végül, de nem utolsósorban megkísérli felvázolni a térség országainak külügyi és külgazdasági kapcsolatait. Hiszen a globális és regionális nagyhatalmak (Kína, Irán, Oroszország stb.) érdekszféráinak metszéspontjában fekvő régió napjainkban geostratégiailag ismét felértékelődőben van, elég itt talán a kaszpi olajért folytatott nagyhatalmi versenyfutásra, az "új selyemút" Kína által finanszírozott infrastrukturális-kereskedelmi projektjeire gondolni. Úgy véljük tehát, hogy Közép-Ázsiában - melynek népei a magyarokra mint távolba szakadt rokonokra tekintenek - a magyar kutatóknak, politikai döntéshozóknak, gazdasági kapcsolatokat építő üzletembereknek és a kulturális értékek iránt érdeklődő turistáknak is bőven van keresnivalója. Gyene Pál munkája tudományos igényességgel íródott, de ismeretterjesztő kézikönyvként vagy a felsőoktatásban haszonnal forgatható tankönyvként is bátran ajánlható az érdeklődők figyelmébe.

Nemere István - A ​hűség horgonya
A ​népszerű szerző ezúttal is "történelmi regényt" írt - de ezt ne vegyük szó szerint, bár a tizenkilencedik század közepén játszódó történet lapjain igazi eseményeket és valóban élt személyeket vonultat fel. Arról szól a könyv, hogyan keletkezett Újpest. Miféle "gyarmat" volt ez, és miképpen lett egy magyar főúr birtokaként afféle "Kis-Amerika"? Ahová abban az időben szabadon jöhetett bárki, nemzetiségére, vallására, származására való tekintet nélkül. Az akkor létrejövő "megyeri gyarmat" a Fóton élő Károlyi István birtokán született meg, és a gróf sokat tett azért, hogy a község szabadon fejlődhessen. Megismerjük a korabeli tímárok, asztalosok, kereskedők és tucatnyi más szakma fogásait, gyakorlóit. A szerző hősei nagyrészt olyan valós személyek, akik nevével ma a levéltárak megsárgult dokumentumaiban találkozhatunk. Akik akkoriban ezen a "gyarmaton" megtelepedtek, és afféle úttörőként létrehoztak valamit, ami az 1840-es évek Magyarországán addig nem létezett. De a könyv a reformkor nagy alakjait is felvonultatja: Kossuth, Petőfi, Széchenyi, Deák is megjelennek lapjain. A forradalmat itt mintegy "alulnézetből", a kisemberek szemszögéből láthatjuk. Svábok, zsidók, magyarok, németek, szlávok, cigányok kerülnek izgalmas előzmények után a leendő Újpestre. Károlyi grófot forradalmi tetteiért haditörvényszék ítéli el, ám a község fejlődését már semmi sem állíthatja meg. Az újkori honalapítók példát mutatnak a korszak Magyarországának, miközben élik egyszerre vidám, munkás vagy éppen tragikus hétköznapjaikat. Akik a szerző eddigi műveit olvasták, most egy eddig rejtett oldalát ismerhetik meg: a már csak régi iratokban létező arctalan nevek a keze alatt e lapokon váltak élő, igazi emberekké. Tőle tudhatjuk meg, hogyan jött létre egy példamutató emberi közösség azokban a nehéz, mégis felemelő időkben.

Betsy Balcombe - A ​császár kis barátnéja
A ​kis Elizabeth Balcombe, a barátoknak és rokonoknak csak Betsy, szörnyen unalmasnak találta az életet Szent Ilona távoli szigetén. Szürke hétköznapok peregtek Balcombe-ék faházában James Town peremén, mígnem 1815. januárjában mindent megváltoztatott egy különleges vendég érkezése. Bonaparte Napóleon szállt partra a szigeten; nemrég még Európa ura, most száműzött fogoly. Balcombe-ék, a többi szigetlakóval egyetemben, megdöbbenéssel fogadták a hírt. Hát még amikor Napóleonnak megtetszett villájuk, a „Csipkebokor”, és hozzájuk költözött. Betsy hamarosan leküzdötte elfogódottságát, hogy egy császárral él egy fedél alatt, és jó barátságba került vele. A kor szokásához híven megörökítette az évődő beszélgetéseket, amelyet a világ leghíresebb rabjával töltött. Az eredmény ez az egyedülálló emlékirat, amely egy szinte hihetetlen történetről ad számot kimerítő részletességgel. Így társalgott, játszott, évődött és barátkozott egy koraérett, szerelmes kamaszlány és a császár Szent Ilona zord sziklaszigetén a száműzetés nehéz évei során. A szépen illusztrált kötet új életre kelti az érdekfeszítő igaz történetet.

Balogh Tamás - Huizinga ​Noster
"Balogh ​Tamás írásai többnyire párba állított "holland-magyar" szellemi portrék soraként jelennek meg a könyvben - az olvasó nem csak Huizingával kapcsolatban szerezhet ismereteket; a tanulmányok fontos részei a Szerb Antalra, Halász Gáborra, Kerényi Károlyra, Passuth Lászlóra, Cs. Szabó Lászlóra vonatkozó szakirodalomnak is. Balogh nem csupán a holland történész fogadtatását vizsgálja, hanem a fogadtatás kontextusainak gyakran mikroszkopikus részletességű elemzésével rávilágít a vizsgált korszakok (nagyrészt a húszas, harmincas, negyvenes évek, kisebb részt a Kádár-korszak) történetének politikai, irodalmi, történettudományi összefüggéseire is. A kötet fontos hozzájárulás a két világháború közötti időszak meglehetősen zavaros, a totalitárius ideológiák megjelenésével terhelt szellemi folyamatainak megismeréséhez, valamint számos, a köztudatban és a tudományos közvéleményben rögzült történelmi, illetve tudománytörténeti "mítosz", illetve félreértés tisztázásához is. A kötet példaszerű alapossággal vizsgálja a Huizinga-recepción keresztül a húszas-harmincas évek egyik legfontosabb irodalmi, kulturális, világnézeti mozgalmát, az újhumanizmus magyarországi változatait, melynek olyan jeles képviselői említhetők, mint - többek közt - Kerényi Károly, Thomas Mann, Szerb Antal, vagy maga Johan Huizinga. Minthogy az újhumanizmus törekvései sokszoros átértelmezésen és torzításokon estek keresztül mind a szélsőjobboldali, mind a szélsőbaloldali ideológiák térnyerésének köszönhetően (lényegében egykor és most is), Balogh Tamás könyve az újhumanizmus törekvéseinek jobb megismerését, a hozzá kapcsolódó ideológiai konstrukciók lebontását is lehetővé teszi." (Havasréti József)

Walter G. Scott - A ​XXI. század repülőgépei
...első ​lépésként pilóta nélküli felderítőgépek fogják felkutatni a légvédelmi és parancsnoki állásokat, majd szintén emberi beavatkozás nélkül tevékenykedő robotbombázók szállnak fel, hogy megsemmisítsék a fenti célpontokat. Amikor már nem kell tartani a légvédelem aktivitásától, akkor emelkednek majd levegőbe az F–22 Raptor és F–35 JSF vadászgépek, melyek csapásokat fognak mérni az ellenség szárazföldi alakulataira. Csak ezután fog megindulni a földi csapatok előrenyomulása, melyet felfegyverzett robothelikopterek támogatnak majd. Ha az egységek városi harcokba bonyolódnának, mikrofelderítő repülőeszközök fogják segíteni harcukat, melyek képesek benézni egy épület akárhányadik emeletére, vagy a sarkon túlra is. A szárazföldi egységek utánpótlásáról repülőteret nem igénylő hatalmas katonai léghajók és/vagy billenő rotoros szállítógépek fognak gondoskodni. Ha az ellenség rendelkezik ballisztikus rakétákkal, és ezeket el is indítaná, akkor azokat repülőgépekre telepített lézerfegyverekkel fogják megsemmisíteni – ezeket a rakétákat húsz kilométer magasan járőröző radarléghajók fogják érzékelni. Ezenközben a döntéshozók – politikusok – olyan repülőgépekkel száguldoznak a Föld egyik pontjáról a másikra tárgyalni, melyek két óra alatt bárhová elérhetnek.

Blanche Wiesen Cook - Eleanor ​Roosevelt 2.
Historians, ​politicians, feminists, critics, and reviewers everywhere have praised Blanche Wiesen Cook's monumental Eleanor Roosevelt as the definitive portrait of this towering female figure of the twentieth century. Now in her long-awaited, majestic second volume, Cook takes readers through the tumultuous era of the Great Depression, the New Deal, and the gathering storms of World War II, the years of the Roosevelts' greatest challenges and finest achievements. In her remarkably engaging narrative, Cook gives us the complete Eleanor Roosevelt— an adventurous, romantic woman, a devoted wife and mother, and a visionary policymaker and social activist who often took unpopular stands, counter to her husband's policies, especially on issues such as racial justice and women's rights. A biography of scholarship and daring, it is a book for all readers of American history.

Végh Kálmán - A ​holtak iránti kegyelet hajdan és most
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mapco Scott - Árnylelkek ​pusztítása
Valaha ​a messzi múltban Földünk egyetlen nagy kontinensből állt, melyen két ország örökös harcot vívott. A történet a Pusztító Ötszázéves Háború után kezdődik, amikor az árnyak I. Vinhala király vezetésével mindent elsöprő támadásra készülődnek. Az emberek végső reménysége egy merész küldetés, melynek során az otthonukban keresik fel az Isteneket, hogy segítségüket kérjék. Izgalmas karakterek elképesztő kalandjai!

Kollekciók