Ajax-loader

'riport' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Révy Eszter - A ​gyengédebb nem
".... ​valahogy sose volt ahhoz türelmem, hogy sokat játszadozzak bárkivel, akármilyen jó nő legyen az illető. Nekem a szex olyan, mint egy pohár friss víz. Gyorsan fel kell hajtani, mert amíg friss, addig igazán üdítő..." "... Nekem mindig a lassú, élvezkedő szeretkezés volt a mániám, amihez, mi tagadás, türelem is kell... ezt nem lehet amúgy magyarosan, durr-bele módon..." Ekkor határoztam el, hogy körülnézek a "gyöngédebb" nem körében: vajon ŐK hogyan látnak bennünket, hogy "kezelnek" minket a gyöngédség és megértés alapvetően fontos játékterén: az ágyban. Pontosabban: szexuális vonatkozásban. Riportjaim a 18-25 év közötti korosztály házassági tapasztalatait adják közre, a legkülönfélébb foglalkozásokat űzők köréből. Tulajdonképpen egyetlenegy közös vonásuk van, az, hogy 5-25 év óta "gyakorló" férjek.

Pongrácz Zsuzsa - Miért ​született meg?
"Amióta ​ember él a földön, kutatják, újra és újra felfedezik a boldogság sokféle forrását. Csakhogy ezek a források könnyen kiapadnak. Egyet kivéve: az anyaságét. Anyának lenni, ez az örömökkel és bánatokkal egyaránt telített állapot adja az embernek, a nőnek a boldogság teljességét." - mondja Pongrácz Zsuzsa, a népszerű újságíró, könyvünk szerzője, aki három évtizedes pályája során száz és száz írásában, komolyan és tréfálkozva, riportokban és novellákban, filmekben és újságcikkekben járta körül ezt a témát. A XX. században a dolgozó nő sokszor keservesen szerzi meg ezt a boldogságot. S a naponta újra és újra kezdődő harcokban néha annyira kifárad, hogy éppen azt, ami a célja volt majdnem elveszti: alig-alig észleli, érzékeli, éli és élvezi az anyaság gyönyörűségeit. 1974 január óta hazánkban olyan intézkedések történtek, amelyek mindegyike az anyai boldogság kiteljesedését szolgálja. Azt a tíz-húsz éve még álmodni is alig mert lehetőséget, hogy gyermeke életének első éveiben az anya vele maradhasson, hogy nyugodt biztonságban, anyagi gondok nélkül adhassa át magát annak a csodálatos, élményeket, örömöket, szépségeket patakoztató forrásnak, amit újszülött gyermeke léte, élete jelent. Miért nem született meg? című riportkönyvében 1958-ban azt kutatta Pongrácz Zsuzsa, milyen anyagi, erkölcsi indítóokok kényszerítettek évente 200 000 nőt arra, hogy lemondjon az anyaságról. Ez a könyv pedig arról szól, miért vállalták és vállalják az anyaságot. Az írónő sokoldalúan, jó szemmel, a gondokat sem szépítve, problémákat meg nem kerülve és el nem hallgatva mutatja be, hogyan élnek ma hazánkban a leendő és a fiatal anyák.

Covers_114903
Írószemmel ​1977 Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Írószemmel ​1977
"Huszonkét ​szerző huszonhárom riportját ismerheti meg e kötetből az olvasó.Vidéki és fővárosi irodalmi hetilapokból és folyóiratokból válogattuk ki ezeket az írásokat,melyek különféle társadalmi rétegekről,eltérő, s alapjában mégis hasonló problémákról nyújtanak képet. A gyesen levő anyák,az egyedül maradt idős parasztok gondjai ugyanúgy helyet kaptak a kötetben,mint az ingázó,önmagukat agyonhajszoló munkások vagy a párválasztási problémákkal küszködő orvosnők sorsa.A közművelődés nehézségeivel,a férfi és női munkásszállók lakóinak életével,politikai és erkölcsi nézeteinek fonákságaival foglakoznak ezek a riportok,s hűen tükrözik szocialista társadalmunk fejlődésének,átalakulásának folyamatát."

Lőrincz György - Áldozatok
Az ​Áldozatok: mai társadalmi korrajz. Talán nincs is Erdélyben olyan magyar család, amelyet ne foglalkoztatna vagy ne érintene a benne megfogalmazódó problematika. A főszereplője Tonk Márton, lakatos egy székely kisvárosban. Az 1990-es évek elején válik munkanélkülivé. Magyarországra megy, a hírhedtté vált Moszkva térre, hogy munkát vállaljon. Sikerül munkát találnia, de megtapasztalja mindazt, amiről otthon hallott: hol „leoláhozzák”, hol pedig arról faggatják, hogy miképpen tud olyan jól magyarul. Sorsa végül tragédiába fullad.

Ez_tortent
Ez ​történt Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Ez ​történt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pavel Minarik - A ​felderítő visszatér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mac Montandon - Tom ​Waits - Álmodban ártatlan
E ​kötet riportjainak, esszéinek java megpróbál egyfajta fejlődést felvázolni, mely a Closing Time édeskés balladáit zongorázó, gitározó trubadúrjától a Bone Machine vagy a Mule Variation című lemezek zörejzenéivel kísérletező, avantgárd művészéig ível, felismerhetjük Tom Waits valamennyi arcát. A nyers zörej-zenék mellett egész pályafutása alatt ott duruzsoltak a mélabús balladák, és még rengeteg más stílus is jelen van. Mert igazán attól zseniális, ahogy a legkülönbözőbb stílusokat keveri a leglazább természetességgel.

László Lajos - Esték ​a klubban
Huszonéveseket ​kerestem meg dunántúli és alföldi üzemekben, gyárakban, bányákban, gazdaságokban, otthonukban és szórakozás közben, hogy megtudjam, mit csinálnak szabad idejükben. Találkoztam egyetemet végzett munkással, aki csehókban próbálta "kipihenni" fáradalmait; megismerkedtem tehenésszel, aki a fejés előtti szünetben trigonometriát tanul a szénaboglya tövében. Végletek? Tagadhatatlan. De a végtelenbe merülő határok közt a vágyak és törekvések milliónyi változata található. E vágyak eredőit, megvalósulásait és akadályait igyekeztem feltárni. A fiatalok nagy színskálájú válaszait, magatartásformáit, olykor megejtő sorsuk drámáját találhatja az olvasó a kötetben. És azt, hogy az egyén, noha küzdelmet vív önmagával és szűkebb környezetével, nem nélkülözi a társadalmi segítséget.

Moldova György - Tetovált ​kereszt
Becsületszavamat ​adom, hogy fogok még valaha olyan könyvet írni, mely csupa rózsaszínű, emlékkönyvbe kívánkozó írást tartalmaz. Ez a könyv egyenlőre nem az. Ez a riportgyűjtemény éppen beképzeltségem és veszekedő kedvem gyümölcse. Úgy jártam végig a színhelyeket, mint egy titkos ügynök, akinek valamiféle hatalom megbízást adott, hogy fürkéssze ki: hogy élnek az emberek a megadott helyeken. Nem tudom, hogy hívják ezt a hatalmat, lehet, hogy népnek, lehet, hogy irodalomnak, de az is lehet, hogy még egyszerűbb neve van: emberi érdeklődés.

Bán Károly - Meztelen-e ​a milliárdos király?
Számomra ​ezt a rossz emlékű háborút nem annyira az objektív tények minősítik, sokkal inkább a háború megvívásának módja.Isten óvja ezt az országot, éledező,ébredező demokráciáját a pavicsi,buzai igazságoktól, kinyilatkoztatásoktól,akik a tudományosság lila köde,illetve a tófürdő kénillatú párasipkája mögül leskelődve csináltak bohócot manipulálható, információra éhes emberek százezreiből,milliójából. Lehet,hogy ezért a mondatért Hévíz bajnokaspiránsát bíróság elé citálnak majd,de sebaj a helyükben én is tenném.Addigra talán a posztsztálinizmusból a jogállamiság felé haladva oda is eljutunk,hogy a hazai joggyakorlat nem csupán azt bünteti,aki valakit furkósbottal fejbe kólint,azt is,aki felbecsülhetetlen erkölcsi kárt okoz egy 22 ezer dolgozót foglalkoztató iparágnak.Amely tetejébe meg ez utóbbi két év legsikeresebb magyar ágazata is.

Hans Habe - Halál ​Texasban
Az ​amerikai elnökválasztás fináléjában jelenik most meg Habe igen aktuális műve, mely 1964-ben magyarul egyetlen nap alatt 50 000 példányban fogyott el. A szerző éppen hosszabb utat tett az Egyesült Államokban akkor, amikor John Fitzgerald Kennedyt, az USA elnökét Dallasban meggyilkolták. Az író nem annyira a gyilkosság körülményeinek járt utána, hanem Amerikát akarta felfedezni az elnökgyilkosság kapcsán. Néhány fejezetcím a riportregényből: Út a homályba; Kennedy és az üzletember; Fehér nő Harlemben; Loreley a Hudson partján; Milyen egy "tojásfej"?; Gyapotföldek és Hootenanny; A Colliers Heights milliomosai; A "Fekete Üdvözítő" tragédiája; Mr. Bronner szépségkirálynői; "K. O. the Kennedys!"; A New Orleans-i fabábu; A gyűlölet forrásainál; Ki ölte meg Kennedyt?

Hatvani Dániel - Életutak ​a homokhátságon
Több ​mint két évtizede fejeződött be a mezőgazdaság szocialista átszervezése, amely hatalmas változásokat hozott a szocialista társadalom és gazdaság építésében. Országunk egységes szocialista alapon gyorsabb ütemben fejlődött és - a gazdaságon belül - a mezőgazdaság olyan eredményeket ért el, amelyek a nemzetközi élvonalba emelték. Ilyen fejlődéshez az emberi hozzáértés, akarat, szorgalom és hit nélkülözhetetlen. A történelemnek tartozunk azzal, hogy ezt a nagy társadalmi és gazdasági változást elősegítő és megteremtő emberek munkáját méltassuk, megismertessük társadalmunknak és örökül hagyjuk az utókornak, mint ahogy ez a könyv is teszi.<br> Itt csak egy tucatnyi arcképet mutat be a szerző, mégis hű összetételét adj a magyar szocialista mezőgazdaság megszervezése nemcsak a parasztság, hanem az egész társadalom ügye volt. Ezt bizonyítja az a jelentős társadalmi megmozdulás, amely az átszervezés és a fiatal termelőszövetkezetek gyors megszilárdítása idején kibontakozott; s a politikai és anyagi támogatáson túl, a közvetlen személyi segítségben is megnyilvánult. Kétségtelen, hogy a legfőbb személyi erőt maga a parasztság jelentette. A parasztság a falu közös életéből jól tudta, kik azok a gazdatársak, a kik példaképei voltak a termelésben s akiket indokolt követni a nagy társadalmi és gazdasági változások idején, a mezőgazdaság szocialista átszervezésekor. Megszámlálhatatlan azoknak az eseteknek a száma, amelyekben a falu parasztjai árgus szemekkel figyelték, hogy belép-e egy-egy kiváló gazda a termelőszövetkezetbe. Ha igen, tömegesen követték a példát. Hány esetben fordult elő, hogy a legkiválóbb parasztembereket választották meg a szövetkezet elnökének, vezetőinak és nem csalatkoztak. A parasztság soraiból választott vezetők nagy felelősséget vállaltak. Mielőbb eredményt akartak elérni a közös gazdálkodásban, de eleget kellett tenniük az őket megválasztó szövetkezeti tagok személyi jövedelem-igényeinek is. Bizony nem ment könnyen. Különösen vonatkozik ez az olyan mostoha természeti adottságú vidékre, mint a Homokhátság. A néhány holdas paraszti parcella gazdálkodása és a több ezer holdas közös gazdaság termelésszervezése, irányítása között óriási a különbség. S ahány tag, annyi a probléma. Sok gyötrődés, álmatlan éjszaka, kudarcok és sikerek jellemezték ezt a munkát. Elmondhatjuk, hogy a parasztok közül választott vezetők mind magasabb színvonalon tettek eleget a követelményeknek; a szövetkezeti tagság, a társadalom elismerését vívták ki munkájuk nyomán. Sajnos, a nagy átalakulásnak voltak áldozatai is. A gondok, a nehézségek, sokszor a felkészültséget meghaladó követelmények több vezetőnek kikezdték egészségét és lerövidítettél életét. Ez a könyv bemutat ilyen sorsokat is.

Kovács István - Nászágy ​és koporsó
A ​szerző újságíróként több évet töltött az Egyesült Államokban, könyvében ott-tartózkodásának élményanyagából mazsolázva érdekes sztorikat mesél. A bizarr nyitókép egyben a címet is magyarázza: végakaratának megfelelően sportkocsijában temetnek el egy gazdag hölgyet. Az eset apropót szolgáltat annak bemutatására, mennyire központi szerepe van az autónak Amerikában (gyanús, aki gyalog jár, még a kutyát is autóból illik sétáltatni stb.) Az egyik visszatérő téma a fegyverek - és ennek következtében a bűncselekmények elszaporodása; több rövid fejezet foglalkozik a nemzetiségi-etnikai problémákkal (indiánok, illegális spanyol bevándorlók, négerkérdés stb.) Igen nagy teret szentel a szerző a bel- és részben a külpolitikának; Watergate-betörés (a szemtanú kálváriája), korrupció Lockheed- és Northrop-botrány, az iráni túszmentő akció kudarca stb. Portrék olvashatók még Carterékről, Fordról, Kissingerről. Két kisebbfajta szenzációt is tartogat a szerző: az egyik Carter anyjával 1976-ban készített beszélgetés, a másik a magyar korona amerikai kézre kerülésének és 1978-ban történt visszaszolgáltatásának részletes, dokumentumokra épülő leírása (részben itt, de a könyv más helyein is képet kapunk a magyar emigráció megosztottságáról). Sokszínű, olvasmányos riportkönyv.

Lukács Mária - Szélhámosok ​szabadlábon
A ​neves újságírónő ebben a riportgyűjteményében öt szélhámos életútját és viselt ügyeit mutatja be. Képzett és ügyes emberekről ír, akik jól ismerik a paragrafusokat, és síkos testű kígyóként közöttük bujkálnak, így eddig nem sikerült megfogni őket. Szemfényvesztés, biztos fellépés, visszaélés, megvesztegetés és szuggesztív rábeszélő képesség útján az egyéneknek és a közösségnek kárt okozva élnek - természetesen az átlagot messze meghaladó anyagi életszínvonalon. A közösségi erkölcs normáit felrúgó, jól körülbástyázott tetteik eddig lényegében következmények nélkül maradtak, s ha bíróság elé kerültek is, megtévesztő, hamis érvelésük vagy összeköttetéseik folytán aktájuk többnyire vádelejtéssel és felmentéssel zárult. Szabadlábon vannak tehát, és pusztán ezzel is visszatetszést váltanak ki őket és üzelmeiket ismerő környezetükből. A történetek - a nevektől eltekintve - a teljes valóságot tárják fel. Belőlük minden kommentár nélkül bizonyítható e bűnözők életmódjának, életelvének vitathatatlan társadalomellenessége. Megismerve a néhol hihetetlen részleteket feltáró leírásokat, az Olvasó sem kívánhat mást, mint amiért a riportsorozat létrejött: a teljes igazságszolgáltatást.

Spánn Gábor - Türelmi ​zóna
A ​jó nevű rádiós és újságíró e kötetben megjelent jegyzetei szerda reggelenként hangzottak el a Magyar Rádió Kossuth Krónika című műsorában. A 2000-ben megjelent könyv a szinte az utolsó példányig elfogyott.

Moldova György - A ​harmadik majom
A ​három majom az államilag elfogadott magatartás jelképe volt, és maradt: "ne láss!" - mondja az egyik, "ne hallj meg semmit!" - ajánlja a másik, és főleg "ne beszélj!" - tanácsolja a harmadik. Harmincöt évig veszekedtem ezzel a harmadik majommal, mert nem csak ajánlotta, de meg is követelte, hogy ne szólalhassunk olyan dolgokról, melyek kellemetlenek voltak neki és a többi majomnak. Jó volna azt írni, hogy minden harcomat győztesen vívtam meg, de sajnos nem így történt, a majmok keze messze elért, íróasztalom mélyére kényszerített kéziratot néha hosszú évtizedekig. Ezekből állítottam össze "A harmadik majom" című kötetemet, középpontjában egy Kubáról szóló riporttal, mely legjobb tudásom szerint először próbálta meg őszintén bemutatni a forradalmi dekoráció mögötti terrort és szegénységet. Elmondhatom végre azt is, hogy milyen egyenlőtlen harcot kellett vívnom főügyészekkel, cenzorokkal és mindenféle rangú hatalmasságokkal. Félek, hogy ez a kötet nem veszítette el az időszerűségét, a harmadik majom nem vész el, csak átalakul. Új majmok tűnnek fel a láthatáron, épp oly fenyegetőek, mint a régiek.

Covers_299393
elérhető
0

Thiery Árpád - A ​rend
Mindenütt ​történt velem valami fontos, amit nem fogok elfelejteni. Minden városhoz, faluhoz, utcához, házhoz fűz valami. Visszagondolva: a riporter látszólag sehol sem találta helyét, nyugtalanul járt-kelt, mégis otthonos volt mindenütt, ahol megfigyelhette az embereket. Amit pedig megismert és elfogadott, azt azóta is sajátjának érzi. Küzd érte. Tisztán és még mindig gyanútlanul. Az utazás és a megismerés felér a szülőházzal, és így nyugodt lelkiismerettel írhattam "A rend" című riportomban: ".. szülőföldemnek érzek ebben az országban minden talpalatnyi helyet, ahol tanulhattam valamit, ahol barátokra, szeretetre és jóindulatra találtam, ahol azon a nyelven beszéltek, mint én... ahol mindig éreztem és érezhettem, hogy a hazámban élek..." Kisebb megszakításokkal huszonegy éves korom óta írok riportokat. Napilapokba, folyóiratokba. Sokat köszönhetek régi mestereimnek. Talán nem is tudják, hogy mennyit tanultam tőlük. Nem is sejtik, hogy mennyit tanulhattam tőlük. A riport engem mindig megerősített társadalmi elkötelezettségemben és indulatomban is, hogy az író közéleti küzdelmeiben végül is van valami reményteljes és biztató. Megerősített a küzdelemben - az igazságért és a boldogulásért. A riport mindig segített abban, hogy a valóságot a maga teljességében és összetettségében láthassam. Novelláim, regényeim, történeteim, hőseim sejtjeiben állandóan ott működik a valóság ereje. Ez az erő az, amely írás közben a képzelet messzeségébe repít. Sokat köszönhetek a riportnak. A megfigyelés művészete.

Tímár Máté - A ​jövendő tavaszán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Moldova György - Ki ​ölte meg a Holt-tengert?
Persze ​a történet nem ezzel a levéllel kezdődött. Valamikor, még 1983 júniusában üldögéltem a budapesti Nemzeti Színház igazgatói irodájában - azt talán nem kell külön megjegyeznem, hogy nem igazgatói minőségben, hanem szerzőként. Néhány nappal azelőtt mutatták be a Titkos záradék című szatírámat, mely rövidre fogva arról szólt, hogy Hitler nem halt meg 1945 elején, hanem a hívei hűtőkoporsóba rakták és elrejtették, 1980-ban aztán feltámasztják, és a Führer eljön Magyarországra nyugatnémet turistának. A nézőknek tetszett a darab, a színház viszont utálta - a rendező később oda nyilatkozott, hogy ő csak jobb meggyőződése ellenére foglalkozott az üggyel, rosszul is lett tőle, szerencsére később hánytatót vett be és sikerült megkönnyebbülnie. Azt hiszem, épp arról beszélgettünk az igazgatóval, mit kérnék azért, hogy ne írjak egy új darabot a színháznak, mikor kinyílt az ajtó és a titkárnő dugta be a fejét: - Telefon! Az igazgató elvtársat keresik és a Moldova urat!

Sághy Ildikó - Szerelemtől ​a színpadig
Nem ​a szokványos interjú-kötetet veszi most kézbe az olvasó. Mint ahogyan szokványosnak egyáltalán nem mondható a szerző pályája sem. A könyv már hangvételében is mellőzi a portréírás illendő sablonjait. Sághy Ildikó beszélgetőpartnerei jó részénél tegező hangot üt meg, másoknál a magázásos formát használja. Pontosan úgy, ahogyan ez az életben kialakult. 55 interjúalanyát ugyanis nem csupán az írások megszületésének időtartamáig ismeri. Mert a szerző nemcsak írással foglalkozik. A legkülönbözőbb prózai és zenés műsorok, szerzői estek megrendezése közben, szinte kivétel nélkül mindegyikükkel együtt dolgozott és dolgozik ma is. Ám a megszólalók mégsem a hivatás papírmeséi közül lépnek elénk, hanem teljes életet élő emberekként. Akiknek váratlan, fel sem tételezett erényei és gyengéi csak még érdekesebbé varázsolják őket. Sághy Ildikó mindegyik alanyával olyat, s úgy mondat el, ahogyan eddig sohasem tették. Olyan kedves sark-kérdésekkel "fordítja ki" beszélgetőtársát, amelyekre az őszinte válaszokat kénytelen adni. Természetesen ez a legtöbb kiváló embernek sem esik nehezére. Sőt! Örül, hogy végre előre megadott szempontoktól függetlenül, őszintén elbeszélget valakivel. Gyerekkoráról, szakmájáról, szerelmeiről, híréről vagy hirtelenségéről... Hisszük tehát, hogy a kötet minden ember kíváncsiságára számíthat!

Benkő Dániel - Megőrültem
"Ez ​egy botrányország! Az az érzésem, hogy ez a könyv is botrányos lesz. Az írásom nem csak a harmadik évezredet fogja megváltoztatni, de Téged is, olvasó, aki arra vetemedtél, hogy beinvesztál önmagadba egy könyvnyi lóvét. Miről lesz benne szó? Ha azt hazudom magamról, azzal nem mondtam semmit. Ha azt mondom a politikáról, - az sem igaz. Ez Terólad szól."

Diósi Pál - Nem ​kell ész, csak jogosítvány?
"....Mert ​kérdezd meg a tradicionális szakmákban dolgozó vasas vagy cukrász maszekot vagy bármelyik szolgáltatótól, ... kisiparosnak tart-e bennünket. Nem. Sőt, szerinte iparosok se vagyunk... Azt mondják, hogy az ő munkájuk mestervizsgához van kötve, a miénkhez pedig nem kell ész, csak jogosítvány meg egy autó. Ja, meg valaki, aki megmondja, hogyan kell csinálni. Én azt tartom fuvarosnak, azt a keveset, aki képes megmondani. Akinek meg kell mondani, azt pedig sofőrnek..."

Révy Eszter - A ​sátánfiúk
- ​... eljön az a pillanat, amikor véglegesen úgy döntünk, hogy a sátánizmus gyakorlása az életcélunk. Hogy ezt véglegessé tegyük, hogy megpecsételjük, ehhez kell majd az emberáldozat. - Mi a célotok vele? - Hogy véglegesen, visszavonhatatlanul egymáshoz tartozunk és a Sátánhoz. - Mi vér szerint kötődünk egymáshoz és a Sátánhoz egyaránt. - Szó szerint értendő? - Igen. A saját vérünkkel és az áldozatok vérével. Ez egy valóban soha fel nem bontható, örök kapcsolat.

Székelyné Kertész Katalin - Látlelet ​és diagnózis
Az ​egészségügyi ellátás színvonala nem mérhető le a létesítmények mennyiségével, korszerűségével, de még az orvosok számával sem. A döntő az, hogy mit tesznek, illetve mit tehetnek a betegekért az egészségügy dolgozói.

Dusza Erika - Nem ​1 leányálom
A ​könyv a magyar bártáncosnők cudar világáról szól - ahogy a szerző látja. Vérfagyasztó sztorik, megerőszakolás, késelés, verés, huszadik századi rabszolga-kereskedelem. Egy nagyváros megszokott életéhez hozzátartoznak az éjszakai bárok, ahol lányok tánccal szórakoztatják a - többnyire - férfiközönséget. De mi folyik ezekben a bárokban? Ez derül ki Dusza Erika Nem 1 leányálom című könyvéből, sőt az is, hogy mi folyik a világ más nagyvárosaiban az ilyen bárokban. Úgy tűnik, nagyjából ugyanaz: nők vetkőznek, férfiak pedig nézik őket. Persze, manapság már nemcsak férfiak, nők és párok is érkeznek. Mindent szabad. Dusza Erika könyve tíz interjúra épül, tíz beszélgetés során próbál fényt deríteni arra, hogy miben különbözik a táncos lányok élete a földi halandóétól. A világ persze szemfényvesztő: minden pénzét leteríti a lányok lába elé, majd megveti őket. És hogy van-e magánélet? Magányos élet van inkább, színpadi magány.

Covers_246338
elérhető
0

Sütő Péter - Ászpárok
A ​kötet jól ismert házaspárokkal folytatott beszélgetéseket közöl, olyan emberek megnyilatkozásait gyűjti egybe, akik sikert sikerre halmoztak, s népszerűségük napjainkban is folyamatos vagy növekszik. Az interjúalanyok között akadnak neves tévés személyiségek, műsorvezetők, riporterek (Vágó István, Kovalik Károly, Horvát János), művészek, akik a zene szárnyán találtak utat a hallgatók szívéhez (Kovács József, Korda György). Zömében azért színészekkel beszélget Sütő Péter (Koltai Róberttel és másokkal). A szerző távolságtartó és ízléses, messze elkerüli még az intimitás határát súroló kérdéseket is. Kötetének érdekessége, hogy olyan házaspárokat talált, akiknél a feleségeknek is önálló hivatása van (Papadimitriu Athina színésznő, Sátori Anna neves jogász, Péreli Zsuzsa textilművész). Sütő érdeme - s ez egyben jelzi a beszélgetések igényes színvonalát -, hogy nem csupán húsz alkotó személyiség névjegye lesz a kötet; napjaink s a közelmúlt színházi világára, a művészsorsok tágabb horizontjára is rálátást enged az Ászpárok. Fekete-fehér fényképeket talál - a művészpályák iránt érdeklődő olvasó a kötetben.

Kenyeres Ilona - Sztárok ​tükörben
Újságíró ​és grafológus vagyok, nem áll távol tőlem az előadó- és a képzőművészet, valamint az élethez olyannyira elengedhetetlen humor műfaja sem. Lokálpatriótának tartom magam, szeretem Debrecent, ahonnan többek között Kondor Katalin, Selmeczi Tibor, Kállay Bori, Bojtor Mária elindult - mi több, Doszpot Péter is itt töltötte élete első két hónapját! Rajtuk kívül ebben a grafológiai interjúkötetben olyan hasonlóan ismert, népszerű emberek szólalnak meg, akiknek a titulusát nem is tartottam szükségesnek feltüntetni. Hiszen ki ne tudná, ki Szepes Mária, Vitray Tamás, Sztevanovity Zorán, Gálvölgyi János, Cserháti Zsuzsa, Csepregi Éva, Fenyő Miklós, Németh Lajos, Do Lák-Saly Róbert, Kovács Kati, Mélykuti Ilona, Kocsis Zoltán, Németh Lajos, Kulka János, Maksa Zoltán. Ha azonban mégsem derülne ki első "ránézésre", akkor segít az írás, amely ebben a kötetben többféle értelmezést kap.

Hanna Krall - Egy ​lépéssel az Úristen előtt
Az ​európai zsidóság pusztulásának kivételes fejezete a varsói gettófelkelés. A Zsidó Harci Szövetség néhány száz alig felfegyverzett harcosa három hétnél is tovább tartóztatta fel a páncélosokkal, nehéztüzérséggel megerősített német hadosztályokat. Marek Edelmann, akit e riportkönyv írója most megszólaltat, az ellenállás egyik vezetője volt. Lódzban él, szívspecialista. Évtizedekig nem beszélt a történtekről, most se szívesen teszi. S ha elolvassuk ezt a könyvet, megértjük, miért: alapvető fogalmaink életről, halálról, bátorságról, becsületről akkor és ott érvényüket vesztették. Edelman úgy érzi, tapasztalatai átadhatatlanok, minden közlése félreértést szülhet csak. S mégis, vagy éppen ezért olyasmit sikerül velünk megértetnie, amit az övénél készségesebb kitárulkozás soha. Ami történt, az emberi tudat számára túlélhetetlen. S ha valaki - egy a néhány száz közül, aki a gettó félmilliós tömegéből megmaradt - mégis túlélte, emlékezetében olyan tényeket őriz, olyan ítéletekhez hű, olyan döntésekért felel, melyek sértik az utókor igényeit. Inkább hallgat, s hagyja, hogy cselekedetei beszéljenek helyette a béke hétköznapjain.

Hankiss Elemér - Lengyel László - Kétszög ​- Idegen világban? / A távol közelében
HANKISS ​ELEMÉR __________________LENGYEL LÁSZLÓ __________________ALAPVETŐ ÉLETÉRZÉS Nem vagyok itthon __________________Itthon vagyok ebben a világban __________________ebben az országban Idegen világ __________________MEGHATÁROZÓ ÉLMÉNY 1945, 1956___________________________1968, 1981 __________________ALAPVETŐ ÉRTÉKEK Emberség, méltányosság____________Gazdasági-társadalmi haladás __________________MAGATARTÁSFORMÁK "Aufklérizmus"________________________Reformizmus Szembenállás és részvétel____________Részvétel és szembenállás Egy másik lehetséges __________________Belülről reformális jobb világ felmutatása Diagnózisok felállítása__________________Reformjavaslatok kidolgozása "Perszonalizmus"________________________Institucionalizmus (az emberi tudatot és __________________(az intézményeket kell átalakítani) magatartást kell átalakítani) _____________________POLITIKAI MAGATARTÁS 1945-1989 ______________________________1975-1988 Pártonkívüliség, ellenzékiség____________Párttagság, párton belüli ellenzék 1989-2002______________________________1989-2002 Pártonkívüliség, ________________________Pártonkívüliség a párbeszéd és a társadalmi ____________a szociálliberális eszmék, béke szorgalmazésa_____________________társadalmi ügyek támogatása

Kertész Magda - Mai ​házasságok?
A ​boldog családok mind hasonlók egymáshoz. Minden boldogtalan család a maga módján az." Lev Tolsztoj írja ezt "Karenina Anna" című művében. Az idézetet régóta ismerem, sokszor feltettem a kérdést magamnak: vajon csupán a boldogtalan családoknak és a boldogtalan házasságoknak van történetük? És a boldog házasságoknak nincsen? Nem nyugodtunk bele Tolsztoj állításába, nem fogatuk el állítása igazát, ezért hirdettünk pályázatot "Sikeres házasságok" címen és jeligére a "Nők Lapjá"-ban.

Beolvas%c3%a1s0012
elérhető
1

Odze György - Henrik
Barátaim ​óvtak attól, hogy vállaljam a beszélgetést Havas Henrikkel. Ha azt mondom róla, hogy nehéz ember, akkor még enyhén fogalmaztam. Nemigen tudni, hogy mi jár a fejében, nem könnyű követni a gondolatmenetét, néha elképesztően őszinte, máskor szégyenlős, mint egy kisfiú, egy perccel később pedig bezárkózik és hosszú ideig meg sem szólal. Persze, szakmai kihívás is van a világon. De végül nem ez döntött. Egy apróság döntött, amit megtudtam róla. (Odze György)

Siklós László - Válunk, ​válogatunk
Így ​kezdődik:... tánc, táborozás, Balaton, klubest, mozi, csónakázás, Ifjúsági Park; szerelmek szövődése, lobogó-lángoló vagy higgadtabb kapcsolatok szövevénye, amelyek egy része minőségileg átváltozik; a csókból, az ölelésből - műszakok, túlórázás, maszekolás, fusizás után - tökgyalu, húskiemelő villa, vállfa, szemetesbadella, előszobafal, televízió, könyv, szőnyeg, bútor, egyszóval otthon lesz; s a minőségi változások sorrendje úgy hozná magával, hogy a tárgyak visszaváltozzanak meghitt estékké, családi örömmé, házastársi szeretetté, de e ponton a lendület megtörik, az utolsó fázis minőségi változása elmarad, az addig mormolt, duruzsolt, harsányan énekelt varázsszavakat sokszor elfelejtik... A kötet riportjai olyan fiatalokról szólnak, akik már elfelejtették a varázsszavakat - és elváltak.

Kollekciók