Ajax-loader

'azeri szerző' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Natig Raszul-Zade - Lovas ​az éjszakában
"Király ​vagyok!" - kiáltja diadalmasan, torkaszakadtából játék közben a tízéves Zorik. Király vagyok, az élet királya, érezheti a harminckét éves Zohrab, a "nagy organizátorok vitathatatlan fejedelme, amíg be nem csukódik mögötte a börtönajtó. A két időpont között történetekről pedig "kórrajzot" ír a fiatal szerző, aki a szemünk láttára, elevenen boncolja fel a csillapíthatatlan becsvágyú kisfiúból életet habzsoló felnőtté lett hősét, és kegyetlen logikával vezeti a történetet a végkifejlet felé, ami után, meglehet, még mindig következik valami...

Essad Bey - Mohamed
Afrika ​északkeletén fekszik Egyiptom, a kék folyó, a zöld síkság és a sárga sivatag országa. A sivatag körülzárja mind a folyót, mind a síkságot. Keskeny földnyelv köti össze Egyiptomot Ázsia világával és nagy kiterjedésű sivatag választja el a két nagy folyam, az Eufrat és Tigris környékétől. Egyiptomban a fáraó uralkodott. Az Eufrat és Tigris mentén két hatalmas birodalom terült el: Assziria és Babilon. Közöttük nem volt egyéb, mint sivatag, vadon és barbárság. A nagy folyamok mentén elterülő világ hatalmasai nem sokat törődtek a vadonnal. A sivatag szélén egymással hadakozó államokat alapítottak, időről-időre büntető expediciókat küldtek ki és rémregényeket meséltek a sivatag rablásból élő lakosságának vigasztalan életéről. Egy öreg, tapasztalt egyiptomi így oktatta fiát: „Ne menj a sivatagba fiam, ott még senki sem találta meg a szerencséjét. Hamarosan olyan leszel ott, mint egy fa, amely elvesztette kérgét és féreg rágódik rajta."

Kollekciók