Ajax-loader

'arab szerző' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Maslama ibn Ahmad al-Majriti - Picatrix ​(angol)
The ​Picatrix is the most famous grimoire of astrological magic and one of the most important works of medieval and Renaissance magic. With all four books of the Latin Picatrix complete in one volume, translated & annotated by the noted scholars, magicians and astrologers John Michael Greer & Christopher Warnock, Picatrix takes its rightful place as an essential occult text for modern esotericists. Picatrix is an encyclopedic work with over 300 pages of Hermetic magical philosophy, ritual, talismanic and natural magic. Greer & Warnock's complete translation is clear & lucid with numerous annotations.

Ibn Khaldún - Bevezetés ​a történelembe
A ​muszlim gondolkodástörténet óriása, Ibn Khaldún volt az, aki Bevezetés a történelembe (Al-Muqqadima) című művében a világról való ismeretszerzés több fajtáját különböztette meg. Ennek legalacsonyabb szintje szerinte az érzékelés útján történő tapasztalatszerzés, mely nem csupán az emberre, hanem más élőlényekre is jellemző. Az embernek azonban gondolkodó képesség is megadatott, amely „azokkal a képekkel foglalkozik, amelyek túl vannak az érzéki észlelésen és azon a tevékenységen, amelyet az ész végez azokkal az analízis és a szintézis során. Erre, a gondolkodás képességére Ibn Khaldún szerint akkor tesz szert az ember, ha az „állati jelleg” már teljesen kifejlődött benne. Ezen belül leírta a megkülönböztető, a tapasztalati és az elmélkedő értelmet. Művében az emberi értelemből eredő (caklijját) tudást elkülönítette attól, amelyik a hagyományokból származtatható (naklijját). Ez utóbbi esetében nincs helye az értelemnek, ezt a fajta tudást egyszerűen tovább kell adni nemzedékről nemzedékre (kivéve azokat az ismereteket, melyek tartalmának vallásos alapelvekhez való kapcsolódása csak analógiás úton érthető meg). A tudás átadása véleménye szerint külön mesterség (szináca), ahhoz tehát nem ért bárki. A diákoknak fokozatosan, szellemi képességeikhez mérten kell „adagolni” az ismereteket, és törekedni kell a beható (nem rövidített vagy tömörített, nem felszínes) ismeretszerzésre. Ibn Khaldún is síkraszállt a sokszínű tudásanyag elsajátításáért, ennek előmozdítása érdekében ő is készített egy, a tudományok hierarchikus rendszerét bemutató leírást.

Ibn Tufajl - A ​természetes ember
A ​Béke Világtanács az idén ünnepli Abú Bakr ibn Tufajl, a XII. század jelentős arab bölcselője halálának 800. évfordulóját. Ibh Tufajl egyetlen fennmaradt regényének hőse, Defoe Robinsonjának és Rousseau Émile-jének egyik elődje. Ember-nem-lakta szigeten él, sikeresen küzd meg a természet erőivel, és tapasztalati úton jut el a világ megismeréséig. Ebből a filozófiai regényből átfogó képet kapunk a középkori haladó arab civilizáció bölcseleti és természettudományi nézeteiről, filozófiájának fejlettségéről.

Pseudo-Mağrīțī - Picatrix ​(német)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maslama ibn Ahmad al-Majriti - Picatrix ​(spanyol)
El ​Libro de Picatrix (Liber Picatrix) es un grimorio medieval español escrito durante el reinado de Alfonso X de Castilla, quien en 1256 ordenó traducir al castellano éste libro prohibido árabe: El objetivo del sabio (Gāyat al-hakīm), básicamente un tratado de magia talismánica compuesto doscientos años antes. La traducción original española se perdió para siempre, aunque la traducción latina, conocida como Liber Picatrix, se difundió con notable éxito a partir del siglo XV. Picatrix sintetiza algunas prácticas mágicas y astrológicas de la antigüedad, principalmente relacionadas con los talismanes de poder. En líneas generales, el Picatrix es una de las obras indispensables del cuerpo hermético y esotérico diseñado durante el Renacimiento... El Picatrix está dividido en cuatro libros que prescinden de todo sistema u orden para exponer sus conocimientos, dando por sentado que el iniciado en los misterios de la magia ya conoce sus fundamentos principales, en este caso, helenísticos, es decir, basados en los mitos griegos.

Kollekciók