Ajax-loader

'algériai szerző' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Brigitte Giraud - Nem ​ér annyit a szerelem
Mégis ​mennyit? A veszteség mérlegén latolja tizenegy könnyű darab női hangon, fanyarul, önkritikusan. Kiábrándulás, válás, özvegység, társkeresés - hogyan kellett volna, hogyan kellene ezután? Érdemes-e bebizonyítani a gyerekeknek, hogy a szerelem délibáb, merő hitegetés? És elhiszik-e? Sőt, elhisszük-e mi, felnőtt fejjel?

Covers_164792
Francia ​költők Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Francia ​költők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_36205
Idegen ​költők Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Idegen ​költők
Kosztolányi ​Dezső írja a műfordításról: "A fordítás mindig ferdítés is. Ha az értelmet híven, szóról szóra tolmácsoljuk egy másik nyelven, akkor szükségképp megváltozik a szavak alakja s ezzel együtt a mondat hangulati velejárója is. Ha csak a hangzást utánozzuk, a mondat muzsikáját, a betűk színét, akkor ennek a gondolat adja meg az árát. E két nehézség között tétováz az, aki idegen verset akar átültetni. Valahogy módot kell találnia, hogy mind a két követelménynek, az értelminek és zeneinek is eleget tegyen. Minden fordítás csak egyezmény, kompromisszum Eszmény és Valóság között, megalkuvások sorozata, a föladat legügyesebb megoldása - ha úgy tetszik, elmés csalás... A műfordítás alkotás és nem másolás. A művész azzal a verssel, melyet a nyelvén új formába önt, olyan kapcsolatban van, mint az életével, melynek rezzenéseit tulajdon verseiben rögzíti meg. Élmény számára egy idegen költő verse. Lélekkel, a saját lelkével kell átitatni, különben nem kel életre. Ennek az a következménye, hogy mindig rajta hagyja egyéniségét. Ha ezt eltünteti, akkor megbénítja a verset, megöli az ütemet. Az igazi műfordítás nem is úgy viszonylik az eredetihez, mint a festmény ahhoz a tárgyhoz, melyet ábrázol: a festmény hűbb, becsületesebb, igazabb, mint a fotográfia." Kosztolányi esztétikai nézeteivel, sőt műfordítói gyakorlatának némely vonásával is lehet vitatkozni - sokan meg is tették, egyesek elméletben, mások műfordításait elemezve vagy a verseket újrafordítva. Az azonban nem kétséges, hogy századunk magyar műfordítási irodalmának kiemelkedő alakja, immár klasszikus. Műfordításainak válogatása legutóbb nyolc évvel ezelőtt jelent meg. Azóta - különféle elfeledett kiadványokban s a hírlapi hagyatékban - újabb versfordításai bukkantak fel. Ez a kiadvány sem törekszik teljességre, de hetvenhét verssel bővítette az anyagot, köztük nem egy remekművel. A Szépirodalmi Könyvkiadó bibliapapíron jelenteti meg Kosztolányi Dezső műfordításainak mindeddig legteljesebb gyűjteményét.

Jacques Attali - Blaise ​Pascal avagy a francia szellem
Jacques ​Attali, aki a Világbank elnökeként szerzett hírnevet magának, 1973 óta évenként vagy még gyakrabban (!) jelentkezik egy-egy újabb globális témájú eszmetörténeti, filozófiai mű szerzőjeként is. Hatalmas és nagyszerű Pascal-monográfiája a legújabb ebben a sorban. A könyv felépítése hagyományos: rövid bevezetés után, módszeresen, kronologikus sorrendben végigköveti Pascal életét, ha szükséges, rövid történelmi vagy kultúrtörténeti kitérőket téve, és természetesen mindezt az életmű tükrében, bőségesen idézve és elemezve az írásait. Pascal élete hihetetlenül izgalmas, e tudományos szempontból is igen alapos, ám egyúttal remek történelmi regényként is olvasható könyv legnagyobb meglepetése az, hogy Pascal életét eddig nem ismertük, illetve csak homályos és téves képzeteink voltak róla. Ennyire átfogó monográfia még nem született Pascalról, a Pascal-életműnek pedig csak kis része olvasható magyarul. Az új Attali-könyv magyar kiadása tehát igazi hiányt pótol.

Yasmina Khadra - The ​Swallows of Kabul
Set ​in Kabul under the rule of the Taliban, this extraordinary novel takes readers into the lives of two couples: Mohsen, who comes from a family of wealthy shopkeepers whom the Taliban has destroyed; Zunaira, his wife, exceedingly beautiful, who was once a brilliant teacher and is now no longer allowed to leave her home without an escort or covering her face. Intersecting their world is Atiq, a prison keeper, a man who has sincerely adopted the Taliban ideology and struggles to keep his faith, and his wife, Musarrat, who once rescued Atiq and is now dying of sickness and despair. Desperate, exhausted Mohsen wanders through Kabul when he is surrounded by a crowd about to stone an adulterous woman. Numbed by the hysterical atmosphere and drawn into their rage, he too throws stones at the face of the condemned woman buried up to her waist. With this gesture the lives of all four protagonists move toward their destinies. The Swallows of Kabul is a dazzling novel written with compassion and exquisite detail by one of the most lucid writers about the mentality of Islamic fundamentalists and the complexities of the Muslim world. Yasmina Khadra brings readers into the hot, dusty streets of Kabul and offers them an unflinching but compassionate insight into a society that violence and hypocrisy have brought to the edge of despair.

Kamel Daoud - Új ​vizsgálat a Meursault-ügyben
Meursault ​a főszereplője és narrátora Albert Camus „L’étranger” (Az idegen) c. világhírű regényének, amely Magyarországon „Közöny” címen vált ismertté. A történet a francia Algériában játszódik az 1940-es évek elején. Az Algírban élő francia Meursault a tengerparti strandon a kora délutáni izzó napfényben gyilkosságot követ el, áldozata egy arab férfi. A regény szereplőinek, így Meursault szerelmének, szomszédainak, ismerőseinek nevet adott Camus, de az áldozat névtelen maradt, ő csak „az arab”, akiről több szó nem is esett. Kamel Daoud könyve, amelyet kezében tart az olvasó, róla szól. E könyv narrátora, az „arab” öccse hét éves volt, amikor Meursault lelőtte a bátyját, attól kezdve egész élete a halott árnyékában zajlott és ment tönkre. Hetven évvel a gyilkosság után egy oráni kocsmában beszéli el egy Camus-kutatónak, hogyan kellett bosszút állnia bátyja haláláért. Közben Harun éppen úgy idegen lett 1962 óta független hazájában, mint Meursault a francia Algériában.

Jacques Attali - La ​crise, et après ?
«Comment ​en est-on arrivé là? Le monde semblait aller très bien, la croissance économique était la plus rapide de l’Histoire; tout annonçait qu’elle allait se poursuivre, sur la planète entière, grâce à une épargne abondante et à des progrès techniques extraordinaires. Et voilà que nous sommes à l’aube d’une dépression planétaire, la plus grave depuis quatre-vingts ans. Entre les deux, en apparence, pas grand-chose, sinon des familles américaines incapables de rembourser un crédit sur leur logement. L’objet de ce livre est d’expliquer, aussi simplement que possible, ce mystère, pour le résoudre, pour éviter que la crise ne dérape en catastrophe politique mondiale. Et pour que l’on ne nous y reprenne plus!»

Assia Djebar - L' ​Amour, La Fantasia
L'Amour, ​la fantasia Nous glissons du passé lointain au passé proche, de la troisième personne à la première ; extraordinaire évocation du père, instituteur de français, de la mère, des cousines, des femmes cloîtrées vives et dont le cri et l'amour nous poursuivent. Assia Djebar, sans conteste la plus grande romancière du Maghreb, nous donne ici son oeuvre la plus aboutie. De l'odeur d'amour, de viol plus que de séduction, de l'émotion de la prise d'Alger, il y a cent cinquante ans, à l'arrachement d'il y a vingt ans, c'est comme si la voix d'une femme appelée Algérie venait nous crier ce qui échappe aux historiens, aux analystes, aux commentateurs, aux politiques, bref aux hommes. [...] Un beau livre comme celui-ci, entre la France et l'Algérie, écrit dans un français somptueux, tel qu'il brûle et rayonne entre nos mains, et, malgré le crime, le sang, tous les déchets de l'imposture, c'est du pain partagé.

Louis Althusser - Olvassuk ​Marxot
Legelső ​írásaimban azt mondtam: a marxista filozófia kérdése a legfontosabb. Ma is így gondolom. De ha 1960-65 között helyesen fogalmaztam is meg az alapkérdést, ma már elmondhatom, hogy nem láttam azt át elég világosan... A marxista filozófiát az "elméleti gyakorlat elméleteként" határoztam meg kizárólag mint "elméletet" tehát, vagyis úgy viszonyultam hozzá, mint valami tudományhoz. Elméletileg túlbecsülve a filozófiát, végeredményben alábecsültem politikailag.

Yasmina Khadra - What ​the Day Owes the Night
As ​a boy Younes' life is irrevocably changed when he leaves his broken home in the Algerian countryside for the colourful and affluent European district of Río Salado. Renamed Jonas, he begins a new life and forges a unique friendship with a group of boys, an enduring bond that nothing – not even the Algerian Revolt – will shake.Yet with the return to Río Salado of Emilie – a beautiful, beguiling girl who captures the hearts of all who see her – an epic love story is set in motion that will challenge the bond between the four friends and force Jonas to choose between two worlds: Algerian or European; past or present; and at last decide if he will surrender to fate or take control of his own destiny.

Yasmina Khadra - The ​Sirens of Baghdad
The ​third novel in Yasmina Khadra's bestselling trilogy about Islamic fundamentalism has the most compelling backdrop of any of his novels: Iraq in the wake of the American invasion. A young Iraqi student, unable to attend college because of the war, sees American soldiers leave a trail of humiliation and grief in his small village. Bent on revenge, he flees to the chaotic streets of Baghdad where insurgents soon realize they can make use of his anger. Eventually he is groomed for a secret terrorist mission meant to dwarf the attacks of September 11th, only to find himself struggling with moral qualms. The Sirens of Baghdad is a powerful look at the effects of violence on ordinary people, showing what can turn a decent human being into a weapon, and how the good in human nature can resist.

Kollekciók