Ajax-loader

'algériai szerző' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jacques Attali - Megvilágosultak
Az ​Almohádok hatalomátvétele a XII. századi Córdobában nem az első eset, hogy a nagy múltú város gazdát cserél, más uralkodó, más náció, másik vallás fennhatósága alá kerül. Tarka összetételű lakossága egyöntetűen hazájának érzi, s abban bízik, hogy megint elsimul minden, ahogyan évszázadokon át annyiszor: az erőszakot megszelídíti a szabadelvűség, és tovább virágozhat a testi-szellemi jólét, közösen a három nagy egyistenhit, a zsidó, a keresztény, a muszlim. Annál nagyobb a döbbenet a rettenetes napon, mikor tömeges kivégzésre kerül sor. Ennek két tanújáról szól a magyar olvasónak nemcsak írásairól, de közéleti tevékenységéről is ismert Jacques Attali kalandregénye. Egyikük, nagy reményű zsidó suhanc, a nép közé vegyülve nézi végig nagybátyja kivégzését, aztán menekül a zsidó hitközséggel egyetemben: Maimonidesként vonul majd be a filozófia történetébe...

Jacques Attali - A ​nomád ember
Vándorélet...Az ​ember az utazások szülötte; úgy testileg, mint lelkileg vándorlásra teremtetett...A nagy ívű, érdekfeszítő könyv óriási, élményekben gazdag és kalandos időutazásra csábít. Olvasása közben az általában tanítottól egészen eltérő kép rajzolódik elénk a szkíták, a hunok, a magyarok kultúrájáról és e népek történelemben betöltött szerepéről. Az elmúlt dolgok összefüggéseinek rendezésével egyben rohanó korunk és civilizációnk jövője is új megvilágítást kap Attali mester gondolatainak fényében....

Boualem Sansal - 2084
Az ​idő: valahol a jövőben, ahol 2084 már csak bizonytalan szóbeszéd: rejtélyes szám, ősrégi dátum, talán égi jel. Abisztán hatalmas birodalmában egy az Isten: Yölah, és Abi az ő Küldötte. Tilos az önálló gondolat, bűn az egyéni érzés, Yölah népe pedig üdvözülten éli múlt és jövő nélküli változatlanságba dermedt mindennapjait. Lehetséges-e, érdemes-e vajon kételkedni, bármit keresni ebben a világban, ahol kérdések már rég nincsenek, s ahol mindenre megvan a válasz? A regény csetlő-botló, ám céltudatos főhőse mégis útnak indul, hogy kérdésekre s újabb kérdéseket hozó válaszokra leljen. Boualem Sansal a kortárs francia nyelvű irodalom egyik meghatározó hangja. Hol ironikus, hol pedig profetikusan komor vagy éppen filozofikusan elemző látomása egy régi-új veszedelem, a szélsőséges vallási radikalizmus lehetséges következményeit viszi el a néhol már szinte abszurd végletekig. Akárcsak Orwell regénye, Sansal műve is szenvedélyes figyelmeztetés: olyan disztópia, amely a világ egyes részein már megvalósulni látszó borzalmakból táplálkozik. A vallás otthona a valódi hitnek és ürügye a vakhitnek. A vakhitnek azonban már semmi szüksége ürügyre: egyszerűen csak van. És ahol vakhit van - fűtse bármely ideológia -, ott minden más megszűnik. Ha hagyjuk. Boualem Sansal, a kortárs francia nyelvű irodalom egyik nagy jelentőségű képviselője egy algériai faluban, Theniet El Hadban született 1949-ben. Mérnöki képesítése és közgazdasági doktorátusa megszerzése után számos területen tevékenykedett: dolgozott az oktatásban, volt tanácsadó és cégvezető, valamint egy ideig magas pozíciót töltött be az algériai közigazgatásban, ahonnan a hatalomnak kevéssé tetsző írásai miatt 2003-ban mennie kellett. Jelenleg is Algériában él, ahol regényeit és egyéb írásait cenzúrázzák, őt magát pedig rendszeresen érik fenyegetések és személyes támadások. Annál nagyobb népszerűségnek örvendenek könyvei Európában, nem utolsósorban Franciaországban és Németországban. Számos irodalmi díjban és kitüntetésben részesült. Goncourt-, Renaudot-, Femina-, Flore- és Médicis-díjra is jelölt, 2084 című regényéért 2015-ben elnyerte a Francia Akadémia Regény- díjat. „Jelentős eseményről volt szó, nagyon régóta nem volt boszorkánysági per, már nem is remélte senki, hogy valaha is lefolytathat ilyet, pedig a vallás elszegényedik, elveszti életerejét, ha senki sem támadja hátba. Inkább a stadionban meg a harcmezőn, semmint a hitoktatás derűs légkörében kap újból erőre.” „…aki pedig kérdez és jártatja a száját, az eretnek.”

Yasmina Khadra - A ​merénylet
A ​terrorizmus fenyegető jelenléte kísért Yasmina Khadra világhírű regényében, amely a közel-keleti arabizraeli konfliktust mutatja be egy férfi történetén keresztül. Az arab származása kényszereiből kitört Amín álomba illő körülmények között él: sikeres orvos, jómódú tel-avivi polgár, szerető és szeretett férj, megbízható barát. Egy öngyilkos merénylet azonban egyetlen villanás alatt zúzza porrá idilljét. A sérültek ellátásában kimerült sebészt a rendőrség arra kéri, azonosítsa a felesége holttestét, akiről kiderül, hogy maga volt a merénylő. A gyászában és értetlenségében fuldokló férj ámokfutásszerű nyomozásba kezd, hogy kiderítse, ki és mi vette rá imádott feleségét arra, hogy gyermekek életét kioltva hirdesse azokat a palesztin szabadságelveket, amelyeknek otthon sosem adott hangot. A nyomozás megrendítő eredményekhez vezet, s a sebész szeméről végül lehull a hályog. De miféle tisztánlátás az, amely a történet végén rá vár? Miféle ébredés? Vagy miféle álom? Yasmina Khadra, az algériai származású, női álnév mögé rejtőző szerző a terrorizmus elleni harcot személyesen tapasztalta meg közel négy évtizedes katonai szolgálata során. Az írónak nem az a szerepe, hogy döntőbíró legyen - vallotta Khadra saját regényéről -, hanem a hibákra kell rámutatnia, az emberi tényező szeizmográfja kell hogy legyen. Megértetni valamit szép dolog, ám érzékennyé tenni a másikat ez még remekebb.

Nedzsma - Badra ​szerelme
Kivételes ​művet vehet a kezébe az olvasó. A megrázó, helyenként szókimondó regénynek már a megjelenése is nagy jelentőséggel bír, hiszen első alkalommal tárul fel előttünk egy mohamedán vallású, negyvenes éveiben járó, kívánatos, érzéki arab nő magánélete. Nyíltan ír a szexualitásról, megtöri az iszlám kultúrkörben a szexet övező hallgatás falát és az azt körülvevő tabukat, mely felér egy politikai tettel. Ez az írás tulajdonképpen egy test és egy lélek története. Egy olyan valóságos szerelemé, amely a szív szaván kívül mással nem törődik. Szól egy szenvedélyes, kifinomult szexualitással bíró férfival történt találkozásról és a kettejük között létrejött, végtelenül érzéki szerelmi kapcsolatról. A könyv igazi erőssége maga a stílusa, amelyben egyszerre van jelen az események nyers leírása és a líraiság, a hagyományos keleti mesélő mód és a modern elbeszélő stílus.

Brigitte Giraud - Nem ​ér annyit a szerelem
Mégis ​mennyit? A veszteség mérlegén latolja tizenegy könnyű darab női hangon, fanyarul, önkritikusan. Kiábrándulás, válás, özvegység, társkeresés - hogyan kellett volna, hogyan kellene ezután? Érdemes-e bebizonyítani a gyerekeknek, hogy a szerelem délibáb, merő hitegetés? És elhiszik-e? Sőt, elhisszük-e mi, felnőtt fejjel?

Mouloud Mammeri - Ópium ​és ököl
Majdnem ​teljesen felfedezetlen világ számunkra az arab nyelvű és francia nyelvű ágra oszló jelenkori algériai irodalom. Mouloud Mammerit a francia nyelvű ág egyik legjelentősebb alakjának tartják, ezt a regényét pedig az élő algériai próza egyik legfontosabb alkotásának. A nemzeti felszabadító háború éveinek képét rajzolja meg Mammeri az irodalom közelítő eszközeivel: francia helyőrségeket és erdei partizánfészkeket, a könyörtelenül felhőtlen égbe metsző izzó hegy-éleket, egy franciás műveltségű, kétlelkű arab orvos vívódásait, szerelmeit és magáraeszmélését, egy szikrázó világváros szépségét és közönyét, egy idők homályába vesző hagyományait őrző, méltóságteljesen szegény berber falu tragédiáját.

Yasmina Khadra - Kabul ​fecskéi
A ​forró Kabulban a pusztítás és a lelkek romjai között fiatal férfi mászkál céltalanul. Álmait az orosz megszállás zúzta szét és a tálib uralom tette tönkre végleg. A kétségbeesett és kimerült Mohsen a piacon nézelődik, amikor egy házasságtörő asszonyt megkövező tömegbe keveredik. Megdermedve a hisztérikus légkörtől, a halálra ítélt nő arcába dob egy követ. Ez a tette meghatározza további sorsát... Mivé tesz a tömeg, mivé tesz a félelem, mi törheti darabjaira az addig biztosnak vélt életet? A Kabul fecskéi, a Franciaországban oly népszerű regény, briliánsan leplezi le a különbséget vallásosság és az életveszélyes vallási fanatizmus között. Felejthetetlen beszámoló arról, milyen az élet az ezredfordulón egy embertelen teokráciában.

Covers_164792
Francia ​költők Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Francia ​költők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_36205
Idegen ​költők Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Idegen ​költők
Kosztolányi ​Dezső írja a műfordításról: "A fordítás mindig ferdítés is. Ha az értelmet híven, szóról szóra tolmácsoljuk egy másik nyelven, akkor szükségképp megváltozik a szavak alakja s ezzel együtt a mondat hangulati velejárója is. Ha csak a hangzást utánozzuk, a mondat muzsikáját, a betűk színét, akkor ennek a gondolat adja meg az árát. E két nehézség között tétováz az, aki idegen verset akar átültetni. Valahogy módot kell találnia, hogy mind a két követelménynek, az értelminek és zeneinek is eleget tegyen. Minden fordítás csak egyezmény, kompromisszum Eszmény és Valóság között, megalkuvások sorozata, a föladat legügyesebb megoldása - ha úgy tetszik, elmés csalás... A műfordítás alkotás és nem másolás. A művész azzal a verssel, melyet a nyelvén új formába önt, olyan kapcsolatban van, mint az életével, melynek rezzenéseit tulajdon verseiben rögzíti meg. Élmény számára egy idegen költő verse. Lélekkel, a saját lelkével kell átitatni, különben nem kel életre. Ennek az a következménye, hogy mindig rajta hagyja egyéniségét. Ha ezt eltünteti, akkor megbénítja a verset, megöli az ütemet. Az igazi műfordítás nem is úgy viszonylik az eredetihez, mint a festmény ahhoz a tárgyhoz, melyet ábrázol: a festmény hűbb, becsületesebb, igazabb, mint a fotográfia." Kosztolányi esztétikai nézeteivel, sőt műfordítói gyakorlatának némely vonásával is lehet vitatkozni - sokan meg is tették, egyesek elméletben, mások műfordításait elemezve vagy a verseket újrafordítva. Az azonban nem kétséges, hogy századunk magyar műfordítási irodalmának kiemelkedő alakja, immár klasszikus. Műfordításainak válogatása legutóbb nyolc évvel ezelőtt jelent meg. Azóta - különféle elfeledett kiadványokban s a hírlapi hagyatékban - újabb versfordításai bukkantak fel. Ez a kiadvány sem törekszik teljességre, de hetvenhét verssel bővítette az anyagot, köztük nem egy remekművel. A Szépirodalmi Könyvkiadó bibliapapíron jelenteti meg Kosztolányi Dezső műfordításainak mindeddig legteljesebb gyűjteményét.

Jacques Attali - Az ​első nap a halálom után
"Sarah ​továbbra is az ágyon heverő férfit - hullát? - nézi. Rémültnek látszik. Számára már nem létezem. Számára már csak egy holttest vagyok az ágyában. Megint megfogja a halott csuklóját, hosszasan tapogatja, aztán elengedi. Lehajol, hogy meghallgassa a szívét, aztán fölegyenesedik. Rettenetesen sápadt. Odamegyek a mozdulatlan testhez, s közelebről is megnézem. Kár tagadni, nyilvánvalóan az enyém. Nyolc óra harmincnégy perc van, hétfő, december tizenharmadika. Ma reggel nem ébredtem föl. Halott vagyok. Kezdődik hát az első nap a halálom után."

Covers_391317
Az ​első este Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​első este
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Abdelhamid Benzine - A ​tábor
S ​ez az élet folyt tovább... Odakinn az orvosok a rákot gyógyították, mindenütt békéről beszéltek. Gagarin az ég felé szállt, Boghariban elszabadult a pokol.... Abdelhamid Benzine "Boghariban elszabadult a pokol... a légiósok ütöttek, egyre csak ütöttek, és senki sem hallotta meg kiáltásaikat. A jajra nem kélt visszhang." Abdelhamid Benzine ezzel a megrázó üzenettel elsőnek töri át a hallgatás falát, és felfedi, milyen kálváriát járnak a foglyul esett algériai katonák azokban a táborokban, ahová a francia kormány zárja őket. Szögesdrótok mögött, Boghari gyötrő magányában várják az algériai Nemzeti Felszabadító Hadsereg katonái, a szerző társai a nyomorban s a reményben, hogy a világ tumást szerezzen a népük ellen folyó háború történetének e szörnyűségekkel, borzalmakkal teli lapjáról. E rémító krónikában, vér és sár közepette, vicsorgó porkolábok, kínzók és hóhérok versengve gyötrik, alázzák meg és gyilkolják áldozataikat gyors vagy lassú halállal. Megáll az ész, ha felfogni próbálja, hogyan lehetnek emberek ily kegyetlenek, hogyan süllyedhetnek ilyen mélyre a vadságban. "Annyit sem értünk a szemükben, mint a kutyák" - írja Benzine. "A kutyáknál is alávalóbbak vagytok" - lihegi korbácsolás közben a légió rabhajcsárja, és ez a mondat mindent megmagyaráz. Az elvetemült zsoldosoknak és gazdáiknak, akik mást nem tudnak, csak gyalázni a szabadságáért felkelt nép méltóságát, akinek abban telik örömük, ha sárba taposnak embereket, Benzine arcába vágja minden becstelenségüket. Hazafiként teszi, aki hazáját szolgálja, s aki tudatában van, hogy tartozik megmondani az igazságot a világnak. De hősként is, aki tudja, hogy bátorsága életébe kerülhet....

Covers_175536
Örök ​megújulás Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Örök ​megújulás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jacques Attali - Blaise ​Pascal avagy a francia szellem
Jacques ​Attali, aki a Világbank elnökeként szerzett hírnevet magának, 1973 óta évenként vagy még gyakrabban (!) jelentkezik egy-egy újabb globális témájú eszmetörténeti, filozófiai mű szerzőjeként is. Hatalmas és nagyszerű Pascal-monográfiája a legújabb ebben a sorban. A könyv felépítése hagyományos: rövid bevezetés után, módszeresen, kronologikus sorrendben végigköveti Pascal életét, ha szükséges, rövid történelmi vagy kultúrtörténeti kitérőket téve, és természetesen mindezt az életmű tükrében, bőségesen idézve és elemezve az írásait. Pascal élete hihetetlenül izgalmas, e tudományos szempontból is igen alapos, ám egyúttal remek történelmi regényként is olvasható könyv legnagyobb meglepetése az, hogy Pascal életét eddig nem ismertük, illetve csak homályos és téves képzeteink voltak róla. Ennyire átfogó monográfia még nem született Pascalról, a Pascal-életműnek pedig csak kis része olvasható magyarul. Az új Attali-könyv magyar kiadása tehát igazi hiányt pótol.

Yasmina Khadra - The ​Swallows of Kabul
Set ​in Kabul under the rule of the Taliban, this extraordinary novel takes readers into the lives of two couples: Mohsen, who comes from a family of wealthy shopkeepers whom the Taliban has destroyed; Zunaira, his wife, exceedingly beautiful, who was once a brilliant teacher and is now no longer allowed to leave her home without an escort or covering her face. Intersecting their world is Atiq, a prison keeper, a man who has sincerely adopted the Taliban ideology and struggles to keep his faith, and his wife, Musarrat, who once rescued Atiq and is now dying of sickness and despair. Desperate, exhausted Mohsen wanders through Kabul when he is surrounded by a crowd about to stone an adulterous woman. Numbed by the hysterical atmosphere and drawn into their rage, he too throws stones at the face of the condemned woman buried up to her waist. With this gesture the lives of all four protagonists move toward their destinies. The Swallows of Kabul is a dazzling novel written with compassion and exquisite detail by one of the most lucid writers about the mentality of Islamic fundamentalists and the complexities of the Muslim world. Yasmina Khadra brings readers into the hot, dusty streets of Kabul and offers them an unflinching but compassionate insight into a society that violence and hypocrisy have brought to the edge of despair.

Kamel Daoud - Új ​vizsgálat a Meursault-ügyben
Meursault ​a főszereplője és narrátora Albert Camus „L’étranger” (Az idegen) c. világhírű regényének, amely Magyarországon „Közöny” címen vált ismertté. A történet a francia Algériában játszódik az 1940-es évek elején. Az Algírban élő francia Meursault a tengerparti strandon a kora délutáni izzó napfényben gyilkosságot követ el, áldozata egy arab férfi. A regény szereplőinek, így Meursault szerelmének, szomszédainak, ismerőseinek nevet adott Camus, de az áldozat névtelen maradt, ő csak „az arab”, akiről több szó nem is esett. Kamel Daoud könyve, amelyet kezében tart az olvasó, róla szól. E könyv narrátora, az „arab” öccse hét éves volt, amikor Meursault lelőtte a bátyját, attól kezdve egész élete a halott árnyékában zajlott és ment tönkre. Hetven évvel a gyilkosság után egy oráni kocsmában beszéli el egy Camus-kutatónak, hogyan kellett bosszút állnia bátyja haláláért. Közben Harun éppen úgy idegen lett 1962 óta független hazájában, mint Meursault a francia Algériában.

Jacques Attali - La ​crise, et après ?
«Comment ​en est-on arrivé là? Le monde semblait aller très bien, la croissance économique était la plus rapide de l’Histoire; tout annonçait qu’elle allait se poursuivre, sur la planète entière, grâce à une épargne abondante et à des progrès techniques extraordinaires. Et voilà que nous sommes à l’aube d’une dépression planétaire, la plus grave depuis quatre-vingts ans. Entre les deux, en apparence, pas grand-chose, sinon des familles américaines incapables de rembourser un crédit sur leur logement. L’objet de ce livre est d’expliquer, aussi simplement que possible, ce mystère, pour le résoudre, pour éviter que la crise ne dérape en catastrophe politique mondiale. Et pour que l’on ne nous y reprenne plus!»

Jacques Attali - Ki ​kormányozza holnap a világot?
Kaotikus ​a világ? Vagy éppenséggel ijesztően egyszerű? Megfoghatatlan erők irányítják, követhetetlen sebességgel változik, vagy nagyon is világos, hol vannak a bajok? Szolgál-e valamire a temérdek tapasztalat és történelmi tanulság, ma, amikor minden tudás és információ elérhető, amikor gyakorlatilag nincs technikai gátja a kommunikációnak? Dönthetünk-e a saját sorsunk és gyermekeink-unokáink sorsa felől, vagy irányíthatatlanná váltak az életünket meghatározó erők? Ilyen és hasonló átfogó kérdésekben próbál rendet teremteni Jacques Attali, a páratlanul sokoldalú polihisztor, akinek a nevét a kelet-európai országok magángazdaságának segítésére alapított Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) alapítójaként és első elnökeként ismerhettük meg. Az író, professzor, közgazdász és elnöki tanácsadó segélyakciókat szervez, küzd a nukleáris fegyverek ellen, nonprofit szervezetével 80 országban támogatja a mikrofinanszírozást, szorgalmazza az európai felsőoktatás egységesítését és számos más globális témában tesz javaslatokat ötven könyvében és egyéb publikációiban. Könyve páratlan rálátást kínál a történelmi nagybirodalmak működésére és von le világos és megszívelendő tanulságokat arra nézve, miként lehetne kikerülni az emberiség jövőjét - közeljövőjét! - fenyegető veszélyeket azzal a páratlan mennyiségű tudással, emberi és technikai lehetőséggel, amelyet mindeddig felhalmoztunk. A múlt, a jelen és a jövő élvezetes és tanulságos történelemkönyve.

Assia Djebar - L' ​Amour, La Fantasia
L'Amour, ​la fantasia Nous glissons du passé lointain au passé proche, de la troisième personne à la première ; extraordinaire évocation du père, instituteur de français, de la mère, des cousines, des femmes cloîtrées vives et dont le cri et l'amour nous poursuivent. Assia Djebar, sans conteste la plus grande romancière du Maghreb, nous donne ici son oeuvre la plus aboutie. De l'odeur d'amour, de viol plus que de séduction, de l'émotion de la prise d'Alger, il y a cent cinquante ans, à l'arrachement d'il y a vingt ans, c'est comme si la voix d'une femme appelée Algérie venait nous crier ce qui échappe aux historiens, aux analystes, aux commentateurs, aux politiques, bref aux hommes. [...] Un beau livre comme celui-ci, entre la France et l'Algérie, écrit dans un français somptueux, tel qu'il brûle et rayonne entre nos mains, et, malgré le crime, le sang, tous les déchets de l'imposture, c'est du pain partagé.

Louis Althusser - Olvassuk ​Marxot
Legelső ​írásaimban azt mondtam: a marxista filozófia kérdése a legfontosabb. Ma is így gondolom. De ha 1960-65 között helyesen fogalmaztam is meg az alapkérdést, ma már elmondhatom, hogy nem láttam azt át elég világosan... A marxista filozófiát az "elméleti gyakorlat elméleteként" határoztam meg kizárólag mint "elméletet" tehát, vagyis úgy viszonyultam hozzá, mint valami tudományhoz. Elméletileg túlbecsülve a filozófiát, végeredményben alábecsültem politikailag.

Étienne Balibar - Jacques Rancière - Louis Althusser - Pierre Macherey - Roger Establet - Olvasni ​A tőkét
Louis ​Althusser és fiatal munkatársai először 1965-ben megjelent Olvasni A tőkét című könyve jó eséllyel helyezhető el a 20. század legerőteljesebb hatású francia filozófiai munkái között. Ez a hatás nagyrészt annak köszönhető, hogy a szerzők egyfajta „szimptomatikus olvasatnak” vetik alá Marx A tőkéjének szövegét azzal a céllal, hogy e vállalkozás legfontosabb téziseit és egyes tünetszerű kétértelműségeit szabatos kifejezéshez segítsék. Ehhez pedig nem haboznak a marxi elemzések tárgyát és gyakorlatát aprólékos elemzés alá venni, és ha kell, filozófiai átalakításukat javasolni. Ennyiben Marx ilyen episztemológiai értelmezése világossá tenni igyekszik azt is, hogy ez a filozófia mely pontokon válhat letéteményesévé annak, hogy mozgásba hozza – Michel Foucault egykori, Althussert értelmező kifejezésével élve – „a valós logikáját”. Az Olvasni A tőkét új és teljes magyar fordítása, melyhez Étienne Balibar külön utószót írt, egyszerre segíthet elmélyedni a marxi és az althusseri gondolkodásban. Ezen túlmenően új értelmezésekre, vitára és kritikára is ösztönözhet, vagyis olyan értelmezői munkára, amelyet minden klasszikus filozófiai mű megérdemel.

Yasmina Khadra - What ​the Day Owes the Night
As ​a boy Younes' life is irrevocably changed when he leaves his broken home in the Algerian countryside for the colourful and affluent European district of Río Salado. Renamed Jonas, he begins a new life and forges a unique friendship with a group of boys, an enduring bond that nothing – not even the Algerian Revolt – will shake.Yet with the return to Río Salado of Emilie – a beautiful, beguiling girl who captures the hearts of all who see her – an epic love story is set in motion that will challenge the bond between the four friends and force Jonas to choose between two worlds: Algerian or European; past or present; and at last decide if he will surrender to fate or take control of his own destiny.

Yasmina Khadra - The ​Sirens of Baghdad
The ​third novel in Yasmina Khadra's bestselling trilogy about Islamic fundamentalism has the most compelling backdrop of any of his novels: Iraq in the wake of the American invasion. A young Iraqi student, unable to attend college because of the war, sees American soldiers leave a trail of humiliation and grief in his small village. Bent on revenge, he flees to the chaotic streets of Baghdad where insurgents soon realize they can make use of his anger. Eventually he is groomed for a secret terrorist mission meant to dwarf the attacks of September 11th, only to find himself struggling with moral qualms. The Sirens of Baghdad is a powerful look at the effects of violence on ordinary people, showing what can turn a decent human being into a weapon, and how the good in human nature can resist.

Kollekciók