Ajax-loader

'algériai szerző' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Lator_l%c3%a1szl%c3%b3_(szerk.)_gy%c3%b6ny%c3%b6r%c3%b6k_%e2%80%8bs%c3%b6t%c3%a9t_k%c3%batjai
Gyönyörök ​sötét kútjai Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Gyönyörök ​sötét kútjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boualem Sansal - 2084
Az ​idő: valahol a jövőben, ahol 2084 már csak bizonytalan szóbeszéd: rejtélyes szám, ősrégi dátum, talán égi jel. Abisztán hatalmas birodalmában egy az Isten: Yölah, és Abi az ő Küldötte. Tilos az önálló gondolat, bűn az egyéni érzés, Yölah népe pedig üdvözülten éli múlt és jövő nélküli változatlanságba dermedt mindennapjait. Lehetséges-e, érdemes-e vajon kételkedni, bármit keresni ebben a világban, ahol kérdések már rég nincsenek, s ahol mindenre megvan a válasz? A regény csetlő-botló, ám céltudatos főhőse mégis útnak indul, hogy kérdésekre s újabb kérdéseket hozó válaszokra leljen. Boualem Sansal a kortárs francia nyelvű irodalom egyik meghatározó hangja. Hol ironikus, hol pedig profetikusan komor vagy éppen filozofikusan elemző látomása egy régi-új veszedelem, a szélsőséges vallási radikalizmus lehetséges következményeit viszi el a néhol már szinte abszurd végletekig. Akárcsak Orwell regénye, Sansal műve is szenvedélyes figyelmeztetés: olyan disztópia, amely a világ egyes részein már megvalósulni látszó borzalmakból táplálkozik. A vallás otthona a valódi hitnek és ürügye a vakhitnek. A vakhitnek azonban már semmi szüksége ürügyre: egyszerűen csak van. És ahol vakhit van - fűtse bármely ideológia -, ott minden más megszűnik. Ha hagyjuk. Boualem Sansal, a kortárs francia nyelvű irodalom egyik nagy jelentőségű képviselője egy algériai faluban, Theniet El Hadban született 1949-ben. Mérnöki képesítése és közgazdasági doktorátusa megszerzése után számos területen tevékenykedett: dolgozott az oktatásban, volt tanácsadó és cégvezető, valamint egy ideig magas pozíciót töltött be az algériai közigazgatásban, ahonnan a hatalomnak kevéssé tetsző írásai miatt 2003-ban mennie kellett. Jelenleg is Algériában él, ahol regényeit és egyéb írásait cenzúrázzák, őt magát pedig rendszeresen érik fenyegetések és személyes támadások. Annál nagyobb népszerűségnek örvendenek könyvei Európában, nem utolsósorban Franciaországban és Németországban. Számos irodalmi díjban és kitüntetésben részesült. Goncourt-, Renaudot-, Femina-, Flore- és Médicis-díjra is jelölt, 2084 című regényéért 2015-ben elnyerte a Francia Akadémia Regény- díjat. „Jelentős eseményről volt szó, nagyon régóta nem volt boszorkánysági per, már nem is remélte senki, hogy valaha is lefolytathat ilyet, pedig a vallás elszegényedik, elveszti életerejét, ha senki sem támadja hátba. Inkább a stadionban meg a harcmezőn, semmint a hitoktatás derűs légkörében kap újból erőre.” „…aki pedig kérdez és jártatja a száját, az eretnek.”

%c3%9aj_%e2%80%8bszerelmes_kalend%c3%a1rium
Új ​szerelmes kalendárium Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Új ​szerelmes kalendárium
A ​népszerű Szerelmes Kalendárium mintájára új válogatást nyújtunk át olvasóinknak: háromszázhatvanöt költő egy-egy verssel vall a szerelemről. Ebben a bibliofil kötetben jelentünk meg először élő magyar költőket a magyar és a világirodalom klasszikusai mellett: huszonötöt, köztük sok a fiatal. Gyerek- és kamasz-szerelem, vágyódó szerelem, beteljesült szerelem, házasság, civódások, szakítások, emlékezések, öregkori szerelem verscsoportjai követik ennek az érzésnek az életét születésétől haláláig.

Jacques Attali - Megvilágosultak
Az ​Almohádok hatalomátvétele a XII. századi Córdobában nem az első eset, hogy a nagy múltú város gazdát cserél, más uralkodó, más náció, másik vallás fennhatósága alá kerül. Tarka összetételű lakossága egyöntetűen hazájának érzi, s abban bízik, hogy megint elsimul minden, ahogyan évszázadokon át annyiszor: az erőszakot megszelídíti a szabadelvűség, és tovább virágozhat a testi-szellemi jólét, közösen a három nagy egyistenhit, a zsidó, a keresztény, a muszlim. Annál nagyobb a döbbenet a rettenetes napon, mikor tömeges kivégzésre kerül sor. Ennek két tanújáról szól a magyar olvasónak nemcsak írásairól, de közéleti tevékenységéről is ismert Jacques Attali kalandregénye. Egyikük, nagy reményű zsidó suhanc, a nép közé vegyülve nézi végig nagybátyja kivégzését, aztán menekül a zsidó hitközséggel egyetemben: Maimonidesként vonul majd be a filozófia történetébe...

Covers_51052
Szívem Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Szívem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jacques Attali - A ​nomád ember
Vándorélet...Az ​ember az utazások szülötte; úgy testileg, mint lelkileg vándorlásra teremtetett...A nagy ívű, érdekfeszítő könyv óriási, élményekben gazdag és kalandos időutazásra csábít. Olvasása közben az általában tanítottól egészen eltérő kép rajzolódik elénk a szkíták, a hunok, a magyarok kultúrájáról és e népek történelemben betöltött szerepéről. Az elmúlt dolgok összefüggéseinek rendezésével egyben rohanó korunk és civilizációnk jövője is új megvilágítást kap Attali mester gondolatainak fényében....

Yasmina Khadra - A ​merénylet
A ​terrorizmus fenyegető jelenléte kísért Yasmina Khadra világhírű regényében, amely a közel-keleti arabizraeli konfliktust mutatja be egy férfi történetén keresztül. Az arab származása kényszereiből kitört Amín álomba illő körülmények között él: sikeres orvos, jómódú tel-avivi polgár, szerető és szeretett férj, megbízható barát. Egy öngyilkos merénylet azonban egyetlen villanás alatt zúzza porrá idilljét. A sérültek ellátásában kimerült sebészt a rendőrség arra kéri, azonosítsa a felesége holttestét, akiről kiderül, hogy maga volt a merénylő. A gyászában és értetlenségében fuldokló férj ámokfutásszerű nyomozásba kezd, hogy kiderítse, ki és mi vette rá imádott feleségét arra, hogy gyermekek életét kioltva hirdesse azokat a palesztin szabadságelveket, amelyeknek otthon sosem adott hangot. A nyomozás megrendítő eredményekhez vezet, s a sebész szeméről végül lehull a hályog. De miféle tisztánlátás az, amely a történet végén rá vár? Miféle ébredés? Vagy miféle álom? Yasmina Khadra, az algériai származású, női álnév mögé rejtőző szerző a terrorizmus elleni harcot személyesen tapasztalta meg közel négy évtizedes katonai szolgálata során. Az írónak nem az a szerepe, hogy döntőbíró legyen - vallotta Khadra saját regényéről -, hanem a hibákra kell rámutatnia, az emberi tényező szeizmográfja kell hogy legyen. Megértetni valamit szép dolog, ám érzékennyé tenni a másikat ez még remekebb.

Nedzsma - Badra ​szerelme
Kivételes ​művet vehet a kezébe az olvasó. A megrázó, helyenként szókimondó regénynek már a megjelenése is nagy jelentőséggel bír, hiszen első alkalommal tárul fel előttünk egy mohamedán vallású, negyvenes éveiben járó, kívánatos, érzéki arab nő magánélete. Nyíltan ír a szexualitásról, megtöri az iszlám kultúrkörben a szexet övező hallgatás falát és az azt körülvevő tabukat, mely felér egy politikai tettel. Ez az írás tulajdonképpen egy test és egy lélek története. Egy olyan valóságos szerelemé, amely a szív szaván kívül mással nem törődik. Szól egy szenvedélyes, kifinomult szexualitással bíró férfival történt találkozásról és a kettejük között létrejött, végtelenül érzéki szerelmi kapcsolatról. A könyv igazi erőssége maga a stílusa, amelyben egyszerre van jelen az események nyers leírása és a líraiság, a hagyományos keleti mesélő mód és a modern elbeszélő stílus.

Brigitte Giraud - Nem ​ér annyit a szerelem
Mégis ​mennyit? A veszteség mérlegén latolja tizenegy könnyű darab női hangon, fanyarul, önkritikusan. Kiábrándulás, válás, özvegység, társkeresés - hogyan kellett volna, hogyan kellene ezután? Érdemes-e bebizonyítani a gyerekeknek, hogy a szerelem délibáb, merő hitegetés? És elhiszik-e? Sőt, elhisszük-e mi, felnőtt fejjel?

Mouloud Mammeri - Ópium ​és ököl
Majdnem ​teljesen felfedezetlen világ számunkra az arab nyelvű és francia nyelvű ágra oszló jelenkori algériai irodalom. Mouloud Mammerit a francia nyelvű ág egyik legjelentősebb alakjának tartják, ezt a regényét pedig az élő algériai próza egyik legfontosabb alkotásának. A nemzeti felszabadító háború éveinek képét rajzolja meg Mammeri az irodalom közelítő eszközeivel: francia helyőrségeket és erdei partizánfészkeket, a könyörtelenül felhőtlen égbe metsző izzó hegy-éleket, egy franciás műveltségű, kétlelkű arab orvos vívódásait, szerelmeit és magáraeszmélését, egy szikrázó világváros szépségét és közönyét, egy idők homályába vesző hagyományait őrző, méltóságteljesen szegény berber falu tragédiáját.

%c3%a9nekek_%c3%a9neke
Énekek ​éneke Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Énekek ​éneke
A ​költészet legfőbb témája tudvalevően mindenkor a szerelem. És nem csupán azért, mert ez az emberiség leglíraibb érzése, hanem azért is, mert ennek az erős érzésnek a szorításában a költészet híven tükrözi a szerelem hátterét is, az emberiség mindenkori állapotát. Az "Énekek éneke" (Vas István válogatásában) a találkozás és búcsú, a mámor és szorongás pillanatainak maradandó párlatát őrzi, Kelet és Nyugat szerelmi lírájának legértékesebb kincseit. Ebben a gazdag gyűjteményben a legjobb magyar költők néhány válogatott szerelmes verse is jelzi a magyar költészet világirodalmi színvonalát. De erről tanúskodik a fordítások színvonala is, a legjobb magyar költők és fordítók munkája.

Yasmina Khadra - Kabul ​fecskéi
A ​forró Kabulban a pusztítás és a lelkek romjai között fiatal férfi mászkál céltalanul. Álmait az orosz megszállás zúzta szét és a tálib uralom tette tönkre végleg. A kétségbeesett és kimerült Mohsen a piacon nézelődik, amikor egy házasságtörő asszonyt megkövező tömegbe keveredik. Megdermedve a hisztérikus légkörtől, a halálra ítélt nő arcába dob egy követ. Ez a tette meghatározza további sorsát... Mivé tesz a tömeg, mivé tesz a félelem, mi törheti darabjaira az addig biztosnak vélt életet? A Kabul fecskéi, a Franciaországban oly népszerű regény, briliánsan leplezi le a különbséget vallásosság és az életveszélyes vallási fanatizmus között. Felejthetetlen beszámoló arról, milyen az élet az ezredfordulón egy embertelen teokráciában.

Vas_istv%c3%a1n_(szerk.)_francia_%e2%80%8bk%c3%b6lt%c5%91k
Francia ​költők Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Francia ​költők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koszt
Idegen ​költők Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Idegen ​költők
Kosztolányi ​Dezső írja a műfordításról: "A fordítás mindig ferdítés is. Ha az értelmet híven, szóról szóra tolmácsoljuk egy másik nyelven, akkor szükségképp megváltozik a szavak alakja s ezzel együtt a mondat hangulati velejárója is. Ha csak a hangzást utánozzuk, a mondat muzsikáját, a betűk színét, akkor ennek a gondolat adja meg az árát. E két nehézség között tétováz az, aki idegen verset akar átültetni. Valahogy módot kell találnia, hogy mind a két követelménynek, az értelminek és zeneinek is eleget tegyen. Minden fordítás csak egyezmény, kompromisszum Eszmény és Valóság között, megalkuvások sorozata, a föladat legügyesebb megoldása - ha úgy tetszik, elmés csalás... A műfordítás alkotás és nem másolás. A művész azzal a verssel, melyet a nyelvén új formába önt, olyan kapcsolatban van, mint az életével, melynek rezzenéseit tulajdon verseiben rögzíti meg. Élmény számára egy idegen költő verse. Lélekkel, a saját lelkével kell átitatni, különben nem kel életre. Ennek az a következménye, hogy mindig rajta hagyja egyéniségét. Ha ezt eltünteti, akkor megbénítja a verset, megöli az ütemet. Az igazi műfordítás nem is úgy viszonylik az eredetihez, mint a festmény ahhoz a tárgyhoz, melyet ábrázol: a festmény hűbb, becsületesebb, igazabb, mint a fotográfia." Kosztolányi esztétikai nézeteivel, sőt műfordítói gyakorlatának némely vonásával is lehet vitatkozni - sokan meg is tették, egyesek elméletben, mások műfordításait elemezve vagy a verseket újrafordítva. Az azonban nem kétséges, hogy századunk magyar műfordítási irodalmának kiemelkedő alakja, immár klasszikus. Műfordításainak válogatása legutóbb nyolc évvel ezelőtt jelent meg. Azóta - különféle elfeledett kiadványokban s a hírlapi hagyatékban - újabb versfordításai bukkantak fel. Ez a kiadvány sem törekszik teljességre, de hetvenhét verssel bővítette az anyagot, köztük nem egy remekművel. A Szépirodalmi Könyvkiadó bibliapapíron jelenteti meg Kosztolányi Dezső műfordításainak mindeddig legteljesebb gyűjteményét.

Jacques Attali - Az ​első nap a halálom után
"Sarah ​továbbra is az ágyon heverő férfit - hullát? - nézi. Rémültnek látszik. Számára már nem létezem. Számára már csak egy holttest vagyok az ágyában. Megint megfogja a halott csuklóját, hosszasan tapogatja, aztán elengedi. Lehajol, hogy meghallgassa a szívét, aztán fölegyenesedik. Rettenetesen sápadt. Odamegyek a mozdulatlan testhez, s közelebről is megnézem. Kár tagadni, nyilvánvalóan az enyém. Nyolc óra harmincnégy perc van, hétfő, december tizenharmadika. Ma reggel nem ébredtem föl. Halott vagyok. Kezdődik hát az első nap a halálom után."

Covers_391317
Az ​első este Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​első este
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Abdelhamid Benzine - A ​tábor
S ​ez az élet folyt tovább... Odakinn az orvosok a rákot gyógyították, mindenütt békéről beszéltek. Gagarin az ég felé szállt, Boghariban elszabadult a pokol.... Abdelhamid Benzine "Boghariban elszabadult a pokol... a légiósok ütöttek, egyre csak ütöttek, és senki sem hallotta meg kiáltásaikat. A jajra nem kélt visszhang." Abdelhamid Benzine ezzel a megrázó üzenettel elsőnek töri át a hallgatás falát, és felfedi, milyen kálváriát járnak a foglyul esett algériai katonák azokban a táborokban, ahová a francia kormány zárja őket. Szögesdrótok mögött, Boghari gyötrő magányában várják az algériai Nemzeti Felszabadító Hadsereg katonái, a szerző társai a nyomorban s a reményben, hogy a világ tumást szerezzen a népük ellen folyó háború történetének e szörnyűségekkel, borzalmakkal teli lapjáról. E rémító krónikában, vér és sár közepette, vicsorgó porkolábok, kínzók és hóhérok versengve gyötrik, alázzák meg és gyilkolják áldozataikat gyors vagy lassú halállal. Megáll az ész, ha felfogni próbálja, hogyan lehetnek emberek ily kegyetlenek, hogyan süllyedhetnek ilyen mélyre a vadságban. "Annyit sem értünk a szemükben, mint a kutyák" - írja Benzine. "A kutyáknál is alávalóbbak vagytok" - lihegi korbácsolás közben a légió rabhajcsárja, és ez a mondat mindent megmagyaráz. Az elvetemült zsoldosoknak és gazdáiknak, akik mást nem tudnak, csak gyalázni a szabadságáért felkelt nép méltóságát, akinek abban telik örömük, ha sárba taposnak embereket, Benzine arcába vágja minden becstelenségüket. Hazafiként teszi, aki hazáját szolgálja, s aki tudatában van, hogy tartozik megmondani az igazságot a világnak. De hősként is, aki tudja, hogy bátorsága életébe kerülhet....

Covers_733935
Örök ​megújulás Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Örök ​megújulás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_153340
Testes ​könyv II. Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - Testes ​könyv II.
TESTES ​KÖNYV II. Irodalomelméleti tanulmányok Szerkesztette: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor s.k., Odorics Ferenc A Testes könyv az irodalomtudomány modern utáni testét (a posztkorpuszt) mutatja be az olvasóinak. Radikális hermeneutika, konstruktivista irodalomtudomány, posztanalízis, befogadáselméletek, ideológiakritika: az első kötet fejezetcímei. Dekonstrukció, újpragmatizmus, szubjektumelméletek, feminizmus és gender-kritika: ezek a második kötet fejezetcímei. Tanulmányok az irányzatok meghatározó beszélőitől. Jacques Lacan, Jacques Derrida, Barbara Johnson, Geoffrey Bennington, Steven Knapp, Walter Benn Michaels, Julia Kristeva, Michel Foucault, Héléne Cixous, Shoshana Felman - a második kötet szerzői. Az írások zömmel a nyolcvanas években születtek, de mondhatni, hogy a Testes könyv a nemzetközi irodalomtudomány strukturalizmus utáni közel két és fél évtizedének gondolkodásmódját reprezentálja. A tanulmányok a teoretikus igénnyel művelt irodalomtudományos dolgozatoknak sokat hivatkozott, kikerülhetetlen referenciái. S itt nehezen mellőzhető a terminus: a posztstrukturalizmus kánonikus műveit (a posztkánon testét) foglalja magába a Testes könyv.

Jacques Attali - Blaise ​Pascal avagy a francia szellem
Jacques ​Attali, aki a Világbank elnökeként szerzett hírnevet magának, 1973 óta évenként vagy még gyakrabban (!) jelentkezik egy-egy újabb globális témájú eszmetörténeti, filozófiai mű szerzőjeként is. Hatalmas és nagyszerű Pascal-monográfiája a legújabb ebben a sorban. A könyv felépítése hagyományos: rövid bevezetés után, módszeresen, kronologikus sorrendben végigköveti Pascal életét, ha szükséges, rövid történelmi vagy kultúrtörténeti kitérőket téve, és természetesen mindezt az életmű tükrében, bőségesen idézve és elemezve az írásait. Pascal élete hihetetlenül izgalmas, e tudományos szempontból is igen alapos, ám egyúttal remek történelmi regényként is olvasható könyv legnagyobb meglepetése az, hogy Pascal életét eddig nem ismertük, illetve csak homályos és téves képzeteink voltak róla. Ennyire átfogó monográfia még nem született Pascalról, a Pascal-életműnek pedig csak kis része olvasható magyarul. Az új Attali-könyv magyar kiadása tehát igazi hiányt pótol.

Yasmina Khadra - Les ​anges meurent de nos blessures
Il ​se faisait appeler Turambo, du nom du village misérable où il était né, dans l'Algérie des années 1920. Il avait pour lui sa candeur désarmante et un direct du gauche foudroyant. Il fréquenta le monde des Occidentaux, connut la gloire, l'argent et la fièvre des rings, pourtant aucun trophée ne faisait frémir son âme mieux que le regard d'une femme. De Nora à Louise, d'Aïda à Irène, il cherchait un sens à sa vie. Mais dans un monde où la cupidité et le prestige règnent en maîtres absolus, l'amour se met parfois en grand danger.

Yasmina Khadra - L'équation ​africaine
Bouleversé ​par la mort de sa femme, le docteur Kurt Krausmann inquiète son entourage. Entraîné presque malgré lui par son ami Hans dans une expédition humanitaire, il compte sur ce voyage pour se reconstruire. Un matin, au large du Soudan, des pirates arraisonnent leur voilier, les réduisant en otage. Privé de liberté, Kurt va pourtant découvrir le vrai visage de l'Afrique, de pays en pays, de rencontres étonnantes en découvertes insoupçonnées.

Yasmina Khadra - Die ​Lämmer des Herrn
Ein ​algerisches Dorf Anfang der neunziger Jahre, die Menschen sind resigniert und ohne Perspek- tive. Drei Freunde, der Polizist Allal, der Lehrer Kada, der arbeitslose Jafer, lieben dasselbe Mäd- chen. Als Sarah sich für Allal entscheidet, geht der junge Kada aus Trauer und Enttäuschung zu den Mudjaheddin nach Afghanistan. Als glühender Fundamentalist kehrt er zurück, beseelt von dem Gedanken, dem Islamismus im Dorf zum Durch- bruch zu verhelfen, aber auch, sich an Allal für seine verlorene Liebe zu rächen. Und der Rache- plan nimmt seinen mörderischen Lauf. »Die Bücher von Yasmina Khadra sind span- nend, sie sind herzzerreißend, sie sind gleich- zeitig großartige Literatur und erschütternde Zeitgeschichte. « WDR »Aus genauer Kenntnis beschreibt Khadra die allgegenwärtige Gewalt. « Die Zeit

Yasmina Khadra - Die ​Schuld des Tages an die Nacht
Nach ​einem halben Jahrhundert trifft Jonas noch einmal die Freunde aus Jugendtagen. Er blickt zurück auf sein Leben und die bewegte Geschichte seiner Heimat Algerien. Unter dem arabischen Namen Younes wird er auf der Nachtseite des Schicksals geboren, als Jonas wächst er im europäischen Viertel der Küstenstadt Rio Salado auf. Dort begegnet er der schönen Französin Émilie - sie wird die große Liebe seines Lebens. Die Sehnsucht dieser beiden Menschen spiegelt über Jahrzehnte hinweg das dramatische Verhältnis von Orient und Okzident, zweier Welten, die einander so viel Leid zufügen und dennoch so verzweifelt um Versöhnung ringen. Dass sie möglich ist, zeigt Yasmina Khadras großer Roman auf unvergleichlich poetische Weise.

Yasmina Khadra - Khalil
Vendredi ​13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir d'automne. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là, Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre une approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une justesse époustouflants, une plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace, jusque dans ses derniers retranchements, pour nous éveiller à notre époque suspendue entre la fragile lucidité de la conscience et l'insoutenable brutalité de la folie.

Yasmina Khadra - Ce ​que le jour doit à la nuit
Alors ​que Younes n’a que neuf ans, son père, paysan ruiné par un spéculateur autochtone, perd ses terres ancestrales. Accablé, l’homme doit se résoudre à confier son enfant à son frère, un pharmacien parfaitement intégré à la communauté pied-noir d’une petite ville de l’Oranais. Le sacrifice est immense. En abandonnant son fils, l’homme perd du même coup le respect de lui-même. Mais les yeux bleus de Younes et son physique d’ange l’aident à se faire accepter par cette communauté aisée de province. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi de jeunes colons dont il devient l’inséparable camarade. Il découvre avec eux les joies de l’existence et partage leurs rêves d’adolescents privilégiés que ni la Seconde Guerre Mondiale ni les convulsions d’un nationalisme arabe en pleine expansion ne perturbent. Jusqu’au jour où revient au village Émilie, une jeune fille splendide qui va devenir la vestale de nos jeunes gens. Naîtra ainsi une grande histoire d’amour qui mettra à rude épreuve la complicité fraternelle des quatre garçons, écartelés entre la loyauté, l’égoïsme et la rancune que la guerre d’Indépendance va aggraver. La révolte algérienne sera, pour Younes-Jonas, sanglante et fratricide. Il refusera de laisser détruire l’amitié exceptionnelle qui l’unit à ces jeunes pieds-noirs ; il ne pourra tourner le dos à cet oncle et à cette tante qui lui ont offert une vie meilleure ; mais jamais il n’acceptera non plus de renoncer aux valeurs inculquées par son père : la fierté, la déférence envers ses ancêtres et les coutumes de son peuple, le respect absolu de la parole donnée, et, ce, quitte à mettre en péril l’amour déchirant qu’il a pour Émilie. Avec la verve romanesque qu’on lui connaît, Yasmina Khadra éclaire d’un nouveau jour ce conflit ayant opposé deux peuples amoureux d’un même pays. La grande originalité de cette saga qui se déroule de 1930 à nos jours repose sur une courageuse défense de cette double culture franco-algérienne que l’Histoire a, de part et d’autre, trop souvent cherché à renier.

Louis Althusser - For ​Marx
This ​is the work in which Louis Althusser formulated some of his most influential ideas. _For Marx_, first published in France in 1968, has come to be regarded as the founding text of the school of "structuralist Marxism" which was presided over by the fascinating and enigmatic figure of Louis Althusser. Structuralism constituted an intellectual revolution in the 1960s and 1970s and radically transformed the way philosophy, political and social theory, history, science, and aesthetics were discussed and thought about. _For Marx_ was a key contribution to that process and it fundamentally recast the way in which many people understood Marx and Marxism. This book contains the classic statements of Althusser's analysis of the young Marx and the importance of Feuerbach during this formative period, of his thesis of the "epistomological break" between the early and the late Marx, and of his conception of dialectics, contradiction and "overdetermination." Also included is a study of the materialist theater of Bertolazzi and Brecht and the critique of humanist readings of Marxism. Since his death in 1990, Althusser's legacy has come under renewed examination and it is increasingly recognized that the influence of his ideas has been wider and deeper than previously thought: reading For Marx, in its audacity, originality and rigor, will explain why this impact was so significant.

Louis Althusser - On ​Ideology
This ​major voice in French philosophy presents a classic study of how particular political and cultural ideas come to dominate society. Spanning the years 1964 to 1973, On Ideology contains the seminal text, “Ideology and Ideological State Apparatus” (1970), which revolutionized the concept of subject formation. In “Reply to John Lewis” (1972–73), Althusser addressed the criticisms of the English Marxist toward On Marx and Reading Capital. Also included are “Freud and Lacan” (1964) and “A Letter on Art in Reply to André Daspre” (1966).

Louis Althusser - Marx ​- az elmélet forradalma
Louis ​Althusser neve csak az utóbbi években kezdett ismertté válni Magyarországon. Első hozzánk eljutott tanulmányai, különösen a marxizmus "elméleti antihumanizmusáról" vallott nézetei nálunk is vitát ébresztettek. 1960-61-től megjelenő cikkei és két megjelent kötete a nemzetközi marxista irodalomban és azon túl is növekvő érdeklődést keltettek. Néhány év alatt Althusser a mai marxista filozófia egyik jelentős alakja lett. Ezért időszerű egy válogatás kiadása, amely képet ad Althusser nézeteiről, alapvető elméleti törekvéseiről. A szerző magára vállalta a magyar kiadásba kerülő szövegek kiválasztását, és több helyen rövidítését. Kötetünk egészen friss anyagokat, publikálatlan tanulmányokat is tartalmaz, és így hívebben ábrázolja Althusser útkeresését, fejlődését, önkorrekcióit, azt is, ami előremutató munkásságában, de kísérletének nehézségeit, problematikus voltát is. Althusser "belépése" a marxista filozófia mai küzdelmeibe csupán néhány évre nyúlik vissza, jóllehet ő maga mégsem a fiatalabb generációhoz tartozik. Althusser a háború után lett kommunistává, filozófiát végzett, a híres École Normale Supérieure tanára. Sokáig egyike volt azoknak a militáns, de műveket nem produkáló kommunista filozófusoknak, akik a kommunistaellenes reakció, a hidegháború súlyos éveiben nehéz ideológiai harcokat vívtak. Sztálin nyelvtudományi munkája ingatta meg először, paradox módon - írja Althusser - generációjának elméleti "balosságát". A XX. kongresszus hozta a második nagy lökést. A filozófiai számadás évei Althussert is a marxi életmű, és ezen belül az ifjúkori munkák elmélyült tanulmányozására ösztönözték. Döntő kérdéssé vált számára a marxista filozófia - a marxista "általános elmélet", a dialektikus materializmus - specifikumának a problémája, az a radikálisan új, amit a marxizmus jelentett. Munkásságát a Francia Kommunista Párt központi bizottságának az ideológiai-elméleti munka kérdéseivel foglalkozó 1966 márciusi ülése is nagyra értékelte. A vita során kiemelték gondolatgazdagságát, tudományos igényességét, szigorát, az elméleti munka becsületének helyreállítását célzó erőfeszítéseit. De azt is megállapították, hogy a határvonalakat sok helyütt metafizikus élességgel vonja meg, ami félreértésekre adhatott okot a marxizmus és a humanizmus viszonyának felfogását illetően. Újabb - kötetünkben is szereplő - cikkei arról tanúskodnak, hogy az "elméleti gyakorlattal" kapcsolatos nézetei pontosabbá lettek, egészséges elméleti tisztázódás irányába mutatnak.

Jacques Attali - Ki ​kormányozza holnap a világot?
Kaotikus ​a világ? Vagy éppenséggel ijesztően egyszerű? Megfoghatatlan erők irányítják, követhetetlen sebességgel változik, vagy nagyon is világos, hol vannak a bajok? Szolgál-e valamire a temérdek tapasztalat és történelmi tanulság, ma, amikor minden tudás és információ elérhető, amikor gyakorlatilag nincs technikai gátja a kommunikációnak? Dönthetünk-e a saját sorsunk és gyermekeink-unokáink sorsa felől, vagy irányíthatatlanná váltak az életünket meghatározó erők? Ilyen és hasonló átfogó kérdésekben próbál rendet teremteni Jacques Attali, a páratlanul sokoldalú polihisztor, akinek a nevét a kelet-európai országok magángazdaságának segítésére alapított Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) alapítójaként és első elnökeként ismerhettük meg. Az író, professzor, közgazdász és elnöki tanácsadó segélyakciókat szervez, küzd a nukleáris fegyverek ellen, nonprofit szervezetével 80 országban támogatja a mikrofinanszírozást, szorgalmazza az európai felsőoktatás egységesítését és számos más globális témában tesz javaslatokat ötven könyvében és egyéb publikációiban. Könyve páratlan rálátást kínál a történelmi nagybirodalmak működésére és von le világos és megszívelendő tanulságokat arra nézve, miként lehetne kikerülni az emberiség jövőjét - közeljövőjét! - fenyegető veszélyeket azzal a páratlan mennyiségű tudással, emberi és technikai lehetőséggel, amelyet mindeddig felhalmoztunk. A múlt, a jelen és a jövő élvezetes és tanulságos történelemkönyve.

Assia Djebar - L' ​Amour, La Fantasia
L'Amour, ​la fantasia Nous glissons du passé lointain au passé proche, de la troisième personne à la première ; extraordinaire évocation du père, instituteur de français, de la mère, des cousines, des femmes cloîtrées vives et dont le cri et l'amour nous poursuivent. Assia Djebar, sans conteste la plus grande romancière du Maghreb, nous donne ici son oeuvre la plus aboutie. De l'odeur d'amour, de viol plus que de séduction, de l'émotion de la prise d'Alger, il y a cent cinquante ans, à l'arrachement d'il y a vingt ans, c'est comme si la voix d'une femme appelée Algérie venait nous crier ce qui échappe aux historiens, aux analystes, aux commentateurs, aux politiques, bref aux hommes. [...] Un beau livre comme celui-ci, entre la France et l'Algérie, écrit dans un français somptueux, tel qu'il brûle et rayonne entre nos mains, et, malgré le crime, le sang, tous les déchets de l'imposture, c'est du pain partagé.

Yasmina Khadra - The ​Sirens of Baghdad
The ​third novel in Yasmina Khadra's bestselling trilogy about Islamic fundamentalism has the most compelling backdrop of any of his novels: Iraq in the wake of the American invasion. A young Iraqi student, unable to attend college because of the war, sees American soldiers leave a trail of humiliation and grief in his small village. Bent on revenge, he flees to the chaotic streets of Baghdad where insurgents soon realize they can make use of his anger. Eventually he is groomed for a secret terrorist mission meant to dwarf the attacks of September 11th, only to find himself struggling with moral qualms. The Sirens of Baghdad is a powerful look at the effects of violence on ordinary people, showing what can turn a decent human being into a weapon, and how the good in human nature can resist.

Kollekciók