Ajax-loader

'dokumentumregény' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - A ​világ leghíresebb történetei - Pokoli merényletek
A ​merényletek és politikai gyilkosságok végigkísérték az emberiség történelmét. Már a fáraók ellen is követtek el politikai akciókat önkényuralmuk ellen tiltakozva, de sajnos a demokrácia beköszöntével sem múlt el a merényletek korszaka. Sokan próbálták már elemezni a terrorizmus lélektanát, tökéletesen megfejteni azonban máig sem sikerült. A merényleteket általában közéleti személyiségek ellen elkövetett politikai támadásnak tekintjük, ám ez a megfogalmazás sem pontos, hiszen a merénylők nemcsak politikai indíttatásból cselekszenek, még ha politikusok ellen lépnek is fel. Akadnak közöttük bűnözők, vallási fanatikusok, eszelős megszállottak, de még hírnévre áhítozó öngyilkosjelöltek is. Gyűlölet, bosszú- és becsvágy keveredik ezekben az esetekben. A támadó célja amúgy nem feltétlenül a gyűlölt személy puszta halála; tettének elkövetésével esetleg figyelmeztetni kíván az elviselhetetlen viszonyokra, megkísérli felrázni a közvéleményt, óvni akar vagy éppen megfélemlíteni.

Dávid Teréz - Mesélő ​nemzedék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kósa Csaba - A ​testvérkereső
Julianus ​barát, domonkos rendi szerzetes 1237-ben, több mint 750 éve tért vissza másfél esztendős útjáról, amelyre 1235-ben negyedmagával indult, s az út céljához egyedül ért. Hírt hozott a Don menti őshaza - Magna Hungaria - lakóiról, a magyarok keleten maradt testvéreiről. A könyv dokumentumregény formájában - tehát a fellelhető írásos emlékekhez ragaszkodva - idézi fel az őshazakeresés első küldetését. Julianus keleti utazása - lakatlan pusztákon keresztül, találkozása vad népekkel, akiknek nyelvét sem ismerte, barátkozása a "segítőkész" rablókkal, a sok nélkülözés, az ismerkedés ismeretlen emberekkel és szokásaikkal - nem csupán izgalmas kalandregény (bár az is!), tudományos felfedezőútnak is tekinthető, hiszen Julianus hozott először hírt e távoli vidék népeiről és a tatárok mozgolódásáról, terveiről.

Nemes János - Terroristák ​az NSZK-ban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jürg Federspiel - Mary, ​a halál angyala
"1868. ​január 11-ének kora reggelén a hóförgetegben egy hajó tűnt fel, amelyet a New York-i kikötői hatóságok csak akkor vettek észre, amikor az már megsértette a város felségvizeit... Nemcsak a hajnali szürkület és a hó - volt valami más is, ami megdöbbenést keltett: nem ébresztette fel az álmos, szunyókáló parti őrséget az az örömujjongás, ami máskor általában az Európából érkező emigránshajókról hallatszott... Az utasok között mecklenburgiak, poroszok... s néhány délnémet áttelepülő volt, köztük a 14 éves Mary Mallon, aki a LEIBNITZ nevű gőzös szakácsa lányának mondta magát. A férfi volt az egyetlen a legénységből, aki a viszontagságos utat követően azonnal meghalt - amint később megállapították: tífuszban." - De ki fertőzhette meg az akkoriban még gyógyíthatatlan, Amerikában alig ismert, végzetes betegséggel a hosszú hajóúton? Jürg Federspiel, a neves svájci író (1931), aki személyesen és művei révén is bejárta a világot, egy amerikai orvos-krónikás regénybeli kerettörténete közbeiktatásával s néhány korabeli, eredeti dokumentum segítségével balladai feszültséggel deríti fel Mary mindvégig érdekfeszítő, izgalmas, amerikai történetét, a döbbenetes-meghökkentő emberi poklot, Mary Mallon megtörtént "sztoriját", amelynek a végén kiderül, miért lett a szép, férfihódító nő a "halál angyala".

Conducator
A ​Conducator végnapjai Ismeretlen szerző
elérhető
3

Ismeretlen szerző - A ​Conducator végnapjai
Tartalom: Boldog ​új éveket Románia!... A forradalom krónikája... (A Ceausescu per)... Román krónika A magyar kémelhárítás főnöke a Securitatéról Jánosnak, Ionnak egy a hangja Szemtanúk a diktátor végnapjairól Beszélgetés Domonkos Gézával Sütő András: Európa egyik legnagyobb forradalma Lászlóffy Aladár: A győzelem végérvényes Kik gyilkolták meg Tóth Sándort... Ion Iliescu... Szenteste előtt Arad felé... Riporter szárnyakkal Így látta a krónikás Adja Isten... Rekord A Hírgyár Halál élőben Sortűz füttyszóra Nem féltünk, nem féltek Forradalom egyenesben Szinkronban a történésekkel Keleti György szóvivő: aki vállalta a hazardírozást is Utószó helyett

Pavel Minarik - A ​felderítő visszatér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla László - Azt ​bünteti, kit szeret
Akik ​olvasták előző könyveimet, azok számára talán ismerősök lesznek ennek az írásomnak a hősei. S talán fölfigyelnek arra is, hogy sorsuk itt-ott eltér attól, ahogy régebbi munkáimban bemutattam őket. Ennek oka, hogy ott több fantáziával közelítettem meg az életútjukat, itt pedig pontosabban ragaszkodtam a valósághoz. Azt bünteti, kit szeret, hősei ugyanis szinte egytől egyig létező személyek, az a munkám pedig csaknem dokumentumregény. Lényeges történései a valóságban is megestek, esetleg nem ott és nem akkor, ahol és amikor ezeken a lapokon (a kolhozba kényszerített parasztok aratási lázadásának színhelye például igazában az ungvári járási Nagydobrony volt). A valósághoz való szoros ragaszkodásom lehetővé tette, hogy a szereplők egy részét - inkább az idősebbeket, s főként a már nem élőket - saját nevükön szerepeltessem. Így a maguk nevén vonulnak itt föl a politikai vezetők (Turjanica, Karpenko, Iszkra, Povsztyanoj, Bort), az ismert képzőművészek (Erdélyi, Manajló és több más) a ma is élő Sándor László kritikus és igen sok mellékszereplő. A regénynek persze vannak önéletrajzi elemei is, a leírt eseményeknek ilyen vagy olyan mértékben magam is részese voltam (az itt felölelt időszakban szobrászként, majd újságíróként kerestem a kenyeremet). Annak hogy munkámat dokumentumregény-szerűen építettem föl, legfőbb oka, hogy a lehető leghitelesebb képet akartam adni a kárpátaljai magyarság s kivált az értelmiség életéről az anyaország testéről való leválás első, legkeservesebb éveiben, s itt a valóság hű követése látszott a legcélravezetőbb útnak. Ez az írásom különben első könyve egy tervezett - A végtelenben találkoznak című - regényfolyamnak, amely századunknak az itt ábrázolt földrajzi területen lezajlott eseményeiről kíván kortörténeti áttekintést adni.

Bruno Frei - Verneti ​férfiak
Bruno ​Frei neves osztrák kommunista író. Ez a műve dokumentum-regény, hősei nem költött alakok, hanem bajtársak, akik vele együtt szenvedték végig a francia Vernet internáló táborának borzalmait. Frei 1938-ben hagyja el Bécset, és Párizsba emigrál. Itt kapcsolatot teremt a francia kommunistákkal, és folytatja korábbi antifasiszta tevékenységét. A fasizmus elleni harcról szavaló, áruló Daladier-kormány azonban már a háború első napján letartóztatja a fasizmus ellen harcoló kommunistákat, és internáló táborokba zárja őket. Közönséges bűnözők, emigráns orosz hercegek, provokatőrök, kémek, besugók, katalán miniszterek, egyszerű kisemberek, spanyol szabadságharcosok és kommunista vezetők vannak összezsúfolva a vernet-i fénytelen, sötét barakkokban. Éhínség és járvány pusztít, árulás tizedeli soraikat, de a kommunistáknak végül is sikerül maguk mellé állítaniuk a becsületes, haladó elemeket. Frei műve a halál fölött is győzedelmeskedő bátorság, állhatatosság és kommunista hit himnusza.

Cléophas Kamitatu - A ​nagy szemfényvesztés
Kamitatu ​könyve az1960-as évek kongói politikai küzdelmeit írja le, s főleg Mobutu akkori tetteivel foglalkozik, de egyúttal megismerteti az olvasót a kongói politikai élet szinte valamennyi akkori szereplőjével. Világosan megmutatja, milyen szerep jutott a véres harcban az amerikai és általában az imperialista tőkének. Leírja azt is, hogy miként távolították el a hatalomból a kongói nemzeti egység hősét, Lumumbát, és ismerteti meggyilkoltatásának körülményeit is. A szerző dokumentumokat használ fel, és saját ismereteire, személyes tapasztalataira hagyatkozik. Mobuturól olyan képet rajzol, hogy az kezdettől fogva egyéni céljára, az egyeduralom megszerzésére törekedvén nem riad vissza semmilyen eszköztől sem.

Takács Tibor - Apám, ​a vöröskatona
A ​könyv, amit az olvasó most kézbe vesz, regény és dokumentum egyszerre. Középpontjában az író édesapjának alakja áll, egy munkásember élete és sorsa, inaséveitől kezdve egészen a Tanácsköztársaság harcaiban való részvételéig. Az elénk idézett alakok megelevenednek, a történetek helyszínének hangulata élettel teli és hiteles, s nem hiányzik a magával ragadó cselekmény, az izgalmas kaland sem. Az ábrázolás azonban, mely az édesapa emlékeit eleven erővel jeleníti meg, egyben egy korszak történelmi, gazdasági és politikai eseményeit, viszonyait is megörökíti és dokumentálja.

Csupor Tibor - Csillag ​és ősi szó
Nyelvünk ​eredetéről századokig különféle legendák szóltak, sőt máig sem apadtak ki egészen a legkalandosabb téveszmék. Pedig már több mint kétszáz esztendeje meglelte a helyes nyomot Sajnovics János, és bátran el is indult rajta. Ezt a szerény jezsuita csillagászt nem is az ősi szó, hanem egy ritka csillagászati jelenség megfigyelésének vágya vitte messze északra, a sarkkörön túlra - a távoli lapp nép nyelvének kutatásával csak mellesleg foglalkozott -, mégis ez alapozta meg tudományos hírnevét. Az ő élettörténetét, különösen a nagy jelentőségű vardői expedíció eseményeit adja elő a fiatal író dokumentumokra alapozott, de közvetlen stílusú írása. A könyvet érdekes képanyag egészíti ki.

Hernádi Gyula - Jancsó ​Miklós szeretői
"Kedves ​Miklós! Megbeszéltem veled, hogy könyvet írok rólad, amelynek a címe : Jancsó Miklós szeretői lesz. Beleegyeztél. Abba is, hogy nem mutatom meg neked a kéziratot, csak majd a kinyomtatott kész könyvet olvasod el... Remélem tudod, hogy ez a könyv bestseller lesz... Hatalmas ismeretanyag áll rendelkezésemre rólad, igyekeztem úgy válogatni, hogy a legérdekesebb esetek maradjanak meg." (A szerző)

Katona Géza - Kertész Imre - A ​bűn nyomában
"A ​rendőrség bravúros nyomozás után elfogta a tettest" - olvashatjuk napilapjaink rendőri híreiben. Van-e vajon fogalmunk arról, mit jelent a bravúros nyomozás? A tettesek zöme, különösen, ha gyakorlott bűnözőkről van szó igyekszik "munkája" végeztével nyomtalanul eltűnni vagy a legravaszabb módon félrevezetni a nyomozókat. Megöltek egy asszonyt a néptelen szőlőhegyen. Nincs tanú. Megmenekülhet-e a gyilkos? Elgázoltak egy embert, s a gázoló továbbhajtott. Nem látta senki. Leleplezik-e a tettest? Néma tanúk, mikroszkopikus nyomok árulják el ilyenkor a bűnösöket. Sok izgalmas, megtörtént ügyet olvashatunk e bőven illusztrált műben. S a szerzők bevonnak minket is a nyomozásba. Nem dús fantáziájú írók kuszálják össze a történetet, hogy minél váratlanabb legyen a megoldás. Szakemberek - kriminalisták - társai leszünk, elektronikus számítógépek, különleges mikroszkópok, jól felszerelt laboratóriumok munkájával ismerkedünk meg, míg végigolvassuk az érdekes bűnügyeket.

Vizelyi Gábor - Édentől ​Nyugatra
Arccal ​zuhanok lefelé. Reflexszerűen előrelököm a kezeimet, arcomat védve elkapom a motor fedelét. Reccsenés, csobbanás. Fejem fölött összecsapódik a víz. Rémülten tágra nyitom a szemem. Görcsösen a motor fedelébe kapaszkodva, gyors tempóban merülök. Füleim pattognak, légszomjam van. Ijedten elengedem, és teljes erővel fölfelé rúgom magam. Látom alattam, ahogy elszabadult motor, mint egy őrült vaspihe, forogva száll lefelé. Minden erőmmel koncentrálok, nehogy teleszívjam tüdőmet tengervízzel. Fejem zúg, szemeim előtt felvillannak az ájulás tompa fényei..." A floridi partoktól majd száz kilométerre, nyílt vízen következik be a baleset. A csónakmotor odavész, a tatrész kiszakadt, emberi segítség sehol. Ez a halálos veszedelmekkel kecsegtető epizód azonban csak egyetlen izgalmas pillanat Vizelyi dokumentumregényéből, amely egy kalandos disszidálás és még kalandosabb hazatérés fordulatos, s izgalmakban bővelkedő történetét mondja el. Azért megy Amerikába, mert bízik abban, hogy a "korlátlan lehetőségek" hazájában érvényesül majd ügyességével, találékonyságával. Ezerféle vállalkozásba kezd. Pincér előkelő szállodában, fegyveres őr áruházban, javító-szerelő mindenes egy bérkaszárnyában, igazgatója egy nyomorékszállónak, mozgó szendvicsárus, sőt föltaláló is. Reményei azonban nem válnak valóra, gyors meggazdagodás, nyugodt élet helyett kiszolgáltatottság, létbizonytalanság, munkanélküliség az osztályrésze. Keserves tapasztalatai arra késztetik, hogy vállalva akár a börtönbüntetést is, hazatérjen családjával. Amíg azonban eljut idáig, izgalmas kalandokon, veszedelmes helyzeteken kell magát átvágnia.

Gyura Barbara - Kegyes ​csalás
A ​Szemem fénye: NAIL című első, kisfiam elvesztéséről szóló könyvem megjelenése óta életünk gyökeresen megváltozott. Szívet tépő gyászunk szelíd szomorúsággá alakult. A tragédia után sokáig vallottam, vigasztalna a tudat, ha biztos lehetnék abban, hogy ő továbbra is megvan valahol, utamon elkísér, és látja lelkiállapotomat. Mintha kínzó gyötrelmemnek hálára lenne szüksége odaátról. Akartam, hogy Nail létezzen valahol, valamilyen formában. Kívántam, hogy az értelmem igazolja a rajtam eluralkodott fájdalom minden porcikáját. Távozásának második évfordulóján megértettem, hogy Nail már csak bennem létezik, az emlékeimben. Szenvedésem, részére végső tiszteletadás, mintha mégis megvolna valahol, bennem, de mindazonáltal menthetetlenül elkülönülve tőlem. Paradox módon, amikor kisfiam létének, nemlétének kutatásáról tudatosan letettem, magától megjött a válasz, egy isteni frekvencia összeköttetése révén. Az út, amit végigjártunk mélyre szántott, önmagam legsötétebb, tiltott zónáinak rejtekébe. Nem volt könnyű. Ahhoz az álságos rákos sejthez hasonlítanám, amely bár sokáig kivár, mégis idővel szinte mindig megtalálja a burjánzásához megfelelő közeget. Nailka elmúlásának köszönhetem, hogy talán még idejekorán felfedtem egy daganatos elváltozást, odabenn, mélyen a lelkemben.

Horváth Zsóka - Napkelte ​előtt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Will Berthold - Éjszaka ​jött a Sátán
"Hirtelen ​egy alak lódul Karl Rühne felé, lesújt a sörösüveggel, a vállát találja. Innentől villámgyorsan játszódik le minden. A vendéglős kétségbeesetten védekezik. a felesége a segítségére siet. De az ismeretlennek iszonyatos az ereje, először a férfit teríti a földre, majd az asszonynak esik neki." A titokzatos idegen egy belin-köpenicki idióta. Bruno Lüdke, a krimitörténelem legelvetemültebb kéjgyilkosa. Tevékenységét 1924 és 43 között kiterjesztette egész Németországra. Hol Hamburgban, hol Münchenben, hol Berlinben tűnt föl, hogy lecsapjon véletlenszerűen kiválasztott áldozataira. Megölte, majd megerőszakolta őket. 80 gyilkosságból negyvenkilenc bizonyítottan az ő lelkén szárad. A hitleri náci rendőrállam bűnüldöző szervei azonban tehetetlenek voltak. A bíróságok ártatlan embereket ítélnek halálra, életfogytiglani börtönre, miközben az igazi tettes vadállati mohósággal keresi újabb áldozatait. Vajon hogy képes egy írni-olvasni sem tudó, gyengeelméjű férfi túljárni a legtehetségesebb nyomozók eszén is? Miért tehetetlen a Birodalmi Rendőrség? Miért fogja le az ideológia a rendőrség kezét? Berthold megpróbál választ adni e kérdésekre. Dokumentumregénye a háború után véletlenül előkerült jegyzőkönyvek alapján kíséri végig az eseményeket. Tényszerű, ezért olyan izgalmas könyv, amely Németországban és az egész nyugati világban évek óta szerepel a bestsellerlistákon. Ez a regény nemcsak bűnügyi történetként, kordokumentumként is szenzáció.

Zbigniew Safjan - Senki ​földje
...Az ​én jelentéseim ellentétesek voltak az alapkoncepcióval. Először életemben... Nem hiszem egyébként, hogy ez érdekelné... Én tudom, milyen bonyolult a tévedés mechanizmusa. Néha egyenesen azt gyanítom, hogy a tévedés tőlünk függetlenül jön létre, mintegy rajtunk kívül születik, s vezet azokhoz a döntésekhez, melyeket azután már nem lehet visszavonni, mert túl sok fontos ember vereségét jelentené, félrevonulást, elmerülést a semmibe... N. személy szerint ragaszkodott a tévedéshez. Hát hogyan győzhettem volna meg őt? Hisz ő is rudott mindent..." Kinek volt érdeke, hogy eltegye láb alól a lengyel titkosszolgálat egyik volt emberét? Miért nem akarják a hatóságok felderíteni a gyilkosság igazi hátterét? Zbigniew Safjan a Kloss kapitány című televíziós filmsorozat egyik szerzője e regényében a második világháború küszübén álló Lengyelországban dúló hatalmi harcokba nyújt bepillantást. Egy rejtélyes körülmények között végrehajtott gyilkosság és a háttérben működő sötét erők kibogozása alkalmat teremt arra, hogy az író bemutassa a huszadik század romantikusainak, Pilsudskinak és az ezredeseknek az uralmát, mely végül a szeptemberi katasztrófába sodorta az országot.

Sebestyén Gábor - Akcióban ​a Moszad
Közben ​megindult a szíriai kémelhárítás gépezete, és ellenőrzés alá vonták Taabsz-Cohent. Nem lehettek elég óvatosak. Nem is olyan régen, szinte az orruk előtt rabolták el Argentínából az izraeliek Eichmannt. Lépésről lépésre ellenőrizték Cohen történeteit. Még a lakásába is behatoltak, ahol a családi fényképalbumot - ami mindig elől volt - lefényképezték. Hetekig tartó munka következett. A Moszad jól dolgozott, mert a fedőtörténet ellenőrzése során mindent rendben találtak a szír kémelhárítók. Amit Cohen mondott, mind igaz, nyugodjatak meg. Abraham, akkor egy őrnaggyal, tisztes távolságból Cohen minden lépését figyelte. Elégedetten jelentette Tel Avivba, hogy alig három hónap alatt Cohen megtalálta a szükséges kapcsolatokat. Tel Aviv ekkor utasítást adott, készítse elő damaszkuszi letelepedését.

Maximilian Scheer - Ártatlanul ​a villamosszékben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Polgár András - A ​kéjgyilkos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mong Attila - Kádár ​hitele
Az ​elmúlt három évtized leforgása alatt Magyarország többször is súlyos adósságcsapdába került. Az 1970-es és 1980-as évek fordulóján az összeomlástól végül csak a Valutaalaphoz és a Világbankhoz történő csatlakozás mentette meg az országot. Néhány évvel később az újabb eladósodásból a rendszerváltásig vezetett az út, a 2000-es évek elején megindult folyamatnak pedig a 2008-as pénzügyi és gazdasági világválság, és újból a Valutaalap mentőöve vetett véget. Az adóssághelyzet tehát alapvetően befolyásolta a közelmúlt történelmét - sem az 1968-as reform, sem az 1980-as évek intézkedései, sem a rendszerváltás nem érthető meg enélkül. A Kádár hitele lebilincselő történelmi oknyomozás, mely a rendszerváltásig terjedő időszakot tárja fel, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy általa a mai politikai és gazdasági tér is átláthatóbbá váljon. Mong Attila, újságíró, több kötet szerzője. 2003-ban Göbölyös József „Soma” díjat, 2004-ben a Joseph Pulitzer Emlékdíjat nyerte el újságírói munkájáért.

William Stevenson - 90 ​perc Entebbében
Terroristák ​kerítik hatalmukba az óriásgépet, amely több száz utasával végül egy ugandai repülőtéren ér földet. A zsidó túszokat a zsaroló terroristák már-már kivégzik, Idi Amin, a vérszomjas diktátor fedezi az emberrablókat, amikor az utolsó pillanatban szállítógépek landolnak Entebbében, s feneketlen gyomrukból terepszín ruhás izraeli kommandósok rohannak elő...

Ernst Wiechert - Der ​Totenwald
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_82147
Gyilkosság ​az Őrhelyen Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Gyilkosság ​az Őrhelyen
"- ​A gyilkosság tulajdonképpen nem bűn - jelenti ki szemrebbenés nélkül Soós. - Hogyan érti ezt? - Úgy, hogy az ember nem él örökké, tehát olyan mindegy, ha néhány évvel korábban hal meg... Miután Soós Lajos előadta az emberi élettel kapcsolatos "nézeteit", szinte megkönnyebbülten folytatja. - Van még mondanivalóm. Most már teljesen mindegy, hogy eggyel több vagy kevesebb emberélet van a számlámon, de legalább egyszer s mindenkorra tisztába teszem magam. Nem hazudok tovább. Amióta csak az eszemet tudom, mindig alakoskodni, hazudni kellett. Állandóan azon járt az eszem, hogy kinek, mikor, mit mondtam, s mindig vigyáznom kellett, ne kerüljek ellentétbe a saját állításaimmal. Szóval most, ha meghallgat, elmondok még egy történetet, s azután már nem lesz rejtegetnivalóm... - Újabb gyilkosság? - kérdezi a vizsgálótiszt..."

Dáné Tibor - Az ​évszázad bűnügye
Jól ​emlékszünk még a híres vonatrablásra: 1963. augusztus 8-án esett meg; a Glasgow-London útvonalon menetrend szerint közlekedő postavonat második kocsiját, amely a Bank of England londoni központjába vitte a megsemmisítésre szánt, öreg, kopott papírpénzt - mesteri ügyességgel kirabolták. A remekül szervezett támadók csaknem minden erőszak nélkül elérték céljukat és hárommilló font hullott az ölükbe. Az ügy felderítésével a Scotland Yard addig méltatlanul mellőzött nyomozóját, Thomas Butlert bízzák meg, az ötvenhárom éves kiváló szakembert, aki lélektani-szociológiai elemzéssel határolta körül a gyanúsított egyéniségét, azzal érvelt, hogy a zseniális csirkefogók sem léphetik át árnyékukat. Társai és felettesei egészen addig megmosolyogták ezt a "kriminalisztikai hobbyt", Buttler azonban pályafutása végén diadalt aratott vele s a bűnüldözés új, továbbfejleszthető irányzatává tette. Erről szól ez az érdekfeszítően olvasmányos és hasznos regény.

Arthur Herzog - A ​forgácsoló gyilkos
Connecticutban, ​a newtowni rendőrség nem tulajdonított különösebb jelentőséget Helle Crafts légikisasszony eltűnésének. Annál is kevésbé, mert Helle nem kisasszony volt, hanem asszony, három gyermek anyja, aki elég gyakran összekülönbözött a férjével, Richard Crafts pilótával, sőt el is akart válni tőle. Ám Keith Mayo magánnyomozó nem vette félvállról az ügyet. Ő már egy ideje aggódott Helle biztonságáért. Pontosan azóta, mióta bizonyítékokat szerzett az asszonynak férje hűtlenségéről. Richard Crafts mindenesetre kitartott saját története mellett, hiába kapták rajta egy sor hazugságon. Ezt a flegma, érzelmek nélküli férfit nem lehetett kihozni a sodrából. Ám Helle barátai valamennyien emlékeztek egy furcsa mondatra az asszony szájából: "Ha valami történne velem, ne higgyétek, hogy véletlen volt." Az első nyomot, melyen Mayo elindulhatott, mégis Craftsék pesztonkája szolgáltatta. Egy furcsa, sötét foltról mesélt a hálószoba szőnyegén, továbbá, hogy az asszony eltűnése után a szőnyeg is eltűnt. Mayo nem nyugodott, míg a szőnyeget elő nem bányászta egy elhagyott szeméttelepen - és ekkor végre hivatalosan is megindult a nyomozás. Arthur Herzog egy detektívregény lebilincselő stílusában rekonstruálja ezt a valóban megtörtént, szörnyű bűnesetet. Óráról órára, minden részletében megismerhetjük az eseményeket és a szereplőket. Richard Craftsot, amint teherautót vásárol, amint forgácsológépet bérel és egy jókora hűtőszekrényt, valamennyit november tizennyolcadikára...

Szekulity Péter - Csak ​hallanád a lányokat!
Bagáék ​ájultan bámulják a belvárosi dollárbolt kirakatát. Beűzettek a paradicsomba, megfogták az isten lábát. A szerző napok óta a Kígyó utcai dollárbolt környékén strázsál. Elvegyül a bámészkodók között, noha se dollárja, se márkája, se kuvaiti dinárja. Mégsem hiába tölti napjait e kemény valutás világban. Szekulity Péter kalandorokat megszégyenítő határozottsággal veti bele magát a magyar élet sűrűjébe.

Allan Hall - A ​világ legnagyobb titkai
Minden ​jó sztori - akár tényeken alapul, akár kitalált - rejteget titkokat. Titkokat, melyeket reménykedve vagy félelemmel telve őrizgetnek szeretők és szélhámosok, államférfiak és kémek, pénzemberek és tábornokok, terroristák és gyilkosok, bűnözők és a törvény emberei... Emberek és szervezetek féltik fennmaradásukhoz szükséges irataikat, hogy elkerüljék a vereséget, a botrányt, a szégyent, vagy azért, hogy sikerhez, hírnévhez, profithoz vagy győzelemre jussanak. Ebben az izgalmas könyvben számtalan titokkal ismerkedhet meg. Vannak köztük olyanok, melyeket megőriztek, és olyanok is, amiket elárultak. Titkok, melyekre még nem derült fény, és titkok, melyek soha nem is fognak kitudódni. Elolvashatja a hollywoodi botrányok történeteit, a gazdagok és hírességek titkait, köztük "Duci" Arbuckleét, Lord Lucanét, Marilyn Monroe-ét és a Kennedyekét. Továbbá betekintést nyerhez a "Fat Boy" nevű atombomba, a Overlord hadművelet, az ODESSA, a maffia, a Ku Klux Klan, a A SAS, a Moszad, Hasfelmetsző Jack és a "Zöld-folyó gyilkosának" hétpecsétes titkaiba.

Pintér István - Fel ​a kezekkel!
Al ​Capone, a klasszikus gengszterkirály * Lindbergh, Urschel, kidnapping * Álneve: Jézus Krisztus * CIA kontra Castro * Gyilkosság amerikai fegyverekkel * Patricia Hearst esete a terroristákkal

Viktor Jegorov - A ​meghiúsult merénylet
1943-at ​írunk. A szövetséges hatalmak kormányfői értekezletre készülnek, hogy egyeztessék a német haderő teljes szétzúzására irányuló terveiket. Az értekezlet színhelye Teherán. Hitler úgy érzi, hogy Teheránban egy diverziós akcióval megszabadulhat fő ellenfeleitől - Sztálintól, Roosevelttől, Churchilltől. A német kémszolgálat akcióba lép... Ilja Szvetlov azonban a szovjet kémelhárítás megbízásából nem véletlenül épült be már a harmincas évek elején a német hírszerzés gépezetébe. A németek őrá bízzák a merénylet végrehajtását... Hogy Hitler aljas terve miként hiúsult meg Szvetlov közreműködésével, megtudjuk Jegorov izgalmas, a valóban megtörtént események feszültségétől átitatott dokumentumregényéből, amelyből az is kiderül, hogyan tudott beépülni Szvetlov a német kémszolgálatba, s hogyan harcolt a nácik ruhájában szovjet szívvel csaknem tíz esztendeig a fasizmus ellen.

Kollekciók