Ajax-loader

'Korzika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Alexandre Dumas - Monte ​Cristo grófja
Edmond ​Dantés tengerészt igazságtalan vádak alapján életfogytig tartó fegyhazbüntetesre ítélik a világ legbiztonságosabbnak hitt börtönében. If varából eddig még soha senkinek nem sikerült megszöknie. A rabságban barátságot köt a rejtélyes Faria abbéval, aki tanítványáva fogadja, és egy hatalmas kincs lelőhelyének titkát is rábízza. Amikor az abbé meghal, Dantés az egyetlen lehetséges menekülési módot választja: bevarrja magát a papnak szánt halottas zsákba, melyet a mit sem sejtő fegyőrök a tengerbe vetnek. Egy közeli szigeten ér partot, majd felveszi egy csempészhajó, amely hamarosan kiköt Monte Cristo szigetén...

Fehér Klára - Négy ​nap a paradicsomban
Fehér ​Klára kisregénye egy várva várt, sokáig álmodott-tervezett korzikai nyaralás emlékeit eleveníti fel. A négy nap sűrített eseményeit felölelő regény a műfaj valamennyi kínálkozó lehetőségét felhasználja. Az utazó kedvesen botladozó ügyetlensége, esetlensége, naiv rácsodálkozása a már látott vagy most felfedezett tájakra, városokra, emberekre színes, fordulatos olvasmánnyá teszik a népszerű írónő írását. Több - már más írásából ismert - utazás emléke, élménye villan fel a korzikai nyaralás élményei kapcsán, és ez a változékonyság az utazás ütemével, sietségével pontos összhangba kerül. Az úti események felidézésénél többet nyújt Fehér Klára azoknak a típusoknak, jellemeknek megrajzolásával, akikkel útjaik során akarva-akaratlanul kapcsolatba, lazább, szorosabb érintkezésbe, nemegyszer függő viszonyba kerülnek. Így gazdagodik a regény jellemrajzok sorával, amelyek nem egy maradandó tanulsággal szolgálnak.

Guy de Maupassant - Egy ​asszony élete
Mi ​fér bele "egy asszony életébe"? Mi történik azokkal a reményekkel, amelyek egy fiatal leány szívét betöltik, amikor életörömmel telve kilép a zárdából? Csupa bizalom és lángolás, vágy és érzékiség, de nagyon hamar csalódnia kell romantikus álmaiban és reményeiben. Mindarról, amiben hisz, kiderül: illúzió csupán. Illúzió a szerelem, illúzió a házasság, és annak bizonyul az emberi tisztességbe vetett hite is. És amikor úgy érzi, hogy több fájdalmat már nem képes elviselni, csalódik a fiában is. Csalás, mohóság van minden mögött, s e vad erők még az emlékeiből is kifosztják az asszonyt. Jeanne életét fiatal leány korától sivár napjait tengető öregasszony koráig követheti nyomon az olvasó. S e reménytelennek tűnő világban Jeanne számára nem marad más vigasz, mint a kis cselédlány regényt záró búcsúszavai: "Látja, az élet nem olyan jó. De nem is olyan rossz, amilyennek hisszük."

Covers_511096
elérhető
1

Carit Etlar - Vendetta
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jerome Ferrari - Intelem ​Róma bukásáról
Matthieu ​és Libero gyermekkoruk óta elválaszthatatlan barátok. Egy napon mindenki csodálkozására hátat fordítanak ígéretes filozófiai tanulmányaiknak. Hazatérnek Libero szülőfalujába, a festőien szép és vad korzikai hegyek közé, hogy átvegyék a helyi bár üzemeltetését, és Leibniz tanításaihoz híven a szerény ivót „a lehetséges világok legjobbikává" változtassák. De hamarosan maga a pokol vendégeskedik a pultnál, nyomorult boldogságról álmodozó nyomorult emberek régi sebeit szakítva fel. A nagy kaland tragédiába torkollik. A Goncourt-díjas francia író, Jérôme Ferrari szépséges modern parabolája Szent Ágoston a földi birodalmak mulandóságáról szóló prédikációjára visszhangzik, könyörtelen élességgel idézve meg az örök átkot, amely a halandókat arra ítéli, hogy saját szemükkel lássák az általuk épített világok összeomlását, s hogy könnyön és véren át folyton újraszőjék képtelen mítoszaikat.

Szabó Győző - Supertravel
"Aki ​ismer, az tudja, hogy mennyire fontos nekem az utazás. Legszívesebben magamhoz ölelném az egész földgolyót. Igyekszem, amíg csak élek a legtöbb helyre eljutni, és a legizgalmasabb kalandokat megélni, legyenek bár délen, északon, keleten vagy nyugaton. Bárhol is járok, mindig a sűrűjét keresem a helynek. Szeretem közvetlen közelből megismerni a régió kultúráját, az emberek arcát és érzéseit. Ehhez persze egy all inclusive, 'kötött programos' utazás, egy ötcsillagos hotel vagy egy tengerparti 'üdülő-rezervátum' alkalmatlan. Nyilván annak is megvan a maga szépsége. Viszont én a passzív pihenés helyett a füstös kocsmákban, helyiek által látogatott partokon és kifőzdékben, tömegközlekedve vagy motorozva a város forgatagában érzem igazán elememben magam. Ez a könyv is ezt az oldalát mutatja a világnak. Azt a szeletet, amit én fedeztem fel belőle saját magamnak, és most megoszthatom másokkal. Hátha kedvet csinálok ezzel a - fényképeken, kisfilmeken, párbeszédeken és naplóbejegyzéseken keresztül vezető virtuális kalandtúrámmal - a bemutatott helyekhez, és ha csak egy ember is az utazás általam favorizált, spontánabb módját választja, már megérte ez a vállalkozás."

Clara Dubois - Korzika ​napsugara
Nicolas, ​az egykori francia csendőrtiszt nem tudja, hogy a fejével baj van. Méghozzá a szó szoros értelmében: lassan cserbenhagyja a józan ítélőképessége, mind gyakrabban kerül összetűzésbe a feleségével és a környezettel. Márpedig ez a környezet amúgy is ellenséges, hiszen Korzika szigetén nem kedvelik a bevándorlókat, ahol lehet, ártanak nekik, aminek nemcsak Nicolas, de a felesége is megissza a levét. Joelle, az asszony összebarátkozik egy különös személyiségű kislánnyal, majd annak apjával, az Algériából betelepült Farahhal, és amikor Nicolas a botrányai miatt arra kényszerül, hogy elhagyja a szigetet és egy füst alatt a feleségét is, Joelle és a kétszemélyes arab család mind szorosabb kapcsolatba kerül egymással. A helyi közösség nem nézi jó szemmel a barátságukat, sokan áskálódnak ellenük, ám ők a fogukat összeszorítva küzdenek a létért és a befogadtatásért, és közben, észrevétlenül, a férfi és a magányossá vált nő között megjelennek az érzelmek is. Az élet azonban még egyszer próbára teszi őket: Joelle-nek el kell utaznia, Párizsban él egy ideig, ám mindvégig tudja, hogy vissza fog menni Korzikára, ahol a kislány és apja várják őt. Aztán egy szép napon meghozza a döntést, hajóra száll, és hazaérkezve, a kikötőből már egy új család indul el kézen fogva, hogy megkezdjék közös és végre nyugodt életüket

Alexandre Dumas - Korzikai ​testvérek
Két ​kisregényt tartalmaz a kötet. Az első, a Korzikai testvérek, egy furcsa és borzongató családi hagyományról szól. A két korzikai testvér egyikét Párizsban párbajban megölik. A másik testvér - a családi hagyománynak megfelelően - víziókban értesül a tragikus eseményekről. Korzikából azonnal Párizsba utazik, és egy újabb párbajban bosszút áll testvére haláláért. A második kisregény, a Herminie, egy különleges szerelmi viszony izgalmas története. A titoktartásra kötelezett lovag indiszkréciót követ el, s szerelmese bosszúból megöli. Illetve nem őt sikerül megölnie, hanem a fiú élhetetlen barátját, aki éppen hozzá akar menni szerelmi találkozóra. Dumas mindkét kisregénye most jelenik meg először magyar nyelven. Mindkettő romantikus írás, tele izzó szenvedéllyek, s fordulataikat a kaland izgalma és titokzatossága teszi feledhetetlenné.

André Castelot - Napóleon
Vajon ​lehet-e még újat mondani Napóleonról, akiről eddig állítólag több, mint ötvenezer munka jelent meg, akiről írt Balzac, Stendhal, Tolsztoj és Shaw? Igen, lehet. Ezt bizonyítja André Castelot élvezetes monográfiája. A kiváló francia történésznek sikerült új elemekkel és új vonásokkal gazdagítania az ezerszer megrajzolt portrét. Hiszen maga Napóleon mondta egyszer magáról: "Micsoda regény az életem!" És Castelot éppen ezt a regényességet aknázza ki: nem annyira történelmi körképet ad, mint inkább pályaképet. És nem széles ecsetvonásokkal fest, hanem a mozaiktechnikát választja. Temérdek jellemző esetet, apró anekdotákat mesél el, kortársakat idéz, "élőképeket" iktat be, az olvasóval összekacsintva pletykázik, jóízűen, élvezettel. Ezért olyan eleven, mozgalmas, érdekfeszítő a könyve. Mindent látunk és hallunk. Úgy érezzük, ott vagyunk a Tuilériákban és a Notre-Dame-ban, halljuk a wagrami ágyúk bömbölését, bőrünkön érezzük az orosz tél hidegét és Szent Ilona nyirkosságát. Még egy nóvuma van Castelot munkájának: nemcsak a történelmi személyiséget ismerjük meg belőle, hanem az embert, az élő, sőt érző és néha esendő embert. Castelot nem fukarkodik az intimitásokkal. Híven beszámol Napóleon napirendjéről, szokásairól, kalandjairól, szerelmeiről és félrelépéseiről. Castelot fordulatos, szellemes könyve, amely mesterien ötvözi a tudományos és szépírói erényeket és hű tükröt állít a kornak és legkiemelkedőbb személyiségének, egy öt kötetből álló sorozat első darabja.

Julia Kühling - Korzika
Külföldön ​is enne, inna, aludna, beszélgetne, sétálna, vásárolgatna, csak nem tudja, mit, hol, hogy érdemes? Legyen naprakész, érezze magát otthon velünk...

Guy de Maupassant - Korzikai ​történet / Histoire Corse
Korzikai ​történet (Benyhe János) Pásztorugrató (Pór Judit) Normand tréfa (Benyhe János) Bolond vagyok? (Benyhe János) Hortense királynő (Pór Judit) A madzag (Benyhe János) Rose (Pór Judit) Boniface bácsi meg a bűntény (Benyhe János) Vasúton (Benyhe János) A lummák szirtje (Pór Judit) Julie Romain (Benyhe János) A főnővér huszonöt frankja (Benyhe János) A légyott (Pór Judit) Ki tudja? (Pór Judit)

Fábián Ferenc - Párizstól ​Korzikáig
A ​francia emberek hétköznapjairól szól ez a könyv. Ebben van az eredetisége és érdekessége. Hogyan élnek a franciák távol a csillogó Étoile tértől: a külvárosokban és Bretagne-ban, ahol tönkremennek a kisparaszti gazdaságok, az atlanti parton, ahol a kipusztulás veszélye fenyegeti a osztriga-tenyészeteket, s a „Szépség szigetén", Korzikán, ahonnan tömegesen vándorolnak el az őslakók a kontinensre? Mi rejlik a diákzavargások mögött, milyenek is a francia diákok? Miért sztrájkolnak a francia munkások a Renault-gyárban?" Mi a francia kommunisták politikai sikereinek titka? Fábián Ferenc öt esztendőt töltött a franciák között. Megismerhette dolgos mindennapjaikat, és a fények mögött megláthatta az elszomorító szegénységet, a „bidonville"-ek, a bádogviskók világát. Erről, a francia valóságról szólnak az itt sorakozó riportok, ebbe a világba kalauzolja el olvasóit a szerző, aki a Népszabadság párizsi tudósítójaként nemcsak írásban számolt be hűségesen a magyar olvasóknak a francia politikai élet eseményeiről, hanem gyakran áll a televízió kamerái elé is, hogy válaszoljon a nézők kérdéseire.

Prosper Mérimée - Colomba
A ​büszke korzikai lány nem nyugszik, amíg a hagyományok parancsának engedelmeskedve meg nem torolja apja halálát. Semmitől nem riad vissza, hogy bátyját, aki a hosszú külföldi tartózkodás után elszokott a kegyetlen helyi módszerektől, rábírja az igazi korzikai bosszúra, a vendettára.

Guy de Maupassant - Egy ​élet
Mi ​fér bele „egy asszony életébe”? Mi történik azokkal a reményekkel, amelyek egy fiatal leány szívét betöltik, amikor életörömmel telve kilép a zárdából? Csupa bizalom és lángolás, vágy és érzékiség, de nagyon hamar csalódnia kell romantikus álmaiban és reményeiben. Mindarról, amiben hisz, kiderül: illúzió csupán. Illúzió a szerelem, illúzió a házasság, és annak bizonyul az emberi tisztességbe vetett hite is. És amikor úgy érzi, hogy több fájdalmat már nem képes elviselni, csalódik a fiában is. Csalás, mohóság van minden mögött, s e vad erők még az emlékeiből is kifosztják az asszonyt. Jeanne életét fiatal leány korától sivár napjait tengető öregasszony koráig követheti nyomon az olvasó. S e reménytelennek tűnő világban Jeanne számára nem marad más vigasz, mint a kis cselédlány regényt záró búcsúszavai: „Látja, az élet nem olyan jó. De nem is olyan rossz, amilyennek hisszük.”

Takács Erika - A ​legkedveltebb európai szigetek
Minden ​év legfontosabb időszaka mindenki számára a nyár, a pihenés ideje. Nem lehet azonban elég korán elkezdeni a felkészülést a nyári vakációra, hiszen nemcsak a választás nehéz, hanem igen fontos az adott területről információkat szerezni, elkerülendő a kellemetlen meglepetéseket. A kötet Európa legkedveltebb pihenő-szigeteiről gyűjtötte egybe a z információkat, hogy megkönnyítse a választást és segítse a pihenést.

Fehér Klára - Narkózis ​/ Négy nap a paradicsomban / Sárgaláz
Szenvedély ​és humor, ismeretlen tájak és nagyon is ismerős, küzdő, vergődő kisemberek - ez Fehér Klára három klasszikus kisregényének világa. A Narkózisban egy középkorú nő súlyos műtétre várva, már a műtőasztalon fekve idézi fel múltját: életének hazugságait és igazságait. A Négy nap a Paradicsomban egy várva várt, sokáig álmodott-tervezett korzikai nyaralás emlékeit eleveníti fel. A Sárgaláz középkorú házaspárja azért vállal többéves kiküldetést egy trópusi országba, hogy lakást tudjon venni három lányának. A három, látszólag más-más témájú kisregény rólunk szól, átlagemberekről: a mi küzdelmeinkről, kudarcainkról és sikereinkről, melyek lényegileg mit sem változtak az évtizedek során.

Prosper Mérimée - Colomba ​(francia)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Guy de Maupassant - Une ​vie
_Une ​Vie_ que Guy de Maupassant (1850-1893) publia en 1883, raconte le désenchantement, jusqu'aux frontières de la folie, d'une femme mal mariée à un hobereau trop sensuel (lequel ressemble beaucoup à l'auteur) mais qui, au bout de toutes les épreuves qui ont fait sa vie, touvera enfin un espoir... Roman d'une grande rigueur psychologique, où l'âpreté de l'intrigue est tempérée par la douceur des paysages normands, _Une Vie_ est l'une des oeuvres les plus abouties de Maupassant: on y retrouve toute cette maîtrise de style, cette justesse descriptive et cette économie de mots qui en ont fait l'un des plus grands romanciers du XiX. siècle et l'un des écrivains encore les plus lus de nos jours, tant son écriture reste évocatrice, incisive et moderne.

Szőnyi Attila - Korzika
Talán ​ennyi színe a rideg szikláknak, ennyi árnyalata a tengernek sehol máshol nincs, mint Korzikán. Nonza fekete strandjától a vöröslő portói öblöktől a bonifaciói hófehér sziklafalakig sokféle színárnyalat kápráztatja el az ide érkező utast. Magasba törő sziklák, felfedezésre csábító szurdokok, ódon, zömök falvak, mediterrán városok, finom ételek és italok várják az utazókat ezen a különleges történelmű szigeten. Ez a kötet nem vállalkozik másra, mint arra, hogy bemutassa Európa egyik legszebb szigetét. Hasznos útitárs, ami segít a látnivalók közti eligazodásban, gyakorlati információkat ad, és kísérletet tesz megérteni a sziget történelmét, az ott élő emberek gondolatmenetét. A könyvet bőséges szálláslista egészíti ki. Korzikát megismerni azonban csak a helyszínen lehet, ehhez nem elég egy könyv elolvasása. Induljanak hát saját felfedezőútra, és ha valahol elakadnak, lapozzanak bele kötetünkbe. Jó utat!

Alexandre Dumas - The ​Count of Monte Cristo
The ​story of Edmund Dantes, self-styled Count of Monte Cristo, is told with consummate skill. The victim of a miscarriage of justice, Dantes is fired by a desire for retribution and empowered by a stroke of providence. In his campaign of vengeance, he becomes an anonymous agent of fate. The sensational narrative of intrigue, betrayal, escape, and triumphant revenge moves at a cracking pace. Dumas' novel presents a powerful conflict between good and evil embodied in an epic saga of rich diversity that is complicated by the hero's ultimate discomfort with the hubristic implication of his own actions.

Oda O'Carroll - David Atkinson - Lonely ​Planet Corsica
Includes ​a special section on walking, including complete coverage of the famous GR20 route as well as less-trodden tracks; a guide to the best dive sites; the lowdown on the island's distinctive character, cuisine and history; and tips on the most atmospheric places to stay for all budgets.

David Abram - Corsica ​Trekking: GR20
A ​mountain range rising from the sea, Corsica holds the most arrestingly beautiful landscapes in the Mediterranean. From its cobalt blue gulfs and shell-sand beaches, hillsides of evergreen maquis give way to pristine oak, chestnut and pine forests, awesome gorges, alpine lakes and a spine of snow-streaked peaks and passes. Among the many trails that penetrate its remotest corners, the GR20, following the island's watershed, is a high-level route that has won an international reputation as being Europe's most challenging long-distance path. 35 detailed trekking maps: showing walking times, places to stay and points of interest, with detailed route descriptions for the entire GR20 Practical information: planning your trip; travelling to Corsica from other parts of Europe, North America and Australasia; getting to the trailheads; historical and cultural background; what to see; health and safety; minimizing your impact on the environment; French and Corsican language sections Accommodation and restaurants: reviews of places to stay and eat at all budgets, from luxury heritage hotels to the pick of Corsica's gîtes, hostels and restaurants Gateway towns: comprehensive guides to Ajaccio, Bastia and Calvi Corsican flora: full-colour photo guide to the island’s flora

Gillian Price - Trekking ​Short Treks on Corsica
With ​spectacular mountain landscapes, beautiful rugged coast, forests, maquis and striking river gorges, Corsica is a walker's paradise. This guidebook details five of the islands's most popular shorter treks: the 2-day coastal Sentier du Douanier (Customs Officer's Path) around Cap Corse; two coast-to-coast routes through the central mountains, the 11-day Mare a Mare Nord and the 5-day Mare a Mare Sud; and two 'coast and mountains' routes, the 10-day Mare e Monti and the 5-day Mare e Monti Sud. (Corsica's famous 190km GR20 trail is described in a separate Cicerone guide.) The routes can be linked to create longer excursions and accommodation is provided by a mixture of walkers' hostels, B&Bs and hotels; camping is also an option. The guide presents each of the waymarked trails in daily stages averaging around 12-13km per day, with route description, mapping and notes on accommodation options. There is advice on how to get to Corsica, when to go and what to take, plus accommodation listings, useful contacts and a French/Corsican-English glossary. The guide also offers a wealth of information about the island's rich plant and wildlife. Considerably easier than the challenging GR20, these trails offer a more accessible option for trekkers wishing to experience the 'real' Corsica, away from the bustling coastal resorts. You'll find enchanting scenery - towering forests, gushing cascades, turquoise coves, aromatic maquis, rugged mountains and quiet villages nestling on hillsides of chestnut woods - not to mention a favourable climate and delicious local cuisine. Don't be surprised if you fall under the island's spell!

René Goscinny - Asterix ​a Korzikán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

René Goscinny - Astérix ​en Corse
Nous ​sommes en 1959, en plein mois d'août. Dans une cité HLM de Bobigny, aux portes de Paris, deux auteurs de bande dessinée s'épongent le front. Pas seulement à cause de la chaleur estivale : les deux compères suent sang et eau pour trouver une idée de personnage. Il leur faut être prêts pour le premier numéro de Pilote, un nouveau magazine pour les jeunes dont la parution doit intervenir trois mois plus tard. Le scénariste s'appelle René Goscinny. Son copain dessinateur, c'est Albert Uderzo. Ils avaient bien pensé à adapter Le Roman de Renart, mais un autre y a songé avant eux. Alors, ils cherchent. Mais ne trouvent rien… Jusqu'à ce que Goscinny ait l'idée d'un petit Gaulois teigneux et moustachu. Banco : Astérix est né. Et, avec lui, un formidable succès d'édition doublé d'un phénomène de société. Il fait sa première apparition le 29 octobre 1959 dans les pages de Pilote. Puis l'album Astérix le Gaulois sort en librairie en 1961. Tirage modeste : 6 000 exemplaires. Mais la courbe des ventes ne va cesser de grimper. En 1966, 600 000 exemplaires d'Astérix chez les Bretons s'envolent en quinze jours. Le petit Gaulois est en couverture de l'hebdomadaire L'Express. Du jamais vu. L'année précédente, il a même donné son nom au premier satellite français. Les intellectuels mêlent leur grain de sel, certains trouvant à Astérix une ressemblance avec le Général de Gaulle… Goscinny et Uderzo n'en ont cure. Eux continuent à s'amuser, à faire vivre une galerie de personnages pittoresques, à réécrire l'Histoire et à régaler leurs lecteurs de gags subtils et de trouvailles visuelles. La disparition de Goscinny, en 1977, ne mettra pas fin à l'aventure. Uderzo continue seul et fonde les Éditions Albert-René. Désormais, c'est lui qui écrira les scénarios, sans toutefois faire preuve du même talent que son prédécesseur. Au total, les aventures d'Astérix et de son copain Obélix se sont vendues à plus de 280 millions d'exemplaires. Une réussite exceptionnelle dans la bande dessinée. --Gilbert Jacques

René Goscinny - Asterix ​Korzikán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klaus Wolfsperger - Corsica
Bizarre ​coastal cliffs, charming sandy bays, beautiful chestnut and pine forests, sparkling clean brooks, magical mountain lakes, summit destinations at over 2700 metres high, as well as predominantly unspoilt nature – what other holiday destination in Europe can boast a similar offer? There is hardly another place where a walking and bathing holiday can be combined in such an ideal way as on this Mediterranean island. Among hikers and mountain climbers, Corsica is no longer a secret. The long-distance alpine hiking trail »GR 20« is especially popular, and a few tours in this guide follow portions of that route. The undisputed highlight, however, are the towering peaks of the two-thousand metre mountains Monte Cinto, Monte Rotondo, Paglia Orba and Monte d’Oro, which place the breathtaking, small world of the »Mountain Range in the Sea« at the feet of hikers. But also nature lovers with less than alpine interests, and even die-hard Corsica fans will love this walking guide. Because, in addition to the main tourist routes, the author presents a number of less known walking options, from a beach walk to an adventurous cascade tour, to an easy panoramic summit. Most of these tours can be undertaken by families with children and elderly persons without difficulty. Lots of tips and information round out this well-executed walking guide and make it a must when travelling in the unique mountain landscape of Corsica. The above edition has been newly updated – a proven, reliable companion for all expeditions and mountain tours on the »Island of Beauty«.

Alexandre Dumas - Der ​Graf von Monte Christo
Der ​junge Seemann Edmond Dantés wird Opfer einer politischen Intrige und auf eine berüchtigte Gefängnisinsel verschleppt. Dort wird er 14 Jahre in einem dunklen Verlies gefangen gehalten. Kurz bevor Dantés den Verstand verliert und sich das Leben nehmen will, begegnet er im Kerker dem sonderbaren Abbé Faria, der ihm von einem sagenhaften Schatz berichtet. Nach geglückter Flucht macht Dantés sich auf zur Insel Monte Christo, auf der Farias Geld vergraben ist. Als Graf von Monte Christo rächt er sich nun an jenen, die er für sein Schiksal verantwortlich macht.

Kollekciók