Ajax-loader

'ökológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Harry Harrison - Halálvilág
A ​bolygó neve Pyrrus... egy különös hely, ahol az összes állat, növény és természeti erő mintha egyetlen cél érdekében esküdött volna össze: elpusztítani az embert. A telepesek itt szuperemberek... kétszer olyan erősek, mint a szokványos emberek, és a reflexeik egészen lélegzetelállítóak. Szükségük is van rá. Mert ha élni akarnak, gyilkolniuk kell... Jason dinAltra, a csillagközi szerencsejátékosra és hazárdőrre vár a feladat, hogy rájöjjön, miért vált ilyen ellenségessé a Pyrrus bolygó az ember rövid itt-tartózkodása alatt...

Fekete Éva - Energiáról ​okosan
Az ​Energiáról okosan című kiadvány harmadik kiadását éli. Népszerűségének oka, hogy gyakorlatias, a hétköznapokban alkalmazható információkkal látja el olvasóját. A kiadvány hármas felépítésű. Az 1. és 2. fejezet arról szól, mit kell tennünk, a 3. pedig arról, miért.

Stephen Schneider - A ​nagy földi laboratórium
Egy ​közelmúltban készült felmérés szerint az ember okozta környezeti változásokkal foglalkozó szakemberek egyértelműen a globális éghajlatváltozást tartják az elkövetkező évtizedek legfenyegetőbb környezeti problémájának. A szóban forgó könyvben a világ egyik legnevesebb éghajlatkutatója járja körül ezt a problémakört, a tudományos alapoktól kezdve a biológiai következményeken át a politikai cselekvés lehetőségeiig. Mindezt közérthető, olvasmányos stílusban teszi (jobb fordítást is érdemelt volna, különösen a biológiai szakkifejezések terén), számos érdekes és fontos információt felsorakoztatva. Bár a könyv hat esztendővel ezelőtt íródott, és azóta azért történt egy s más a globális éghajlatváltozás kapcsán (új tudományos eredmények, a kiotói folyamat döcögős beindulása, stb.), Schneider kötete a téma - főként jelentőségéhez képest - sajnos elég szegényes magyar nyelvű ismeretterjesztő irodalmának egyik legértékesebb darabja.

Ismeretlen szerző - 9. ​Magyar Ökológus Kongresszus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Scan0580
A ​világ helyzete 2013 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​világ helyzete 2013
2008-ra ​a világ népességének fele városokban fog élni, ezért foglalkozik A világ helyzete 2007 városaink jövőjével. Világszerte évente több mint 50 millió ember költözik városba. A történelem során először a városokban fog eldőlni az emberiség és bolygónk jövője. Ennek az átalakulásnak a környezeti, demográfiai, gazdasági és politikai hatásai próbatételt jelentenek az emberiség számára. A tét az, hogy a Föld ökológiai rendszerei képesek-e azt az élelmet, ivóvizet és éghajlati stabilitást nyújtani, amitől a városok és lakóik léte függ. A világ helyzete 2007 a világ városainak problémáin, megoldandó feladatain túl a haladás figyelemre méltó példáit is bemutatja. A fejezetek között pedig Városképek címmel tanulságos rövid történetekkel hívja fel a figyelmet Los Angelestől Petrán át Brnóig a merész újítókra, akik megtalálják a problémák kezelésének új módjait.

Lányi András - Porcelán ​az elefántboltban
Azért ​lettünk zöldek, mert nem volt más választásunk. Feléltük a jövőnket, elfogyott. A korlátlan növekedés illúziójáért cserébe feláldoztuk a természet és a kultúra világának gazdag változatosságát: ettől persze nem a hatalmunk nőtt, hanem a kiszolgáltatottságunk. Az ipari szenny mint a vízözön borítja el a földet, többé nincs hová menekülnünk a katasztrófa elől, önmagunk elől. Amit a természettel művelünk, ezen túl nem technológiai, hanem erkölcsi kérdés.

Uwe Kollmorgen - Energiatakarékosság ​hőszigeteléssel
Ahol ​a fûtésből származó hő megszökik – Gondoskodjunk jobb ökológiai egyensúlyról – Alapismeretek: szigetelés kívül vagy belül? – A leggyakrabban alkalmazott szigetelőanyagok – Tippek és megoldások ajtók és ablakok helyes tömítéséhez stb.

Radics László - Ökológiai ​gazdálkodás
Az ​ökológiai gazdálkodás alapismereteinek elsajátítását segítő, a felsőfokú tanintézmények számára összeállított szakkönyv, amelyből valamennyi, az ökogazdálkodás iránt érdeklődő szakember hasznos tanácsokat szerezhet. Öt ország - Franciaország, Németország, Olaszország, Portugália, Magyarország - ökogazdálkodásban jártas szakembereinek több éves közös munkájának eredménye a mű. A könyv mellékleteként egy DVD segíti az ismeretek elsajátítását. Kiadványunk az Európai Unió, Leonardo da Vinci programjának támogatásával készült.

Buday-Sántha Attila - Környezetgazdálkodás
A ​környezetgazdálkodás elméleti alapjainak összefoglalására, az emberi környezetben végbemenő leromlás okainak komplex társadalmi, gazdasági és ökológiai vizsgálatára és a megoldási lehetőségek feltárására törekszik e kötet. Ezt egészíti ki Magyarország jelenlegi környezeti állapotának átfogó értékelése. A mű alapkérdése, hogy hogyan lehet a növekvő emberi szükségletek és a véges készletek közötti harmonikus viszonyt megteremteni. Ehhez globális, komplex és hosszú távú gondolkodásra, nagyfokú együttműködésre és egy új etikai magatartásra van szükség. A szerző azt vizsgálja, hogy ezt hogyan lehet megteremteni.

René Gordon - Afrika
Könyvünket ​az a vágy hívta életre, hogy egyetlen kötetbe sűrítve, többféle nézőpontból közelítve mutassuk be Afrikát - népeit, tájait, élővilágát és kultúráját -, segítve ezzel a kontinens alaposabb megismerését és megértését. Elsősorban Ökológiai és környezeti szempontból vesszük szemügyre Afrikát, hangsúlyozva, hogy ezeknek az értékeknek a folyamatos védelmére, megőrzésére van szükség.

Risto Isomäki - Petri Tolppanen - Jussi Kaakinen - Elsodort ​világok
India ​nyugati partjainál a kutatók óriási, elsüllyedt városok romjaira bukkannak a tengerfenéken, melyek feltételezhetően a tengerszint emelkedésének következtében pusztultak el. Amrita Desai régész megpróbálja felderíteni a víz alatti romvárosok titkait. Mi történhetett itt tízezer éve? Vajon mi okozta a városok pusztulását? Kutatásaihoz egy különleges tengeralattjáróra van szüksége, így hozza össze a sors az orosz Szergej Szavelnyikovval. Ezzel egyidőben Grönlandon Kari Alanen, finn gleccserkutató meglepő felfedezést tesz, ami összeköti a Cambay-öbölbeli romokat, Grönland szárazföldi jégmezeit és a Bahama-szigetek misztikus kőtömbjeit. Mikor a sok apró részlet végre egésszé áll össze, a tudósok rájönnek: az emberiség jövője veszélybe került. Vajon lesz elég idejük cselekedni? Meg tudják-e hozni a világ vezetői időben a helyes döntéseket? Egyáltalán van még remény? A Risto Isomäki azonos című öko-thrillerén alapuló képregényt a művészi rajzok mellett tudományosan helytálló felvetései teszik igazán érdekes olvasmánnyá.

David DeGrazia - Az ​állatok jogai
Rendelkezhetnek-e ​az állatok erkölcsi jogokkal? Ha igen a válasz, akkor mit értünk alatta? Milyen az állatok mentális élete, és milyen életminőséget szánunk nekik? David DeGrazia válaszaiban azt is feltárja, hogyan bánunk az állatokkal az állatkertekben és a tudományos kísérletek során.

Széky Pál - Ökológia
Talán ​nem is mindig érezzük eléggé, hogy a mérsékelt égöv fejlett országaiban ma milyen csodálatos világban és milyen jól élünk. A technika és a tudomány jóvoltából egyre kényelmesebb körülmények között élünk és dolgozunk, egyre több és jobb lehetőségünk adódik pihenésre, szórakozásra, művelődésre. Az egészségügy rohamos fejlődése meghosszabbítja az ember átlagos élettartamát, megszabadít sokféle betegségtől. Kilépve Földünk sajátos bűvköréből, űrszondák segítségével már a Mars és a Vénusz közelébe férkőzünk, és emberi kíváncsisággal kutatjuk a kozmosz bonyolult világát.

Konrad Lorenz - Mentsétek ​meg a reményt
Konrad ​Lorenz 1903-ban született Bécsben. Orvosi és zoológiai tanulmányokat folytatott, 1940-ben az összehasonlító pszichológia professzorává nevezték ki Königsbergbe. 1950-től 1973-ig a Max Planck Intézet igazgatója volt Buldernben, majd Seewiesenben. Itt végzett etológiai kutatásai elismeréseképpen neki ítélték 1973-ban az orvosi Nobel-díjat. 1989-ben bekövetkezett haláláig az Osztrák Tudományos Akadémia Konrad Lorenz Intézetének vezetője volt. Nyolcvanötödik születésnapjára barátja és tanítványa, a természetfilmeket készítő Kurt Mündl jelen kötetben adta közzé mesterével folytatott beszélgetéseinek gyűjteményét. Az interjúsorozatból, melyet Konrad Lorenz szellemi végrendeletének is tekinthetünk, megismerhetjük a világhírű tudós és filozófus gondolatait a "hűtlenül kezelt világ" jelen állapotáról, főként azonban ember és természet, ember és társadalom viszonyáról.

Venetianer Pál - Génmódosított ​növények
Ma ​a világon példátlan gyorsasággal növekszik a genetikailag módosított növények vetésterülete. Hogy ez jó vagy sem, arról intenzív és indulatos szakmai, politikai, gazdasági, és médiaviták folynak. De miről is vitatkozunk? Tudta ön, hogy: ...a DNS önmagában nem élő anyag? ...a klónozás - bárhonnan is származik a kijelölt gén - többnyire az Escherichia coli nevű emberi bélbaktériumban történik meg? ...Dolly, az első klónozott bárány a 227-ik kísérletre sikerült? ...a papaját a géntechnológia mentette meg a kipusztulástól? A szerző, aki a génsebészet aktív művelője, a mezőgazdasági GM-technológia mibenlétét, hasznosságát, illetve veszélyességét elemzi. Célja a hiteles, érdekes, szórakoztató tájékoztatás. "Ami pedig a véleményeket, hipotéziseket, spekulációkat, jóslatokat illeti, megkísérlem azok torzításmentes ismertetését, majd - ahol szükséges és lehetséges - állást foglalok velük kapcsolatban. Nem óhajtom ugyanis titkolni, hogy e kérdések többségéről valóban határozott véleményem van - ami nem a két szélső álláspont számtani közepe." Venetianer Pál (1935 -) az MTA rendes tagja, az Academia Europaea és a Német Tudományos Akadémia tagja, a Szegedi Biológiai Központ kutatóprofesszora. Szakterülete a molekuláris biológia. Több mint százhúsz tudományos közlemény, valamint öt népszerűsítő könyv szerzője.

Buddha
Boldogság ​és gazdaság Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - Boldogság ​és gazdaság
A _buddhista ​közgazdaságtan_ (buddhist economics) a gazdaság és a gazdasági tevékenységek újfajta megközelítését adja. A ma uralkodó (mainstream) közgazdasági megközleítéssel szemben a _vágyak önkéntes korlátozását_ és _mások önzetlen szolgálatát_ hirdeti, és ezáltal törekszik a béke, az ökológiai fenntarthatóság és a boldogság megvalósulására. Ezek az eszmék első hallásra meghökkentőnek tűnhetnek a fogyasztásorientált és önérdekkövetésre sarkallt nyugati ember számára, azonban a jelenkori ökológiai és pénzügyi válság más megvilágításba helyezi a dolgokat. A fogyasztás és a termelés mai léptéke és formája pénzügyileg finanszírozhatatlan és ökológiailag fenntarthatatlan. A gazdaság anyag- és energiaforgalmának drasztikus csökkenésére van szükség! _Mást_ és _máshogyan_ kell termelnünk és fogyasztanunk! A _frugalitás_, azaz a mértékletes életmód és gazdálkodás igénye egyre fontosabbá válik. Az amerikai TIME hetilap a következőképp fogalmazta meg a tanácsait a globális túlélésre: "Élj egyszerűen! Végezz meditációs gyakorlatokat! Fogyassz kevesebbet! Gondolkodj többet! Működj együtt a helyi közösség tagjaival!" Itt lép be a képbe a buddhista közgazdaságtan. _Zsolnai László_ a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központjának igazgatója és Fellow Associate a University of Cambridge Judge Business Schoolján. Kutatási területei az ökológiai közgazdaságtan, a gazdasági etika és a buddhizmus gazdaságfelfogása.

Donella Meadows - Jorgen Randers - Dennis Meadows - A ​növekedés határai
Mi ​történik, ha a népesedés korlátlanul folytatódik? Milyen környezeti következményekkel jár a gazdasági növekedés? Mit lehet tenni azért, hogy a Föld eltartóképességén belül maradjon az emberiség? Merre haladunk: egy fenntartható jövő vagy az összeomlás felé? - ezekre a kérdésekre keresett választ 1972-ben a Massachusetts Institute of Technology négy fiatal kutatója a Római Klub felkérésére. Kutatásaik eredményét A növekedés határai című könyvükben tették közzé. Üzenetük az volt, hogy többféle lehetőség áll az emberiség előtt, és igenis lehet összhangot teremteni az ökológiai és a gazdasági stabilitás között. A mostani, átdolgozott, bővített kiadás áttekinti az elmúlt harminc év globális fejlődési tendenciáit, ismerteti az eredeti elemzés lényeges részeit, továbbá összefoglalja mindazt az ismeretet, adatot és felismerést, amelyekre az elmúlt harminc év alatt szert tettünk e témával kapcsolatban. A helyes út kiválasztása a szerzők szerint alapvetően tőlünk függ: ha a növekedés határait, a fenntarthatóság kívánalmait végre nem korlátnak és fenyegetésnek tekintjük, hanem iránymutatásnak egy jobb világ felé, akkor még időben tudunk cselekedni.

Szabó Csaba - Kamikaze ​molekulák
A ​szabadgyökök olyan, oxigén- vagy nitrogénalapú molekulák, amelyek kémiai tulajdonságaik révén megtámadhatnak különféle kulcsfontosságú fehérjéket vagy akár a DNS-t. Ezen reakciók során maguk is megsemmisülnek, ezért kamikaze molekuláknak is nevezhetjük őket. A szabadgyökök szerepének meg-értése valóságos forradalmat jelent az orvostudományban, és alapjaiban változtatta meg a betegségek kialakulásával és kezelésével kapcsolatos felfogásunkat. Napjainkban megnőtt az érdeklődés a szabadgyökök iránt: táplálkozási aspektusokból, az öregedés élettanával kapcsolatosan, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatosan. A jelen könyv első öt fejezetében a szerző egyes szabadgyök-mechanizmusok szerepét mutatja be a vérkeringés szabályozásában, a cukorbetegség és a férfi impotencia kialakulásában, valamint a sejthalál folyamataiban. A szakmai fejezetek olyan stílusban íródtak, hogy a biológia alapelveiben valamelyest járatos nem-szakember olvasók számára is érthetőek legyenek. A könyv második részében a szerző néhány, a hazai tudományos életben nagy vihart kavart írását adjuk közre. Dr. Szabó Csaba kutatóorvos, farmakológus, a New Jersey-i Egyetem professzora. Nemcsak alapkutatásban, hanem gyógyszerjelölt molekulák fejlesztésében is sikeres. A világ kilencedik leggyakrabban idézett farmakológusa és az egyik legtöbbet idézett kutató. Számos tudományos társaság tagja, vezető farmakológiai és molekuláris orvostudományi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, számos nemzetközi tudományos díj tulajdonosa.

Jócsik Lajos - Az ​öngyilkos civilizáció
Jócsik ​Lajos új könyve olyan témáról szól, amely az utóbbi időben elemi erővel tört a világ legégetőbb problémáinak sorába és mindannyiunkat közelről érint: az emberi környezet védelméről. A témát a szerző a tőle megszokott megelevenítő stílusban tárja az olvasó elé. Elsősorban a legsúlyosabb jelenségekről, valamint a talajerő pusztulásáról ír, de mondanivalójában felöleli a téma teljes terjedelmét, ismerteti a természet körforgásának egész rendszerét és az abban bekövetkezett válságot. Bemutatja a szerves élet határait, a szerves anyag körforgásának alapjait, tisztázza a biológiailag létfontosságú környezeti feltételeket és a körforgást mint létezés alaptörvényét. Ezután rátér arra, hogyan bontja meg maga az ember a modern civilizáció eszközeivel a körforgás természetes szerkezetét, veszélyeztetvén ezzel önmaga fennmaradását is. A szerző az emberi környezet szétrombolásának különböző változatait ismerteti. Szól a talajerő pusztulásáról, az erdőirtásokról, erdőégetésekről - amelyeket a Föld megskalpolásának nevez -, az esztelen állatpusztításról, százezres vadtömegek elejtéséről, az ipari termelésben tapasztalható hiányos körforgásról, az ipari hulladékkezelés elhanyagolásáról, a levegő és víz szennyeződéséről, a fenyegetően tornyosuló szeméthegyekről stb. Az ipar okozta szennyeződések problémája különösen a fejlett ipari országokban már olyan mértéket öltött, hogy az haladéktalan beavatkozást tett szükségessé. Külön foglalkozik a könyv az urbanizáció káros jelenségeivel, figyelmeztet a levegőromlás és a fokozódó vízhiány mind fenyegetőbb veszélyére, egészségi ártalmaira. A mű a maga nemében az első a magyar szakirodalomban, s szerzője méltán tekinthető a mai kor egyik új tudományága, az ökológia hazai úttörőjének. "Az öngyilkos civilizáció" nemcsak a szakemberek, hanem mindenki számára érdekfeszítő olvasmány.

V. V. Gyozskin - A ​veszélyeztetett Éden
A ​Biblia szerint az első emberpárt kiűzték az Édenkertből. A valóság persze más. A valaha paradicsomi körülmények között élt ember maga látott neki az Éden elpusztításának. Tékozlásával, pusztításával ma már egyre inkább veszélyezteti a természet egykori kimeríthetetlennek vélt gazdagságát. Ezt a veszélyhelyzetet először a tudósok ismerték fel, majd megszületett egy új tudomány is, az ökológia, amely a természet védelmét szolgálja. Leltárba vették hát az élő és az élettelen természetet, és felhasználva a rokon tudományok, a biológia, a földrajz, a közgazdaságtan és a szociológia eredményeit is, munkához láttak. A cél: a természet egyensúlyának megtartása. Hogy ez milyen eszközökkel érhető el, arról számol be ez a több országban is nagy sikert arató könyv, amely nemcsak az ökológia tudományának sokrétű bemutatását és a legfontosabb tudnivalók összefoglalását adja, hanem élvezetes olvasmányul is szolgál, elszórakoztatva olvasóit a természettel közvetlen kapcsolatban állók színes elbeszéléseivel, olykor meghökkentő kalandjaival.

Steve Jones - Darwin ​szelleme
Steve ​Jones rendkívül érdekfeszítő stílusban és Darwin szellemében megírt könyve mai ismereteink szintjére hozza A fajok eredetét. Szerkezetileg követi a klasszikus mű felépítését a háziállatoktól a fossziliákig, a méhkasoktól a Galapagos-szigetekig, de az ő Nagy Tényei (Darwin egyik kedvenc kifejezése) a huszadik század végéről származnak. A Darwin szelleme Charles Darwin gondolatait a legújabb tudományos eredmények fényében értelmezi. Darwin „egyetlen hosszú okfejtésnek” nevezte könyvét. A modern biológusok ezzel készséggel egyetértenek. Ha elolvassuk Darwin négyszáz oldalát, elképesztőnek fogjuk találni, hogy az érvelésbe azonnal milyen jól beilleszthető minden új felfedezés. A mű logikája semmit nem veszített lebilincselő erejéből. A benne szereplő tények azonban immár másfél száz évesek és számos hézag mutatkozik közöttük, amelyek betöltése nélkül az elméletet nem tekinthetjük teljesen bizonyítottnak. Mára azonban az összes – vagy csaknem az összes – ilyen hézag kitöltése megtörtént. „Önhittség lenne könyvemet többnek föltüntetni, mint az eredeti puszta árnyékának, tartalmában és formájában egyaránt” – mondja a szerző művéről. „A fajok eredete a tényirodalom csúcsát képviseli. Darwin jól írt, mert remekműveket olvasott. Prózája olyan, mint egy viktoriánus vidéki udvarház. Magabiztosságot sugároz, bármely irányból nézzük is, akár irodalomnak, akár önéletrajznak, akár tudományos remekműnek tekintjük. Darwin remekművét állványzatnak tekintem, nem pedig kényszerzubbonynak. Az evolúció posztmodern felfogásáról van itt szó, ennek minden előnyével és hátrányával. Szerkezete egy korábbi kor szülötte, építőelemei azonban mai anyagok. A fajok eredete – ezt is meg kell mondanunk – a legnagyobb viktoriánus komolysággal íródott, s sehol nem teszi a legkisebb engedményt sem annak érdekében, hogy szórakoztatóbb legyen. Ezekben a csipkelődőbb időkben én viszont engedtem a kísértésnek, hogy a tudományos próza időnkénti szárazságát az evolúció, illetve az evolúciót tanulmányozó tudósok életéből vett furcsa mesékkel ellensúlyozzam.”

Zsolnai László - Ökológia, ​gazdaság, etika
A ​gazdálkodásnak az életminőséget kell szolgálnia. Az életminőség - a pénzben mért életszínvonallal szemben - többdimenziós, kvalitatív fogalom. Beletartoznak az épségben megőrzött természeti környezet, az egyedi, artisztikus tárgyak világa, az izgalmas, kreatív munka, a nem fényűző, de gondtalan megélhetés, az etikus személyközi kapcsolatok, a társadalmi igazságosság, valamint az igényes, múltat tisztelő, kultúrába ágyazott szellemi reflexió. Az életminőség szempontjából Észak-Itália, Katalónia és Dél-Franciaország, valamint Svédország, Dánia és Finnország a legfejlettebbek a világon. Ebbe az irányba kellene haladnia Magyarországnak is. A minőségi élet reménye adhatja meg ittlétünk méltóságát Zsolnai László közgazdász 1958-ban született Szegeden. 1982 óta dolgozik a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol a Környezettudományi Intézet tanára és a Gazdaságetikai Központ igazgatója. Vendégkutató volt az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Hollandiában, Olaszországban és Ausztriában. Jelenleg etikai és ökológiai programok kifejlesztésén munkálkodik Budapesten, Oxfordban, Párizsban és Washingtonban.

Simó Endre - Világom, ​virágom
A ​természet bár két kézzel ontja számunkra a bőséget, sokszorosát annak, mint ami elegendő lenne ahhoz, hogy mindenkinek jusson élelem, mégis szerte a világon csaknem egymilliárdan éheznek, naponta több tízezren halnak éhen. Tornyosulnak gondjaink a természetvédelem asztalán, és egyre jobban látszik, hogy nem tudunk mit kezdeni mindezzel. Az viszont világosan kiderül a kötetben összegyűjtött jegyzetekből, kisebb-nagyobb tanulmányokból, hogy puszta létünk és fennmaradásunk azon múlik, hogy felismerjük-e közös érdekeinket és tudunk-e, akarunk-e tenni is érte valamit.

Moser Miklós - Pálmai György - A ​környezetvédelem alapjai
A ​Fogarasi Felső Szék 1638-ban kelt rendelkezésének 2. cikkelye szerint magyarföldön már közel 400 éve felismerték, hogy a kulturált környezet rendjét fenn kell tartani: "Az patakban kik Városson által folynak, semmi némű rusnyaságot önteni, szemetet belé hánni, ganét reá hordani, árnyék széket reá tsinálni, bőröket benne ásztatni, bélt, moslékot, dögöt és rusnya ruhákat szapulláson kívül ne mossanak, se ne áztassanak. ... egy szóval az Városson által folyó patakokban az VÁROS között semmi rusnyaságot belé ne öntsenek, se benne ne cselekedjenek, mellyekben ha valaki deprebendáltatik, először 1 forintra, másodszor 2 forintra, harmadszor 3 forintra et sic consequenter toties quoties büntettessék meg. ..." Azóta már világszerte szennyezik "rusnya" mérgekkel nemcsak a patakokat, hanem a folyókat, tengereket, táplálékunkat és egész környezetünket is. A 20. század hatalmas tévedése, a kőolajkorszak már egyre szorítóbb hurok a természet és az emberiség nyakán. A gyökeres változtatás elkerülhetetlen. Az immár három évtizedes szakmai múltra visszatekintő, korszerűsített tankönyv a fenntartható fejlődés megalapozásához a következőkkel járul hozzá: Alapos helyzetfelmérés után a természet és a társadalom egymásra épülő, összefonódó működési szerkezetét, rendjét tárja fel. Ezután komplex, gyakorlati módon tárgyalja a levegőtisztaság-, a vízminőség- és a talajvédelem, a hulladékprobléma, valamint a zajártalmak környezetvédelmi szakterületeit. E fejezetek a jelenleg hatályos jogi szabályozást és a védekezés legfontosabb módszereit is tartalmazzák. A zárófejezet a szilikátok kristálykémiájára és - geometriájára alapozott, az eredetig visszanyúló, a természettel összhangban lévő új rendszertant és módszertant vázol fel.

Paul Ehrlich - Anne Ehrlich - A ​fajok kihalása
Csak ​az utóbbi fél évszazdban vált világossá, hogy az emberiség a fajokat természetes fogyásuknál lényegesen nagyobb sebességgel pusztítja ki, sokkal gyorsabban, mint ahogy az élővilág pótolni tudja. Szerencsére ez a gyorsuló folyamat feltartóztatható. A megoldás nem lesz könnyű, emberek százmillióinak nevelése és együttműködése szükséges hozzá. Mégsincs ennél fontosabb feladat, hiszen a fajok eltűnését meg kell állítani, mielőtt Földünk élő szerkezete annyira legyengülne, hogy egy pillanatban összeomlik, és a civilizáció megsemmisül.

Sárközy Péter - Agrárrendszerek
Szerény ​mondanivalóm összeállításakor az időszerűséget igyekeztem szem előtt tartani, legalábbis a lehetőségek határáig. A hazai változások a felölelt szakterületen olyan sebes iramúak, hogy hosszabb átfutási idejű, tudományos kivitelű könyvekre támaszkodni a legjobb akarattal sem tudtam volna. Emiatt nem is hivatkozhatom „megállapodott”, a leszűrt tapasztalatokat összegző forrásmunkákra. Úgy hiszem, a ténylegesen felhasznált cikkekre, előadásokra, szóbeli közlésekre elegendő utalással szolgáltam; külön irodalomjegyzék csatolását – díszítő elem gyanánt – fölöslegesnek tartom. Hálásan köszönöm a lektor, dr. Szabó Gábor professzor szíves segítségét. Igazán jóakarattal és avatott kézzel mutatott rá az eleve téves, netán félreérthető megállapításokra. Véleménye alapján próbáltam a szöveget – tőlem telhetően – javítani. Meg kell jegyeznem, hogy az agrárrendszerek taglalása során világszerte eléggé általánosak, néha elkerülhetetlenek a súrlódások. Sok a lezáratlan vita, sok a merőben eltérő nézet. (Részlet az előszóból)

Borsos Béla - Az ​élet kereke
Határtalan ​növekedésre épülő csalóka világképünk megváltoztatására - paradigmaváltásra! - van szükség: ez a Föld nevű bolygó, az ember nevű lény fennmaradásának záloga. Közhely? az. Rögeszme? Nekem bizonyára az is. Könyvem e változást szólítva villant fel mozaikokat - indiai útiélménytől mezőgazdasági szaktanulmányig -, melyek (mint a mozaikok általában) összerakva értelmes egészet alkotnak, új látásmódot kínálnak: így tessék szemlélni az élő rendszereket, a fejlődést, a hulladékgazdálkodást, az orvoslást, az állatorvoslást, a szaporodásbiológiát - így: alternatívát és kiutat keresve a modern ipari társadalom teremtette zsákutcából.

Koppány György - Lakható ​marad-e a Föld?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_181635
Feladatok ​a XXI. századra Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Feladatok ​a XXI. századra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy József - Vége???
Tudod-e, ​hogy a XXI. évszázadban jelenlegi technikánkat, életvitelünket folytatása az emberiség öngyilkosságát, pusztulását jelenti? Tudod-e, hogy e szörnyű vég már gyermekeid, unokáid életében bekövetkezhet?

Rachel Carson - Néma ​tavasz
Rachel ​Louise Carson tengerbiológus, ökológus, író. Több könyv megírása után 1962-ben lett készen a Néma tavasszal, mely a máig tartó világhírt hozta el számára. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a korszakalkotó könyv megváltoztatta a történelem menetét, mert megjelenése után már nem lehetett a régi módon szemlélni az ember és környezete kölcsönhatását. Carson vészkiáltása országos vitát robbantott ki a növényvédő szerek használatáról, a tudomány felelősségéről és a technológiai haladás szabályozásáról. Tartott attól, hogy a technológia jóval gyorsabban fejlődik, mint az emberiség felelősségérzete Elsőként kiáltotta világgá, majd könyvében példák sorával bizonyította, hogy a növényvédő szerek esztelen használata visszafordíthatatlan pusztítást okoz a növény- és állatvilágban, és beláthatatlan következményei lehetnek az emberre. A leghatározottabban elutasította, hogy az ember céljául tűzze ki a természet leigázását, és tiltakozott az ellen hogy az emberiség egész környezetét elárasszák mérgező anyagokkal. Annál is inkább, mert a veszélyeztetettség mértéke nem ellenőrizhető, a tudósok pedig képtelenek pontosan megjósolni az élő szövet sejtjeiben felhalmozódó mérgek hosszú távú hatásait. Sokan e könyv megjelenésétől számítják a civilszervezeti és az állami környezetvédelem létrejöttét. Máig ható következményei között megemlíthetjük a DDT és más veszélyes vegyszerek használatának betiltását, a Föld Napjának megünneplését, a környezetvédelmi törvények születését és az állami ellenőrző szervek felállítását.

Thom Hartmann - Az ​ősi napfény utolsó órái
Ez ​a könyv arról szól, merre tart a világ, és mi, a modern világ szülöttei mit tehetünk érte. Úgy éljük az életünket, hogy szinte nem is foglalkozunk mással, mint a megszokott életformánk fenntartásával. Pedig a Föld bajban van, a természet válságon megy keresztül, minden összeomlani látszik körülöttünk - olajválság, természeti katasztrófák, globális felmelegedés, háborúk, a fajok rohamos kipusztulása -, miközben az általunk okozott katasztrófák lavináját illetően alig teszünk valamit, ami megállíthatna bennünket a lejtőn. Ha vissza akarunk kerülni a helyes útra, gyökeresen meg kell változtatnunk szokásainkat, szervesen be kell illeszkednünk az élet körforgásába. A könyvben felvázolt változtatásokkal elültethetnénk egy új ökológia, egy új Föld magvait, mielőtt ez az életképtelen, kaotikus rendszer végleg megsemmisíti önmagát. A könyv segít megérteni és jobbá tenni viszonyunkat a világhoz, a természethez, természeti erőforrásainkhoz és nem utolsó sorban önmagunkhoz.

Kollekciók