Ajax-loader

'ökológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kerényi Attila - Környezettan
"Eltávolodtunk ​a természettől. Létrehoztuk az épített környezetet, és a társadalom ebben éli életét a maga törvényei szerint. A szédítő magasságokba emelkedő tudomány és technika lehetővé teszi új anyagok létrehozását, számítógépek és gépkocsik gyártását, okos robotok előállítását..." - Így ír a földi éelt mai helyzetéről a szerző a mű bevezető fejezetében. Ezt a kritikussá váló helyzetet kell megváltoztatni, mert az erdőgazdálkodás, a légkör állapota stb. magán viseli az értékeinkkel szembeni pazarló és felelőtlen bánásmódot. E könyvben feltárt valóság ráébresztheti az olvasókat arra, hogy önmérséklő életmódjukkal környezetüket elfogadható állapotban adják tovább a következő nemzedékeknek.

Josef Reichholf - Az ​erdő
Túráink, ​kirándulásaink elsődleges színhelye az erdő. Az erdő, ahol vendégek vagyunk, de ahol jól is érezzük magunkat, beilleszkedve a környezetbe. Ez a könyv elmagyarázza az erdők működését, megérthetjük belőle miként működik ez az egyébként önfenntartásra hivatott életközösség. A könyv elolvasása után talán kicsit más szemmel megyünk majd ki az erdőbe, és talán jobban szívügyünknek érezzük az erdők védelmét. A könyv kis formátumú, a közel 200 oldalas mű közérthetően, de tudományosan magyarázza el a közép-európai erdők ökológiájának összefüggéseit.

Kerekes Sándor - Szlávik János - Gazdasági ​útkeresés - környezetvédelmi stratégiák
A ​környezetvédelemről nehéz érzelmek, indulatok nélkül írni. A felelősen gondolkodó ember sokszor tehetetlennek érzi magát a bioszféra pusztulását tapasztalva és ki-ki vérmérséklete szerint harcol vagy apátiába süllyed, de mindenképpen állást foglal a környezetszennyezés ellen. A gond számunkra is túl közeli, túl személyes ahhoz, hogy tárgyilagosan, érzelmek nélkül vizsgálhassuk. Elfogultságunk a közgazdász elfogultsága. Álláspontunk szerint a környezet védelmét hatékonyan a környezetgazdálkodás keretében lehet megoldani. A környezetgazdaságtan ma még kialakulatlan, számos kérdésre nincs megnyugtató válasza, így érthető az ökológusok és a közgazdák több évtizedes vitája. Közgazdaként nyilván nem érthetünk egyet azokkal, akik a termelő vállalatokat a vádlottak padjára szeretnék ültetni környezetszennyező tevékenységük miatt, elfelejtve, hogy a termelő tevékenység anyagi alapját az emberi szükségletek teremtik meg. De azokkal sem vállalhatjuk a közösséget, akik lebecsülik a környezetvédelem jelentőségét, vagy időszerűtlennek tartják azt a jelenlegi helyzetben.

Szász János - Bioépítészet ​környezetbarát építőknek
Ez ​az építési irányzat nem visszatérés az ősi építési módokhoz, csupán felhasználja a természetből vett formákat, építőanyagnak a fát, a szalmát, s magát az élő növényt is, a nap, a szél, a víz és a levegő energiáját. Emellé olyan életmódot javasol, ahol a ház lakói aktívan részt vesznek az építkezésben, a ház "működtetésében", s lehetőség szerint megtermelik a család zöldség- és gyümölcsszükségletét is.

Gerald Durrell - Lee Durrell - Az ​amatőr természetbúvár
Gerald ​és Lee Durrell Az amatőr természetbúvár című könyve bizonyára elnyeri minden természetbarát tetszését: a bogarakat gyufásskatulyába gyűjtő kisdiákét éppúgy, mint a szenvedélyes madármegfigyelőét, a ki-kiránduló családét éppúgy, mint a komolyabb tanulmányokra készülő természetbúvárokét. Gerald Durrell azt szeretné, ha egy kicsit mindannyian természetbúvárok lennénk, és megtanulnánk megőrizni a ma még oly gazdag élővilágot az utánunk jövő nemzedékek számára. Könyvének fő mondanivalóját éppen ezért a gyakorlati tudnivalók alkotják: mi a teendő a terepen és otthon. A szerző végigvezeti az olvasót a Föld legkülönbözőbb tájainak természetes élőhelyein, és megmutatja, mit kell keresnünk, hol kell keresnünk, mire következtethetünk a látottakból és mit érdemes hazavinni további tanulmányozás vagy preparálás céljából. Az amatőr természetbúvár hatalmas ismeretanyagával, gyönyörű képeivel és a Gerald Durrelltől megszokott remek történetekkel a család minden tagjához szól. Kagylószedéshez és lábnyomok azonosításához, rovar- vagy növénygyűjtemény létesítéséhez és egy-egy fa életközösségének föltérképezéséhez, a vadak védelméhez és hogy egyszerűen csak észrevegyük kiránduláskor, amit érdemes - mindehhez útmutatást és ösztönzést ad ez a könyv.

Ferenc pápa - Laudato ​si’
„Milyen ​világot szeretnénk továbbadni azoknak, akik utánunk jönnek, a felnövekvő gyermekeknek? Miért jöttünk erre a világra? Milyen célért dolgozunk és küzdünk? Miért van ennek a földnek szüksége ránk? Ha nem tesszük fel ezeket az alapvető kérdéseket, nem hiszem, hogy az ökológiával kapcsolatos aggodalmaink jelentős hatásokat érhetnek el.” Ferenc pápa Ferenc pápa ökológiai témájú enciklikájával – a Naphimnusz első szavait idézve – Assisi Szent Ferenc nyomába lép és együtt dicsérik a Teremtőt a teremtett világért. Ezzel Ferenc pápa a mai világot élénken foglalkoztató ökológiai kérdéseket az egyházi tanítás első vonalába emelte. A hat fejezetből álló enciklika összefoglalja a tudományos problémákat, tárgyalja a témával foglalkozó bibliai részeket, feltárható okokat nevez meg, és arra is választ ad mit kell tennünk. Enciklikája két imádsággal zárul, amelyek közül egyik a keresztények számára íródott a másik az egyistenhívők nevében szól a teremtett világ értekeinek a megőrzéséért.

V%c3%a9dett
0

Ismeretlen szerző - Védett ​természeti értékeink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rakonczay Zoltán - A ​természetvédelem története Magyarországon
Bár ​93 törvény, 194 kormányrendelet, 176 miniszteri rendelet, 248 rendelet megalkotásának tényét tartalmazza a könyv, mégsem rendeletgyűjteményt tart kezében az olvasó, hanem egy fiatal, folyamatosan alakuló szakma megteremtésének a szervezet kiépítésének, a nemzetközi kapcsolatok létrehozásának, az anyagi háttér és a társadalmi támogatás megszerzésének és a megfelelő szakembergárda kiképzésének mozgalmas időszakát, nehézségeinek és sikereinek összefoglalását.

Héjjas István - Esélyeink ​a túlélésre
Hogy ​a földi élet, de legalábbis az emberiség jövője veszélyben van, azt ma sokan hangoztatják. Kétségtelen, hogy számos jel mutat a klímaváltozásra, ám ennek valódi oka máig ismeretlen, nem tudni, mekkora a természetes tényező, és mi az, amit az emberi tevékenység tesz hozzá. Héjjas István folytatva korábbi munkáját, melyben a negatív globális folyamatok lefékezésére a nem-monoteista, azaz pogány és keleti vallásokra alapozott világnézeti változást sürgette, ezúttal a környezeti folyamatok megismerését, így a környezettudatos szemlélet elterjedését kívánja segíteni. Bevezetőjében hangsúlyozza, hogy a környezetvédők tiltakozása nem biztos, hogy mindig ott a leghangosabb, ahol a legnagyobb a veszély...

Radó Dezső - A ​növényzet szerepe a környezetvédelemben
Az ​emberi történelem kezdetétől 1900-ig tartott, míg Földünk népessége elérte a másfél milliárdot, a harmadik ezredévet pedig már 6 milliárd ember éri meg. Azelőtt ezer év sem volt elegendő 1 milliárdnyi emberi szaporulathoz, mára ez 11 év alatt megtörténik. A népesség növekedése hihetetlenül felgyorsult. A túlnépesedés folyamata természetesen következményekkel járt. Elpusztítottuk a Föld erdőtakarójának felét, dögletessé tettük városaink levegőjét, elszennyeztük vizeinket, és hulladékkal terítettük be a földet. A rohamosan növekvő városok és a Földet behálózó utak betonszőnyeggel terítették be a talajt, elszakítva bennünket ezzel az életet adó anyaföldtől. Kiszipolyoztuk a Föld méhének kincseit és vegyi anyagok tömegével mérgezzük környezetünket… E sorok írója közel 40 évi kutatómunkája alapján a növényzetre hívja fel a figyelmet, mint olyan természeti elemre, amelynek további pusztítása egyenlő a kollektív öngyilkosságunkkal. A tudományok eddigi eredményei alapján összefoglaló ismeretek következnek arról, hogy milyen szerepet játszik a növény környezetünk védelmében. A téma kikerülhetetlenné teszi bizonyos fizikai, kémiai, biológiai, sot, közgazdasági ismeretek felidézését, amelyek bizonyító ereje nem mellőzhető az oksági kapcsolatokban. Itt jegyzem meg, hogy az írás szerkezete a környezeti elemekhez igazodik. Ajánlom e könyvet mindazoknak, akik nem kívánnak belenyugodni környezetünk jóvátehetetlen romlásába és hisznek a megmenthető jövoben.

J. E. Lovelock - Gaia
Tíz ​éve várja ezt a könyvet a tárgykörben jártas olvasó. Valami döbbenetesen újat alkotott Lovelock, vagy mégsem? Talán nem is az újdonság ereje, hanem a kérdés maga az, ami szokatlan mértékben felkorbácsolja az érdeklődést. Ősi, archaikus gondolatot, Gaia-földanya istennő életrehívását kísérli meg a szerző, egy - a tudományos világ számára bőségesen gyümölcsöző, egységes szemléletet nyújtó - munkahipotézis keretében. Lehet ezt támadni, lehet hinni benne, lehet vallás, lehet filozófia vagy tudomány, valójában egyikként sem abszolút, de egyikből sem kirekeszthető, megtermékenyítő erejű gondolat. Új szemléletet hozott vissza közénk a Föld és a földi élet, kozmikus küldetésünk megítélésében és számos más területen. Tisztelettel adjuk a magyar olvasó kezébe a kötet második, átdolgozott, angol nyelvű kiadása alapján készült fordítást, mely egyben a GÖNCÖL ZSEBKÖNYVEK első kötete. Kiszel Vilmos

Donella H. Meadows - Világpolgár ​- Időökológia
Donella ​H. Meadows, úttörő környezeti tudós és író, rövid betegség után 2001. február 20-án meghalt New Hamshire-ben. 59 éves volt. Az 1972-ben óriási nemzetközi visszhangot kiváltó, A növekedés határai c. könyv fő szerzőjeként vált világszerte ismertté. A könyv a népesedés, gazaság és környezet hosszútávó globális trendjeit tanulmányozta, 28 nyelvre fordították le és többmillió példányban kelt el. Ugyancsak ő volt a fő szerzője a világhelyzetet húsz évvel később újra vizsgáló tanulmánynak, amely Túl a határokon címmel, az eredeti társszerzőkkel (Dennis Meadows s Jorgen Randers) jelent meg 1992-ben. Meadows professzor, akit barátai és kollégái csak Dana-ként ismertek a "fenntarthatóság mozgalomként" ismertté vált nemzetközi erőfeszítések egyik vezetője volt, hogy megváltoztassa a környezeti, gazdasági és társadalmi rendszereket pusztító folyamatokat. Munkáját széles körben elismerik, meghatározó hatással volt tudományos dolozatok, kormányzati tervek és nemzetközi egyezmények százaira. Dana Meadows a környezeti rendszerek etika és újságírás elkötelezett tanára is volt diákjai számára a dartmouth főiskolán (Hanover, New Hampshire), ahol 29 évig taított. Sok eredeti hozzájárulása mellett a rendszerelmélethez és a globális trendek analíziséhez, egy kis farmot működtetett és a helyi közösség élénk tagja volt. Világhíréhez hiteles szerénységgel viszonyult, gyakran írta foglalkozásaként egyszerűen azt, hogy "farmer és író". 1941 március 13-án született Elginben (Illinois), kémikusként végzett a Carleton főiskolán 1963-ban és biofizikából doktorált a Harvard egyetemen 1968-ban. A Massachusett Institute of TEchnology kutatójaként Jay Forresternek a rendszerdinamika és a számítógépes mágneses adattárolás fölfedezőjének neveltje volt. 1972-ben annak a MIT csapatnak a tagja volt, amely a World3 globális számítógép modellt alkotta a Római Klub számára és megteremtette az alapot. A növekedés határaihoz. A könyv vezércikké vált szerte a világon és elindította a napjainkban is folyó vitát arról, hogy milyen határokon belül képes a föld alapul szolgálni az emberi gazdaság növekedéséhez. Írásai - általában egy heti cikk formájában, mely sorozat a The Global Citizen (Világpolgár) néven 1991-ben Pulitzer Díjra lett fölterjesztve - azóta rendszeresen megjelentek a nemzetközi sajtóban. 1981-ben korábbi férjével (Dennis MEadows) együtt megalapította az International Network of Resource Information Centers(Inric, erőforrás információs központok nemzetközi hálózata), amely a Balaton Group (Balaton csoport) néven vált ismertté (a magyarországi tó neve után, ahol a csoport évente találkozik). A csoportnak sikerült a hidegháborús vasfüggöny mindkét oldalán élő tudósok közt korai és nagyjelentőségű tapasztalatcserét létrehozni. A Balaton csoport koordinátoraként 18 éven át segített egy rendkívül hatékony globális információcserét és együttműködést vezető tudósok, kutatók és a száles fenntarthatóság mozgalom aktivitásainak százai közt. Meadows professzor ezenfelül számos nemzeti és nemzetközi testületben és tudományos társulatban dolgozott és előadásaival bejárta az egész világot. 1991-ben Pew Scholar, 1994-ben MacArthur Fellow elismerést kapott munkájáért. 1992-ben a Swiss Federal Institute of Technology (ETH) díszdoktorává avatták. 1997-ben Meadows professzor megalapította a Sustainability Institute-ot (Fenntarthatósg Intézet), amelyet "gondolat-és-tettközpontnak" nevezett. Az intézet összekapcsolja a globális rendszerek korlátainak kutatását a fenntartható életforma gyakorlati bemutatásaival, beleértve egy ökofalu és b iofarm fejlesztését (Hartland Four Corners, Vermont). Donella H. meadows, környezeti tudós és író, 2001. február 20-án meghalt. 59 éves volt. 1972-ben lett világhírű A növekedés határai c. könyve (Társszerzőkkel). A Római Klub számára a népesedés, gazdaság és környezet hosszútávú globális terndjeit modellező kötet 28 nyelven sokmillió példányban kelt el. A világhelyzetet húsz évvel később vizsgáló könyvük már címében közli a megdöbbentő tényt: Túl a határokon. A fenntarthatóság mozgalom egyik vezetőjeként tudományos dolgozatok, kormányzati tervek és a nemzetközi egyezmények százaira volt hatással. Előadásaival bejárta az egész világot. Kötetünk válogatás sok éven át hetente írt cikkei sorozatából: a Világpolgárt 1991-ben Pulitzer Díjra jelölték. 1981-ben alapította a Balaton Csoportot (e nemzetközi tudóscsoport évente Csopakon találkozik). Kötetünk második része válogatás 1997-es időökológia tanulmányaikból

Kertész Ádám - Tájökológia
E ​tankönyvben bemutatjuk a tájökológia kialakulását, értékeljük legjelesebb művelőinek tevékenységét, foglalkozunk a táj és a környezet fogalmával, a tájalkotó tényezőkkel, a tájökológia területi egységeinek hierarchiájával, áttekintjük a tudományág legfontosabb módszereit. Külön fejezetben beszélünk a tájtipológiáról. Megismertetjük az olvasót a tájbeosztás rendszerével - hazánk tájbeosztásának példáján. Bemutatunk néhány tájökológiai modellt is. Végezetül a gyakorlati alkalmazásokból adunk kóstolót-csak kóstolót, mivel az alkalmazási (ehetőségek igen sokrétűek. A gyakorlati - tereporientált - szemlélet az egész művet végigkíséri, mivel azt szeretnénk elsősorban hangsúlyozni, hogy a tájökológia nem csak és nem elsősorban elméleti tudomány, hanem olyan természetföldrajzi tudományág, amely részletes terepmunkán alapul és nagyon konkrét, kézzelfogható eredményekhez vezet.

Al Gore - Mérlegen ​a Föld
AL ​GORE, Tennessee állam demokrata párti szenátora hét évig dolgozott újságíróként, mielőtt 1976-ban képviselőnek választották. 1984 óta a szenátus tagja, ahol annak a mozgalomnak lett a vezetője, amely meg akarja menteni a globális környezetet, és gondoskodni akar ról. Gore szenátor feleségével, Tipperrel és négy gyermekével a tenessee-i Carthage-ban és Washingtonban él. Al Gore-t 1992-ben az Amerikai Egyesült Államok alelnökévé választották. A világ megint kritikus pillanat előtt áll. A könyörtelen haladás megint áldozatokat kíván az egész világon, és megint csak bátor férfiak és asszonyok állnak a pusztulás útjában és szólítják fel a világot, hogy segítsen megállítani az inváziót. De ez alkalommal saját magunkat támadjuk és az ökológiai rendszert, amelynek magunk is részei vagyunk. Ezért most azzal kell szembenéznünk, hogy globális polgárháború tör ki azok között, akik nem hajlandók megfontolni a civilizáció könyörtelen előrenyomulásának következményeit és azok között, akik nem hajlandók néma cinkosok lenni a pusztításban. Egyre több és több lelkiismeretes ember csatlakozik az ellenálláshoz, de eljött az ideje, hogy ez a harc legyen a világcivilizáció központi rendező elve. Figyelmeztetést kaptunk a ránk váró sorsról, ha "fejet hajtunk a kész tények előtt." ... a történelem emlékezni fog, hogyan döntöttünk. A Mérlegen a Föld sürgető tettrehívás, izgalmas számvetés, a civilizációnk - magunk alkotta életformáink - rabságában tudattalanul, megszokásból vergődő emberiség nevében. Dokumentumok felsorakoztatásával, személyes tapasztalatait és a tudomány eredményeit felhasználva hív változtatásra minden embert a könyv írója.

Ruediger Dahlke - Mitől beteg a világ?
Milyen mítoszok, milyen elgondolások vezettek ehhez a "beteg világhoz"? Mi a bajunk? A Dahlke által adott válaszok mindenkit képessé tesznek korunk kórtüneteinek felismerésére, valamint arra, hogy egy konstruktív élet megteremtésének reményében levonja a szükséges következtetéseket. Soha eddig az emberiség történetében nem adódott lehetőségünk arra, hogy alapvetően veszélyeztessük bolygónkon az életet. Soha korábban nem volt valós veszély az, hogy a technika meggondolatlan bevetésével és a génmanipulációval kietlen hellyé változtassuk a Földet. Világszerte olyan alapvető problémákkal kell manapság szembesülnünk, mint túlnépesedés, a természeti erőforrások kimerülése vagy a klímaváltozás. Az orvos és terapeuta Riediger Dahlke a modern kor problémáinak és jelenségeinek elemzésére vállalkozik, s számos példa kapcsán azokkal az alapfeltevésekkel, paradigmákkal, illetve mítoszokkal száll vitába, amelyek egymással és a természettel való kapcsolatunk alapját képezik. Kimutatja, hogy életünket egyoldalúan az a férfias pólus határozza meg, amelyet a kínai bölcselet jang-elvként ismer. Az archetipikusan női minőségek (jin), mint az együttérzés, a szociális tudat, a nyugodt életvitel, a ciklikus mozgás vagy a teremtés bölcsességébe vetett ősbizalom a mi teljesítményorientált menedzservilág-képünk számára messzemenően fölöslegesnek tűnnek. Dahlke mindamellett nem elégszik meg az elemzéssel. A jövő értelmes távlatainak keresésére mutat lehetséges alternatívákat. Rajzunk áll, hogy lemondással és a szenvedélybetegségek egyre fokozódó térhódításával reagálunk-e a fenyegetőnek érzett valóságra, vagy pedig hozzáfogunk belső világunk megmunkálásához, mítoszaink faggatásához s végzetes következményeik megváltoztatásához a bennünket körülvevő világban.

Dr. Pájer József - Természetvédelem ​az ezredfordulón
A ​könyv elsősorban a korszerű természetvédelem elvi alapjait, fogalomrendszerét, a védendő értékek sajátosságait, az alkalmazható módszereket és a szabályozás jellemzőit kívánja megismertetni az olvasóval, de ezen túlmenően részletesen bemutatja Magyarország nemzeti parkjainak értékeit is.

Sárfalvi Béla - Bernek Ágnes - A ​világnépesség növekedése / A fejlődő országok népességének élelmezési helyzete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berend Mihály - Szerényi Gábor - Biológia ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Josef Reichholf - A ​települések ökológiája
Tartalom: Emberi ​település mint biotóp? Környezeti feltételek a városban. Az ökológiai fülkék (niche) bővülése. A városi élet hátrányai. Növények a településeken. A települések növényeinek teljesítményei...

Ismeretlen szerző - Igazán ​szeretne egy gyermek nálunk és most megfoganni?
Bioszféránk ​globális felmelegedés által okozott káros változásai és a környezetszennyezés mellett a legtöbb aggodalomra okot adó folyamat korunkban bolygónk rohamos túlnépesedése. Erre a problémára próbálja felhívni az olvasók figyelmét a jelen kötet, amely csupa, ehhez a körhöz kapcsolódó írást tartalmaz, megfűszerezve a fogantatás által ihletett lírai művekkel, kifinomult és kevésbé magasztos megközelítésben. A művek tematikai csoportosításban szerepelnek a válogatásban: az ökológiai válsággal és a szépség eltűnésének elkeserítő jelenségével foglalkozó írásokat követően azokat olvashatjuk, amelyek a nyomor és a népesedés jelenségét, az erőszakhoz vezető túlnépesedéssel kapcsolatos összetett problémakört, illetve a háttérben meghúzódó összefüggéseket ecsetelik. Az utolsó részben a különféle megoldási javaslatok kaptak helyet. A válogatást színes fényképek illusztrálják.

Szabó Máté - Zöldek, ​alternatívok, környezetvédők
Hol ​és hogyan jelennek meg az ökológiai mozgalmak a politikában? Milyen elméletek készítették elő, s napjainkban milyen társadalmi-politikai tényezők segítik vagy gátolják jelentkezésüket a fejlett tőkés országokban? Besorolhatók-e, és ha igen, akkor hová az európai politikai tudat hagyományos sémái közé, avagy gyökeresen új jelenségek, és ezért új fogalomrendszert követel leírásuk? Hogyan vált az ökológia problematikája az NSZK-ban önálló politikai párt kialakulásának alapjává? Kik a zöldek, milyen a mozgalom társadalmi bázisa, szervezete, programja, stratégiája? Melyek a párt problémái, belső és külső vitái? Milyen helyet foglal el az NSZK politikai rendszerében, mit tartanak róla politikai ellenfelei? Melyek egyedülálló sikerének forrásai? E kérdések megválaszolása során a szerző áttekinti az ökológiai politika különféle elméleteit, bemutatja az Egyesült Államok, Franciaország, s a munka fő részében az NSZK ökológiai mozgalmát, valamint pártját, a Zöldeket.

Füleky György - A ​talaj
Mi ​a talaj? A talaj építőanyagai Élet a talajban A talaj tulajdonságai Talajképző tényezők A Föld talajai Magyarország talajai A talaj a növények tápanyagforrása Talajhibák - javítási módok Talajtan és régészet Legfontosabb természeti kincsünk a termőtalaj

Pataki
Természet ​és gazdaság Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Természet ​és gazdaság
Korunk ​egyre súlyosbodó ökológiai válságáért – a globális éghajlatváltozásért, növény- és állatfajok tömeges kipusztulásáért, az édesvíz-készletek szűkösségéért – nem kismértékben a ma uralkodó közgazdaságtani felfogás és a jelenlegi gazdasági rendszer okolható. A társadalmi összeomlás elkerülése, ökológiailag fenntartható társadalmak létrehozása érdekében újfajta gazdasági elméletre és gyakorlatra van szükségünk. Ennek megteremtésére törekszik az ökológiai közgazdaságtan. E világszerte egyre markánsabb irányzat hatalmas nemzetközi irodalmából mindeddig alig néhány írást olvashattunk magyar nyelven; jelen kötet ezt a hiányt igyekszik enyhíteni: válogatást ad a tudományterület klasszikus és újabb munkáiból.

Edward O. Wilson - Az ​élet jövője
Edward ​O. Wilson, a világ egyik legtekintélyesebb tudósa elkészítette eddigi legidőszerűbb és legfontosabb könyvét, amely egyszerre szenvedélyes felhívás, hogy mentsük meg a Föld élő örökségét, és terv a mentőakció megvalósítására. Ebben a káprázatosan intelligens és végső soron reményteli könyvben Wilson leírja a természet világának kincseit, amelyeket örökre elveszíthetünk (sokszor olyan állatokat, rovarokat, növényeket, amelyeket csak a minap fedeztek fel, és amelyek mérhetetlen értéket jelenthetnek számunkra táplálékként, védelemként és betegségeink gyógyításában), és hogy mit tehetünk a megmentésükért. Menet közben feltérképezi a természetvédelmi mozgalom etikai és vallási alapjait, és kipukkasztja a mítoszt, miszerint a környezetvédelmi jog nem fér össze a gazdasági növekedéssel, megmutatva, hogyan biztosíthatják a természetvédelem új módszerei a gazdaság hosszú távú virágzását. Az élet jövője talán az egyik legfontosabb könyv, ami valaha megjelent: megindítóan írja le bioszféránkat, de útmutatást is ad, hogy miként védjük meg összes faját, beleértve az emberiséget is.

Vida Gábor - Helyünk ​a bioszférában
Napjainkra ​az emberiség növekvő létszámával és egyre hatásosabb technikával teljesen benépesítette és átalakította bolygónkat. A föld, a víz, a levegő élőlényekkel átszőtt globális rendszerében, a bioszféra minket is éltető működésében ezzel párhuzamosan zavarok jelentkeznek. A korábban önfenntartóan vezérelt bioszférában az emberiségnek meg kell ismernie a tartós fennmaradásához szükséges lehetőségek kereteit. A szerző természettudományos alapon, de társadalomtudományi és etikai aspektusokat is figyelembe véve keresi a megoldást, a földi bioszféra eddigi sikeres stratégiáit hasonlítva össze a jelenlegi fenntarthatatlan „fejlődésünkkel". A könyv népszerű-tudományos stílusban, közérthetően szól a felelősséggel gondolkodó, hosszabb távú jövőnkért aggódó Homo sapienshez, azaz bölcs emberhez.

Timaffy László - Alexay Zoltán - Ezer ​sziget országa
Nálunk ​a gyermekkori bűvös estéken, ha apánk mesélt - egy kiapadhatatlan mese folydogált Ásványról, ahol aranyat lel a szegény ember is, a rárói Vadkertről, az elvadult kastélypark romantikus sűrűjéről, a Szentjánosi-tóról és a Föligyöpről, ahol kislegényként bandázott. Ott ladikon ment a gyerek "fődiszedrezni", a búcsúban krajcárért vette a dorombot, igaz, estére már vége is lett a zenélő szerszámnak. De tudott levéllel muzsikálni, fűzfa sípot, vízipuskát faragni, fejszével, bárddal, bicskával oly ügyesen bánni, ahogy vízimolnár ősei értettek a fafaragáshoz is. Mi csak bámultunk, városi gyerekek... - fűzi hozzá a szerkesztő a képeskönyvhöz, amelyben egy csodálatos vízibirodalmat mutatnak be a szerzők - a néprajzos Timaffy László és a biológus, természetfotós Alexay Zoltán - , védendő virágaival és állataival, találékony és szorgos népének régi mesterségeivel, történeteivel. Száznál több színes és fekete-fehér fotó és Gaal Domokos finom mívű rajzai illusztrálják a kötetet.

Pierre Rabhi - Pénzt ​akarunk vagy életet?
Pierre ​Rabhi a kortárs ökológiai gondolkodás egyik legnagyszerűbb alakja, aki alapítványai révén három kontinensen van jelen, és tízezrek életébe hozott változást Afrikától Indiáig. Mint Yehudi Menuhin írja róla: „Ez az egyszerű életszentségű, tisztán és világosan gondolkodó ember, akinek költői szépségű nyelvezete izzó szenvedélyről tanúskodik, saját verítékével termékenyítette meg a meddő földeket.” Ez a kötet filozófiai és bölcseleti írásait gyűjti egybe. Pierre Rabhi élete önmagában lenyűgöző. Moszlim családban született, huszonévesen Assisi Szent Ferencet választotta példaképül, majd minden vallástól elfordulva egy olyan aktív életbölcselethez fordult, amelynek középpontjában a természet és a föld szeretete és a „boldog mértékletesség” áll.

Pierre Rabhi - Hogy ​megmaradjon az élet
1974 ​táján különös csapás híre rázta meg a nyugati világot. Egész erdők pusztultak el állva. A végtelenségig repedezett földön agonizáló állatok és tetemek hevertek szerteszét, legyőzve. Az emberek pedig csöndben, fájdalomban, kétségbeesetten, mintha kővé dermedtek volna valami végzetes félreértés miatt, egyenként billentek át a semmibe, nyomot sem hagyva maguk után. Pierre Rabhi Burkina Fasóban, a Száhel-övezet déli részén vágott bele a sivatag visszahódításába. Évtizedes munkájáról szól ez az egyszerre kalandos és lírai életregény. Pierre Rabhi élete önmagában lenyűgöző. Moszlim családban született, huszonévesen Assisi Szent Ferencet választotta példaképül, majd minden vallástól elfordulva egy olyan aktív életbölcselethez fordult, amelynek középpontjában a természet és a föld szeretete és a „boldog mértékletesség” áll. Alapítványai és saját kétkezi munkája révén tízezrek életét változtatta meg Afrikától Indiáig.

Josef Riegler - Anton Moser - Ökoszociális ​piacgazdaság
"Az ​Úristen vette az embert, és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze", olvashatjuk a Teremtés könyvében. Sajnos azóta az emberiség arra a pontra érkezett, amikor rövidlátó tetteivel nemcsak az egyensúlyt bontja meg, hanem saját létalapját is megsemmisítheti. De hol olvashatunk arról, hogy napjainkban mi mai emberek hogyan őrizzük meg azt a környezetet, amelyet csak kölcsönbe kaptunk elődeinktől. Az Európai Unióba tartva az ökoszociális piacgazdazdálkodás szellemében miképpen tehetjük olyanná hazánk környezetét, környezetgazdálkodását, hogy harmonikusan illeszkedhessünk fejlettebb társaink közé. Ennek a sorozatnak a kötetei kiváló szerzők közreműködésével e hatalmas problémakör egy-egy részletét mutatják be.

Both Mária - Csorba F. László - Térbeli ​mintázatok
Az ​Ökológiai példatár füzetei azért készültek, hogy a középiskolai biológia tankönyvek Ökológia című fejezeteihez megfelelő segédletek álljanak a tanulók és a szaktanárok rendelkezésére. Az Ökológiai példatár II. a 9-12. osztályos középiskolás tanulók számára készült gyakorló feladatgyűjtemény. A füzet fő fejezetcímei: A populációk; A társulások; A biomok. Az egyes fejezetekben az élőlények különböző szerveződési szintjeit, azon belül a térbeli elrendeződést és az élőlények kapcsolatait elemző feladatok találhatók. Külön hangsúlyt kap a hazai társulások megismerése, valamint a hazai természetvédelem alapelveinek elmélyítése. Olyan feladatok is készültek, amelyeket a szerzők kifejezetten Növényismeret és Állatismeret című segédletekhez illesztettek, így a kiadványok egymásra épülése tovább erősödik. Az összesen 36 feladatsorban a populációk, a társulások és a biomok jellemzőit elemző feladatok három nehézségi fokozatba sorolhatók.A feladatok tartalmukban illeszkednek a különféle középiskolai tankönyvek szakanyagához. Az alkalmazott feladattípusok változatos módszertani célokat szolgálnak. Az ismeretek elmélyítését, a fogalmak és folyamatok elsajátítását segítő feladatfajtákon kívül gyakoriak az összefüggéseket elemző és a tanulók kreativitását fejlesztő feladatok is. Formai vonatkozásban a feladatok sokfélék. A feleletválasztó (tesztes) összeállítások mellett gyakoriak a feleletalkotást megkívánó feladatfajták, (ábraelemzések, táblázatkészítések, problémaelemzések, szöveg-kiegészítések, grafikonvizsgálatok, stb.) A feladatok megfogalmazása érthető, az utasítások pontosak és jól követhetők. A gyakorló feladatgyűjtemény használhatóságát növeli a Megoldások című fejezet, amelyben minden feladat megoldását, valamint a helyes megoldások részletes magyarázatát is megtalálja a felhasználó.

Kárász Imre - Ökológiai ​és környezetvédelmi alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Michael Scott - Ökológia
_Hogyan ​lesz a nap energiájából a reggelizőasztalodra kerülő tej?_ _Tényleg öngyilkosok lesznek a lemmingek?_ _Az angliai szennyezés hogyan öli meg a skandináv tavak halait?_ Nélkülözhetetlen útikalauz a növények és állatok világához: feltárja lakóhelyeiket, a természet törékeny egyensúlyát és a veszélyt, amit mi emberek jelentünk számukra. A _Fiatalok Oxford Könyvtára_ sorozat _Ökológia_ kötete bámulatos fényképekkel és ábrákkal tárja fel a természet csodálatos világát, azzal az üzenettel, amit senki nem hagyhat figyelmen kívül!

Kollekciók