Ajax-loader

'ökológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Csányi Sándor - Vadbiológia
A ​könyv a vadgazdálkodási, erdészeti és természetvédelmi alapképzésben tanuló, valamint a vadgazdálkodási szakirány nappali és levelező tagozatos diákjai számára készült. Szintén jól használhatóa vadgazdálkodási szakmérnöki képzésben, továbbá a mesterszakon is. Célja a vadbiológia (mint alkalmazott ökológiai tudomány) elméleti és gyakorlati kapcsolatainak, szemléletmódjának és módszertanának megismertetése, az ökológiai megközelítés és gondolkodásmód bemutatása vadgazdálkodási és természetvédelmi példák alapján, valamint a modellekben való gondolkodás elsajátításának elősegítése.

Rosemary Scanlon Mctier - "An ​Insect View of Its Plain"
During ​the nineteenth century, insects became a very fashionable subject of study, and the writing of the day reflected this popularity. However, despite an increased contemporary interest in ecocriticism and cultural entomology, scholars have largely ignored the presence of insects in nineteenth-century literature. This volume addresses that critical gap by exploring the cultural and literary position of insects in the work of Henry David Thoreau, Emily Dickinson, and John Muir. It examines the beliefs these authors share about the nature of our connection to insects and what insects have to teach about creation and our place in it. An important contribution to both ecocriticism and literary entomology, this work contributes much to the understanding of Thoreau, Dickinson, and Muir as nature writers, natural scientists, entomologists, and botanists, and their intimate and highly spiritual relationships with nature.

Koppány György - Előrelátás, ​jövőbelátás és a meteorológia
A ​szerző sok év alatt felhalmozott meteorológiai, éghajlattani tapasztalatait sűrítette könyvébe. A színes ábrákkal illusztrált könyv feltárja az éghajlatváltozás mélyebb összefüggéseit vitatkozva a nyomtatott és elektronikus sajtó által gyakran hiszterizált állításokkal.

F%c3%bcgg%c3%a9sben
Függésben Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Függésben
Amíg ​a környezetszennyezés, a természeti erőforrások és nyersanyagok túlhasználata, a Föld népességének robbanásszerű növekedése (különösen a fejlődő országokban), vagy a környezeti szűkösség jelensége közel harminc évvel ezelőtt csupán jövőbeli veszélynek tűnt, addig napjainkban már valós problémákról beszélhetünk. Önmagában a fenntartható fejlődés hangoztatása nem elég, olyan tudatos paradigmaváltásra van szükség, amelyben a gazdasági és politikai döntéshozók az ökohatékonyságot, a környezetvédelmet és társadalmi felelősségüket szem előtt tartva hozzák meg döntéseiket. A tanulmánykötet a gazdaság, politika, társadalom és ökológia kapcsolatait, az élet minden területén tapasztalható függőségi viszonyrendszer kialakulásának okait, hátterét, folyamatát és jövőbeni alakulását tárja fel, miközben szakpolitikai válaszokat fogalmaz meg közérthető módon az energia-, környezet- és fejlesztéspolitika területén, nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt. Fontos kötet a környezetvédelemmel, energiapolitikával, ökopolitikával foglalkozók számára!

Ismeretlen szerző - Gazda(g)ságunk ​újrafelfedezése
A ​folyamatos gazdasági növekedés által teremtett össztársadalmi jólét mítoszáról mára bebizonyosodott, hogy tévút. Nem csak a társadalmi különbségeket növeli elviselhetetlen mértékűre, de ökológiai katasztrófával fenyegeti Földünket. A kötet a fenntartható gazdálkodás feltételeit mutatja be elvi oldalról; a vidéki gazdaságfejlesztés példáján keresztül pedig rámutat: a gyakorlatban is megvalósítható olyan modell, amely erőforrásait nem éli fel, mégis jólétet teremt. A hazai, fenntartható vidékfejlesztés stratégiájára és eszközeire tett javaslatok jelentős része nem csak Magyarországon, de a nemzetközi fejlesztésben is hasznos lehet.

Covers_461368
Wolves Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Wolves
Wolves ​are some of the world's most charismatic and controversial animals, capturing the imaginations of their friends and foes alike. Highly intelligent and adaptable, they hunt and play together in close-knit packs, sometimes roaming over hundreds of square miles in search of food. Once teetering on the brink of extinction across much of the United States and Europe, wolves have made a tremendous comeback in recent years, thanks to legal protection, changing human attitudes, and efforts to reintroduce them to suitable habitats in North America. As wolf populations have rebounded, scientific studies of them have also flourished. But there hasn't been a systematic, comprehensive overview of wolf biology since 1970. In Wolves, many of the world's leading wolf experts provide state-of-the-art coverage of just about everything you could want to know about these fascinating creatures. Individual chapters cover wolf social ecology, behavior, communication, feeding habits and hunting techniques, population dynamics, physiology and pathology, molecular genetics, evolution and taxonomy, interactions with nonhuman animals such as bears and coyotes, reintroduction, interactions with humans, and conservation and recovery efforts. The book discusses both gray and red wolves in detail and includes information about wolves around the world, from the United States and Canada to Italy, Romania, Saudi Arabia, Israel, India, and Mongolia.

Ismeretlen szerző - Növénytársulások, ​társuláskomplexek és élőhelymozaikok
E ​kiadványsorozatunk Európában is szinte egyedülálló vállalkozás, mely a biológiai sokféleség (biodiverzitás) monitorozásának elvi, módszertani alapjait foglalja magába. A biodiverzitás-monitorozás kiválasztott objektumai élőlények, élőlényegyüttesek. Célja a populációk, társulások, társuláskomplexek sajátságainak, viselkedésének hosszú időn keresztül, rendszeres megfigyelésekkel vagy mintavételekkel történő nyomon követése, a természetes ingadozások vagy trendek rögzítése (trend-monitorozás), amely viszonyítási alapot adhat a természetestől eltérő viselkedések értelmezéséhez. A hipotézistesztelő monitorozás esetében valamilyen ismert vagy várt környezeti változásnak az élővilágra gyakorolt feltételezett hatásait kísérjük figyelemmel a komolyabb károsodás megelőzésének céljából. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer adatokat szolgáltat az élővilágnak, a különböző szerveződési szinteken létező sokféleségnek az állapotáról és változásairól, ezzel is segítve a természetvédelem munkáját, az ország környezetvédelmi és természetmegőrzési politikáját. Kidolgozása és működtetése fontos része a biológiai sokféleségről szóló Rio de Janeiróban aláírt egyezmény végrehajtásának. Ahhoz, hogy a felgyülemlő adatsorok évtizedek múlva is értékelhetők legyenek, igen pontosan betartott egységes mintavételi eljárások, megbízható azonosítások, egységesített dokumentálás, adattárolás és adatkezelés szükséges. A sorozat kötetei a következő témaköröket tartalmazzák: a monitorozás információs rendszere, az eredmények feldolgozási és értékelési módszertana, hazai élőhelyek rendszere és részletes leírása, növénytársulások, növények, rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak, bogarak, lepkék, kétéltűek és hüllők, madarak, emlősök és a genetikai sokféleség monitorozása. A kiadványok anyagát széles szakmai egyetértéssel alakítottuk ki. A monitorozás során felgyülemlő tapasztalatok alapján azonban a vizsgált élőlénycsoportok körének bővítése és a módszerek fejlesztése egyaránt lehetséges és kívánatos.

Czúcz Bálint - Élővilág ​és éghajlatváltozás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter J. Mayhew - Discovering ​Evolutionary Ecology
Why ​are some kinds of organism species-rich and others species-poor? How do new species arise and why do some go extinct? Why do organisms grow and behave the way they do? This book provides an introduction to evolutionary ecology, the science that brings ecology and evolution together to help understand biological diversity. In a concise, readable format, Peter Mayhew covers the entire breadth of the subject, from life histories and the evolution of sex, to speciation and macroecology. Many emerging fields are also introduced, such as metabolic ecology, the evolution of population dynamics, and the evolution of global ecology. Discovering Evolutionary Ecology highlights the connections between these different subject areas, and for the first time paints a picture of a truly integrated field. It illustrates the research tools utilized, and demonstrates how advances in one area can spur on developments elsewhere when scientists combine evolutionary and ecological knowledge. To maximize accessibility, the book assumes only a basic knowledge of biology, includes a comprehensive glossary, and contains almost no maths. Each chapter provides suggestions for further reading, and there is also an extensive reference list. Ideal as an introduction to evolutionary ecology for undergraduates, this book will also interest established researchers, providing a broad and up-to-date context for their work.

Klátyik József - Nemzeti ​kincsünk a vad...
A ​vadászatra jogosultak hazai szervezetei és a mező és erdőgazdasági ingatlanok használói, az elmúlt években egyre többször fogalmazták elégedetlenségüket, elkeseredettségüket a vadászattal elérhető jövedelmek zuhanásszerű csökkenése, illetve a mező és erdőgazdasági vadkárok hihetetlen növekedése miatt. Könyvünkkel szeretnénk segítséget nyújtani mindkét oldalnak a gazdálkodási eredmények növeléséhez, ezért úgy döntöttünk, hogy a hazai szakirodalom legfrissebb publikációit, és a szakmai alapfogalmakat egy összefoglaló műben tárjuk a tisztelt Olvasó elé. Könyvünket tisztelettel ajánljuk a vadgazdáknak, mező és erdőgazdálkodóknak, a jogalkotóknak és a jogalkalmazóknak, az igazságügyi és az FVM szakértői listájában szereplő szakértőknek és mindazoknak, akik a témával bármilyen szinten kapcsolatba kerülnek. (A szerző)

Ismeretlen szerző - Az ​ökológiai és alternatív állatgyógyászat alapjai
A ​szerzők a bevezetést követően megismertetik az olvasót a bioélelmiszerek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, amelynek során vázolják az ökológiai gazdálkodás és a bioállattartás feltételeit, különös tekintettel az Európai Unió jogi szabályozásaira. Innen térnek át azután az egyes alternatív állatgyógyászati módszerek általános ismertetésére a téma alapos ismerői. Feldolgozzák a gyógynövények és a fitoterápia, a homeopátia és a Bach-féle virágterápia, az ayurvédikus orvoslás, az akupunktúra, a kiropraktika, a geopátia, a magnetoterápia, a biofizikai orvoslás és a geoterápia, valamint az egyéb alternatív terápiák lényegét. Végül foglalkoznak a biometeorológia és az állatvédelem aktuális kérdéseivel is.

Horgas Judit - Hálóval ​a szelet
Ökokritikusnak ​lenni tehát korántsem mulatságos vállalkozás, hiszen a modern nagyváros lakosaként alapvető önellentmondásokkal kell szembenézni szinte minden pillanatban. A reneszánsz irodalom szerelmesének ráadásul még azzal a súlyos dilemmával is meg kell birkóznia, hogy mindaz az esztétikai és szellemi szépség, amit a reneszánsz létrehozott, ökológiailag erősen megkérdőjelezhető, a jövőt fenyegető alapokra épült.

Ismeretlen szerző - Botanika ​III. Növényföldrajz - Társulástan - Növényökológia
A ​három kötetre bontott tananyag felöleli a botanika tárgykörébe tartozó, főiskolákon és egyetemeken oktatott ismeretek jó részét. Az első kötet tartalmazza a legfontosabb sejttani, valamint a magasabb rendű növényekkel kapcsolatos szövettani és morfológiai ismereteket. A második kötet a rendszertani rész, amely a szokásoknak megfelelően a hajtásos növények mellett az algák, mohák, zuzmók és gombák igen heterogén csoportjait is magában foglalja. A szerzők a törzsek, rendek tárgyalásánál azokat a legmodernebb molekuláris biológiai eredményeket használták fel, amelyek alapján a korábbi törzsfáktól esetenként nagymértékben eltérő rokonsági kapcsolatok állapíthatók meg. A harmadik kötet az egyed feletti szerveződési szintek rendszerezésével és azok működésének bemutatásával foglalkozik, nevezetesen a növényföldrajzzal, a társulástannal, illetve a funkcionális növényökológiával.

Covers_320170
Az ​ökológia alapjai Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​ökológia alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalotás Zsolt - Az ​ökológiai folyosók és a vándorló állatvilág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

R. Várkonyi Ágnes - Pelikán ​a fiaival
Minden ​korszak, minden civilizáció sajátos idő-tudatban él. Sok mindent átvesz a múltból, van, amit megőriz, mást elhagy, s talán észre sem veszi, hogy merőben másként kezeli az időt, mint elődei. Az idő-képek jelzik a társadalmak, személyiségek, országok civilizációs szintjét, értékrendjét, teherbíró, önfenntartó, megújuló képességét. „Kibeszélik” titkaikat, félelmeiket és reményeiket, viszonyukat az élethez és a halálhoz. Idő-képzet: a kor látlelete önmagáról. Sűrített világértelmezés. Az emberek idő-tudata diagnosztikus értékű. Minden társadalom szembesül az idő nyugtalanító kérdéseivel. Főleg válságok és korszakváltások idején. ... A történeti ökológia azt vizsgálja, hogy az ember az évszázadok folyamán miként alakította ki együttélését a természettel, mennyiben ismerte fel a természet törvényszerűségeit, hogyan teremtett egyensúlyt igényei és a természet szabta lehetőségei között. Olyan közismert történeti jelenségek mögöttes világát keresi, mint például a francia pásztorok természetkímélő technikája. Arra kíváncsi, hogy milyen természetismeretre épültek az ókori vízszabályozások és útépítések, milyen „ökológiai szemléletmód” és gyakorlati igény hozta létre a 16–17. század kertkultúráját. Milyen ökológiai tudás rejlik a part menti lakosságnak a folyók látszólag szeszélyes életét hasznosító gyakorlatában. Abból a szinte közhelyszerű felismerésből indul ki, hogy a természet védelme, az alkalmazkodóképesség a természethez egyidős a civilizációval. Természetes velejárója az ember egységben látó képességének, a holnappal, a jövővel számoló életvitelének. (R. Várkonyi Ágnes)

Ismeretlen szerző - Chemical ​Ecology of Insect Parasitoids
Insect ​parasitoids are a fascinating group of animals in many respects. Perhaps the most fascinating point is that these insects, in the course of the evolutionary time, have developed an impressive way to use chemical compounds to dialogue with the different protagonists of their environment (i.e., conspecifics, their hosts and the plants on which their hosts are living). Unravelling the evolutionary meaning of such chemical communication networks can give new insights into the ecology of these insects and especially on how to improve their use for the control of noxious pests in biological control programmes. Chemical Ecology of Insect Parasitoids is a timely publication, with organised chapters to present the most important knowledge and discoveries that have taken place over the last decade, and their potential use in pest control strategy. Specific relevant case studies are presented to enhance the reader's experience. Suited to graduate students and professional researchers and practitioners in pest management, entomology, evolutionary biology, behavioural ecology, and chemical ecology, this book is essential for anyone needing information on this important group of insects.

Paradigma
Paradigmaváltás?! Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Paradigmaváltás?!
Környezeti ​problémáink enyhítése érdekében gyakran fölmerül egy világnézeti váltás (más szóval: paradigmaváltás) szükségessége. A szöveggyűjteményben szereplő öt írás az egyre erőteljesebb „új ökológiai paradigma” jegyében született: megkérdőjelezik kultúránk egy vagy több alapvető meggyőződését, és ezek meghaladására, újakkal történő helyettesítésére szólítanak föl.

Rachel Carson - Silent ​Spring
Rachel ​Carson’s Silent Spring was first published in three serialized excerpts in the New Yorker in June of 1962. The book appeared in September of that year and the outcry that followed its publication forced the banning of DDT and spurred revolutionary changes in the laws affecting our air, land, and water. Carson’s passionate concern for the future of our planet reverberated powerfully throughout the world, and her eloquent book was instrumental in launching the environmental movement. It is without question one of the landmark books of the twentieth century.

Ismeretlen szerző - Építőkockák ​egy új világhoz
Csökkenthetjük ​ökológiai lábnyomunkat, miközben újra felfedezzük a közösségek erejét? Igen, szerencsére ma már Magyarországon is jó néhány kezdeményezés törekszik minderre. A Kisközösségi Program munkatársai bő tucatnyi lelkesítő példát mutatnak be ebben a könyvben - tudományos igényességgel, mégis közérthetően. A szövegekhez Marabu rajzolt szórakoztató illusztrációkat.

Rosta Gábor - Közösségi ​kertek
2009-ben ​jelent meg _A városi tanya_ című könyvem, amely szakmai körökben is kiváló kritikákat kapott, és összesen közel 2000 példány fogyott el belőle. A városi tanya egy válasz a válságra, alapvetően az egyéni lehetőségekről, a városi ökotudatos élet megteremtéséről, az önellátásról szól. Már ebben a könyvben is írtam a városi mezőgazdaság (urban agriculture) nyugati példáiról, a közösségi kertekről, a háborús és válságkertekről. Már 2009-ben elhatároztam, hogy megvalósítom Budapesten a közösségikert-mozgalmat, és elindítom a város első közösségi kertjeit, így megalapítottam a Városi Kertek Egyesületet, és 2012-ben megnyitottuk Budapest első olyan városi-közösségi kertjét, mely az önkormányzat telkén és támogatásával jött létre. Ez lett az Első Kis-Pesti Kert. A városi-közösségi kertek azóta felkapott sajtótéma lett, egyre inkább része kezd lenni a közbeszédnek, kifejezetten nagy a publicitása. Új könyvem, a _Közösségi kertek_, az elmúlt négy év tapasztalatait foglalja össze. Hasznos módszerek gyűjteménye, mely a városi kertek alapításához, működtetéséhez és a közösségépítéshez nyújt segítséget. A _Közösségi kertek_ egyfajta útmutató a szomszédsági közösségek fejlesztéséhez. A könyv legfontosabb részei a közösségépítés folyamatának bemutatása és a kertészeti alapismeretek (a külföldi szakirodalom és a gyakorlati tapasztalatok felhasználásával). Ajánlom a könyvet azoknak, akik alapítóként vagy tagként szeretnének részesei lenni egy városi-közösségi kertnek, és így szeretnének közösséget építeni, illetve azoknak, akik mernek változtatni.

Kollekciók