Ajax-loader

'ökológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Mátyás Csaba - Erdészeti ​- természetvédelmi genetika
Az ​erdei fás növények genetikai viszonyai egyedülállóak, minden más élőlénycsoportétól eltérnek. A szerző - világviszonylatban is újszerű megközelítésben - nagyszámú bizonyító adattal és szemléltető ábrával alátámasztva mutatja be a fás populációkban zajló genetikai folyamatokat, az emberi beavatkozás következményeit. Kitér a tartamos (fenntartható), természetközeli erdőgazdálkodás és a természetvédelem javasolt módszereire és stratégiájára is. A könyv nemcsak erdőgazdálkodók, hanem természetvédelmi és ökológiai szakemberek, egyetemi hallgatók és érdeklődő laikusok számára készült.

Susan George - Lugánói ​tanulmány 2.
Susan ​George „Lugánói tanulmány” című könyve először 1999-ben jelent meg angolul. Azóta több mint 15 nyelvre fordították le, és a legtöbb országban egymás után több kiadást is megért. A magyar kiadást 2009-ben jelentette meg a Kairosz Kiadó. A könyv folytatása „Lugánói tanulmány II.” címmel először franciául és spanyolul látott napvilágot 2013-ban. Miről is szól a „Lugánói tanulmány II”? Ahogyan azt a szerző előszavában is olvashatjuk, a könyv megértéséhez nem szükséges az első rész ismerete. Ennek az az oka, hogy a második kötet elején a szerző visszatér a „Lugánói tanulmány” főbb megállapításaira, és értékeli, hogy azok mennyire bizonyultak igaznak. Elsősorban három területen, a természeti környezet változása, a társadalmi egyenlőtlenségek alakulása és a pénzügyi bizonytalanság területén váltak be tökéletesen az első könyv, vagyis a szerző jóslatai.

%c3%96kol%c3%b3giai_gazd%c3%a1lkod%c3%a1s
Ökológiai ​gazdálkodás Ismeretlen szerző
16

Ismeretlen szerző - Ökológiai ​gazdálkodás
Az ​ökológiai gazdálkodás világszerte az egyetlen olyan ágazat a mezőgazdaságban, amely dinamikusan fejlődik. Termékeire mind nagyobb szükség van. Mondhatjuk azt is, korlátlan piac áll rendelkezésre. Mit jelent ily módon termelni, élni, gondolkodni, erre ad választ tankönyvünk. Miután ez az első ökológiai gazdálkodás tankönyv Magyarországon, nem fértünk bele a szűkre szabott keretekbe, ezért szükséges volt kettébontanunk a könyvet, hogy a lehető legtöbb információt, ismeretet át tudjuk adni olvasóinknak. Az egész gondolatmenet csak a következő könyvünk megjelenése után teljesedik ki. Ekkor ismerhetik meg a kertészeti ökotermelés, az ökoélelmiszer-feldolgozás, valamint az ökológiai gazdálkodás ökonómiai és marketingkérdéseit, az irodalomjegyzéket és névmutatót. Ekkor lesz teljes az ökológiai termelés elveinek megfelelő vertikumú, lehetőleg zárt ciklusú termelés.

Kurucz Dénes - Útmutató ​a civilizációhoz
Miközben ​intelligens, környezetünket és önmagunkat fokozatosan felfedezõ lényekként egyre pontosabb képet alkotunk arról, honnan jöttünk, a legtöbben még csak nem is sejtjük, hová tart civilizációnk a jelenlegi, globális jellegüknél fogva mindannyiunk s egyben utódaink sorsát befolyásoló tendenciák mellett. Ennek tisztázásához kíván némi segítséget nyújtani e kötet, mely ha nem is képes maradéktalanul kielégítõ vagy mindent egy csapásra megvilágosító válaszokkal szolgálni, annyi bizonyos, hogy gondolkodásra, és talán néhány korábbi elképzelésének átértékelésére készteti a létünk alapvetõ dilemmáira nyitott olvasót.

Hetk%c3%b6znapi_kalauz!!!!!!!!!
Hétköznapi ​kalauz Ismeretlen szerző
24

Ismeretlen szerző - Hétköznapi ​kalauz
A ​jó döntés alapja a tájékozottság – könyvünk választási lehetőséget kínál mindennapi döntéseinkhez. A kézikönyv nyomon követi házon belüli és házon kívüli mindennapi életvitelünket. Célja a felkészítés az alkalmazkodásra, a meglévő és eljövendő problémák megoldására úgy, hogy javuljon életünk minősége, kiadásaink viszont csökkenjenek.

Kollekciók