Ajax-loader

'szerves kémia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné - Kémia ​10
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bruckner Győző - Szerves ​kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​IV.
A ​Z. Orbán-sorozat negyedik kötete a szerves kémia. A tananyag tárgyalása rendkívül logikus, tiszta szerkezetet követ, a diákok a könyv megtanulása után jól el tudnak majd igazodni a szerves vegyületek csoportjai között. A leckék érintik ugyan a molekulaszerkezetet és az elnevezést, de nem vesznek el a részletekben, inkább - a sorozat hagyományainak megfelelően - a gyakorlati szempontokat érvényesítik. Nézzünk erre néhány példát! A szénhidrogénekkel kapcsolatban a kőolajfinomítás és a benzin jellemzői a hangsúlyosak; az alkoholoknál az etil- és a metil-alkohol összehasonlítása, az alkoholszonda; a karbonsavaknál az ecet, a zsírsavak, szappanok, mosószerek; az észtereknél a zsírok. A nagy molekulákat alkotó vegyületek közül például a szénhidrátokkal kapcsolatban szó esik a fotoszintézisről, a gyümölcsök és a méz cukortartalmáról, a vércukorszintről, az anyatej laktózáról, a magvak és a burgonya keményítőtartalmáról. A műanyagok tárgyalása kifejezetten hangsúlyos, hiszen mindennapi életünk tárgyai ma már jórészt műanyagok.

Villányi Attila - Kémia ​10.
Ez ​a könyv a Kémia 9. - Általános kémia című kötettel együtt alkot egy középiskolai kémiatankönyvcsaládot. Hasonlóan az előző kötethez, ez is az Oktatási Minisztérium által kiadott Kerettanterv követelményeit figyelembe véve íródott, de apró betűs kiegészítéseiben, megjegyzéseiben tartalmazza az emelt szintű érettségi vizsgához, illetve a középiskolai tanulmányi versenyekhez szükséges tudásanyagot is. A Kémia 10.- Szerves kémia kötet felépítésében, szerkesztésében az előző könyvben bevált utat követi, míg tartalmában igyekszik a legkorszerűbb szerves kémiai ismereteket bemutatni. A tananyag feldolgozása közben több olyan kérdés is felvetődhet, amely a korábbi tanulmányok alapján megválaszolható. A dőlt betűs kérdésekre adható válaszok olyan ismereteket foglalnak össze, amelyekre a továbbiakban is szükség lesz. Az ezekkel kapcsolatos ismeretek a 7-9. osztályos tankönyvekben megtalálhatók. A leckevégi, rövid összefoglalóban azonban ezeket az összefüggéseket is újra rögzítjük. A könyvben szereplő kiegészítő ismeretek (apró betűs részek) többsége az emelt szintű érettségit, illetve a felsőoktatási tanulmányokat készíti elő. A könyv optimálisabb terjedelmének kialakítása miatt szükségessé vált néhány bonyolultabb (és valóban csak a legkiválóbb diákoknak szóló) összefüggés kihagyására. Ezek az összefüggések megtalálhatók lesznek azon a Műszaki Könyvkiadó által a könyvet tanító tanároknak szánt CD-ROM-on, amely a könyvben szereplő kérdésekre adandó válaszokat is tartalmazza. A tankönyv főszövege a tudományos szempontból is pontos meghatározásokat, összefüggéseket, tényeket tartalmazza. Ezek a részek - megfelelő tanári magyarázattal kiegészítve - a középszintű érettségi követelményeinek megfelelő ismereteket tartalmazzák. A szövegben előforduló, sorszámmal ellátott kérdések erre a törzsanyagra vonatkoznak, így ezekre egy felkészült középiskolás diáknak tudnia kell válaszolni. A sorszám melletti csillag már nehezebb (a törzsanyagot meghaladó) kérdésre utal. Az apró betűvel szedett részek az átlagosnál mélyebb, a középszintű érettségin túlmutató bonyolultabb összefüggéseket jelzik. Ezek a magas szintű ismeretek a tanulmányi versenyekre, az emelt szintű érettségire, illetve a továbbtanuláshoz való felkészülést segítik. Összefoglalás címszó alatt közöljük azokat az ismereteket - többnyire egy-egy lecke vagy nagyobb témakör végén -, amelyek megtanulását fontosnak tartjuk. Táblázatba foglaltuk azokat az adatokat, amelyeket tanulmányozva következtetni lehet az anyagok szerkezetére, tulajdonságaira. Az adatok összehasonlítása elvezethet a mélyebb összefüggések megértéséhez. Az ilyen adatok tehát fontos segédeszközök, amelyeket azonban nem kell megtanulni. A kísérletek, vizsgálatok a kémia megértését segítik, ezért szinte minden lecke tartalmaz ilyeneket. Ezekben a részekben nemcsak a kísérletek és a várható megfigyelések leírását találod, hanem egyes esetekben itt olvashatod a tapasztaltak korábbi ismeretekre alapozott magyarázatát is. A Jó. ha tudod! cím olyan szövegrészekre utal, amelyeket azoknak ajánlunk, akik különösen érdeklődnek a természettudományok iránt, míg az Érdekesség címszó alatt elsősorban a kémia és a hétköznapi élet kapcsolatát bemutató információkat foglaltuk össze.

Antus Sándor - Mátyus Péter - Szerves ​kémia III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antus Sándor - Mátyus Péter - Szerves ​kémia II.
Antus ​Sándor és Mátyus Péter munkája három kötetes egyetemi tankönyv, mely a szerzők sok éves oktatói tevékenységének tapasztalatai alapján íródott. A mű tizenhárom részből épül fel. A második kötet a nyílt és gyűrűs szénláncú alkánoktól kezdve funkciós csoportok szerint rendszerezve tárgyalja a szerves vegyületek szerkezetét, előállítását, reakcióit és felépítésük alapján értelmezi fizikai és kémiai tulajdonságukat. A mű mindenekelőtt gyógyszerész-, vegyészmérnök- és vegyész szakos hallgatók részére készült, de haszonnal forgathatják kémia szakos egyetemi és főiskolai tanárjelöltek, valamint a kémia tudományával foglalkozó más szakemberek is.

Antus Sándor - Mátyus Péter - Szerves ​kémia I.
Antus ​Sándor és Mátyus Péter munkája három kötetes egyetemi tankönyv, mely a szerzők sok éves oktatói tevékenységének tapasztalatai alapján íródott. A mű tizenhárom részből épül fel. Az első kötet a szerves kémia korszerű alapismereteit foglalja össze, ismerteti a szerves vegyületek összetételének és szerkezetének meghatározására alkalmas legfontosabb vizsgálati módszereket és nevezéktanuk általános szabályait. A mű mindenekelőtt gyógyszerész-, vegyészmérnök- és vegyész szakos hallgatók részére készült, de haszonnal forgathatják kémia szakos egyetemi és főiskolai tanárjelöltek, valamint a kémia tudományával foglalkozó más szakemberek is.

Horváth Balázs - Péntek Lászlóné - Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - Kémia ​10. munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Kosáry Judit - Szerves ​kémia, biomolekulák
Egyetemi ​jegyzet (Budapesti Corvinus Egyetem) A szénváz és a funkciós csoport kölcsönhatásai; A szénváz típusai; Az egyszerű funkciós csoportok; Karbonilcsoport (oxocsoport); Nitrocsoport; Az összetett funkciós csoportok; Heterociklusos vegyületek; Szekunder metabolitok (másodlagos anyagcsere termékek)

Novák Lajos - Nyitrai József - Szerves ​kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Ádám - Máté Jánosné - Szerves ​kémia
Szerves ​kémia tankönyv a műszaki szakközépiskolák biológiai és biokémiai szakcsoportja számára. Fekete-fehér ábrákkal.

Kajtár Márton - Változatok ​négy elemre
A ​szerves természet anyagaira nem annyira a kémiai elemek változatossága, mint inkább néhány – kis túlzással négy – elem kapcsolódási módjának változatossága jellemző. Ez a fajta sokrétűség az alapja a mintegy négymillió szerves vegyület létének. Egyáltalán el lehet-e igazodni egy ekkora dzsungelben? Vagy nincs más mód, mint minden egyes anyag esetében külön-külön sorra venni a sajátosságokat, reakciókat, előállítási módokat? A szerző arra törekszik, hogy segítse az olvasót az elszigeteltnek tűnő jellemzők közötti összefüggések felismerésében. Feltárja azokat a törvényszerűségeket, amelyek lehetővé teszik e vegyületek felépítését és egymással való reakcióit. E megközelítési móddal sikerül elkerülnie az adatoknak a szerves kémia könyvekre oly jellemző telefonkönyvszerű felsorolását. „Az anyag beosztása sokban eltér a szokásostól” – írja a szerző. „A könyv első fele statikus kémiával foglalkozik, a vegyületek tarka sokféleségét az atommagok és elektronok változatos szerveződési lehetőségeiként mutatva be. Az egyszerűbb molekulatípusok elektronszerkezetének ismertetése után a térbeli szerkezet kerül a vizsgálódás középpontjába. A dinamikus kémiáról, vagyis az egymással reagáló molekulák átalakulásairól – megfelelő molekulaszerkezeti ismeretekre alapozva – a második rész ad áttekintést. A könyvet az anyag általunk ismert molekuláris szerveződésének legmagasabb szintjét képviselő biopolimerek, a fehérjék és nukleinsavak kémiája zárja le.” A gazdagon illusztrált könyv átfogó összefoglalást ad a témáról, és az olvasó számára a szerves kémia megértésének, felfedezésének örömét kínálja.

Oroszgyorgyszervespraktikum
Szerves ​kémiai praktikum Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Szerves ​kémiai praktikum
Az ​ELTE Szerves Kémiai Tanszékének tanári kollektívája által összeállított Szerves kémiai praktikum széles körben ismerteti és egységes rendszerbe foglalja a szerves kémiai laboratóriumi tevékenység minden fontos területét: a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályoktól a készülékeken, a műveleteken, didaktikus értékű fontos preparátumok és szerves analitikai módszerek receptúráján át a korszerű elválasztástechnikai (ezen belül kromatográfiás) és kémiai szerkezetvizsgáló módszerekig.

Kollekciók