Ajax-loader

'Alföld' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jessica Gregson - Angyalcsinálók
Egy ​Tisza melléki kis falu határába már az első világháború kitörésének elején olasz hadifoglyokat telepítenek. Az ő egészségügyi ellátásukról és élelmezésükről a falu asszonyai gondoskodnak, és némelyikük, természetesen a férjéről sem megfeledkezve, szerelembe esik a katonákkal. A korábban tetszhalott életet élő falu ismét zsongani kezd, mint tavasszal az erdő, amely körülöleli. A háború végeztével pedig a férfiak csaknem valamennyien hazatérnek. Vajon mit hoznak magukkal abból a vad, embertelen világból, amelyet ha lelki és testi sebesülésekkel is, de túléltek? És mit találnak otthon? Asszonyaik mivel szembesítik őket, lehet-e még együtt élni? Kikből lesznek az áldozatok, és vajon kik azok, akik akár gyilkosság árán is megszabadulnának a férjüktől? Mi történik a méregkeverő, vajákos asszonyokkal? Hat-e a méreg, amikor már nem hat? Boszorkány-e a boszorkány, vagy csak annak képzeli magát? Angyalcsináló történetet olvasunk, amelyből egyszer csak eltűntek az angyalok. A skót írónő, aki regényében a századelő magyar valóságával ismerkedik, ugyan nem feminista, mégis izgalmas, szembesítő kérdéseket tesz föl, amelyekkel valamennyiünknek, férfiaknak és nőknek, férjeknek és asszonyoknak, érdemes szembenézni.

Sebők Zsigmond - Mackó ​úr utazásai
Mackó ​úr utazásai. Mackó úr a Bakonyban, az Alföldön és a tengeren (Meseregény a századforduló éveiből)

Padisák Mihály - Gyalog ​Juli
Az ​alföldi tanyák világa sajátos világ. A nádtetős, szalmatetős, düledező öreg vályogfalak, ha szólni tudnának, mindegyik elmondhatná regénybe illő történetét. Gyalog Juli tizenhárom évesen, nagyanyjával kettesben él a Kétfa-tanyán. Életükre családi tragédia árnya nehezedik. A nagyanya szemében Juli apja gyilkos, lányának, Juli édesanyjának gyilkosa. Mi mindennek kell történnie alig két hónap alatt ahhoz, hogy az éppen nagylánnyá érő Juli megérezze s megértse az igazságot! Az isten háta mögötti tanya írja a maga izgalmasan igaz regényét. Mi lesz a kislánnyal és a többi Gyalog Julival? Ma is több százezren élik le életüket ott, ahol a szomszédig is alig ér el a kiáltás. Megérdemlik, hogy sorsukat megismerjük.

Móricz Zsigmond - Árvácska
Móricz ​1936 őszén a Ferenc József hídon találkozik egy fiatal lánnyal, aki öngyilkosságra készül. Magához veszi, majd örökbe fogadja -megmenti az életnek és a magyar irodalomnak. A volt lelenc és lágymányosi prolilány megrázó élettörténete szolgáltatja a nyersanyagot előbb a Csibe-novellákhoz, később, 1940-ben az Árvácska című regényhez. Ennek a könyvnek -amint Móricz vallotta- " a legeslegkisebb mondata is magából a nyers életből szállott fel". A vérlázító tények azonban túlmutatnak önmagukon: a húszas-harmincas évek fordulójának alföldi tanyavilágában kallódó kis Állami Árvácska sorsában Móricz a tisztaság és jóság kiszolgáltatottságának példázatát írja meg. Nyomor-naturalizmusba vesző dokumentumregény helyett lírai pátoszú művet alkotott, amelyet "csak égre kiáltva lehet elsikoltatni, mint a világ lelkiismeretének bűnbánó zsoltárait".

Gál Erika - Fowling ​in Lowlands
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jessica Gregson - The ​Angel Makers
When ​the men of a remote Hungarian village go off to war in 1916, the women left behind realize their lives are much better without them. Suddenly, they are not being beaten; they have time for friendships; they even find romance with the injured Italian soldiers staying just outside of town. For Sari, an intelligent girl who's always been an outcast (her fellow villagers suspect her of being a witch because of her medical knowledge), it's the first time in her life she's had friends. When the men return at war's end, the freedom Sari and the others have enjoyed is suddenly snatched from them, and they realize they need to do whatever it takes to hold onto it. Sari puts her medical knowledge to use to off her husband. Then she helps one of her friends. And another. When the word spreads, she realizes her problems are only beginning. This creeping and hugely readable first novel is based on a true story.

Kiss Lajos - Vásárhelyi ​kistükör
A ​Kossuth-díjas tudós munkásságának nagy értéke, hogy írásait a pontosság, részletező tárgyiasság s a tények tiszteletben tartása mellett művészien formálja meg, s azoknak nemcsak történeti, néprajzi és szociológiai, de személyes, emberi hitelük is van. Ez a gyűjtemény felöleli összes, eddig kötetben meg nem jelent hódmezővásárhelyi vonatkozású néprajzi, irodalmi, művészeti és szépprózai írásait. Foglalkozik a nagy alföldi parasztváros szegény embereinek - különösen a tálasoknak és szűcsöknek - életével, munkájával, művészkedésével, a gyermekek játékával, megírja a híres vásárhelyi néprajzi múzeum történetét, mely jóval több, mint muzeológia: feltárul benne a múltak vidéki művelődésügyének minden korlátoltsága. Ez a tudomány, mint Kiss Lajos majd minden írása, messze túlmutat tárgyán, s ilyen "A hétköznapok krónikása" című életrajz is: a paraszti iparosok életformájának, a népi tehetség elkallódásának félelmetes dokumentuma. S ha a nagy tudós "kistükre" itt-ott idealizálja is Hódmezővásárhely és lakóinak képét, ha nagyon kedves, szubjektív véleménye őrá éppoly jellemző, mint városára,, akkor is jelentős gazdagodása a magyar néptudománynak, sőt irodalmunknak is.

Juhász Antal - A ​dél-alföldi tanyavilág
A ​szerző a Szegedi Egyetem Néprajz Tanszékének nyugalmazott vezetője, a tanyavilág legszakavatottabb ismerője. Egész életműve az alföldi tanyavilág megismerése és bemutatása volt! "Nem élt magányban a tanyák népe. Kis közösségeket formáltak; a szomszédolás például gyakori találkozási alkalmat jelentett, de tartottak csutrinak nevezett házi bált is... A tanyák életében a téeszesítés jelentett korszakhatárt, a következő pedig a hatvanas évek második felében az iskolák körzetesítése volt, ami felgyorsította a porták elnéptelenedését... A tárgyak és az emlékanyag gyűjtése szorosan összefonódott. Az idősek hagyatékából és a padlásokról sok tárgyat szereztünk meg a múzeumnak; az intézménynek sosem volt annyi pénze, hogy a kereskedőkkel versenyezzen. ...A tradíciót is földerítettük a gyékénytől a viseleten át a népdal- és tánchagyományokig." Juhász Antal munkásságában a történetírás és a néprajzi adatgyűjtés kiegészítette egymást. A fényképeket is szinte mind a Szerző készítette. A legtöbb fotó a 70-es évekből származik, de az elbeszélések, az életmód autentikus bemutatása sokkal régebbi, mert a gyűjtőútjain mindig az öregeket kereste fel. Az EMMI és az NKA támogatásával.

Bede Ádám - Kurgánok ​a Körös-Maros vidékén...
Halmaink ​- a kurgánok, kunhalmok - nem egyszerűen csak sírok. Az Alföld felbecsülhetetlen kultúrtörténeti kincsei, a puszták élő műemlékei. Olyan régészeti lelőhelyek, amelyekhez történeti mondák, néphagyományok, hiedelmek fűződnek, nevük régi falvak, események, növények, állatok, személyek emlékét őrzi, lejtőiken értékes növénytársulások húzódnak meg, hajdani vizeket, utakat kísérnek, régi határok nyomvonalai haladnak át rajtuk, ősi településeket, középkori templomokat rejtenek magukban, emellett szerves részei a tájnak. Mélyük és az alattuk konzervált rétegek komplex vizsgálata az őskörnyezet növény- és állatvilágát, földtani képződmények történetét, eltemetett talajok fejlődésének útjait tárják fel. Bede Ádám (1980, Szentes) 2006-ban a Szegedi Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, valamint régész diplomát; alapvetően régészeti és tájökológiai munkákat végez. 1999 óta foglalkozik az alföldi halmok állapotfelmérésével és tájtörténetével, emellett vizsgálja Csongrád megye településszerkezetét, régészeti topográfiáját, történeti tájhasználatát és helyneveit is. Korábban a szarvasi székhelyű Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság halomfelméréseit vezette. 2008-ban doktorandusz hallgatóként kapcsolódott a szegedi Földtani és Őslénytani Tanszék Régészeti Geológiai programjához, e kötet a 2015-ben megvédett értekezés szerkesztett változata. A könyv a Körös-Maros Nemzeti park területén található őskori kurgánok tájrégészeti és tájökológiai vizsgálatának legfőbb eredményeit foglalja össze.

Dr. Rauzs József - A ​mélykúti Szent Joachim templom és plébánia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Fürdők ​és fürdőhelyek az Alföldön
A ​Hazai úti célok turisztikai könyvsorozat részeként a Magyarország fürdőit és fürdőhelyeit bemutató sorozat harmadik kötete a Fürdők és fürdőhelyek az Alföldön című. Az Alföld hatalmas területén nyolcvan fölött van a nagyon különböző színvonalon működő fürdők száma. Könyvünk 70 fürdővel foglalkozik, vagyis majdnem az összes gyógy-, termál- és wellness fürdő leírása benne van a kötetben, tehát azé a kis fürdőé is, amely rendelkezik legalább egy termálvizes medencével. Azok maradtak csupán ki, amelyek valamilyen okból nem óhajtottak a szélesebb nyilvánosság előtt megjelenni (átalakítás előtt/alatt állnak, bizonytalan a jövőbeli működésük, rossz állapotban vannak, stb.) Ha valaki néhány napra, esetleg hosszabb időre keresi fel fürdőinket, a kellemes fürdőzés mellett nyilvánvalóan felmerül benne az igény, hogy megismerkedjen a településsel, illetve annak turisztikai szempontból érdekes látnivalóival. Könyvünk ehhez is segítséget nyújt, rövid település történetet közlünk, valamint az alapvető információkat a legfontosabb turisztikai látnivalókról.

Kollekciók