Ajax-loader

'1830-as évek' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Victor Hugo - Les ​Misérables (francia)
Tant ​qu'il existera, par le fait des lois et des moeurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant que, dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible ; en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Hauteville-House, 1er janvier 1862. Victor Hugo .

Alexandre Dumas - Monte ​Cristo grófja
Edmond ​Dantés tengerészt igazságtalan vádak alapján életfogytig tartó fegyhazbüntetesre ítélik a világ legbiztonságosabbnak hitt börtönében. If varából eddig még soha senkinek nem sikerült megszöknie. A rabságban barátságot köt a rejtélyes Faria abbéval, aki tanítványáva fogadja, és egy hatalmas kincs lelőhelyének titkát is rábízza. Amikor az abbé meghal, Dantés az egyetlen lehetséges menekülési módot választja: bevarrja magát a papnak szánt halottas zsákba, melyet a mit sem sejtő fegyőrök a tengerbe vetnek. Egy közeli szigeten ér partot, majd felveszi egy csempészhajó, amely hamarosan kiköt Monte Cristo szigetén...

Thomas Mann - A ​Buddenbrook ház
Thomas ​Mann első nagy regénye, A Buddenbrook ház 1901-ben jelent meg, és csakhamar világhírűvé tette az akkor huszonöt éves írót. A regény a nagypolgárság világáról, belső válságáról szól sok önéletrajzi vonatkozással. A Buddenbrook ház egy lübecki kereskedőcsalád alkonyának regénye. "Személyes családi tapasztalataimat stilizáltam regénnyé, bár azzal az érzéssel, hogy van benne valami irodalmi, vagyis szellemi, vagyis általános érvényű, de nem is sejtve, hogy miközben egy polgári ház szétzülléséről írtam regényt, hírt adtam a nagy széthullásról, egy korszak végéről, egy kulturális, társadalomtörténeti cezúráról" - nyilatkozta később Thomas Mann erről a könyvéről. A korszakos hanyatlás négy nemzedék sorsában tükröződik. Az energikus és kétely nélküli cselekvőkészséget a cég utolsó gazdájában, Thomas Buddenbrookban felváltja a belső bizonytalanság, az önelemző hajlam - üzletemberi és közéleti tevékenységét egyre inkább úgy játssza el, mint színész a szerepét. Fia pedig, a kis Hanno, akiben a család biológiai elerőtlenedése és egyszersmind fokozódó művészi érzékenysége kiteljesedik, már nem csak a neki szánt szerepre, a cég új felvirágoztatására, hanem a hétköznapi élet puszta elviselésére is alkalmatlan - halála véget vet a Buddenbrookok történetének, amely egyúttal csakugyan egy korszak, a polgárság nagy, de pusztulásra ítélt korszakának története is.

Victor Hugo - A ​nyomorultak
A ​romantika legnagyobb francia képviselőjének regényeposza egy volt fegyenc testi-lelki nyomorúságáról, egy közönyös, ellenséges társadalommal vívott harcáról, emberi, erkölcsi felemelkedéséről szól. A gazdag képzelettel megfestett, lebilincselő kalandok háttere a múlt század első fele, a forradalmakkal vajúdó francia társadalom válságos korszaka. A finom lírával árnyalt hatalmas történelmi tablóban Hugo a bűn és bűnhődés, morál és társadalom nagy kérdéseit feszegeti és szenvedélyesen hirdeti a törvény betűjénél is erősebb emberi igazságot, az ember javulásába vetett hitét.

Honoré de Balzac - Kurtizánok ​tündöklése és nyomorúsága
A ​regény főhőse az Elveszett illúziókból jól ismert Lucien de Rubempré, aki csalódásait kiheverve és adósságait kifizetve, újra megjelenik Párizs porondján. A fiatalember egy titokzatos pártfogóra akadt, aki érthetetlen szenvedéllyel megszereti Lucient, s egyetlen életcélja az, hogy a fiatalember meggazdagodjék és feljusson a társadalmi létra legmagasabb fokára. Lucien ellenben, barátja törekvései és akarata ellenére, beleszeret Párizs egyik legszebb kurtizánjába és ezzel elindul e két személy, drámai fordulatokkal teli története. Az olvasó előtt feltárul a kurtizánok hol tündöklő, hol nyomorgó világa, a párizsi szalonok talmi csillogása, a nagyratörő és bukással küzdő művészek különös élete, s végül a gazdagon tenyésző alvilág és börtönök pokla a Restauráció éveiben.

Samantha James - Egyetlen ​csók
A ​szőke, kék szemű amerikai fiatalember, Nathaniel O'Connor pillanatok alatt szinte elvarázsolja a londoni felső tízezer tagjait. Ragyogó mosolyával megigézi Lady Elizabeth Stantont is, olyannyira, hogy amikor megkéri a kezét, a gyönyörű - és rendkívül gazdag családból származó - ifjú höly igent mond. Nem sokkal ezután Nathanielt sürgős ügyek hazaszólítják, Elizabeth pedig megígéri, hogy követi, amint lehet. Amikor azonban néhány hét múlva a lány megérkezik Bostonba, a vőlegénye elbeszéléséből oly jól ismert hatalmas házhoz, igen furcsa meglepetés éri...

Alexandre Dumas - A ​szélhámos
1835 ​május hónapját Dumas Toulonban töltötte, éppen legújabb regényén törte a fejét, mikor az egyik gályán egy gályarab felkeltette érdeklődését, olyannyira, hogy ennek a férfinek, Lambert Gabrielnek megírta a történetét. A történet az opera társalgójában kezdődött: Faverne Henrik gróf éppen nősülni készül, egy gazdag ember lányát szeretné elvenni feleségül, de a leendő após d'Hornoy Olivér bárótól megtudja, hogy Faverne szélhámos. Mivel ez a tény akadályt gördít a házasság útjába, a gróf párbajra hívja a bárót.. Az izgalmakban bővelkedő könyvben persze a párbajokon át a szerelemig minden megtörténik, de az író az utolsó lapokig tartogat meglepetést az olvasónak.

Stephanie Laurens - Mary ​megszelídítése
Mary ​Cynster mindig eléri, amit akar. A családban most ő az utolsó eladósorban lévő hajadon, és eltökéli, hogy saját maga fogja irányítani az életét - sőt annak a férfinak az életét is, akihez majd feleségül megy. Jelöltlistájának utolsó helyét foglalja el Ryder Cavanaugh, Raventhorne merész és vonzó márkija, aki a társaság legellenállhatatlanabb hódítója, ám egyben legkezelhetetlenebb tagja is... Ryder Cavanaugh még soha nem találkozottolyan nővel, aki ne omlott volna boldogan a karjába egészen addig, amíg fel nem tűnik az életében Mary Cynster. S mivel a márki mindig is szerette a kihívásokat, elhatározza, hogy nem nyugszik, amíg feleségül nem veheti a lányt. Csakhogy ez a döntés kis híján az életébe kerül...

Victor Hugo - Les ​Misérables (angol)
Hugo's ​classic tale set against the backdrop of political upheaval in 19th-century France retains its timeless appeal in this notably condensed rendition of the struggles of former convict Jean Valjean. While the abridgment inevitably cuts many of the intricate subplots and minor characters who enrich Hugo's vast tome, this suspenseful central plot tracing Valjean's endeavor to emerge from desperate circumstances while being pursued by the duty-obsessed Inspector Javert remains intact and comprehensible to listeners. The principal characters retain their epic proportions, and the major themes of redemption through good works and the importance of authentic charity are undiminished. Narrator Michael York adds vigor and distinct characterizations to the broad cast of characters in this fittingly dramatic performance. Suitable for collections that do not already contain one of the many audio versions of this work

Tóth Péter - Napló ​(1836–1842)
Művelt, ​érzékeny, önmaga lehetőségeit kereső fiatalember a napló írója. Sárospataki diák, majd tanító, később református lelkész Felső-Magyarországon. Bár távol él a világ zajától, mégis mindenestől korának gyermeke: a felvilágosodás eszméit továbbvivő reformkoré, a magyar romantikáé. Elhagyva a diákéletet, az ifjú iskolamester a vidéki mindennapok egyhangúságát, a testi szenvedés és a lelki finnyásság kínjait, az érzések, a szerelem és a barátság kultuszával igyekszik önmaga számára enyhíteni. Bár a korabeli érzelmes regények és versek modorában panaszolja szerelmi szenvedéseit, zengi a barátság dicséretét, s a nagy bölcselők útmutatásai nyomán elmélkedik az emberi lét örök kérdéseiről igazán megragadó, némelykor szinte művészi erővel, mégis a való élet jelenetei és hangulatai bontakoznak ki szavaiból. Természetesen a naplóíró maga az igazi hőse a feljegyzéseknek, de elénk áll a múlt századi vidéki Magyarország számos ismert és ismeretlen alakja: az ifjú reformnemzedék néhány tagja, pataki iskolatársak, kacér boltosnék, szemérmes iparoskisasszonyok, nagytorkú kántorok és papok, istentagadó földesuraságok, falusi Putifárnék.

Bölöni Farkas Sándor - Naplótöredék ​(1835-1836)
Egy ​kolozsvári székely nemes 1830-ban pénzzé teszi szerény örökségét, s útnak indul az óceánon túlra. Másfél esztendei bolyongás után hazatérve enged barátai unszolásának, és sajtó alá rendezi útinaplóját. Az Utazás Észak-Amerikában a reformkor egyik legnagyobb könyvsikere lesz: egy esztendő alatt kétszer kiadják, szerzőjét levelező tagjává választja az Akadémia, jutalmakat és emlékserlegeket kap, a korszak leghíresebb politikusai sietnek gratulálni neki. A szerzőt azonban - aki időközben ismét elfoglalta szerény írnoki állását Kolozsvárott - feszélyezi a zajos siker. Miközben az ország közvéleménye európai útirajzának kiadását sürgeti, Bölöni egészen másfajta munkára vállalkozik: kegyetlenül őszinte naplóba kezd, hogy, mint írja, "ezután életemnek nevezetesebb történeteit feljegyezzem, s tetteim, érzelmeim és történeteimből olyan tárt gyűjtsek, hol az engemet érdeklő múltat - legyen az jó vagy rossz - mint tükörben, még egyszer megpillanthassam.."

Friedrich Gerstäcker - Az ​indián bosszúja
A ​szerzőnek ebben a könyvében is a farmerek kemény, sok kalanddal, viszontagsággal teli életéről tudósít. Az arkansasi telepesek titokzatos ellenséggel találták magukat szemben. Egy idő óta elszaporodtak a lótolvajlások, s néhány bestiális gyilkosság is történt. Itt az ideje, hogy a tehetetlen városi hatóságok helyett maguk csináljanak rendet. A nyomozásban Asszovaum, a magányos indián is a "rendcsinálók" segítségére sietett... Az izgalmas fordulatokban bővelkedő regény érdekes és hiteles képet rajzol a száz évvel ezelőtti "vadnyugat"-ról.

Ismeretlen szerző - "Jégszakadás ​és Duna' kiáradása..."
Hazánk ​földrajzi, éghajlati adottságai következtében történelmünk során állandó küzdelemre kényszerültünk a vizekkel. A társadalom a küzdelmet mindig megkülönböztetett figyelemmel és nagyfokú érzékenységgel követte. Az 1838-as árvíz pusztítása megdöbbentette az egész országot, s egy újabb csapást megelőzendő cselekvésre késztette a társadalmat. Pest-Buda tragédiája egyértelművé tette folyóvizeink szabályozásának szükségességét. A munkálatok végrehajtására hivatott vízügyi szervezetet hoztak létre, kijelölve helyét és feladatait a társadalmi - gazdasági életben. Vízügyi szolgálatunk az eltelt 150 évben folyamatosan fejlődött, nagy utat járt be. Az 1840-es években tudományos felkészültséggel megkezdett előkészítő és tervezőmunka alapján, hosszú évtizedek céltudatos tevékenysége, sokak emberi helytállása eredményeként valósult meg az az Európában egyedülálló árvízvédelmi rendszer, amely oltalmazza az árvizekkel veszélyeztetett területek lakosságát és annak gazdaságát. Az 1838-as katasztrófa és a későbbi árvizek máig érvényes tanulsága számunkra az, hogy a természet erőit felbecsülve fejlesszük védelmi rendszerünket, a vízügyi szolgálat mindig legyen kész és képes népünk értékeinek megvédésére.

Alexandre Dumas - The ​Count of Monte Cristo
The ​story of Edmund Dantes, self-styled Count of Monte Cristo, is told with consummate skill. The victim of a miscarriage of justice, Dantes is fired by a desire for retribution and empowered by a stroke of providence. In his campaign of vengeance, he becomes an anonymous agent of fate. The sensational narrative of intrigue, betrayal, escape, and triumphant revenge moves at a cracking pace. Dumas' novel presents a powerful conflict between good and evil embodied in an epic saga of rich diversity that is complicated by the hero's ultimate discomfort with the hubristic implication of his own actions.

Jolsvai András - Nincsen ​számodra hely
E ​regény főszereplői többségükben huszonéves fiatalemberek, akik - miként a pesti ifjak nagyobb része akkoriban - vidám kompániákba verődtek, s mindenféle merész álmokat szőttek arról, hogyan fogják meghódítani a világot. És persze ettek, ittak, ha volt rá pénzük, nagy lakomákat rendeztek, vitatkoztak, párbajoztak, nők után rohangáltak. És nem mellesleg megalkottak jó néhány máig érvényes remekművet, s lábra állították az Akadémiát, mely jórészt ma is az általuk kitaposott ösvényen halad. Jolsvai András a rá jellemző szeretetteljes humorral ábrázolja hőseit, Vörösmartyt, Bajzát, Széchenyit, Telekit, Döbrenteit, Fáyt és mind a többieket, akik feltűntek akkoriban az Auróra-körben és a Tudós Társaságban, és aprólékos pontossággal írja meg annak az évnek a történetét, mely vízválasztónak bizonyult a magyar irodalom és a magyar tudományosság szempontjából. S közben feltárulnak előttünk a tizenkilencedik század eleji Pest hétköznapjai is, melyeket persze a regényírói fantázia néha színesebbre fest a valóságosnál. S hogy az olvasónak gyakran mégis az az érzése, hogy nem történelmi regényt, hanem a legaktuálisabb problémákat tárgyaló kortárs művet tart a kezében, arról igazán nem a szerző tehet.

Samantha James - Just ​One Kiss
Cheated ​out of her inheritance by a willful stepmother, Lady Elizabeth Stanton follows Nathaniel O'Connor to America—eager to accept the dashing shipbuilder's proposal of marriage. But it is a stranger who greets the penniless miss at her intended's door—the true owner of the grand Boston mansion, Nathaniel's handsome, secretive and insufferable older brother, Morgan. The cruel treachery of a disloyal sibling left Morgan angry and bitter—but he takes in the cad's forsaken fiancée nonetheless. And when one stolen kiss threatens scandal, he offers to wed the proud, golden-haired beauty himself. But Elizabeth is devoted to a rogue. And Morgan must first conquer his own pain and suspicion to know a passion that can thaw a frozen heart...and a love that can heal all wounds.

Stephanie Laurens - Ein ​unmöglicher Gentleman
Miss ​Mary Alice Cynster hat ein Ziel: Nachdem ihre Schwester unter der Haube ist, will auch sie endlich den passenden Ehemann finden. Und sie weiß genau, wie er sein soll – nämlich keinesfalls so wie Ryder Cavanaugh, Marquess of Raventhorne! Dummerweise hat ausgerechnet dieser berüchtigte Charmeur ein Auge auf sie geworfen und umgarnt sie nach allen Regeln der Kunst. Mary würde natürlich nicht im Traum daran denken, diesen Schurken zu heiraten, auch wenn seine Küsse noch so verführerisch auf ihrer Haut prickeln …

Kökény Andrea - Angol-amerikaiak ​Texasban 1821-1845
Texas. ​Végtelen, vad, lázadó, független. Kevés olyan régiója van az Amerikai Egyesült Államoknak, melyről rögtön ezek a jelzők jutnának eszünkbe. Texas valahogy más, mint a többi állam. Változatos vidék, hatalmas terület, gyapot- és kukoricaföldekkel, olajkutakkal. Nevéhez azonban legalább annyira kötődnek mítoszok, mint a megtapasztalható valóság. Hogyan teremtődött meg az amerikaiak, s manapság már európaiak által is egyre ismertebb Texas-kép? Kik voltak azok a telepesek, akik a korai időszakban otthonuknak választották, benépesítették Texast, s hogyan? A terület korai történetében több országhoz is tartozott: Spanyolország (1519-1685), Franciaország (1685-1690), Spanyolország (1690-1821), Mexikó (1821-1836), önálló Texasi Köztársaság (1836-1845), 1845-ben pedig az USA 28. tagállama lett. A könyv azt az átmeneti időszakot elemzi, melynek során Texas a spanyol gyarmatból függetlenné vált Mexikótól elszakadt, s végül csatlakozott az Amerikai Egyesült Államokhoz. A kutatás középpontjában a Texasba érkező angol-amerikai bevándorlók gondolkodásának, identitásának formálódása állt. Kik voltak? Honnan jöttek? Mi vezérelte őket? Hogyan viszonyultak egymáshoz, a mexikói államhoz és az Egyesült Államokhoz? Csupán egy másik országban élő amerikaiak voltak, vagy egy új nemzet? E kérdések megválaszolásához elsősorban a korabeli Texasban élő angol-amerikaiak írásait, levelezését, sajtóját, valamint a róluk szóló - amerikaiak, mexikóiak és európaiak által írt - kortársi beszámolókat és a korszak hivatalos dokumentumait használta a szerző. A kötet az eddigi Texas-történeteket új szempontokkal próbálja bővíteni, amennyiben nem a "nagypolitika", a társadalom vagy gazdaságtörténet, a mexikói kormány és a texasiak közötti konfliktusok, vagy éppen a diplomácia és a hadtörténet eseményeit elemzi, hanem az egyes emberek szemszögéből vizsgálja a korszakot, az angol-amerikai telepesek gondolkodására és közösségeik formálódására helyezi a hangsúlyt.

Ismeretlen szerző - Egy ​elfeledett koronázás a reformkorban
Az ​1830. szeptember 28-án tartott utolsó pozsonyi uralkodókoronázás, V. Ferdinánd magyar király ceremóniájának története iránt ez ideig kevésbé érdeklődtek a kutatók. Ezt a tudományos adósságot kívánja pótolni az MTA BTK Történettudományi Intézet "Lendület" Szent Korona Kutatócsoportjának kötete, amely új vizsgálatokra építve, interdiszciplináris jelleggel és nemzetközi kitekintésben mutatja be a reformkor elfeledett eseményét. A kiadvány mérföldkövet jelenthet a magyar királykoronázások történetének feltárásában, hiszen ilyen alapossággal még egyetlen ceremónia feltérképezésére sem került sor. Az olvasók igazi újdonságokra lelhetnek a Szent Korona históriájával, valamint a koronázásnak kiemelt figyelmet szentelő Vörösmarty Mihály költészetével kapcsolatban is. Sőt a friss kutatások szerint az 1830. őszi szertartás volt a vizuálisan leginkább megidézhető koronázás a polgári Magyarország kialakulása előtti időszakban, miközben a díszmagyar születésében is meghatározó szerepet játszott, miként ezt a kiadvány közel 100 színes illusztrációja érzékletesen bemutatja. A Szent Korona Kutatócsoport új kötete egyszerre gazdagítja a magyar és a szlovák történetírást és járul hozzá a Magyar Királyság 19. századi históriájának alaposabb megismeréséhez.

Helen Perkins - Schicksal ​zwischen Herz und Krone / Ein amerikanisches Vermächtnis
Ihr ​Name steht für eine große neue Romanreihe, die Spannung pur und romantisch aufregende Liebe garantiert. Die Erfolgsschriftstellerin Helen Perkins schildert an den unterschiedlichsten Schauplätzen der Erde historische Abenteuer und Romanzen, wie sie in dieser Form noch nicht dokumentiert wurden. Die große weite Welt eröffnet sich den Leserinnen und Lesern, epochale geschichtliche Ereignisse werden dermaßen hautnah und prickelnd beschrieben, daß sich die historischen Handlungsträger quasi ins Leben zurückmelden. Die Perspektive begehrter, schöner, edler Frauen, die das Geschehen aktiv prägen und gestalten und dabei in schlimme Gefahren geraten, liegt der bestechenden Romanidee von Helen Perkins zugrunde. Die Leserin, die für Geschichte(n) voller Liebe und Abenteuer schwärmt, wird über die Vorbildfunktion ihrer bedrohten Romanheldin ideal erreicht und für die historischen Romane von Helen Perkins begeistert.

A_%e2%80%8bpest-budai_%c3%a1rv%c3%adz_1838-ban
0

Ismeretlen szerző - A ​Pest-budai árvíz 1838-ban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Larry McMurtry - Sin ​Killer
From ​Pulitzer Prize–winning author Larry McMurtry comes the first in a four-volume epic journey through the early American frontier, featuring the Berrybender family, English nobility adrift in the American West in the 1830s. It is 1830, and the Berrybender family—rich, aristocratic, English, and hopelessly out of place—is on its way up the Missouri River to see the untamed West as it begins to open up. Lord and Lady Berrybender have abandoned their home in England to broaden the horizons for themselves and their three children. With irascible determination—and a great deal of outright chaos—the party experiences both the awesome majesty and brutal savagery of the unexplored land, from buffalo stampedes and natural disasters to Indian raids and encounters with frontiersmen and trappers, explorers, pioneers, and one part-time preacher known as "the Sin Killer." Sin Killer, the strong, silent Westerner, captures the heart of the strong-willed, beautiful Berrybender daughter, Tasmin. But their fast developing relationship can only bring more trouble for the Berrybender's. Packed with breathtaking adventure, charming romance, and a sense of humor stretching clear over the horizon, Sin Killer is a truly unique view of the West that could only come from the boundless skill and imagination of Larry McMurtry

Stephanie Laurens - The ​Taming of Ryder Cavanaugh
The ​2nd in the Cynster Sisters duo, #1 New York Times bestselling author Stephanie Laurens thrills with this fantastic tale of a Cynster who'll stop at nothing for love. Lady Mary has been waiting years for this opportunity. Not that her sister has thrown off her spinster ways and become betrothed, it's finally Mary's chance for true love. She knows exactly who she wants --and it's not someone as wild, unmanageable, and sinfully seductive as Ryder Cavanaugh. Ryder Cavanaugh, Marquess of Raventhorne, had never met a woman who wouldn't happily fall at his feet--or into his bed...until Lady Mary Cynster. But Ryder has made some decisiosn abotu his life and he'll only succeed at being the man he wants to be with Mary by his side. And convincing her of that fact is just the kind of challenge he thrills at...

Stephanie Laurens - And ​Then She Fell
The ​only thing more troublesome than a Cynster man...is a Cynster lady who believes love is not her destiny. Famously known in London society as "The Matchbreaker," Henrietta Cynster's uncanny skill lies in preventing ill-fated nuptials - not in falling victim to Cupid's spell. But then she disrupts one match too many and feels honor-bound to assist dashing James Glossup in finding a suitable bride for a marriage of convenience. A task infernally complicated by the undeniable, unquenchable attraction that flares between James and Henrietta, who continues to believe she will never fall...

Lucia St Clair Robson - Die ​mit dem Wind reitet
Texas ​1836: Nach einem brutalen Überfall auf das Haus ihrer Eltern wird die kleine Cynthia Ann Parker von Komantschen verschleppt. Das kleine Mädchen wächst bei diesem stolzen und unabhängigen Volk auf, es wird mit den Sitten und Riten vertraut gemacht und lernt, eine richtige Indianerin zu sein.

Daisy Goodwin - Viktória
1837-ben ​egy százötven centis fiatal lány került Nagy-Britannia trónjára: a szőke, kék szemű, akaratos Viktória. Nagy szerencséje volt: alig egy hónappal korábban lett tizennyolc éves, tehát önállóan uralkodhatott. Anyja, a kenti herceg özvegye, és kegyence, John Conroy, addig a széltől is óvták, elzárták a világtól és az emberektől. Társaságba nem vitték, barátnőt nem szerezhetett. Most szívesen irányították volna, ha hagyja magát. Minden férfi, aki rokonságban állt vele, azt híresztelte, hogy szubnormális és hisztérikus. Boldogan megkönnyítették volna hát az életét: ők uralkodnak, Viktória meg pihenjen. Egyetlen ember bízott benne: a miniszterelnök, Lord Melbourne. Tehetséges, jellemes politikus volt, aki életéből négy évet szentelt annak, hogy az uralkodásra fel nem készített gyereklányból a maga lábán megálló királynőt faragjon. Ma már tudjuk, hogy mekkora királynőt. Erről a négy évről szól a regény. Udvari intrikákról, összeesküvésekről, hatalomsóvár rokonokról és két szerelemről.

Fábián Janka - Cholera-napló
190 ​évvel ezelőtt, 1831-ben Magyarországon kolerajárvány pusztított. A tizenhét éves Gruber Georgina a budai Várban, az édesapja cukrászműhelye fölötti lakásukban próbálja átvészelni szűk családjával együtt a karantén hónapjait. A ma élőknek hátborzongatóan ismerős problémákkal kell megküzdeniük: a közeledő, halálos kór rémével, a pánikkal, a korlátozásokkal, az álhírekkel, a járványtagadókkal, a különböző - néha életveszélyes - gyógymódok hirdetőivel és magával a rejtélyes betegséggel, ami egyre közelebb hozzájuk szedi az áldozatait. Ráadásul kedvenc újságjukban, a Magyar Kurírban rendszeresen olvashatják a beszámolókat a járvány ijesztő adatairól: hányan betegedtek meg az ország különböző megyéiben, közülük mennyi a gyógyult és a halott. Az ország főorvosa, Lenhossék Mihály is a sajtón keresztül próbálja csitítani a kedélyeket, életmódbeli tanácsokat ad, és biztonságos megelőzési módokat, vagy alternatív terápiákat ajánl, közben pedig feltétlen bizalmat kér a városi és országos hatóságok, valamint az orvosok munkája iránt. Georginának és a családjának egy modern kommunikációs eszközök nélküli világban kell túlélniük a bezártságot, a szorongást, a betegségtől és a haláltól való félelmet és végső soron akár a fertőzést is. Fábián Janka kisregényében egy régmúlt halálos ragály történetét olvasva furcsán ismerős körülmények közé csöppenhetünk, és megállapíthatjuk, hogy 190 év alatt sok szempontból vajmi keveset változott a világ.

Fábri Anna - Hétköznapi ​élet Széchenyi István korában
A ​Corvina Kiadó Hétköznapi élet című sorozatának új kötetében annak az időszaknak – az 1825 és 1848 közötti éveknek – hétköznapjaiba kapunk bepillantást, amelyet reformkorként szokás emlegetni. A korszak legkiterjedtebb hatású közszereplője gróf Széchenyi István volt, aki változásokat kezdeményezett a mindennapi élet csaknem minden területén, és a nyugat-európai viselkedési minták, szokások elterjesztésében, a magyar nyelv hatókörének kiterjesztésében vagy a közlekedés korszerűsítésében senki máshoz nem mérhető eredményeket ért el. A szerző, Fábri Anna történész szót ejt a korabeli Magyarország családjairól, öltözködéséről, lakásairól, ételeiről-italairól, szórakozásairól, vallásáról, munkakörülményeiről, kormányzásáról, társadalmi rendjéről vagy a főváros életéről. Az olvasmányosan megírt szöveget korabeli idézetek és mintegy 250 illusztráció gazdagítja, a pontosabb eligazodást pedig időrendi áttekintés és irodalomjegyzék segíti.

Szőcs Sebestyén - A ​városi kérdés az 1832-36. évi országgyűlésen
A ​magyar történelem értelmezésének egyik kulcskérdése a városfejlődés, a városi jogok és törvénykezés problematikájának vizsgálata. Ehhez a hatalmas kérdés- komplexumhoz járul hozzá döntő pontokon Szőcs Sebestyén látszólag csak egy parányi részletkérdést vizsgáló, azt forrásszerűen feltáró monográfiája. Szőcs Sebestyén azt vizsgálja és dokumentálja igen alaposan, hogy hogyan került szóba az 1832-36-os reformországgyűlésen a városok kérdése. Hogyan vált a kezdetben hármasnak látszó kérdéskör (a városok belső igazgatási rendszerét, a kormányszékekhez fűződő kapcsolatát és a városok országgyűlési képviseletének kérdéseit illető alternatívák) egy egységes problémakomplexum szerves részévé, milyenek voltak az első viták az országgyűlésen ezzel kapcsolatban, hogyan alakult a városok országgyűlési szavazatjoga? Milyen tervezetek születtek az országgyűlési bizottságokban és a követküldő megyegyűléseken a városokkal kapcsolatban, hogyan küzdöttek a városi követek saját - nem kielégítő - státusuk megváltoztatásáért, hogyan kapcsolódott össze a városok törekvése a reformelgondolásokkal, milyen kapcsolatai voltak a városoknak az udvarral, milyen hatást gyakorolt a várospolitikai kérdésekre az úrbéri kérdés? A szerző a rendkívül sokágú, igen sok kapcsolódási ponttal rendelkező problematikát szinte minden lehetséges megközelítésből igyekszik felfejteni, minuciózusan, szinte már túlzott aprólékossággal tárgyalja a különféle beadványokat, terveket, elképzeléseket, vitákat, koncepciómódosulásokat stb. Ám soha nem téveszti szem elől, lényegében miről is van szó (a polgári városrendszer megteremtéséről, a polgári Magyarország felé vezető lépések megtételéről), és azt sem, hogy az 1932-36-ban történtek mit jelentettek a későbbi fejlődés szempontjából.

Deák Ferenc - Deák ​Ferencz válogatott munkái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_319742
Nagy ​csaták 6. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nagy ​csaták 6.
Tartalma: – ​A borogyinói csata 1812. szeptember 7. Napóleon borogyinói győzelme után szeptember 14-én elfoglalja a kiürített Moszkvát. – A lipcsei csata, más néven „a népek csatája” 1813. október 16-19. A kétszeres létszámfölényben lévő osztrák-orosz–porosz–svéd haderő döntő vereséget mér Napóleon haderejére. A csata után Napóleon elveszítette a német és lengyel befolyási területét, és a szövetségesek egész az Elbáig nyomultak. – A quatre brasi csata 1815. június 16. A francia északi hadsereg Michel Ney vezetésével megtámadta a Wellington herceg angol–holland egységeit. Az összecsapás eldöntetlenül végződött. – A waterlooi csata 1815. június 18. Az Arthur Wellesley Wellington herceg vezette egyesült porosz-holland-angol haderő döntő csapást mért Napóleon seregére. A császárt ezt követően Szent-Ilona szigetére száműzik. – Az Alamo-erőd, Davy Crockett 1836. február 23 - március 6. Texas állam függetlenségi háborúja a mexikóiakkal szemben. A texasi haderő megszervezéséhez döntő mértékben járult hozzá az Alamoi erőd ellenállása, mert így a texasiak időt nyertek. – A balaklavai csata 1854. október 25. A krími háború (1853-1856) egyik legnagyobb csatája, ahol az orosz hadsereg ellen harcoló angol és francia könnyűlovasság jelentős veszteségeket szenvedett. Az angol-francia-török expedíciós erők végül elfoglalták Szevasztopol kikötőjét. – A magentai csata 1859. június 4. A szárd-francia-osztrák háború (1859) egyik jelentős csatája, amelyben a szárd-francia szövetségesek vereséget mértek az osztrák haderőre. Az Osztrák Császárság vereségeit követő felkelések nyomán elvesztette észak-itáliai birtokai legnagyobb részét és 1860. augusztusában kikiáltották az Olasz Királyságot. – A második manassasi csata, más néven „Bull Run” 1862. augusztus 28-30. Az északi csapatok nagy veresége az amerikai polgárháborúban (1861-1865). – A pittsburg-i, más néven shiloh-i csata 1862. április 6-7. Az amerikai polgárháború egyik legvéresebb csatája Tenesse államban. A konföderációs seregek irányítását a csata után Robert E. Lee tábornok vette át. – Az Antietam patak menti csata 1862. szeptember 17. Az amerikai polgárháború egyik fontos csatája. A csata tulajdonképpen döntetlen lett, de mivel Robert E. Lee visszavonult, George B. Mc Clellan tábornok stratégiai győzelmet aratott.

Cindy Anstey - The ​Hummingbird Dagger
1833. ​A near-fatal carriage accident has deposited an unconscious young woman on the doorstep of Hardwick Manor and into the care of young Lord James Ellerby. But when she finally awakens, it is with no memory of who she is or where she came from. Beth, as she calls herself, has no identity; the only clue to her circumstances is a recurring nightmare of a hummingbird, blood dripping from its steel beak. With the help of James and his sister, Caroline, Beth tries to solve the mystery of her own identity and the appalling events that brought her to their door. But nothing could prepare her for the escalating dangers that threaten her and the Ellerby clan. From the hazardous cliffs of Dorset to the hostile streets of London, Beth will fight to reclaim her past, hunted by a secretive foe with murderous intentions.

Kollekciók