Ajax-loader

'1820-as évek' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Victor Hugo - Les ​Misérables (francia)
Tant ​qu'il existera, par le fait des lois et des moeurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant que, dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible ; en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Hauteville-House, 1er janvier 1862. Victor Hugo .

Alexandre Dumas - Monte ​Cristo grófja
Edmond ​Dantés tengerészt igazságtalan vádak alapján életfogytig tartó fegyhazbüntetesre ítélik a világ legbiztonságosabbnak hitt börtönében. If varából eddig még soha senkinek nem sikerült megszöknie. A rabságban barátságot köt a rejtélyes Faria abbéval, aki tanítványáva fogadja, és egy hatalmas kincs lelőhelyének titkát is rábízza. Amikor az abbé meghal, Dantés az egyetlen lehetséges menekülési módot választja: bevarrja magát a papnak szánt halottas zsákba, melyet a mit sem sejtő fegyőrök a tengerbe vetnek. Egy közeli szigeten ér partot, majd felveszi egy csempészhajó, amely hamarosan kiköt Monte Cristo szigetén...

Victor Hugo - A ​nyomorultak
A ​romantika legnagyobb francia képviselőjének regényeposza egy volt fegyenc testi-lelki nyomorúságáról, egy közönyös, ellenséges társadalommal vívott harcáról, emberi, erkölcsi felemelkedéséről szól. A gazdag képzelettel megfestett, lebilincselő kalandok háttere a múlt század első fele, a forradalmakkal vajúdó francia társadalom válságos korszaka. A finom lírával árnyalt hatalmas történelmi tablóban Hugo a bűn és bűnhődés, morál és társadalom nagy kérdéseit feszegeti és szenvedélyesen hirdeti a törvény betűjénél is erősebb emberi igazságot, az ember javulásába vetett hitét.

Honoré de Balzac - Kurtizánok ​tündöklése és nyomorúsága
A ​regény főhőse az Elveszett illúziókból jól ismert Lucien de Rubempré, aki csalódásait kiheverve és adósságait kifizetve, újra megjelenik Párizs porondján. A fiatalember egy titokzatos pártfogóra akadt, aki érthetetlen szenvedéllyel megszereti Lucient, s egyetlen életcélja az, hogy a fiatalember meggazdagodjék és feljusson a társadalmi létra legmagasabb fokára. Lucien ellenben, barátja törekvései és akarata ellenére, beleszeret Párizs egyik legszebb kurtizánjába és ezzel elindul e két személy, drámai fordulatokkal teli története. Az olvasó előtt feltárul a kurtizánok hol tündöklő, hol nyomorgó világa, a párizsi szalonok talmi csillogása, a nagyratörő és bukással küzdő művészek különös élete, s végül a gazdagon tenyésző alvilág és börtönök pokla a Restauráció éveiben.

Thomas de Quincey - Egy ​angol ópiumevő vallomásai / Suspiria de Profundis
Az ​angol esszéista műveiben a szubjektiv idő- és a tudatfolyam ábrázolására, valamint a próza poetizálására tett kísérleteivel a XX. századi regényírást előzte meg. Az 1785. augusztus 15-én Manchesterben született költő a kábítószer rabjaként leírta hogyan szabadulnak fel, majd torzulnak lidércessé a "paradicsomi" látomások az ópium hatására. Az Egy angol ópiumevő vallomásai nagy hatással volt kortársaira is.

Honoré de Balzac - Elveszett ​illúziók
Az ​Elveszett illúziók Balzac talán legjobb, leghíresebb regénye. Főhőse típusa a 19. század egyik legfontosabb regényhősének, a világ meghódítására készülő, de a polgári társadalomban helyét csak önfeladás árán megtaláló fiatalembernek. A ragyogó szépségű, rendkívül tehetséges főhős, Lucien de Rubempré a vidéki életet a maga számára kevésnek, szűkösnek találja, költői ambíciói is vannak, ezért Párizsba megy, hogy karriert csináljon. A karrier persze nemcsak költői hírnevet, vagyont és tekintélyt jelent számára, hanem nagy szerelmet, egyénisége kiteljesítését is. Természetesen megbukik tervével, tapasztalatokban gazdagon, de minden illúziójától megfosztva búcsúzunk tőle a regény végén. Balzac a tévesztett karrier kapcsán hatalmas tablót rajzol a polgárkirályság Párizsáról, a tollukat eladó intellektuelekről, a minden hatalmat és minden szép nőt bitorló bankárokról és tőkepénzesekről, a nagy- és félvilág csillagairól, az élet minden területének kapitalizálódásáról. A történet másik szála, a vidéken nyomdászkodó David Séchard sorsa példázza, hogy nincs menekülés: nemcsak Párizsban ilyen az élet, a valaha patriarchális vidéken sem különb. A kiteljesedett realizmus egyik főműve ez a regény, ugyanakkor - feszített cselekményvezetése, gazdag alakrajzai miatt - népszerű, mindenkinek ajánlható olvasmány is.

Edgar Allan Poe - Edgar Allan Poe - Arthur ​Gordon Pym, a tengerész
A ​nantucketi kereskedő fia Arthur Gordon Pym a kamaszlélek vágyakozásával gondol a nagy Ismeretlenre, a beláthatatlan óceánra, míg végül sikerül gyermekfővel felszállnia a Grampus nevű vitorlásra és elindulnia a megálmodott kalandok felé. Ebben a történetben minden van, ami a szokványos tengerészhistóriák kelléktárából való: fogság a hajó fenekén, éhség, reménytelenség, hajótörés, kalózkodás, halál, harc a barbár szigetlekókkal stb. Mégis!... Mégis a színes, csillogó fantáziával átszőtt, kristálytiszta logikával vezetett eseménysor, melyhez a hős kalandjai kapcsolódnak, lényegében ürügy ahhoz, hogy az író bekalandozza az emberi lélek rejtett mélységeit.

Honoré de Balzac - Eugénie ​Grandet
Az ​Eugénie Grandet méltán tartozik Balzac legjelentősebb és legnépszerűbb regényei közé. Az Emberi Színjáték-ban sok pénzsóvár, uzsorás alak lép elénk, de soha ilyen mesteri kézzel, soha ilyen erővel, soha ilyen lélektani finomságokkal nem keltette életre Balzac a zsugoriság megtestesítőjét, mint az öreg Grandet alakjában. Az aranyzsákokon ülő, szörnyű aggastyán házában mindenki örömtelenül él, és keserűen hal meg. Fukarsága tönkreteszi egyetlen lánya boldogságát. Grandet apó becsapja gyermekét, hogy ne kelljen megosztani a vagyont, felesége remegve-rettegve él mellette egy hosszú életen át. A magányosságra és tudatlanságra ítélt Eugénie kristálytiszta szerelme belefullad a zsarnoki és zsugori apa szeretet-óceánjába. A pénzéhség nemcsak Eugénie szerelmét öli meg, de megrontja jellemét is, elapasztja vágyait, és mire magára marad harmincéves korában, mint hét vármegye leggazdagabb lánya, már nincs ereje többé küzdeni a boldogságért, a szerelemért.

Julia Quinn - Egy ​csók... és minden más
Az ​úr a hölgyről: tudálékos, bosszantó nőszemély. Hugh Prentice-nek sosem volt türelme a teátrális nőkhöz, és ha Lady Sarah Pleinsworth valaha tudta is, mit jelent a szerény és visszahúzódó mint pozitív női tulajdonság, e becses magatartás gyakorlásáról minden jel szerint elég régen lemondott. Az sem számítana, ha Hugh időközben megszokná olyannak, amilyen, és elnézné neki ezen súlyos hiányosságát. A briliáns matematikusnak ugyanis egy esztelen párbaj következtében megsérült a lába, és emiatt nem tud futni, lovagolni és keringőzni sem. Soha nem udvarolhatna egy olyan hölgynek, mint Sarah, arról pedig végképp nem álmodhatna, hogy feleségül veszi. A hölgy az úrról: egészen egyszerűen őrült. Sarah sosem bocsátotta meg Hugh-nak a három évvel korábban vívott párbajt, amelynek következtében unokabátyja száműzetésbe kényszerült, amivel kis híján az egész családot tönkretette. Az sem számítana, ha meg tudná bocsátani neki ezt. Nem a sérült járása miatt képtelen elviselni a társaságát, a személyiségét tartja abszolút kiállhatatlannak. Ám amikor kénytelenek egy hetet egymás társaságában tölteni, mindketten rájönnek, hogy az első benyomás nem mindig megbízható. És amikor egy csókból kettő lesz, és három és négy, a matematikus elveszti kiváló számolási képességét, a hölgy pedig életében először nem talál szavakat.

Julia Quinn - Micsoda ​éjszaka!
1824 ​nagyon jó év volt Daniel Smythe-Smith számára: - három év száműzetés után visszatért Angliába - részt vett a világ legrosszabb koncertjén - megcsókolt egy teljesen ismeretlen hölgyet - elhárított egy rablótámadást egy londoni utcán - főszerepet játszott egy tízfelvonásos melodrámában - szerencsésen túlélt egy balesetet - ártalmatlanná tett egy őrültet - szerelmes lett És még csak áprilist írunk…

Victor Hugo - Les ​Misérables (angol)
Hugo's ​classic tale set against the backdrop of political upheaval in 19th-century France retains its timeless appeal in this notably condensed rendition of the struggles of former convict Jean Valjean. While the abridgment inevitably cuts many of the intricate subplots and minor characters who enrich Hugo's vast tome, this suspenseful central plot tracing Valjean's endeavor to emerge from desperate circumstances while being pursued by the duty-obsessed Inspector Javert remains intact and comprehensible to listeners. The principal characters retain their epic proportions, and the major themes of redemption through good works and the importance of authentic charity are undiminished. Narrator Michael York adds vigor and distinct characterizations to the broad cast of characters in this fittingly dramatic performance. Suitable for collections that do not already contain one of the many audio versions of this work

Covers_186136
elérhető
0

Stendhal - Armance
Stendhal ​nem kezdő író, amikor az Armance napvilágot lát – előbb már tucatszámra közölt művészéletrajzokat, esztétikai írásokat –, mégis ez az első próbálkozása azzal a műfajjal, amelyben igazán nagyot alkot: a regénnyel. S ez a mű válik egyszersmind legtitokzatosabb írásává is. Nemzedékek találgatták, mi lehet az a fájdalmas titok, amely visszariasztja a szép, gazdag és jellemes Octave-ot a szerelmi boldogságtól. Stendhal nem hagy kétséget Octave impotenciája felől, de az értő olvasó ebből a tragikus történetből, a restaurációs Párizs szalonjeleneteiből egy elaggott nemesi osztály tehetetlenségét és életidegenségét is kiolvassa.

Honoré de Balzac - Eugénie ​Grandet (francia)
Dans ​la ville de Saumur vit modestement la famille Grandet : le père ex-tonnelier devenu richissime après de fructueuses spéculations, son épouse, sa fille Eugénie et Nanon la servante. Ces trois femmes vivent sous la terrible coupe du chef de famille, avaricieux maladif. Dans la ville, les beaux partis se disputent l'hypothétique main d'Eugénie dans l'espoir d'épouser la fortune. Mais le cousin d'Eugénie, un dandy parisien, débarque un soir, porteur d'une missive pour son oncle. Sans le savoir, il apporte la nouvelle du suicide de son père ruiné, demandant à son frère de s'occuper de son fils pour l'aider à partir faire fortune aux Indes. L'avariceux vieillard va se heurter à la candeur et à la générosité d'Eugénie. Balzac a peint crûment, sans concession, les moeurs d'une époque qui n'est finalement pas si éloignée de la nôtre.

Dinicu Golescu - Utazásaim ​leírása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Julia Quinn - Mint ​a mennyben
A ​Bridgerton család ismeri a Smythe-Smith családot. És ön? Honoria Smythe-Smith: A) nagyon rossz hegedűs B) még mindig dühös, hogy gyerekként Poloskának csúfolták C) NEM szerelmes bátyja barátjába D) a fentiek mind Marcus Holroyd: A) Chatteris grófja B) sajnálatos módon mozgásképtelen (bokaficam) C) NEM szerelmes legjobb barátja húgába D) a fentiek mind Együtt: A) elég sok csokoládétortát esznek B) túlélnek egy halálos lázat ÉS a világ legrosszabb zenei előadását C) nagy szerelembe esnek Julia Quinn legragyogóbb formáját hozza ebben a könyvben, tehát tudjuk, hogy a válasz: D) a fentiek mind

Alexandre Dumas - The ​Count of Monte Cristo
The ​story of Edmund Dantes, self-styled Count of Monte Cristo, is told with consummate skill. The victim of a miscarriage of justice, Dantes is fired by a desire for retribution and empowered by a stroke of providence. In his campaign of vengeance, he becomes an anonymous agent of fate. The sensational narrative of intrigue, betrayal, escape, and triumphant revenge moves at a cracking pace. Dumas' novel presents a powerful conflict between good and evil embodied in an epic saga of rich diversity that is complicated by the hero's ultimate discomfort with the hubristic implication of his own actions.

Stephanie Laurens - Viscount ​Breckenridge to the Rescue
You ​are cordially invited to the wedding of Miss Heather Cynster... but not before she encounters kidnappers, danger, and a daring rescue at the hands of Viscount Breckenridge. Determined to hunt down her very own hero, one who will sweep her off her feet and into wedded bliss, and despairing of finding him in London's staid ballrooms, Heather Cynster steps out of her safe world and boldly attends a racy soiree. But her promising hunt is ruined by the supremely interfering Viscount Breckenridge, who whisks her out of scandal-and straight into danger when a mysterious enemy seizes her, bundles her into a coach, and conveys her out of London. Now it's up to the notorious Breckenridge to prove himself the hero she's been searching for all along...

Julia Quinn - The ​Sum of All Kisses
Hugh ​Prentice has never had patience for dramatic females, and if Lady Sarah Pleinsworth has ever been acquainted with the words shy or retiring, she's long since tossed them out the window. Besides, a reckless duel has left this brilliant mathematician with a ruined leg, and now he could never court a woman like Sarah, much less dream of marrying her. Sarah has never forgiven Hugh for the duel he fought that nearly destroyed her family. But even if she could find a way to forgive him, it wouldn't matter. She doesn't care that his leg is less than perfect, it's his personality she can't abide. But forced to spend a week in close company they discover that first impressions are not always reliable. And when one kiss leads to two, three, and four, the mathematician may lose count, and the lady may, for the first time, find herself speechless ...New York Times bestselling author Julia Quinn's enchanting third novel in the Smythe-Smith quartet is guaranteed to make you laugh out loud and tug at your heartstrings in equal measures.

Victor Hugo - The ​Wretched
A ​brilliant new translation by Christine Donougher of Victor Hugo's thrilling masterpiece, with an introduction by Robert Tombs. The Wretched (Les Misérables) is the basis for both the longest running musical on the West End and the highly-acclaimed recent film starring Hugh Jackman and Anne Hathaway. Victor Hugo's tale of injustice, heroism and love follows the fortunes of Jean Valjean, an escaped convict determined to put his criminal past behind him. But his attempts to become a respected member of the community are constantly put under threat: by his own conscience, and by the relentless investigations of the dogged policeman Javert. It is not simply for himself that Valjean must stay free, however, for he has sworn to protect the baby daughter of Fantine, driven to prostitution by poverty.

Julia Quinn - Ein ​Lord mit Herz und Verstand
"Ich ​muss dieses Jahr einfach heiraten. Sonst sterbe ich!“ Lady Sarah brennt darauf, endlich standesgemäß unter die Haube zu kommen. Stattdessen muss sie die glanzvolle Hochzeit ihrer Cousine über sich ergehen lassen – und ihr Tischherr ist ausgerechnet Lord Hugh, der einst durch ein Duell fast ihre Familie zerstört hätte. Aber nicht nur deshalb verabscheut die überschwängliche junge Dame den verschlossenen, mathematisch hochbegabten Adeligen. Kein Wunder: Sie ganz Gefühl, er ganz Verstand, das kann ja nur Streit geben, oder? Doch plötzlich fliegen Funken völlig anderer Art, und Sarah muss sich eingestehen, dass ihre Rechnung nicht aufgeht …

Julie Klassen - The ​Secret of Pembrooke Park
Abigail ​Foster fears she will end up a spinster, especially as she has little dowry to improve her charms and the one man she thought might marry her--a longtime friend--has fallen for her younger, prettier sister. When financial problems force her family to sell their London home, a strange solicitor arrives with an astounding offer: the use of a distant manor house abandoned for eighteen years. The Fosters journey to imposing Pembrooke Park and are startled to find it entombed as it was abruptly left: tea cups encrusted with dry tea, moth-eaten clothes in wardrobes, a doll's house left mid-play . . . The handsome local curate welcomes them, but though he and his family seem to know something about the manor's past, the only information they offer Abigail is a warning: Beware trespassers who may be drawn by rumors that Pembrooke contains a secret room filled with treasure. Hoping to improve her family's financial situation, Abigail surreptitiously searches for the hidden room, but the arrival of anonymous letters addressed to her, with clues about the room and the past, bring discoveries even more startling. As secrets come to light, will Abigail find the treasure and love she seeks...or very real danger?

Barbara Cartland - Glück ​am seidenen Faden
Obwohl ​der junge Lord Sheldon offiziell mit der Tochter des Herzogs von Dorset verlobt ist, träumt er davon, die bildschöne Fleur Langford zu heiraten. Magnus Fane, sein Onkel, versucht alles, um ihn vor einem gesellschaftlichen Skandal zu bewahren, und plant, die Herzensdame seines Neffen zu entführen und sie so lange gefangenzuhalten, bis Lord Sheldon die rechtmäßige Braut zum Altar führt. Doch die junge Dame, die er kidnappt, ist nicht Fleur Langford....

Barbara Cartland - Nur ​ein Hauch von Liebe
Als ​Tamaras Schwester und ihr Schwager bei einem Bootsunglück ums Leben kommen, fühlt sie sich für deren drei Kinder verantwortlich. Doch ohne Geld und als kontroverse Romanschriftstellerin kann sie die Kinder ohne großen Skandal nicht versorgen. Also zieht sie mit ihnen weg aus dem heimatlichen Cornwall in das Anwesen ihres gesetzlichen Vormunds, dem Herzog von Granchester - als Gouvernante verkleidet. Der zynische Herzog zeigt anfangs wenig Interesse an den Kindern seines Bruders. Kann Tamara sein Herz erwärmen trotz ihres Romans, der den Herzog bloß stellt?

Julie Klassen - Az ​udvarház titka
Amikor ​Abigail családja anyagi gondok miatt arra kényszerül, hogy eladja londoni otthonát, egy ügyvéd meghökkentő ajánlattal jelentkezik: egy tizennyolc éve elhagyatottan álló, távoli udvarházat ajánl fel számukra. Az épület azonban furcsa titkot rejt; az új lakók molyrágta ruhákat, bevetetlen ágyakat, félbehagyott hímzést találnak benne - egyértelmű, hogy a korábbi tulajdonosok meglehetősen sietve távoztak. De vajon miért? Ráadásul a faluban azt pletykálják, hogy az udvarházban található egy titkos szoba, tele kincsekkel. Abban a reményben, hogy megoldást találhat a családja nehéz helyzetére, Abigail nekiáll a kincs felkutatásának, hiába óvja ettől a jóképű, helyi segédlelkész, William. Vajon a titkok napfényre kerülésével, Abigail rábukkan a régóta vágyott szerelemre és a kincsre is - vagy igazi veszély leselkedik rá?

Edgar Allan Poe - Arthur ​Gordon Pym csodálatos kalandjai
Az ​Arthur Gordon Pym kalandjai a borzalom regénye: egy hajótörés és egy délsarki fölfedező út keretébe beleszőve nincs az emberi félelemnek az a változata, a kannibalismustól az élve eltemetésig, a melybe bele ne tudná magát képzelni és saját visióját át ne tudná juttatni az olvasó lelkébe. És még valami. Annyi borzalom után, a melyet e regényében Edgar Allan Poe fölhalmoz, a lázadó, vérszomjas matrózok kései, az emberevő vadak ördögi cselszövései között, a víz alatt, a föld alatt és a levegőben lógva, az éhségtől és szomjúságtól halálra gyötörve, a regény hőse és olvasója folyton érzi, valami suggestiv erő állandóan érezteti vele, hogy a szerencsés menekülés lesz az elkerülhetetlen vég, hogy az elpusztíthatatlan, kiírthatatlan emberi remény, az ember élni akarásának ez a halhatatlan terméke, átsugározza fényét, minden sötétségen keresztül, s az egész regény talán nem más, mint ennek az ősi lelki erőnek az életsymboluma. - írja lelkendezve első magyar fordítója, Király György, kinek finom tolmácsolásában adjuk közre ezt a letehetetlen regényt. (a Kiadó)

Samantha James - One ​Moonlit Night
The ​Vicar's Daughter forced to leave her home in the vicarage, proud and resolute Olivia Sherwood has hired on at Ravenwood Hall, where preparation for the new earl's arrival is underway. At first glance, Olivia stands transfixed by the dashing gallant with eyes dark and gleaming in the moonlight. Though his origins are shadowed in secrets, and Olivia knows better than to trust a man she's never met, she is intoxicated by him. The Dark Earl crossing the threshold of his new home, Dominic St. Bride, the Earl of Ravenwood, sees suspicion in the faces of everyone surrounding him--for his staff knows of his illegitimate birth and dubious background. Yet, the radiant face of a beautiful servant intrigues him. Although the familiar wariness flares in her eyes, Dominic senses a smoldering desire there as well, and he determines to claim her. But can his passionate soul win the unlikely devotion of a defiant maid--thereby redeeming him with her unconditional love?

Rostás Péter - Bútorművészet ​Magyarországon 1800-1850
A ​19. század első felének bútorművészete több mint egy évszázada töretlen közkedveltségnek örvend hazánkban és általában a kontinensen. A historizmus azon bútorokat preferálta, amelyeket történeti előképek, esetleg az ekkor alakult iparművészeti múzeumokba begyűjtött emlékek alapján építészek terveztek. A könyv átfogja e korszak magyarországi bútorművészetét.

Honoré de Balzac - Goriot ​apó / Grandet Eugénia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alexandre Dumas - Der ​Graf von Monte Christo
Der ​junge Seemann Edmond Dantés wird Opfer einer politischen Intrige und auf eine berüchtigte Gefängnisinsel verschleppt. Dort wird er 14 Jahre in einem dunklen Verlies gefangen gehalten. Kurz bevor Dantés den Verstand verliert und sich das Leben nehmen will, begegnet er im Kerker dem sonderbaren Abbé Faria, der ihm von einem sagenhaften Schatz berichtet. Nach geglückter Flucht macht Dantés sich auf zur Insel Monte Christo, auf der Farias Geld vergraben ist. Als Graf von Monte Christo rächt er sich nun an jenen, die er für sein Schiksal verantwortlich macht.

Julia Quinn - The ​Secrets of Sir Richard Kenworthy
Sir ​Richard Kenworthy has less than a month to find a bride. He knows he can't be too picky, but when he sees Iris Smythe-Smith hiding behind her cello at her family's infamous musicale, he thinks he might have struck gold. She's the type of girl you don't notice until the second—or third—look, but there's something about her, something simmering under the surface, and he knows she's the one. Iris Smythe–Smith is used to being underestimated. With her pale hair and quiet, sly wit she tends to blend into the background, and she likes it that way. So when Richard Kenworthy demands an introduction, she is suspicious. He flirts, he charms, he gives every impression of a man falling in love, but she can't quite believe it's all true. When his proposal of marriage turns into a compromising position that forces the issue, she can't help thinking that he's hiding something . . . even as her heart tells her to say yes.

Jan Ackersdijck - Jan ​Ackersdijck magyarországi útinaplója 1823-ból
Jan ​Ackersdijck sok időt szentelt utazásra: saját hazáján kívül bejárta Németországot, Svájcot, Angliát, Itáliát és az osztrák birodalmat, ezen belül Magyarország egy részét is. Magyarországi utazását 1823. november 2-án kezdte meg két előkelő osztrák nemesember társaságában, és november 19-én hagyta el hazánkat Bruck an der Leithánál. Közben a következő útvonalat járta be: Pozsony – Nyitra – Léva – Selmecbánya – Körmöcbánya – Besztercebánya – Pest – Gödöllő – Pest – Óbuda – Esztergom – Komárom – Győr – Pannonhalma – Moson – Somorja. Élményeiről naplót vezetett, amelyet az Utrechti Egyetemi Könyvtár kézirattárában Makkai László fedezett fel. 1987-ben jelent meg magyarul, a holland eredetivel együtt. Ackersdijck nálunk szerzett információi meglepően tartalmasak és megbízhatóak. Ez személyes tapasztalatain túl annak köszönhető, hogy kiválóan ismerte a Magyarországról korábban megjelent útleírásokat.

Julia Quinn - Sir ​Richard Kenworthy titkai
Sir ​Richard Kenworthynek kevesebb, mint egy hónapja van, hogy feleséget találjon magának. Tudja, hogy nem lehet túl válogatós, de amikor meglátja a csellója mögött elbújó Iris Smythe-Smitht a hírhedt családi zeneesten, úgy véli, kincsre bukkant. Iris pontosan az a fajta lány, akit első pillantásra észre sem vesz az ember... sőt másodikra sem, de mégis van benne valami... valami forr a felszín alatt, és Sir Richard tudja, hogy ő az igazi. Iris Smythe-Smith megszokta, hogy alábecsülik. Szalmaszőke hajával és csendes, visszafogott intelligenciájával hajlamos beleolvadni a környezetébe, és számára ez így nagyon is megfelel. Így aztán, amikor Richard Kenworthy ragaszkodik hozzá, hogy bemutassák, Iris gyanakodva fogadja. A férfi udvarol neki, elbűvöli, és minden szempontból olyan benyomást kelt, mintha beleszeretett volna, de Iris nem igazán tudja elhinni, hogy ez így lenne. Amikor pedig a férfi házassági ajánlatát követően a lány kompromittáló helyzetben találja magát, amely után nem marad választása, kénytelen azt hinni, hogy a férfi titkol valamit... Bár a szíve azt súgja, mondjon igent. A Smythe-Smith család sorozat megjelent kötetei: Mint a mennyben, Micsoda éjszaka!, Egy csók... és minden más

Kollekciók