Ajax-loader

'1860-as évek' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Margaret Mitchell - Elfújta ​a szél
Tizenhét ​inch, azaz negyvenhárom centi, úgy is mondhatnánk, szűk két arasz - ekkora Scarlett O'Hara dereka, és erre nagyon büszke. A gazdag, déli földbirtokos lánya minden ujjára kap udvarlót, de neki csak egy kell: Ashley Wilkes. A férfi azonban mást vesz feleségül. Scarlett bosszúból férjhez megy, éppen azon a napon, amikor kitör az amerikai polgárháború. Az elkényeztetett, magabiztos tizenhat évesből nagyon gyorsan felnőtt lesz a háború szörnyűségei között. Egyet akar csak: megtartani a családi birtokot, amiért akár az ördöggel is szövetkezne. Három férj, három gyerek, a beteljesületlen szerelem - a könyv végén, tizenkét évvel később, Scarlett felelősségteljes nő, aki kezdi érteni az életet. Margaret Mitchell egyetlen regénye 1936-ban jelent meg, és óriási sikert aratott. Azonnal megfilmesítették a kor szupersztárjaival, és Scarlettet a legtöbben azóta is a gyönyörű Vivien Leigh alakjában képzelik el. Pedig "nem volt szépség", de ezt a férfiak nem tudták megítélni, , "annyira elbűvölte őket". Érdemes tehát elolvasni a regényt akkor is, ha a filmet - talán többször is - láttuk már: az alakok összetettebbek és elevenebbek - nemcsak Scarlett, hanem Ashley Wilkes és az ördögi Rhett Butler is... Készült a regényből több musical is, sőt Magyarországon Dvořák zenéjére hatalmas sikerű balett. S mindeközben a könyvet minden új generáció felfedezi magának. Amerikában a Biblia után a legnépszerűbb mű, harmincmillió példányban kelt el. Magyarra már 1937-ben lefordították, azóta olvashatjuk - és olvassuk is.

Oliver Bowden - Assassin's ​Creed - Alvilág
Kegyvesztett ​orgyilkos és beépített ügynök egyben. Hosszú út vár rá a megváltásig. 1862. Londonban az ipari forradalom épp virágkorát éli, készül a világ első földalatti vasútvonala. Ám az alagútásási munkálatok során egy holttestet fedeznek fel, ezzel pedig kezdetét veszi az orgyilkosok és a templomosok több évszázados csatájának legújabb véres fejezete. A templomosok a birodalom fővárosában felállított titkos szervezetét egy mélyen beépült, orgyilkos ügynöknek kell felszámolnia, ám az ő múltja sem mentes a sötét foltoktól. A Testvériség hamarosan Henry Greenként, Jacob és Evie Frye mentoraként ismeri meg. De egyelőre még csak úgy hívják: a Szellem.

Jules Verne - A ​rejtelmes sziget
Példátlan ​erejű szélvihar sodorja a Csendes-óceán vízsivatagja fölött a léghajót, amelyen öt derék amerikai menekült el Richmondból, a rabszolgatartásért harcoló déli csapatok fogságából. A gáz lassan szivárog el, minden felszerelésüket a vízbe kell hányniuk, és csak a puszta életüket menekítik egy lakatlan szigetre. Kifosztottabbak, mint a hajdani Robinson volt, de leleményükkel, szorgalmukkal és kitartásukkal lassacskán felülkerekednek a helyzet és a természet mostohaságán. Sorsukkal úgy-ahogy elégedettek, de egy sor megmagyarázhatatlan jelenség nyugtalanítja őket. A szigetnek valami titka van, és hőseink megindulnak, hogy a rejtélyt felderítsék.

Anne Rice - Interview ​With the Vampire
In ​a darkened room the boy sits, waiting for the story to begin. His companion is a young man, cloaked in shadow, his voice low and soft. Only the pure white of his collar is visible in the gloom. The story of this man's life is about to be told. A story of a vampire facing the dark stretch of eternity, cursed with an exquisite craving for human blood.

Somogyi Éva - Abszolutizmus ​és kiegyezés 1849-1867
A ​Magyar História e kötetét két koronázási portré fogja közre. Az osztrák festő ösztönösen allegorikus képén 1848 decemberében Radetzky marsall, Windischgrätz táborszernagy és Jellacic altábornagy a monarchiabeli forradalmakat vérbe fojtó császári parancsnokok állnak a trónra lépő osztrák császár Ferenc József trónusa mellett. A másikon, az 1867. júniusin Andrássy Gyula gróf miniszterelnök a budai Mátyás templomban "éljent" kiált az éppen megkoronázott Ferenc József magyar királyra. Mi történt e két évtized alatt? Mi késztette a magyar politikai élet vezetőit, hogy az 1850-es évek megpróbáltatása, ökölbe szorult daca, 1861 hitvallása után - "tűrni fog a nemzet, remélve szebb jövendőt, s bízva ügyének igazságában" - néhány esztendővel a 48-as törvényeket "összhangzásba hozzák" "a birodalom szilárd fennállhatásával"? Mi történt e két évtized alatt, hogy a "győző" az ötvenes évek esztelen bosszúja, 1860 bizonytalan megbékélési gesztusa után néhány esztendővel a megegyezést kereste az egykor rebellis nemzettel? Hogyan változott a Habsburg-monarchia európai helyzete, s ennek hatására a Monarchia másik fele uralkodó nemzetének, az osztrák-németségnek politikai törekvésre az 1849-1867 közötti két évtizedben? E kérdésekre választ keresve, a könyv szükségképpen állítja előtérbe azokat a személyeket és társadalmi csoportokat, akik és amelyek a Habsburg-monarchiában a politika aktív alkotói voltak.

Anne Rice - Interjú ​a vámpírral
Mindenkit ​érdekelnek a vámpírok. Évszázadok óta foglalkoztatják a képzeletet, hátborzongató történetek hősei, elkárhozott, démoni teremtmények, az éjszaka gyönyörű vadászai, akik embervérre éhezve lesnek gyanútlan áldozataikra. Ezek a mesék olyannyira lenyűgözőek, hogy egyesek szinte már megszállottan rajonganak értük. Talán éppen ezek a gondolatok jutnak eszébe annak az ifjú újságírónak, aki egy nap különös felkérést kap: valaki, aki azt állítja magáról, hogy vámpír, szeretne interjút adni neki. Ám bármire is számít, egy különc pozőr helyett valódi démont talál. A döbbent riporter szeme előtt megelevenednek a mesék, életre kelnek a legendák, s míg a különös, korszakokon átívelő történet kibontakozik, megismerhetjük egy szörnyeteg emberi lelkét, vágyait, ösztöneit, évszázados kutatását igazságok és válaszok után, s megtudhatjuk, hogy az egyetlen dolog, ami enyhítheti az örök élet kínját, a szerelem. _Anne Rice regényéből Tom Cruise, Brad Pitt és Antonio Banderas főszereplésével készült film, mely a vetítését követően szinte azonnal kultikussá vált a vámpírfilmek között._

Jules Verne - Észak ​Dél ellen
A ​kalandos regény története a múlt század hatvanas éveiben játszódik az amerikai délen, a polgárháború idején amikor a rabszolgatartó Dél és a rabszolgaság ellenes Észak között véres csaták dúltak. A regény hőse James Burbank, a gazdag és emberséges floridai ültetvényes, a rabszolgaság eltörlésének híve. Jacksonville városka közelében él családjával - feleségével és leánykájával. Fia, Gilbert a polgárháború kitörésekor átszökött az északiakhoz, és most a Saint John folyón Jacksonville felé tartó Dupont tengernagy hajóján teljesít szolgálatot. A háborús hírek ugyan megnyugtatóak, de James Burbank szorongatott helyzetben van. Régi ellensége, egy Texar nevű kétes alak, - aki szenvedélyesen védelmezi a rabszolgaságot - állandóan izgatja Jacksonville csőcselékét Burbank ellen. Be is idézteti a bíróság elé, ott többek között szemére veti, hogy bár a rabszolgafelszabadítás híve, saját ültetvényén mégsem szabadítja fel a rabszolgákat. Borbank nem veszi észre a csapdát, s kijelenti, hogy négerei ettől a perctől kezdve szabadok. Mindez azonban csak ürügy Texarnak arra, hogy amint a hatalmat a kezébe kaparintja, felfegyverzett embereivel megtámadja Burbank birtokát, s kegyetlen pusztításokat végezzen. Az ültetvényes és immáron szabad négerei a kastélyon belül védekeznek, s mikor a helyzet veszélyessé válik, Burbank családja nőtagjait biztonságba akarja helyezni. Texar azonban elrabolja Burbank kislányát és a félvér Zermah-t, a dajkát... A regény fő érdeme, hogy az amerikai polgárháborúról hiteles képet és könnyen elsajátítható ismeretanyagot ad.

Ács Gedeon - Mihelyt ​gyertyámat eloltom...
Kevés ​ilyen ízes, humorral fűszerezett írással dicsekedhet a magyar XIX. század, mint ez a majdnem másfélszáz esztendeig rejtekében heverő napló, egy mindenre kíváncsi és minden élményre fogékony elme elbűvölő megnyilatkozása. Ács Gedeon egy eldugott dél-baranyai falucska, Laskó lelkésze volt, és talán soha nem mozdul ki a falujából, ha 1848 forgószele nem sodorja magával a forradalom seregébe, ahol először tábori pap lesz, majd a szabadságharc bukása után Kossuthéknál együtt emigrál Törökországba, majd onnan Amerikába. Ott, egy kopott kis bostoni panzióban kezdi el írni naplóját, amely azonban sokkal több a mindennapok eseményeinek egyszerű rögzítésénél: olvasónapló szellemi kalandozásairól, emlékirat múltjában való barangolásiról, útleírás ismeretlen és távoli országokról, anekdotagyűjtemény a megélt tréfás-humoros és melankolikus eseményekről.

Thomas Cullinan - Csábítás
A ​Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst és Elle Fanning főszereplésével készült, Sofia Coppola által rendezett nagyjátékfilm alapjául szolgáló regény Javában dúl az amerikai polgárháború. Az északi hadsereg súlyos sebet kapott, fiatal tizedesére félholtan bukkannak rá a virginiai erdőben. A közeli iskolába, Miss Martha Farnsworth Leánynevelő Intézetébe viszik, ahol szinte azonnal szédíteni kezdi a három nőt és az öt tizenéves lányt, akik a kifinomult déli előkelőség eme előretolt bástyáján rekedtek. Szerelmet, félelmet, szánalmat, rajongást egyaránt kivált belőlük, és a szabadságvágytól vezérelve egymás ellen uszítja őket. De miután fény derül az ifjú és kevésbé ifjú hölgyek valódi énjére, a katonát baljós előérzet fogja el, és attól kezdve a kérdés így szól: Kit is szédítettek meg valójában?

Iny Lorentz - Vörös ​égbolt
1860: ​Texasban vihar előtti csend honol. Észak és Dél között napról napra növekszik az ellentét, az indulat pedig egyre csak gyűlik az emberekben. Walther Fitchner is úgy érzi, ez már nem az az ország, amelyért egész életében küzdött, és a nagyra becsült szenátor hangot is ad ebbéli véleményének. Ezt kihasználva az ellenségei árulónak akarják kikiáltani, hogy így megkaparinthassák a földjeit. A férfi mindent megtesz, hogy megvédje a szeretteit, amikor azonban kitör a polgárháború, egy minden korábbinál nagyobb kihívással kell szembenéznie. Az ország kettészakadása ugyanis nem kíméli őket sem: két fia közül Waldemar az Unió seregébe lép be, bátyja, Josef azonban igazi texasi hazafiként a déli Konföderáció oldalán indul hadba. Mit tehet Walther, hogy összetartsa a családját, és vajon meg tud-e küzdeni a rosszakaróival? Iny Lorentz sorozatának befejező kötetében folytatódik a telepesek kalandokban bővelkedő története. Szerelmek szövődnek, barátságok köttetnek, közben pedig dúl a háború, amely vérvörösre festi az eget Amerika felett.

Stefan Żeromski - A ​hű folyó
Elnémult, ​elcsendesült a małagoszczi csatatér. Az utolsó élő katona félig már kihunyt szemének ködén át nézett végig rajta a hajnali derengésben... Aztán elindul ez az ifjú ember, hogy 1863 fagyos februárjában, a cári hadaktól megvert lengyel felkelők sebesült, menekülő katonájaként oltalmat és gyógyulást keressen. Így kezdődik a regény, amely a nagyszerű lengyel prózaírók egyik legjobbjának remeke. Az árulásoktól, félelmektől szétszabdalt, vértől és nyomortól szétzüllött ország a háttér . Nemesek és parasztok egymás elleni kijátszásának, az arisztokrata gőgnek és a paraszti dacnak e kevés szavú, de nagyszerű ábrázolása képezi a tragikus ellentétét ennek a tiszta szerelmi történetnek.

Covers_319743
Nagy ​csaták 7. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nagy ​csaták 7.
Tartalma: – ​A fredericksburg-i csata 1862. december 11-15. Fredericksburg városánál az északi erők nem tudták elfoglalni a déliek állásait és visszavonultak. A modern korban a déliek ekkor alkalmazták igen hatékonyan a lövészárkok rendszerét. – A chancellorsville-i, más néven „Vadon” csata 1862. április 30 - május 6. A déliek és Robert E. Lee tábornok legnagyobb győzelme, de a veszteségek mindkét oldalon hatalmasak voltak. – A gettysburg-i csata 1863. július 1-3. Az amerikai polgárháború legnagyobb és legvéresebb csatája. Az északiaknak sikerült megállítani Lee tábornok offenzíváját. – A spotsylvania-i csata 1864. május 8-21. Lee tábornok utolsó nagy győzelme az északiak ellen. – A bezzecca-i csata 1866. július 21. A Giuseppe Garibaldi vezette olasz sereg győzelme az osztrákok felett. Az olasz-porosz-osztrák háborúban ez volt az egyetlen olasz győzelem. – A königgrätz-i, más néven sadowa-i, (Sadová), vagy Hradec Králové-i csata 1866. július. 3. A 1866-os porosz–osztrák háború legnagyobb csatája, amely az osztrák haderő vereségével végződött. A vereség nyomán Osztrák Császárság lemondott a német egység megvalósításáról, Velencét pedig Veneto tartománnyal együtt átengedte az Olasz Királyságnak. – A sedan-i csata 1870. szeptember 1. A 2. Francia Császárság vége, a porosz–francia háború (1866) legnagyobb csatája. A porosz csapatok Sedannál körbezárják és fegyverletételre kényszerítik III. Napoleon seregét. Napoleon fogságba esését követően a császárság megbukott és Párizsban kikiáltották a köztársaságot. – A Little Big Horn-i csata 1876. június 25-26. A nagy sziú háború legvéresebb ütközete, amelyben megsemmisült a George Armstrong Custer alezredes által vezetett híres amerikai 7. lovasezred. – A tit-i csata 1902. május. 7. A franciák gyarmati háborúja a tuaregek ellen. – A csuzimai tengeri csata 1905. május 27-28. Az orosz-japán háborúban a csuzima-i tengeri csatában az orosz balti flotta megsemmisült a japánok támadása következtében.

Margaret Mitchell - Gone ​with the Wind
Margaret ​Mitchell's epic novel of love and war won the Pulitzer Prize and went on to give rise to two authorized sequels and one of the most popular and celebrated movies of all time. Many novels have been written about the Civil War and its aftermath. None take us into the burning fields and cities of the American South as "Gone With the Wind" does, creating haunting scenes and thrilling portraits of characters so vivid that we remember their words and feel their fear and hunger for the rest of our lives. In the two main characters, the white-shouldered, irresistible Scarlett and the flashy, contemptuous Rhett, Margaret Mitchell not only conveyed a timeless story of survival under the harshest of circumstances, she also created two of the most famous lovers in the English-speaking world since Romeo and Juliet.

Schmal Alexandra - Levelek ​az Andrássy-házból (1864-1869)
"Még ​nem költöztünk be a házunkba, mert előbb rendbe kell hozni. A pompás Sándor-palota, amely majdnem olyan nagy, mint a Szent Pál-katedrális, a királyi palota közelében áll, hatvanhárom szobája van. Minden szoba igen nagy. A fogadóterem szerintem olyan hosszú, mint a Moorgate utcai vasútállomás, vagy csaknem akkora; hatalmas, a közepén aranyozott pillérek sorakoznak és a falakat mindkét oldalon nagy tükrök díszitik. A napokban felmentem oda, két gyermekkel a háromból és egészen megriasztott a ház mérete, szobák száma; hogy hogyan fogunk ott berendezkedni, ma még megoldatlan probléma (...) Herceghez illő lakásunk lesz, de nem szabad elfelejtenetek, hogy most mi vagyunk az első számú család Magyarországon, és ezzel mindent megmondtam. Mostantól még nagyobb lesz a személyzet, bár szerintem a ház már most is tele van elegendő valetaille-lel. Látjátok, mire kényszerít a rang. Mostantól lesz egy maitre d"hotel, egy kapus, még egy komornyik, még egy testőr, egy huszár; tudjátok, a huszároknak olyan gyönyörű az egyenruhájuk, hogy Pesten minden lány megfordul utánuk, mert hatalmas fehér tollbokréta van a csákójukon, ragyogó sárga-arany a kabátjuk, hosszú a kardjuk, és még Isten tudja, mi minden van rajtuk." Mary Elizabeth Stevens vetette papírra a fenti sorokat, aki 1864 és 1869 között az Andrássy családnál szolgált nevelőnőként. A Franciaországban nevelkedett fiatal angol lány részletesen beszámol családjának mindennapjairól, tapasztalatairól, az eseményekről. Egy külföldi szemével láttatja a kiegyezés korának Magyarországát, és azon belül is a korszak egyik központi alakját és családját. Sajátos szemszögből örökíti meg a magyar arisztokrácia életét, mentalitását, társasági viszonyait, melyeket hamisítatlan női megfigyelésekkel egészít ki a társas érintkezés normáiról, a gyereknevelés elveiről, az öltözködési és étkezési szokásokról, a szórakozásról. A jó neveltetésben részesít, mélyen vallásos, puritán életvitelű lány gyakran az erős kritikától sem riad vissza, sajátos tükröt tartva korának, környezetének. Az eddig Magyarországon ismeretlen, hallatlanul izgalmas forrást főbb szereplők portréi, a helyszínekről készített fotók egészítik ki.

Földi Pál - Észak ​Dél ellen
AZ ​Amerikai Egyesült Államok ma a világ vezető hatalma, éppen ezért történelmével foglalkoznunk kell, hogy némileg megértsük. Erről a hatalmas és gazdag országról kétféle fogalom volt "forgalomban": a szabadság, a demokrácia és a korlátlan lehetőségek hazája, illetve a világuralomra törő, "imperialista emberfarkasok" országa, amely ráadásul még rasszista is. Vajon melyik Amerika az igazi? Talán segít bennünket az eligazodásban, ha megismerjük az amerikai polgárháború objektív történetét. Objektív (!) - ezen van a hangsúly - , mert nem teljesen igaz a jóságos, liberális Észak és a könyörtelen, rabszolgatartó Dél belénk sulykolt legendája. Észak és Dél tragikus, egyáltalán nem emelkedett harca, amelynek végső tétje korántsem a rabszolgák felszabadítása, hanem az ország egysége, és a gazdag, de maradi Dél kifosztása, a gyorsabban haladó, de mohóságában kevéssé rokonszenves jenkik Északja által. Lee és Grant tábornokok kemény és kegyetlen küzdelme fölött azonban ott lebeg egy nagy ember, a tragédiájában is diadalmas Lincoln elnök alakja, aki megvédte az államok egységét. Azonban, ahogy szülőföldjén, Illinoisban lévő szobrára tekintünk, olybá tűnik, mintha a mai Amerikára nézve sírva. Vagy csak szégyenében hajtja le a fejét?

R. Szabó Jenő - Polgárháború ​Észak-Amerikában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jules Verne - A ​Chancellor
Charleston ​- 1869. szeptember 27. - Délután három órakor indultunk el az üteg-rakpartról a nyílt tenger felé. Az apály gyorsan ragad magával minket ki a nyílt tengerre. Huntly kapitány valamennyi vitorlát fölvonatta s az északi szél sebesen hajtja ki az öbölből a Chancellort. A Sumter-erődöt csakhamar megkerültük és a partvédő ütegeket balkéz felől hagytuk el. Négy órakor haladt át hajónk a tengerszoroson, amelyből az apály erős folyással nyomul kifelé. A nyílt tenger ugyan még messze van innen és bizony odáig homokzátonyok közt szűk csatornákon át vezet az út. Huntly kapitány délnyugat felől kanyarodik be a hajóútra, a Semster-erőd balkéz felől eső csúcsán emelkedő világító-torony irányában haladván. A Chancellor vitorlái immár sűrűn egymás mellet vannak kifeszítve és esti hét órakor a legutolsó homokzátonyok is elmaradtak mögöttünk, s hajónk most már az Atlanti-tengeren evez. A Chancellor, ez a kilencszáz tonnás, háromárbócos hajó, a liverpooli dúsgazdag Leard-testvérek cég tulajdona. A hajó két év előtt teck-fából épült, réz páncéllal van borítva és a középső főárbóc kivételével, az árbóctörzsek és az árbócozat vasból való. A szilárd és szép hajó, mely a Veritas-irodában az első helyre van minősítve, most teszi meg harmadik útját Charleston és Liverpool közt. Amikor Charlestont elhagytuk, az angol lobogót vonták föl, ámde az igazi tengerész e nélkül is megismerte volna eredetét, minden tekintetben az volt, aminek látszott, azaz angol gyártmány, a vízvonaltól az árbóca hegyéig.

Lukács Lajos - Magyar ​politikai emigráció
Hol ​a helye, mi volt a szerepe az 1848-49-es politikai emigrációnak Magyarország történetében, különösen az 1867-ig terjedő korszakban? Ha azt mondjuk, hogy a nemzet lelkiismerete volt, eleven tiltakozás a Világos után bekövetkezett állapotokkal szemben, közel járunk az igazsághoz. Megőrzőjévé vált 1848 nemes örökségének, egyben hirdetője és képviselője lett a világ, a szélesebb nemzetközi közvélemény előtt a magyar nép jogos igényeinek, vágyainak, törekvéseinek - melyek a hazában éppen semmibe vétettek, eltiportattak, föld alá kényszerítettek. Az emigráció, szinte függetlenül működésének sikereitől, eredményességétől, puszta létével is fenyegetésként hatott az elnyomó, abszolutista kormányzatra, mely soha nem érezhette magát elég erősnek, hatalmasnak és magabiztosnak ahhoz, hogy eltekinthetett volna a magyar emigráció nemzetközi kiterjedésű és állandóan érezhető tevékenységének lehetséges veszélyeitől, a belső elégedetlenséget fokozó, szító, növelő hatásaitól. Ezen alapvetően pozitív körülmények regisztrálása azonban nem mond ellent annak, hogy a magyar emigráció nem képviselt sem politikailag, sem területileg egységes egészet. A nemzetközi körülmények hullámzásaiból fakadóan különböző irányzatok, politikai csoportok alakultak ki soraiban, melyek bizonyos időszakokban éles ellentétben álltak egymással és nagymértékben polarizálták az emigrációs tábort: baloldali, demokratikus ellenzéki részre és a mindenkori osztrákellenes hatalmak kormányainak szövetségét, támogatását kereső, kiváró hivatalos emigrációs vezetésre. Az időben és térben szétszóródó magyar emigráció története egységbe foglalásának nehéz feladatára alig vállalkozott a történeti irodalom. A jelentős munkák, feldolgozások ellenére jócskán maradtak kimunkálatlan részletek, fehér foltosak. Ezek csökkentéséhez kíván hozzájárulni a jelen feldolgozás is, újabb forrásokra kiterjedt kutatási eredmények értékesítésével. Az emigráció súlyos történelmi leckétől, tanulságoktól terhes történetének a maga folyamatában és összefüggéseiben való megismerése megkönnyíti Magyarország XIX. századi polgári átalakulása bonyolult fordulatainak alaposabb megértését is. A magyar politikai emigráció működése széles nemzetközi küzdőtéren zajlott, de problémafelvetése, útkeresése óhatatlanul összekapcsolódott hazai történetünk alakulásával, ahhoz illeszkedett, annak kiszakíthatatlan részét alkotja. Eszméi, gondolatai a magyar társadalmi tudatformálás részévé váltak - és még inkább azzá kellene válniuk.

Jules Verne - Une ​ville flottante
Une ​histoire plus dramatique encore que celle du Titanic!

Dee Brown - A ​nagy lovaskaland
La ​Grange, Tennessee állam, 1863. április 17. Ezernyi tábortűz villog-füstölög ezen a tavaszi reggelen; a levegőben kávé és sült szalonna illata úszik, sajátos keveréket alkotva lovak és emberek verejtékbűzével. A nagy polgárháború felezőpontján vagyunk Amerikában; majdnem két esztendeje dördült el az első ágyúlövés 1861. április 12-én, és szinte majdnem két esztendő múltán, 1865. április 9-én írja alá a lázadók fegyverletételét Robert Lee tábornok. Most három északi lovasezred készül a nagy portyára: 1700 harcos. Ezüst hangon megszólal egy trombita, majd egy másik és egy harmadik. Senki sem tudja, mi lesz a nagy lovaskaland célpontja, csupán a dandár szakállas parancsnoka, Benjamin Grierson ezredes. Nem hivatásos katona: polgári foglalkozása zenetanár. És ami még különösebb: gyűlöli a lovakat, egy gyermekkori sérülés miatt. Most mégis ő készül rá, hogy véres sávot vágjon a lázadó Mississippi állam szívén keresztül, végrehajtva Lincoln seregeinek első sikeres lovastámadását. Epizód csupán a nagy polgárháborúból, de mint elterelő hadművelet, nagyon is jelentős.

Margaret Mitchell - Vom ​Winde verweht
Keine ​andere Liebesgeschichte hat das Publikum auf der ganzen Welt so mitgerissen wie diese große Saga um die verwöhnte Scarlett O'Hara und ihren zynischen Verehrer Rhett Butler. Mit einzigartiger Intensität zeichnet Margaret Mitchell nach, wie eine große Liebe zerbricht und lässt gleichzeitig eine längst vergangene Epoche lebendig werden.

Palotás Emil - A ​nemzetközi Duna-hajózás a Habsburg-monarchia diplomáciájában 1856-1883
Palotás ​Emil jórészt kiadatlan levéltári anyagok alapján mutatja be a Duna-probléma alakulását és szerepét a Habsburg-monarchia külpolitikájában. A hajózási viszonyok nemzetközi jogi szabályozásának változatos története során felmerült különféle politikai, diplomáciai és jogi problémáknak mindig nagy figyelmet szenteltek a Habsburg-birodalomban. A monarchia diplomáciájának az osztrák hajózási vállalkozások érdekeinek szem előtt tartásával kellett gondoskodnia egyrészt arról, hogy a nemzetközi konvenciók előírta egységes szabályozás ne idézhessen elő olyan állapotokat amelyek komolyan csorbíthatnák a saját folyamszakasza feletti szuverenitását másrészt elő kellett mozdítania a Monarchia balkáni aspirációinak érvényesülését. A szerző kifejti, hogy a párizsi és berlini kongresszusok közti években e kettős feladatnak az első része kapott nagyobb hangsúlyt, míg a hetvenes évek nemzetközi válságát követően az alsó Duna-szakasz feletti osztrák-magyar hegemónia megszerzése került előtérbe. E törekvések kudarcával pedig új fejezet kezdődött el a Duna-politikában.

Lukács Lajos - Pest-Buda ​az 1867-es kiegyezés idején
A ​XIX. század utolsó harmadának városrendezési hulláma szinte elsöpörte a történelmi Pestet, új lapot nyitva a főváros fejlődésében. A könyv arról ad számot, hogy milyen is volt Pest, Buda, Óbuda a nagyszabású változások küszöbén, amikor még nyoma sem volt a Nagykörútnak, a Sugár útnak, a Dunát átívelő hidak sorának – a Lánchidat kivéve. De már megindult a kőrakpartok kiépülése, állt a Vigadó és kezdetét vette a dunaparti szállodasor emelése. Mindemellett a közel 300 ezer lakost számláló három város házainak zöme még földszintes, a vízellátás, a csatornázás, a közvilágítás még gyerekcipőben jár, az utak nagyobb része kövezetlen, a mezőgazdasági termelés meg számottevő – ámbár a gyáripar már figyelemre méltó. Három vasúti pályaudvar is van, a partokat összekötő vasúti híd nélkül. Az omnibuszt kezdi kiszorítani a lóvasút – a közúti forgalom felélénkül, de vámhatárok választják még el a három várost és vámházak sora emelkedik a főútvonalak mentén. Mégis Pest az országos kereskedelem, közlekedés, a politikai élet és művelődés központjává válik. Pest-Budára figyel az ország 1867-ben különösen: békítően koronáznak, lezárva a sanyarú éveket – koronázási dombot is emelnek a Rakpiacból lett Ferenc József téren, a Nagyhíd utcából Deák Ferenc utca lesz és a régi Szén térből pedig Deák tér. Az új utcanevek a változó időket jelzik. Aki Budapest kialakulásának alapjait kívánja megismerni, aligha nélkülözheti ezt a levéltári kutatásokon alapuló könyvet, mely nemcsak olvasmányos stílusával vezet a múltba, de számos – a fotózás hőskorából származó – fénykép közlésével és települési térképeivel eleven közelségbe is hozza azt. Mindazoknak ajánlható e könyv, akik szeretettel fordulnak fővárosunk múltja felé és további épülését és szépülését magukénak érzik.

Pölöskei Ferenc - Az ​1867-es kiegyezés alternatívái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simon X. Rost - Aki ​sosem alszik
"Azok ​a személyek, akik ebben a könyvben szerepelnek, mind élnek, boldogok, és jól megy soruk. Egyszer talán érdemes lesz elmondani a fiatalabbjának történetét, akkor majd meglátjuk, milyen férfiak és asszonyok lettek ezekből a gyerekekből." Mark Twain búcsúzott el ezekkel a szavakkal Tom Sawyertől és barátaitól - Simon X. Rost német író pedig nagy elődje szavain felbuzdulva közel másfél évszázaddal később újra életre keltette Tomot, Huckleberry Finnt, Beckyt, és az eredeti regénysorozat sok más jól ismert szereplőjét egy fordulatokkal teli, izgalmas történelmi krimiben. Abraham Lincoln elnök meggyilkolása olyan súllyal nehezedik egykori testőre, Tom Sawyer lelkére, hogy azóta sem tud aludni, rémképek gyötrik, s nem tud szabadulni a lelkiismeret-furdalástól, amiért nem sikerült megakadályoznia az elnök elleni merényletet. Kínlódása közepette éppen jókor érkezik a féltestvére, Sidney esküvőjére szóló meghívás haza, St. Petersburgbe. Tom kikapcsolódást és újrakezdést remél a hazatéréstől, St. Petersburgbe visszaérkezve azonban mindjárt egy rémálom kellős közepén találja magát: Polly nénit meggyilkolták, a gyanúsított pedig, akire az egész város vadászik, nem más, mint Tom egykori jóbarátja, Huckleberry Finn...

Simon X. Rost - Aki ​sosem alszik
"Azok ​a személyek, akik ebben a könyvben szerepelnek, mind élnek, boldogok, és jól megy soruk. Egyszer talán érdemes lesz elmondani a fiatalabbjának történetét, akkor majd meglátjuk, milyen férfiak és asszonyok lettek ezekből a gyerekekből." Mark Twain búcsúzott el ezekkel a szavakkal Tom Sawyertől és barátaitól - Simon X. Rost német író pedig nagy elődje szavain felbuzdulva közel másfél évszázaddal később újra életre keltette Tomot, Huckleberry Finnt, Beckyt, és az eredeti regénysorozat sok más jól ismert szereplőjét egy fordulatokkal teli, izgalmas történelmi krimiben. Abraham Lincoln elnök meggyilkolása olyan súllyal nehezedik egykori testőre, Tom Sawyer lelkére, hogy azóta sem tud aludni, rémképek gyötrik, s nem tud szabadulni a lelkiismeret-furdalástól, amiért nem sikerült megakadályoznia az elnök elleni merényletet. Kínlódása közepette éppen jókor érkezik a féltestvére, Sidney esküvőjére szóló meghívás haza, St. Petersburgbe. Tom kikapcsolódást és újrakezdést remél a hazatéréstől, St. Petersburgbe visszaérkezve azonban mindjárt egy rémálom kellős közepén találja magát: Polly nénit meggyilkolták, a gyanúsított pedig, akire az egész város vadászik, nem más, mint Tom egykori jóbarátja, Huckleberry Finn...

Szabad György - Forradalom ​és kiegyezés válaszútján
Szabad ​György monográfiája a forradalom és szabadságharctól a kiegyezésig ívelő történeti fejlődésmenet legjelentősebb, drámai fordulatokban leggazdagabb szakaszát világítja meg. A Habsburg-hatalom több mint egy évtizedes korlátlan önkényuralom után, 1860 őszén megingott helyzetének újraszilárdítása érdekében kísérletet tett a birodalom kormányzati rendszerének átalakítására, Magyarország megbékítésére. Megnyíltak a politikai tevékenység megyei és városi színterei, 1861 tavaszán összeült az országgyűlés és a birodalmi tanács, kongresszusokra gyűltek egybe a nemzetiségek képviselői. De nem került sor sem megegyezésre, sem az önkényuralom visszaállításának a megakadályozására. Hogyan buktak meg a birodalom újjászervezésére irányuló egykorú tervek, mint hiúsult meg ugyanakkor a magyar emigrációnak és hazai támogatóinak törekvése a nemzeti önrendelkezés bel- és külpolitikai feltételeinek megteremtésére, és vált a demokratikus célkitűzéseket elhárító a közjogi negyvennyolcasságra szűkülő, és hovatovább a kompromisszumos kiegyezés útjait kereső irányzat a politikai élet legfőbb tényezőjévé Magyarországon, ennek szakszerű vizsgálata és megelevenítő bemutatása tárul fel a nagyszabású történeti feldolgozás lapjain. A monográfia igen jelentős tudományos eredményei rendkívül széles körű forrásfeltáráson alapulnak. Ez tette lehetővé, hogy szinte minden hazai politikai irányzat, társadalmi réteg és jelentős személyiség magatartása és állásfoglalása helyet kapjon a hazai történéseket egyetemes összefüggéseikben is szemléltető összképben.

Jules Verne - Fekete ​Indiák
Jókai ​Fekete gyémántok-ja mellett a világirodalom egyik legszebb, legérdekesebb bányászati tárgyú regénye a Fekete Indiák, amely valóságos hőskölteménye a 19. századi skóciai szénbányászok már-már emberfölötti kitartásának, áldozatkészségének. Tíz esztendővel az aberfoyle-i bánya kimerülése és a művelés beszüntetése után a hajdani bányamester, a jó öreg Simon Ford - aki egész családjával egy elhagyott tárnában él - új "szénfekvetet" fedez föl. Értesíti az egykori igazgatót, a nem kevésbé nemes lelkű James Starrt, aki kapva kap a lehetőségen, a minden eddiginél gazdagabb széntelér föltárásán. Különös balesetek akadályozzák azonban a kutatást, mígnem az öreg Simon fia, a bányász mesterségben atyja hű követője, Harry egy 15 éves leányra bukkan egy kútszerű akna mélyén, aki még soha nem járt a föld felszínén, soha nem látta a nap világát. A Ford család és Starr mérnök - miközben dús szénrétegeket tárnak föl és megalapítják nemcsak az új bányát, de a föld alatti várost, Coal Cityt is megteremtik, - fényt derítenek a titokzatos lány segítségével a szörnyű múltra, az őrült bányarém, Silfax üzelmeinek okaira. E hajdani "vezeklő", akinek egykoron az volt a dolga, hogy magasra emelt fáklyával élete kockáztatásával égesse el a gyülemleni kezdő sújtóléget, öregkori tébolyában a magáénak tekinti a föld gyomrának kincsét, s a legaljasabb merényletektől sem riad vissza, hogy megakadályozza az új bánya megnyitását, majd Coal City lakóinak boldogulását. Persze a végén minden jóra fordul: sikerül megakadályozni a "rettenetes agg" szörnyű tervét, akinek az unokája, a titokzatos lány feleségül megy a fiatal Fordhoz, Harryhez. Ez a regény a részletező leírásokban bővelkedő Verne-művek közé tartozik; az író látható élvezettel kalauzolja olvasóit Skócia vadregényes tájain, kedvtelve és hosszasan mutatja be a korabeli szénbányászat mindmegannyi technikai részletét, valóságos földtörténeti előadást tart a kőszén keletkezésének évmilliós folyamatairól, miközben alapos folklór tanulmányt közöl a skót bányászok hiedelemvilágáról. Verne ezúttal sok-sok utópikus gondolatot vet föl, pl. arról ír, hogy a környék lakossága fölüdülés céljából gyakran fölkeresi az egyenletes hőmérsékletű, kristálytiszta levegőjű Coal Cityt, vagy hogy a bányászok szívesebben laknak a tárnákban, semmint a felszínen. Az író hangsúlya azonban most is a nagyszerű, nemes lelkek ártó rossz elleni küzdelmén van. fiatalabb Verne-olvasónak igazi csemege lesz, hiszen a kötet a századforduló óta nem jelent meg magyarul.

Angus Konstam - Confederate ​Raider 1861-65
The ​Confederate states adopted radical solutions to counter the naval superiority of their opponents. One solution was the adoption of commerce raiders. This work describes the reasons which forced the confederates to resort to commerce raiding, and outlines the way in which these craft were converted or specially built to perform their role. It details the way these craft operated, how they were manned, and how they fought.

Kun Miklós - Útban ​az anarchizmus felé
Mihail ​Bakunyin a forradalmi mozgalom kétségtelenül kimagasló, de mindmáig vitatott személyisége volt. Tevékenységének megítélésekor mind az egyetemes progresszió történetét kutató elméleti műhelyekben, mind a tudományos konferenciákon ma is parázs viták alakulnak ki. E könyv keretéül Bakunyin pályájának mindmáig feldolgozatlan firenzei korszaka szolgál...

Heiszler Vilmos - Az ​osztrák katonai vezetés és az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája 1867-1882 között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jules Verne - Az ​úszó város
Ezernyolcszázhatvanhét ​március 18-án érkeztem Liverpoolba. Úgy volt; hogy a Great-Eastern pár nap mulva New-Yorkba indul s én is vele akartam utazni. De csak puszta kedvtelésből, minden egyéb cél nélkül. Az a gondolat csábított, hogy ezen az óriási gőzösön szeljem át az Atlanti-oceánt. Ebből az alkalomból természetesen meg akartam nézni Észak-Amerikát is, de csak mellékesen. Első volt a Great-Eastern és a Cooper által dicsőített Új-világ csak utána következett.

Kollekciók