Ajax-loader

'Alpok' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Pascal Sombardier - Francia ​Alpok
A ​via ferrata hegyekben, sziklákon vezető „kiépített utakat” jelent, melyek legtöbbször meredek hegyoldalak kitett párkányain, szinte függőleges sziklafalain és éles gerinceken haladnak. Alattunk sokszor szédítő mélység tátong, fölöttünk a függőleges sziklafal tornyosul. Az előrejutást mesterséges fogásokkal, létrákkal, hidakkal segítik, biztonságunkat az utak mentén végighúzódó drótkötelek garantálják. Olyan magashegyi túra ez, melynek során alaposan megmozgatjuk izmainkat és próbára tesszük ügyességünket. A könyvben bemutatott útvonalak többségének minden túrázó bátran nekivághat, a második részben leírt via ferraták teljesítése viszont már alapfokú hegymászó tapasztalatot igényel. Némi merészség, kíváncsiság és kalandvágy – s bárki megízlelheti a sziklamászók kiváltságának tartott sziklafalak „igába hajtásának" semmi máshoz nem fogható érzését.

Maria Augusta Trapp - A ​Trapp család
Trapp ​báró, az osztrák császári és királyi hadiflotta kapitánya özvegyi sorsra jut. Hét gyermekét Salzburg közeli kastélyában nevelőnők sokasága próbálja rendre szoktatni, ám minden kísérlet kudarcot vall - a virgonc gyerekek jóvoltából. A reménytelennek tűnő helyzetet egy új nevelőnő, az apácanövendék Mária nővér oldja meg, aki varázslatos egyéniségével, humanizmusával és zeneszeretetével hamar belopja magát a gyerekek és Trapp báró szívébe... Valójában ezzel veszi kezdetét a világhírű "éneklő Trapp család" igaz története, amely Ausztriában az Anschluss idején, majd Amerikában a háború utáni években játszódik.

George Sand - Consuelo
Consuelo ​tüneményes tehetségű énekesnő, de életét és a velencei társaságba való befogadását több ellentmondás is nehezíti: spanyol, részben cigány származású, de a velencei stílus hibátlan értője, szerelemgyerek, csúnya leány, akit a tehetség és jóság mégis valósággal gyönyörűvé varázsol, az opera csillogó világa éppúgy vonzza, mint az érzéki szerelem, de fokról-fokra megcsömörlik mindkettőtől, egyre inkább lelki, megnemesült vonzalomra vágyik, s a tetszés és a siker közegéből a jószolgálat és a társadalom-jobbítás övezetébe lép át. Az önéletrajzi ihletésű regény eltávolítva egy történelmi időegység viszonylatába beleszőve a 18. század közepének története. A hősnő Velencéből Csehországba jut, majd Bécsbe, Poroszországba; feltárulnak előtte fejedelmi paloták, paplakok, összeesküvők földalatti rejtekhelyei. Értelme és jósága választatja vele Albert grófot, aki huszita. Férje halála után Rudolstadt grófné lesz, de ez már a könyv második kötetében (Rudolstadt grófné címmel) olvasható.

Erich Kästner - Három ​ember a hóban
Tobler ​úr, a dúsgazdag, ám kissé habókos iparmágnás titokban részt vesz azon a pályázaton, amit saját cégének reklámozására hirdettek meg. Második helyezettként ingyenes üdülést nyer az Alpok egyik elegáns szállodájába, ahová inkognitóban, ágról szakadt öltözékben érkezik; csupán sikeres üzletembernek álcázott inasa kíséri el. A félreértések – a szerző szavaival élve – sejtosztódással szaporodnak, amikor a fődíj nyertese, a kopott külsejű, de igen tehetséges Hagendorf doktor toppan be a Grand Hotelbe. A ruhacserék és többszörös szerepcserék közepette a nincstelen fiatalembert megkülönböztetett figyelemben részesíti a hotel személyzete és nagyvilági hölgyek rajonganak érte – a kicsit bogaras igazi milliomos pedig egy ócska kis padláson kuporog és leplezetlen közutálatnak örvend. Mi jöhet még? A klasszikus vígjátéki helyzetektől, szellemes dialógusoktól pergő regényből természetesen a szerelmi szál és a szerencsés végkifejlet sem maradhat ki.

Patricia M. St. John - Nyomok ​a hóban
A ​szerző főként gyermek- és ifjúsági regényeiről híres. Minden munkája magán viseli az emberi lélek rezdüléseinek ismeretét. Szívünk gyermekkori vágyakozásai, életünk megrázó próbái, önmagunkkal, Istennel, és felebarátainkkal vívott harcaink, mind-mind visszaköszönnek írásaiban. Jelen könyve a svájci hegyek között játszódik a századforduló éveiben. A történet Karácsonyest éjszakáján kezdődik, amint egy kislány a szomszédasszony és fia kíséretében bandukol haza a falusi templomból, fel a hegyek közé, gondolataiba mélyedve. Otthon váratlan esemény fogadja: édesanyja haldoklik. Ám utolsó szavaival rábízza karácsonyi ajándékát, újszülött kisöccsét. Az édesanyát vesztett család, és a szomszédok jó viszonya egy tragikus baleset következtében megromlik. A kislány és a szomszéd fiú sok fájdalmas és izgalmas eseményen keresztül, saját bőrén tanulja meg a Biblia igazságát: Jézus irántunk való szeretetét.

Johanna Spyri - Heidi
Az ​ifjúsági irodalomnak vannak nemzedékről nemzedékre olvasott, örökéletű művei. A múlt században élt svájci írónőnek, Johanna Spyrinek Heidije ilyen "örök" lányregény. Főhőse egy svájci kislány, aki a maga egyszerű jóságával, tiszta szívével nemcsak megállja a helyét árvaságában, hanem szeretetével és életörömével megváltoztatja maga körül az embereket. A napsütötte havasi legelők ragyogásában, ahol szegénységgel, betegséggel, magánnyal küszködő emberek viselik nehéz sorsukat, Heidi embersége, bizalma és hite megteremti az erény és jóindulat szép rendjét. AZ életszeretetnek és humanizmusnak ezt a kivételesen szép eposzát ma sem lehet meghatódás nélkül olvasni.

Benedek István - Csavargás ​az Alpokban
Ez ​a könyv Benedek Istvánt, olyan sok kiváló ismeretterjesztő és szépirodalmi mű szerzőjét útleíróként mutatja be. A könyv ifjúkori élmények alapján született és különös varázsú ötletből íródott. A szerző mint kívülálló személy írja le önmagának és testvérének, a két diáknak utazásait, de úgy, mintha egy idősebb, tapasztaltabb barát írná, aki mosolyogva figyeli a két kamasz lelkes merészségét, lobogó kalandvágyát és meggondolatlan bátorságát. A két diák - a ma újra divatba jött módon - sátorral, hátizsákkal felszerelve hol kerékpáron, hol gyalog barangolta be a hatalmas hegység vadregényes vidékeit, az osztrák, a svájci, a francia és az olasz Alpok tündéri tájait. Sok év távlatából visszanézve a kalandok mit sem veszítettek elevenségükből, csak talán rájuk rakódott még valami fájdalmasan szép nosztalgia is. Ez volt az ifjúság!

Johanna Spyri - Heidi ​(angol)
What ​happens when a little orphan girl is forced to live with her cold and frightening grandfather? The heartwarming answer has engaged children for more than a century, both on the page and on the screen. Johanna Spyri’s beloved story offers youngsters an endearing and intelligent heroine, a cast of unique and memorable characters, and a fascinatingportrait of a small Alpine village.

Tadeusz Piotrowski - Viharban, ​fagyban
"Bizonyos ​értelemben megbarátkoztam a félelemmel - az adott pillanatban gyűlöltem ugyan, de izgalmasabbá tette a kihívást, és fokozta a diadal elégtételét." - Edmund Hillary "Nem azért mászom hegyet, hogy a csúcsokat meghódítsam. Hogy akkor miért? Keresem a határhelyzeteket, hogy érezzem szorongásaimat, kételyeimet és magasztos érzések töltsenek el." - Reinhold Messner Tadeusz Piortowski a fent idézett neves hegymászók méltó kortársa, a lengyel alpinizmus kiválósága - volt. 1986 júliusában a Karakorum K2. csúcsának a meghódítása után meghalt. Viharban, fagyban című kötete bevezetőjében szinte megjósolta sorsát: "Könyvem győzelmes mászások, öt magashegyi kaland története, amelyeket néhány év leforgása alatt a Tátrában, Norvégia hegyeiben és az Alpokban éltem át. De szól ez a könyv a mai teljesítmény központú alpinizmusról is, a természeti elemekkel vívott küzdelemről, arról a harcról, amelyet az emberek tudatosan vállalnak, hogy megmutassák lelki szilárdságukat és győzni akarásukat. A küzdelem egy bizonyos szakaszában eltűnik a kellemes érzés, amelyet a könnyed mászás, a szakadék fölötti egyensúlyozás jelent, véget ér a saját erőnk, ügyességünk és a hegyek szépsége nyújtotta öröm. Csupán a makacs, elkeseredett harc marad, amikor a hegymászó mindent egy lapra tesz fel - s a harcból nem mindig ő kerül ki győztesen."

3
Az ​Alpok legjobb síterepei Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Az ​Alpok legjobb síterepei
Hiánypótló, ​átfogó kézikönyv arról, amit minden síelQnek tudni kell és tudni érdemes. A könyv Franciaország, Ausztria, Olaszország, Svájc és Szlovénia síterepeiről ad naprakész, hasznos információkat. E mellett sok más, a gondtalan síeléshez nélkülözhetetlen információt talál a könyvben.

Johanna Spyri - Heidi ​(német)
Die ​Geschichte des kleinen Waisenmädchens Heidi, das bei seinem Großvater auf der Alm aufwächst, ereichte weltweit große Popularität: In über 50 Sprachen übersetzt wurde sie neben dem deutschsprachigen Kulturraum vor allem in Japan und in der Türkei rezipiert. »Heidi« wurde vielfach erfolgreich verfilmt so etwa 1937 mit Shirley Temple in der Hauptrolle, 1974 als japanischer Animefilm. In ihrem Vorwort zeichnet Esther Scheidegger nach, wie das Schweizer Meitli die Welt eroberte und heute vor allem in der Fremde ein Begriff ist. Auf der Alm des Öhis lebt Heidi frei und ungebunden in der Natur, die sie gemeinsam mit ihrem Freund, dem Geißenpeter, erkundet. Doch plötzlich wird sie in die Großstadt Frankfurt verschickt, sie soll die Spielgefährtin der kranken Klara sein. Nur sehr schwer gewöhnt sie sich an die strengen Regeln und die Enge der Stadt, ihr Heimweh wird immer schlimmer. Als sie zu schlafwandeln beginnt, wird sie auf Anraten des Doktors zurück auf die Alm gebracht. Der Öhi ist glücklich über Heidis Rückkehr und ermöglicht ihr im Dörfli zur Schule zu gehen. Nach dem Winter bekommt Heidi Besuch von Klara, sie soll sich auf der Alm erholen. Peter ist eifersüchtig, weil er nun nicht mehr alleine mit Heidi auf die Alp wandern kann. Vor lauter Unmut stößt er Klaras Rollstuhl den Abhang hinunter. Doch Klara, erholt von der frischen Luft, braucht diesen bald nicht mehr: Sie lernt zu laufen.

Alistair MacLean - Kémek ​a Sasfészekben
Időpont: ​1944. Helyszín: a Sasfészek nevű vár a bajor Alpokban, a Gestapo dél-németországi központja. A németek itt tartanak fogva egy amerikai tábornokot, a szövetségesek tervezett franciaországi partraszállásának egyik szervezőjét. Ha vall, akkor az angol-amerikai csapatoknak el kell halasztaniuk a második front megnyitását. Londonból tehát útnak indul egy héttagú kommandó, hogy kiszabadítsa a tábornokot. Már az elején kérdések merülnek föl az olvasóban és az ügynökökben. Lehet, hogy áruló van közöttük? Lehet, hogy nem is egy? Lehet, hogy parancsnokuk célja nem is a tábornok kiszabadítása, hanem valami egészen más? Lehet, hogy a németek már jó előre tudtak a küldetésükről? És hogyan juthatnak fel a megközelíthetetlen szirten álló várba? És hányan maradnak életben, mire feljutnak? Hányan térhetnek haza Angliába? Lélegzetelállító kalandok egész sora, a többszörös megtévesztéssel manőverező mesterkémek munkájának izgalmas, eseménydús ábrázolása, jó humor -ez jellemzi Alistair MacLeannek, a műfaj nagy öregének egyik legjobb, legnépszerűbb regényét.

Horváth-Takács Róbert - Osztrák ​Alpok
A ​színes képekkel, ábrákkal teli könyvben bemutatott útvonalak többségének minden túrázó bátran nekivárhat, a kötet második felében leírt Klettersteigek teljesítése viszont már alapfokú hegymászó tapasztalatot igényel. Némi merészség, kíváncsiság és kalandvágy - s bárki megízlelheti a hatalmas sziklafalak megismerésének semmihez sem fogható érzését, melyet eddig csak a sziklamászók kiváltságának tartottak.

Stefano Ardito - Alpok
A ​hegymászó a kihívást, az elérhetetlent keresi. A túrázók vagy "trekkerek" nem önmagukat vagy a hegyeket akarják legyőzni, hanem hosszú, összefüggő gyalogtúrák során, nyugodt tempóban, egy-egy tájegység növény- és állatvilágát, múltját, kultúráját szeretnék megismerni. Könyvünket mindazoknak ajánljuk, akik szeretnék felfedezni az Alpokat. A szerző 18 olyan túrautat gyűjtött össze, melyek a hegység teljes keresztmetszetét adják. Így ezt az útikalauzt a Mont Blanc vagy a Wilder Kaiser lábánál és a Dolomitok turistaútjain egyaránt haszonnal forgathatjuk. A túranapok leírásához vázlatos térképek illeszkednek, melyeken nyomon követhetjük a "trek" útvonalát. Minden fejezetet az utakkal kapcsolatos hasznos információk egészítik ki. A színvonalas fényképeket a téma elismert - többnyire alpinista - fotósai készítették. Az Alpok - Nem csak hegymászóknak hiánypótló mű Magyarországon. Reményeink szerint könyvünkkel hozzájárulunk a magyar gyalogos turizmus hagyományainak továbbfejlődéséhez.

Erich Kästner - Drei ​Männer im Schnee
In ​heiterer Form wird hier von einem Millionär erzählt, der unter falschem Namen den zweiten Preis eines Wettbewerbs und eine Reise in die Berge gewonnen hat. Er nimmt seinen Diener mit, der als Schiffseigner auftrecen und ihn ignorieren soll, denn er will unerkannt bleiben um die Menschen zu studieren. Im Hotel lernt er den ersten Preisträger, einen sympathischen jungen Mann, kennen. Die Tochter des Millionärs warnt inzwischen das Hotelpersonal vor dem falschen armen Gast. Es kommt zu spaßhaften Situationen zwischen dem Personal und den Stamm-gästen. Die drei Männer schließen innige Freundschaft. Das unangemeldete Eintreffen der Tochter setzt dem Spiel ein Ende und zum Schluss kann im Hause des Millionärs VerlobLing gefeiert werden.

Henry Stedman - Dolomites ​Trekking
"As ​a trekking destination the Italian Dolomites has few peers. Juxtaposing dramatic mountain scenery with picture-perfect Tyrolean villages, and flower-filled alpine meadows with poignant WWI battlefields, this small yet exquisite range rarely fails to enchant and beguile those who visit. "55 detailed trekking maps - showing route times, places to stay and points of interest: "Alta Via 1 (9-14 days) "Alta Via 2 (10-16 days) "15 short treks (1-5 days) "Practical information - planning your trip and getting to Italy from other countries in Europe, and from North America and Australasia "Historical and cultural background - with comprehensive sections on the legends and culture of the indigenous Ladin people "Cortina, Bolzano and 10 other towns and villages - detailed street plans, where to stay, where to eat, what to see, and getting to the start of your trek "Green hiking, health and safety - how to stay healthy on your hike and minimize your impact on a fragile region "Italian language section "Flora and fauna - four-page full color guide to the flowers of the Dolomites, plus an illustrated bird identification section

Patricia M. St. John - Treasures ​of the Snow
This ​is probably Patricia St. John's most-loved childrens book, and with good reason. It presents and deals with the issues of bitterness, hatred, and unforgiveness in a way that children can understand and relate to. Set in the beautiful Swiss Alps, the story centers around Annette, who feels she can never forgive Lucien, a neighboring boy, for causing her young brother, Danny, to fall down a precipice and break his leg. Annette goes out of her way to make sure everyone else hates Lucien, too. But then some surprising things start to happen to both of them. In the end, hatred and bitterness give way to forgiveness and friendship.

Kev Reynolds - The ​Swiss Alps
This, ​the latest volume in Cicerone's World Mountain Ranges series, is a unique planning resource for anyone preparing to explore the mountains of the Swiss Alps, providing all the information needed for a variety of mountainous pursuits - walking, hiking, climbing or ski mountaineering. Covering each mountain area in Switzerland, the guide describes all the country's major peaks, passes and valleys to help readers choose the best locations to indulge their love of the outdoors. There is comprehensive information on all the key centres: Grindelwald, St Moritz, Zermatt and many, many more. Detailing access, accommodation and facilities in valley bases as well as pinpointing mountain huts, all the necessary information on where to stay is included. Classic walks and climbs in all areas are identified and major hut-to-hut trekking routes are outlined. Although aimed at outdoor enthusiasts of all standards, the guide gives climbing grades where appropriate and multi-day hiking routes are also outlined for the more experienced. A well-illustrated guide with scores of expertly-drawn maps, this is the essential guide for active visitors to one of Europe's most mountainous countries.

Elizabeth Hoyt - Troubles ​plaisirs
Lady ​Hero Batten, la délicieuse sœur du Duc de Wakefield, a tout ce que peut désirer une femme, incluant le fiancé parfait. Il est vrai que le Marquis de Mandeville est un peu ennuyeux et n’a aucun sens de l’humour, mais cela ne pose aucun problème à Hero, jusqu’à ce qu’elle rencontre son célèbre frère… Griffin Remmington, Lord Reading, est loin d’être parfait, et il s’en satisfait. La façon dont il passe ses journées est un mystère, mais tout Londres sait que la nuit il prend part aux pires vilenies alcoolisées. Hero le déteste immédiatement et Griffin pense que la jeune femme, avec ses œuvres de charité et ses manières impeccables, est bien trop parfaite pour la société, sans parler de son frère. Pourtant leurs affrontements quasi-permanents font rapidement jaillir des étincelles de désir, un désir qui fait s’écrouler leurs mondes patiemment édifiés. Alors que le mariage de Hero approche et que les ennemis de Griffin ourdissent des plans pour mettre un terme définitif à leurs rêves, deux personnes imparfaites pourront-elles trouver l’amour véritable?

Clem Lindenmayer - Walking ​in Switzerland
From ​Ticino's rustic villages to the Alpine summit vistas, Switzerland's breathtaking landscape entices the walker to roam. Whether you tackle the entire Alpine Pass Route or sample Switzerland's mountain grandeur in an easy day, this comprehensive, practical guide is your ideal companion. 72 spectacular walks for all levels of experience two-colour map for every walk four-way language section in English, French, German and Italian expert advice on equipment, maps and mountain safety helpful information on accommodation and transport, from gateway cities to the Alps illustrated guide to Switzerland’s flora and fauna

Luca D'Andrea - A ​gonosz maga
1985-ben ​Kurt Schaltzmannt, Markus Baumgartnert és a húgát, Evit, meggyilkolják a Bletterbach-szurdokban, egy óriási völgytorokban, amelynek őskövületei a világ születésének rettenetes titkait rejtik magukban. A három fiatalt valósággal lemészárolják egy szörnyű vihar során. Holttestüket oly mértékben megcsonkítják, hogy felmerül a gyanú, talán nem is emberi lény végzett velük. Harminc évvel később Jeremiah Salinger amerikai dokumentumfilm rendező, aki egy helybéli, dél-tiroli lányt vett feleségül, tudomást szerez a bűntényről, amelynek felderítetlen volta nem hagyja nyugodni. Feleségével, Annelisével és kislányával, Clarával, egy időre Siebenhochba költözik, de a Dolomitok szívében megbújó kis település lakói nem veszik jó néven a múltjukban való vájkálást, és nem segítenek a kutatásban. Jeremiah apósa, Werner Mair, a hegyimentő szolgálat volt vezetője is óva inti a vejét attól, hogy az elátkozott szurdok közelébe merészkedjen. Az események sodrásában minden jel arra mutat, hogy a Bletterbachban kiöntött vér ősi, a Földdel egyidős, rég eltűntnek hitt baljós erőket hívott életre, és az öldöklésnek még nincs vége.

Jim Manthrope - Tour ​du Mont Blanc
At ​15,781ft, Mont Blanc is the highest mountain in western Europe. All-in-one hiking route guide, maps and accommodations for the trail (105 miles, 168km) that circumnavigates the massif. Passing through France, Italy and Switzerland, is the most popular long distance walk in Europe. Includes 50 large-scale walking maps; 12 town maps and 2 overview maps. Full details of all accommodations and campsites, restaurants and inns; plus full public transport information. Includes day-walks. This guide includes: 60 maps – 12 town and village plans and 50 large-scale walking maps – at 1:20,000 – showing route times, gradients, where to stay, interesting features Itineraries for all walkers – whether walking the 105 mile (168km) route in its entirety, or sampling the highlights on day walks and short breaks Practical information for all budgets – where to stay (campsites, gîtes, hostels, B&Bs, lodges and hotels), where to eat, what to see Comprehensive background information – the Alps, flora and fauna, the history of mountaineering and trekking in the region and the conquest of Mont Blanc in 1786 by Bourrit and Balmat Town guides to Chamonix, Courmayeur and Argentiere Full public transport information – for all access points Climbing Mont Blanc – practical information, guides, the route to the top

Roy Clark - Justi Carey - The ​Julian Alps of Slovenia
This ​book contains around 50 walks which bring the best of the Julian Alps to the English-speaking walker. The walks are based around five bases - Kranjska Gora, Bovec, Kobarid, Bled and Bohinj - all of which have a range of accommodation and public transport facilities. There is something here for everyone - from easy valley walks and rougher forest trails to high mountain protected routes, some of which require Alpine mountaineering experience. Several possibilities for multi-day walks are included. The Julian Alps are situated in the small independent republic of Slovenia, at the south-eastern end of the Alpine chain. Their highest peak, Triglav, at 2864m, may be smaller than some of the better-known western giants, but what they lack in stature they make up for in interest and accessibility. The dramatic limestone peaks drop steeply through forests to flower meadows, and will give you a feast for the eyes no matter which direction you turn.

Gillian Price - Shorter ​Walks in the Dolomites
A ​popular guidebook to short walks in the Dolomites of north east Italy. The guide describes 50 walks, graded from easy to strenuous, and varying in length from 3 mile strolls to full-day expeditions. The Dolomites are suitable for summer walking, and the mountains are easily accessible, just across the border from Austria and easily reached from Verona, Treviso, Venice and Innsbruck airports. The Dolomites are blessed with vast forests, high-altitude rocky landscapes and seas of beautiful wildflowers and the range is now a designated Unesco World Heritage Site encompassing a national park - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - and several other protected areas. Highlights include the Tre Cime di Lavaredo, the Civetta, the Piz Boè circuit on the Sella massif and the Sentiero delle Odle. This guide offers something for every walking ability and preference, and includes all the background and planning information you need to plan a trip, including an Italian-German-English glossary and a list of accommodation providers and websites and details of all rifugios on or near the routes.

Kev Reynolds - The ​Tour of Mont Blanc
Every ​year thousands of walkers embark on the Tour of Mont Blanc, a 170km route that is recognised as one of the world's classic walks. This guidebook contains in-depth route description for both the classic 11 day anti-clockwise circuit and an alternative 10 day clockwise trip. The guidebook is packaged with a map booklet containing official 1:25,000 IGN mapping that covers the entire TMB route, and urban maps for the major centres of Chamonix, Courmayeur, Les Contamines and Champex. Complete with a French-English glossary, comprehensive notes about accommodation options and transport details, this guide provides all the information needed for planning and completing a trip around the spectacular Mont Blanc massif.

Kev Reynolds - Trekking ​in the Alps
An ​inspirational guide to the delights of Alpine multi-day hikes. With 20 hikes described, including classics such as the Tour of Mont Blanc and the Tour of the Vanoise as well as new multi-day routes like the Traverse of the Slovenian Alps, this guide celebrates the rich scenic diversity for which the Alps are renowned.The eight talented contributing writers and photographers have explored every corner of Europe's celebrated mountain range, written dozens of guides to it and, in some cases, led trekking holidays in the Alps to share their passionate enthusiasm with other hikers.Covering a wide range of difficulty, the hikes are intended for the summer months. With striking colour photography and clear overview maps throughout, Trekking in the Alps is sure to fulfil its intention: to inspire those who wish to join in celebration of a magnificent natural wonder.

Kev Reynolds - Walking ​in Austria
A ​comprehensive guidebook detailing walking routes in Austria. The 101 walks reflect the diversity of this popular region and cover Austria's magnificent Alps - including the Rätikon, Silvretta, Stubai and Zillertal - as well as the Dachsteingebirge, Hohe Tauern and the Karawanken. Graded according to difficulty and ranging from short walks of a few kilometres to day hikes and multi-day hut-to-hut tours, from the classic to the lesser-known, there is something to suit every level of ability and ambition. A full description of each route is accompanied by clear sketch maps. This book has all the information you need to make the most of an active walking holiday in Austria, including information on public transport, accommodation, gear required and safety issues, full details of over 100 mountain huts and a German-English glossary. Austria is one of Europe's most walker-friendly countries. Its 40,000km of well-maintained and waymarked trails pass more than a thousand Austrian mountain huts and countless attractive villages, hospitable hotels, inns and restaurants. It also boasts an extensive, integrated public transport system that is particularly useful for walkers. The Austrian landscape is enchanting in its beauty, featuring rugged limestone spires, towering snowy peaks, majestic lakes and tranquil valleys.

René Goscinny - Asterix ​in Switzerland
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elizabeth Hoyt - Csillapíthatatlan ​vágy
Lady ​Hero Batten élete tökéletes: gazdag, arisztokrata családból származik, kifogástalan neveltetést kapott, és egy magas rangú, jóképű férfi jegyese. Kell-e egy nőnek ennél több? Eljegyzési bálján azonban Hero élete váratlan fordulatot vesz. A lady véletlenül rossz szobába nyit, ahol kompromittáló helyzetben találja Lord Griffin Readinget, a hírhedt nőcsábászt. Pár perccel később az is a tudomására jut, hogy a férfi jövendőbeli férjének öccse... A kezdeti ellenszenv és a végletekig eltérő életszemléletük ellenére a két emberről lassan kiderül: nem is különböznek annyira egymástól. Lady Tökéletes, a helyi árvaház jótékonykodó pártfogója nem is annyira tökéletes: a férfi felébreszti szunnyadó érzékeit, és kibillenti a józan megfontoltság és erényesség állapotából. Az életet látszólag nagykanállal habzsoló, kétes ügyletekkel foglalkozó Lord Szégyentelennek pedig nagyobb a szíve, mint mutatja... Elizabeth Hoyt (Bűnös szándék) regénye ezúttal sem hagyja cserben a rizsporos intrikák, buja érzékiség és fordulatokban gazdag történetek kedvelőit.

Helen Fairbarn - Gareth McCormack - Sandra Bardewell - Walking ​in the Alps
Iconic ​peaks reflected in tranquil mountain lakes, sweeping hillsides blanketed in wild flowers and dramatic, sprawling glaciers characterize the Alps. Discover why this mighty range, the birthplace of modern mountain walking has enthralled walkers for centuries. Detailed descriptions of 47 walks in the Austrian, French, German, Italian, Slovenian and Swiss Alps. Feature coverage of multicountry megawalks, Tour du Mont Blanc and Walkers' Haute Route. Two-color maps for every walk. Step-by-step introduction to walk-climb hybrid via ferrata Inside information on walkers' accommodation, transport, gear and safety. Language section for French, German, Italian and Slovene.

Zsigmondy Emil - Az ​Alpok veszélyei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stefano Ardito - Alpok: ​Túrázóknak
A ​Mont Blanc-t körüljáró, zöldellő völgyeken és a világ legszebb hegyi tájain keresztülhaladó útvonaltól a Dolomitokat behálózó turistautakig számos túrát ismertetünk e könyvben, amely hasznos tanácsokkal, fontos címekkel, részletes térképekkel és gyakorlati információkkal segíti az olvasót. Minden túrát önálló fejezetben tárgyalunk, s felidézzük az út során érintett tájak történetét és hagyományait is. A kötet szerzője szakújságíró és gyakorlott hegymászó - a bemutatott túrák útvonalát részletében jól ismeri.

Kollekciók