Ajax-loader

'elektrotechnika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Csabai Dániel - Hangtechnika ​amatőröknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fodor János - Szántó Miklós - Épületek ​villanyszerelése
Az ​Ipari Szakkönyvtár könyvei mindenekelőtt a szakmunkásoknak készülnek. A gyakorlati szakembereknek szükséges ismereteket foglalják össze azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a munkát, elősegítsék az ésszerű, gyors és jó minőségű termelést, a korszerű technika helyes alkalmazását, a munkaeszközök és munkamódszerek tökéletesítését, ezeken keresztül a szakmunkások magasabb szakmai felkészültségét. Az Ipari Szakkönyvtár kötetei tehát a lakatosok, esztergályosok, bádogosok, kovácsok, kohászok, kőművesek, villanyszerelők, asztalosok, víz-, gáz-, központifűtés- és felvonószerelők, ácsok, burkolók, hegesztők, híradástechnikai ipari, műszeripari, vegyipari, élelmiszeripar, textilipari, bőripari, műanyagipari stb. dolgozók részére készülnek. Ott óhajtanak lenni munkahelyeiken és otthonaikban, hogy segítségükre legyenek a gyakorlati, a szakmai problémák megoldásában. Hasznos és megbecsült, különösebb fáradtságot nem igénylő olvasmányok kívánnak lenni az otthoni időtöltés alkalmával. Munka közben pedig emlékeztetőként, "utánnéző"-ként kérnek helyet a polcon vagy munkapad sarkán.

Nagy Ferenc Csaba - Elektrotechnika ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hodvogner László - Autóvillamosság ​mindenkinek
A ​könyv elsősorban a hazánkban legelterjedtebb személygépkocsi-típusok főbb villamos berendezéseit ismerteti, rámutatva azok sajátosságaira, a szakszerű üzemeltetés legfontosabb követelményeire, a leggyakoribb hibákra. A tárgyalás középpontja az egyes gépkocsitípusok áramellátó rendszerének (dinamó, generátor, szabályozó) és a gyújtóberendezéseknek az ismertetése, de röviden az egyéb villamos berendezésekről is szó van.

Domszky Mihály - Elektrotechnikai ​képletgyűjtemény
A ​képletgyűjtemény szerzője az erősáramú elektrotechnika gyakorlatában leggyakrabban előforduló képleteket gyűjtötte össze. A tématerületek összefoglalásánál a fizikai működés alapképleteiből indult ki. Sok számítási példával támasztotta alá a közölt ismereteket. Mind a gyakorlati szakemberek, mind pedig a szakiskolák tanulói számára hasznos segédkönyv.

Bíró Károly - Dunky András - Incze János - Máthé Sándor - Molnár Péter - Puskás F. Ferenc - Pusztai Zsuzsa - Selinger Sándor - Székely Tibor - Elektrotechnikai ​kislexikon I-II.
E ​kislexikon napjaink egyik fontos műszaki tudományába, az elektrotechnikába kíván rövid betekintést nyújtani. Lexikonunk már kis terjedelme miatt sem vállalkozhat egy részletező monográfia vagy egy mindent felvázolni kívánó nagylexikon feladatára. A szerzők célul tűzték ki az elektrotechnika bizonyos fejezeteihez tartozó fogalmak, jelenségek, eszközök és berendezések rövid, világos, pontos leírását. A mintegy 1650 címszót úgy válogattuk össze, hogy azok tartalmazzák a kérdéses fejezetek legfontosabb ismeretanyagát. Felépítése, előadásmódja különbözik a tankönyvektől, a fogalmak és a jelenségek tárgyalásánál általában feltételezi a középfokú fizikai és matematikai ismereteket, csak elvétve alkalmazunk magasabb fokú matematikai apparátust, de ebben az esetben is a címszóhoz kapcsolódó alapgondolatok a matematikai rész elhagyásával is megérthetők.

Hubert Meluzin - Elektrotechnika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tuschák Róbert - Elektrotechnikai ​kislexikon
___A ​villamos energia egyre szélesebb körű felhasználásának természetes következménye, hogy a fogyasztó, a különböző iparágak szakembere, az újságolvasó, a háztartásban, a közlekedésben és a termelési folyamatokban tevékenykedő ember naponta kapcsolatba kerül az erősáramú elektrotechnika eszközeivel, elnevezéseivel és fogalmaival. Nyilvánvaló, hogy tartalmukról, értelmezésükről szeretne rövid, de a lényeget magában foglaló áttekintést kapni. Gyakran azonban még az elektrotechnika más ágaiban dolgozó szakembereknek is szüksége lehet a rokon területek szakkifejezéseinek, elnevezéseinek pontos magyarázatára, az ott előforduló szerkezetek megismerésére. ___Számukra és minden érdeklődő számára kíván segítséget nyújtani az Elektrotechnikai Kislexikon, amely mintegy 5000 címszóban dolgozza fel az erősáramú elektrotechnika és a hozzá szervesen kapcsolódó határterületek legfontosabb ismeretanyagát. A lexikon címszóanyagának összeállításakor az volt a célunk, hogy a különböző képzettségű és érdeklődésű olvasórétegek megtalálják benne a számukra érdekes információkat, ezért a szócikkek a fogalom rövid - értelmező szótár jellegű - definícióján kívül, ahol az indokolt, részletesebb ismertetést adnak a jelenségről, a szerkezetről és működéséről, jelentőségéről és felhasználásáról.

Elektrotechnikai_%e2%80%8bszakismeretek_1-2.
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Elektrotechnikai ​szakismeretek 1-2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hainzmann János - Varga Sándor - Zoltai József - Elektronikus ​áramkörök
A ​Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán a Műszer- és Méréstechnika Tanszék megalapítása, 1954 óta oktat elektronikus áramköröket. A szakterület rohamos fejlődése megköveteli a tananyag és a hozzá kapcsolódó jegyzetek folyamatos felfrissítését. A szerzőknek, akik több évtizede oktatnak a Műszer- és Méréstechnika Tanszék munkatársaiként elektronikus áramköröket, most lehetőségük nyílt tankönyv megírására. Korábban a szerzők több jegyzetsorozat kidolgozásában vettek részt, ezek tapasztalatainak felhasználásával készült ez a tankönyv. A tananyag kidolgozásában, csakúgy mint a jegyzetek megírásában is, oroszlánrésze volt az 1989-ben elhunyt dr. Telkes Béla docensnek, aki a tanszék Elektronika csoportját hosszú éveken át vezette. E tankönyv megírását is ő kezdeményezte, de távozásával a megírás feladata munkatársaira maradt. A tananyag feldolgozásának megkönnyítésére egyes fejezetek végén feladatokat is közlünk. Ezek egy részének forrása dr. Jobbágy Ákos: Elektronikus áramkörök példatára. E tankönyv célja az elektronikus alapáramkörök megismertetése, az elektronikus áramkörök kezeléséhez, számításához és tervezéséhez szükséges szemléletmód kialakítása.

Kollekciók