Ajax-loader

'Vatikán' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


J. R. Lavreckij - A ​Vatikán
A ​Vatikán "isten földi helytartójának", a pápának székhelye. Apró, alig néhány száz lakosú államocska az Örök Városban, mégis az egész világot behálózó szervezet középpontja. Lavreckij könyve tudományos igénnyel megírt munka. Feltárul benne a Vatikán teljes története a középkortól kezdve egészen napjainkig. Megismerjük belőle a pápaság gazdasági tevékenységét a feudalizmus idején, a katokliku egyház működését a gyarmatokon, az egyház tőkés tevékenységét, politikai machináióit, kapcsolatait a legnagyobb kapitalista hatalmakkal. Villágossá válik a könyvből, hogy a Vatikán nemcsak vallási központ, pénzügyi és politikai érdekek fűzik a nagytőkés országok burzsoáziájához. Lavreckij emellett arra is rámutat - a legkülönbözőbb dokumentumokra támaszkodva - hogy egyre több katolikus hívő követeli: a Vatikán változtasson népellenes, a tőkés rendszert védő politikáján.

Dan Brown - Angyalok ​és démonok
Robert ​Langdont, a Harvard világhírű szimbólumkutatóját egy svájci tudományos intézetbe hívják, hogy segítsen megfejteni egy rejtélyes jelet, amelyet egy meggyilkolt fizikus mellkasába égettek. Langdon elképesztő felfedezésre jut: egy több száz éves földalatti szervezet - az Illuminátusok - bosszúhadjáratra készül a katolikus egyház ellen. Langdon mindenáron meg akarja menteni a Vatikánt a hatalmas erejű időzített bombától; a gyönyörű és titokzatos tudóssal, Vittoria Vetrával szövetségben Rómába megy. Hétpecsétes titkokon, veszélyes katakombákon, elhagyatott székesegyházakon és a földkerekség legrejtettebb barlangján át, őrült hajszát indítanak együtt a rég elfeledett Illuminátusok búvóhelye után.

Kis Csaba - Európai ​miniállamok
"Hiánypótló" ​kötetet kap most kezébe az olvasó. Európa csaknem valamennyi, s a világ számos országáról megjelent már kötet a Panoráma nagyútikönyveinek sorozatában: de ha a listát alaposabban megnézzük, kiderül. hogy földrészünkön van néhány olyan - formailag szuverén, független - állam, amelyről legfeljebb csak említést tesznek a többi útikönyvben. Ezek földrészünk sajátos "miniállamai", egymástól szinte mindenben különböző kis államalakulatok, amelyek valahogy a középkorból felejtődtek itt Európában. Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, s mindenekelőtt a Vatikán olyan útvonalakon fekszenek, ahová gyakran jutnak el a magyar turisták is, eddig azonban nem mutattuk be ezeket részletesebben. A miniállamok mindegyike más. A Vatikán, azon túl, hogy nemcsak szuverén államocska, hanem a Katolikus egyház központja is, szinte egyetlen összefüggő, minden mással összehasonlíthatatlan múzeumegyüttes. Monaco maga a csillogás. Andorra viszont mindmáig megőrizte sajátos zártságát, csak most lép ki igazán a modern világba. Liechtensteinről a legtöbben csak annyit tudnak, hogy Ausztria és Svájc között terül el, San Marinóba pedig, amely valóságos kis sziget Itáliában, jórészt csak kíváncsiságból látogat el a Rimini környékén nyaraló vendég. Könyvünk ezeket a miniállamokat mutatja be, arra törekedve. hogy kedvet csináljon a látogatásra, vagy akár a hosszabb tartózkodásra is. Végigjárjuk a Vatikán múzeumait és Andorra hegyi útjait, megállunk a rnonte-carlói kaszinók asztala mellett, felmászunk San Marino "tolláira", a sok száz éves várbástyákra, s elidőzünk a liechtensteini síterepeken. Azokat az európai miniállamokat ismerhetjük meg a könyvből, amelyek nem tagjai az Egyesült Nemzetek Szervezetének, de független államok. Érdemes megismerkedni történelmükkel, látványosságaikkal.

Dan Brown - Angels ​and Demons
When ​a world renowned scientist is found brutally murdered in a Swiss research facility, a Harvard professor, Robert Langdon, is summoned to identify the mysterious symbol seared onto the dead man's chest. His baffling conclusion: that it is the work of the Illuminati, a secret brotherhood presumed extinct for nearly four hundred years - reborn to continue their bitter vendetta against their most hated enemy, the Catholic church.In Rome, the college of cardinals assembles to elect a new pope. Yet somewhere within the walls of the Vatican, an unstoppable bomb of terrifying power relentlessly counts down to oblivion. While the minutes tick away, Langdon joins forces with Vittoria Vetra, a beautiful and mysterious Italian scientist, to decipher the labyrinthine trail of ancient symbols that snakes across Rome to the long-forgotten Illuminati lair - a secret refuge wherein lies the only hope for the Vatican.But, with each revelation comes another twist, another turn in the plot, which leaves Langdom and Vetra reeling and at the mercy of a seemingly invisible enemy...ANGELS & DEMONS is a breathtakingly brilliant thriller which catapults the reader through the antiquity of Rome, through sealed crypts, dangerous catacombs, deserted cathedrals and even the most secret vault on earth. As the prequel to Dan Brown's worldwide bestseller, The Da Vinci Code, it has the distinction of introducing his readers to Harvard symbologist, Robert Langdon.

Dan Brown - Illuminati
Ein ​Kernforscher wird in seinem Schweizer Labor ermordet aufgefunden. Auf seiner Brust finden sich merkwürdige Symbole eingraviert, Symbole, die nur der Harvardprofessor Robert Langdon zu entziffern vermag. Was er dabei entdeckt, erschreckt ihn zutiefst: Die Symbole gehören zu der legendären Geheimgesellschaft der "Illuminati". Diese Gemeinschaft scheint wieder zum Leben erweckt zu sein, und sie verfolgt einen finsteren Plan, denn aus dem Labor des ermordeten Kernforschers wurde Antimaterie entwendet.

Дэн Браун - Ангелы ​и Демоны
роман ​американского писателя Дэна Брауна, написанный в 2000 году. Книга представляет собой приключенческий роман с элементами как триллера, так и интеллектуального детектива. События в основном разворачиваются в Риме в течение одних суток. Книга была экранизирована в 2009 году.

Herczeg Ferenc - Az ​élet kapuja
A ​regény, melyet háromszor jelöltek Nobel-díjra! A történelmi regény nem véletlenül aratott sikert Európában, már Herczeg életében is tananyag volt mint stílusbravúr. Az írónak talán legjobb történelmi regénye, II.Gyula és X.Leó pápasága idején játszódik Rómában, ahol Bakócz Tamás esztergomi érsek próbálja teljesíteni küldetését a magyarságnak a töröktől való megmentését. Ezért akarja megszerezni a pápai trónt, s vele a hatalmat. Kísérlete gyászos kudarcba fullad, s a magára hagyott magyarság látomásával zárul a roppant olvasmányos, kitűnő tollal megírt regény.

David I. Kertzer - A ​pápák a zsidók ellen
Aki ​keresztény, az nem lehet antiszemita - jelentette ki II. János Pál pápa. A római egyházfő az ezredfordulón önvizsgálatra szólította föl a katolikus világot, és jó példával járt elöl, amikor egyháza nevében bocsánatot kért mindazokért a bűnökért, melyeket a zsidósággal szemben elkövettek. Szándékainak komolyságát jelzi, hogy David I. Kertzer, az ismert történész, a Brown Egyetem társadalomtudományi, kultúrantropológiai és italinisztikai tanszékének professzora az elsők között léphetett be a Vatikán titkos archívumába és juthatott hozzá eddig szigorúan zárt dokumentumokhoz. Kertzer kutatásainak eredménye ez a megdöbbentő leleplezésekkel teli kötet, amely a 19. század elejétől a második világháború kitöréséig követi nyomon az újkori antiszemitizmus kialakulását. A könyv a levéltári anyagok mellé korabeli könyveket és hírlapokat, politikai gyűléseken elhangzott beszédeket és parlamenti hozzászólásokat és hírlapokat, politikai gyűléseken elhangzott beszédeket és parlamenti hozzászólásokat sorakoztat fel. Olvashatunk erőszakkal megkeresztelt gyermekekről, szétszakított családokról, vérvádról, a Cion bölcseiről, a Dreyfus-ügyről, a nemzetietlen zsidó sajtó és a zsidó pénzvilág által vezérelt világuralmi összeesküvésről. Az olvasó szeme elé tárul az a kísértetiesen ismétlődő forgatókönyv, amely a régi, középkori előítéletektől egyenesen vezetett a modern antiszemita mozgalmakhoz, majd a zsidóság kiirtására tett náci kisérlethez. II. János Pál új utat törő elődei, XXIII. János és VI. Pál nyomdokain haladva az emberiség egységére helyezte a hangsúlyt. 2001. szeptember 11. után pedig minden eddiginél időszerűbb a kérdés, hogy a vallást ne lehessen más emberek elleni gyűlöletkeltésre felhasználni. A pápák a zsidók ellen megrendítően aktuális Magyarországon is, hiszen a benne leírt antiszemita gondolatok, politikai irányzatok és ideológiák részei a mai magyar közgondolkodásnak. Ilyen értelemben Kertzer lebilincselő olvasmányossággal, kristálytiszta logikával és higgadt hozzáértéssel megírt hiteles történelmi munkája egyben provokatív vitairat is, amely remélhetőleg nálunk is hozzájárul egy minden eddiginél szélesebb és izgalmasabb párbeszéd kibontakozásához egy ősrégi történetről, amely azonban még itt és most is mérgezi a lelkeket.

Dan Brown - Angeli ​e demoni
Marchiati ​a fuoco, prima di essere barbaramente uccisi ed esposti come monito per le strade di Roma. Questa è la sorte che toccava agli Illuminati, l'antica setta di scienziati perseguitata in secoli oscuri dalla Chiesa cattolica. Un rituale crudele, ben conosciuto da Robert Langdon, lo studioso di iconologia del "Codice da Vinci". Ma quando la storia si ripresenta, il fascino si trasforma in raccapriccio. Svegliato in piena notte e trasportato dagli Stati Uniti in Svizzera, Langdon è costretto a esaminare, nei laboratori del CERN di Ginevra, un cadavere orrendamente mutilato. Sul petto della vittima, impresso a fuoco, il terribile segno degli Illuminati: lo scienziato ucciso ha difeso fino all'ultimo il segreto di un'arma sperimentale rubata dagli assassini.

Dan Brown - Anges ​et démons
Robert ​Langdon, le célèbre spécialiste de symbologie religieuse, est convoqué par le Conseil européen pour la recherche nucléaire à Genève. Le physicien Leonardo Vetra a été retrouvé assassiné dans son laboratoire. Sur son corps, gravé au fer rouge, un seul mot : ILLUMINATI. Les Illuminati, une confrérie secrète, formée au XVIe siècle par des savants persuadés que l’Eglise constitue l’obstacle essentiel aux progrès du savoir. Un cercle d’initiés disparu depuis quatre siècles, qui resurgit et qui a juré d'anéantir l'Église catholique. Langdon ne dispose que de quelques heures pour sauver le Vatican qu'une terrifiante bombe à retardement menace ! Après le succès international de Da Vinci code, cette nouvelle enquête de Robert Langdon nous entraîne à Rome, dans ses églises et ses catacombes, au cœur même du Vatican où les cardinaux sont réunis en conclave.

Covers_415099
Róma ​és a Vatikán Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Róma ​és a Vatikán
Róma ​bája, művészete, történelme kilenc térképen jelzett útvonalon. A DVD egy csodálatos filmet mutat be az Örök Városról. 204 színes kép Rómáról és a Vatikánról.

Alexandra Bracken - Világok ​utazói
Etta ​Spencer nem sejtette, hogy időutazó, egészen addig, amíg egy napon a tengeren ébredt, a múltban. Az első kötet folytatásában, megfosztva a nagy hatalmú varázstárgytól, ami egyetlen reménye volt anyja megmentésére, ezúttal szintén időutazó kedvesétől, a 18. századi kalóztól, Nicholastól szakad el, csakúgy, mint a saját természetes életidejétől. Mikor akarata ellenére a Gubancolóknál köt ki – e lázadó utazók vették el tőle a csillagórát –, megesküszik, hogy megszerzi tőlük a csodatévő műszert, és végleg megsemmisíti. Ehelyett vezérük, Henry Hemlock felfedi előtte titkát. Hirtelen minden megkérdőjeleződik, amiért Etta eddig küzdött. Olyan útra kell lépnie, amely egész jövőjét átformálja. Nicholas a lány keresésére indul. Segítői és társai ebben, a kezdetben ellenséges Ironwood rokona, Sophia és az eleinte szintén érdekből melléjük álló kínai zsoldoslány, Li Min. Nemcsak Ettát keresik, de a mindent befolyásoló, az idővonalat átállító csillagórát is. Ez utóbbi egyre iszonyatosabb pusztítást okoz, s a tét is fokozatosan nő. Mindeközben egy olyan ősi erő is belép a műszerért folyó küzdelembe, amely sokkal hatalmasabb és gonoszabb, mint az egymással vetekedő időutazó családok. A tét immár egy világégés.

Alexandra Bracken - Caminante
Etta ​Spencer no sabía que era una viajera hasta el día en que apareció a miles de kilómetros de su casa y a años de su época. Ahora se encuentra de nuevo a la deriva, sola, obligada a cuestionar todo lo que sabía sobre su vida y a elegir un camino que, quizás, acabe transformando su futuro. Nicholas pretende dar con Etta, pero un terrible error le aleja de su búsqueda y le conduce a descubrir un aterrador poder ancestral. Un poder que amenaza con destruir la línea temporal que les une.

Kollekciók