Ajax-loader

'Python' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Mark Summerfield - Python ​3 programozás
A ​Python 3 a nyelv eddigi legjobb változata: hatékonyabb, kényelmesebb, következetesebb és kifejezőbb, mint korábban bármikor. Mark Summerfield, az egyik legismertebb Python-programozó most bemutatja, hogyan írhatunk olyan kódot, amely teljes mértékben kihasználja a Python 3 képességeit. A Python 3 programozás – az első könyv, amely teljesen a Python 3 szemszögéből íródott – összegyűjti mindazt a tudást, ami a programok írásához, a szabványos vagy külső Python 3-könyvtárak használatához, illetve a saját könyvtármodulok készítéséhez szükséges. Summerfield sok éves Python-tapasztalatára alapozva páratlan betekintést nyújt a Python 3 nyelvű fejlesztésbe. Először is bemutatja a Python „szívét”: a nyelvnek azt a nyolc kulcsfontosságú elemét, amelyek a gyors és megbízható programok írásához szükségesek. Ezekre az alapelemekre építve aztán új témakörökkel ismertet meg minket, amelyek elmélyítik a gyakorlati tudásunkat – egyszerre egy fogalmat és egy gyakorlati példát tárgyalva.

Dusty Phillips - Python ​3 Object Oriented Programming
The ​book begins with the very foundations of OOP and then uses practical examples to show how to correctly implement Object Oriented Programming in Python. Many examples are taken from real-world projects. The book focuses on high-level design as well as the gritty details of the Python syntax. The provided exercises inspire the reader to think about his or her own code, rather than providing solved problems. If you're new to Object Oriented Programming techniques, or if you have basic Python skills and wish to learn in depth how and when to correctly apply Object Oriented Programming in Python, this is the book for you. If you are an object-oriented programmer for other languages, you too will find this book a useful introduction to Python, as it uses terminology you are already familiar with. Python 2 programmers seeking a leg up in the new world of Python 3 will also find the book beneficial, and you need not necessarily know Python 2.

Richard Wagstaff - Python ​In A Day
Are ​you fed up with reading long, boring, lengthy paragraphs after paragraphs of text and want to get up and running in Python as soon as possible? Well, you're not alone. I for one hate having to read through masses of text for very little benefit. Python In A Day strips away the non essentials and instead provides you with the fundamentals from which you can blossom as a Python programmer. So, what can I expect from the book? Learn the Basics Python In A Day provides you with the fundamental building blocks to get you up and running in Python in no time. Learn it Quick Written for simplicity so that you can learn Python quickly and efficiently. Start Coding Fast You start coding as soon as Python is installed on your computer. Anything else? Yes! Lots more. For example, every single script in the book is available to view online or download, providing you with all the code you need at your finger tips! Learning to code does not need to be difficult or complicated. This book will supercharge your Python learning experience.

Allen B. Downey - Think ​Python
If ​you want to learn how to program, working with Python is an excellent way to start. This hands-on guide takes you through the language one step at a time, beginning with basic programming concepts before moving on to functions, recursion, data structures, and object-oriented design. Through exercises in each chapter, you’ll try out programming concepts as you learn them. Think Python is ideal for students at the high school or college level, as well as self-learners, home-schooled students, and professionals who need to learn programming basics. Start with the basics, including language syntax and semantics Get a clear definition of each programming concept Learn values, variables, statements, functions, and data structures in a logical progression Discover how to work with files and databases Understand objects, methods, and object-oriented programming Use debugging techniques to fix syntax, runtime, and semantic errors Explore interface design, data structures, and GUI-based programs through case studies

Wes McKinney - Python ​for Data Analysis
Python ​for Data Analysis is concerned with the nuts and bolts of manipulating, processing, cleaning, and crunching data in Python. It is also a practical, modern introduction to scientific computing in Python, tailored for data-intensive applications. This is a book about the parts of the Python language and libraries you’ll need to effectively solve a broad set of data analysis problems. This book is not an exposition on analytical methods using Python as the implementation language. Written by Wes McKinney, the main author of the pandas library, this hands-on book is packed with practical cases studies. It’s ideal for analysts new to Python and for Python programmers new to scientific computing. Use the IPython interactive shell as your primary development environment Learn basic and advanced NumPy (Numerical Python) features Get started with data analysis tools in the pandas library Use high-performance tools to load, clean, transform, merge, and reshape data Create scatter plots and static or interactive visualizations with matplotlib Apply the pandas groupby facility to slice, dice, and summarize datasets Measure data by points in time, whether it’s specific instances, fixed periods, or intervals Learn how to solve problems in web analytics, social sciences, finance, and economics, through detailed examples

Gérard Swinnen - Tanuljunk ​meg programozni Python nyelven
Gérard ​Swinnen könyve pedagógiailag átgondolt, rendkívül logikus bevezetés a Python programozási nyelvbe. Viszonylag kis terjedelme ellenére számos alkalmazási területre ad rálátást a példaprogramok és alapos elemzésük segítségével. A könyv szerves részét képezik a példák, illetve a külön is letölthető működő példaprogramok. A fordítással egy középiskolai tanításra alkalmas kiváló könyv vált magyar nyelven hozzáférhetővé. A könyv anyaga, amit a szerző a liége-i Institut St Jean Berchmans - Ste Marie középiskolában állított össze, jelenleg a belga középiskolai számítástechnikai oktatás részét képezi. A magyar nyelvű fordítás elektronikus formában történő publikálása a szerző tudtával és beleegyezésével GNU Free Documentation License version 1.1 szerint történik. A szöveg nyomtatott, könyv formájában, könyvesboltban történő kereskedelmi terjesztése kizárólagosan az O’Reilly (Paris) kiadónak van fönntartva. A magyar fordítás szerzői joga védett.

Jaime Buelta - Python ​Automation Cookbook
This ​book will make your automating journey simpler by providing comprehensive recipes to solve monotonous tasks.Key FeaturesPut all the boring stuff on auto-pilot using Python programming,Search and scrape the web and download online content in a jiffy,Automate integral business processes like payroll, email marketing, and lead generationBook DescriptionHave you been doing the same old monotonous 'office work' over and over again? Or have you been trying to find an easy way out to make your life better by automating some of your repetitive tasks? Look no further, you've come to the right place!Through a tried and tested problem-solution-based approach, we'll show how you can automate all the boring stuff and let your computer do it for you instead, using the Python programming language. This book will help you develop a clear understanding of how to automate your business processes using Python, including detecting opportunities by scraping the web, analyze information to generate automatic spreadsheets reports with graphs, and communicate with automatically generated emails. You will gain knowledge of how to get notifications over text messages and run tasks while your mind is focused on other important activities. Moving ahead, you will understand how to scan documents such as Resumes. You will be introduced to the world of graphs and how to produce beautiful charts using matplotlib and gain an in-depth understanding of how to generate rich graphics showing relevant information.Finally, you will refine your skills by gaining a sound understanding of identifying problems and correcting them to produce superior and reliable systems.What you will learnBecome skilled at scraping a website to detect changes and be notified about them.Understand how to search and process raw sale files to aggregate information in structured spreadsheets.Gain comprehensive knowledge on how to extract information from an Excel Spreadsheet. Explore the world of generating reports with graphs.Discover the techniques required to generate random print-friendly codes to be used as single-use coupons.Who This Book Is ForThis book is for Developers and Non-developers that want to automate monotonous manual tasks related to fields like Finance, Sales, HR, etc.

Kollekciók