Ajax-loader

'esettanulmány' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Keleti Judit - Tudósítás ​B. A. életéről és öngyilkosságáról
Milyen ​lelki és társas történések vezettek a 40 év körüli értelmiségi férfi, B. A. önkezű halálához? Milyen társadalmi, társadalomlélektani folyamatok, feszültségek, ellentmondások sejlenek föl az öngyilkosságban végződő élettörténet hátterében? A pszichológus szerző ilyen kérdésekre keresi a választ könyvében, amelyben azokat az interjúkat dolgozza fel és elemzi, amelyeket B. A. barátaival, ismerőseivel és hozzátartozóival készített. Ennek során kibontakozik a nem mindennapi tehetséges, sokak által becsült és szeretett, ámde összetetten nehéz sorsú férfi életének és öngyilkosságának története. A sors és az életút egyedi, olyan azonban, amely az interjúk érdekessége, izgalmas és dinamikus kompozíciója, valamint B. A. személyiségének sokszínűsége folytán bőven kínál lehetőségeket az olvasónak arra, hogy továbbgondolja, saját élményeivel, tapasztalataival egészítse ki az olvasottakat.

David Robinson - Az ​üzleti élet illemtana
A ​magánélet udvariassági formulái természetesen az üzlet világában is betartandóak, ám ezek alapos ismerete nem elég a sikerhez. Sok apró szabály van, melyek elsajátítása és alkalmazása hozzájárulhat a hatékonyabb munkavégzéshez, a kölcsönösen hasznos kapcsolatok kialakításához és a személyes fejlődéshez, karrierépítéshez. Felvételi beszélgetés, telefon, levelezés, e-mail, ügyfelek és beszállítók, modortalan kollégák - megannyi megoldásra váró feladat és buktató. Leszakadt a zakója gombja, de csak a folyosón veszi észre? Tárgyalópartnere megkapott egy másnak szánt faxüzenetet, amelyben az Ön kollégája becsmérlően nyilatkozik róluk? A cég arab vendégét kell szórakoztatnia? Szerelmi kalandba bonyolódott egy munkatársával? - Mindennapi vagy szokatlan helyzetek, amelyekben helyt kell állnia, hiszen ezen múlhat a vállalat sikere és az Ön előléptetése. A szerző önértékelési tesztekkel, valamint esettanulmányokkal hozza közelebb az elméletet a gyakorlathoz.

Oliver Sacks - A ​férfi, aki kalapnak nézte a feleségét
A ​híres angol neurológus, Oliver Sacks meghökkentő orvosi esettörténeteiben a hangsúly nem a betegségek rémséges leírásán van. Amire Sacks kíváncsi, az a testi-szellemi fogyatékosságaival küszködő ember belső világa. Szerinte az orvos feladata az, hogy megtalálja betegének azt a közeget, a létezésnek azt a módját, ahol fogyatékosságai ellenére épnek, embernek érezheti magát. Nekünk, olvasóknak pedig ezek a történetek lehetőséget adnak arra, hogy rácsodálkozzunk az emberi természet hihetetlen gazdagságára, s egyben felülvizsgálhatjuk a fogyatékosságról alkotott elképzeléseinket. Oliver Sacks 1933-ban született Londonban, orvosi diplomáját Oxfordban szerezte.1965 óta New Yorkban él, ahol az Albert Einstein College of Medicine ideggyógyász-professzora. Eddig 22 nyelven kilenc könyve jelent meg. Ébredések (1973) című kötetéből Robert De Niro és Robin Williams főszereplésével nagy sikerű film készült, amelyet Oscar-díjra jelöltek. A The New York Times egyik kritikusa „az orvostudományok koszorús költőjének" nevezte. Sacks 2002-ben megkapta a Rockefeller Egyetem Lewis Thomas-díját, amellyel a természettudós írói életművének költői értékeit ismerték el.

György Júlia - Az ​antiszociális személyiség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nossrat Peseschkian - A ​tudós meg a tevehajcsár
Mitévő ​legyen az, aki a mindennapi élet nyomását elviselhetetlennek, s magát emiatt betegnek érzi? Például keresse fel Nossrat Peseschkiant, aki alaposan kikérdezi panaszairól, majd elmond egy régi keleti történetet, amely a tünetek mögött húzódó konfliktust nemcsak feltárja, hanem modell értékű megoldást is ad rá. Aki pedig nem tud elmenni Peseschkianhoz (és ilyenek sokan vannak), az olvassa el ezt a könyvet. Peseschkian módszere, bár egyedülálló, látszólag igazán egyszerű: "csupán" észre kell venni a személyiség neuralgikus pontjait, ismerni kell néhány ezer mesét, ezek közül ki kell választani azt, amelynek elemeibe beleilleszthető a páciens lelkében zajló konfliktus: ennek révén kell őt rávezetni a gyógyulás útjára, amelyen ezek után - mint a könyvben leírt esetek is tanúsítják - jóformán magától is végigmegy. Már e folyamat leírása is tanulságos és érdekfeszítő volna, még inkább azzá teszik a könyvet az esetleírások, ám a legérdekesebbek mégiscsak a mesék: egy-egy pillanatra érezhetővé válik a régi Kelet atmoszférája, fantáziája, bölcsessége - s a könyvet olvasva magunk is megtanulunk lelkünk mélyére pillantani.

Lee Carroll - Jan Tober - Indigó ​gyerekek
Ha ​gyermekünk indigó gyermek, ezt hogyan állapíthatjuk meg? Mi egy indigó gyermek életfeladata? Hogyan használható az angyal terápia az indigó gyermekek kibontakoztatására? Mi az, amit az indigó gyermekek tudatni akarnak velünk? E kötetből megtudhatjuk.

049_lelekprofit
Lélekprofit Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Lélekprofit
Az ​üzleti élet számos olyan helyzetet teremt, amelyet nem könnyű túlélni, de ha sikerül, akkor a tanulságok haszna mellett a sikerélmény jelenti a legnagyobb kincset. A könyv arra vállalkozik, hogy az év minden hetére kínáljon olyan, a valóságban megtörtént esetet, amely magyar vezetők története, és mások számára motiváló lehet. Az 52 hazai felső vezető pályafutása, vezetői múltja számos inspiráló élményt, kincset rejt – ebből kapunk ízelítőt a kötetben.

Mohás Lívia - Nők ​a harmadik évezredben
A ​népszerű író-pszichológus kötetének bővített változata néhány új esettanulmányt, és új témákat is tartalmaz: így Alma Mahlerről, a szépséges kreatív nőről, Hedda Gablerről, Ibsen drámájából, Fráter Erzsébetről, Madách Imre feleségéről, valamint a tragikus sorsú költőnőről, Sylvia Plathról. Külön tanulmányt írt a szerző Kalkuttai Terézről.

Oliver Sacks - The ​Man Who Mistook His Wife for a Hat
_The ​Man Who Mistook His Wife for a Hat_ is populated by a cast as strange as that of the most fantastic fiction. The subject of this strange and wonderful book is what happens when things go wrong with parts of the brain most of us don't know exist...

Dr. Halász Péter - Epilepsziás ​betegségtörténetek
A ​kötet harmincnégy epilepsziás beteg történetét dolgozza föl azzal a szerzői célkitűzéssel, hogy életközelből értesse meg, szemléltesse a betegség természetét, sokarcúságát, az általa okozott szenvedést, a diagnózisok tévedésének kockázatát, illetve a kezelés lehetőségét. Az orvosi szakkönyvek - a szükséges elvonatkoztatások miatt - tipizálják, "áthangolják" az epilepsziával élők sorsát, Halász Péter munkája viszont nem annyira a betegségről, mint inkább a betegekről szól. Figyelme a páciensek szociális és pszichológiai tényezőire irányul, ugyanis ezeknek legalább akkora szerepük van a gyógyító munkában, mint az orvosságoknak; életsorsukat pedig döntő módon meghatározza. A rövid, novellisztikus történetek sokszor éveket, évtizedeket fognak át, ilyenformán távlatosan mutatják meg a kórkép változásait, a kórlefolyást, a beteg sorsának alakulását. A novellisztikus jelleget erősíti a szerző ama fölfogása is, mely szerint a neurológus munkája sok tekintetben hasonlít a nyomozóéra, hiszen ki kell derítenie: mi történt az emberi agyban? ; A betegek sorát a csaknem ötven éve epilepsziás nyugdíjas főnővér esete nyitja: szerepel a kötetben gyógyult férfi, meg olyan fiú, aki gördeszka balesete után lett epilepsziás. Minden történetet pontokba szedett Tapasztalatok, tanulságok, töprengések című összefoglalás követ, ezekben ad a szerző velős, egyben szakszerű kórismét, illetve vonja meg a történet orvosi és emberi tanulságait. Főként azért, mert az epilepszia kezelésében a gyógyszerekkel legalább egyenrangú szerepe van a személyre szabott bánásmódnak. A kóresetek kisded gyűjteménye - korántsem csak szakemberek figyelmére méltó, az érintettek és családtagjaik figyelmét is érdemes fölhívni rá.

Márton-Koczó Ildikó - Az ​50 legjobb magyar üzleti döntés
Cégeladás ​és -visszavásárlás, terjeszkedés, életben maradás, profiltisztítás és -bővítés, egy jó ötlet piacra dobása – többek között ilyen és hasonló stratégiai témákat érintő üzleti döntéseket mutat be a kötet. Mindezeket magyar vállalatok és vállalkozások esetein keresztül teszi úgy, hogy az egyes esetek szubjektív tanulságaira is fény derül. A szerző célja, hogy maguk a sztorik ösztönözzék, a bennük lévo analógia pedig segítse elő a mostani és a jövendő menedzserek jobb döntéshozatalát. Sőt a történeteket olvasva ők is fogalmazzák meg saját, szubjektív tanulságaikat. Ugyanis Az 50 legjobb magyar üzleti döntés és 15 a legrosszabbak közül olyan komoly üzleti sikereket, illetve kudarcélményeket mutat be, amelyek – időponttól és iparágtól függetlenül – tanulságosak és üzenetértékűek lehetnek másoknak is. „A döntéselmélettel foglalkozó könyvek nem feltétlenül könnyed olvasmányok, az 50 jó és 15 rossz magyar üzleti döntést bemutató könyv szerzője, Márton-Koczó Ildikó azonban olvasmányos, könnyen befogadható kötetet írt. Az esetek, legyen szó jó vagy rossz döntésekről, – úgy vélem – minden nyitott gondolkodású olvasó számára tanulságosak és inspirálók lesznek.” Király Béla, a Menedzsment Fórum lapigazgatója „Márton-Koczó Ildikó könyvét mindazoknak ajánlom, akik a vezetés elméletének elsajátítása mellett annak gyakorlatából is tanulni kívánnak. Egy valós cég, egy valós helyzet sikereiből sokszor legalább annyit fejlodünk, mint tucatnyi elméletből. Ugyanúgy vonatkozik ez a rossz döntések következményeire is. Ha a tanulságokat és a tapasztalást tekintjük a legfontosabbnak, már nem is az számít, hogy a döntés jó volt-e vagy rossz: meghozatott, hogy haladhassunk…” Szabó György, a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke, a Sanoma Budapest Zrt. vezérigazgatója „Ma a világon rendkívül fontos szerepet tulajdonítanak az anyagi, az emberi (szellemi) tőkének, pedig az igazi sikertörténetekben komoly figyelmet kap a társadalmi tőke az emberi közösségekben, a kapcsolati hálóban felhalmozódó bizalom, együttműködési hajlam, társadalmi kohézió. Márton-Koczó Ildikó épp ennek a három tőkének a viszonyáról mutat be jó és rossz példákat ebben a kötetében.” Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke

Peter Harrison - Mary Harrison - Élet ​a születés előtt
Az ​angol szerzőpáros, Peter és Mary Harrison szokatlan, nehezen értelmezhető vagy prófétikus álmokat, jelenéseket, kísértetsárásokat, "csodákat", hit általi gyógyulásokat, "megérzéseket", egybeeséseket, sorsszerű találkozásokat gyűjt immár évek óta, módszeresen. Több mint háromezer esettörténetből válogatták ki a Misztikus erők című könyv anyagát. A hol szomorú, hol mulatságos, hol hajmeresztő, hol mély értelmű történetek mindegyike azt látszik bizonyítani, hogy képesek vagyunk testünk zárkájából kiszabadulni. A testen túli tapasztalatban a hétköznapi emberek hétköznapi szituációkban kilépnek a saját testükből, és érző/gondolkodó énjük szabadon lebegve közlekedik a testüket körülvevő térben, a testüktől függetlenedve. Olyankor jótékony hatalmakkal - elhalt rokonokkal, néha csupán simogató-terelgető kezekkel - kerülnek kapcsolatba, máskor a múltba vagy a jövőbe nyernek bepillantást a lehető legváratlanabbul. Rövid időre átkerülnek egy nagyon személyes, fénylő, színes, meleg, jóindulatú, gazdagon bedíszletezett másvilágba. Néhány halálközeli élménytől eltekintve a legtöbb beszámoló "normális" körülményekről szól: a testelhagyások spontán módon jönnek létre. Nincs szó tehát mesterségesen előidézett állapotokról. Számos kutató szerint a halálközeli élmények kialakulásában a haldokláskor kiválasztódó endorfin hormonnak van döntő szerepe: ez a hormon a központi idegrendszerre hat, csökkenti a fájdalomérzést, és a morfiumhoz hasonlóan hallucinációkat kelt. A testen túli tapasztalatok, élmények részesei - minden rendű, rangú, korú, fajtájú, foglalkozású férfiak, nők és gyerekek - egybehangzóan állítják, hogy nem hallucináltak, hanem valóságot tapasztaltak meg: lelkekkel találkoztak, megérintette őket az, amit így nevezhetünk: isteni. A szerzőpáros népszerűsítő céllal dokumentumgyűjteményt állított össze. A Misztikus erők nem szenzációs, hanem tényközlő mű: közli, hogy mindaz, amit csodává tabusítottak - tény. Ezek a művek segíthetnek élni, segíthetik a lélek nevelését és kimunkálását.

Penny Armstrong - Sheryl Feldman - A ​születés művészete - Szülés bölcsen, a természet rendje szerint, a tudomány támogatásával
részlet ​az Előszó-ból: Öt éve ismerem ezt a könyvet, négy éve várok magyar nyelvű kiadására, és egyre aktuálisabbnak, egyre fontosabbnak érzem. A könyv Amerikában íródott. Amerikai emberek amerikai történeteinek őszinte, személyes közlésein alapul. Attól, hogy mélyen személyes, nemcsak amerikaiakról, hanem rólunk is szól, igazolva Carl Rogers, a nemrég elhunyt világhírű pszichológus tanítását, miszerint ami a legszeméyesebb, az általános érvényű is egyben. Szülész-nőgyógyász és pszichológus vagyok. A szülésre való fölkészítés terén ugyanazon az úton ugyanoda jutottam itt, Magyarországon, mint mások külföldön. 1978-ban a saját szervezésű tanfolyamaimon még csak a nők, később a párok, végül már meglévő gyerekeik is részt vettek. Eleinte csak ismeretanyagot és technikát - légzést, relaxációt stb. - tanítottam, majd 1979-től kezdtem beengedni az apákat a szülőszobára. A foglalkozásokon - a technika rovására - egyre nagyobb hangsúlyt kapott maga a párkapcsolat. Végül a résztvevők, illetve a szülő nők visszajelzései segítségével sikerült rájönnöm, hogy nem vezetni, hanem kísérni kell a szülést. Az a jó, ha abban segítem a nőt és a környezetét, hogy a szüléskor - éppúgy, mint életük más pillanataiban - szabadon érezzék, képviseljék és vállalják önmagukat. A szülés akkor halad jól, ha hagyjuk megtörténni a dolgokat. A "szülés majd rávezeti őket arra, amit én sohasem tudtam volna megtanítani nekik: nevezetesen, hogy gyermeket nem lehet büszkeséggel világra hozni, mert a gőgtől túlságosan merevvé válnak az izmok, a gerinc pedig túlságosan egyenes" (160. o.). Geréb Ágnes

Ferenczi Sándor - A ​pszichoanalízis felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aaron Shapiro - Felhasználók, ​nem vevők
Ha ​még mindig úgy gondoljuk, „a vevő a király”, valószínűleg lemaradunk a versenyben. Napjainkban a növekedés mozgatórugói a felhasználók – akik a digitális média és technológia segítségével kommunikálnak a cégekkel. Aaron Shapiro a digitális marketinggel foglalkozó ügynökség, a HUGE vezérigazgatója kutatásai során részletesen tanulmányozta a Fortune 1000 cégeit, és arra a megállapításra jutott, hogy a legsikeresebb vállalatok mindenekelőtt a felhasználókra és nem a vevőkre összpontosítanak. Nézzük meg a Facebookot és a Google-t! Már jóval azelőtt felépítették vállalkozásukat, hogy kitalálták volna, mit is akarnak eladni. Ez a felhasználó-központú vállalati szemlélet újraértelmezi a cég minden egyes tevékenységét, a szervezeti stratégiától és menedzsmenttől kezdve a termékfejlesztésen és marketingen át, egészen az értékesítésig és ügyfélszolgálatig. A szerző a digitális téren vezető vállalatok konkrét példáin keresztül mutatja be, mit kell tennünk ahhoz, hogy vállalkozásainkat, a digitális kor követelményeinek megfelelő módszerek alkalmazásával, versenyképessé és sikeressé tegyük.

A_jatszmak_vilaga-jaro_katalin_szerk.-160
A ​játszmák világa Ismeretlen szerző
23

Ismeretlen szerző - A ​játszmák világa
Eric ​Berne, a világszerte ismert és népszerű Emberi játszmák című könyv szerzője, a tranzakcióanalitikus (röviden TA) irányzat megteremtője olyan "pszichológiáról álmodott, amely mindenkié". Gondolatrendszere rávilágít, hogy problémáink rendezésében, életünk kormányzásában felelősen részt vállalhatunk, kezünkbe vehetjük sorsunk alakítását. A Játszmák nélkül sorozat Eric Berne magyar követőinek munkája, a TA gyakorlatával foglalkozó tanulmányok gyűjteménye: hazai pszichológusok tevékenységét mutatja be esetekkel gazdagon illusztrálva a közönség és a szakma számára. A fogalmi bevezetést adó jelen kötet külön érdekessége, hogy „Hétköznapi játszmáink” címmel tartalmaz egy olvasókönyvet, amely mindannyiunk által jól ismert játszmák elemzésével érzékletesen mutatja meg, miképpen hasznosítható a TA életünk eseményeinek megértéséhez és megváltoztatásához. Haszonnal forgathatják mindazok, akik szülőként vagy gyermekként, vezetőként vagy beosztottként, barátként és partnerként jobban meg szeretnék ismerni és érteni önmagukat, illetve társaikat, és hozzáértően kívánják rendezni a kapcsolataikban felmerülő nehézségeket. A kötet kézikönyvként szolgálhat minden szakember munkájához, aki hivatása révén foglalkozik az emberi kapcsolatokkal, és eredményesen, felelősen kíván segíteni a hozzá fordulóknak a kívánt változások elérésében.

Ismeretlen szerző - Turizmusmarketing ​esettanulmányok
Hiányt ​pótló mű átfogó tematikával és módszertani megközelítéssel. A turizmus, a szolgáltatásmenedzsment és a marketing kurzusok gyakorlati részének kötelező tananyaga alap- és mesterkurzusokon egyaránt, melyre a szerzők oktatási és gyakorlati tapasztalata nyújt garanciát. Heidrich Balázs (intézetvezető egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Főiskola)

Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - A ​számvitel alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Susan Armitage - The ​Politics of Decontrol of Industry: Britain and the United States
During ​the First World War the British and American governments exercised unprecedented powers over their respective economies. Susan Armitage has examined three major industries involved in the processes of control and decontrol in the period 1916-21: the shipping, railway and coal industries of Britain and the United States. Policies of vigorous American intervention and limited British supervision during the war developed out of different pre-war approaches: on the one hand, progressive government action to curb economic monopolies in response to consumer pressure; on the other, liberal policies of social amelioration for the working class. The American approach left few problems after ther war and the failure of Congressional legislation to continue with pre-war progressivism can be explained by a lack of executive leadership after 1919. Post-war British difficulties stemmed from the way in which many industrial disputes became social issues. Lacking a coherent policy to link measures of social reform and economic recovery, the British government was forced to relinquish plans for an active role in the direction and development of the post-war economy. In using the recently opened British Cabinet papers the author has been able to throw new light on the facts of decision making and policy implementation. She has produced a pioneering political study of decontrol.

Ismeretlen szerző - Building ​Better Quality Administration for the Public
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jerry Dimos - Steven W. Groves - Guy R. Powell - ROI ​a közösségi médiában
Hogyan ​lehet aktivizálni a közösségi média főszereplőit, a befolyásolókat, az egyéneket és a fogyasztókat, és milyen módszerekkel lehet mérni és növelni az ilyen irányú marketingbefektetések hatékonyságát? A könyvben bemutatott módszerek és eszközök a hagyományos és a közösségi marketing bármely kombinációjára alkalmazhatók. A szerzők ötlete egy új megközelítés: a médiabevonódási keretrendszer. Saját sikereikből kiindulva és számos esettanulmányra építve dolgozták ki ezt a rendkívül hasznos elemzési keretet. Ennek alapján bárki könnyen alkalmazhatjai azt a nyolc lépésből álló marketingfolyamatot, amellyel eredményes stratégiai és taktikai döntések hozhatók, és pontosabban meg lehet határozni mikor, mire, mennyit érdemes költeni. Használd okosan a közösségi médiát a márka erősítésére, az árbevétel, a nyereség és a piaci részesedés növelésére!

Sigmund Freud - A ​Patkányember
"Dóra", ​a "kis Hans", a "Patkányember" és "Schreber" - megannyi klasszikus esettanulmány a pszichoanalízis megalkotójának tollából. Mindegyik egy sajátos lelki megbetegedés kimerítő leírása: a hisztéria, a kényszeres neurózis, a fóbia és a paranoia keletkezéstörténetének, hatásmechanizmusának felülmúlhatatlanul részletes, irodalmi igényességgel megalkotott bemutatása egyszersmind ékes cáfolata annak a vádnak, amely Freud elméletét spekulációnak, a tényektől elrugaszkodott fantáziálásnak minősítette - s gyakran minősíti ma is. Ezekből az esettanulmányokból világosan kitetszik, mennyire a megfigyelt és kezelt esetekre támaszkodnak a pszichoanalízis elméleti tételei, ezzel mintegy a 20. század egyik legnagyobb hatású szellemi áramlatának "műhelyébe" is bepillanthat az olvasó. A bőséges kommentárokkal ellátott szövegek mindemellett igazi irodalmi élményt is nyújtanak, az apró és rejtett mozzanatok fokozatos feltárulása helyenként a detektívregények izgalmát kölcsönzi ezeknek a szigorúan tudományos szándékkal megírt közleményeknek.

Ismeretlen szerző - Logisztika-menedzsment ​esettanulmányok
A ​könyvet – amely angol nyelvű esettanulmányokat is tartalmaz – sikerrel használhatják mindazon egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint gyakorló – a termelés, a marketing, a pénzügy vagy a HR területén dolgozó – vállalati szakemberek, akik a logisztika és az ellátási lánc-menedzsment területén akarják ismereteiket, vezetői kompetenciáikat fejleszteni.

Richard Platt - Tettesek ​és tetthelyek
Híres ​esetek Izgalmas esettanulmányok mutatják be azt a törvényszéki szakértői munkát, amely a sokat vitatott O. J. Simpson-ügy, a hamis Hitler-naplók és egy sor más, nagy nyilvánosságot kapott bűncselekmény hátterében állt. Bizonyítékok gyűjtése és elemzése Külön fejezetek ismertetik a mai törvényszéki szakértők azon módszereit és speciális eszközeit, amelyekkel átvizsgálják a bűnesetek helyszínét, majd megvizsgálják a talált bizonyítékokat. A tetthelytől a tárgyalóteremig A tényleges tetthelyekről származó fotók mellett izgalmas leírások, 3D-s diagramok és tudományos magyarázatok segítenek megérteni, miként használható fel bírósági bizonyítékként a robbanási törmelék, a füllenyomat, a toxikológiai jelentés, a titkosított adatfájl és sok-sok egyéb dolog...

Covers_231549
Szeptember ​11. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Szeptember ​11.
A ​kötet neves értelmiségiek írásait tartalmazza, amelyek a 2001. szeptember 11-ei New York-i és washingtoni merényletek kapcsán születtek. Olyan szövegeket gyűjtöttek össze, amelyek nem az eseménytörténetet vagy a napi politikai vitákat illusztrálják, hanem általánosabb szinten, elméleti igénnyel próbálják értelmezni a terrortámadást, illetve az általa kiváltott reakciókat. A nemzetközi sajtóban kialakult jellegzetes viták bemutatására törekedve, témakörök szerint csoportosították az írásokat. A válogatás az amerikai, az angol, a francia, a német és az olasz sajtóban 2001 szeptembere és novembere között megjelent cikkekből készült, amelyek magyar fordításban eddig nem láttak napvilágot.

György Péter - A ​hely szelleme
A ​kötet írásai esettanulmányok; az esetek pedig kulturális gyökereinket, magát az emlékezést kutatják. Ha a múzeumban - akkor például azt, hogyan vált funkciót, arcot és beszédmódot maga a múzeum; hogyan válik gyűjtemények tárházából, az emberiség kulturális emlékezetéből maga is a tárgyak, emlékek egyikévé, hogyan őrzi és mutatja saját történetét, illetve ellenkezőleg: hogyan kapcsolódik modernizálódó környezetéhez és megváltozott közönségéhez: hozzánk. Hogyan lesz/lehet szentélyből agora, befelé forduló, áhítattal teli zárványból beszédes, életes tér... A kötet más írásaiban a szerző a testet és teret öltött emlékekről, emlékezésről beszél: a műemlék és emlékmű közti radikális különbségről. A "mindig emlékezni" és a "sosem felejteni" kettősségéről: a személytelenné, történettelenné tett és a birtokba vett, feldolgozott múltról. A koncentrációs táborok, az átlényegülő műalkotások és a forradalmi emlékművek jelentésrétegeiről, a múlt és a történelem nehéz, ellentmondásos, de megúszhatatlan feldolgozásáról, az önazonos történelmi létezésről. Hogy tudjuk, hol élünk. És hogyan.

Popper Péter - Praxis ​avagy angyalok a tű fokán
A ​szerző pszichológus, egyetemi tanár, aki negyed századon át vezetőként dolgozott az egyik klinika pszichológiai részlegén. Egy idő után azonban úgy találta, hogy számos fontos dolog elmondására a tudomány száraz nyelve nem alkalmas, így az esszé irodalmi műfajához fordult. Eközben lassan íróvá vált, eddig több mint harminc könyve jelent meg. Ez a műve a felismerhetetlenné változtatott pszichoterápiás esetek esszé-szerű leírása, a gyógyításba vetett remények és csalódások, sikerek és kudarcok krónikája. Tanulságos, az olvasó személyes életében is felhasználható, sőt mellesleg szórakoztató írás. Tulajdonképpen kegyetlenül őszinte vallomás egy gazdag és érdekes pályáról, amelynek alkonyi fényében sajátos módon tükröződnek a múlt és a jelen eseményei. Ebben a könyvben egyetlen dolog nem fordul elő: ítélkezés a kliensek viselkedése, reakciói felett. A szerző Terentius nézetét vallja: Ember vagyok, semmi sem idegen tőlem, ami emberi.

Szabó Mária - Pálinkó Éva - Vállalati ​pénzügyek - Példatár és esettanulmányok
A ​piacgazdaság működésének mindennapos kísérőjelensége a vállalatok-vállalkozások állandó változása, új cégek alapítása, a meglevők működésének átalakítása, vállalatok szétválása, egyesülése. Bármilyen motivációja is van a vállalatok átalakulásának, az bizonyos, hogy sikerre törekszenek. Mi a vállalat sikerének titka? Erre nincs általános recept. Az bizonyos, hogy a megszerzett tudás és a gyakorlati tapasztalatok jó kiindulópontjai lehetnek a sikerességnek. A vállalati pénzügyek a gazdasági folyamatok kézben tartásának, a vezetői döntéseknek igen fontos területe. Célunk, hogy betekintést adjunk a vállalati pénzügyi döntések összetett folyamataiba, a vállalati működés, fejlődés és átalakulás pénzügyi kérdéseibe. Könyvünk gazdasági-pénzügyi folyamatok esettanulmány jellegű bemutatásával, az elemzési technikák és módszerek levezetésével a gyakorlatban használható tudásanyag megszerzését szolgálja.

Dr. Deirdre Barett - Esetek ​és sorsok
Egy ​férfi a terhesség jeleit mutatja, előreálló pocakkal és bizonyos ételek utáni vágyódással. A jómódú, középkorú hölgy vakmerő ifjúkori énjével találja szembe magát, miközben le akarja győzni a repüléstől való félelmét. Az írói ösztöndíjat elnyert egyetemi hallgató váratlanul képtelen egyetlen szót is leírni. – Néhány eset dr. Deirdre Barett rendelőjéből, aki sikeres hipnoterapeuta, ugyanakkor olvasóját fogva tartó, remek mesélő.

Salvador Minuchin - Bernice Rosman - Lester Baker - Pszichoszomatikus ​családok
Ez ​a könyv egy több tízéves, pszichoszomatikus gyerekeket nevelő családokon végzett kutatás eredménye, melyet a philadelphiai Gyermektanácsadó Klinika és a város Gyermekkórházának Klinikai Kutatóközpontja folytatott. Az olvasó számára a mű értéket nagyban emeli a gyakorlat-központúság, elsősorban négy családi interjú részletes elemzése.

Klausz Melinda - A ​közösségi média nagykönyve
Ma ​már szinte nincs is olyan beszélgetés, amiben ne említenék meg a Facebook, YouTube vagy éppen a lájkolni szavakat. A közösségi média felülete olyannyira mindennapjaink részét képezi, hogy ezen beszélgetünk ismerőseinkkel, nézünk filmeket vagy éppen olvasunk híreket. Mindennapjaink mellett vásárlási szokásainkat is befolyásolják ezek a felületek, vállalkozóként, cégként azonban nem minden esetben a leghatékonyabb módon vagyunk rajtuk jelen. A közösségi média nagykönyve éppen ezért esettanulmányokon és feladatokon keresztül bevezet a közösségi média minden aktuális kérdéskörébe, az oldalak kiválasztásától a trollok kezelésén át a nyereményjátékokig. A szerző, Klausz Melinda 2007 óta foglalkozik közösségi média marketinggel, 2008 óta blogol, élete első Facebook hirdetését pedig 2009-ben hozta létre. Cégét, a Klausz Social Groupot a Magyar Marketing Szövetség 2015-ben két KKV-Marketing Gyémánt díjjal is kitüntette közösségi média marketing megoldásai és eseménykommunikációja miatt.

Bruce D. Perry - Maia Szalavitz - A ​ketrecbe zárt fiú
Mit ​tanulhatunk a traumát átélt gyerekektől a veszteségről, a szeretetről és a gyógyulásról? Mi történik, ha egy kisgyereket trauma ér? Hogyan hat a bántalmazás az agyra képes-e meggyógyulni? Bruce Perry páciensei elképzelhetetlen rémségeket éltek át: népirtást, szüleik meggyilkolását, családi erőszakot, szekrényben és ketrecben, világtól elzárt szektában töltött éveket. A kiváló gyerekpszichiáter történetei azt példázzák, hogy a trauma miként hat a gyerekek agyára, hogyan befolyásolja személyiségük alakulását. Ismerteti, milyen kreatív módszerekkel képes enyhíteni a súlyosan traumatizált gyerekek fájdalmát, hogy egészséges felnőttekké válhassanak. A rendkívüli szaktudással és empátiával megírt, szívbe markoló könyv drámai erővel figyelmeztet arra, hogy csak akkor remélhetjük a gyógyulást, csak akkor tudunk segíteni a traumák leküzdésében, a továbblépésben, ha minél jobban megismerjük az agy működését. Dr. Bruce D. Perry a Child Trauma Academy tudományos főmunkatársa. Dolgozott az FBI tanácsadójaként, a Texasi Gyermekkórház Pszichiátriai Osztályának osztályvezető főorvosaként és a houstoni Baylor Orvosi Egyetem Pszichiátriai Tanszékének kutatási igazgatóhelyetteseként. Maia Szalavitz tudományos és egészségügyi kérdésekkel foglalkozó díjnyertes amerikai újságíró.

Kollekciók