Ajax-loader

'ősember' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jean M. Auel - A ​Barlangi Medve népe
Valamikor ​az emberiség hajnalán egy aprócska kislány és egy kicsiny törzs küzd az életben maradásért. Útjaik összetalálkoznak, sorsuk összefonódik, jóllehet a szőke, sudár termetű, nyúlánk Ayla minden tekintetben elüt a Barlangi Medve népének görbe lábú, kiugró homlokereszű, szőrös testű tagjaitól... Egy távoli elődünk és letűnt Neander-völgyi rokonaink mindennapi élete elevenedik meg ebben a nem mindennapi történetben, mely - csakúgy, mint valamennyi ember története az azóta eltelt 30 ezer évben - a szeretet és a gyűlölet, az egymásrautaltság és a széthúzás a boldogság és a tragédia, a múlt és a jövendő folyamatosságának és összeütközésének hőskölteménye. Mindenekelőtt pedig Ayláé, aki akaratával, kitartásával, ügyességével minden különbözősége ellenére is elfogadtatja magát a törzzsel, miközben érzékeny, okos, önálló,a saját útját járó nővé cseperedik.

Josef Wolf - Az ​őskori ember
Az ​ember őstörténetéről számos könyvet olvashattunk már. Ismerjük e fejlődés fontosabb lépcsőfokait, a csontmaradványok és eszközök meghatározó lelőhelyeit. Van fogalmunk távolabbi és közelebbi elődeink életéről, küzdelmes munkájáról, sőt a szokásaikat eláruló leletek és művészi jellegű alkotások nyomán betekinthettünk gondolat- és érzésvilágukba is. Miben nyújt hát újat ez a könyv? Mindenekelőtt a "hogyan történt" elképzelésében. Az ismeretterjesztő művekben a szakemberek koponyákról és más csontokról, eszközökről készült szakrajzokat és fényképeket közlik, amelyek bizonyítják ugyan a leírtakat, de kevés támpontot adnak az olvasónak ahhoz, hogy mozgásuk, tevékenységük közben is elképzelje az emberősöket. Ez a könyv szakmailag pontos, ugyanakkor művészi értékű képeivel éppen abban segít, hogy elképzelhessük magunkat távoli őseink helyébe, s így emberközelségbe kerüljünk velük és jobban megértsük őket. Másrészt hiába írja le a kutató, hogy miben különbözött az egyik típusú emberős a másiktól, vagy az előember az ősembertől, a nem szakember nehezen vagy egyáltalán nem tudja felépíteni képzeletében a különböző bélyegekből a teljes embert vagy más élőlényt. A művész segít élménnyé alakítani az ismereteket. Zdenck Burian páratlan művészete nem ismeretlen az olvasó számára. 1976-bn és 1980-ban adtuk ki e könyv "elődjét" (Élet az ember előtt), amelyben a művész - bár vázlatos léptékben - az élővilág fejlődéstörténetét segíti szinte tapinthatóan elképzeltetni. Emberelődeink és őseink élete azonban közelebbről érint bennünket, hiszen bármennyire is különbözött a miénktől, magunkban hordozzuk annak hatásait.

Jack London - Ádám ​előtt
Jack ​London „Ádám előtt" című könyvterjedelmű elbeszélése talán a legkülönösebb műve, az emberré válás korában játszódik, amikor egy emberszabású majomtörzs éppen majomemberré, vagyis a legősibb ősemberré válik. A kutyák, farkasok és egyéb állatok természetének alapos ismerője szemléletes képzelettel ábrázolja azt az átmeneti lényt, amely ugyan még állat, de már kezd emberré válni. Európában már divatos olvasmány volt, amikor Amerikában még tiltották az iskolákban. Talán már ekkor érlelődött benne a terv, hogy ha megírta a mérhetetlen múltat, megírja a csak képzelettel megközelíthető jövőt is. De csak több év és több tapasztalat múltán került sor a jövendő küzdelmeit ábrázoló „Vaspata" című félelmetes utópiára, a végső harcra elnyomók és elnyomottak között.

John Darnton - Az ​élő titok
Észak-Ázsia ​hegyei között egy gerillaharcos eltűnik, egy diáklányt meggyilkolnak és a Harvard Egyetem kiváló paleontológusának is nyoma vész. Számos titokzatos jel utal arra, hogy a valaha létezett legkülönösebb expedíció körül baljós események zajlanak. Két kiváló kutató - akik egykor szerelmesek voltak egymásba, mostanra pedig versengő tudósok lettek - szegődik a titok nyomába, hogy megtalálja azt a "láncszemet", amely az emberi faj kialakulását közvetlenül megelőzte. A negyvenezer éves előember, az "élő titok" - úgy tűnik - örökre le akar számolni a világot jelenleg uraló emberiséggel. A Pulitzer-díjas újságíró John Darnton Neander-völgy című könyve az 1996-os év legsikeresebb regénye volt Amerikában, de már megjelenése előtt tizenkét ország megvette - pusztán az előzetesen közreadott rövid ismertető alapján. Izgalmas, fordulatos cselekménye, lebilincselő stílusa és meseszövése - melyben a valóság keveredik a fantasztikus elemekkel, az archeológiai kutatás izgalmas, valós kalandjai a fantázia kalandjaival - a sikerlista élére juttatta a nem mindennapi témájú kalandregényt. A Neander-völgy méltán lett a műfaj jelenleg legsikeresebb könyve.

Arthur Windelband - Emberősök, ​ősemberek
A ​majom rokonság Az emberszabású majmok és az ember testfelépítése A törzsfejlődés tényezői A főemlősök bölcsőjénél Az utolsó közös ősünk Függeszkedve mászni vagy felegyenesedve járni? Australopithecusok Előemberek Ősemberek Kőkorszaki mai emberek

Kordos László - Emberelődök
Tartalom: Az ​emberiség törzsfája I. Emberszabású ősmajmok (driopitekuszok): Proconsul III., Dryoptihecus II., Óriásmajom III., Siva III., Bodi III. Emberszerű ősmajmok (ramipitekuszok): Kenya IV., Rama IV., Rudi V. Afrikai emberszerű lények (Homo): Lucy VI., 1470 VII., Az ügyes ember VIII. Afrikai déli emberszabásúak (ausztralopitekuszok): Tanung bébi IX., Tűzhozó déli majom IX., Ples kisasszony X., Sterkfontein X. Ősemberek (paleanthropuszok): Neander-völgyi ősember XXI., Le Chapelle-i ősember XXI., Krapina XXII., Saccopastore XXII., Suba-lyuk ősember XXIII., Ngandongi ősember XXIV., Tabuni ősember XXIV., Skhuli ősember XXIV., Tesi-tasi gyermek XXV., Shanidar XXV., Rodéziai ősember XXVI., Jebel Irhoud-i ősember XXVI., Atlanthropus XXVI. Ásatag értelmes emberek (neonathropuszok): Obercasselk XXVII., Amudi ember XXVII. Értelmes emberek (Homo sapiens): Cro-Magnos-i ember XXVIII., Combe Capelle-i ember XXVIII., Grimaldi ember XXIX., Wadjaki ember XXIX., A mai értelmes ember

Szentiványi Jenő - A ​kőbaltás ember
Sok ​ezer évvel ezelőtt - amikor még hazánk területén is mamutok éltek, és barlangi medve vívta rettentő harcát a kardfogú tigrissel - kicsiny emberhorda vándorolt végig a Tisza menti mocsárvilágon a Kárpátok vidékétől a Mátra aljáig. Közülük kerülnek ki regényünk magányos, vad hősei, akik az emberi fejlődés alsó fokán, kezdetleges kőfegyverekkel és szerszámokkal próbálnak úrrá lenni a természeten. Örökös életveszedelemben, lélegzetelállító kalandok közepette élnek, és csak tettrekészségük és ötletességük menti meg őket a pusztulástól. Róluk szól, hajdani őseinkről Szentiványi Jenőnek ez a mindvégig izgalmas és érdekfeszítő regénye.

Jack London - H. G. Wells - Ádám ​előtt / Kőkori történet
Ug-lomi ​történetében Wells kamatoztatta természettudományos képzettségét, sok geológiai és őslénytani ismeretet nyújt. A történet az őskőkor első szakaszában játszódik, a neander-völgyi emberkultúrában, de a felvázolt földrajzi, éghajlati és élettani viszonyok alapján mindenképp az író által jelzett időpontnál korábban, az utolsó jégkorszak előtt, tehát 70-100 ezer éve. De nem is a tudományos pontosság és a hitelesség a lényeges, hanem az írói képzelet remeklése. Egyetlen figurába sűrítve - mégis valószerű és meggyőző ábrázolásban látjuk itt azt a fejlődést, amelyet talán csak nemzedékek százain át tett meg az őskőkor embere. Ug-lomi a maga találékonyságával, nyughatatlan kíváncsiságával, képzelőerejével és bátorságával az örök emberi értékek hordozója, és a gyengéd, ugyancsak bátor és önfeláldozó Eudena méltó párja.

V. Mazák - Z. Burian - Az ​ősember és elődei
Már ​az első Neander-völgyi ősember csontmaradványainak 1856-ban történt felfedezése óta a szakemberek és a laikusok érdeklődésének középpontjában is az a kérdés áll: hogyan is néztek ki valójában a mai ember elődei? A mind gazdagabb fosszilis leletek felfedezése és gondos rendszerezése után a kutatók meglepően új ismereteket szereztek az ember kialakulásáról. Ebben a könyvben a modern ember fejlődésvonalát követhetjük nyomon, egész a Homo sapiens sapiensig. Részletes leírását olvashatjuk az egymást követő Primates formáknak, kiegészítve azt a kicsiny, mókushoz hasonló ősi alakokkal, az anthropoid majmokon keresztül az emberszabásúakig. A 64 színes táblakép segítségével - amelyek Z. Burian neves festőművész alkotásai - rekonstruálhatjuk az ősök feltételezett külső megjelenését, életét a letűnt időkben, s képet alkothatunk kulturális fejlődésükről is.

Josef Augusta - Az ​ősember tábortüzeinél
Az ​ember származásának és fejlődésének problémaköre méltán tarthat számot mindnyájunk érdeklődésére. Az új leletek és a tudományos kutatások sokasodó eredményei szüntelenül gazdagítják ilyen irányú ismereteinket, s egyre meggyőzőbben bizonyítják, hogy az ember nem a teremtésnek köszönheti létét, hanem kizárólag annak a fejlődési folyamatnak a betetőzése, amely valamikor az ősidőkben, a majomember korában lépett önálló útjára. Josef Augusta, az őslénytan ismert tudósa és alapos ismerője, aki több könyvet írt már ezekről a kérdésekről mindenki számára hozzáférhető és egyben tanulságos formában, ezúttal a magyar olvasóközönségnek is bemutatkozik. A magyar kiadás részére hat eredeti művéből válogatta össze elbeszéléseinek legjavát, s ezt az értékes elbeszélését két új elbeszéléssel is kiegészítette.

Az_els%c5%91_emberek
Az ​első emberek Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Az ​első emberek
Szemtanú-sorozat ​6. kötet A történet nagyon régen kezdõdött: mintegy tízmillió évvel ezelõtt Afrikában változni kezdett az éghajlat, és az egykori emberszabásúaknak alkalmazkodniuk kellett az új körülményekhez. A Hominidák családja több millió év alatt alakult ki, majomszerű õseiktõl a felegyenesedett járás különböztette meg õket. A kötet ezektõl az idõktõl kezdve kíséri végig az emberi faj fejlõdését egészen az elsõ civilizációk megjelenéséig. Bemutatja, hogyan éltek, mit ettek õseink, hogyan alakult ki a földmûvelés és az állattenyésztés, hogyan ismerték meg a fémeket. A könyvbõl azt is megtudhatjuk, hogyan ruházkodtak, milyen volt társadalmuk, milyen lehetett az elsõ emberek világa.

Gábori Miklós - Az ​ősember útjain
A ​régész szerző az ősember-kutatás Európahírű tudósa. Nem ez az első ismeretterjesztő útleírása. Kutatóútjai során sok országot bejárt, tanulmányozva ősi elődeink régészeti hagyatékát, kultúráját és a különböző ősember-kultúrák elterjedését, vándorlását. Kutatóútjai alkalmával nemcsak az ősi, de a mai ember élete is élénken érdekelte. Színes leírásaiból megismerhetjük Kelet-, Nyugat- és Dél-Európa sok országának mindennapjait szokásait is. Az ősember kutatói szerte a világon barátokként fogadják egymást, körülvezetik hazájukban, szinte kézről kézre adják - ennek is köszönhető, hogy a szerző - és ugyancsak régész felesége - többet láthatott az idegen országokban, mintha csupán szorosan vett szakmai utazásokat tett volna. A szaktudós gondoságához ritka leíró képesség járul Gábori miklósnál. színes, eleven képet kapunk tőle Ausztria, Az NSZK, a Szovjetunió, Anglia és Olaszország néhány tájáról és népéről. Közben megismerkedhetünk a régészet műhelytitkaival, kutatási módszereivel, az ősember korának, életterének, kultúrájának sok érdekességével, és nem utolsósorban a régész szép, de nehéz, klandokban bővelkedő munkájával. A régészeti útleírást a szerző fényképfelvételei kísérik.

Rainer Köthe - Az ​ősember
Az ​emberiség keletkezésének és fejlődésének történetével ismerkedhetünk meg. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint : Hogyan lehet megállapítani egy lelet korát? Miért hasonlítanak a majmok annyira az emberre? Milyenek voltak és hogyan éltek a neandervölgyi emberek? A kötet azonban azt is sejteti, hogy a " földanya " ölében még számos izgalmas lelet vár felfedezésre.

Gábori Miklós - Ősemberek, ​ásatások
Csaknem ​tizennyolcezer éves vadásztanyát ásatnak a régészek, az ősember első földbe vájt putriját tárják fel a Balaton partján. Milyen eredményeket mondhat magáénak az ősrégészet, milyen módon hozzák napvilágra a kőkorszaki kultúrákat, erről ad igen érdekes, átfogó képet a szerző, az ősrégészet egyik hazai szaktekintélye. A kötetet rajzok és az új kőkorszaki ember művészetéről tanúskodó fényképek illusztrálják.

Gáboriné Csánk Vera - Az ​ősember Magyarországon
Hogyan ​lett az ősember kis népcsoportjaiból fejlett vadásztársadalom? Milyen környezetben, hogyan éltek, vadásztak, miként laktak legrégibb elődeink? Milyen leleteket hagytak maguk után, amelyekből most a késői utódok is megértik őket? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a könyvből úgy, mintha magunk tennénk látogatást az egykori ősembernél: Vértesszőlősön, az Istállóskői-barlangban, a Szeletában vagy a Duna-kanyar vadásztáboraiban. Ez az első régészeti könyv, amely a magyarországi ősemberkutatás eredményeit a tudomány mai szintjén közérthetően bemutatja. A szerző saját kutatási gyakorlatának eseményeit és eredményeit is ismerteti tudományos szakszerűséggel és ugyanakkor színes, a közvetlen átélés élményét nyújtó stílusban.

Nemere István - Ősember, ​szupersztár!
Mi ​történt az őskorban, miből mivé és főleg: hogyan fejlődött az ember nevű élőlény? E témáról különféle, egymásnak alaposan ellentmondó elméletek vannak forgalomban. Az az igazság, hogy a tudománynak még azt sem sikerült teljes bizonysággal megállapítania, miként született az élet a Földön? Mit tudhatunk hát arról, hogyan lett emberré az ember? E kötet témája nem más, mint az emberiség őseivel kapcsolatos nyugtalanító jelenségek összevetése, felsorolása, néhánynak elemzése, de mindenekelőtt az, hogy minél több érdekes elgondolást ismertessen Veled, Kedves Olvasó. Nem titkolt célunk, hogy ezen elméletek összefoglalásával Benned is nyugtalanságot ébresszünk. Rengeteg homályos pont van előtörténetünkben, és főleg: nem minden van úgy, ahogyan azt a tankönyvekben tanították eddig és tanítják ma is. A modern, nyitott gondolkodású embereknek meg kell ismerkedniük ezekkel a dolgokkal is. Csak így lehet tárgyilagos és mind teljesebb a világról alkotott képünk.

Veress Ferenc - Harc ​a barlangi medvével
Az ​őslegény bogyót szed kedvesének, az ősasszony dallal ringatja gyermekét, miközben a vadászok a barlangi medvével küzdenek és egy meghajlított rugalmas faágból íjjat álmodik az ősfeltaláló. A ősember hovatovább már jó ismerősünk. Megmértük magasságát, feltételezett súlyát, erejét, koponyájának - értelmi képességeire utaló - űrtartalmát. Viszonylag pontosan elképzelhettük arcvonásait. Lakhelye, edényei, szerszámai, sőt faragott, festett állati vagy emberalakjai sokat elmondtak nekünk mindennapi életéről. Veress Ferenc könyvében ezt az ősi világot igyekszik a költészet és a tudomány tükrében egyszerre megeleveníteni. Ebben a szándékában segítik Zórád Erő kitűnő, legparányibb részletekben is valósághű rajzai.

Josef Kleibl - Ádám ​nyomában
Az ​út, amely tizenötmillió évig tartott

Ezio Savino - Egyszer ​volt az ember 3.
Szeretnéd ​megtekinteni a csodálatos festményeket, amelyekkel az ősember barlangjai falát díszítette, és követni őt kalandos útja során? Fedezd fel te is a történelem káprázatos világát!

Werner Mohrig - Wie ​kam der Mensch zur Familie?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean M. Auel - The ​Clan of the Cave Bear
The ​story of Ayla begins when, as a five-year-old orphan, she is adopted by the Clan, a group of Neanderthals. Initially, she inspires surprise, then wariness and finally acceptance by the Clan. She is cared for by its medicine woman, Iza, and its wise holy man, Creb. But she makes an implacable enemy of the group's future leader, Broud. He will do all he can to destroy her - but Ayla is a survivor. Jean Auel's imaginative reconstruction of pre-historic life, rich in detail of language, culture, myth and ritual, has become a set text in schools and colleges around the world.

Tóth Dóra - Ősemberek
A ​könyv az első főemlősök megjelenésétől a modern ember kialakulásáig, lépésről lépésre mutatja be az emberré válás történetét. A színes illusztrációk betekintést nyújtanak őskori elődeink küzdelmes mindennapjaiba. Mivel az ember kialakulásának egyes fejezeteit még ma is homály fedi, ezért a régészeti leletekre és a tudósok elméleteire támaszkodva mutatjuk be az ősemberek izgalmas életét. Kik voltak az ember ősei? Hol találták meg a nyomaikat? Kik használták először a tüzet? Hogyan ejtették el a hatalmas mamutot? Ezekre, és más érdekes kérdésekre is választ kap az őstörténet iránt érdeklődő olvasó.

Covers_232700
Ősemberek ​kora Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Ősemberek ​kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az_elso_emberek_koronczai-fekete_viktoria
Az ​első emberek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​első emberek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Gyula - Az ​ősemberek völgye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_260054
Early ​Humans Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Early ​Humans
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean M. Auel - Le ​clan de l'ours des cavernes
Il ​y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est peu à peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménage des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie. En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de cinq ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent l'étonnement et l'inquiétude.

Juan Luis Arsuaga - Ignacio Martínez - La ​especie elegida
¿Es ​el hombre «la especie elegida», la consecuencia necesaria de la larga marcha de la evolución? ¿Es, por el contrario, un accidente, el resultado de una de tantas opciones posibles en la historia de la vida? ¿Qué fue antes, un ser bípedo o un ser inteligente? ¿Desde cuándo hablan los seres humanos? ¿Eran monógamos nuestros antepasados, cómo vivían, de qué se alimentaban? Este libro ha sido concebido para dar respuestas a estas y a muchas otras preguntas acerca de nuestros orígenes. Con el rigor científico que se espera de investigadores de primera fila mundial, Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez nos ofrecen en La especie elegida la mejor y más documentada síntesis acerca del enigma del hombre.

László Gyula - Az ​ősember művészete
A ​könyv szerzője, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen a régészeti tanszék vezetője, festőnek indult. Ez a kettős adottság tette lehetővé, hogy a művészet keletkezésének kérdéseiben az eddigieknél életszerűbben s talán szakszerűbben írhasson. Könyvében túllépi a szenvtelen értékelő hangot és elejétől végéig úgy érezzük, hogy személyes ügyünk az, hogy a művészet keletkezésének rejtélyébe behatolhassunk. Mintegy magunk előtt látjuk a barlangok sötét mélyébe merészkedő művészt, amint fáklyájának fel-fellobbanó lángjánál szűk sziklafolyosókon kúszik a föld belsejében lévő nagy termek felé, hogy ott állatokat varázsoljon a falra. Látjuk azt is, hogy ez a páratlan szépségű művészet nem az ösztön szeszélyéből keletkezett, hanem művészeit éppen olyan keméyn fegyelemmel képezték, akárcsak mai utódaikat. Ennek köszönhető , hogy szinte a pillanatfelvétel hitelességével és a vadászember szeretetével tudták megeleveníteni az őket körülvevő állatvilágot. Ezek a barlangok sok-sok évezreden keresztül a világtól elzárva őrizték a kincseiket. A könyvet olvasva szinte szemünk láttára történik meg e világszép művészet újrafelfedezése és a szerzővel együtt vetjük fel a kérdéseket: hogyan ébredt rá emberősünk, hogy rajzolni, festeni, mintázni tud, mi adta kezébe az ecsetet, miért merészkedett a barlangok veszélyes mélyébe? A sok miértre feleletet keres a szerző s részben – a kutatás alapos ismeretében – ad is. Talán a legérdekesebb mégis az utolsó fejezet, amelyben a barlangi művészet további sorsát nyomozza s eljut vele a máig, a mai emberig.

Bendefy-Benda László - Ősidők, ​ősemberek
Ez ​a munka 1931-32. telén készült és résztvett a Könyvbarátok Szövetsége által hirdetett 1932. évi országos pályázaton, ahol a bírálóbizottság a második helyre érdemesítette. Az akkori viszonyok miatt nem került kiadásra, bár a hivatalos régészeti körök erősen szorgalmazták azt. Most azzal a hivatással bocsájtjuk útjára: sorai terjesszék a magyar föld ősi múltjának ismeretét a magyar nép minél szélesebb rétegei között. A cél érdekében a Magyar Nemzeti Múzeum tudósai, nevesen Márton Lajos igazgató, Hillebrand Jenő és Tompa Ferenc egyetemi magántanár urak szívesek voltak a kéziratot áttanulmányozni, értékes észrevételeiket megtenni s az illusztratív anyag összeállításában hasznos tanácsokkal láttak el. Ábrán Zoltán festőművész úr nagyszerű készségével a munka fejléceit, iniciáléit, záródíszeit és néhány szövegközti rajzát készítette el. Ugyancsak ő tervezte a boríték, illetve a fedőlap rajzát is. Művészi munkájával szerencsésen varázsolja elénk az ősi élet apró mozzanatait. F. Biczó Ilona művésznő kitűnően sikerült rajzát, a Természettudományi Társulat és a Singer és Wolfner cég néhány klisét volt szíves önzetlenül rendelkezésünkre bocsájtani. Valamennyiök szívességéért hálás, magyaros köszönetét fejezi ki mind az Országos Bizottság, mind a Szerző.

Robin McKie - Emberré ​válás
Miért ​jöttek le őseink a fáról, és emelkedtek két lábra? Milyenek lehettek ezek a korai emberfélék? Vajon tudtak beszélni? Vadásztak, vagy többnyire prédák voltak? Kötetünk az emberszabású majmok emberré válásának ötmillió éves históriáját meséli el. E lebilincselően érdekes történetet fosszilis leletek, kőkorszaki barlangfestmények, ősi kőeszközök és elődeink örökítőanyagának darabkái mesélik el nekünk. Robin McKie, a The Observer című lap tudományos szerkesztője rendkívül olvasmányosan, közérthetően tárja elénk, hogy e felfedezéseknek köszönhetően miként nyertünk bepillantást elődeink életébe. Olyan tudományos detektívtörténetet tart a kezében az olvasó, amelyből kiderül, hogyan vált egyetlen főemlős faj, a Homo sapiens a világ urává. Az emberelődök és élőhelyük rekonstrukciója mellett a kövületekről és felfedezőikről készült fényképek, illetve a legfontosabb lelőhelyeket ábrázoló térképek teszik még élvezetesebbé a könyvet, amely az Ape man (Emberré válás) című televíziós sorozat kísérő köteteként látott napvilágot.

Kollekciók