Ajax-loader

'adventista' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


E. G. White - Apostolok ​története
Az ​Apostolok története igazi bepillantást tartalmaz mindennapi életükről, hitbeli küzdelmeikről s leírt tanácsaikról egyaránt, valamint teljes Krisztus iránti odaadásukról egészen a mártírhalálig. Pál, Néró előtt- micsoda ellentét! A gőgös uralkodó - előtte pedig: Isten gyermeke, aki hitéért felel. Néró a világi hatalom, tekintély és gazdagság csúcspontját érte el, de egyszersmind a bűn és gonoszság mélységét. ...Az agg fogoly, pénztelenül, barátok, tanácsadók nélkül állt ott Néró előtt ... Ő (Néró) sem hallotta még úgy az igazságot, mint ez alkalommal... Akkortájt Rómában borzalmas tűzvész ütött ki, mely majdnem a fél várost elpusztította. Az a hír járta, hogy Néró a gyújtogatással a keresztényeket vádolta meg. Fondorlata eredményes volt: Krisztus követőinek ezreit - férfiakat, nőket és gyermekeket - gyilkoltak le a legborzalmasabb módon... Isten gondviselése volt, hogy Péter apostol Rómában fejezhette be lelkipásztori szolgálatát: Néró császár elrendelte bebörtönzését, Pál utolsó fogsága idején. Így tehát a küzdelemben megőszült két apostolnak, kiket eltérő működési körük hosszú éveken át elválasztott egymástól, most együtt kellett bizonyságot tenni Krisztusról, a világ fővárosában... Ezután nemsokára Néró határozott: Pált vértanúhalálra ítélte. Mivel római pogárt kínpadra nem vonhattak, az ítélet: fejvételre szólt... Mártírhalálának szemtanúi számára - akik látták készségét, amellyel gyilkosainak megbocsátott, a Krisztusba vetett rendíthetetlen bizalmát - Pál az "élet illata" volt. Péter, aki a rómaiak szemében zsidó és jövevény volt, megkorbácsolásra és keresztre feszítésre ítélték.. Hóhéraitól mint utolsó kegyet, azt kérte, hogy fejjel lefelé szegezzék keresztre, és ezt a kérelmét teljesítették is. Miért? Az az érzése volt, hogy reá nézve, aki Urát megtagadta, túl nagy megtiszteltetés olyan halállal kiszenvedni, mint ahogy Ura meghalt... Így halt meg Péter, a nagy apostol. János magas kort ért meg...Őt is megidézték Rómába, hogy ott hitéért felelősségre vonják... világosan és meggyőzően védekezett... minél meggyőzőbb volt bizonyságtétele, annál jobban izzott ellenfelei gyűlölete. Dimitián császárt dühroham fogta el... Forró olajjal telt üstbe dobták: Az Úr azonban megőrizte életét. Nemsokára a szászár parancsára Patmos szigetére száműzték... "Haszontalan anyagra a Mester nem áldoz gondos, alapos munkát. Csak az értékes köveket csiszolja fényesre..." Azért vagyunk e világon, hogy fölvegyük az önmegtagadás keresztjét. Mikor hátunkra emeljük a keresztet, észrevesszük majd, hogy az is emel minket. Péter és az apostolok értékes kövekként éltek Isten kezében, kövessük mi is a példájukat.

Ellen G. White - Gondolatok ​a Jelenések könyvéről
Nagy ​örömmel adjuk ki ezt a könyvet. A Prófétaság Lelkéből összegyűjtött idézeteket tartalmaz a Jelenések könyvéről. A kinyilatkoztatások sorrendjét a saját megértésünk szerint állítottuk fel. A könyv nem kommentár. Úgy próbáltuk meg a témákat bemutatni, ahogyan mi látjuk azokat nagy fontosságukban. Nem annyira történelemről van itt szó, hanem inkább beteljesedett próféciákról, az előttünk álló válságról. Különleges figyelmet szenteltünk a Jelenések könyve 13. és 14. fejezetének. Azok a különböző témák, amelyek a ezekről a fejezetekről szólnak, külön vannak megjelölve. A kronológiáról sem feledkeztünk meg, amely a történelem gerince. Isten áldja meg ezt a könyvet. Szóljon e könyv mindazokhoz, akik hitének az tárgyát az igazság képezi, és akik Krisztus jellemét igazsággal teljesnek látják - az igazság teljes rendszerének - és kegyelemmel teljesnek, egy olyan tervnek, amely az ember megmentésére készült. Meg szeretnénk jegyezni, hogy minden olyan szövegrész amely az idézetek előtt található és vastag betűkkel van szedve, a mi saját megjegyzésünk, nem kell őket irányadóknak tekinteni. Kedves olvasó, Isten áldjon meg téged az Ö igazságának tanulmányozása közben és töltsön be az Ő üzenetével.

Mihalec Gábor - Ketten ​együtt, magabiztosan
A ​népszerű Gyűrű-kúra című könyv családterapeuta szerzője ezúttal a magabiztos viselkedés elsajátításának eszköztárába vezeti be az olvasót, különös figyelmet szentelve a párkapcsolati kommunikációs helyzeteknek. A szakember óriási elméleti anyagból merít, ám nem elégszik meg ennyivel: az egyes fejezetek végén feladatok sora segít átültetni az olvasottakat a gyakorlatba, hogy minél rutinosabban, eredményesebben kezelhessük a mindennapokban felmerülő konfliktusokat. "Hogyan lehetünk vájt fülűek a meghallgatásban, ügyesek a beszélgetésben, hitelesek a meggyőzésben, tisztaelvűek az érvelésben, szeretetet üzenők a vita feszültségei közepette is? Erre tanít ez a könyv. Aki veszi a fáradságot, és végigcsinálja az ajánlott gyakorlatokat a párjával, az kifinomult érzékenységgel és praktikus ügyességgel tudja kezelni a kritikus helyzeteket, konfliktusokat, mondhatni: a kommunikáció zsonglőrjévé válhat. Ezt a könyvet lehet olvasgatni, elolvasni, de lehet élvezni is, befogadni, meríteni belőle minden elakadt kapcsolati helyzetünkben, egyszóval: használni. Szíves figyelmükbe ajánlva azt kívánom, hogy leljenek benne sok örömet, szerezzenek belőle életvezetési bölcsességet, hogy hétköznapjaikban több lehessen a megértés, a béke és a szeretet." Prof. Dr. Bagdy Emőke

Ellen G. White - A ​nagy küzdelem
A ​nagy küzdelem nem más, mint Krisztus és Sátán harca. Senki sem lehet közömbös ebben a küzdelemben, hiszen minden nap, az életnek szinte minden helyzetében döntenünk kell Krisztus és Sátán - a nagy küzdelem két fõvezére között. A könyv Kr. u. 70-tôl, Jeruzsálem pusztulásától egészen Jézus második eljöveteléig mutatja be az eseményeket. Eddig mintegy 35 nyelven, több, mint 10 millió példányban jelent meg.

John T. Baldwin - L. James Gibson - Jerry D. Thomas - A ​képzeleten túl
Véletlenül ​vagyunk itt ezen a bolygón? Egyszer magától, a ködös múltban elindult valami, ami vaktában itt ezt, ott amazt maga után hagyott? Így mi is csak magunkra számíthatunk, és ki vagyunk téve a teljesen fel sem térképezett „természeti erőknek”? Vagy volt egy hatalom, amely ugyan elindította létezésünket, de valahogyan mégis magunkra maradtunk a hatalmas világnak ebben a távoli zugában? Ez a kis kötet merőben más képet tár elénk.

E. G. White - Világválság ​és döntés
Miért ​engedte meg Isten a bűnt? Mik Sátán cselvetései? Mi volt az első csalás? Ezekre és még más, nagyon fontos kérdésekre ad választ a könyv. Az olvasónak mégis teljes reménységet nyújt, mert a szerző erről is beszámol.

Ellen G. White - A ​legjobb út
1892 ​óta 135 nyelven, magyarul több, mint 200.000 példányban jelent meg. Kihagyhatatlan mű! "A természet és a kinyilatkoztatás egyaránt bizonyságot tesz Isten szeretetéről. Mennyei Atyánk kútforrása az életnek, a bölcsességnek és az örömnek. Tekintsünk csak a természet csodálatos és fenséges műveire; gondoljunk arra, mily nagyszerűen alkalmazkodnak nemcsak az ember, hanem minden élőlény szükségleteihez! A napfény és az eső, mely felüdíti és megtermékenyíti a földet, a hegyek, a völgyek és a tengerek, mind az Alkotó szeretetéről beszélnek. Isten az, aki teremtményeinek kielégíti mindennapi szükségleteit! A zsoltáríró csodálatosan fejezi ki ezt a gondolatot a következő szavakkal: »Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen« (Zsolt 145:15-16)."

E. G. White - A ​lelki nyugalom forrása
A ​mai rohanó világ forgatagában szükségünk van egy kis megnyugvásra a munkahelyen és a családon belül előforduló nehézségek, csalódások közepette. Ez a könnyen érthető, olvasmányos könyv már több mint 100 nyelven megjelent. Hosszútávú megoldásokkal próbál szolgálni a mindennapos nehézségek leküzdésére. Mi is fedezzük fel, amit már emberek milliói felfedeztek szerte a világon: "A lelki nyugalom forrása" mindenki számára segítséget nyújthat az élet viszontagságaiban

Ellen G. White - Jézus ​élete
E ​könyv írója a legolvasottabb keresztény írók egyike ; nem ismeretlen hazánkban sem. Sok könyvét lefordították nyelvünkre. Ellen Gould White 1827. november 26-án Gorhamban született, és 1915. július 16-án St. Helenaban halt meg. 1891-1900-ig Ausztráliában tartózkodott, itt írta meg súlyos betegen a "The Desires of Ages" ( A korszakok vágya) című könyvét Jézus életéről. E. G. White mindig a legnagyobb gonddal írt, de egyik könyve sem foglalkoztatta ennyire mélyen, mint ez a könyv. Vívódását egy 1892-ben írt levelében így fogalmazta meg: " Ó milyen képtelen és ügyetlen vagyok arra, hogy kifejezzem, ami lelkemben ég Krisztus missziójáról. Alig mertem elkezdeni a munkát... Mit mondjak és miről hallgassak? Éjszakákon át éberen fekszem és könyörgök az Úrhoz a Szentlélek maradandó jelenlétéért...Reszketek a félelemtől, nehogy elsekélyesítsem hétköznapi szavakkal a nagyszerű megváltási tervet. Félelemmel és tisztelettel hajtom meg magam lélekben Isten előtt és mondom : Ki alkalmas ezekre a dolgokra? " Szavai arról az alázatról tanúskodnak, ahogy a "témá"-hoz nyúlt. Jézus Krisztussal, szeretett Megváltójával személyes kapcsolata volt,ez tette alkalmas eszközzé. Könyve 1989-ban jelent meg. E. G. White írásai végigkalauzolnak bennünket a Szentíráson. Életművének foglalatát az az öt könyvből álló "Conflict of the Ages" (Korszakok küzdelme) című mintegy 4000 oldalas könyvsorozat adja, amely a megváltás tervét kíséri végig a teremtéstől az újjáteremtésig. Ezek a könyvek magyar nyelven is megjelentek a korábbi években. A "Pátriárkák és próféták" és a "Próféták és királyok" című könyvek az üdvösségtörténet ószövetségi eseményeinek titkait tárják fel az olvasók előtt. A sorozat harmadik könyve Jézus Krisztus életéről szól, mely a "White Alapítványok Bizottsága" által jóváhagyott, rövidített formában először 1942-ben, majd másodszor 176-ban "A világ reménye" címmel jelent meg. Most ezt a könyvet teljes terjedelemben adjuk ki. Jézus élettörténete egyedülálló ; emberi sorsokhoz nem hasonlítható. Ő azért jött a földre, hogy szolgáljon teremtményeinek. Benne az önzetlen barátot, a megértős segítőt, a legnagyobb orvost és tanítót ismerhetjük meg, aki problémáinkra az egyedüli megoldást hozza. A "Korszakok küzdelme" sorozat negyedik kötete "Az apostolok története" az ősegyház kezdeti szakaszát mutatja be. "A nagy küzdelem" című könyv pedig Jeruzsálem pusztulásától a mennyei Jeruzsálem megalapításáig követi végig a kereszténység közel két évezredes történetét. E könyveken túl ajánjuk még olvasóinknak E. G. White : "Krisztus példázatai", "Gondolatok a Hegyibeszédről", és a "Jézushoz vezető út" című könyveit.

Mihalec Gábor - Megcsalás ​nélkül
A ​megcsalásról már magyar nyelven is sok kitűnő könyv kapható, ám azok elsősorban a bekövetkezett esemény feldolgozásával, az abból való kilábalással foglalkoznak. Ez a kötet megelőzési céllal közelít a témához. Azoknak szól, akik készek tudatosan tenni azért, hogy jól működő kapcsolatukba hosszú távon se léphessen be külső szereplő, valamint azoknak, akiknek még nincs párjuk, de ha lesz, hűségben szeretnének élni vele. Meggyőződésem (és ezt a kutatások is alátámasztják), hogy a kölcsönös hűségre és elégedettségre épülő kapcsolat nem a szerencsének köszönhető, hanem olyasmi, amiért mi magunk tehetünk. Hogy pontosan mit, azt mutatom be ebben a könyvben. A terület legkiválóbb kutatóinak eredményeit és saját terápiás tapasztalataimat felhasználva tekintem át, hogyan védhetjük kapcsolatunk határait, építhetjük fel és óvhatjuk meg a bizalom légkörét, miként dolgozhatjuk fel azokat a múltbeli sérüléseket, amelyek távolságot teremtenek közöttünk, és alkalmat adhatnak arra, hogy közénk álljon egy harmadik. Bőségesen foglalkozom a szex és a kommunikáció szerepével a megcsalásban és a megcsalás megelőzésében is. Igyekszem minél több eszközt adni az olvasó kezébe, hogy ami jó, az még jobb legyen, s hosszú távon is az maradhasson.

Dr. George Javor - Szemtől ​szemben a rákkal
Minden ​betegség kellemetlen, egyszersmind hívatlan figyelmeztető jel gyarlóságunkra. Ám egyiknek sincs olyan pusztító pszichológiai hatása, mint a ráknak. A tipikus reakció rendszerint a hitetlenség: "Velem ez nem történhet meg!" Abban a pillanatban már igencsak gondolunk a halálra. Értékeink gyorsan és gyökeresen megváltoznak: az idő értéke hatalmasat ugrik, míg minden tárgy vagy anyagi "dolog" értéke zuhanni kezd a szemünkben. Az amerikai ABC televíziós társaság egy 1976-os felmérése szerint a kaliforniaiak azt állították, hogy jobban félnek a ráktól, mint attól, hogy bűncselekmények áldozatai lesznek, sőt még az atomháború veszélyeit is a rák mögé helyezték. A rák diagnózisa egy külsőleg tökéletesen egészséges emberből egyetlen perc leforgása alatt súlyos beteget csinál. Éppen ezért mindenkiből aggodalmat, dühöt és bánatot vált ki. Dr. George Javor Budapesten született, és második gimnazista koráig Magyarországon, szülővárosában folytatta tanulmányait. 1956-ban került az Egyesült államokba, ahol a New York-i Braun Egyetemen szerzett biokémiai doktorátust kitüntetéssel. Hosszabb ideig az Andrews University-n tanított. Innen került 1980-ban a Lorna Linda University-re, melyet H.N.Adventista Egyház tart fenn, és ahol Javor doktor jelenleg is tanít. Számos tudományos publikáció és csaknem két évtizedes oktatói, kutatói munka tette alkalmassá ennek a népszerű, adatgazdag, de mégis olvasmányos könyvnek a megírására. Mivel Jávor György a tudományos kérdések mellett hitbeli, etikai tárgyú gondolatait is megosztja az olvasóval, talán arról sem árt tudni, hogy a H.N. Adventista Egyház tagja ennek a könyvnek a szerzője.

E. G. White - Krisztus ​példázatai
Jézus ​ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalásai a példázatok. Jézus nem elvont elméleteket, tanokat akart közölni általuk az emberekkel, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, melyek által elmondhatta nekünk, hogy Isten a mindennapi élet apró dolgaiban is elrejtette a megváltás titkait. Ellen G. White e kötetében segíteni akar nekünk abban, hogy e példázatok üzenetének mélyére hatolhassunk. A szerző téma szerint csoportosította a példázatokat, s feltárta azok tanulságait.

Nyisztor Zoltán - Baptisták ​és adventisták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - Próféták ​és királyok
Ebben ​a könyvben Izrael népének történetét nyilatkoztatja ki Isten. Megtapasztalhatjuk az Úr jellemének sokoldalúságát, végtelen könyörületességét, tökéletes igazságosságát, határtalan bölcsességét, mérhetetlen hatalmát és örökkévaló szeretetét. Itt nem történelemrõl, tanulságos régi esetek sorsáról van szó csupán,hanem az üdvösség történetérõl. Ez a könyv Izrael történetének legérdekesebb szakaszával foglalkozik. A királyság megalapításától a fogságig. Láthatjuk, hogy Isten a történelem Ura, aki nem hagyja magára a világot. Rá akar mutatni az Izrael gyõzelmeibõl, kudarcaiból, botlásaiból, megújulásából levonható erkölcsi tanulságokra, hogy gyakorlati segítséget nyújtson Isten népének a történelem sorsfordulói között a döntésre.

Erdélyi László - Mit ​mondasz magadról?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - Üzenet ​az ifjúságnak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti Jenő - Letűnt ​korok, régi titkok
A ​szerző a szavak mögött meghúzódó rejtélyeket, s azoknak a kéziratoknak a titkát kutatja, amely feljegyzésekben ránk maradt Isten szava.

Mark A. Finley - Peter N. Landless - Egészség ​és wellness
Könyvünk, ​az Egészség és wellness - titkok, melyek megváltoztatják életedet meglepően egyszerű alapelveket mutat be, melyek alkalmazása segít elkerülni az olyan krónikus betegségeket, mint a rák, cukorbetegség, szívproblémák, és az elhízás. Felfedezhetjük, hogyan gyógyítja a testet és tölti fel az elmét a helyes táplálkozás; hogyan növeli a céltudatosság az ellenálló-képességet; valamint hogyan gyógyítja szívünket a szeretet és a megbocsátás. Az Egészség és wellness a díjnyertes dokumentumfilm-rendező Martin Doblmeier figyelmét is megragadta: "Sok segíts magadon könyvvel találkozunk ma a piacon, az 'Egészség és wellness - titkok, melyek megváltoztatják életedet' mégis más: bizonyított sikerről beszél. Ezekben az éleslátó fejezetekben a bölcs választásokra és a ránk bízott javakra teszik a hangsúlyt - tesütnkre, melyben ott rejlik a lehetőség, hogy gyógyítsa magát, szellemünkre, mely hihetetlen dolgokra képes, és lelkünkre, mely Teremtőnkkel való újra-egyesülésünkre vágyik. Ez a köny nemcsak útmutatást ad egy egészségesebb, tevékenysebb életre, hanem ellát bennünket a legnagyobb ajándékkal: az utazás okával és céljával." A szerzőkről: Mar A. Finley - világszerte ismert evangélista és író Peter N. Landless - az "American Board of Medicial Specialties" által minősített kardiológus és széles körben olvasott író

E. G. White - Lépések ​Jézus felé
Szalay ​József, múlt századi jeles nagybecskereki református lelkipásztor nem tévedett, mikor ezt írta e kötetről: "ez az életkereszténység hittana". Ezt igazolták az Olvasók is, hiszen a világ egyik legnépszerűbb vallásos könyve lett, melyből felekezeti különbség nélkül merítettek erőt, akik nem csupán beszélgetni szerettek volna Jézusról, Istenről, kereszténységről, hanem el is akartak indulni azon az úton, amely egyszerre Istenhez és az emberhez vezet. Ellen G. White a hit titkát nem a vallás nagy élményeinek hegycsúcsain keresi, hanem a mindennapok tennivalói között találja meg.

Alejandro Bullón - Nincs ​lehetetlen
E ​könyvben különbözõ emberek történeteit olvashatjuk. Olyanokét, akik összeroppantak az élet körülményei hatására, majd Isten szeretete folytán mégis talpra álltak. Isten a megmentés lehetõségét látja minden ember nehéz helyzetében. Újjászületést, tartalmas új életet ajánl, lehetõséget arra, hogy az összetört élet megújuljon, a családi kapcsolat helyreálljon. Istennel nincs lehetetlen!

E. G. White - Korszakok ​nyomában
Egy ​csaknem száz esztendővel ezelőtt írt könyvet ismerhet meg a kedves Olvasó. Szerzője E. G. White, akinek műveit 127 nyelvre fordították le. Ő a negyedik azon a listán, amely a leggyakrabban fordított szerzőket tünteti fel. A szerző 1827 és 1915 között élt és munkálkodott főként Amerikában. Életében 24 kötete jelent meg nyomtatásban. Mintegy 4600 cikket készített, 200-nál több füzetet írt és ezen kívül levelei, kéziratai több ezer oldalra tehetők. Ez a mű a „Korszakok Harca” könyvsorozatnak utolsó kötete, amely 1888-ban jelent meg először, azóta több mint 45 nyelvre fordították. A könyv a keresztyénség útját követi a közel két évezredes történetén át. Azt a tragikus folyamatot, amelynek következtében az emberi közösségeket – benne az egyházak közösségét is tönkretette, megrontotta a bűn. A szerző a múlt idők nagy eseményeiből kiemeli és rögzíti azokat a fontos tényezőket és elveket, melyeknek befolyásolása van a jelen és a jövő eseményeire és kimenetelére.

Ellen G. White - A ​nagy orvos lábnyomán
A ​Szerző az egészséges életmódról szóló írásait előbb személyes tanácsok és levelek formájában írta meg, de később arra a következtetésre jutott, hogy önálló kötetben is át kell adnia ezeket a tanácsokat az olvasóknak. Így születet meg A nagy Orvos lábnyomán című könyv. Ellen G. White 1865-ben azt az üzenetet kapta Istentől, hogy hívja fel az emberek figyelmét a Szentírás azon tanításaira, amelyek kapcsolatban állnak fizaikai életünkkel: "Testünk Isten temploma - vallotta -, és meg kell változnunk gondolkodásunk megújulása által, hogy megérstük Isten jó, kedves és tökéletes akarátát."

Ellen G. White - Előtted ​az élet
Talán ​sohasem jelent meg annyi tanulmány a nevelésről, és nem volt annyi hivatásos, képzett nevelő mint korunkban, mégis egyre több a nevelés hiányában elromlott élet. E.G. White maga is nevelő volt. Nevelt egy népes családot és írásaival, példamutatásával, tanításával generációkra gyakorolt maradandó hatást. Hetven éves munkássága és írásai által tízezrek élete vett döntő fordulatot a romlottságból a társadalmak számára hasznos életre. Ez a mű nem módszertan. A nevelés elsősorban nem is módszertani kérdés. A nevelés nem a születés pillanatában kezdődik, hanem akkor, amikor két ember vállalja, hogy egy harmadiknak életet ad. Jó nevelő az, akinek nemes elvei vannak, és azokat törekszik saját életében megvalósítani. Aki nevel, önmagát plántálja át egy másik életbe. Mivel mindenki nevel, aki befolyást áraszt, ezért ennek a "tárgynak" a megtanulása az élet egyik nagy feladata. Ez a könyv ahhoz a forráshoz vezeti a nevelés magasztos feladatát vállaló olvasót, amelyből magába szívhatja azokat az elveket, amelyek segíteni fogják őt magát is abban, hogy példamutatóvá váljék.

E. G. White - Válaszd ​az életet!
Az ​élet drága kincs, Isten ajándéka. Talentum, amivel Isten bennünket megajándékozott, és éppen ezért felelősség is. A h. n. adventista egészségnevelés egyik klasszikus alkotását tartja kezében az olvasó. Segédkönyvet ahhoz, hogy az életet, ezt a ránk bízott drága kincset tudatosan őrizzük. Azok az írások, amelyeket ez a kötet tartalmaz, a múlt század második felében születtek. Először mint személyes tanácsok, levelek tanítottak vagy mint előadások intettek egészséges életmódra. E. G. White csak később rendezte kötetté. A szerző életművével, melynek nagy része magyar nyelven is olvasható, nem új vallásrendszert akart alkotni, hanem a Szentírás egyedüli tekintélyét elismerve akarta Krisztust követni, akinek uralma egész emberségünkre, testünkre és lelkünkre egyformán kiterjed.

E. G. White - Dráma ​a Golgotán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George E. Vandeman - A ​depresszió lefegyverzése
Végezzük ​megszokott dolgainkat, de a világ körülöttünk egyre sötétebbnek látszik, és minden egyes magunk elé tűzött feladat nagyon ijesztőnek, visszautasítónak tűnik. Végtelenül letörtek vagyunk, és úgy véljük, nem tudunk többé talpra állni. Sorsunkat tűrhetetlennek érezzük. Veszteségünk és csalódottságunk mind nagyobbnak látszik, a megoldásra való kilátás pedig egyre szűkebbnek. Hogy merre vezet utunk a depresszió csapdájából, nagymértékben döntéseinktől függ. Ebben kíván segíteni e könyvecske.

Kárpáti Petronella - Oltalomra ​vágyunk
Vannak ​olyan pillanatok az életünkben, amikor a gondok, a problémák terhe alatt szinte összeroskadunk, és körülöttünk minden bizonytalanná válik. Csak a félelmetesen megnőtt árnyakat látjuk, amelyek eltakarják előlünk az eget. Tapogatózva botorkálunk a sötét úton, nyomorultul tanácstalannak érezve magunkat. Segítségre, megértő szóra várva keressük a megoldást... Ha az ilyen helyzetekből kivezető utat szeretnél taláni, akkor ne a fekete árnyakra nézz, hanem mindig csak előre, a cél felé! Tekints fel az égbolt kéklő óceánjára, mert a bárányfelhős "ablakon" túl van Valaki, aki gyötrő kérdéseidre válaszolni tud, Aki segítő jobbját nyújtja feléd, Akinél mindig oltalmat találsz.

E. G. White - Gondolatok ​Krisztus hegyibeszédéről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - Jézushoz ​vezető út
Sok ​könyvet írtak már Jézus követéséről, a szeretetről, a bűnbánatról meg a hitről, de kevés olyat, mint ez a könyv. Nem stílusában van a titok, hanem mondanivalójában. Hogyan lehet örömmel és bizakodva hinni és élni? Erre a kérdésre ad választ ez a könyv. A keresztény ember cselekvő optimizmusa árad ebből a könyvből. Szinte minden lapja arról beszél, hogy milyen szép ez az Isten által teremtett világ és benne milyen szép lehet az ember békessége, élete. Feledhetetlen az első lapjain található hasonlat: a töviseket eltakarják a rózsák. Ezzel az egyszerű, de sokatmondó képpel fejezi ki a gyakorlati keresztény élet igazságát. Kereszténységünknek, szolgálatunknak nagy kísértése az, hogy csak a töviseket, az akadályokat: a közösséget és az életet megrontó bűnt látjuk. Az egyházat történelme során sokszor megkísértette a világtól való elforduló sötét látás. Ez a könyv éppen annak az örömhírnek, evangéliumnak áldott küldötte, hogy nem "siralomvölgy" az élet, hiszen jelen van benne Isten szeretete. Ez a szeretet békéltette meg Istennel az embert, ez emel fel Őhozzá minket, és ez a szeretet küldi vissza az egyházat szolgálni az életbe másokért, mindenkiért. Ez a könyv arra tanítja az Olvasót, hogy Isten irántunk Jézus Krisztusban tanúsított szeretete arra indítja a hívő embert, hogy szeresse ezt a bűne miatt múlandóságra ítélt világot, annak ezernyi szépségét, harmóniáját. Isten jóra és igazságra irányuló munkáját szeresse benne.

Bryan Ball - Még ​mindig hihetünk a Bibliának?
Sokan ​teszik fel ezt a kérdést napjainkban, Dr. Ball egy olyan utazásra hív, ahol a legerősebb bizonyítékok állnak az olvasó rendelkezésére e döntő kérdések megválaszolásához. Fontos megértenünk, hogy ez a könyv nem egy elbeszélés. Találunk benne itt– ott néhány valóságos történetet, egészében véve tényekre, érvelésekre, bizonyítékokra, példákra és összegzésekre épít. Tartalmaz történelmet, földrajzot, életrajzot és régészetet. Természetesen a Bibliából is tartalmaz anyagot.

Passi%c3%b3
elérhető
0

E. G. White - Passió
Passió ​történet az írónő tolmácsolásában.

Ellen G. White - Gondolatok ​a hegyibeszédről
Előszó: A ​Hegyibeszéd: a menny áldott üzenete az emberekhez. Isten trónjától származó beszéd. Égi fény gyanánt adta Isten az emberiségnek, hogy életének zsinórmértékéül szolgáljon, s hogy csüggedésében reménye és vigasza legyen. Hegyibeszédében azokat az igéket intézi hozzánk a lelkipásztorok Fejedelme és a tanítók Tanítója, amelyeket mennyei Atyjától hallott. Krisztus Hegyibeszéde nemcsak a hívőknek szól, hanem az egész emberi családnak. Egy pillanatra mintha elfeledte volna az Úr, hogy itt a földön, s nem mennyben van, mert a Világosság Honában szokásos szavakat használta. Ajkairól úgy ömlöttek az áldások, mint ahogyan a rég elzárt vízforrás eltör a sziklák hasadékából. Krisztus világosan rámutat azokra a jellemvonásokra, melyeket minden időben elismert és áldásával tüntetett ki. E föld hatalmaskodóitól azok felé fordul, akiket a világ fiai megvetnek. Boldogoknak nevezi mindazokat, akik elfogadják világosságát és aszerint élnek. Megmentő karjait a lelki szegények, a szelídek, az alázatosak, a gyászolók, a megvetettek és az üldözöttek felé tárja: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan... és én megnyugosztlak titeket" (Máté 11,28)

Kollekciók