Ajax-loader

'adventista' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


E. G. White - Üzenet ​az ifjúságnak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ellen G. White - Jézus ​élete
E ​könyv írója a legolvasottabb keresztény írók egyike ; nem ismeretlen hazánkban sem. Sok könyvét lefordították nyelvünkre. Ellen Gould White 1827. november 26-án Gorhamban született, és 1915. július 16-án St. Helenaban halt meg. 1891-1900-ig Ausztráliában tartózkodott, itt írta meg súlyos betegen a "The Desires of Ages" ( A korszakok vágya) című könyvét Jézus életéről. E. G. White mindig a legnagyobb gonddal írt, de egyik könyve sem foglalkoztatta ennyire mélyen, mint ez a könyv. Vívódását egy 1892-ben írt levelében így fogalmazta meg: " Ó milyen képtelen és ügyetlen vagyok arra, hogy kifejezzem, ami lelkemben ég Krisztus missziójáról. Alig mertem elkezdeni a munkát... Mit mondjak és miről hallgassak? Éjszakákon át éberen fekszem és könyörgök az Úrhoz a Szentlélek maradandó jelenlétéért...Reszketek a félelemtől, nehogy elsekélyesítsem hétköznapi szavakkal a nagyszerű megváltási tervet. Félelemmel és tisztelettel hajtom meg magam lélekben Isten előtt és mondom : Ki alkalmas ezekre a dolgokra? " Szavai arról az alázatról tanúskodnak, ahogy a "témá"-hoz nyúlt. Jézus Krisztussal, szeretett Megváltójával személyes kapcsolata volt,ez tette alkalmas eszközzé. Könyve 1989-ban jelent meg. E. G. White írásai végigkalauzolnak bennünket a Szentíráson. Életművének foglalatát az az öt könyvből álló "Conflict of the Ages" (Korszakok küzdelme) című mintegy 4000 oldalas könyvsorozat adja, amely a megváltás tervét kíséri végig a teremtéstől az újjáteremtésig. Ezek a könyvek magyar nyelven is megjelentek a korábbi években. A "Pátriárkák és próféták" és a "Próféták és királyok" című könyvek az üdvösségtörténet ószövetségi eseményeinek titkait tárják fel az olvasók előtt. A sorozat harmadik könyve Jézus Krisztus életéről szól, mely a "White Alapítványok Bizottsága" által jóváhagyott, rövidített formában először 1942-ben, majd másodszor 176-ban "A világ reménye" címmel jelent meg. Most ezt a könyvet teljes terjedelemben adjuk ki. Jézus élettörténete egyedülálló ; emberi sorsokhoz nem hasonlítható. Ő azért jött a földre, hogy szolgáljon teremtményeinek. Benne az önzetlen barátot, a megértős segítőt, a legnagyobb orvost és tanítót ismerhetjük meg, aki problémáinkra az egyedüli megoldást hozza. A "Korszakok küzdelme" sorozat negyedik kötete "Az apostolok története" az ősegyház kezdeti szakaszát mutatja be. "A nagy küzdelem" című könyv pedig Jeruzsálem pusztulásától a mennyei Jeruzsálem megalapításáig követi végig a kereszténység közel két évezredes történetét. E könyveken túl ajánjuk még olvasóinknak E. G. White : "Krisztus példázatai", "Gondolatok a Hegyibeszédről", és a "Jézushoz vezető út" című könyveit.

Szigeti Jenő - Letűnt ​korok, régi titkok
A ​szerző a szavak mögött meghúzódó rejtélyeket, s azoknak a kéziratoknak a titkát kutatja, amely feljegyzésekben ránk maradt Isten szava.

Mark A. Finley - Peter N. Landless - Egészség ​és wellness
Könyvünk, ​az Egészség és wellness - titkok, melyek megváltoztatják életedet meglepően egyszerű alapelveket mutat be, melyek alkalmazása segít elkerülni az olyan krónikus betegségeket, mint a rák, cukorbetegség, szívproblémák, és az elhízás. Felfedezhetjük, hogyan gyógyítja a testet és tölti fel az elmét a helyes táplálkozás; hogyan növeli a céltudatosság az ellenálló-képességet; valamint hogyan gyógyítja szívünket a szeretet és a megbocsátás. Az Egészség és wellness a díjnyertes dokumentumfilm-rendező Martin Doblmeier figyelmét is megragadta: "Sok segíts magadon könyvvel találkozunk ma a piacon, az 'Egészség és wellness - titkok, melyek megváltoztatják életedet' mégis más: bizonyított sikerről beszél. Ezekben az éleslátó fejezetekben a bölcs választásokra és a ránk bízott javakra teszik a hangsúlyt - tesütnkre, melyben ott rejlik a lehetőség, hogy gyógyítsa magát, szellemünkre, mely hihetetlen dolgokra képes, és lelkünkre, mely Teremtőnkkel való újra-egyesülésünkre vágyik. Ez a köny nemcsak útmutatást ad egy egészségesebb, tevékenysebb életre, hanem ellát bennünket a legnagyobb ajándékkal: az utazás okával és céljával." A szerzőkről: Mar A. Finley - világszerte ismert evangélista és író Peter N. Landless - az "American Board of Medicial Specialties" által minősített kardiológus és széles körben olvasott író

E. G. White - Lépések ​Jézus felé
Szalay ​József, múlt századi jeles nagybecskereki református lelkipásztor nem tévedett, mikor ezt írta e kötetről: "ez az életkereszténység hittana". Ezt igazolták az Olvasók is, hiszen a világ egyik legnépszerűbb vallásos könyve lett, melyből felekezeti különbség nélkül merítettek erőt, akik nem csupán beszélgetni szerettek volna Jézusról, Istenről, kereszténységről, hanem el is akartak indulni azon az úton, amely egyszerre Istenhez és az emberhez vezet. Ellen G. White a hit titkát nem a vallás nagy élményeinek hegycsúcsain keresi, hanem a mindennapok tennivalói között találja meg.

Alejandro Bullón - Nincs ​lehetetlen
E ​könyvben különbözõ emberek történeteit olvashatjuk. Olyanokét, akik összeroppantak az élet körülményei hatására, majd Isten szeretete folytán mégis talpra álltak. Isten a megmentés lehetõségét látja minden ember nehéz helyzetében. Újjászületést, tartalmas új életet ajánl, lehetõséget arra, hogy az összetört élet megújuljon, a családi kapcsolat helyreálljon. Istennel nincs lehetetlen!

E. G. White - Korszakok ​nyomában
Egy ​csaknem száz esztendővel ezelőtt írt könyvet ismerhet meg a kedves Olvasó. Szerzője E. G. White, akinek műveit 127 nyelvre fordították le. Ő a negyedik azon a listán, amely a leggyakrabban fordított szerzőket tünteti fel. A szerző 1827 és 1915 között élt és munkálkodott főként Amerikában. Életében 24 kötete jelent meg nyomtatásban. Mintegy 4600 cikket készített, 200-nál több füzetet írt és ezen kívül levelei, kéziratai több ezer oldalra tehetők. Ez a mű a „Korszakok Harca” könyvsorozatnak utolsó kötete, amely 1888-ban jelent meg először, azóta több mint 45 nyelvre fordították. A könyv a keresztyénség útját követi a közel két évezredes történetén át. Azt a tragikus folyamatot, amelynek következtében az emberi közösségeket – benne az egyházak közösségét is tönkretette, megrontotta a bűn. A szerző a múlt idők nagy eseményeiből kiemeli és rögzíti azokat a fontos tényezőket és elveket, melyeknek befolyásolása van a jelen és a jövő eseményeire és kimenetelére.

Ellen G. White - A ​nagy orvos lábnyomán
A ​Szerző az egészséges életmódról szóló írásait előbb személyes tanácsok és levelek formájában írta meg, de később arra a következtetésre jutott, hogy önálló kötetben is át kell adnia ezeket a tanácsokat az olvasóknak. Így születet meg A nagy Orvos lábnyomán című könyv. Ellen G. White 1865-ben azt az üzenetet kapta Istentől, hogy hívja fel az emberek figyelmét a Szentírás azon tanításaira, amelyek kapcsolatban állnak fizaikai életünkkel: "Testünk Isten temploma - vallotta -, és meg kell változnunk gondolkodásunk megújulása által, hogy megérstük Isten jó, kedves és tökéletes akarátát."

Ellen G. White - Előtted ​az élet
Talán ​sohasem jelent meg annyi tanulmány a nevelésről, és nem volt annyi hivatásos, képzett nevelő mint korunkban, mégis egyre több a nevelés hiányában elromlott élet. E.G. White maga is nevelő volt. Nevelt egy népes családot és írásaival, példamutatásával, tanításával generációkra gyakorolt maradandó hatást. Hetven éves munkássága és írásai által tízezrek élete vett döntő fordulatot a romlottságból a társadalmak számára hasznos életre. Ez a mű nem módszertan. A nevelés elsősorban nem is módszertani kérdés. A nevelés nem a születés pillanatában kezdődik, hanem akkor, amikor két ember vállalja, hogy egy harmadiknak életet ad. Jó nevelő az, akinek nemes elvei vannak, és azokat törekszik saját életében megvalósítani. Aki nevel, önmagát plántálja át egy másik életbe. Mivel mindenki nevel, aki befolyást áraszt, ezért ennek a "tárgynak" a megtanulása az élet egyik nagy feladata. Ez a könyv ahhoz a forráshoz vezeti a nevelés magasztos feladatát vállaló olvasót, amelyből magába szívhatja azokat az elveket, amelyek segíteni fogják őt magát is abban, hogy példamutatóvá váljék.

E. G. White - Válaszd ​az életet!
Az ​élet drága kincs, Isten ajándéka. Talentum, amivel Isten bennünket megajándékozott, és éppen ezért felelősség is. A h. n. adventista egészségnevelés egyik klasszikus alkotását tartja kezében az olvasó. Segédkönyvet ahhoz, hogy az életet, ezt a ránk bízott drága kincset tudatosan őrizzük. Azok az írások, amelyeket ez a kötet tartalmaz, a múlt század második felében születtek. Először mint személyes tanácsok, levelek tanítottak vagy mint előadások intettek egészséges életmódra. E. G. White csak később rendezte kötetté. A szerző életművével, melynek nagy része magyar nyelven is olvasható, nem új vallásrendszert akart alkotni, hanem a Szentírás egyedüli tekintélyét elismerve akarta Krisztust követni, akinek uralma egész emberségünkre, testünkre és lelkünkre egyformán kiterjed.

E. G. White - Boldog ​otthon
E ​munka összeállításánál Ellen G. White hét évtizeden át írt írásaiból, de különösen az egyház sajtója számára írt cikkeinek ezreiből szemelvények készültek. A forgalomban levő kiadott munkák, az értekezés formájában kiadott sajátos bizonyságtételek és az Ellen G. White kéziratos akták szintén gazdagították e kötetet. A megfelelő forráshivatkozásokat minden fejezet végén megadtuk. Amint a különböző időben írt más-más forrásokból származó szemelvények össze lettek állítva a maguk ésszerű egymásutánjába, a feliratozás elgondolásában vagy módjában helyenként elkerülhetetlen volt a csekély törés, mert a szerkesztők korlátozva voltak a tárgyra vonatkozó anyag kiválasztásának és elrendezésének valamint feliratozásának munkájában.

E. G. White - Dráma ​a Golgotán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. George Javor - Szemtől ​szemben a rákkal
Minden ​betegség kellemetlen, egyszersmind hívatlan figyelmeztető jel gyarlóságunkra. Ám egyiknek sincs olyan pusztító pszichológiai hatása, mint a ráknak. A tipikus reakció rendszerint a hitetlenség: "Velem ez nem történhet meg!" Abban a pillanatban már igencsak gondolunk a halálra. Értékeink gyorsan és gyökeresen megváltoznak: az idő értéke hatalmasat ugrik, míg minden tárgy vagy anyagi "dolog" értéke zuhanni kezd a szemünkben. Az amerikai ABC televíziós társaság egy 1976-os felmérése szerint a kaliforniaiak azt állították, hogy jobban félnek a ráktól, mint attól, hogy bűncselekmények áldozatai lesznek, sőt még az atomháború veszélyeit is a rák mögé helyezték. A rák diagnózisa egy külsőleg tökéletesen egészséges emberből egyetlen perc leforgása alatt súlyos beteget csinál. Éppen ezért mindenkiből aggodalmat, dühöt és bánatot vált ki. Dr. George Javor Budapesten született, és második gimnazista koráig Magyarországon, szülővárosában folytatta tanulmányait. 1956-ban került az Egyesült államokba, ahol a New York-i Braun Egyetemen szerzett biokémiai doktorátust kitüntetéssel. Hosszabb ideig az Andrews University-n tanított. Innen került 1980-ban a Lorna Linda University-re, melyet H.N.Adventista Egyház tart fenn, és ahol Javor doktor jelenleg is tanít. Számos tudományos publikáció és csaknem két évtizedes oktatói, kutatói munka tette alkalmassá ennek a népszerű, adatgazdag, de mégis olvasmányos könyvnek a megírására. Mivel Jávor György a tudományos kérdések mellett hitbeli, etikai tárgyú gondolatait is megosztja az olvasóval, talán arról sem árt tudni, hogy a H.N. Adventista Egyház tagja ennek a könyvnek a szerzője.

Ellen G. White - A ​nagy küzdelem
A ​nagy küzdelem nem más, mint Krisztus és Sátán harca. Senki sem lehet közömbös ebben a küzdelemben, hiszen minden nap, az életnek szinte minden helyzetében döntenünk kell Krisztus és Sátán - a nagy küzdelem két fõvezére között. A könyv Kr. u. 70-tôl, Jeruzsálem pusztulásától egészen Jézus második eljöveteléig mutatja be az eseményeket. Eddig mintegy 35 nyelven, több, mint 10 millió példányban jelent meg.

E. G. White - Krisztus ​példázatai
Jézus ​ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalásai a példázatok. Jézus nem elvont elméleteket, tanokat akart közölni általuk az emberekkel, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, melyek által elmondhatta nekünk, hogy Isten a mindennapi élet apró dolgaiban is elrejtette a megváltás titkait. Ellen G. White e kötetében segíteni akar nekünk abban, hogy e példázatok üzenetének mélyére hatolhassunk. A szerző téma szerint csoportosította a példázatokat, s feltárta azok tanulságait.

Ellen G. White - Gondolatok ​a hegyibeszédről
Előszó: A ​Hegyibeszéd: a menny áldott üzenete az emberekhez. Isten trónjától származó beszéd. Égi fény gyanánt adta Isten az emberiségnek, hogy életének zsinórmértékéül szolgáljon, s hogy csüggedésében reménye és vigasza legyen. Hegyibeszédében azokat az igéket intézi hozzánk a lelkipásztorok Fejedelme és a tanítók Tanítója, amelyeket mennyei Atyjától hallott. Krisztus Hegyibeszéde nemcsak a hívőknek szól, hanem az egész emberi családnak. Egy pillanatra mintha elfeledte volna az Úr, hogy itt a földön, s nem mennyben van, mert a Világosság Honában szokásos szavakat használta. Ajkairól úgy ömlöttek az áldások, mint ahogyan a rég elzárt vízforrás eltör a sziklák hasadékából. Krisztus világosan rámutat azokra a jellemvonásokra, melyeket minden időben elismert és áldásával tüntetett ki. E föld hatalmaskodóitól azok felé fordul, akiket a világ fiai megvetnek. Boldogoknak nevezi mindazokat, akik elfogadják világosságát és aszerint élnek. Megmentő karjait a lelki szegények, a szelídek, az alázatosak, a gyászolók, a megvetettek és az üldözöttek felé tárja: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan... és én megnyugosztlak titeket" (Máté 11,28)

Erdélyi László - Mit ​mondasz magadról?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Roger J. Morneau - Játék ​a tűzzel
Roger ​J. Morneau könyvének újabb kiadását a fokozódó érdeklődés, valamint a szerző saját tapasztalatának a mindennapi életben egyre gyakoribbá váló ismétlődése tette szükségessé. A „Tények” rovatban nem közlünk új adatokat a spiritiszta jelenségekről, hiszen ma már úgy beszélnek az okkultista dolgokról, mint ami hozzátartozik az ember életéhez. A média tekintélyes helyet ad az ember testen kívüli életével foglalkozó tudománynak. Egyre több ember esik bele abba a csapdába, amiből a szerzőnek csak Isten különös kegyelme és hatalmas erőfeszítés által sikerült megmenekülnie. Hisszük, hogy Roger J. Morneau tapasztalata sok embernek – különösen gondolunk a fiatalokra – fog segíteni, kikerülni ezt a csapdát. Morneau későbbi imatapasztalataival az Élet és Egészség Könyvkiadóban „Az ima ereje” címmel megjelent újabb könyvéből ismerkedhet meg az Olvasó.

Mihalec Gábor - Ketten ​együtt, magabiztosan
A ​népszerű Gyűrű-kúra című könyv családterapeuta szerzője ezúttal a magabiztos viselkedés elsajátításának eszköztárába vezeti be az olvasót, különös figyelmet szentelve a párkapcsolati kommunikációs helyzeteknek. A szakember óriási elméleti anyagból merít, ám nem elégszik meg ennyivel: az egyes fejezetek végén feladatok sora segít átültetni az olvasottakat a gyakorlatba, hogy minél rutinosabban, eredményesebben kezelhessük a mindennapokban felmerülő konfliktusokat. "Hogyan lehetünk vájt fülűek a meghallgatásban, ügyesek a beszélgetésben, hitelesek a meggyőzésben, tisztaelvűek az érvelésben, szeretetet üzenők a vita feszültségei közepette is? Erre tanít ez a könyv. Aki veszi a fáradságot, és végigcsinálja az ajánlott gyakorlatokat a párjával, az kifinomult érzékenységgel és praktikus ügyességgel tudja kezelni a kritikus helyzeteket, konfliktusokat, mondhatni: a kommunikáció zsonglőrjévé válhat. Ezt a könyvet lehet olvasgatni, elolvasni, de lehet élvezni is, befogadni, meríteni belőle minden elakadt kapcsolati helyzetünkben, egyszóval: használni. Szíves figyelmükbe ajánlva azt kívánom, hogy leljenek benne sok örömet, szerezzenek belőle életvezetési bölcsességet, hogy hétköznapjaikban több lehessen a megértés, a béke és a szeretet." Prof. Dr. Bagdy Emőke

Petrik Imre - A ​hit diadala
Petrik ​Imre lelkész, rádióevangélizátor. Szabadkán született 1931-ben. Szülei istenfélelemben nevelték a római katolikus hit szerint. Fiatalember korában elmélyülten kutatta a Bibliát, ami új felismerésekre vezette. Így került kapcsolatba a H. N. Adventista Egyházzal, amelynek teológiáján Belgrádban lelkészi képesítést szerzett. Közel húsz éven átvégzett áldásos lelkészi szolgálatot Jugoszláviában, öt egyházkerületben. Lelkigondozói szolgálata mellett kápolnát építtetett. Mindenütt szerették mint embert és lelkipásztort. 1973 óta az Egyesült Államokban él, ahol megszervezte a chicagói magyar gyülekezetet. Lelkészi szolgálatot végez a Perth Amboy-i, majd a New York-i magyar gyülekezetekben. Vezeti a Reménység Hangja Rádió- és Iratmisszió intézményét, rádiós evangélizációkat tart. Cikkei jelennek meg az Amerikai Magyar Népszava hetilapban. Bibliai levelező iskolát vezet, lapot szerkeszt. Petrik lelkész 1957-ben házasságot kötött Racsmány Irénkével. Házasságukból két gyermek született: Lilly-Ibolya és Szilvia. Feleségében hűséges munkatársat kapott az Úrtól. Petrik Imre igeszolgálata és személyes munkája által sok ember találta meg Krisztusban Megváltóját és életének célját. A hit diadala c. könyvében lépésről lépésre vezeti az olvasót ahhoz a Sziklához, amelyen megélheti hitének diadalát. Ez a Szikla: Jézus Krisztus!

Kárpáti Petronella - Oltalomra ​vágyunk
Vannak ​olyan pillanatok az életünkben, amikor a gondok, a problémák terhe alatt szinte összeroskadunk, és körülöttünk minden bizonytalanná válik. Csak a félelmetesen megnőtt árnyakat látjuk, amelyek eltakarják előlünk az eget. Tapogatózva botorkálunk a sötét úton, nyomorultul tanácstalannak érezve magunkat. Segítségre, megértő szóra várva keressük a megoldást... Ha az ilyen helyzetekből kivezető utat szeretnél taláni, akkor ne a fekete árnyakra nézz, hanem mindig csak előre, a cél felé! Tekints fel az égbolt kéklő óceánjára, mert a bárányfelhős "ablakon" túl van Valaki, aki gyötrő kérdéseidre válaszolni tud, Aki segítő jobbját nyújtja feléd, Akinél mindig oltalmat találsz.

E. G. White - Világválság ​és döntés
Miért ​engedte meg Isten a bűnt? Mik Sátán cselvetései? Mi volt az első csalás? Ezekre és még más, nagyon fontos kérdésekre ad választ a könyv. Az olvasónak mégis teljes reménységet nyújt, mert a szerző erről is beszámol.

Morris L. Venden - Ismerjük ​meg Istent
John ​Stanley írja, hogy egy afrikai hitmélyítő konferencia végén a messze földekre hazatérő bennszülöttek "Isten veled Krisztus" köszöntéssel búcsúztak az áhítat helyétől, otthagyva Krisztust is legalább egy évre, amikor újból találkozhatnak vele. Az európai keresztény emberek sokasága annyiban cselekedett másképpen, hogy a nagyobb ünnepekre ment el a templomba úrvacsorázni vagy áldozni, míg a társadalmi előítéletek hatására egyszer csak úgy érezte, már arra sincs igénye. Istentől örökre búcsút vett. Bezárta maga mögött a templom ajtaját. Az istentisztelet helyett jöttek az ideológiai viták, bennük a nagy kérdéssel: Van-e Isten? S ha van, megismerhető-e? A könyv Isten megismerésének útján kíván segítséget nyújtani az olvasónak.

Szőllősi Árpád - A ​könyvek könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilvási József - Örökkévaló ​evangélium
Örökkévaló ​evangélium

E. G. White - Gondolatok ​Krisztus hegyibeszédéről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hangyás László - "Egészséget ​az életnek"
A ​mértékletességi reform mindenekfölött és mindenen túl megtanít bennünket az emberi szervezet határainak ismeretére, miközben megpróbálunk ellenállni rohanó világunk sodró áradatának.

E. G. White - Jézushoz ​vezető út
Sok ​könyvet írtak már Jézus követéséről, a szeretetről, a bűnbánatról meg a hitről, de kevés olyat, mint ez a könyv. Nem stílusában van a titok, hanem mondanivalójában. Hogyan lehet örömmel és bizakodva hinni és élni? Erre a kérdésre ad választ ez a könyv. A keresztény ember cselekvő optimizmusa árad ebből a könyvből. Szinte minden lapja arról beszél, hogy milyen szép ez az Isten által teremtett világ és benne milyen szép lehet az ember békessége, élete. Feledhetetlen az első lapjain található hasonlat: a töviseket eltakarják a rózsák. Ezzel az egyszerű, de sokatmondó képpel fejezi ki a gyakorlati keresztény élet igazságát. Kereszténységünknek, szolgálatunknak nagy kísértése az, hogy csak a töviseket, az akadályokat: a közösséget és az életet megrontó bűnt látjuk. Az egyházat történelme során sokszor megkísértette a világtól való elforduló sötét látás. Ez a könyv éppen annak az örömhírnek, evangéliumnak áldott küldötte, hogy nem "siralomvölgy" az élet, hiszen jelen van benne Isten szeretete. Ez a szeretet békéltette meg Istennel az embert, ez emel fel Őhozzá minket, és ez a szeretet küldi vissza az egyházat szolgálni az életbe másokért, mindenkiért. Ez a könyv arra tanítja az Olvasót, hogy Isten irántunk Jézus Krisztusban tanúsított szeretete arra indítja a hívő embert, hogy szeresse ezt a bűne miatt múlandóságra ítélt világot, annak ezernyi szépségét, harmóniáját. Isten jóra és igazságra irányuló munkáját szeresse benne.

Don Hawley - Kezdj ​el élni!
Egészségről, ​pozitív gondolkodásról, életmódról.

Covers_53741
elérhető
0

E. G. White - Passió
Passió ​történet az írónő tolmácsolásában.

Bryan Ball - Még ​mindig hihetünk a Bibliának?
Sokan ​teszik fel ezt a kérdést napjainkban, Dr. Ball egy olyan utazásra hív, ahol a legerősebb bizonyítékok állnak az olvasó rendelkezésére e döntő kérdések megválaszolásához. Fontos megértenünk, hogy ez a könyv nem egy elbeszélés. Találunk benne itt– ott néhány valóságos történetet, egészében véve tényekre, érvelésekre, bizonyítékokra, példákra és összegzésekre épít. Tartalmaz történelmet, földrajzot, életrajzot és régészetet. Természetesen a Bibliából is tartalmaz anyagot.

Mihalec Gábor - Megcsalás ​nélkül
A ​megcsalásról már magyar nyelven is sok kitűnő könyv kapható, ám azok elsősorban a bekövetkezett esemény feldolgozásával, az abból való kilábalással foglalkoznak. Ez a kötet megelőzési céllal közelít a témához. Azoknak szól, akik készek tudatosan tenni azért, hogy jól működő kapcsolatukba hosszú távon se léphessen be külső szereplő, valamint azoknak, akiknek még nincs párjuk, de ha lesz, hűségben szeretnének élni vele. Meggyőződésem (és ezt a kutatások is alátámasztják), hogy a kölcsönös hűségre és elégedettségre épülő kapcsolat nem a szerencsének köszönhető, hanem olyasmi, amiért mi magunk tehetünk. Hogy pontosan mit, azt mutatom be ebben a könyvben. A terület legkiválóbb kutatóinak eredményeit és saját terápiás tapasztalataimat felhasználva tekintem át, hogyan védhetjük kapcsolatunk határait, építhetjük fel és óvhatjuk meg a bizalom légkörét, miként dolgozhatjuk fel azokat a múltbeli sérüléseket, amelyek távolságot teremtenek közöttünk, és alkalmat adhatnak arra, hogy közénk álljon egy harmadik. Bőségesen foglalkozom a szex és a kommunikáció szerepével a megcsalásban és a megcsalás megelőzésében is. Igyekszem minél több eszközt adni az olvasó kezébe, hogy ami jó, az még jobb legyen, s hosszú távon is az maradhasson.