Ajax-loader

'Bretagne' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Joanne Harris - Partvidékiek
Le ​Devinen, a kis breton szigeten évszázadok óta jószerével változatlanul csordogál az élet. Hiába követi egyik generáció a másikat, a két rivális közösség, a tehetős Le Houssinière-ieké és az elszegényedett Les Salants-iaké folyamatosan harcban áll egymással. Ezúttal az a tét, hogy melyik településen legyen a sziget egyetlen strandja, amely turistákat vonz, jólétet teremt. Amikor Mado, a szigeten született talpraesett lány tízévnyi távollét után visszatér apjához, döbbenten tapasztlalja, hogy szülőfaluját két veszély is fenyegeti. Az egyik mag a tenger ár-apálya, amely mind nagyobb részt harap ki Les Salantsból, a másik egy Le Houssinière-i vállalkozó, Brismand, aki fondorlattal akarja megkaparintani a salantsiak földjeit. É ami a legrosszabb: a falubeliek közössége vagy szinte gyógyíthatatlan reménytelenségbe süpped, vagy régi sérelmek miatt egymás ellen fordul. Madóban feltámad a változtatás szenvedélyes vágya, hogy a huszonnegyedik órában megmentse a szülőfaluját és az ott élőket. Mivel a babonás salantsiak előítélettel viseltetnek iránta, szövetségre lép a hazátlan, egy ideje a szigeten élő, vonzó és titokzatos férfival, Flynn-nel. JOANNE HARRIS, a _Csokoládé_, a _Szederbor_ és az _Ötnegyed narancs_ világhírű írónőjének legújabb regénye ismét a varázslatos francia vidék ízekkel, illatokkal, hagyományokkal, babonákkal teli színes, izgalmas világába vezeti az olvasót, ahol mély érzelmek feszülnek egymásnak, és egy különleges erejű nő keresi a szerelmet és az igazságot.

Colette - Zsendülő ​vetés
A ​"Zsendülő vetés" Colette életművének talán a legszebb darabja. Tiszta, szűkszavű stílusával, mély szenvedélyességével, belső ritmusával olykor a prózai költemény hatását kelti. Két jókedvű párizsi család immár másfél évtizede együtt nyaral a tengerparton. Gyermekeik együtt nőttek fel, s Philippe és Vinca már régtől fogva öntudatlanul összekapcsolják jövendő életüket. Hanem ezen a nyáron nyugodt, gyermeki biztonságukat, zavartalan gyermekbarátságukat valóban összetöri a nagy, váratlan, az édes és keserves első kamasz-szerelem. Egyedül vannak a tengerrel, kagylókkal, csigákkal, tengeri rákokkal... a felnőttektől, akiket Árnyaknak neveznek, elválasztja őket a harmonikus és szenvedélyes, csak egymást kívánó létük burka...

Robin LaFevers - Gyilkos ​kegyelem
FIATAL, ​GYÖNYÖRŰ ÉS HALÁLOS A késő tizenötödik században Mortain, a halál istene, kiválasztja a fiatal Ismae-t, hogy legyen a szolgálója és orgyilkosa. Egy távoli szigeten álló kolostorban a többi hozzá hasonló lánnyal együtt megtanulja a ravasz hadviselés és nőies művészetek minden fortélyát, így semmi nem akadályozhatja abban, hogy teljesítse küldetését, és végrehajtsa a halál istenének parancsait. A kolostor a válsággal küzdő bretagne-i udvarba rendeli a lányt, ahol a gyanakvó nemes, Gavriel Duval szeretőjének szerepét kell eljátszania. Ismae-nek itt meg kell tapasztalnia, hogy nincs felkészülve nemcsak az intrikák és árulások játszmáira, hanem a szívét fenyegető új érzelmekre sem. Képes lesz elhárítani a hercegségre leselkedő veszélyt? Fel tudja deríteni az árulónak hitt Duval valódi szándékait? Mert hogyan tölthetné ki a Halál bosszúját egy olyan emberen, aki - bármennyire küzdött ellene - meghódította a szívét? LaFevers könyve szövevényes, kifinomult, veszélyekkel teli történet. Minden sora inspirálja a képzeletet: a gyilkosság és az irgalom harca, megfűszerezve intrikával, mérgekkel, szerelemmel, finom csábítással és szenvedéllyel. De végül megmutatkozik a helyes út?

Robin LaFevers - Sötét ​diadal
ÁRULÁS, ​HŰTLENSÉG ÉS VESZÉLY Szerelem és kaland, történelem és varázslat, bosszú és megváltás keveredik a Gyilkos kegyelem folytatásában. A XV. századi Franciaországban Sybella az elkeseredéstől és a gyásztól félig eszét vesztve érkezik a halál titkos kolostorába. A halál szolgálólányai készségesen menedéket adnak neki. A segítségnek azonban ára van... Sybellát, akinek természetes tehetsége van a halál és a csábítás művészetében, a kolostor legveszélyesebb fegyverei között tartják számon. Ám ezek az orgyilkos képességek nemigen vigasztalják, amikor újra vissza kell térnie abba az életbe, amely kis híján megőrjítette. És miközben Sybella maga a halál istene által kovácsolt fegyver, a cél érdekében az istenség kénytelen lehetetlennek tűnő küldetésre indítani a lányt. Amikor a halál szolgálólánya a várbörtönben váratlan szövetségest talál, vajon a bosszún kívül talál magának mást is, amiért érdemes élni? Mint a sorozat első részét, LaFevers ezt a regényét is egymást szikrázóan gyorsan követő kalandokkal töltötte meg. Kitűnően ábrázolt karakterek, és egy gyors észjárású, bátor, lenyűgözően erős hősnő.

Georges Simenon - A ​sárga kutya
A ​sárga kutya: Viharos szél süvít egy tengerparti kisváros utcáiban, a sötét éjszakában lövés dördül egy lakatlan ház kapujából egy hazafelé igyekvő, kissé kapatos járókelőre. A város felbolydul. A sebesült ember segítségére sietők felfigyelnek egy sárga bundás kóbor kutyára... Az orvos sztrichnint talál a poharában... A titokzatos merényletet izgalmas, rejtélyes események követik. De Maigret főfelügyelő a városban terem, és elkezd gondolkodni, töprengeni és kutatni. A Saint-Fiacre ügy: Saint-Fiacre városka templomában, a hajnali misén hirtelen meghal a környék gazdag földbirtokosa, a megözvegyült Saint-Fiacre grófné. A halálát látszólag szívbénulás okozta. De vajon akkor miért értesítették előre a rendőrséget, hogy ezen a napon bűntény készül a templomban? És Maigret, aki felfigyelt erre a bejelentésre és tanúja a grófné halálának, elkezd gondolkodni, töprengeni és kutatni. Maigret és a bolond öregasszony: Egy bájos, törékeny öregasszony felkeresi Maigret-t a párizsi bűnügyi rendőrségen, és riadtan elmondja neki, hogy távollétében a tárgyak titokzatos módon elmozdulnak a lakásában. Maigret egy kicsit bolondnak tartja, de azért megígéri neki, hogy meglátogatja. De mire fölkeresné, már késő... Az öregasszonyt megfojtották, és a bölcs Maigret főfelügyelő újból elkezd gondolkodni, töprengeni, kutatni... és mint mindig, megoldja a bűnügyek rejtélyét.

Ronald Millar - Tonhalászok ​közt Bretagne partjain
Ronald ​Millar angol író egy hajóút alkalmával Bretagne partjaihoz vetődött, ahol annyira lebilincselte a hely szelleme, Bretagne nehéz sorsú halászainak élete, hogy elhatározta, ha törik, ha szakad, maga is belekóstol ebbe a munkába, és elszegődik egy tonhalászhajóra. Könyve tulajdonképpen e rögeszme megvalósításának története. Az első részben számos igen érdekes adalékot tudunk meg a bretonok kelta származásáról, kietlen világukról, hétköznapjaik örömeiről és bánatairól. Ezután olvashatunk arról a kálváriáról, mi mindent kell megtennie a szerzőnek azért, hogy célját elérje. Hogyan vásárol házat, hogy munkavállalási engedélyt kaphasson, s hogyan tanulja meg kis hajókon a tonhalász-mesterség alapjait. Fáradozásait siker koronázza,'végül is feljut egy igazi tonhalászhajóra. „Végre elmondhatom magamról, hogy tonhalász vagyok, bár továbbra is igen sok fenntartással. Ha az ember valóban meg akar tudni egyet-mást valamiről, akkor annak nincs más módja, mint hogy maga is kipróbálja. Mint író, homlokegyenest más dolog, ha tudom, milyen is az a valami, vagy csak feltételezem, hogy milyen lehet." Millar remek író. Könyve regényes, fordulatos, humora lebilincselő. Élvezettel olvassuk maró öngúnnyal megírt csetlés-botlását a hajón, birkózását a különböző zsinegekkel és horgokkal, miközben a breton halászok egy-egy jellegzetes alakját is megismerjük és megszeretjük általa.

Robin LaFevers - Halandó ​szív
OKOS, ​ERŐS ÉS MINDENRE ELSZÁNT Annith izgatottan várja, hogy küldetést kapjon, hogy ő is Mortain istenség szolgálóleánya lehessen. Csendben figyeli, ahogyan különleges képességű novíciatársnői elhagyják a kolostort, és küldetésre indulnak a világba, hogy beteljesítsék a Halál istenének komor, végzetes utasításait. Türelmesen vár, hogy mikor kerül rá a sor. Ám legsötétebb félelmei válnak valóra, amikor rájön, hogy az apátasszony neki nem szán feladatot, hanem azt akarja, ő legyen a zárda Látnoka, vagyis magányban és szüzességben kell leélnie hátralévő életét a kolostor kőméhébe zárva. Annith ezt elmondhatatlan árulásnak tekinti, hisz egész életében arra készült, hogy orgyilkos lehessen. Ezért saját kezébe veszi sorsát. Ebben segítik a hellequinek, a megváltásra vágyó elátkozott lelkek, valamint a nőket és ártatlanokat védelmező Arduinna istennő papnői is. Annith megszökik a kolostorból, a breton udvarba megy, ahol Anne hercegnő és hívei éppen a francia invázió elleni stratégiáról tanácskoznak. A kolostor meggondolhatta magát, de ez nem jelenti azt, hogy ő belenyugszik. A sorozat lezárásában LaFevers mesterien illeszti helyükre a kirakós darabjait. Lenyűgöző könyv, melyben az ész és a szív harcolnak egymással. Ez a tökéletes befejezés.

Joanne Harris - Coastliners
Mado ​has been adrift for too long. After ten years in Paris, she returns to the small island of Le Devin, the home that has haunted her since she left. Le Devin is shaped somewhat like a sleeping woman. At her head is the village of Les Salants, while its more prosperous rival, La Houssinière, lies at her feet. Yet even though you can walk from one to the other in an hour, they are worlds apart. And now Mado is back in Les Salants hoping to reconcile with her estranged father. But what she doesn't realize is that it is not only her father whose trust she must regain

Honoré de Balzac - Huhogók
Baljós ​bagolyrikoltozás hangzik az éjben, megelevenednek a festőien zordon sziklák, a sötét erdők, a sűrű rekettyések: fegyver csillan a holdfényben, és a "huhogók" támadásra indulnak a köztársaság ellen... De a huhogók lobbanékony vezérét nemcsak a kékek támadják meg, hanem más veszedelem is fenyegeti: gúzsba köti és szerelmével teszi ártalmatlanná az ellenállhatatlanul bájos Marie de Verneuil, a bátor republikánus lány, aki szintén megperzselődik a szenvedély tüzében. Kettőjük sorsa összefonódik a belháború izgalmas fejleményeivel és egy egész történelmi forduló társadalmi eseményeivel. Balzac első nagy sikere volt ez a fordulatos történelmi kalandregény, amely most kerül először magyar fordításban az olvasóközönség elé.

Kovács Gáborján - Normandia ​és Bretagne
A ​kiadvány Franciaország távoli, északnyugati csücskébe kalauzol bennünket. Az útikönyv térképekkel és számos színes fotóval segít eligazodni Normandia és Bretagne legszebb látnivalói között.

Clare Francis - Éjszakai ​égbolt
"A ​nő hátrarúgott. Közelebb kellett húznia magához, hogy ne legyen helye rugkapálni. Mikor sikoltozni kezdett, Vasson döbbenten állapította meg, hogy pontosan tudja, mit kell tennie. Az egyik karjával átfogta a nő nyakát, és amint az fölemelte kezét, hogy kiszabaduljon Vasson szorításából, már egyszerű volt a tenyerét a nő torkára csúsztatnia."

Mika Waltari - Fine ​van Brooklyn
A ​történelmi regényei révén hazánkban is közkedvelt finn írónak egy másik arcát villantja föl ez a kötet. Nevezetesen a kispróza mesteréét, aki egy-egy érdekes jellem, különös, netán extrém szituáció vagy éppen "örök emberi" probléma nyomon követésére vállalkozik e második világháború előtti művében. A Franciaországban játszódó sajátos szerelmi történet is az író kisregény-korszakában született. A Waltarira oly jellemző én-regény formában előadott történet egy északi (finn) férfi későbbi visszaemlékezése a párizsi diákévét követő nyári szünidejére, amelyet a világváros és az egyetemi tanulmányok okozta feszültségektől felszabadultan - hirtelen támadt ötlet hatására - a bretagne-i Carnacban tölt el. Itt, a megalitikus emlékek városkájában találkozik egy amerikai származású, amatőr régész apját elkísérő, unatkozó fiatal lánnyal, Josefine van Brooklynnal, akibe "észrevétlenül" mélységesen, az első szerelem intenzitásával és tapasztalatlanságával belehabarodik. Az alig érett, de a tapasztalt szeretőket is megszégyenítően ravasz fruska lépésről lépésre szerzi meg fölötte a teljes hatalmat, és a vele való játékban eljut a teljes megalázásáig. A visszaemlékező elbeszélő még a mű végén sem szabadul e varázslattól: úgy érzi, "atyáskodó fenyítéssel" ugyan már tudna vele találkozni, de "mélykék szeme fénysugarát" még most is kerülné. A pszichológiailag gondosan felépített és motivált különös viszonyt sajátos háttérként ellenpontozza az ősi kőtáblák, a monolitek titokzatos világa, a diák és a lány apja között erről folyó eszmecserék. A lányból sugárzó és a fiatalember képzeletében megsokszorozódó erotikus sugárzás finoman vonul végig az olvasmányos regényen. Gyaníthatóan Waltari saját, nagyon mély élményének első feldolgozásával van dolgunk: Josef Fine-ban ugyanis nem nehéz ráismernünk a majdani Szinuhe című regény férfibolondító Neferneferjének érdekes előképére.

Cs. Szabó István - Lok-sziget ​tündére
Az ​Atlanti-óceán sziklás partjainál, Bretagne vidékén élt egykor egy ifjú szerelmespár: Henry és Henriette. Szegénységük miatt nem kelhettek egybe, ezért az ifjú messzi földre indult, hogy szerencsét próbáljon. A szerencsevadászok útját követve Lok-szigetre vetődött, a varázslatos tündér birodalmába, ahol hűségét igencsak kemény próba elé állította a sziget gyönyörű lakója... Cs. Szabó István lírai hangvételű verses meséje ősi legendát dolgoz fel, hűen tükrözve a kelta kultúra varázslatos világát. Rényi Krisztina mesteri illusztrációi ennek a bámulatos világnak képi megteremtésében nyújtanak kortól függetlenül páratlan élményt minden olvasónak.

Elisabeth Morris - Bretagne
Az ​európai kontinens nyugati peremén fekvő, Franciaország részét képező, különleges arculatú Bretagne félszigetként nyúlik az Atlanti-óceánba. Utazásunk elsőrangú célpontja lehet. Ha felkeressük vigyük magunkkal ezt a hasznos kiadványt, mely az adott helyre vonatkozó látnivalók, tudnivalók, szokások, ötletek, térképek teljes tárházát felvonultatja.

Ruth Druart - Az ​utolsó órák Párizsban
Párizs, ​1944. Élise Chevalier tudja, mit jelent szeretni… és gyűlölni. Vőlegényét, az ifjú francia katonát, a Maginot-vonalnál ölték meg a németek. Az ellenséggel egy városban élve Élise kénytelen jó mélyre eltemetni a lelkében dúló dühödt indulatot. Ám egy idő után úgy érzi, nem nézheti tétlenül mások szenvedését. Ugyanitt, ugyanekkor Sébastian Kleinhaus már alig ismer magára. Négy éve viseli a Harmadik Birodalom hadseregének egyenruháját, amelyet megvet, egy olyan háborúban, amelyben nem hisz, és kétségbeesve keresi a kiutat ebből a csapdahelyzetből. Egy francia ellenálló és egy német katona. Egy nő és egy férfi. Akik egymásba szeretnek. Bretagne, 1963. A tizennyolc éves Joséphine Chevalier előhúzza az anyja ágya alatt lapuló bőröndöt, és az abban rejlő titok alapjaiban forgatja fel az életét. Mindenáron ki akarja deríteni az igazságot, ezért Párizsba utazik, ahol megismeri egy tiltott szerelem történetét, amely a világháború idején a szabadságáért küzdő városban szökkent szárba. A felszabadulás előtti utolsó, lopott órák története ez, meg az aljas árulásé, amely egyszer s mindenkorra megváltoztatta két fiatal életét. A nagy sikerű Míg Párizs aludt című könyv szerzőjének új regénye háborúról és megtorlásról, szerelemről és elválásról, szeretetről és megbocsátásról.

Robin LaFevers - Dark ​Triumph - Die Tochter des Verräters
Zerrissen ​von Trauer und Verzweiflung, findet Sybella, die Tochter des skrupellosen Verräters d'Albret, Zuflucht im Kloster St Mortain. Ausgebildet in den Künsten des Todes, machen ihre Wut und ihre Schönheit sie zu einer gefährlichen Waffe. Doch der Auftrag, an den schrecklichen Ort ihrer Herkunft zurückzukehren, verlangt ihr alles ab. Ist Rache ihr einziges, düsteres Schicksal? Sybella braucht Hoffnung, um in diesem bitteren Spiel zu überleben. Da trifft sie auf einen verletzten Krieger, dem sie helfen soll ...

Robin LaFevers - Grave ​Mercy - Die Novizin des Todes
Die ​17-jährige Ismae flüchtet vor einer Zwangsheirat und findet Zuflucht im Kloster von St. Mortain, wo die Schwestern noch den alten Gottheiten dienen. Doch um selbst ein neues Leben beginnen zu können, muss sie das Leben anderer zerstören: Der Gott des Todes hat ein Schicksal als Auftragsmörderin für sie vorgesehen … Ismaes erster Auftrag führt sie an den Hof der bretonischen Herzogin, wo sie mit einem unlösbaren Gewissenskonflikt konfrontiert wird: Wie kann sie den Auftrag des Todes ausführen, wenn das Opfer ihr Herz gestohlen hat?

Robin LaFevers - Dark ​Triumph
Sybella ​arrives at the convent’s doorstep half mad with grief and despair. Those that serve Death are only too happy to offer her refuge—but at a price. Naturally skilled in both the arts of death and seduction, the convent views Sybella as one of their most dangerous weapons. But those assassin’s skills are little comfort when the convent returns her to a life that nearly drove her mad. Her father’s rage and brutality are terrifying, and her brother’s love is equally monstrous. And while Sybella is a weapon of justice wrought by the god of Death himself, He must give her a reason to live. When she discovers an unexpected ally imprisoned in the dungeons, will a daughter of Death find something other than vengeance to live for? This heart-pounding sequel to Grave Mercy serves betrayal, treachery, and danger in equal measure, bringing readers back to fifteenth century Brittany and will keep them on the edge of their seats.

Робин Ла Фиверс - Жестокое ​милосердие
Семнадцатилетняя ​Исмэй, сбежав от мужа, готова мстить всем мужчинам на свете за жестокость, которую испытала на себе. И удивительное дело - как будто сами небеса отзываются на голос ее гнева. В аббатстве, давшем ей приют, денно и нощно постигаются всевозможные способы умерщвления. Жизнь монахинь посвящена древнему кельтскому божеству, принявшему обличье христианского святого. В нужное время Темный Бог Смерти метит жертву отличительным знаком, чтобы рука подосланного монастырем убийцы нанесла безошибочный удар. "Герои, будоражащие воображение, сюжет, опирающийся на историю, яркая любовная линия - все это безусловно привлечет читательское внимание". Booklist "Щедрый на исторические детали, добротно проработанные характеры и волнующие сцены любви, этот первый роман серии придется по вкусу многим читателям".

Julie Klassen - A ​cornwalli hajótörött
Két ​magányos szív a sors viharos tengerén A szülei eltűnése után Laura a nagybátyjához kerül a messzi Cornwallba, ahol bármennyire is szeretne beilleszkedni, mind­végig kívülálló marad. Magányát enyhítendő, mindennap a szélfútta sziklákat járja, és a zátonyra futott hajókról a partra sodort tárgyakat gyűjti, hogy visszaszolgáltassa őket jogos tulajdonosaiknak. Egy alkalommal azonban egy eszméletlen férfit talál az ádáz szirteken, és elhatározza: ápolni fogja, amíg fel nem épül. A jóképű idegennek furcsa sérülései vannak, különös kiejtéssel beszél, és mindent megtesz azért, hogy eltitkolja a múltját. Talán nem is az, akinek mondja magát… Vajon kiáll­ja-e a kettejük között szövődő, váratlan vonzalom a falubeliek – és a lány – gyanakvását? Hazatalál-e a cornwalli hajótörött, és igaz otthonra lel-e mellette Laura?

Mario Escobar - Saint-Malo ​könyvtárosa
Saint-Malo, ​Franciaország, 1939.: Jocelyn, Saint-Malo könyvtárosa ekkor írja első titkos levelét Marcel Zolának, a híres párizsi írónak. A levelekben beszámol a német megszállás sújtotta francia város mindennapjairól, a hétköznapi ember szenvedéseiről, az ellenállók önfeláldozó bátorságáról, és hogy milyen döbbenetes üldöztetést jelentett a háború a kultúra és a könyvek számára. Jocelyn és Antoine a háború kitörésekor kötnek házasságot, azonban a férfit hamarosan besorozzák. A háború kegyetlenségével szemben a magára maradt Jocelyn a könyvekkel igyekszik vigasztalni és bátorítani közösségét és önmagát. Elkeseredett harcot vív a nácik által halálra ítélt könyvek, s ezzel együtt a felbecsülhetetlen értékű emberi kultúra és tudás megmentéséért. A letartóztatást, sőt az életét is kockáztatva sikerül elrejtenie néhány könyvet, miközben kétségbeesetten várja, hogy híreket kapjon férjétől, Antoine-tól, aki egy német tábor fogolya. Eközben különös kapcsolat bontakozik ki a fiatal nő és Hermann von Choltiz, a könyvtár állományának felmérésére és a veszélyes könyvek elkobzására kirendelt német tiszt között. Mario Escobar elsöprő erejű romantikus prózában kelti életre a megszállt várost, s újrateremti azoknak a történetét, akik mindent feláldoztak azért, hogy gondoskodjanak szeretteikről.

Mark Greenside - I'll ​Never Be French (no matter what I do)
In ​a story that stands above the throngs of travel memoirs, full of gorgeous descriptions of Brittany and at times hysterical encounters with the locals, Mark Greenside describes his initially reluctant travels in this "heartwarming story" (San Francisco Chronicle) where he discovers a second life. When Mark Greenside—a native New Yorker living in California, political lefty, writer, and lifelong skeptic—is dragged by his girlfriend to a tiny Celtic village in Brittany at the westernmost edge of France in Finistère, or what he describes as "the end of the world," his life begins to change. In a playful, headlong style, and with enormous affection for the Bretons, Greenside shares how he makes a life for himself in a country where he doesn't speak the language or understand the culture. He gradually places his trust in the villagers he encounters—neighbors, workers, acquaintances—and he's consistently won over and surprised as he manages to survive day-to-day trials. From opening a bank account and buying a house to removing a beehive from the chimney, he begins to learn the cultural ropes, live among his neighbors, and make new friends. Until he came to this town, Greenside was lost, moving through life without a plan, already in his 40s with little money and no house. He lived as a skeptic who seldom trusts others and has an inclination to be alone. So when he settles into the rhythm of this new French culture—against the backdrop of Brittany's streets surrounded by gorgeous architecture and breathtaking landscapes—not only does he find a home and meaningful relationships in this French countryside, he finds himself. I'll Never Be French (no matter what I do) is both a new beginning and a homecoming for Greenside. It is a memoir about fitting in, not standing out; being part of something larger, not being separate from it; following, not leading. It explores the joys and adventures of living a double life. He has never regretted his journey and, as he advises to those searching for their next adventure, neither will you.

Bertrand Larcher - Breizh ​Café
Breizh ​Café, c'est bien plus que des crêpes bretonnes ! "Travailler la matière première", tel est le mot d'ordre de Bertrand Larcher, dont le respect des produits est placé au coeur de sa cuisine en faisant notamment appel à des producteurs régionaux pour un choix de matières premières de qualité (la farine de sarrasin, le froment, les légumes, le beurre Bordier, etc.). C'est cette approche si singulière qu'il met à l'honneur dans ce projet réunissant plus de 60 recettes de crêpes, de galettes et de petites préparations, où se mêlent les produits simples de la Bretagne avec des saveurs multiples pour un résultat qui se veut authentique et surprenant : Brochette apéro galette-saucisse-huîtres en tempura ;Breizh roll au tartare de chèvre ;Galette saumon fumé et ikura ; Galette poulet sauce au cidre ; Galette miel de sarrasin glace sarrasin ; Crêpe banane caramel beurre salé au rhum... Des recettes traditionnelles magnifiées pour en faire des plats d'exception. Car c'est aussi ça le Breizh Café, la simplicité des produits au service de l'excellence. Un accord cidre est recommandé pour chaque recette.

Robin LaFevers - Mortal ​Heart
Annith ​has watched her gifted sisters at the convent come and go, carrying out their dark dealings in the name of St. Mortain, patiently awaiting her own turn to serve Death. But her worst fears are realized when she discovers she is being groomed by the abbess as a Seeress, to be forever sequestered in the rock and stone womb of the convent. Feeling sorely betrayed, Annith decides to strike out on her own. She has spent her whole life training to be an assassin. Just because the convent has changed its mind doesn't mean she has...

Sediánszky Nóra - A ​fény felé
A ​fény felé Sediánszky Nóra immár harmadik, komoly kulturális és ismeretterjesztő értéket képviselő útleírása, útirajza. Ezúttal nem egy konkrét, ismert várost igyekszik feltérképezni gazdag művelődés- és művészettörténeti adattár, ismertető anyag, személyes élmények, különböző anekdoták, valós és elképzelt séták, kulturális és kulináris csemegék segítségével, hanem Észak-Franciaország műemlékekben és természeti szépségekben két leggazdagabb tájegységét, Normandiát és Bretagne-t. Három utazás, három különböző idősík, a jelen gyorsan változó és változatos történései adják azt a plasztikus hátteret, melyben Észak-Franciaország mesélő várainak, kincseket rejtő apátságainak, időtlen békéjű halászfaluinak, titokzatos és melankolikus városainak története fordulatos és szórakoztató formában bontakozik ki. Pihenésképpen pedig a hol zordabb, hol csábító tengeröblöket mutató, hol szelídebb, kövér zöld legelőket dajkáló vidéken tett barangolásokat a Loire menti kastélyokban tett pihenők tarkítják - szintén sok mesével, színnel, történelmi anekdotával. Ez a kis kötet mindenképpen hiánypótló fontosságú lehet, hiszen magyar nyelven ilyen átfogó, teljességre törekvő munka Normandia és Bretagne vidékéről még nem készült.

Lewis Spence - Legends ​and Romances of Brittany
Noted ​folklorist's rich compilation of stories includes fairies, sprites and demons, tales of the black arts, Arthurian romances, Breton lays of Marie de France, stories of the saints of Brittany and more. Also, background on the land, people, costumes, and customs. 36 atmospheric illustrations by W. Otway Cannell. Glossary.

Robin LaFevers - Grave ​Mercy
Seventeen-year-old ​Ismae escapes from the brutality of an arranged marriage into the sanctuary of the convent of St. Mortain, where the sisters still serve the gods of old. Here she learns that the god of Death Himself has blessed her with dangerous gifts—and a violent destiny. If she chooses to stay at the convent, she will be trained as an assassin and serve as a handmaiden to Death. To claim her new life, she must destroy the lives of others. Ismae’s most important assignment takes her straight into the high court of Brittany—where she finds herself woefully under prepared—not only for the deadly games of intrigue and treason, but for the impossible choices she must make. For how can she deliver Death’s vengeance upon a target who, against her will, has stolen her heart?

Jean-Luc Bannalec - Halál ​Bretagne-ban
Egy ​rejtélyes gyilkosság, családi titkok és egy zavarba ejtő talány Georges Dupint, a zsémbes, párizsi születésű, koffeinfüggő felügyelőt egy reggel a croissant-ja és a kávéja mellől rángatják el egy furcsa gyilkossághoz. Az áldozat a kilencvenegy éves szállodatulajdonos, Pierre-Louis Pennec, akit az étterme padlóján találnak vérbe fagyva. A gyilkosság hatalmas port kavar a békés, bretagne-i kisvárosban, Pont-Avenben, ahol mindenki ismer mindenkit, és látszólag soha semmi sem történik. Ám amikor Dupin elkezdi felfejteni az ügy szálait, évtizedes titkok és elhallgatás szövevényes hálójára bukkan, és rájön, hogy az idilli városkában senki és semmi nem az, akinek és aminek látszik. A Halál Bretagne-ban egy különleges hangulatú, kifinomult bűnügyi regény, tele a breton konyha ínycsiklandó különlegességeivel, az Atlanti-óceán felől fújó szél illatával, fanyar humorral és meglepő fordulatokkal. Szokatlanul izgalmas történet remek atmoszférával és egy szerethető nyomozóval, aki csiszolatlan modorával azonnal belopja magát az olvasók szívébe. -- Tilman Spreckelsen, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Julie Klassen - A ​Castaway in Cornwall
Laura ​Callaway daily walks the windswept Cornwall coast, known for many shipwrecks but few survivors. She feels like a castaway, set adrift on the tides of fate by the deaths of her parents and left wanting answers. Now living with her parson uncle and his parsimonious wife in North Cornwall, Laura is viewed as an outsider even as she yearns to belong somewhere again. When ships sink, wreckers scour the shore for valuables, while Laura searches for clues to the lives lost. She has written letters to loved ones and returned keepsakes to rightful owners. She collects seashells and mementos, and when a man is washed ashore, she collects him too. As Laura and a neighbor care for the castaway, the mystery surrounding him grows. He has abrasions and a deep cut that looks suspiciously like a knife wound, and he speaks in careful, educated English, yet his accent seems odd. Other clues wash ashore, and Laura soon realizes he is not who he seems to be. Their attraction grows, and while she longs to return the man to his rightful home, evidence against him mounts. With danger pursuing them from every side, will Laura ever find the answers and love she seeks?

Philip Plisson - Paysages ​de Bretagne
Dans ​les embruns ou sous le soleil, 100 magnifiques vues des côtes de Bretagne, pour conserver le souvenir d'une promenade en bord de mer.

Georges Simenon - The ​Yellow Dog
There ​was an exaggerated humility about her. And yet he sensed, beneath that image, glints of pride held firmly in check. She was anaemic. Her flat chest was not formed to rouse desire. Nevertheless, she was strangely appealing, perhaps because she seemed troubled, despondent, sickly. In the coastal town of Concarneau, a local wine merchant is shot. Maigret soon realizes that Emma, a downtrodden waitress, is hiding something and that the mysterious yellow dog lurking around town may be the key to solving this crime.

Dee Ernst - Álmaim ​szállodája
Egy ​hotel mindig érdekes találkozóhely. És néha olyanokkal találkozol, akikről nem is hitted volna, hogy pont rájuk van szükséged. Lucy egy jól menő New York-i szálloda igazgatója. A jövőjét pontosan megtervezte, ám amikor a szerelme (aki történetesen a szálló tulajdonosa) a cég több millió dollárjával a zsebében olajra lép, az élete gyökeresen megváltozik. Két évvel később a negyvenkilenc éves, magába roskadt Lucy a franciaországi Rennes-ben vállal munkát a Hotel Paradis igazgatójaként. Extravagáns belső terekre, az irányítására váró seregnyi személyzetre és elegáns vendégekre számít, ám ehelyett valami egészen más vár rá: az a feladata, hogy a lepusztult, de bájos szállodát nyüzsgő turistalátványossággá alakítsa. Mégpedig a tulajdon két kezével. Az épület felújítása, működésének megszervezése és Bing, a szinte már idegesítően vonzó művész megismerése közben Lucy váratlanul otthonra talál. De vajon sikerül visszaállítania az egykor előkelő hotel hajdani dicsőségét? Az Álmaim szállodája szellemes és szívderítő regény arról, hogyan szerezheti vissza az ember az önbecsülését, lelhet rá a szerelemre, és teremthet otthont egy olyan helyen, amilyenről azelőtt még csak nem is álmodott.

Kollekciók