Ajax-loader

'antik kiadvány' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_295804
4

Ismeretlen szerző - A ​Pallas nagy lexikona I-XVIII.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gracza György - Az ​1848–1849-iki magyar szabadságharc története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tipray János - Magyar ​és német zsebszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cox György - A ​mythologia kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gabányi Árpád - Arczisme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boross Mihály - Magyar ​krónika azaz a magyar nemzet története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Lajos - Talajtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sand György - Az ​ördög-mocsár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bayer József - A ​nemzeti játékszín története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Gyula - Az ​erjedés chemiájának kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Camille Flammarion - Népszerű ​csillagászattan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakab Elek - Az ​erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Koós Gábor - Költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wiegand Károly - A ​közmondás nyelvtani alkalmazásban a latin nyelv elemi oktatásában
Nem ​lehet kétséges, hogy az olyanra nézve, ki valamely idegen nyelv tanulásával foglalkozik, csak haszonnal járhat, ha megismertetik vele azon nép közmondásait és közmondási szólásmódjait, mely a kérdéses nyelvet beszéli vagy beszélte. A közmondás tudniillik alkalmas segédeszköznek ajánlkozik, mely által könnyebben megismerkedhetni beszéd- és gondolkodásmódjával, jellemével, erkölcseivel és szokásaival, átaljában szellemével azon népnek, melynek ama nyelv tulajdona, vagy az volt. Mint "utczai bölcseség", miként találólag neveztetett, oktatást ad a világ és az élet sokféle viszonyai felett, nyújt ildom- és erkölcsi szabályokat, megenged némely mély pillantást az emberi szivbe, gazdagitja az önismeretet, utal a cselekedetek valószinű és szükséges következéseire, ad jó tanácsokat stb. És ez mind a legegyszerűbb és legmegkedveltetőbb módon történik, tudniillik rövid, könnyen felfogható és sújtó mondatokkal, melyek kellő időben alkalmazva, különösen akkor nem tévesztik el hatásukat, midőn, ami gyakori eset, élénk kép, nyerseség, élcz és gunyor által tüntetik ki magukat. Ha ez a közmondásokról átaljában áll, ugy azoknál, melyek a latin nyelvhez tartoznak, még különösen figyelemre méltó, hogy ezek nálunk is igen gyakran beszédben és irásban használtatnak, ugy, hogy ezeket még az sem nélkülözheti egészen, kinek olvasmánya csak népszerű iratokra, hirlapokra stb. szoritkozik. Miután már most itt a latin közmondásokkal foglalkozunk, és az emlitettek épen erre alkalmazhatók legjobban, minthogy bennök oly anyagot találunk, mely friss, életteljes tartalmat, egyátaljában semmi nehézséget sem okozó alakban nyújt, és az életben sokféle alkalmazásra használható, igen közel esik azon kérdés: Miképen lehet legjobban és legczélszerübben ezen anyagot a latin nyelvet tanulókkal megismertetni?

Hoffmann Ferenc - Kolmár József - Tell ​Vilmos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Adolf Meyer - Brehms ​Tierleben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kvassay Jenő - Vizeinkről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csuday Jenő - A ​magyarok történelme I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Danielik Nep. János - Colombus ​vagy Amerika fölfedezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Franz Fiala - Moritz Hoernes - Die ​neolithische Station von Butmir bei Sarajevo in Bosnien II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Cyrill - A ​magyar nemzeti irodalom története a középiskolák felső oszt. számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csiky Gergely - A ​kaviár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szombatfalvi Albert - Hat ​bűnügyi előnyomozás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Deák Jenő - Göcseji ​históriák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesi Lajos - Budapest ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sven Hedin - Belső-Ázsia ​küszöbén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lakatos Károly - Vadászati ​és madarászati emlékeimből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lemercier Adorján - A ​braminok, vagy A keresztény religio diadala
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simonyi Zsigmond - Antibarbarus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petrik Géza - Magyar ​könyvészet 1860-1875.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dugonics András - A’ ​gyapjas vitézek I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Topinard Pál - Az ​anthropológia kézi könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók