Ajax-loader

'Atlantisz' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Graham Phillips - Isten ​akarata - Mózes, Tutanhamon és Atlantisz mítosza
1907 ​januárjában egy addig ismeretlen sírt tártak fel az egyiptomi Királyok Völgyében. Az egyiptomi királyi sírkamrák közül egy sem hasonlított az újonnan felfedezetthez. A sír fel volt dúlva, a falakról levakarták a hieroglif szövegeket, a múmiát tartalmazó koporsó fedele el volt mozdítva és megrongálva. Egy átlag ember számára nyilvánvaló lett volna, hogy a századok során sírrablók jártak a helyiségben, a tudósok azonban megállapították, a zár több mint 3500 éve sértetlen volt és Kr.e. 15.századból származik, a reformer fáraó, Ehnaton idejéből.A vizsgálatok kiderítették, hogy az ismeretlen múmia Szemenkháré fáraóé, aki Ehnaton veje és utóda, valamint Tutanhamon testvére volt. A kutatások során a tudósok egyre több megválaszolatlan kérdéssel találkoztak, kiderült az is, hogy világszerte leghíresebb egyiptomi lelet, Tutanhamon halotti maszkja tulajdon képpen Szemenkhárénak készült. Miként volt lehetséges, hogy az évezredek óta többistenhitű Egyiptom Ehnaton fáraó hatására egyik pillanatról a másikra monoteistává vált? Vajon lehetett e köze a zsidóságnak Egyiptom új hitéhez? Valóban létezett-e a bibliai Mózes, és ha igen, nem ő volt-e Ehnaton fáraó eltűnt testvére, Tuthmózisz? Létezett-e a legendás Atlantisz? Ezekre a kérdésekre keres választ Graham Phillips izgalmas történelmi ismeretterjesztő könyve.

Móczár István - Európa ​Atlantisza
Az ​Európa Atlantisza cím azt hangsúlyozza, hogy az öreg kontinens első palotái az Égei-tenger szigetein épültek a bronzkor hajnalán. Az ismeretlen föld kutatásában Móczár nem azt feszegeti, hogy a minósziak voltak-e az atlantisziak, hanem azt, hogy a krétaiak szellemi, gazdasági, művészeti és társadalmi eredményei jóval meghaladták Platónnak Atlantiszról alkotott nézeteit. A világűrből készített NASA-felvételeken, valamint a Chain amerikai kutatóhajó szeizmikus mérésein jól meghatározható az elsüllyedt sziget, Théra egykori partvonulata. A szerző kutatómunkája a mítosz és valóság határán mozog, és szenzációs felfedezést tesz: Atlantisz időkapszuláját nem a sziget központjában, hanem annak déli partján vélte megtalálni. Az egyik legfontosabb érve: ha a Platón által említett Központ a mai kalderán belül lett volna, akkor Akrotiri kikötővárosát miért éppen a déli parton építették fel? A másik: ha Atlantisz a görög földtől több ezer kilométerre, az Atlanti-óceánban lett volna – ahogy azt Platón és napjainkban többen is feltételezik –, akkor ugyan mit kerestek ott a görög istenek? Ilyen alapon az egyiptomiaknak, vikingeknek vagy a perzsáknak is görög isteneket kellett volna tisztelniük. A minószi civilizáció központi szigete Kréta, kereskedelmi központja az ősi Théra, a mai Szantorini lehetett. A bronzkori Akrotiri napjainkban is ezrével ontja a régészeti tárgyakat, amelyeknek legtöbbje fejlettebb és esztétikusabb volt, mint a kortárs civilizációk bármelyike. A könyvben szerencsésen ötvöződik a tudományos munka a szerző saját készítésű fotóival, amelyek szinte vezérfonalként vezetik az Olvasót a könyv olvasásakor.

Szőke Miklós Árpád - Atlantisz ​árnya kísért
Atlantisz ​létének vagy nemlétének sarkalatos kérdése időnként lázba hozza az emberiséget. Ez még akkor is így van, ha a világűr feltárásának napjainkban folyó nagy eltökéltsége igyekszik háttérbe szorítani régmúltunkra vonatkozó kíváncsiságunkat. Merőben vitatható kérdés; mi a legfontosabb a mai kor emberének? Régmúltjának és ebből következően származásának megismerése, avagy az Űr kínálta ismeretek, benne persze a mienkhez hasonló, más létezési formák és feltételek feltárása. Még 10-15000 éves múltunkról sem tudunk semmit biztosan, hát még a régebbiről. Honnan jövünk? Hová tartunk? Mindez miért? Milyen eleve elrendelt, génjeinkbe plántált terv határozza meg jövőnket? Milyen irányba taszít a sokat hangoztatott szabad akarat? Ezek csupán kérdések és vágyak! El kellene gondolkoznunk felette, hogy ezek ne csupán hangzatos szavak legyenek!

Győrfi András - Atlantisz ​és a kézirat titka
A ​Margittán praktizáló belgyógyász főorvos új, tudományos kalandregénye a téridő és az extra dimenziók új lehetőségeivel ismertet meg bennünket és újabb rejtélyekbe (teleportáció, a kvantumcsatolás jelenségei vagy Stonhenge és a gravitáció kapcsolata) nyújt betekintést. Négy olyan lehetőséget tárgyal meg, amelyek a világ megismerésének következő szintjéhez vezethetnek pedig csak az egyik lehet igaz. Hogy kinek melyik, az ma még az Olvasó választásán múlik.

J. Allan Danelek - Atlantis
The ​lost civilization of Atlantis—whether mythical or historical—offers possible clues about our past and holds important lessons for our future. Join author J. Allan Danelek on a compelling journey of discovery as he attempts to answer questions surrounding the controversial twelve-thousand-year-old legend: Was it a real place or did Plato invent the story? If it did exist, what could have led to the widespread destruction of an entire civilization? And are we heading down the same road to self-annihilation? Fact or Fiction? Bringing new life to Plato's dialogues on Atlantis, Danelek offers original theories about the lost world's culture and downfall. This engaging exploration covers all aspects of Atlantean lore, from historical maps and geological sciences to popular theories both traditional and contemporary. At the heart of every story lies an ultimate truth and timeless lesson. What can Atlantis teach us about the fate of humanity?

Simon Cox - Mark Foster - Atlantisz
Simon ​Cox ebben a könyvében Atlantisz-sziget ókori legendáinak és mítoszainak nyomába ered. Simon Cox és Mark Foster tömör, könnyen áttekinthető formában tárja elénk a legújabb adatokat, tényeket és elméleteket erről a nem szűnő izgalmat és kíváncsiságot ébresztő témáról. Az Atlantisz számos érdekes kérdésre is választ ad: -Hol feküdt Atlantisz legendás, mesés szigete? -Léteznek-e valódi bizonyítékok egy elveszett civilizációról? -Katasztrófa következtében süllyedt-e a sziget a tenger hullámai alá? -Igaz-e, hogy a maják és az ókori egyiptomiak fejlett civilizációját az elpusztult Atlantisz túlélői alapították? -Mit tudhatott Platón és az ókori görögök a szigetről és annak lakóiról? A színes fotókkal illusztrált Atlantisz fontos kézikönyv e témában.

Madarasi János - Paleo-hipotézisek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robin O'Wrightly - Az ​amulett rejtélye
Van ​egy hely, amelyet soha nem fogunk megtalálni a térképen, hiába keressük: ez Tripicon, egy szigetállam az Észak-Atlanti-óceán kellős közepén. A valaha szebb napokat látott, ám most már csak vegetáló birodalomban az uralkodó Ponti-hercegség teljesen modern, de mindentől elzárt életét éli. Egy augusztusi szombat délelőttön az unatkozó koronaherceg, Matteo még nem is sejti, hogy aznap délután kezdődik csak el a Tripiconi sztori hihetetlen története: az első, Az amulett rejtélye című részben, egy hét leforgása alatt teljesen a feje tetejére áll a világ. Az oka egy titokzatos, „tengertörött” idegen fiú, akit félholt állapotban, egy különös nyakékkel együtt, a parton talál meg Arabella kishercegnő, Matteo unokatestvére. Innentől kezdve nincs megállás: a pörgő lendületű, fiatalos humorral átszőtt, ismeretanyagban és párbeszédekben gazdag, érzelmes kalandfolyamban sok kérdés és kétely merül fel. Vajon ki lehet ez a srác, és mit akarhat Tripiconban? Mi az a türkizkék fényű kristály, melyet a nyakában hord? És mi történik akkor, ha ellopják tőle? Vajon megtalálják-e a kérdésekre a választ, amikor szorít az idő? Keresd a többi részt is, és olvasd el, hogy megtudj mindent!

Móczár István - A ​Minószi Atlantisz rejtélye
Mese ​vagy valóság Atlantisz rejtélye? A korabeli rituálé gyilkosság vagy emberáldozat? Tény, hogy Kr.e. a II. évezred közepe táján a Kükládok legdélibb szigetén, a mai Szantorinin felrobbant egy vulkán. A hagyományos nézetek szerint csaknem négyezer évvel ezelőtt természeti katasztrófák sora terelte új mederbe az emberiség fejlődését, és teremtett történeti alapot az Atlantisz-legenda kialakulásához. A szerző, dr. Móczár István orvos és amatőr régész más nyomon indult el: szerinte a krétai civilizáció lehetett a minószi Atlantisz.

Stephen King - Hearts ​in Atlantis
Bobby ​Garfield befriends an elderly gentleman, Ted Brautigan, who moves into the boarding house where he and his mother have lived since his father's death. During the summer that follows, his friendship with Ted grows as he spends time reading the newspaper to him and is hired to be on the lookout for any signs for lost animals or strange cars that may be in the neighborhood. Although he and his best friends, Carol Gerber and John "Sully" Sullivan begin to see these strange signs, Bobby neglects to tell Ted with dire consequences.

Andy McDermott - The ​Hunt for Atlantis
Archaeologist ​Nina Wilde can find long-lost Atlantis, helped by reclusive billionaire Kristian Frost, his beautiful daughter Kari, and ex-SAS bodyguard Eddie Chase. But a powerful and mysterious organization opposes revealing the secret submerged for 11,000 years. Others have already died — Nina’s own parents. From the streets of Manhattan, Brazilian jungle, Tibetan mountaintop, to the bottom of the Atlantic Ocean, they race to save all human life on earth.

Eschwigné Varga Zsuzsanna - Atlantisz ​mágikus négyzete
"Könyvemet ​tankönyvnek szánom. Hosszú évek óta foglalkozom számmisztikával - tanácsadással, tanítással. Tanítványaim inspiráltak arra, hogy e könyv megszülessen. Remélem vállalkozásom e könyv megírásával nem volt hiábavaló és sikerül pótolnom az űrt, a hiányt, mely a számmisztikai szakkönyvekből eddig kimaradt. A számmisztika tudománya a legősibb önismereti módszerek egyike. A halhatatlan atlantiszi tudás része volt a számmisztika. Az atlantiszi mágusok a számok rezgését, testi, lelki és szellemi szinten vizsgálták, az idő tükrében. A 'kiválasztottak', a tudós papok foglalkoztak a bolygók mozgásával, energiáival. Megfigyelték a Napot, a Holdat, a bolygók mozgását, ezek hatásait az emberre. A négyzetet, mint szimbólumot felhasználva ránk hagytak egy bűvös rendszert, mely mai zaklatott világunkban, a XXI. században is csodálatosan működik. Ez a könyv a számmisztika egy ősi rendszerét igyekszik bemutatni - Atlantisz bűvös négyzetét." - Eschwigné Varga Zsuzsa sok-sok éven át tanulmányozta, kutatta, és tanította az atlantiszi alapokon nyugó számmisztikát. Jelen könyve tudományos igénnyel megírt alapmű, egyben kiváló tankönyv, lenyűgözően izgalmas, kalandos olvasmány mindenki számára, akit érdekel a misztikum, a spiritualitás, s azokon belül egy ősi atlantiszi titkos tudomány: a számmisztika. Ez a könyv igazi kincs és egyben valódi kulcs önmagunk megismeréséhez, a bennünket körülvevő világ megértéséhez.

Ka Ho Leung - Színes ​Álmok - Atlantisz
Atlantisz ​ősi mítosza Platón nevéhez köthető, aki dialógusaiban mesél a tenger mélyére süllyedt, elveszett földrész csodáiról. Miközben az olvasó a kötet több mint 250 rajzát színezi, szinte életre kel az óceán mélyének varázslatos és titokzatos világa. A rajzok kiszínezése izgalmas élmény, ugyanakkor hatékonyan segít a mindennapi stressz leküzdésében is. Engedjük szabadjára fantáziánkat, és örökítsük meg színpompás álmainkat!

John Michell - The ​New View Over Atlantis
John ​Michell's highly controversial The View Over Atlantis was first published in 1969. This unrivaled introduction to megalithic science, earth mysteries, and sacred geometry was expanded and updated in The New View Over Atlantis in 1983. Now available in a fresh new package this classic, seminal work offers an impressive body of evidence and arguments to support the theory that at one time, many thousands of years ago, there was a worldwide, highly sophisticated civilization that Plato referred to as Atlantis. Michell, one of the premier esoteric writers of the 20th century, reveals that ancient stone monuments and earthworks found around the globe are not randomly strewn, but are a well-executed system of psychic centers connected worldwide and used by the people of Atlantis. Michell also demonstrates the significant modern discovery of "leys," a mysterious network of straight lines that link the ancient places around the world. He carefully and thoroughly documents the research that points to these ancient sites as places of high magic.

Sharon Ledwith - The ​Last Timekeepers and the Arch of Atlantis
When ​Amanda Sault and her four classmates are caught in a major food fight at school, they are given the choice of suspension or yard duty. It was a no-brainer. A two-week crash course in landscaping leads the kids to discover a weathered stone arch buried in an overgrown backyard. Instead of a forgotten lawn ornament, it turns out to be an ancient time portal from the lost continent of Atlantis. Chosen by an Atlantean Magus to be Timekeepers—legendary time travelers sworn to keep history safe from an evil force—the five children, along with two offbeat adults, are sent on the adventure of their lives to save the Earth from an uncertain future. The Timekeepers’ first mission lands them in England in 1214, where they must find an adolescent Robin Hood and his band of merry teens before history is turned upside-down.

Sherrilyn Kenyon - Styxx
Just ​when you thought doomsday was over . . . Centuries ago Acheron saved the human race by imprisoning an ancient evil bent on absolute destruction. Now that evil has been unleashed and it is out for revenge. As the twin to Acheron, Styxx hasn’t always been on his brother’s side. They’ve spent more centuries going at each other’s throats than protecting their backs. Now Styxx has a chance to prove his loyalty to his brother, but only if he’s willing to trade his life and future for Acheron’s. The Atlantean goddess of Wrath and Misery, Bethany was born to right wrongs. But it was never a task she relished. Until now. She owes Acheron a debt that she vows to repay, no matter what it takes. He will join their fellow gods in hell and nothing is going to stop her. But things are never what they seem, and Acheron is no longer the last of his line. Styxx and Acheron must put aside their past and learn to trust each other or more will suffer. Yet it’s hard to risk your own life for someone who once tried to take yours, even when it's your own twin, and when loyalties are skewed and no one can be trusted, not even yourself, how do you find a way back from the darkness that wants to consume the entire world? One that wants to start by devouring your very soul?

Marion Zimmer Bradley - The ​Fall of Atlantis
Powers ​of light and darkness vie for supremacy in a world of ancient splendor. A wounded Atlantean prince washed up on a foreign shore becomes the focal point in an epic battle between good and evil when the full extent of his powers becomes known. At one corner are the Priests of the White Robe, guardians of powerful natural forces which could threaten the world if misused; on the other side are the Black Robes, priests who seek to master these forces for their own benefit. Caught in the middle are the sisters Deoris and Domaris, whose lives are drawn into a web of powerful sorcery conjured by the priests - the same sorcery which will cause _The Fall of Atlantis._

Frank Joseph - Atlantisz ​és más elveszett világok
Eddig ​még sohasem közölt, izgalmas új bizonyítékok Atlantisz elveszett civilizációja után! Frank Joseph 1983 óta járja a világot, hogy bizonyítékokat kutasson fel Atlantisz létezésére. Az atlantisziak feltalálták a mienket messze meghaladó kristálytechnológiát, és a monumentális piramisépítészetet. Megtudhatjuk, mit örökölt Atlantisztól az ókori Egyiptom, a bronzkori Európa, a maja Mexikó és az inka Peru kultúrája. A kötet választ ad többek között arra, hogy hol lehetett igazából Atlantisz? Hogyan és mikor pusztult el Atlantisz? Lemuria elsüllyedt citadelláját találta-e meg Japán vezető geológusa? Atlantisz romjait találták-e meg az orosz kutatók? Milyen aggasztó párhuzamok vannak Atlantisz és korunk között? Atlantisz és más elveszett világok több mint száz izgalmas, érdekes illusztráció segítségével új ablakot nyit az ősi múltra.

Jorge Angel Livraga - Ankor
Minden ​ősi nép özönvizekről és elsüllyedt kontinensekről mesél. Platón erről nagyon pontos leírást hagyott ránk. Az atlantiszi kontinens utolsó szigetmaradványán követhetjük nyomon Ankor, a herceg, a filozófus, az ember történetét. Az események mintegy 11500 évvel ezelőtt játszódnak. Olykor mégis az olvasóban zajlanak, hiszen a kérdés, hogy honnan jövünk és merre tartunk, mindannyiunkat foglalkoztat.

762273
Atlantisz Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Atlantisz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Graham Hancock - Istenek ​mágusai
A ​rendhagyó gondolkodásáról elhíresült Graham Hancock húsz évvel az Istenek kézjegyei kirobbanó sikere után megírta annak folytatását. Tovább nyomozva civilizációnk valódi gyökerei után, a legújabb tudományos kutatások eredményeire támaszkodik. 12 800 évvel ezelőtt, az utolsó jégkorszak végén egy hatalmas üstökös több darabra törött. Ezen darabok közül néhány eltalálta a Földet, olyan mértékű globális kataklizmát okozva, amilyen nem fordult elő a dinoszauruszok kihalása óta. A becsapódás hatására hatalmas mennyiségű hő keletkezett, ami azonnal megolvasztott több millió köbkilométer jeget, és hatalmas árvizet indított, amire a világon mindenfelé mítoszokban emlékeznek. A becsapódások második hulláma, ami nem kevésbé volt pusztító erejű, és további katasztrofális árvizekhez vezetett, 11 600 évvel ezelőtt következett be; ez pontosan az a dátum, amelyet Platón Atlantisz elpusztulásának és elsüllyedésének idejeként jelöl meg. A könyvben felvonultatott bizonyítékok is azt mutatják, hogy egy fejlett civilizáció virágzott a jégkorszak alatt, amelyet ezek a világméretű kataklizmák teljesen eltöröltek. A csillagászok úgy gondolják, hogy az eredeti, hatalmas méretű üstökös egy több mint 32 kilométer szélességű sötét töredéke azóta is a törmeléksávban rejtőzik, és a Földet fenyegeti.

Pierre Benoit - Atlantis
"Hassi ​Inifel, 1903 november 8. Ha a következő sorok egykor napvilágot látnak, kivánságom értelmében történik. Az időpont, melyet elegendő hozataluk számára megállapítottam, elegendő biztosíték a számomra. Szeretném, ha a nyilvánosságra hozatal alkalmával, melyet magam óhajtok, nem értenék félre a célomat, amely a megírásnál vezetett. Bárki elhiheti, ha azt állítom, hogy semmiféle szerzői hiuság nem fűz ehhez a lázas füzethez. Hisz akkor már oly messze leszek minden földi dologtól! Valóban felesleges, hogy mások is vállalkozzanak arra az útra, melyről én nem tértem vissza."

Shana E. Collins - Kezdetek ​(Origin)
A ​bohókás multi-milliárdos, Danny Nolan felesége rejtélyes körülmények között eltűnik, hátrahagyva négy éves kislányukat, Kayla-t, aki nem mindennapi képességekkel rendelkezik. Az apa kétségbeesve kezd kutatásba, de minél közelebb kerül a rejtélyek megoldásához, annál világosabbá válik számára, hogy kislányát is elveszítheti. Fény derül a múlt rejtélyére; a két sziget, Atlantisz és Lemúria eltűnésének okára, miközben a kislánynak elkerülhetetlenül szembe kell néznie sorsával. A múlt, jelen és jövő egy pontra összpontosul, és a hétköznapok kuszaságában Danny-nek nem kevesebb rejtéllyel kell szembenéznie, mint az emberiség eredetének titkával.

John V. Luce - The ​End of Atlantis
In ​the 15th century BC, a volcanic eruption of exceptional violence occurred on the island Thera (Santorini), 75 miles north of Crete. Did this mark the destruction of Atlantis, the story of which Plato gave to the world 11 centuries later? Was there ever such an island as he describes, the home of an advanced culture and the centre of a great empire? If so, where was it, when did its civilisation flourish, and why did it disappear? Mr Luce, with the help of archaeologists, vulcanologists, seismologists and oceanographers, suggests the real truth.

Lewis Spence - The ​History of Atlantis
A ​renowned scholar of the Atlantis myth, Lewis Spence wrote five books on the fabled land, and this is considered by many to be his best work. Replete with the magic and romance of that fantastical lost land, this replica of the first 1926 edition includes all of the original maps, photos, charts, and illustrations, and discusses: - the differences between Atlantean and other histories, - why Plato's narrative of the realm was not allegorical, - the numerous historical references to and proofs of the reality of Atlantis, - the geography of Atlantis, - the inhabitants of and early human society in Atlantis, - the kings of Atlantis, - corroboration of the existence of the realm in British literature, - Atlantean culture, religion, and traditions, - and much, much more. Scottish occultist LEWIS SPENCE (1874-1955) was a fellow of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, and vice president of the Scottish Anthropological and Folklore Society. He authored numerous books of mythology, folklore, and the occult, including The Occult Causes of the Present War (1940), and The Magic Arts in Celtic Britain (1945).

Bohumil Vurm - Európa ​titkos története
A ​gazdagon illusztrált Európa titkos története című mű a történelemnek azon vonulatával foglalkozik, amiről a történelemkönyvek többnyire említést sem tesznek. Az eddig megjelent három kötetet most egybegyűjtve veheti kézbe az olvasó. "Az Európa titkos története című könyv megpróbálja megingatni a kontinensünk történetét felvázoló konstrukciót. Felhívja a figyelmet arra, hogy történelmünk minden európai ember élő alkotóeleme. Amennyiben holtnak vesszük, és lezárt fejezetként tekintünk rá, fontos információk és tanulságok forrásait folytjuk el magunkban. Könnyen lehet, hogy valaki e könyv olvasása után más szemmel tekint majd a világra, új összefüggéseket fedez fel, melyek eddig nem tárultak fel előtte. ...És ha ez így lesz, a könyv nem hiába készült" (A szerző)

Clark Ashton Smith - Sarki ​regék
Hyperborea ​kontinense az örök jég szorításában haldoklik. Királyai fegyveres hadakat vezetnek a terjeszkedő gleccser ellen, varázslói mesterséges napokat idéznek fölé; ám a gyönyörű fehér szibilla jóslatai elől nincs menekvés, a félelmetes fehér féreg pedig úszó jégszigetéről dönti romlásba az országokat. Tsathoggua, a szörnyisten kultusza felüti fejét az emberevő vurmik hegyeiben és az elfeledett városok romjai között, hiába harcolnak ellene minden eszközzel az inkvizítorok. Az öntudatos udvari bakó váratlan szakmai problémával szembesül, a hét határon rettegett mágusnak pedig komoly gondjai támadnak a Szaturnusz bennszülötteivel. Ilyen és ehhez hasonló rémségek és furcsaságok várnak az olvasóra, aki Clark Ashton Smith kimeríthetetlen képzelőerővel megformált világába látogat. Smith ugyanabban az időszakban élt és alkotott, mint a természetfölötti irodalom nagy klasszikusa, Lovecraft – akivel ugyan sohasem találkoztak személyesen, de rengeteget leveleztek és baráti viszonyban voltak. Lovecraft neve holta után világhírűvé vált, Smith vele egyenrangú munkásságát azonban kevesebben ismerik: műveinek átfogó, kritikai igényű kiadására angol nyelven is meglepően későn került sor – vállalkozásunk tehát ebben az összevetésben is naprakésznek mondható. Kötetünk – az életműkiadás második darabja – a jégkorszak előtti Hyperboreában és Poszeidoniszon, Atlantisz utolsó szigetén játszódó elbeszéléseket gyűjti csokorba. Smith páratlan költői érzékkel nyúl bármilyen témához, legyen szó természetfölötti rémségek garázdálkodásáról, zord hósivatagok titkairól vagy furcsa és groteszk személyek dekadens vágyairól. Képzeletének szüleményei oly tarkán elevenednek meg az olvasó előtt, mint valami álom – a bizarr és nyugtalanító fajtából, amelyből nem kínál menekvést az irgalmas ébredés. _„A puszta démoni furcsaság és a buján tobzódó fantázia terén talán egyetlen ma élő vagy megboldogult író sem múlja fölül Mr. Smitht.”_ H. P. Lovecraft

Graham Hancock - Magicians ​of the Gods
Graham ​Hancock's multi-million bestseller Fingerprints of the Gods remains an astonishing, deeply controversial, wide-ranging investigation of the mysteries of our past and the evidence for Earth's lost civilization. Twenty years on, Hancock returned with the sequel to his seminal work filled with completely new, scientific and archaeological evidence, which has only recently come to light. On the heels of the very successful hardcover edition, Hancock returns with this paperback version including two chapters brimming with recent reporting of fresh scientific advances (ranging from DNA to astrophysics) that substantially support the case. Near the end of the last Ice Age 12,800 years ago, a giant comet that had entered the solar system from deep space thousands of years earlier, broke into multiple fragments. Some of these struck the Earth causing a global cataclysm on a scale unseen since the extinction of the dinosaurs. At least eight of the fragments hit the North American ice cap, while further fragments hit the northern European ice cap. The impacts, from comet fragments a mile wide approaching at more than 60,000 miles an hour, generated huge amounts of heat which instantly liquidized millions of square kilometers of ice, destabilizing the Earth's crust and causing the global Deluge that is remembered in myths all around the world. A second series of impacts, equally devastating, causing further cataclysmic flooding, occurred 11,600 years ago, the exact date that Plato gives for the destruction and submergence of Atlantis. The evidence revealed in this book shows beyond reasonable doubt that an advanced civilization that flourished during the Ice Age was destroyed in the global cataclysms between 12,800 and 11,600 years ago. But there were survivors - known to later cultures by names such as 'the Sages', 'the Magicians', 'the Shining Ones', and 'the Mystery Teachers of Heaven'. They travelled the world in their great ships doing all in their power to keep the spark of civilization burning. They settled at key locations - Gobekli Tepe in Turkey, Baalbek in the Lebanon, Giza in Egypt, ancient Sumer, Mexico, Peru and across the Pacific where a huge pyramid has recently been discovered in Indonesia. Everywhere they went these 'Magicians of the Gods' brought with them the memory of a time when mankind had fallen out of harmony with the universe and paid a heavy price. A memory and a warning to the future... For the comet that wrought such destruction between 12,800 and 11,600 years may not be done with us yet. Astronomers believe that a 20-mile wide 'dark' fragment of the original giant comet remains hidden within its debris stream and threatens the Earth. An astronomical message encoded at Gobekli Tepe, and in the Sphinx and the pyramids of Egypt,warns that the 'Great Return' will occur in our time...

Kollekciók