Ajax-loader

'diszkalkulia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Karin Elke Krüll - A ​diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek
A ​számolási gyengeség (diszkalkulia) éppen úgy, mint a diszlexia-diszgráfia kezelést igénylő fejlődési zavar. A szakirodalomban megtaláljuk a számolásgyengeség tünettegyüttesét, de a közvélemény alig-alig hall erről a problémáról. Ez a könyv főleg a gyakorlati tennivalókkal foglalkozik, hiszen a szerző évek óta kezel diszkalkuliás gyerekeket. Ezért tud szakszerűen, de egyúttal jól érthető válaszokat adni a szülők és pedagógusok kérdéseire: Miből ered a diszkalkulia? Hogyan nyilvánul meg? Mit veszünk észre a gyerekeknél az iskolában? Mit tehetünk, hogy segítsünk a gyermekeken? Mit ne tegyünk számolásgyengeség esetén?

Juhász Ágnes - Dékány Judit - Kézikönyv ​a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához
Ezt ​a kézikönyvet óvónőknek, általános iskolai pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak (elsősorban iskola-pszichológusoknak) ajánljuk. Az első fejezetben megismerkedhetnek - szűk keretek között - a diszkalkuliával foglalkozó szakirodalommal. Természetesen - mivel ennek a könyvnek nem ez volt az egyetlen feladata a szakirodalom további bővítésre szorul, folyamatos, állandó könyvtárkutatási munkát kíván- és megkíván. A diszkalkuliával foglalkozó szakemberek több irányból közelítenek a témához. Ezt a sokszínűséget szerettük volna érzékeltetni, kiemelve, hogy a különféle meghatározások, az okok és tünetek leírása nagymértékben megegyeznek saját gyakorlati munkánkban nyert tapasztalatainkkal. Legfontosabb feladatunknak a Gyakorló Beszédjavító Intézetben kialakított vizsgálati metódus bemutatását tartottuk - az általános leírás után egy konkrét vizsgálat értékelésén keresztül. Reméljük, hogy a diagnosztikus munkában ez a fejezet sok segítséget nyújt majd az olvasóink számára! Az utolsó fejezet a terápia alapelveiről, a reedukáció formáiról, a tanácsadó munkáról szól. Nem törekedtünk órákra lebontott terápiás terv, konkrét feladatok bemutatására, hiszen ez esetenként változó lehet. A tanár a diákja szükséglete szerint választja ki a számára legmegfelelőbbet. Segítségül összegyűjtöttük a terápiához használható, jelenleg megvásárolható kiadványok jegyzéket. Biztosan sok örömet és hasznot hoznak a foglalkozásokon! Befejezésül köszönetet mondok volt igazgatómnak, dr. Palotás Gábornak az elmúlt 15 év szakmai irányításáért és emberi támogatásáért, jelenlegi igazgatómnak, dr. Juhász Ágnesnek e kézikönyv megírásában nyújtott segítségéért. Köszönettel tartozom a könyv lektorainak, Cortívo Erzsébetnek és dr. Szendrei Juliannának.

Ronit Bird - Száz ​játék és fejtörő a számolási nehézségek legyőzésére
A ​könyv áttekinthető és rendszerezett formában olyan gyakorlatokat és játékokat kínál tanárok és szülők számára, amelyek lekötik és ösztönzik a diákokat, miközben ritkán igényelnek a papírnál, ceruzánál és dobókockánál több eszközt.

Ronit Bird - Hogyan ​győzzük le a számolási nehézségeket?
Magyarország ​híres kiváló matematikusairól és matematika oktatásának módszertanáról is. Mégis sok diák számára ez a tantárgy jelenti a legtöbb nehézséget és kudarcot, holott a számolási problémákkal küzdő gyermek számára is érthetővé tehetők az elemi matematika szabályai. Hogyan? Kis lépésekben, saját tapasztalatszerzésre építve, játékosan. Ronit Bird könyve ehhez nyújt segítséget. E könyvben részletesen kidolgozott és felépített módszereket, számos gyakorlati feladatot és vizualizációs technikát találunk a számolási képességek tanításához. A módszerek értéke abban rejlik, hogy a „Mit?" helyett a „Hogyan számoltál?" kérdésre helyezik a hangsúlyt. A szerző módszertanilag alaposan kidolgozott rendszert épített fel, melynek középpontjában a tárgyakkal való sokoldalú manipuláció áll. Önálló gondolkodásra és az összefüggések felismerésére inspirál, s nem kész műveleti sémákat erőltet. Támogatja az egyéni számolási eljárásokat, időt hagy a feladatok megoldására, s épp a vizualizáció segítségével ad támpontot a fejszámolás elsajátításával küzdő gyerekek számára. A könyvben feldolgozott területek: - összeadás és kivonás, - a tízes átlépés, - szorzás és osztás, - következtetések. További játékok, gyakorlatok, feladványok találhatók a könyv elektronikus Mellékletében, mely a kötetben található egyedi regisztrációs kód segítségével letölthető a www.akademiaikiado.hu oldalról. Ronit Bird a diszkalkuliás gyerekek egyik legfelkészültebb és legtapasztaltabb tanára, számos könyv és segédanyag szerzője. Módszere sokéves gyakorlaton, valamint a számolási nehézség és a számolási zavar okainak széles körű ismeretén alapul. Jelen könyvét az alsó tagozaton tanítók és a matematika-szaktanárok napi munkájához, eszköztáruk bővítéséhez, valamint vállalkozó kedvű szülőknek ajánljuk.

Kollekciók