Ajax-loader

'demencia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szabó Lajos - Időskori ​demenciák családi, társadalmi és pszichológiai vonatkozásai
Az ​időskori szellemi leépülés korunk egyik legfélelmetesebb problémája. Sokan rettegnek tőle, miközben meglepően keveset tudnak róla. Ha szakembereket kérdezünk, rendszerint igen borúlátóak, és úgy érzik, hogy a tisztességes gondozáson túl nem sokat tehetünk. Szembe kell néznünk azzal is, hogy az ellátási hátterek elégtelenek, és a gondozó családok nagy terheket hordozva gyakran magukra maradnak. Ez a könyv a gondozásnak és a gondozó családok támogatásának olyan útjait mutatja be, amelyek egy átalakuló gondozási kultúrában esélyt kínálnak arra, hogy a demenciával küzdők és gondozóik egy támogató környezetben minél tovább megőrizhessék önmagukat, egy élhető élet apró örömeit és emberi kapcsolataik kölcsönösségét. A könyv fontos üzenete, hogy a demenciával küzdő idősek nehézségeik ellenére autonóm felnőtt emberek a megélt lét tapasztalataival, érzésekkel, vágyakkal, az emberi kapcsolatok megőrzésének igényével, és egyben olyanok, akiknek támaszra van szükségük, hogy boldogulni tudjanak az egyre nehezebben megfejthető világban.

Szakács Ferenc - Intelligenciadeficit ​típusok
A ​klinikai pszichológus gyakorlati tevékenységének egyik legfontosabb diagnosztikai területe az intelligenciavizsgálat. Annak megítélése, hogy egy v. sz. (vizsgált személy) intelligenciája megfelel-e élethelyzetének, életkorának, szinte minden klinikai kép esetében szükségessé válik. Az a feladat is gyakori a klinikai pszichológus munkájában, hogy meg kell ítélnie: a v. sz. azzal az intelligenciaszinttel, amellyel rendelkezik, vajon milyen szintű problémamegoldásra képes, vajon hogyan, milyen mértékben tud megfelelni azoknak a társadalmi követelményeknek, amelyek élethelyzetéből adódnak, milyen mértékben képes önálló életvezetésre, milyen fokban érintett a beszámítási képessége (vagyis mennyiben felelős tetteiért) stb. A klinikai pszichológus az intelligenciavizsgálattal tehát a következő kérdésekre keres választ: I. milyen színvonalú a v. sz. intelligenciája (mekkora az IQ-ja); 2. milyen jellegű (struktúrájú) az intelligenciája; 3. intelligencia-színvonala megfelel-e életkorának, képzettségének, élethelyzetének (teljesítménye nem deficites-e); 4. intelligenciája (színvonala, jellege) jellemző-e valamely klinikai képre (kórspecifikus-e). Ez utóbbi vállalkozással tulajdonképpen túllépünk az intelligenciavizsgálat szigorú értelemben vett lehetőségein, mivel a teljesítménymutatókat pszichodiagnosztikai támpontokként kezeljük.

Harry Cayton - Nori Graham - James Warner - Alzheimer-kór ​és a demencia egyéb fajtái
Mi ​az Alzheimer-kór? Mi a demencia? Van-e hatékony kezelési mód? Milyen segítséget remélhetünk, hová fordulhatunk, ha hozzátartozónknál kialakul a folyamatos és lassú leépüléssel járó betegség? A demencia folyamatos leépülést okozó kóros agyi tünetcsoport, amely kihat valamennyi agyi funkcióra, és az egyén koncentrációképességének, emlékezőképességének, logikus gondolkodási képességének, térbeli és időbeli tájékozódási képességének, önellátásra való képességének leépüléséhez vezet. A demenciának több mint 100 fajtája ismeretes a kiváltó okoktól függően. A leggyakoribbak az Alzheimer-kór és a vaszkuláris (stroke, szélütés eredetű) demencia. Hazánkban mintegy 250-300 ezer, elsősorban 60 év feletti embert érint a demencia valamelyik fajtája. A könyvben 258 kérdés-felelet nyújt tájékoztatást a betegséggel kapcsolatban, illetve ad gyakorlati tanácsot a beteget gondozóknak, rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és a téma iránt érdeklődőknek.

Hoffmann Ildikó - Nyelv, ​beszéd és demencia
Az ​agy, a nyelv és a beszéd folyamatait és összefüggéseit számos nézőpontból vizsgálhatjuk. A kiindulás alapját az adja, ki milyen tudományterületről közelíti meg a kapcsolatukat: az orvostudomány, a nyelvtudomány, a kognitív pszichológia vagy a filozófia oldaláról. Ez a könyv a neurolingvisztika és a klinikai fonetika felől tekinti át ezt a témát; az agy különböző sérüléseit elszenvedő afáziás, Alzheimer-kóros, valamint ép időskorú beszélők nyelvi folyamatainak elemzését mutatja be. A könyv az időskor kitolódásával megnövekedő demencia jelenségére szeretné irányítani a figyelmet, valamint az elsősorban az időskorra jellemző betegségek nyelvi- és beszédjelenségeinek leírásában tapasztalható hiány egy részét kívánja pótolni. A könyvet ajánljuk mindazon olvasóknak, akik érdeklődnek az életkori, az agyi és a nyelvi folyamatok összefüggései iránt. Bízom abban, hogy haszonnal forgathatják nyelvészek mellett demenciával foglalkozó orvosok, pszichológusok és beszédterapeuták is.

Juhász Ágnes - Demencia-szakápolás
A ​könyv szerzője diplomás ápoló, demenciaspecialista, demencia-szakápoló. Ilyen betegekkel 2007 óta foglalkozik. Tanulmányait Ausztráliában és az Egyesült Királyságban végezte, és a szakápolásra vonatkozó tapasztalatait is ott gyűjtötte. 2014 óta rendszeresen tart előadásokat Magyarországon. Főként Alzheimer Cafék és szakmai szervezetek, valamint demensellátással foglalkozó intézmények meghívására készül prezentációkkal a demencia-szakápolás specifikus területeinek témakörében. Nevéhez fűződik az országosan egyedülálló demenciaszimulációs érzékenyítő program gyakorlati alkalmazása, amelyet trénerként személyesen vezet. A workshop gyakorlati és elméleti elemek váltakozásával segít a résztvevőknek abban, hogy átélhessék, saját bőrükön megtapasztalva érezhessék azt, amit egy demenciával élő ember érez a nap 24 órájában. A gyakorlati tapasztalatok kielemzése, az anatómiai okok és az ideális szakápolói megközelítés azonosítása segíti a résztvevőket abban, hogy egy hosszú távú szemléletváltást sajátítsanak el a gondozási gyakorlatuk során, ha ilyen betegekkel találkoznak. Az ok és okozati összefüggések letisztulnak, és egyértelműsítik a szükséges ápolói technikákat a demencia-szakápolásban. A kérdőjelek helyét konkrét, a gyakorlatban hatékonyan alkalmazható, praktikus válaszok veszik át. Szakmai tanácsadóként több, jelenleg is folyamatban lévő, nagyszabású projektben dolgozik. Egyik ilyen "a geriátriai ellátásokat, és hospice-ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása" tárgyú pályázat. A megvalósítására létrejött munkacsoportban érvényesülnek a terápiás környezet kialakításának szempontjai, lehetőség nyílik az ápolást végző személyzet demenciaspecifikus továbbképzésére, érzékenyítő tréningjének kidolgozására és a szakmai tanácsadó feladatok ellátására.

Dr. Tariska Péter - A ​demencia mai szemlélete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyéki Gabriella - Tangó ​& dió
Egy ​óra tangó és egy marék dió... A szerző, dr Nyéki Gabriella- oly sok orvoshoz hasonlóan-a gyógyítás útját járja. Ausztriában dolgozik egy gyógyszállodában. Itt találkozik a 82 éves Lisa nénivel, aki nagyon fél az Alzheimer-kórtól és hogy megelőzze a demenciát, a hét minden napján táncolni jár.Majd meghívja a Doktornőt birtokára és egy hónapon át együtt járnak tánciskoláról-tánciskolára, önkéntes munkával segítik az Alzheimer-otthon lakóit,kirándulnak,nevetnek, diót esznek és mindeközben életbölcsességeket szívnak magukba Luciával, az argentin orvostanhallgató lánnyal, aki cserediákként egy hónapot tölt Bécsben... Egy belső hang azt súgja neki, hogy küldetése van. E spirituális élmény sorsfordító lehet az egész világra. TÁNCCAL AZ ALZHEIMER_KÓR ELLEN - elindításával szeretné felhívni a világ figyelmét e XXI.század pusztító, oly sok család közérzetére kiható, óriási társadalmi és gazdasági terheket is jelentő betegségre. Az Alzheimer-kór nem válogat és nincsenek földrajzi,etnikai,társadalmi és gazdasági határai. Így bárki áldozata lehet e gyógyíthatatlan kórnak. Fektessünk hangsúlyt a megelőzésre.A rendszeres tánc okosabbá tesz minket. Kutatások bizonyítják hogy a biciklizés,úszás,golfozás: 0 %-kal, az olvasás:35%-kal , a keresztrejtvényezés heti négy alkalommal : 47 %-kal és a rendszeres tánc: 76 %-kal csökkentette a demencia kockázatát. Minden korosztálynak kötelező olvasmány. www.alzheimer-tanc-konyv.com Email:tangoesdio@gmail.com Dr.Nyéki Gabriella orvos, egészségügyi szakmenedzser

Patricia Callone - Connie Kudlacek - Barabara Vasiloff - Janaan Manternach - Roger Brumback - 300 ​jó tanács Alzheimer-kórral élőknek és gondozóiknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Carl Gustav Jung - Az ​elmebetegségek pszichogenezise
A ​magyar nyelven eddig még nem publikált kötet Jung munkásságának hazánkban alig ismert oldalát mutatja be. A kilenc írás elsősorban a tudattalan és a skizofrénia (akkori elnevezéssel: dementia praecox) viszonyát tárgyalja. Központi témájuk a szerző azon meggyőződése, hogy a skizofrén betegek kezelésében döntő fontosságú a pszichológiai aspektus. Eszerint fontos, hogy az elsőre érthetetlennek tűnő élményvilágot és tüneteket a terapeuta elfogadással, megértéssel és akár egyfajta értelemadással közelítse meg. Bár a Jung által kidolgozott konkrét módszert sokan vitatják, szemlélete azonban úttörő jelentőségű a pszichiátria és a pszichológia történetében. Fontos adalék továbbá, hogy a Jung és Freud között kibontakozó levelezés a kötet első írása, az 1906-os A dementia praecox pszichológiájáról: egy kísérlet kapcsán kezdődött el. Mint tudjuk, Freud az álmokat tekintette a tudattalanba vezető királyi útnak. Jung hasonlóságot vélt felfedezni az álmodók és a pszichotikus betegséggel küzdők (mindennapi szóhasználattal élve: őrültek) élményei és képzetei között. Úgy vélte azonban, hogy ezek a mélyebb rétegeket érintő zavarok a tudattalannak ugyancsak egy mélyebb rétegébe nyújtanak betekintést, méghozzá a különböző archetípusos képekből felépülő kollektív tudattalanba. Ez a személyes tudattalannal ellentétben nem az individuum emlékeinek és tapasztalatainak tárháza, hanem egy minden emberben közös kollektív tapasztalati kinccsé. Ez a második, mélyebb rétege kerül napvilágra a tudattalannak a pszichotikus zavarokkal. Mint látjuk, a kötet jelentőségét tovább növeli, hogy betekintést nyújt abba, a skizofrénia vizsgálatán keresztül hogyan jutott el Jung a kollektív tudattalan és az archetípusok felfedezéséig, életművének oly fontos mérföldköveihez. Az ide vezető királyi út a pszichotikus élményvilág vizsgálatán keresztül vezetett. Hogy pontosan hogyan, azt e kötet írásai mutatják be.

Juhász Ágnes - Memóriaőrző
A ​családok többségében az idősödő hozzátartozó feledékenységét korával járó, természetes állapotnak tartják, és csak az egyre aggasztóbb tünetek szaporodásakor fordulnak szakorvoshoz. S amikor elhangzik a diagnózis: demencia, esetleg Alzheimer-kór, az agyi tevékenység, a memória visszafordíthatatlan megromlása, majd tájékoztatják a családot a betegség várható lefolyásáról, akkor kell szembesülniük, hogy életük addigi rendje alapvetően meg fog változni, súlyos döntést kell hozniuk: hogyan fognak, képesek-e gondoskodni beteg hozzátartozójukról. A szerző 2007 óta foglalkozik hivatásszerűen ilyen betegek gondozásával, s tapasztalatai közreadásával szeretne segítséget nyújtani mindazoknak, akik vele tartanak a demencia labirintusában tett barangolásában.

Kollekciók