Ajax-loader

'Ózd' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Utassy József - Irdatlan ​ég alatt
A ​költő életéről "A negyvenegyes tavasz harmadik napján születtem Ózdon. Alig kétéves koromban árvaságra juttatott a második világháború. Egerben, a Dobó István Gimnáziumban érettségiztem 1959-ben. Utána három év munka következett Pétervásárán: voltam OTP-tisztviselő, részes cséplőmunkás és művészeti előadó. Majd az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar-népművelés szakára kerültem. A diploma megszerzése után a zuglói Szakmunkásképző Iskola diákotthonában nevelősködtem öt évig. Tagja voltam az Elérhetetlen föld című antológia szerzői gárdájának. 1972 augusztusában teljesen magamra maradtam tollammal. Azóta is vele, feleségemmel és fiammal élek Budapesten."

Bánfalvi Lászlóné - Az ​ózdi könyvtárkultúra története 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Az ​Ózdi Kohászati Üzemek története
Vállalatunk ​történeti anyagának nyomdai megjelenésével hasznos könyv kerül az olvasó kezébe. Olvasmánya lehet a kohászat története után érdeklődő idősebb, fiatalabb nemzedéknek és forrásanyag az ipartörténeti kutatók számára. E monográfia történelmileg olyan időszakot ölel fel, amikor minőségileg két különböző társadalmi forradalom zajlik le hazánkban és rendezi át a termelési viszonyokat. Közben két ellenforradalom is megzavarja a fejlődés gyakorlatát, gyárunk és telepünk mai arculatát.

Vass Tibor - Jelbeszéd ​az Ózdi Finomhengerműben
Az ​Ózdi Kohászati Üzemek gyárrészlegei jórészt a századfordulón épültek. Ezek az üzemrészek azóta is zajosak, ami a lassúbb járású hengersoroknál még elviselhető, de a gyors járásúaknál, mint például a finomhengerműben, bizony, a dolgozók alig értik egymás szavát. A hengersorokon a kapcsolószerek a laza illeszkedés miatt - súlyuknál fogva - fordulatonként kattanó, csattogó hangot adnak. Tartalom: Előszó A finomhengerműben folyó munkák 1. Az ózdi gyár a finomhengermű telepítéséig 2. A finomhengermű kialakulása és fejlődése 3. A gyártás menete Élet- és munkakörülmények a finomhengerműben 1. A technológiai folyamat beszédjeleinek szótára 1.1. A bugatéren és a kemencéknél 1.2. A hengersoroknál 1.3. A kikészítőnél 1.4. A segédberendezéseknél és a segédüzemeknél 2. A köznyelvi beszédjelek szótára 2.1. Személyi vonatkozású 2.2. Személyes tárgyak elnevezése 2.3. Tréfás kifejezések 2.4. Cselekvések 2.5. Jelzők, tulajdonságok 2.6. Mennyiségi kifejezések 2.7. Idővel kapcsolatos kifejezések 2.8. Állatokkal kapcsolatos kifejezések A jelbeszéd alkalmazása 1. A próbadarabok kemencébe való berakása 2. Az óra állása iránti érdeklődés 3. Félreértett jelbeszéd 4. Április elsejei tréfálkozások Jegyzetek

Nagy Károly - Beszélnek ​a régi kövek Ózd környékén
E ​kötet keretein belül nem volt mód minden község legfontosabb iratainak közlésére, annál is inkább, mert ez gyakori ismétlődéseket jelentett volna, így sok esetben hagyatkoztunk a szomszédos községek hasonló jellegű, illetve tartalmú forrásainak közlésére; csak akkor közöltünk látszólag azonos szövegű forrásokat, ha azokban helyi sajátosságként valami fontos eltérés mutatkozott. A megfelelő szövegrészeknél segítségül, ilyen esetekben, utalásokat alkalmaztunk. E kötet összeállításával nem az volt a célunk, hogy történelemkönyvet, vagy helytörténeti monográfiát írjunk. Segítségül szánjuk ezt a válogatást ahhoz, hogy emberközelbe kerüljön a múltunk, hogy az olvasó el tudja helyezni szűkebb hazáját az ország történetében. Nem titkoljuk, hogy szeretnénk segíteni, hogy a község földjeire, házaira, utcáira és főként lakóira a kötet olvasása után más szemmel nézzenek, tudatában az elmúlt dolgoknak, átértékelve ezzel a jelen valóságát, átlátva a fejlődés útját.

Horváth Tünde - Ózd ​csodálatos földje / The Marvelous Land of Ózd
Az ​Északkelet-Magyarországon Ózd-Piliny-csoportként ismert, a késő rézkori Baden-kultúrába sorolt lelőhelyek mintegy fél évszázada már különleges helyet foglalnak el a hazai őskor és azon belül a késő rézkor kutatásában. Az átlagostól eltérő megítélésüket a környéken megjelenő magaslati, kultúrrétegekkel rendelkező települések, az azokhoz kapcsolódó alföldi jellegű, egyrétegű települések, és a települések melletti kőpakolásos, halmos, urnás-hamvasztásos temetők indokolják. További kuriózumot jelentenek Kalicz Nándor 1963-ban megjelent monográfiája óta a centeri sírokban előkerült különleges arcos urnák és az európai őskor kronológiai horgonyának számító Trójával való feltételezett kapcsolat. A kötet az Ózd-Piliny késő Baden-kultúrcsoport revíziójára tesz kísérletet, a jelenleg rendelkezésre álló módszerekkel vizsgálva újra az eddigi különleges csoportjellemzőket. The Late Copper Age sites assigned to the Ózd-Piliny Baden group in northeastern Hungary occupy a prominent place in Hungarian prehistoric studies and particularly in research on the Late Copper Age. The perception of this group as differing from the average can be attributed to the hilltop sites with superimposed occupation layers, the associated open settlements, and the burial grounds with stone-packed graves, burial mounds and inurned cremation graves. Another curious aspect of this group is represented by the unique anthropomorphic funerary vessels that since the publication of Nándor Kalicz's monograph in 1963 have served as evidence for the link with Troy, the site on which the chronology of European prehistory was pegged. This book offers a critical review of the late Baden Ózd-Piliny group using the currently available analytical approaches for testing the validity of the group's previously distinguished cultural attributes.

Kollekciók