Ajax-loader

'epilepszia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Rajna Péter - Kiválasztottak, ​megszállottak, nyavalyatöröttek
Korszerű ​orvosi vagy lélektani ismereteket sok ember mindig szívesen fogad. Ezért úgy gondoltam, hogy újszerű, az eddigiektől eltérő műfajú ismeretterjesztő munkát készítek. Az epilepszia betegséget évezredek óta ismerik és kutatják, de ma sem tudunk eleget róla. Félreértések, súlyos társadalmi előítéletek övezik, ugyanakkor mágikus misztikus hiedelmek teszik rejtélyessé (orvosi elnevezése sokáig „morbus sacer”, azaz „szent betegség” volt). Sok híres történelmi egyéniségről és művészről állították ismerősei és életrajzírói, hogy epilepsziában szenvedett. Tényleg szenvedtek, vagy esetleg éppen ez a kóros állapot tette kivételessé őket? Nem meglepő, hogy a betegségről sok szépírónál és sok híres regényben is olvashatunk: közvetlenül vagy burkolt formában. A teljesség igénye nélkül ezekből válogattam.

Szendi Gábor - Isten ​az agyban
Hogyan ​tért meg Saul a damaszkuszi úton, s lett belőle Pál? Miféle isteni hangok indították el Jeanne d'Arcot Franciaország felszabadítására? Miért oly gyakori a szentek, vallásalapítók, hirtelen megtértek közt a halántéklebeny-epilepszia? Mi történik az agyban az istenélmény alatt és a meditatív állapotokban? Van-e ateista hitélmény? Mi a jelenlétérzés? Milyen a mesterségesen generált istenélmény? Hogyan befolyásolja a Föld mágneses tere hitünket és mindennapjainkat? Milyen volt az ókori emberek istenhite? Szendi Gábor a tőle megszokott tudományos alapossággal, mégis olvasmányos és érdekfeszítő stílusban beszél a vallásos élmény és a halántéklebeny különös kapcsolatáról, miközben a stigmák, a halálközeli élmények, az ufójelenség, a kísértetjárta kastélyok és más paranormális jelenségek lehetséges tudományos magyarázatát is feltárja az olvasók előtt. Csodák mindig voltak és mindig lesznek. Ám ezek a csodák olykor magában az emberben rejlenek

Gabrielle Zevin - Egy ​könyvmoly regényes élete
A. ​J. Fikry, a kiégett könyvesboltos nehéz éveket tudhat maga mögött: meghalt a felesége; az üzlete rosszabbul megy, mint valaha; ráadásul ellopták tőle legnagyobb értékét is, egy Poe verseket tartalmazó ritka kötetet. Idővel elfordul az emberektől, és még a könyvei sem nyújtanak számára vigaszt, mert a rohamosan változó világra emlékeztetik. Egy váratlan esemény folytán viszont kénytelen lesz újrakezdeni az életét, mert egy kislányról is gondoskodnia kell. A mogorva és életunt férfi hamarosan más szemmel néz a világra, igaz barátokra lel, újra szerelmes lesz, a könyvesboltja pedig a kisváros nyüzsgő központjává alakul át. Gabrielle Zevin jó humorérzékkel megírt, varázslatos regénye tisztelgés a könyvek világa előtt, szerelmeslevél arról, miért szeretünk olvasni és miért zárunk bizonyos embereket a szívünkbe. Nélkülözhetetlen olvasmány azoknak, akiknek a könyvek a legjobb barátai és azoknak, akik hisznek abban, hogy „senki sem különálló sziget”.

Dr. Halász Péter - Fogarasi András - Epilepszia ​esetkönyv
Ez ​a könyv epilepsziás esetleírások gyűjteménye. A válogatás több szempont szerint történt. Egyrészt olyan betegek történetét mondjuk el, akik úgynevezett „nehéz esetek”, és a náluk elért sikerek illetőleg átélt kudarcok tanulságosak lehetnek. Másrészt igyekeztünk olyan eseteket válogatni, ahol sok éves-évtizedes követés áll rendelkezésünkre, epilepsziás betegség-karrierekre nyílik rálátás. Ezzel szakmánk fejlődését, és a betegség természetét is jobban láttathatjuk. Harmadrészt sokszor lesz szó olyan problémákról, ahol a medicinális kérdések pszichiátriai ko-morbiditással, pszicho-szociális problémákkal szövődnek, és azt a komplex látásmódot igénylik, ahol nemcsak a betegség, hanem a beteg ember kerül a középpontba.

Máté Gabriella - Egy ​zsarnok betegség
"Nem ​arról akarok írni, mi az epilepszia. Azt szeretném érzékeltetni, milyen vele élni. A betegségen kívül mit kell elszenvedniük az epilepsziásoknak azoktól az embertársaiktól, akik semmit nem tudnak a betegségről. A tizenkilenc beszélgetés szereplői aggódó szülők, beteg fiatalok és betegségükből kigyógyult felnőttek, valamint szakemberek: dr. Halász Péter, az Országos Pszichiátriai Intézet Epilepszia Centrumának professzora, Czikora Györgyi szociológus, dr. Békés Judit klinikai pszichológus, Oravecz Sándor, a Komárom-Esztergom megyei Epilepsziával Élők Egyesületének vezetője, Bieliczky Edit szocioterapeuta, Mihalik Zsuzsa, az Életmód Műhely vezetője és Neuwirth Mária gyermek-neurológus.

Dr. Halász Péter - Epilepsziás ​betegségtörténetek
A ​kötet harmincnégy epilepsziás beteg történetét dolgozza föl azzal a szerzői célkitűzéssel, hogy életközelből értesse meg, szemléltesse a betegség természetét, sokarcúságát, az általa okozott szenvedést, a diagnózisok tévedésének kockázatát, illetve a kezelés lehetőségét. Az orvosi szakkönyvek - a szükséges elvonatkoztatások miatt - tipizálják, "áthangolják" az epilepsziával élők sorsát, Halász Péter munkája viszont nem annyira a betegségről, mint inkább a betegekről szól. Figyelme a páciensek szociális és pszichológiai tényezőire irányul, ugyanis ezeknek legalább akkora szerepük van a gyógyító munkában, mint az orvosságoknak; életsorsukat pedig döntő módon meghatározza. A rövid, novellisztikus történetek sokszor éveket, évtizedeket fognak át, ilyenformán távlatosan mutatják meg a kórkép változásait, a kórlefolyást, a beteg sorsának alakulását. A novellisztikus jelleget erősíti a szerző ama fölfogása is, mely szerint a neurológus munkája sok tekintetben hasonlít a nyomozóéra, hiszen ki kell derítenie: mi történt az emberi agyban? ; A betegek sorát a csaknem ötven éve epilepsziás nyugdíjas főnővér esete nyitja: szerepel a kötetben gyógyult férfi, meg olyan fiú, aki gördeszka balesete után lett epilepsziás. Minden történetet pontokba szedett Tapasztalatok, tanulságok, töprengések című összefoglalás követ, ezekben ad a szerző velős, egyben szakszerű kórismét, illetve vonja meg a történet orvosi és emberi tanulságait. Főként azért, mert az epilepszia kezelésében a gyógyszerekkel legalább egyenrangú szerepe van a személyre szabott bánásmódnak. A kóresetek kisded gyűjteménye - korántsem csak szakemberek figyelmére méltó, az érintettek és családtagjaik figyelmét is érdemes fölhívni rá.

Norman Doidge - A ​változó agy
Az ​agy képlékeny, élő szerv, amely képes megváltoztatni önnön szerkezetét és működését. Az idegrendszer kutatásának e minden bizonnyal legfontosabb felfedezése, az úgynevezett neuroplaszticitás alapjaiban cáfolja meg azt az évszázadok óta vallott elképzelést, miszerint a felnőtt agy képtelen a változásra. Ez a felismerés reményt kínál azoknak, akik szellemi korlátokkal vagy gyógyíthatatlannak vélt agykárosodással küszködnek, ugyanakkor az egészséges agyra vonatkozó ismereteinket is gyarapítja. Dr. Norman Doidge lenyűgözően érdekes esettanulmányokkal mutatja be, milyen döbbenetes mértékű fejlődést értek el olyanok, akiknek állapotát más szakemberek már reménytelennek nyilvánították. Megismerünk egy fél aggyal született nőt, akinek másik agyféltekéje úgy alakult át, hogy teljes agyként működjön, vakokat, akik látni tanulnak, olyan személyeket, akiknek megfiatalították idősödő agyát, vagy eltüntették kínzó fantomvégtag-fájdalmait. Az agy változásra való képességének felismerésével jobban megérthetjük az olyan titokzatos jelenségeket is, mint a szerelem, a szexuális vonzalom vagy az ízlés. E könyvet olvasva egyszer s mindenkorra megváltozik az ember természetéről és lehetőségeiről alkotott képünk.

Janet Frame - Éjjel, ​ha bagoly huhog
A ​regény egy - anyagiakban és a sors csapásai okán is szegény - proletárcsalád története, három testvér életútjának költői szépségű, megrázó és megtisztító erejű ábrázolása. A család nincstelen, a falra szögezve számlák sorakoznak. S míg a gyerekek kincskeresésről álmodoznak a szeméttelepen, mindennapos megaláztatásaik közé tartozik, hogy az iskolaorvos megvizsgálja és piszkosnak találja őket, elnyűttnek a ruháikat, amit aztán egyéb megszégyenítő vizsgálatok követnek. Toby, az egyetlen, betegeskedő fiú ezért sem szeret iskolába járni. Daphne, a lánytestvér fél Tobytól, nem akar a közelében lenni, mert nem tudja, hogy ha rohama lesz, nem fullad-e meg. Toby ellátása az epilepszia kitörésének idején az idősebbik nővér, Francie dolga. Francie-é, aki "felnőve", vagyis tizenhárom évesen kimarad az iskolából, mert a családnak szüksége van a keresetére.

Rajna Péter - Dr. Halász Péter - A ​felnőttkori epilepszia EEG atlasza
A ​felnőttkori epilepszia EEG atlasza a klinikai elektorenkefalográfiának a kórismézés szempontjából a legfontosabb területét mutatja be. A témára összpontosítva az általános EEG atlaszoknál részletesebb áttekintést nyújt, s a kézikönyvekhez viszonyítva a demonstrációs anyag életszerűbb. Az EEG felvételeken megjelenő temérdek információt az atlasz tematikus szerkezetéhez újszerű módon redukálja és illeszti. Az ábraanyag kiválasztása a standard mindennapi EEG arányait tükrözi: nem hiányoznak az elektroklinikai kép közismert bizonytalanságának dokumentumai sem. Ez adja az "epilepsziás" EEG értékelésének hallatlan nehézségét, viszont minden szépségét is.

Földváry Györgyi - Emberkert ​- Egy epilepsziás kamaszlány naplója
"A ​kis történetek jól példázzák, hogy az >érintetlen< kamaszodó lélek uralni képes a környező (személyes) szociális térhez viszonyítva érzékelhető különbözőségeket: ha kell, kicsit füllent, ha kell, az álomvilágba menekül. A betegség tényét a gyermek és a fiatal lány csodaszerűen, szociális hatásait azonban egyértelműen kellemetlenségként éli meg; a tilalmak, korlátozások beszűkítik életterét, társas kapcsolatait megtépázzák, szocializációját hátráltatják. Azok, akiknek családjában idült betegségben szenvedő személy, netán epilepsziás egyén van, a >naplóban< könnyen ráismerhetnek a típusos reakciómódokra: a józan empatikus hozzáállást mutatók mellett a kényelemből és felelősségelhárításból fakadó felesleges korlátozásokat erőltetőkre éppúgy, mint a >kéretlen< segítőkre." (Részlet Rajna Péter dr. előszavából)

Kiss Gabriella - Kutyák ​epilepsziáiról mindenkinek
Magyarországon ​óvatos becslések szerint is minden családra jut egy négylábú. A kutyák megbetegedései ugyanolyan változatosak lehetnek, mint nálunk, embereknél. Egyik legrejtélyesebb, ám időbeli felismeréssel és megfelelő kezeléssel jó hatékonysággal gyógyítható/tünetmentesíthető betegség az epilepszia - mind az embereknél, mind pedig a kutyáknál. Éppen ezért hiánypótló ez a könyv, amely a betegség elméleti leírásánál sokkal többet ad. A szerző gyakorló állatorvos, aki saját eseteinek leírásán keresztül ismerteti meg az olvasót a betegség időbeli felismerésével, kezelési lehetőségeivel, miközben rengeteg tévhitet oszlat el az epilepsziával kapcsolatban. Hiánypótló es égetően szükséges könyv a szakemberek, a tenyésztők és a kutyatulajdonosok számára.

Békés Judit - Dr. Halász Péter - Az ​epilepszia kezelhető
Ezt ​a könyvet elsősorban epilepsziával élőknek írtuk, de ideggyógyászok, pszichiáterek, orvostanhallgatók, epilepsziás betegekkel foglalkozó pszichológusok, neuropszichológusok, gyógypedagógusok és szociológusok is haszonnal forgathatják. Orvosi, pszichológiai és szociális/jogi információkat nyújt a betegség hosszmetszete mentén a betegséglefolyás különböző állomásainak megfelelően, az első epilepszia-gyanús rosszulléttől kezdve a diagnózis és kezelés kérdésein keresztül a rehabilitációig. Érintjük a betegirányítás és ellátás feltételeit és követelményeit is, az egészségügyi és neurológiai ellátáson belül.

Covers_342816
Epilepszia: ​Ablak az agyra Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Epilepszia: ​Ablak az agyra
Új ​kiadványunkat az epilepszia kutatás és gyógyítás elismert szaktekintélye, dr. Halász Péter írta és állította össze. Az általa szerkesztett tanulmányok szerzői is neves agykutatók, elismert szakemberek. A tudományos kutatás egyik legkevésbé ismert területe az agy, a gyógyíthatatlannak vélt titoktatos betegségek közül a legnagyobb félelmet keltő, és egyben a legrégebben ismert titokzatos kór az epilepszia.

Klinikai_epileptol%c3%b3gia
Klinikai ​epileptológia Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Klinikai ​epileptológia
Az ​epilepsziáról való tudásunk az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt, a mindennapi klinikai gyakorlatot is érintő, új diagnosztikai és terápiás lehetőségek jelentek meg, ráadásul még az epileptológián belül is külön szubspecialitások tűntek fel. Ezért tartottuk fontosnak egy új, részletes, többszerzős szakkönyv összeállítását, ahol az egyes szakterületek (neurológia, gyermekneurológia, neuroradiológia, pszichiátria, klinikai neurofiziológia, neuroimmunológia, neurofarmakológia) epilepsziával foglalkozó specialistáit kértük fel a fejezetek megírására. Bár az epilepszia elméleti vonatkozásaiban is óriási volt a fejlődés az elmúlt évtizedben, célunk mégis egy gyakorlatorientált szakkönyv megírása volt; olyan, mely a hazai neurológus-, gyermekneurológus- és epileptológusképzést hivatott elősegíteni. Reméljük, hogy több mint negyed évszázaddal az utolsó hazai epilepszia szakkönyv megjelenése után sikerül egy olyan művet adnunk az olvasó kezébe, mellyel együtt szolgálhatjuk epilepsziával élő embertársaink gyógyulását, életminőségének javítását.

Ismeretlen szerző - Korszerű ​stratégiák az epilepszia gyógyszeres kezelésében
Ez ​a kis könyvecske segítségül kíván szolgálni mind a háziorvosok, mind az ideggyógyászok, gyermekideggyógyászok illetve epilepsziával kiemelten foglalkozó epileptológusok számára az epilepszia gyógyszeres kezelésében.

Suzanne O'Sullivan - Vihar ​az agyban
A ​16 éves August a barátaival beszélgetett az iskolaudvaron, majd hirtelen az útjába eső embereket félrelökve futni kezdett. Ez a későbbiekben gyakran megismétlődött, ám az általános vizsgálatok nem adtak magyarázatot a különös viselkedésre. Az orvosok epilepsziára gyanakodtak, August azonban nem reagált az epilepszia-gyógyszerekre, életminősége pedig egyre romlott. August története csakis rá jellemző, mégsem egyedülálló: agyunk az univerzum egyik legösszetettebb rendszere, legkisebb elváltozásai megdöbbentő, egyénenként nagyon eltérő tüneteket okozhatnak, és gyökerestül felforgathatják az életünket. Suzanne O'Sullivan neurológus lebilincselő könyvében minden apró nyomot figyelembe véve keresi páciensei rejtélyes betegségeire a megfelelő gyógymódot. Detektívmunkája során az agyi működés furcsaságait tárja fel, esetei az emberi küzdés és alkalmazkodóképesség eddig ismeretlen mélységeit mutatják be. A _Vihar az agyban_ izgalmas olvasmány a neurológia területén tevékenykedő szakemberek, az agy komplexitását megérteni vágyók és a titokzatos orvosi történeteket kedvelők számára.

Auður Jónsdóttir - Nagyroham
Amikor ​Saga magához tér egy súlyos epilepsziás roham után, rémülten látja, hogy hároméves kisfia eltűnt mellőle. A kisfiú ugyan később előkerül, de a nő a következő napok során kétségek között hányódik: vele maradhat-e gyermeke egyáltalán, ha ez az eset bármikor megismétlődhet? Ráadásul a rohamot különös emlékezetkiesés követi: Saga a saját múltjának és a körülötte lévő emberekhez fűződő kapcsolatának csak egyes részleteire emlékszik, és sokszor azt sem képes eldönteni, emlékei valósak-e egyáltalán. Mi történhetett vele közvetlenül a rohamot megelőzően? Mit kezdjen a saját érzelmeivel, ha emlékei és így énje is ennyire töredezettek? Kiben bízhat egyáltalán, ha még önmagában sem képes? Saga történetén keresztül (az izlandi saga szó jelentése éppen ez: történet) az izlandi írónő finom humorral és nagy érzékenységgel mutatja meg, mennyire vékonyak a bennünket a valósághoz fűző szálak, és miközben nagy találékonysággal próbáljuk fenntartani a rendezettség illúzióját, a mélyben mindig ott rejlik a káosz. Auður Jónsdóttir (1973) izlandi írónő. Korábbi regényeivel hazájában elnyerte az Izlandi Irodalmi Díjat (2004) és a Nők Irodalmi Díját (2012) is. Gyermekeknek szóló és ifjúsági kötetei közül említésre méltó A legkülönösebb dolog mindenek közül: önmagunk című könyv, melyben az írónő nagyapjának, a Nobel-díjas izlandi írónak, Halldór Laxnessnek állít emléket. Az Izlandi Könyvkereskedők Díjával kitüntetett Nagyroham a hetedik regénye.

Caitlín R. Kiernan - The ​Red Tree
Sarah ​Crowe left Atlanta, and the remnants of a tumultuous relationship, to live alone in an old house in rural Rhode Island. Within its walls she discovers an unfinished manuscript written by the house's former tenant-a parapsychologist obsessed with the ancient oak growing on a desolate corner of the property. And as the gnarled tree takes root in her imagination, Sarah risks her health and her sanity to unearth a revelation planted centuries ago...

Audur Jónsdóttir - Nagyroham
Amikor ​Saga magához tér egy súlyos epilepsziás roham után, rémülten látja, hogy hároméves kisfia eltűnt mellőle. A kisfiú ugyan később előkerül, de a nő a következő napok során kétségek között hányódik: vele maradhat-e gyermeke egyáltalán, ha ez az eset bármikor megismétlődhet? Ráadásul a rohamot különös emlékezetkiesés követi: Saga a saját múltjának és a körülötte lévő emberekhez fűződő kapcsolatának csak egyes részleteire emlékszik, és sokszor azt sem képes eldönteni, emlékei valósak-e egyáltalán. Mi történhetett vele közvetlenül a rohamot megelőzően? Mit kezdjen a saját érzelmeivel, ha emlékei és így énje is ennyire töredezettek? Kiben bízhat egyáltalán, ha még önmagában sem képes? Saga történetén keresztül (az izlandi saga szó jelentése éppen ez: történet) az izlandi írónő finom humorral és nagy érzékenységgel mutatja meg, mennyire vékonyak a bennünket a valósághoz fűző szálak, és miközben nagy találékonysággal próbáljuk fenntartani a rendezettség illúzióját, a mélyben mindig ott rejlik a káosz.

Kristan Higgins - The ​Best Man
Sometimes ​the best man is who you least expect.... Faith Holland left her hometown after being jilted at the altar. Now a little older and wiser, she's ready to return to the Blue Heron Winery, her family's vineyard, to confront the ghosts of her past, and maybe enjoy a glass of red. After all, there's some great scenery there.... Like Levi Cooper, the local police chief-and best friend of her former fiancé. There's a lot about Levi that Faith never noticed, and it's not just those deep green eyes. The only catch is she's having a hard time forgetting that he helped ruin her wedding all those years ago. If she can find a minute amidst all her family drama to stop and smell the rosé, she just might find a reason to stay at Blue Heron, and finish that walk down the aisle

Gabrielle Zevin - The ​Storied Life of A. J. Fikry
In ​the spirit of The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society and The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, Gabrielle Zevin's enchanting novel is a love letter to the world of books - and booksellers - that changes our lives by giving us the stories that open our hearts and enlighten our minds. On the faded Island Books sign hanging over the porch of the Victorian cottage is the motto "No Man Is an Island; Every Book Is a World." A. J. Fikry, the irascible owner, is about to discover just what that truly means. A. J. Fikry's life is not at all what he expected it to be. His wife has died, his bookstore is experiencing the worst sales in its history, and now his prized possession, a rare collection of Poe poems, has been stolen. Slowly but surely, he is isolating himself from all the people of Alice Island - from Lambiase, the well-intentioned police officer who's always felt kindly toward Fikry; from Ismay, his sister-in-law who is hell-bent on saving him from his dreary self; from Amelia, the lovely and idealistic (if eccentric) Knightley Press sales rep who keeps on taking the ferry over to Alice Island, refusing to be deterred by A. J.'s bad attitude. Even the books in his store have stopped holding pleasure for him. These days, A. J. can only see them as a sign of a world that is changing too rapidly. And then a mysterious package appears at the bookstore. It's a small package, but large in weight. It's that unexpected arrival that gives A. J. Fikry the opportunity to make his life over, the ability to see everything anew. It doesn't take long for the locals to notice the change overcoming A. J.; or for that determined sales rep, Amelia, to see her curmudgeonly client in a new light; or for the wisdom of all those books to become again the lifeblood of A. J.'s world; or for everything to twist again into a version of his life that he didn't see coming. As surprising as it is moving, _The Storied Life of A. J. Fikry_ is an unforgettable tale of transformation and second chances, an irresistible affirmation of why we read, and why we love.

Kollekciók