Ajax-loader

'arab nyelvű' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sz%c3%b3kincspr%c3%b3ba_%e2%80%8b1
Szókincspróba ​1. Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Szókincspróba ​1.
A ​Szókincspróba füzetek (1 -2) célja, hogy ki-ki maga ellenőrizhesse, mennyire sikerült elsajátítania az adott nyelv szókincsét. Nincs más dolgunk, mint hogy a képek melletti rubrikákba beírjuk a megfelelő szót vagy kifejezést - persze az idegen nyelven. A képek most is segítenek abban, hogy felfrissítsük emlékezetünket. Akinek sikerül maradéktalanul megbirkóznia a Szókincspróba feladataival, az elmondhatja: valóban birtokában van az illető nyelv alapszókincsének.

Kasza Julianna - Snow ​White & The 7 Dwarfs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dévényi Kinga - Iványi Tamás - Lengyel Zoltán - Halad ​a karaván
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ernő - Yehia El-Karamany - Arab ​társalgás
"Aki ​nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul." Azt, hogy országunkban mily régi keletű az érdeklődés az arab nyelv iránt, jól igazolja a fenti szállóige is, amely, egyes források szerint, közel két évszázada él a nyelvünkben. Állítólag a hírneves debreceni kollégiumban hangzott el először a múlt század elején, amikor egy vizsgabiztos úgy szólt bele a hallgatók arab vizsgájába, hogy ő maga nem is tudott arabusul. Igaz, vagy nem igaz a történet, nyelvünkben máig sem született találóbb kifejezés azok leintésére, akik a szükséges tudás, szakértelem híján avatkoznak be mások dolgába. Az "Aki nem tud arabusul..." egyben az arab nyelv nehézségére is figyelmeztet és arra int, hogy célszerű azt minél tökéletesebben elsajátítani. Ilyen értelemben szállóigénk egyetlen a maga nemében, nincs ugyanis más idegen nyelv, amelyről hasonló szólás élne a magyarban. Ezen előzmény ismeretében még inkább furcsának tűnhet, hogy jelenleg nálunk semmiféle olyan magyar nyelvű segédeszköz - szótár, nyelvtan, társalgás - sincs könyvárusi forgalomban, ami elősegíthetné az arab nyelv elsajátítását. A múlt században és századunk első felében arab nyelvtan ugyan többször is napvilágot látott magyarul, ezek azonban időközben teljesen elavultak és ma már hozzáférhetetlenek, könyvészeti ritkaságnak számítanak. Magyar-arab szótár és társalgás pedig, legjobb tudásunk szerint, egyáltalán nem jelent még meg nálunk, eltekintve néhány kéziratos vállalkozástól (vö. a könyv végén szereplő irodalomjegyzék adatait).

Dévényi Kinga - Iványi Tamás - Moukhtar Abdel-Moneim - Arab ​4.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dévényi Kinga - Iványi Tamás - Moukhtar Abdel-Moneim - Arab ​3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dévényi Kinga - Iványi Tamás - Moukhtar Abdel-Moneim - Arab ​2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Magyar-arab ​társalgási könyv és útiszótár
Az ​arab nyelvet 300 millió ember beszéli anyanyelvileg, és több állam hivatalos nyelve. Második nyelvként, főként az iszlám kapcsán 700 millióan is beszélik. Az arab nyelvű országok Afrikában (Marokkó, Mauritánia, Nyugat-Szahara, Algéria, Líbia, Tunézia, Egyiptom, Szudán, Szomália, Eritrea, Dzsibuti, Csád, Comore-szigetek) és Ázsiában találhatók (Libanon, Palesztina, Szíria, Jordánia, Irak, Szaúd-Arábia, Jemen, Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait, Omán, Bahrein). A kezdő számára az arab nyelv - írásai miatt- először riasztónak tűnhet, azonban a kevés irányjel nem indokolja ezt az aggodalmat. Könyvünkben a kifejezések fonetikus arab változata és az arab betűs írásmód is helyet kap, így a teljes eligazodást elősegítő könyvet vehet kezébe az utazó. Ez a kötet a legfontosabb kifejezések és szavak gyűjteménye. A szerkesztéskor a megszokott témakörök (utazás, szállás, pénzváltás, étterem stb.) taglalása mellett figyelembe vettük az új kor követelményeit és a szokások megváltozását is. A szótári részekbe a legfontosabb szavakat válogattuk be, így azonnal áttekinthető és a valós életben egyszerűen használható szószedetek zárják a fejezetek.

Covers_449282
Kezdők ​arab nyelvkönyve Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Kezdők ​arab nyelvkönyve
A ​világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótára.

Juhász Ernő - Goseva Maria - Yehia El-Karamany - Magyar-arab ​társalgás
Könyvünk ​első kiadása Arab társalgás címen 1986-ban az akkori Tankönyvkiadónál látott napvilágot. Az Arab társalgás 5800 példánya, nem kis örömünkre, a megjelenést követő egy év alatt teljesen elfogyott, azóta is hiába keresik. Az Arab társalgás megjelenése óta eltelt több mint egy évtized során sok minden történt a hazai arab nyelvoktatás segédeszközeinek a kiadása terén: megjelent egy kétkötetes mű, ami az arab írás történetével ismerteti meg az olvasót, és egyben segítséget nyújt az írás elsajátításához is, egy másik, négykötetes munka, amely ugyanebben az időszakban jelent meg, az első modem magyar nyelvű arab nyelvtannak számít, s említést érdemel a magyar-arab és az arab-magyar szótár kiadása is, az utóbbi két kötetben jelent meg (a pontos könyvészeti adatokat az Irodalomjegyzékben találja meg az érdeklődő). Az elmúlt évtizedben a másik nagyon jelentős fejlemény a korszerű szövegszerkesztő gépek széleskörű elterjedése volt, aminek az eredményeként ma már könnyűszerrel lehet tiszta, a szemnek is tetszetős és véglegesnek szánt könyvszöveget készíteni, sokszorosítás céljából. Amikor könyvünk második kiadására vállalkozunk Magyar-arab társalgás címmel, bízunk abban, hogy eziránt is ugyanolyan kereslet lesz majd, mint amilyen az első kiadást fogadta. A új kiadásban korrigáltuk az első kiadás hibáit, bővítettük és korszerűsítettük a társalgási témákat, és végül, de nem utolsó sorban, a modern szövegszerkesztő apparátusok jóvoltából úgy érezzük, hogy ezúttal már a jogos esztétikai elvárásoknak is megfelelő könyvet tudunk átnyújtani az olvasónak. Jelen könyv arab szövegét az első kiadás anyanyelvi bírálója, az egyiptomi Dr. Abdel Moneim Moukhtár vitte fel számítógépes szövegszerkesztőre, akiben a mostani három szerző közül kettő kedves egykori egyetemi oktatóját is tiszteli. A magyar és a latin betűkkel átírt arab szöveg feldolgozása Herman András számítógépes mérnök szakértelmét öregbíti. A könyv teljes szövegének egybeszerkesztését a bagdadi Rabáh Abdel Razzák al-Hisznáwi kisasszony végezte el. Mindhármuk áldozatos munkáját és a második kiadás szakmai és esztétikai szempontból történő javítására tett számos javaslatukat ezúton köszönik meg: A szerzők

Zakaria Tamer - Fekete ​haj halála
A ​keleti irodalom iránt érdeklődők kivételével már közhely, de igaz: a szíriai születésű író neve és munkássága éppoly ismeretlen a magyar olvasók előtt, mint a többi "harmadik világbeli" kortársáé. Pedig napjainkban ő az egyik legkeresettebb arab nyelvű szerző, akinek írásai nemcsak az arab és iszlám kultúrkör olvasóinak szolgálnak élményül. Műveinek fordításai ismertté tették az európai könyvbarátok előtt is. A nagy világnyelveken kívül hozzáférhetők olaszul, oroszul és szerbül is. Zakira Tamer elbeszéléseinek publikálása nagyon is időszerű, mert manapság olyanok is megpróbálják befolyásolni a közvéleményt, akik nem ismerik az ott élők valódi világát.

Mira Lobe - Das ​kleine Ich bin ich
Auf ​der bunten Blumenwiese geht ein kleines Tier spazieren. Es fühlt sich mit vielen anderen Tieren verwandt – obwohl es keinem ganz gleicht. Es ist kein Pferd, keine Kuh, kein Vogel, kein Nilpferd – und langsam beginnt es an sich zu zweifeln. Aber dann erkennt das kleine Tier: Ich bin nicht irgendwer, ich bin ich. (Mit Bastelanleitung)

Boga István - Arab ​nyelvkönyv I-III. kötet
Magyarországon ​mindig ritka kincs volt az arab nyelvvel kapcsolatos információ, igazi nyelvkönyv vagy arab nyelvtan pedig alig-ali jelent meg az évszázadok során. Pedig az arab nyelv, mint a sémi nyelvcsalád tagja, a héber mellett mindig oktatott nyelv volt a teológiákon, a II. világháború után pedig fokozódott az érdeklődés az átlagemberek körében is az arab nyelv iránt. Évszázadokon át latin, majd német nyelvkönyvből tanították az arabot, mígnem a XIX. század vége felé született két, nem túl eredeti nyelvkönyv magyar nyelven. Az egyik a pesti egyetemi tanszék első vezetője, Hatala Péter tollából, a másik Kanyurszky György tankönyve. Természetesen mindkettő a régi, ún. klasszikus arab nyelvet tanította. Ezután közel egy évszázadig semmi nem jelent meg, mígnem 1957-ben és 1958-ban a József Attila Szabadegyetem fiatal tanára, Boga István rendkívül nehéz politikai és technikai körülmények között gyors egymásutánban három arab nyelvkönyvet is megjelentetett. Ezek a teljesen eredeti szellemű, és minden előzmény nélkül íródott modern nyelvkönyvek a mai irodalmi arab nyelvet tanítják. A szerző azonban nem elégedett meg ennyivel, hanem teljeskörű kultúrtörténeti ismeretanyagot kívánt nyújtani, nemcsak az arab tanszövegeken keresztül, hanem a kiegészítő magyar nyelvű történeti és irodalmi tanulmányok révén is. Most, hogy Boga István úgy döntött, hogy egy kötetbe fogva újra közreadja egykori jegyzeteit, egy újabb nemzedék ismerheti meg és szeretheti meg e könyveket, és rajtuk keresztül az arab nyelvet és kultúrát.

Hiba Najem - Lebanese ​Arabic Phrasebook 2.
A ​very practical Lebanese Phrasebook This the second volume of this Lebanese Arabic phrasebook series, which is designed to give you all you need to know to get by speaking Lebanese when travelling to Lebanon Method found to be very efficient by students The method and phrases used in this book have been developing since 2011 through my teachings of the Lebanese dialect through video lessons on youtube, as well as private lessons on skype. They have been tweaked and are constantly evolving through the feedback of the students, focusing on what they find to be useful and efficient. Translation and Transliteration Each English phrase is translated to Lebanese using the Arabic alphabet for those who are Arabic literate, and then in its turn transliterated to the Latin alphabet for those who aren't. Exercises In order to help you master the material, there are exercises at the end of the book, such as crosswords and word search. Texts Nothing beats reading words and sentences you've just learned in context, as this gives you a durable understanding of them, and it helps you memorize them for longer. That is the reason why we have a few texts at the end, which will do exactly what was just described.

Dr. Abbas Youssef - Magyar-arab ​Szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Abbas Youssef - Arab-Magyar ​Szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frederic Du Pre Thornton - Elementary ​Arabic
Ideal ​for beginners, this abridged version of William Wright's classic Grammar of the Arabic Language offers students an easy-to-use reference that omits superfluous details but retains the essentials. The three-part treatment covers orthography, parts of speech, and syntax — all in concise and accessible terms. An indispensable companion volume for readers of Arabic texts.

Covers_419214
Arab ​társalgás Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Arab ​társalgás
Lehetővé ​tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.

Jane Wightwick - Mahmoud Gaafar - Mastering ​Arabic
This ​book teaches the modern standard Arabic which is the universal language of the Arab world, understood by all the Arabic speakers. It is also the language of almost all written material, formal TV programmes, talks etc.

Wahid Ben Alaya - Michel Quitout - Marokkói ​arab kapd elő
Eredeti, ​könnyen használható, kényelmes nyelvkönyv utazásaihoz. Az ASSIMIL zsebkönyvvel biztonságban érezheti magát, hiszen mindig kéznél vannak a: - legfontosabb szavak, - hétköznapi társalgás kifejezései, - helyi szokások-szólások. A köznyelv egyedülállóan gazdag szókincsével mind a nehéz, mind pedig a várva várt pillanatokban sem jöhet zavarba. Élvezetes beavatás a nyelvi szerkezetek rejtelmeibe már az első oldalakon! Az utazáson kívül itthon is kitűnő segítség az eltévedt turisták felkarolásához. Sőt, a nyelvvel való behatóbb ismerkedéshez is kedvet kaphat...

Dévényi Kinga - Iványi Tamás - Moukhtar Abdel-Moneim - Arab ​1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Arabic-English ​Bilingual Visual Dictionary
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dévényi Kinga - Iványi Tamás - Az ​arab írás 1.
Könyvünk ​gyakorlati arab íráskönyv, melyben kétféle arab írást tanítunk meg: először a nyomtatásban használt neszhi írást, majd - kevésbé részletesen - a kézírásban használt rukaa írást. Mindezt egy rövid arab hangtani összefoglaló egészíti ki. Az arab írás történetét, az arab kalligráfiát és az arab írással kapcsolatos mágikus praktikákat könyvünk második kötete ismerteti. A neszhi írás hagyományosan a könyvmásolók írása volt, majd a könyvnyomtatás elterjedésével ez lett a nyomtatott írás az egész arab világban. A Magreb országokban régebben az ún. magrebi írást használták, pár évtizede azonban már itt is áttértek a neszhire. A rukaa írás a neszhiből fejlődött ki, annak tulajdonképpen egyszerűsített, gyorsabban írható változata. Az arab világ nagy részében ez szolgál kézírásként, kivételt csak a Magreb országok, Tunisz, Algéria, Marokkó képeznek.

Hiba Najem - Lebanese ​Arabic Phrasebook 1.
A ​very practical way to learn Lebanese This is a Lebanese Arabic phrasebook, in a sense that it is designed to both: 1- Give you all you need to know to get by speaking Lebanese when travelling to Lebanon 2- Offer you a very practical and easy way of learning the dialect Method found to be very efficient by students The method and phrases used in this book have been developing since 2011 through my teachings of the Lebanese dialect through video lessons on youtube, as well as private lessons on skype. They have been tweaked and are constantly evolving through the feedback of the students, focusing on what they find to be useful and efficient. Every phrase is linked to a video so you could perfect the pronunciation. The most important aspect of learning a new language is to hear it being spoken by natives. Especially since Lebanese is considered as "spoken Arabic". That is why the advantage of this book is that EVERY word and sentence used, is linked to the video in which it was taught, so you can hear it, and try to master the pronunciation. Translation and Transliteration Each English phrase is translated to Lebanese using the Arabic alphabet for those who are Arabic literate, and then in its turn transliterated to the Latin alphabet for those who aren't. Exercises and Puzzles In order to help you master the material, there are exercises and puzzle at the end of the book, such as crosswords and word search.

Karin C. Ryding - A ​Reference Grammar of Modern Standard Arabic
Keeping ​technical terminology to a minimum, this comprehensive handbook provides a detailed yet accessible overview of Arabic wherein its phonology, morphology and syntax can be readily accessed. Accompanied by extensive examples, it will prove an invaluable practical guide for supporting students' textbooks, classroom work or self-study, and a useful resource for scholars and professionals. Book Description A Reference Grammar of Modern Standard Arabic is a comprehensive handbook on the structure of Arabic. Keeping technical terminology to a minimum, it provides a detailed yet accessible overview of Arabic in which the essentials of its phonology, morphology and syntax can be readily looked up and understood. Accompanied by extensive examples, it will prove an invaluable practical guide for supporting students' textbooks, classroom work or self-study, and will also be a useful resource for scholars and professionals wishing to develop an understanding of the key features of the language.

Hezi Brosh - Lufti Mansur - Arabic ​Stories for Language Learners
Nothing ​introduces students and cultural enthusiasts to a language and people better than stories. Intended to the beginner-to-intermediate student, the stories in this volume present the everyday vocabulary and grammar in use in Arabic-speaking countries today. Sixty-six folk stories have been edited and simplified for learning purposes, and are presented in parallel Arabic and English versions to facilitate language learning. These delightful tales animate Arab culture in an immediate way, offering readers a glimpse of the social, cultural and religious context of Arabic society before and after the Islam. The English translations allow readers who are not yet studying the language to experience the wisdom and humour of these ancient desert-dwelling peoples. An audio CD in Arabic helps students improve their pronunciation and inflexion, and introduces readers to the uniquely Arabic style of storytelling. Auxiliary phrases and discussion questions for each tale can be found on this book's page on www.tuttlepublishing.com.

Kollekciók