Ajax-loader

'áhítatos könyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


John Bush - Napi ​menü
Keresztyén ​karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan. Egy kép néha valóban többet mond ezer szónál. A karikatúrák pedig olyan képek, amelyek a görbe tükör képén keresztül beszélnek. A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a vicces és a komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok segítenek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet.

Victor János - Máté ​evangéliuma - Elmélkedések
Egy ​emberöltőnyi idő telt el azóta, hogy a most közreadott elmélkedések előbb "Csendes percek" címen havonta megjelenő füzetekben (1941), majd a "Mindennapi elmélkedések az evangéliumokról" című sorozat első köteteként (1942) könyv formájában kiadásra kerültek. A könyvet olvasva mégis azt tapasztalhatjuk, hogy mondanivalója ma is időszerű; kifejezései világosak, érthetőek, gondolatai frissek, eszméltetők, megújító erő árad belőlük... - nem járt el felette az idő. Nem avul meg könnyen az, ami az örökkévaló Igét szolgálja. Az első kiadás előszava szerint Victor János "a Bibliát naponként olvasni szerető, és ebben segítséget elfogadó és igénybe vevő" olvasóknak adja át elmélkedéseit - szelíd figyelmeztetés kíséretében: "Egyet sohasem szabad elfelejteni az olvasónak, ha ezt a könyvet haszonnal akarja forgatni: a nyitott Bibliának is mindig ott kell lennie előtte. Mert ezek az elmélkedések csak azt akarják megmutatni a maguk gyarló szolgálatával: mit találhat az olvasó ott, a tárgyalt bibliai szakaszban. Talán még sokkal többet találnia is megadatik, mint amire ezek a lapok felhívják a figyelmét. És akkor végzett jó szolgálatot ez a könyv, ha az olvasó majd félreteszi és azután úgy olvassa tovább magát a Szentírást, az Isten Lelkétől megvilágosítva és megsegítve." A Jézus őseiről szóló elmélkedés (Mt 1:1-11) felhívja a figyelmünket arra, hogy becsüljük meg azt a lelki örökséget, amelyet az előttünk járók életében gyűjtött össze Isten. Victor János élete igazolta szavait: valóban sok áldás áradt rajta keresztül az utána következő nemzedékre. Mint lelkipásztor templomot épített, mint professzor egy egész lelkésznemzedéket tanított. Egyházunk és népünk életének válságos szakaszában felelős őrállóinkkal együtt kereste a kivezető utat. Bölcsességével, teológiai tisztánlátásával ő is hozzájárult ahhoz, hogy a felismert új úton - a bűnbánat és hálaadás, a megújulás és engedelmes szolgálat útján egyházunk el is indult. Sokan kérték Sajtóosztályunktól Victor János elmélkedéseinek kiadását. Örömmel teszünk most eleget ennek a kívánságnak, és reméljük, hogy Olvasóink ezt a kötetet - és a sorozat többi megjelenésre kerülő kötetét - szívesen fogadják és "haszonnal forgatják" majd.

Covers_38315
A ​folyók énekei Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - A ​folyók énekei
E ​szép könyv dán összeállítói a világ minden tájáról készített, pompás színes felvételeket illesztettek a bibliai Zsoltárok Könyvéből jó érzékkel kiválasztott áhítatos szövegek mellé. A zsoltárírók rendíthetetlen hite Isten jóságában és a teremtés nagyszerűségében most is magával ragadja az olvasót. A szuggesztív képek és a meditációt, az elmélyülést szolgáló imák hatása alól a ma embere sem vonhatja ki magát.

Covers_225184
Áhítat ​2013 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2013
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Napról ​napra együtt bibliai személyekkel
A ​sorozat harmadik tagja jelent meg, (Napról napra végig az Új és az Ószövetségen) amely hasonló felosztásban készült az előző részekhez. Az év minden napjára kínál egy igét és egy rövid elmélkedést, amelyben Ádámtól Gájuszig olvashatunk, hogy minél jobban megismerjük a Biblia fontos szereplőit. A sorozat új tagja a Biblia ismert és kevéssé ismert szereplőinek életén keresztül tanít minket az Úrral való járásra.

Billy Graham - Szemeimet ​a hegyekre emelem
A ​szerző több mint ötvenévnyi igehirdetői tapasztalata és sziklaszilárd hite tükröződik a mára klasszikussá vált áhítatoskönyvben, mely elmélkedésre és imádságra hív. A 366 rövid áhítat segít az olvasónak, hogy a Szentírás mellett elcsendesedve a figyelmét naponta Istenre, a hegyek és völgyek teremtőjére irányítsa, akitől az egyedüli és biztos segítség érkezik. "Szemeimet a hegyekre emelem: honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és földet teremtette." (Zsoltárok 121, 1-2) Billy Graham (1918-2018), a világszerte ismert szerző, prédikátor és evangélista, több emberhez juttatta el személyesen az evangéliumot, mint bárki más a történelemben. A világ minden kontinensén, több mint 185 országban hirdette az igét. Nagy hatású igehirdetésein túl könyveiből is milliók merítettek erőt, vigaszt és reménységet.

Covers_284646
Áhítat ​2014 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2014
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Victor János - Lukács ​evangéliuma - Elmélkedések
Egy ​emberöltőnyi idő telt el azóta, hogy a most közreadott elmélkedések előbb „Csendes percek” címen havonta megjelenő füzetekben (1941), majd a „Mindennapi elmélkedések az evangéliumokról” című sorozat első köteteként (1942) könyv formájában kiadásra kerültek. A könyvet olvasva mégis azt tapasztalhatjuk, hogy mondanivalója ma is időszerű; kifejezései világosak, érthetőek, gondolatai frissek, eszméltetők, megújító erő árad belőlük… – nem járt el felette az idő. Nem avul meg könnyen az, ami az örökkévaló Igét szolgálja. Az első kiadás előszava szerint Victor János „a Bibliát naponként olvasni szerető, és ebben segítséget elfogadó és igénybe vevő” olvasóknak adja át elmélkedéseit – szelíd figyelmeztetés kíséretében: „Egyet sohasem szabad elfelejteni az olvasónak, ha ezt a könyvet haszonnal akarja forgatni: a nyitott Bibliának is mindig ott kell lennie előtte. Mert ezek az elmélkedések csak azt akarják megmutatni a maguk gyarló szolgálatával: mit találhat az olvasó ott, a tárgyalt bibliai szakaszban. Talán még sokkal többet találnia is megadatik, mint amire ezek a lapok felhívják a figyelmét. És akkor végzett jó szolgálatot ez a könyv, ha az olvasó majd félreteszi és azután úgy olvassa tovább magát a Szentírást, az Isten Lelkétől megvilágosítva és megsegítve.” A Jézus őseiről szóló elmélkedés (Mt 1:1-11) felhívja a figyelmünket arra, hogy becsüljük meg azt a lelki örökséget, amelyet az előttünk járók életében gyűjtött össze Isten. Victor János élete igazolta szavait: valóban sok áldás áradt rajta keresztül az utána következő nemzedékre. Mint lelkipásztor templomot épített, mint professzor egy egész lelkésznemzedéket tanított. Egyházunk és népünk életének válságos szakaszában felelős őrállóinkkal együtt kereste a kivezető utat. Bölcsességével, teológiai tisztánlátásával ő is hozzájárult ahhoz, hogy a felismert új úton – a bűnbánat és hálaadás, a megújulás és engedelmes szolgálat útján egyházunk el is indult. Sokan kérték Sajtóosztályunktól Victor János elmélkedéseinek kiadását. Örömmel teszünk most eleget ennek a kívánságnak, és reméljük, hogy Olvasóink ezt a kötetet – és a sorozat többi megjelenésre kerülő kötetét – szívesen fogadják és „haszonnal forgatják” majd.

Bruce H. Wilkinson - Napi ​útravaló
A _Napi ​útravaló_val egy év alatt elolvashatjuk az egész Bibliát, emellett gyakorlati válaszokat is kapunk azokra a zavarba ejtő kérdésekre, melyekkel hétköznapjaink során találkozunk. A _Napi útravaló_ különböző segédeszközöket kínál ahhoz, hogy Isten Igéjét felhasználva életre szóló utazásra indulhassunk: ÖSSZEFOGLALÁS - Táblázatok, statisztikák és összefüggések, amik segítenek átlátni az olvasottakat. NAPI ÚTRAVALÓ - Alapelvek, melyek alkalmazása nagy hatással lehet életünkre. BETEKINTÉS - Biblián kívüli információk, történelmi tények, tudományos felfedezések és érdekességek, amik segítenek áthidalni a több ezer éves távolságot.

Barsi Balázs - Telek Péter-Pál - Magasság ​és mélység 2014
Szentírási ​elmélkedési sorozatunknak a 2014-es egyházi év évközi idejére szóló kötete egészen Adventig szolgál mindennapi útitársul és kalauzul a kedves Olvasóknak, kezükbe adva a napi szentírási olvasmányokat és az azok üzenetét tolmácsoló, elmélyítő gondolatokat.

Victor János - Az ​Apostolok cselekedetei - Elmélkedések
Az ​Apostolok cselekedeteiről írt könyv feletti elmélkedések a Csendes Percek című füzetekben elszórtan jelentek meg, egybefüggő kötetben nem kerültek a szerző életében kinyomtatásra. Ez a körülmény egy kicsit megnehezítette e kötet összeállítását. Kiderült, hogy néhány bibliai szakasz magyarázata hiányzik. Hogy a bibliai szöveg magyarázata ne szakadjon meg, a hiányzó részleteket Victor István pótolta (Ezeknek a pótlásként megírt elmélkedéseknek a végén csillag * van.) Hálaadással emlékezünk meg arról, hogy milyen osztatlan testvéri elismerésre talált Dr. Victor János "Csendes Percek" című sorozatában a négy evangélium elmélkedéseinek új kiadása. Valóban "haszonnal forgatják" a hívők seregének lelki épülésre vágyó tagjai. Most a történeti könyvek befejezéseként a gyümölcsöző keresztyénség kezdeti idejének forró lüktetésű és mindenkori tanulságra alkalmas gyakorlati útmutatásáról, az Apostolok Cselekedeteinek könyvéről írt elmélkedéseket tesszük le az olvasók asztalára. Legyen e könyvecske szolgálatán is a Szent Lélek áldása!

Victor János - Római ​levél Korinthusi I-II levél - Elmélkedések
A ​"Csendes Percek" sorozat 6., utolsó előtti kötete.

Victor János - Galata ​levél - Jelenések könyve - Elmélkedések
A ​Csendes Percek sorozat utolsó kötetét tartja kezében az Olvasó. Hosszú évek munkájával sikerült Dr. Victor Jánosnak ezt az igen nagy értékű elmélkedés-gyűjteményét az Újszövetség könyveiről és leveleiről egybegyűjteni és kiadni. Az utolsó kötet összeállításánál igen komoly nehézséget jelentett az, hogy az egyes bibliai részhez fűzött magyarázatok kötetben összegyűjtve nem jelentek meg, hanem különböző folyóiratokban és kegyességi iratokban voltak fellelhetők. Érdekes és körültekintést igénylő feladatot jelentett az a tény, hogy Dr. Victor János egyes bibliai részekhez olykor több elmélkedést is készített. Ebbe a kötetbe igyekeztünk azt a változatot felvenni, amely valóban középponti gondolatokat tár a mai olvasó elé. Az Újszövetség naponkénti olvasása - az Ószövetséggel együtt - az erőgyűjtés és útmutatás páratlan alkalma, de minden bibliaolvasó ember tudja, hogy sokszor komoly küzdelmet kell folytatni a bibliai szöveg megértéséért. Úgy hisszük, hogy Victor János elmélkedései az Újszövetség legnehezebben érthető szakaszainál is jó támpontot adnak az eligazodáshoz, a mind teljesebb és jobb megértéshez. Az eddig megjelent kötetek iránti érdeklődés egyértelműen mutatja, hogy hasznos dolog ezeknek a több évtizeddel ezelőtt keletkezett elmélkedéseknek kiadása. Reméljük, hogy a teljessé vált sorozat értéke csak növelni fogja Victor János elmélkedései iránt az érdeklődést. Isten Szentlelkének áldása kísérje ezt a kötetet is!

Fekete Ágnes - 4 ​hét
Karácsonyra ​lehet lélekben, hitben is készülni. Aki elindul ezen az úton, vegye kézbe ezt a könyvet, és olvasson el mindennap egy bibliai igét, áhítatot. Fekete Ágnes írásai nem hagyják, hogy sematikus, megszokott gondolatokkal, közhelyekkel a lelkünkben közelítsük meg Jézus születésének ünnepét, hanem arra indítanak, hogy elgondol­kodjunk a szeretet, a várakozás, az idő mélységeiről, és Isten jelenlétének fényében lássuk az ünnepet. Fekete Ágnes református lelkész, a Református félóra című rádióműsor szerkesztője.

Henry Blackaby - Richard Blackaby - Isten ​megtapasztalása napról napra
A ​gondolatok, melyek ebben az áhítatos könyvben szerepelnek, Isten életen át tartó naponkénti keresését tükrözik vissza. Sok gondolat olyan szellemi meglátásokat tükröz, melyeket Isten kegyelmesen megosztott velünk az évek során, és örömünkre szolgál, hogy mi is átadhatjuk. Semmi sem pótolhatja a Szentírás olvasásának életet megváltoztató élményét. Ez a könyv nem akarja Isten igéjének a helyét átvenni az életedben, hanem igeverseket hoz eléd, amin elgondolkodhatsz.

Max Lucado - Kegyelem ​itt és most
A ​felnőtt olvasók számos áhítatoskönyv között válogathatnak napi elcsendesedésükhöz. Képes-mesélős Bibliák is akadnak szép számmal. De mit adjunk a gyerekünk kezébe, aki elhatározza, hogy mindennap szeretne csendességet tartani? Vagy milyen vezérfonalhoz nyúljon az a család, ahol a szülők leülnének iskolás gyerekeikkel egy közös áhítatra? Max Lucado közvetlen hangvételű áhítatoskönyve hétköznapi, ám fontos témákat vet fel. Bátorítást, ötleteket ad a mindennapi megvalósításhoz is. A hiánypótló könyv nagy segítség a képes Bibliák világából kinőtt gyerekek önálló, rendszeres igeolvasásához.

Ann Voskamp - The ​Greatest Gift
Hundreds ​of thousands of readers have already fallen in love with Ann Voskamp's One Thousand Gifts, and this Christmas, Ann invites readers into the rich and meaningful celebration of Christmas we all long for — a celebration of the complete love story that's been coming for you since the very beginning. In what is certain to become an instant holiday classic, Voskamp reaches back into the pages of the Old Testament to explore the lineage of Jesus — the greatest gift — through the majestic advent tradition of "The Jesse Tree," each day featuring its own exquisite ornament highlighting the Biblical story (free download of each of the 25 ornaments available from Voskamp's website). Beginning with Jesse, the father of David, The Greatest Gift retraces the epic pageantry of mankind, from Adam to the Messiah, with each day's profound reading pointing to the coming promise of Christ, so that come Christmas morning you find that the season hasn't blurred past you but your heart's fully unwrapped the greatest gift you've always yearned for. Sure to become a holiday staple in every Christian home, The Greatest Gift, a New York Times bestseller, is the perfect gift for the holidays and a timeless invitation into the richness of the true meaning of Christmas.

Fodorné Ablonczy Margit - Bölcsföldi András - Maradjanak ​szívedben...
A ​szerzők, tapasztalt ifjúsági lelkipásztorok, olyan hiánypótló ifjúsági áhítatoskönyvet írtak, amely a fiatalok létkérdéseire keresi a biblikus választ a Tíz parancsolat alapján. Minden egyes parancsolatot egy hónapig tárgyalnak, a hiányzó két hónap témája pedig a nagy parancsolat. Az áhítatok mindennapi rendjét négy elem alkotja: a parancsolat, a textus, a magyarázat. és egy idézet. A rövid igemagyarázatok közérthetőek, világosak, lényegre törőek, a mai tizenévesek nyelvén íródtak. Mindennapra jut egy-egy útravaló üzenet a fiatalok számára, idézettel, mottóval zárva a napi tanítást, az olvasók szívébe írva Isten üzenetét. Középiskolás, egyetemista korosztálynak ajánljuk.

53
Nyitott ​ajtó 1. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nyitott ​ajtó 1.
A ​kötetben januártól júniusig 72 evangélikus teológushallgató áhítatait közöljük, olyan fiatalokét, akik küldetésükre készülve gondolnak meditációikkal, imádságaikkal a földi vándorúton velük együtt haladókra. Olvassuk naponként, induljunk utunkra Isten igéjével, áldásával.

Max Lucado - Kegyelem ​napról napra
Ha ​a családommal tömegközlekedéssel utazom, mindenki jegyét én őrzöm a válltáskámban. Indulás előtt odaállok a jegykezelő és a gyermekeim közé, és ahogy beszállnak, mindegyikük kezébe adom a saját jegyét, hogy felmutathassa. Isten ugyanezt teszi. Odaáll közénk és a szükségleteink közé, és várja, hogy segíthessen nekünk. Ezért mondja a Biblia: "Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsidók 4,16; Károli) Figyeljük az időhatározót? "Alkalmas időben". Nem túl hamar, de nem is későn. Épp időben. Ahogy én igyekszem gondoskodni a gyermekeim szükségleteiről, úgy készít el mennyei Atyánk is mindent, amire valóban szükségünk van. Az ő kezéből fogjuk "alkalmas időben" megkapni azt. És ki tudja, talán pont ezeken az oldalakon keresztül. Az a vágyam, hogy Isten felhasználja ezeket a naponkénti találkozásokat arra, hogy még többet adjon az olvasóimnak önmagából - kegyelmet napról napra.

Covers_32963
Nyitott ​ajtó 2. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nyitott ​ajtó 2.
A ​kötetben júliustól decemberig 72 evangélikus teológushallgató áhítatait közöljük, olyan fiatalokét, akik küldetésükre készülve gondolnak meditációikkal, imádságaikkal a földi vándorúton velük együtt haladókra. Olvassuk naponként, induljunk utunkra Isten igéjével, áldásával.

Covers_376148
Áhítat ​2016 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2016
Úgy ​olvasd a Bibliát, mintha először és utoljára tehetnéd! Az Áhítatbizottság megbízatása évről évre az, hogy az Úr által készített Életkenyeret fogyasztható méretű szeletekre feldarabolja, ha úgy tetszik, kiporciózza, kívánatos szendvicsként elkészítse, majd útravalóként becsomagolja, hogy kinek-kinek mikor éhsége támad, bármikor jóízűen elfogyaszthassa a napi lelki energiaszükségletének fedezetét.

Timothy Keller - Kathy Keller - The ​Songs of Jesus
Renowned ​pastor and New York Times bestselling author Timothy Keller writes the book his readers have been asking for: A year-long daily devotional, beautifully designed with gilt edges and a gold ribbon marker. The Book of Psalms is known as the Bible’s songbook—Jesus knew all 150 psalms intimately, and relied on them to face every situation, including his death. Two decades ago, Tim Keller began reading the entire Book of Psalms every month. The Songs of Jesus is based on his accumulated years of study, insight, and inspiration recorded in his prayer journals. Kathy Keller came to reading the psalms as a support during an extended illness. Together they have distilled the meaning of each verse, inviting readers into the vast wisdom of the psalms. If you have no devotional life yet, this book is a wonderful way to start. If you already spend time in study and prayer, understanding every verse of the psalms will bring you a new level of intimacy with God, unlocking your purpose within God’s kingdom.

Covers_332410
Áhítat ​2015 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Áhítat ​2015
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ann Voskamp - One ​Thousand Gifts Devotional
Following ​the New York Times Bestseller, One Thousand Gifts -- a guide to giving thanks and finding joy in all aspects of life -- Ann Voskamp returns with this companion One Thousand Gifts Devotional. How in the world do we find real joy and experience grace in the midst of deadlines, debt, drama, and all these daily duties? These sixty reflections, each one like a singular tree, invite you to take wing into a forest of graces. Glimpses of grace that will lead you into your own lifestyle of Christ-focus and communion. Into how your desperate need of Him every moment is wildly met with His extravagant love for you. As practical as profound, this devotional offers real life transformation with intentional space to begin the radical habit of thanking God for your own one thousand gifts. The endless grace of our overflowing God, it's meant to be experienced directly. The most important thing is simply to begin. Pick up a pen and this book -- and change your life. Take the dare to fully live! God's just waiting to bless you with the greatest gift of all—more and more of Himself....

Vincenzo Paglia - Isten ​szava minden napra 2014
_Az ​Isten szava minden napra 2014 a Hit Éve által kijelölt utat követi, amelyet Benedek pápa nyitott meg és Ferenc pápa zárt le azzal a rendkívüli buzdítással, hogy az egyház új missziós lendülettel hirdesse az evangéliumot._ Ő maga mutat példát erre, amikor az általa bemutatott szentmisékben napról napra magyarázza az aznapra rendelt evangéliumi olvasmányt. A pápa példáján felbuzdulva ebben az évben magam is a misében napról napra olvasott evangéliumhoz kínálok rövid elmélkedéseket. ___ Az _Isten szava minden napra 2014_ így abban szeretné segíteni az Olvasót, hogy az Úr mindennap hozzánk intézett szava gyümölcsöt teremjen benne. A rövid kommentárok, miközben segítenek megérteni az evangéliumi szöveg betűjét, egyúttal az igehirdetés lelki értelmét is igyekeznek feltárni, hogy befogadásuk megindítsa szívünket és megvilágítsa utunkat. A kötet -- az előző kiadásokhoz hasonlóan -- a latin egyház liturgikus naptári rendje szerint tagolódik, amely arra hívja gyermekeit, hogy egész évben Jézus misztériumában éljenek. Jézus misztériumát ünnepelve titokzatos, mégis valóságos módon az egész világot és minden népet segítünk abban, hogy megnyíljon Isten szeretetének. Vincenzo Paglia, érsek, a Családok Pápai Tanácsának elnöke _A borítón az Irgalmasság Istenszülőjének ikonja, Sant' Egidio közösség, Róma_

Kollekciók