Ajax-loader

'szegregáció' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kathryn Stockett - The ​Help
What ​perfect timing for this optimistic, uplifting debut novel (and maiden publication of Amy Einhorn's new imprint) set during the nascent civil rights movement in Jackson, Miss., where black women were trusted to raise white children but not to polish the household silver. Eugenia Skeeter Phelan is just home from college in 1962, and, anxious to become a writer, is advised to hone her chops by writing about what disturbs you. The budding social activist begins to collect the stories of the black women on whom the country club sets relies and mistrusts enlisting the help of Aibileen, a maid who's raised 17 children, and Aibileen's best friend Minny, who's found herself unemployed more than a few times after mouthing off to her white employers. The book Skeeter puts together based on their stories is scathing and shocking, bringing pride and hope to the black community, while giving Skeeter the courage to break down her personal boundaries and pursue her dreams. Assured and layered, full of heart and history, this one has bestseller written all over it.

Andrea Hirata - A ​végletek szigete
_Az ​első indonéz regény magyarul! Andrea Hirata, a fiatal indonéz író egy csapásra világsikert aratott első könyvével. A megkapó, finom humorral átszőtt történet bevezeti az olvasót a távoli indonéz sziget kannibál ősöket sem nélkülöző történelmébe, megismerteti népének egzotikus szokásait, különleges hiedelmeit._ A mesésen szép indonéz Belitong a földkerekség egyik ásványi kincsekben leggazdagabb szigete. A dúsgazdag szigetlakók világától elszakadva, az ónbánya szomszédságában mégis koldusszegény iskola küszködik a fennmaradásért, hogy a legszegényebb családok gyerekeit okíthassa. Történetünk kezdetén egy szellemi fogyatékos kisfiú érkezésének köszönhetően jön össze tíz gyerek, hogy végre megkezdődhessen a tanév. A kalandokkal tarkított, egyes szám első személyben elmesélt, helyenként mitologikus regény a szerző személyes élményein alapul. Ahogy a szemünk láttára felcseperedő fiú látja-láttatja, tanúi lehetünk két elkötelezett pedagógus, az öreg iskolaigazgató és a fiatal tanítónő hősies helytállásának, elbeszélőnk, a tehetséges szegény fiú és a gazdagok világából a nyomorúságos iskolába „menekülő” bakfis szerelmének, találkozhatunk mágussal, a jó és a gonosz erőivel, a minden akadályt leküzdeni kész tudásvággyal. És nem utolsósorban csodákkal, amelyekről kiderül, hogy igazi csodák nincsenek, mert csak igazi erőfeszítések árán születhet siker.

Edward Kelsey Moore - Szikomorfán ​születtem
"- ​Irtó ronda ez a ruha rajtad... A nagymamám varrta nekem. Szépen tud varrni, de már nem lát. - Azzal a szájába tömött egy másik karamellát, és hozzátette: - De nem ez a legrondább. Azt majd holnap veszem fel." Ezzel a párbeszéddel indul két kislány életre szóló barátsága az ötvenes években, és hamarosan elválaszthatatlan társuk lesz egy harmadik is, akivel a poros amerikai kisváros közismert trióját alkotják. Évtizedekkel később még mindig törzsasztaluk van Earl mindenki által kedvelt, Amennyi beléd fér nevű vendéglőjében. Itt ebédel - családostul - a vasárnapi istentiszteletek után a három, immár középkorú barátnő is: a különös képességekkel bíró Odette, Clarice, a háziasszonyok gyöngye és a gyönyörű Barbara Jean. Már mindhárman megtalálták lelki nyugalmukat, de nem akármilyen éveken vannak túl. Hogy mi történt velük és Amerikával a megelőző évtizedekben, azt fergeteges humorral beszéli el a szerző, aki úgy mesél emberi gyarlóságokról és érzelmekről, hogy közben minden figurát megért és szeret. Edward Kelsey Moore, a chicagói csellista-író könnyes-vidám regénye kiváló szórakozást ígér.

Hillary Jordan - Mudbound
A ​regény alapján készült, 4 Oscar-díjra jelölt film a Netflix műsorán 1946-ot írunk. A nagyvárosból jött Laura McAllan vidéken, egy Mississippi deltavidékén fekvő farmon, egy számára idegen és rémisztő helyen kényszerül felnevelni gyermekeit. A megélhetésért folytatott küzdelem közepette két fiatal férfi tér haza a háborúból, hogy felvegye régi élete fonalát. Laura sógora, Jamie McAllan minden, ami a testvére nem: elbűvölő, jóképű és elveszett, a múlt emlékei közt bolyong. Ronsel Jackson, a McAllan farmon élő fekete bérlők legidősebb fia, kitüntetett háborús hős, ám hiába védte halált megvető bátorsággal a hazáját, a faji szegregáció korában nem veszik emberszámba. Az egykori fegyvertársak valószínűtlen barátsága óhatatlanul is végzetes változásokat hoz: olyan eseményeket idéz elő, amelyek úgy sodornak el emberi életeket, mint a hömpölygő folyó a hidakat a Deltavidéken. Az elfojtott düh, a felszín alatt gomolygó előítéletek sokasága egyetlen éjszakán robban ki, amely után már senki nem lehet ugyanaz, mint addig… Az érintett családok férfi- és nőtagjai mind a saját szemszögükből idézik fel a történteket, hogy miközben a dráma főszereplőivé lépnek elő, betekintést engedjenek mindennapi életükbe és indítékaikba. Ahogyan azt Barbara Kingsolver írta Hillary Jordanről: „Karakterei egyenesen az 1940-es évek Mississippijéből lépnek át agyunknak abba a régiójába, ahol az együttérzés, a harag és a szeretet egymás mellett lakik. Máig velem vannak.”

S. Kennedy - A ​fajvédő Amerika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kathryn Stockett - A ​Segítség
A ​hatvanas évek elejére, Jacksonba, az amerikai Dél egy tipikus kisvárosába varázsol bennünket Kathryn Stockett regénye. Látszólag olyan világ ez, ahol soha nem fog megváltozni semmi a fehérek úgy érzik, a világ örök rendje a szegregáció, a feketék pedig véletlenül sem merik elmondani igazi érzéseiket (hiszen aki mégis elmondja, azt rögtön elbocsátják, s szerencséje van, ha nem ölik meg aztán). Közben persze már elkezdődött a fekete polgárjogi mozgalom, s amit Martin Luther King mond, s ami közben szép lassan történik az országban (a szegregáció fokozatos, nagyon lassú enyhülése), az mégiscsak eljut a kisvárosba. Skeeternek, egy fehér lánynak, aki épp visszajött az egyetemről, és író akar lenni, az az ötlete támad, hogy a cselédekről kellene könyvet írni, pontosabban egy interjúkötetet: a fekete nők először kapnának lehetőséget, hogy ők maguk mondják el, milyen a fehéreknek dolgozni, hogy bánnak velük, mik a fájdalmaik, örömeik... Skeetert eleinte csak naiv, gyerekes becsvágy fűti, hogy valami olyat írjon, ami megjelenhet, de a néger cselédeket megismerve, s részt vállalva sorsukból, sőt életét kockáztatva értük - hiszen Jacksonban veszélyes, sőt életveszélyes vállalkozás egy ilyen könyv kiadása a jó ügy mellett kiállni kész, bátor felnőtt válik belőle. Kathryn Stockett 2009-ben megjelent regénye fenomenális siker: az első kötetes szerző hónapokon át vezette a sikerlistákat, és sokan Margaret Mitchellhez hasonlították.

Ambrus Péter - A ​Dzsumbuj
E ​különös szociográfia színhelye egy, ma már csak maradványaiban létező telep, Budapest kilencedik kerületében. 1937-ben épült az a három ház, amely a Dzsumbuj néven vált ismertté, egyben a társadalom más rétegei által kiközösítetté, lenézetté. Ambrus Péter munkája átfogó képet ad a szegénységről, tárgyán messze túlmutató tanulságokat közöl, és a mélyinterjúkból idézett szövegrészletek, az esettanulmányok, a számszerűsíthető következtetések, általánosítások mellett döbbenetes egyéni sorsokat villant fel.

Szalai Júlia - Nincs ​két ország...?
A ​könyv annak bemutatására vállalkozik, hogy a „túlköltekező posztszocialista államot a rendszerváltás utáni hazai társadalomfejlődés mélyen fekvő szerkezeti feszültségei késztetik állandó terjeszkedésre. Középponti tézise, hogy az átalakulás alapjának tekintett „államtalanításhoz az egyedüli út a piac új szereplőinek az állam feletti rendelkezés megszerzéséért vívott küzdelmein át vezet - e küzdelmek azonban végül nem az államról való fokozatos leválást segítik, hanem a függőség tömeges megerősítését eredményezik. Az állam továbbra is „túlsúlyos és irracionálisán „túlköltekező szereplője maradt a hazai gazdasági folyamatoknak, ebből pedig jóléti szerepköreinek tartós torzulása következik: a jóléti újraelosztás iránti szükségleteket csak önfenntartó erejű szelekciós mechanizmusok révén képes egyensúlyban tartani. Ennek viszont a magyar társadalom kettészakadását elmélyítő súlyos következménye az, hogy a jóléti ellátás napjainkra a szegregáció és a társadalmi kirekesztés etnikai konfliktusokkal tagolt terepévé vált. Az elemzés végkövetkeztetése: a civil, polgári és szociális jogok egységének ilyen értelmű felbontása hosszabb távon felzárkózás helyett az Európától való távolodás irányába visz, és veszélybe sodorja az állampolgári jogegyenlőségre épülő politikai demokrácia elemi működőképességét is.

Alex la Guma - Nyár ​végi ködben
"Gondolj ​valamire, bíztatta a fájdalom; valamire, amiben hiszel. Gondolj a szeretetre! Ott feküdt az öreg Tsatsu az út mellett, egy kőrakáson, összeroskadt bábú, jelentéktelen, félre lökött kacat. ˝Nem alszik. Megtért ősei közé. És fogadják őt nagyobb szeretettel, mint amekkora ebben a világban övezte˝. Énekeltek az emberek a kopár domboldalban, és a szél hordta az énekszót, mint a száraz faleveleket. Hajlott háttal, ösztövéren ment a beteg bányász, kialudt tekintettel bámult maga elé, köhögött és köpött miközben úgy emésztette el a betegség, ahogy a patkányok falják a sajtot. Rontás van rajta, pusmogták a gyerekei. Rontás? Messze lent a sötétségben, egy másik bányász fekszik felismerhetetlenül, szétmorzsolódva megszámlálhatatlan tonna sziklaomladék és arany alatt: sárga arany alatt, amely lágy, mint a gitt, s amely az emberi szívet mégis irgalmatlanná keményíti. Durván talpra rántották. Most másfajta sötétség következett: zsákot húztak a fejére. Levették a nadrágját, az alsónadrágját. Gúzsba kötötték, karját felhúzott térde köré fonták, s a könyökhajlata és a térdhajlata között átdugtak egy söprűnyelet, s ebben a groteszk helyzetben felfüggesztették. A sportzakós bekapcsolt egy elektromos készüléket. A távolban ezer láb dobogott a szárazságtól felrepedezett földön, a dárdák és pajzsok zörgése egybeolvadt a ködös messzeségben."

Abbé Pierre - Testvériség
„Nem ​hagyhatjuk, hogy a lakosság széles rétegeinek elszegényedését egy mind gazdagabb kisebbség közömbös tekintete kísérje. Nem hagyhatjuk, hogy a munka és jövőkép nélküli fiatalok százezrei a betonrengetegek reménytelenségébe zárkózzanak. Nem hagyhatjuk, hogy tovább növekedjék a gyűlölet, a rasszizmus, a másiktól való félelem. Ma, amikor az emberiség történetében először a Föld egyetlen faluvá zsugorodik, az élet új osztozásra ítél vagy szólít fel bennünket. Meg kell tanulnunk együtt, testvérként élni, bármilyen legyen is a bőrünk színe vagy a vallásunk. Radikális döntés előtt állunk: vagy beletörődünk, hogy egy mind individualizáltabb és erőszakosabb, apró darabokra töredezett társadalomban élünk, vagy mindent megmozgatunk, hogy közösen egy méltányosabb, szolidárisabb és békésebb társadalmat építsünk. És ez a döntés mindnyájunkra nézve kötelező. Nem azt mondom, amit Malraux, hogy tudniillik a 21. század vagy vallásos lesz vagy egyáltalán nem lesz, hanem azt, éspedig teljes meggyőződéssel, hogy a 21. század vagy testvéries lesz vagy nem lesz 21. század!”

Sík Endre - Csaba Dániel - Hann András - A ​férfiak és a nők közötti jövedelem-egyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_494084
Én ​vétkem Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Én ​vétkem
A ​2010-es évek elejétől a magyar iskolarendszer egyik központi problémája, az oktatási szegregáció ügye alig kap figyelmet, miközben a szegregált iskolák aránya folyamatosan nő. E könyv célja egyrészről az, hogy napirenden tartsa a témát, és felhívja a figyelmet arra, hogy az egyre erősödő szegregáció mérsékléséhez sürgős intézkedésekre van szükség; másrészről konkrét javaslatok megfogalmazásával, példák közreadásával kíván hozzájárulni a megoldáshoz. Eddig nem jelent meg a hazai oktatási szegregáció jelenségét átfogóan feldolgozó tanulmánykötet, e hiány orvoslása ugyancsak kiemelt cél volt. Ennek érdekében - a témában érintett hazai kutatóközösség széles körét bevonva - korábban még nem olvasható tanulmányok, és az utóbbi években már publikált releváns írások egyaránt helyet kaptak a kötetben. A könyv főcíme (Én vétkem) több utalást is magában foglal. Mindenekelőtt azt kívánja kifejezni, hogy bár a rendszerszintű folyamatok esetében az egyéni felelősség háttérbe szorul, nem hagyhatjuk kiaknázatlanul a személyes lehetőségeinket. A cím szándékosan kínál asszociációs lehetőséget az egyházi iskolákkal összefüggésben, hiszen a kötet több fejezete tárgyalja, miként erősítik fel az egyházi fenntartású iskolák az oktatási szegregációt. Ugyancsak utal a kötet Erdős Virág azonos című versére, ami akár az oktatási esélyegyenlőtlenség problémájának és következményeinek leírásaként is értelmezhető.

Margot Lee Shetterly - Hidden ​figures
Set ​amid the civil rights movement, the never-before-told true story of NASA's African-American female mathematicians who played a crucial role in America's space program. Before Neil Armstrong walked on the moon, a group of professionals worked as 'Human Computers', calculating the flight paths that would enable these historic achievements. Among these were a coterie of bright, talented African-American women. Segregated from their white counterparts, these 'colored computers' used pencil and paper to write the equations that would launch rockets, and astronauts, into space. Moving from World War II through NASA's golden age, touching on the civil rights era, the Space Race, the Cold War, and the women's rights movement, 'Hidden Figures' interweaves a rich history of mankind's greatest adventure with the intimate stories of five courageous women whose work forever changed the world.

Noël Barber - Tanamera ​(angol)
The ​story of two lovers and two great dynasties - one British, the other Chinese - of the society that separated them and the passion that bound them.

Margot Lee Shetterly - A ​számolás joga
Azoknak ​a fekete matematikusnőknek a rendkívüli, igaz története, akik a feminista és a polgárjogi mozgalmak viharai közepette a NASA-nál végzett számításaikkal járultak hozzá Amerika legjelentősebb űrbéli tetteihez. Mielőtt John Glenn körberepülte a Földet, Neil Armstrong pedig a Holdra lépett, egy „emberi számítógépek” néven ismert, női matematikusokból álló csoport ceruzák, logarlécek és mechanikus számológépek segítségével számolta ki azokat az adatokat, amelyek felhasználásával aztán rakétákat és asztronautákat lőttek fel az űrbe. Ennek a csoportnak jó néhány kivételesen tehetséges afroamerikai nő is a tagja volt, akik koruk legkiválóbb elméi közé tartoztak. Eredetileg matematikát tanítottak az amerikai Dél szegregált iskoláiban, ám amikor a második világháború idején az ország repülőgépipara súlyos munkaerőhiánnyal küzdött, őket is bevetették. A matematikai zsenik, akiken eddig keresztülnéztek, egyszerre a tehetségükhöz méltó álláshoz jutottak, és Uncle Sam hívására örömmel költöztek a virginiai Hamptonba, hogy a Langley Memorial Repülésügyi Laboratórium lenyűgöző világában dolgozhassanak. A Virginiában érvényben lévő Jim Crow-törvények értelmében nem integrálódhattak ugyan be fehér társaik közé, a kizárólag fekete nőkből álló „nyugati komputer” csoport azonban így is sokat tett azért, hogy Amerika valóra válthassa egyik legnagyobb álmát: döntő győzelmet arasson a Szovjetunió fölött a hidegháborúban, és egyeduralmat szerezzen a mennyek felett. A számolás joga a második világháborútól kezdve a hidegháborún, a polgárjogi mozgalmakon és az űrversenyen keresztül követi nyomon Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson és Christine Darden, a NASA legnagyobb sikereihez hozzájáruló négy afroamerikai nő egymásba szövődő életútját. Tanúi lehetünk, hogy karrierjük a könyvben szereplő majdnem három évtizede alatt hogyan néznek szembe a kihívásokkal, hogyan lépnek szövetségre és hogyan használják fel az intellektusukat ahhoz, hogy megváltoztassák az életüket és a hazájuk jövőjét. A könyv alapján, Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kirsten Dunst és Kevin Costner főszereplésével film is készült.

Noël Barber - Tanamera ​(német)
Ein ​faszinierendes Drama vor exotischem Hintergrund. Das Schicksal zweier großer Handelsfamilien in Singapur, zuglech Liebesgeschichte und Thriller! "Tanamera" ist ein berauschender Roman, der vom prunkvollen Leben in den großen Kolonialhäusern ebenso erzählt wie vom Überlebenskampf im Dschungel. "Eine kraftvolle, packende Chronik - ausgezeichnet geschrieben!" Morris L. West

Monique Roffey - The ​White Woman on the Green Bicycle
When ​George and Sabine Harwood arrive in Trinidad from England George instantly takes to their new life, but Sabine feels isolated, heat-fatigued, and ill at ease with the racial segregation and the imminent dawning of a new era. Her only solace is her growing fixation with Eric Williams, the charismatic leader of Trinidad's new national party, to whom she pours out all her hopes and fears for the future in letters that she never brings herself to send. As the years progress, George and Sabine's marriage endures for better or worse. When George discovers Sabine's cache of letters, he realises just how many secrets she's kept from him - and he from her - over the decades. And he is seized by an urgent, desperate need to prove his love for her, with tragic consequences...

Hillary Jordan - Mudbound ​(angol)
In ​Jordan's prize-winning debut, prejudice takes many forms, both subtle and brutal. It is 1946, and city-bred Laura McAllan is trying to raise her children on her husband's Mississippi Delta farm—a place she finds foreign and frightening. In the midst of the family's struggles, two young men return from the war to work the land. Jamie McAllan, Laura's brother-in-law, is everything her husband is not—charming, handsome, and haunted by his memories of combat. Ronsel Jackson, eldest son of the black sharecroppers who live on the McAllan farm, has come home with the shine of a war hero. But no matter his bravery in defense of his country, he is still considered less than a man in the Jim Crow South. It is the unlikely friendship of these brothers-in-arms that drives this powerful novel to its inexorable conclusion. The men and women of each family relate their versions of events and we are drawn into their lives as they become players in a tragedy on the grandest scale. As Kingsolver says of Hillary Jordan, "Her characters walked straight out of 1940s Mississippi and into the part of my brain where sympathy and anger and love reside, leaving my heart racing. They are with me still."

Kollekciók