Ajax-loader

'nyelvjárás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Elena Ferrante - Briliáns ​barátnőm
Lila ​Cerullo és Elena Greco tűz és víz. Lila fiús, robbanékony, erőszakos, parancsolásra született, Elena lágy, odaadó, szorgalmas, figyelmes és önfeláldozó. Jobban nem is különbözhetnének, sorsuk mégis egy életre összefonódik az 1950-es évek poros nápolyi udvarain. Hol elválaszthatatlan barátnők, hol fékezhetetlen szellemi riválisok. Nem tudnak se egymással, se egymás nélkül élni, kiegészítik, inspirálják egymást; egyikük sem lenne a másik nélkül az, aki. Mindketten egy szegénységgel küszködő, büszke, erőszakos férfitársadalomban próbálnak a maguk módján boldogulni, előrébb jutni, a lehető legnagyobb függetlenséget kivívni. A _Briliáns barátnőm_, melyben Lila és Elena gyermek- és kamaszkorát ismerjük meg, egy négykötetes regényfolyam, a _Nápolyi regények_ első része. Elena Ferrante gazdag érzelmekkel és lenyűgöző intelligenciával ábrázolja két főszereplője személyiségfejlődését, és a mindent felülíró szeretetet és csodálatot, mely évtizedeken át táplálta és mélyítette barátságukat.

Donatella di Pietrantonio - A ​visszaadott lány
Ha ​az élet sebeiről írunk, ahhoz nyers, őszinte szavak kellenek. Donatella Di Pietrantonio jól tudja, milyen különös varázsuk van az ilyen szavaknak. Stílusa egészen sajátos, kissé érdes, mégis csupa ragyogás. Rendkívüli finomsággal formálja ezt a sokféle szenvedélytől izzó történetet. Egy kislány egy bőrönddel meg egy táskára való cipővel becsenget egy idegen lakásba. Amikor kinyílik az ajtó, húga, Adriana áll előtte kócosan, és résnyire szűkült szemmel fürkészi - még sosem találkoztak. Így kezdődik ez a magával ragadó, szívbe markoló történet: egy kiskamasszal, aki egyik napról a másikra elveszít mindent - a kényelmes otthont, a legjobb barátnőit, a szülők feltétel nélküli szeretetét. Pontosabban azokét, akiket egészen addig a szüleinek hitt. A "visszaadott lány" számára, ahogy a faluban nevezik, új élet kezdődik. Donatella Di Pietrantonio az Abruzzo tartománybeli Pennében él, gyerekfogorvosként dolgozik. Első regénye, a Mia madre e un fiume 2011-ben jelent meg, és elnyerte a Tropea-díjat. Második regénye, a Bella mia 2014-ben bekerült a Strega-díj jelöltjei közé, és megkapta a Brancati-díjat. A visszaadott lány bejárta az egész világot, 23 nyelven jelent meg, és 2017-ben elnyerte a Campiello-díjat. Magyarul ez az első könyve.

Elena Ferrante - Az ​új név története
Lila ​és Elena tizenhat évesek, és egy világ választja el őket egymástól. Lila immár férjes asszony, de férje vezetéknevének viselését önmaga elvesztéseként éli meg. Beleveti magát választott családja vállalkozásainak vezetésébe, de nem nagyon élvezi új szerepét. Elena gimnáziumba jár, mintadiák, de miközben a tanulmányaival és önmagával viaskodik, éppen Lila esküvőjén eszmél rá, hogy nem találja a helyét sem a telepen, sem azon kívül. Innen folytatódik a Nápolyi regények második kötete. Az új név története a két barátnő ifjúkorának elbeszélése. Szerelem, féltékenység, szabadságvágy és lemondás a kísérőik egymástól egyre inkább távolodó útjaikon. Lila számára a házasság börtön, Elena pedig nehezen viseli azt a szenvedélyes makacsságot, mellyel barátnője menekülni szeretne kötelezettségei elől. De az egymás iránt érzett gyűlöllek és szeretlek érzelemhálóból, az önmegerősítés vágyából fakadó, függőséget okozó köteléktől nem tudnak szabadulni. Ahogy Lila és Elena követik egymást, eltávolodnak egymástól, majd újra egymásra találnak, magával ragadja, elsodorja az olvasót.

Kriza János - Erdélyi ​tájszótár
Nincsen ​szebb, különösebb, szorongatóbb látomás Erdélyről, mint Kriza Jánosé. Mintha egész Erdély csupa bokor volna, s minden bokorban egy-egy madár szólna. Egyszerre énekel valamennyi. Zengő tündérkert. De talán elég egy ügyetlen mozdulat, egy rossz lépés, - és a madarak mind elrepülnek. Magukkal viszik a füstként alakuló, soha végig nem mondott, csodálatos dalt. Szomjasan, mohón kell hallgatni, - beinni a muzsikát, szöveget, mozdulatot, szárnyrebbenést. Mindent, ami elporzik a levegőben. Kriza egy balladáért, egy nyelvöltögető dalocskáért, egy különös háromszéki szóért "imádságos hevületű" leveleket tudott írni ismerősöknek, ismeretleneknek... Négy hivatal is kötötte, de ha csak tehette, "kifeslett" mind a négyből és Kolozsvárról elindult be a székelyföldre. Utánaeredt a Kádár Katát vagy a Bátori Boldizsárt megéneklő ballada egy-egy új változatának, olyan könnyen, földi gondoktól lekötetlenül, mintha nem méltóságos püspök lett volna, de maga is szelekkel iramodó dal vagy tavaszi füst a párás, friss földek felett...

Márton Gyula - Igetövek, ​igei jelek és személyragok a moldvai csángó nyelvjárásban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márton Gyula - A ​moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vöő István - A ​bánsági magyar nyelvjárások magánhangzó-rendszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Nyelvjárási ​szövegek Veszprém megyéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gaál Edit - Nyelvről, ​anyanyelvről 15 éveseknek
A ​tankönyvsorozat ezen kötetének anyaga a négyosztályos középiskolák első, a hatosztályos gimnáziumok harmadik, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok ötödik osztályában tanítható. Érdekes témakörei: hogyan jöttek létre a ma beszélt nyelvek, mivel győzhetjük le a soknyelvűség akadályait; mit árul el régi nyelvünk őseink életmódjáról, hogyan változott anyanyelvünk évszázadokon át; milyen nyelvváltozatok élnek ma egymás mellett, hányféle módon tudunk egymással kommunikálni? A tankönyvet jól egészíti ki a szerző Összefoglaló feladatgyűjtemény magyar nyelvből című munkája.

Hutterer Miklós - A ​germán nyelvek
Hutterer ​Miklós egyetemi tanár - évek óta vendégprofesszor a grazi egyetemen - a germán nyelvek, az indogermán nyelvtudomány szakértője. Német nyelven, az Akadémiai Kiadó gondozásában összefoglaló könyve jelent meg e témáról 1975-ben, s ezt Európa-szerta használják mind a szakemberek, mind a diákok, mind az érdeklődő olvasók. A jeles és sikeres mű magyar változatát adja most közre a szerző. Összefoglaló munkája kézikönyvként, lexikonként is használható, ha egy-egy germán nyelv sajátságainak akar utánanézni valaki. Miről szól? Az indogermán alapnyelvről, a germán őshazáról, vallásról, mitológiáról, ősköltészetről, névadásról - személyi és földrajzi nevekről egyaránt -, majd egyenként a germán nyelvekről. Részletesen a német és az angol nyelvről, továbbá a norvégről, dánról, svédről, hollandról, longobárdról, jiddisről, afrikaansról stb. A nyelvi rétegekről szóló fejezetben pedig a germán nyelvek különféle tájszólásairól, az amerikai angolról, különféle szlengekről, keveréknyelvekről stb. esik szó. A nyelvtörténeti, grammatikai tudnivalókon kívül minden nyelv leírása után szövegminta is olvasható.

Morvay Károly - Izaskun Pérez González - Oxel Uribe-Etxebarria Lete - Magyar-baszk ​szószedet / Hungariera-euskara hiztegi txikia
Euskara ​oso hizkuntza ederra dun. A baszk nagyon szép nyelv. A jelen kiadvány több mint tízezer magyar szó és szókapcsolat baszk megfelelőjét tartalmazza nem mindig szigorú betűrendben. (Lásd pl. a saját címszó alatti szavakat és kifejezéseket.) A munka alapvetően magyar, valamint magyar nyelvet ismerő felhasználóknak, nyelvtanulóknak készült, és ennek megfelelően a hazai szótárakban szokásos megoldásokat alkalmazza. A szólistába beépítettük a baszk nyelvtanunkban található tematikus szószedet anyagát (Morvay 2007, 124-174)*. Ugyanúgy mint ott, megadjuk számos, alkotóelemeik alapján könnyen kikövetkeztethető, kevésbé gyakori szó jelentését is. Így például az agy, gyomor, és mosás szavak mellett az agymosás és a gyomormosás terminust is felvettük szótárunkba. Emellett a megfelelők között kis számban olyan nyelvjárási alakok is szerepelnek, amelyek csak Baszkföld északi részén, a Franciaországhoz tartozó Iparraldea-ban használatosak. *[Morvay Károly 2007 DUK Rövid baszk nyelvtan - Euskal gramatika Ilaburra. Budapest, L'Harmattan].

Balogné Bérces Katalin - Beginner's ​English Dialectology
This ​book provides an overview of the accents and dialects of the English language. Its primary target audience is advanced (especially BA) students of English, who have a pretty good command of (standard) English and some background knowledge of English pronunciation and grammatical terminology. The first half of the book surveys the major regional dialects of English, in comparison to the standard varieties, concentrating on pronunciation differences. Then the book takes the differences between Standard British English and Standard American English under scrutiny: besides pronunciation, vocabulary, grammar and spelling differences are also discussed. Each chapter concludes with questions and exercises for revision and practice, followed by lists of recommended further reading and electronic links, all meant to motivate the students to do further browsing and research. Katalin Balogné Bérces is a Lecturer in English Linguistics at Pázmány Péter Catholic University (PPKE) and teaches various courses on English phonology, syntax and dialectology.

Nagy_magyar_t%c3%a1jsz%c3%b3t%c3%a1r
Nagy ​magyar tájszótár Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Nagy ​magyar tájszótár
A ​Nagy magyar tájszótár tudományos igényességgel egy kötetbe szerkesztett, az érdeklődők széles rétege számára készült forrásjelölő, egynyelvű szótár. A magyar nyelvterület egy-egy részén - főleg az idősebbek nyelvében - még napjainkban is használatos szavak mellett az archaikus, a kihalt vagy a kihalófélben lévő népnyelvi és tájnyelvi szavak magyarázó adattára. A Nagy magyar tájszótár 20 regionális tájszótárból, 2 általános magyar tájszótárból, egy nyelvatlaszból, illetve 2 magyar értelmező szótárból összegyűjtve 55 000 valódi, jelentésbeli és alaki tájszónak adja meg, magyarázza el több mint 70 000 jelentését. A gyűjtemény bemutatja a mára szinte teljesen letűnt paraszti világot és a visszaszorult paraszti gazdálkodás tipikus munkafolyamatait, tárgyait, tevékenységeit. A szótár a szókincsen keresztül színes képet ad a hajdani élet mindennapjairól, a falusi foglalkozásokról, a földművelésről, az állattenyésztésről, a kertészetről, az erdőgazdasági munkálatokról, a halászatról, a háziiparról. Betekintést nyújt az erdei és mezei növények gyűjtésének mikéntjébe, a népi gyógyászat világába. Gyarapítja ismereteinket a népi táplálkozás és a helyi népviseletek szó- és fogalomkincséről. A Nagy magyar tájszótárban megtalálható a hajdani hiedelmek, babonák szóanyaga is. Ezért a szótár az elmúlt évszázadok művelődéstörténeti ismerettára és a magyar nemzeti műveltség enciklopédiája. A Nagy magyar tájszótár több nyelvjárási terület tájszavait - a Kárpát-medencét szinte teljesen lefedve - egybeszerkesztve tárja elénk. A feldolgozott források több mint egy évszázad alatt láttak napvilágot, így a Nagy magyar tájszótár a magyar nyelv szókincsének egyfajta történeti, diakrón szótárának is tekinthető. Forrásjelölő voltának köszönhetően mindegyik nyelvi elem, szó visszakereshető az eredeti forrásban, így további szónyomozások kiindulópontja lehet. A korábbi tájszógyűjteményeknél szélesebb merítéssel mutatja be a magyar nép- és tájnyelv területi változatosságát, sokszínűségét. További fogódzót jelenthet olyan vizsgálatokhoz, amelyek feltárják egy-egy fogalom, tárgy, élőlény, cselekvés megnevezésének területi sokféleségét. A szótár szókincsgazdagításra, az egyéni szókincs bővítésére haszonnal forgatható. Felvillantja a magyar szókincs gazdagságát, sokszínűségét; olvasgatása igazi szellemi csemege. A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 30. tagja.

Anthologia_hungarica
Anthologia ​Hungarica Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Anthologia ​Hungarica
Szabó ​T. Attila, a kiváló erdélyi nyelvész kezdeményezésére jött létre a magyar nyelvtudomány nagy műve, az Erdélyi magyar szótörténeti tár. Ez elsősorban nyelvészeti szakmunka, amely terjedelme és anyagának szótárszerű elrendezése miatt kevéssé alkalmas olvasmány a nem szakember számára. Ezért szükségesnek tűnt egy könnyen kezelhető, nem túl terjedelmes, de a Szótörténeti tár kincseiről képet adó gyűjtemény létrehozása, hogy ennek segítségével könnyebben válhasson a Szótörténeti tár a magyar közművelődés részévé. Ez az új gyűjtemény az Anthologia hungarica, amely úgy készült, hogy a Szótörténeti tár-ban található érdekesebb és különösen találó példamondatokat kiragadtuk az eredeti szótári helyükről, és jelentéstartalmuk alapján besoroltuk a 124 témakör valamelyikébe. A témakörök csokorba foglalva összesen 6300 szövegrészletet tartalmaznak egy-egy témakörön belül időrendben felsorakoztatva. Az Anthologia hungaricá-ból feltárul az erdélyi századok véres történelme, a nép mérhetetlen szenvedése, a török, tatár, német hadak dúlása, a rabszíjra fűzött ezrek vonulásának borzalma, éhínségek, járványok pusztítása. Megdöbbentő képet kapunk a középkor végi ítélkezés gyakorlatáról, az embertelen szigorúságú büntetésekről, a boszorkánysággal kapcsolatos és mai ember számára alig felfogható tényekről, hiedelmekről, képtelen vádakról, hajmeresztő ítéletekről. A rövid, boldogabb korszakok létének mindennapi élete, a ruházkodás, a táplálkozás, a szórakozás, a kultúra területén mutatkozó bizonyítékai szintén föllelhetők a gyűjteményünkben. Az Anthologia hungarica példamondatain utazva rendkívüli élmény a találkozás régi idők embereivel, akikben egyesült a megindító naivitás, a vallásos áhítat, az embertelenséggel határos szigor, a heroizmus, a hiszékenység és a tájékozatlanság; és akikben mégis felismerjük az örök emberi vonásokat: magunkra ismerünk örömükben, bánatukban, szerelmükben, betegségükben, halálra készülésükben. Ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a régmúlt idők mindennapjainak anyanyelvünkbe zárt világa.

T%c3%a1jsz%c3%b3t%c3%a1r
Új ​magyar tájszótár Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Új ​magyar tájszótár
ÚJ ​MAGYAR TÁJSZÓTÁR IV. kötet N-S A magyar tudomány már régóta nélkülöz egy olyan szótárt, amely korszerűen mutatja be nyelvjárásaink szókincsét. Igényelik ezt a munkát a nyelvészeken és a néprajztudósokon kívül az írók, műfordítók, tanárok, a kritikai kiadások előkészítői, a népművelők és az érdeklődő olvasók is, hiszen az egyes írók műveiben előforduló tájszavakról máshol nemigen tájékozódhatnak. Az Új Magyar Táj szótár ezeket az évtizedek óta meglevő, napjainkban, a magyar néphagyományok ápolásának fellendülése idején pedig egyre fokozódó igényeket kívánja kielégíteni. A több mint félmillió adatot öt kötetben, mintegy 120 ezer szócikkben elrendezve tartalmazza. Az első kötetben található az adatok forrásainak és földrajzi lelőhelyeinek jegyzéke. Ez utóbbi különösen fontos, mivel a szótárban nem kizárólag a mai Magyarország területéről, hanem a szomszédos országok magyarlakta vidékeiről is szép számban vannak adatok. Az összesen mintegy 4000 földrajzi név azonosításában kívánja segíteni az olvasót a 24 szelvényből álló térképmelléklet is. Ez a szótár Szinnyei József nevezetes Magyar Tájszótárának szerves folytatása. Az 1890 és 1960 közé eső időszakban összegyűjtött hatalmas tájszóanyagot teszi hozzáférhetővé.

Covers_353774
Schwäbisch Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Schwäbisch
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elena Ferrante - The ​Story of a New Name
The ​second book, following 2012’s acclaimed My Brilliant Friend, featuring the two friends Lila and Elena. The two protagonists are now in their twenties. Marriage appears to have imprisoned Lila. Meanwhile, Elena continues her journey of self-discovery. The two young women share a complex and evolving bond that brings them close at times, and drives them apart at others. Each vacillates between hurtful disregard and profound love for the other. With this complicated and meticulously portrayed friendship at the center of their emotional lives, the two girls mature into women, paying the sometimes cruel price that this passage exacts.

Ismeretlen szerző - Nyelvvesztés, ​nyelvjárásvesztés, nyelvcsere
Kötetünk ​a Nyíregyházán 2002 augusztusában megrendezett 12. Élőnyelvi Konferencia előadásait tartalmazza. A konferencia célkitűzései: fórumot teremteni az élőnyelvi kutatások eredményeinek bemutatására, a magyar beszélt nyelvi kutatások módszertani kérdéseinek tisztázása és együttműködési lehetőség biztosítása a határon túli kutatók számára. Kiemelt szerepet kapott a különböző társadalmi, gazdasági, politikai és nyelvpolitikai körülmények között élő beszélőközösségek anyanyelvükhöz, anyanyelvjárásukhoz való attitűdjének vizsgálata. A nyelvjárás, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere kérdését egynyelvű és többnyelvű közösségekben, őshonos és emigráns kisebbségben, társadalmi és gazdasági tényezők függvényében, a nyelvi változók és a nyelvi változások különböző stádiumainak szempontjából, a nyelvpolitikával és a nyelvtervezéssel összefüggésben tárgyalták az előadók. A kötetbe a konferencián elhangzott 39 előadás írott változata került. Szekciójukban megtartva, az előadás sorrendjében adjuk közre őket. Az első szekció előadásai elsősorban szociolingvisztikai szempontból, a másodiké a dialektológia szemszögéből közelítették az egész közösségre vonatkozó nyelvcsere, illetve az egyénhez kapcsolható nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés összetevőit. A következő szekcióba kerültek a témát szókészlettani és névtani megközelítésben vizsgáló munkák. A vázolt tematikai sokszínűségből, a nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere sok szempontú elméleti és módszertani megközelítéséből is látható a témaválasztás időszerűsége. A kötetet ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a mai magyar nyelv és a nyelvváltozatok szociolingvisztikai vizsgálata.

Donatella di Pietrantonio - L'Arminuta
«Ero ​l’Arminuta, la ritornata. Parlavo un’altra lingua e non sapevo piú a chi appartenere. La parola mamma si era annidata nella mia gola come un rospo. Oggi davvero ignoro che luogo sia una madre. Mi manca come può mancare la salute, un riparo, una certezza». – Ma la tua mamma qual è? – mi ha domandato scoraggiata. – Ne ho due. Una è tua madre. Ci sono romanzi che toccano corde cosí profonde, originarie, che sembrano chiamarci per nome. È quello che accade con L’Arminuta fin dalla prima pagina, quando la protagonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell’altra, suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste prima. Inizia cosí questa storia dirompente e ammaliatrice: con una ragazzina che da un giorno all’altro perde tutto – una casa confortevole, le amiche piú care, l’affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per «l’Arminuta» (la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e poco cibo sul tavolo. Ma c’è Adriana, che condivide il letto con lei. E c’è Vincenzo, che la guarda come fosse già una donna. E in quello sguardo irrequieto, smaliziato, lei può forse perdersi per cominciare a ritrovarsi. L’accettazione di un doppio abbandono è possibile solo tornando alla fonte a se stessi. Donatella Di Pietrantonio conosce le parole per dirlo, e affronta il tema della maternità, della responsabilità e della cura, da una prospettiva originale e con una rara intensità espressiva. Le basta dare ascolto alla sua terra, a quell’Abruzzo poco conosciuto, ruvido e aspro, che improvvisamente si accende col riflesso del mare.

Donatella di Pietrantonio - Arminuta
Im ​Dorf nennen sie alle nur Arminuta, die Zurückgekommene. Warum hat man sie zu ihren leiblichen Eltern zurückgeschickt? Wer ist ihre Mutter? Die, die sie geboren hat, oder die, bei der sie aufgewachsen ist? »Als Dreizehnjährige kannte ich meine andere Mutter nicht mehr.« So beginnt die Geschichte, in der ein junges Mädchen mit einem Koffer und einem Sack voller Schuhe bei einer ihr unbekannten Familie abgeliefert wird. Die echten Eltern wollten sie wieder haben, mehr haben ihr die, die sie bisher Vater und Mutter nannte, nicht erklärt. Niemand scheint auf sie gewartet zu haben, alle haben offensichtlich andere Sorgen. Das Essen ist knapp, die Neue muss sich das Bett mit der kleinen Schwester teilen und das Zimmer mit den drei Brüdern. Hier ist alles fremd, die Armut, der Schmutz, die harten Worte. Während sie einen Weg zurück in ihr behütetes Leben in dem kleinen Haus am Strand sucht, entwickeln sich neue Bindungen, zur mutigen Schwester, den Brüdern, der Mutter. Und sie beginnt zu verstehen, wie viele Facetten die Liebe haben kann. Donatella Di Pietrantonio erzählt in dieser ungewöhnlichen Familiengeschichte von Zugehörigkeit und Verantwortung, Verstrickungen und Mutterliebe und davon, was es bedeutet, den eigenen Platz im Leben zu finden. Poetisch, zart und unvergesslich.

Kiss Gábor - Hogyan ​mondták eleink?
Minden ​változik. A nyelv is. Tudta Ön, hogy a kalapács-ot régen verő-nek nevezték, és hajdan rér-nek vagy süv-nek hívták a sógor-t? A Hogyan mondták eleink? szótár 10 000 ma is használt közismert szónak 5700 régies, archaikus (jelük R) és 7800 tájnyelvi, nyelvjárási (jelük T) változatát adja meg. Ilyenformán ezt az egyedülálló gyűjteményt régiesítő szótár-nak is nevezhetjük. éjjeliőr fn ármas T, éjjelesi T, estéző T, virrasztó R gyufa fn villantó R, masina T, méregpózna T, gyújtószálka T mos ige szapul R, tisztál T, lötytötöl T rögtön hsz íziben T, legott R, ahajt T vadász fn hajhász R, vadászember T, jáger R, nimród R A Hogyan mondták eleink? szótár olvasgatása rádöbbenthet bennünket a magyar nyelv gazdagságára, kifejezőerejének változatosságára. A szótár egyéni szókincsbővítésre is alkalmas. Megbízható segédeszköze a műkedvelő és elismert íróknak, költőknek, ha régi korokban játszódó irodalmi műveikbe korfestő szavakat kívánnak beleszőni. A szótárt haszonnal forgathatják a keresztrejtvények vagy más típusú fejtörők kedvelői. Kiss Gábor, a szótár Lőrincze Lajos-díjas szerkesztője, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja számos népszerű szótár összeállítója: Magyar szókincstár (1998), Régi szavak szótára (2012), Nagy magyar tájszótár (2019).

Hoppa Enikő - "Mük ​csángóul beszélünk"
A ​könyv a moldvai csángó nyelvjárást jelenlegi állapotában mutatja be. Alapját a 2000-2007 közötti helyszíni terepmunka során gyűjtött nyelvi anyag képezi. A szerző nyolc moldvai faluban (Klézse, Külsőrekecsin, Somoska, Pusztina, Bogdánfalva, Lészped, Gerlény, Lujzikagor) járt, ahol együtt élt a csángó lakossággal, beszélgetései során feljegyzéseket készített, a beszélt nyelvjárást diktafonra rögzítette. A felvett anyag alapján született részletes nyelvi elemzését tartalmazza a könyv, amely valamennyi szintre kiterjed: hangtan, alaktan, mondattan, szókészlet. A nyelv szerkezeti leírása mellett a csángók nyelvhasználati szokásairól is olvashatunk ebben a könyvben, amely a téma első olyan könyv terjedelmű feldolgozása, amely a csángók jelenlegi helyzetével nyelvészeti szempontból foglalkozik.

Elena Ferrante - My ​Brilliant Friend
A ​modern masterpiece from one of Italy’s most acclaimed authors, My Brilliant Friend is a rich, intense, and generous-hearted story about two friends, Elena and Lila. Ferrante’s inimitable style lends itself perfectly to a meticulous portrait of these two women that is also the story of a nation and a touching meditation on the nature of friendship. The story begins in the 1950s, in a poor but vibrant neighborhood on the outskirts of Naples. Growing up on these tough streets the two girls learn to rely on each other ahead of anyone or anything else. As they grow, as their paths repeatedly diverge and converge, Elena and Lila remain best friends whose respective destinies are reflected and refracted in the other. They are likewise the embodiments of a nation undergoing momentous change. Through the lives of these two women, Ferrante tells the story of a neighborhood, a city, and a country as it is transformed in ways that, in turn, also transform the relationship between her protagonists, the unforgettable Elena and Lila. Ferrante is the author of three previous works of critically acclaimed fiction: The Days of Abandonment, Troubling Love, and The Lost Daughter. With this novel, the first in a trilogy, she proves herself to be one of Italy’s great storytellers. She has given her readers a masterfully plotted page-turner, abundant and generous in its narrative details and characterizations, that is also a stylish work of literary fiction destined to delight her many fans and win new readers to her fiction.

Hoppa Enikő - Cimberek, ​mokenek, karintiaiak, walserek
Olaszország ​északi részén archaikus német nyelvjárásokat beszélő kisebb közösségek élnek, akik a középkorban kerültek mai lakóhelyükre, megőrizve nyelvüket és kultúrájukat. A könyv a négy kis létszámú nyelvszigetet mutatja be, ennek alapját a szerző által végzett szociolingvisztikai felmérés adja. A vizsgálat célja az volt, hogy feltárja a kisebbségi német nyelvjárások szerepét a többnyelvű olasz környezetben. A fő fejezetek a nyelvközösségek történetére, elnevezésére vonatkozó leírásokkal egészülnek ki, és néhány oldalban egy magyar nyelvsziget, a csángók helyzetével is megismerkedhetünk, akikről a szerző korábban önálló könyvet írt ("Mük csángóul beszélünk").

Schmidt Éva - Nyelv, ​nyelvjárás, írásbeliség, irodalom
Jelen ​kötetünkkel a MTA Nyelvtudományi Intézetének Schmidt Éva Könyvtár elnevezésű sorozatát folytatjuk. Schmidt Éva (1948-2002) néprajztudós, kutató és gyűjtő 1991-től haláláig Nyugat-Szibériában dolgozott. Kiküldetésének célja az volt, hogy legközelebbi nyelvrokonainknál, az osztjákoknál és a voguloknál nemzeti folklórarchívumot alapítson. Munkájának eredménye összesen több száz órányi videofelvétel. A most megjelenő munka Schmidt Éva finnugor szakra készített szakdolgozata. 1973-ban, 25 évesen írta, de olvasottsága és személyes ismeretségeiből eredő tájékozottsága folytán e munka színvonala messze felülmúlja az átlagos szakdolgozatokét. A munka három fő részből áll. A bevezetően bemutatja a hanti írásbeliség létrejöttének gazdasági és társadalmi hátterét, majd a nyelvújítási törekvések történetét és problémáit. Igen olvasmányos a 2. rész is, amelyben a nyelvi anyag feldolgozása következik A 3-ik rész eredetileg is szerepelt a dolgozatban, ha jóval kisebb volt is a terjedelme. Schmidt Éva egy gondosan válogatott szemelvénygyűjteménnyel mutatta be a hanti írásbeliségben létező műfajokat.

Elena Ferrante - Die ​Geschichte eines neuen Namens
Lila ​und Elena sind sechzehn Jahre alt, und sie sind verzweifelt. Lila hat noch am Tage ihrer Hochzeit erfahren, dass ihr Mann sie hintergeht - er macht Geschäfte mit den allseits verhassten Solara-Brüdern, den lokalen Camorristi. Für Lila, arm geboren und durch die Ehe schlagartig zu Geld und Ansehen gekommen, brechen leidvolle Zeiten an. Elena hingegen verliebt sich Hals über Kopf in einen jungen Studenten, doch der scheint nur mit ihren Gefühlen zu spielen. Sie ist eine regelrechte Vorzeigeschülerin geworden, muss aber feststellen, dass das, was sie sich mühsam erarbeitet hat, in ihrer neapolitanischen Welt kaum etwas gilt. Trotz all dieser Widrigkeiten beharren Lila und Elena immer weiter darauf, ihr Leben selbst zu bestimmen, auch wenn der Preis, den sie dafür zahlen müssen, bisweilen brutal ist. Woran die beiden jungen Frauen sich festhalten, ist ihre Freundschaft. Aber können sie einander wirklich vertrauen? Elena Ferrante hat einen Weltbestseller geschrieben. Ein Gipfelwerk der zeitgenössischen Literatur. Und einen Roman, den man erschüttert und begeistert liest!

Tóth Imre - Palóc ​tájszótár
Tóth ​Imre munkája jellegét tekintve - ahogy a címe is utal rá - nem "nyelvjárási szótár", hanem "tájszótár". Azaz: elvileg sem tekintette feladatának a szerző a vizsgált vidék, illetőleg település teljes szókincsének a bemutatását, mint például Csűry Bálint a Szamosháti szótárban, hanem csupán a nyelvjárás tájszavait kívánta szótározni, tehát lényegében úgy járt el, mint a közeli múltban megjelent Felsőőri tájszótár és Mihályi tájszótár összeállítói: Imre Samu és Kiss Jenő.

Elena Ferrante - Prietena ​mea genială
SERIAL ​DISPONIBIL PE HBO GO O PRIETENIE CARE A MARCAT O VIAȚĂ Romanele lui Ferrante sunt intense, cu o tuşă personală extrem de puternică şi tocmai din pricina asta capătă înfățişarea unei confesiuni în fața cititorului luat prin surprindere. James Wood, _The New Yorker_ Un portret viu şi necruțător al unei prietenii pe viață. Ferrante scrie cu atâta vehemență şi acuitate psihologică despre relația complexă de prietenie dintre cele două femei, încât, în timp ce o citeşti, lumea din jur încetează să mai existe. _Entertainment Weekly_ Prospețimea romanelor Elenei Ferrante nu are nicio legătură cu moda literară… Ci sunt impregnate de acea muzicalitate obsedantă, care îmbină modernitatea cu tradiția. _The New York Times Book Review_ Primul volum din _Tetralogia Napolitană_, bestseller _New York Times_, urmăreşte destinul a două prietene în anii dificili de după al Doilea Război Mondial în Italia: o saga complexă, intensă şi emoționantă, semnată de una dintre scriitoarele italiene cele mai iubite şi mai apreciate, „una dintre cele mai mari romanciere ale timpurilor noastre". _(The New York Times)_ Acțiunea tetralogiei începe în anii 1950, într-un cartier sărac, dar plin de viață, din mahalalele oraşului Napoli, şi acoperă aproape şaizeci de ani, pe măsură ce protagonistele – Lila, cea impulsivă şi întreprinzătoare, şi Elena, povestitoarea îndrăgostită de romane – devin femei, soții, mame şi apoi stăpânele propriilor vieți, legate în tot acest timp de o prietenie profundă şi deseori conflictuală. _Prietena mea genială_, cel dintâi volum al tetralogiei, le urmăreşte pe Lila şi pe Elena de la prima lor întâlnire decisivă, când aveau zece ani, apoi în anii de şcoală şi de-a lungul perioadei zbuciumate a adolescenței. Prin viețile acestor două femei, Ferrante spune povestea unui cartier, a unui oraş şi a unei țări, o poveste ce suferă transformări care, la rândul lor, influențează puternic relația dintre protagoniste. _Prietena mea genială_ este în acelaşi timp un roman alert, care se citeşte pe nerăsuflate, şi o demonstrație de virtuozitate literară, menită să încânte nenumărate generații de cititori de-acum înainte.

Cs. Nagy Lajos - N. Császi Ildikó - Magyar ​nyelvjárások
A ​magyar nyelvterületen még napjainkban is szinte mindenütt találkozhatunk nyelvjárási jelenségekkel. E könyv szerzői fölvázolják a legfontosabb nyelvjárási jelenségeket. A nyelvjárásterületek térbeli elhelyezkedését térképeken ábrázolják, majd ismertetik az egyes nyelvjárások legjellegzetesebb vonásait. A többféle változat bemutatása fontos eszköze a nyelvjárási előítéletek és tévhitek eloszlatásának, továbbá a nyelvi kifejezési másságok elfogadtatásának is. A szerzőpáros nagy teret szentel a nyelvföldrajznak: a kutatások bemutatásának, a megjelent atlaszoknak, a gyűjtési és feldolgozási technikának. Az elmúlt három évtizedben, de különösen a legutóbbiban, a leglátványosabb eredmények – ezen a tudományterületen is – éppen a számítástechnikának köszönhetők. A könyvet számos kép és ábra egészíti ki. Az utolsó fejezet nyelvjárási mutatványszövegeket tartalmaz. A Magyar nyelvjárások című könyv tudományos ismeretterjesztő céllal készült, hiszen a nyelvjárások ismerete hozzátartozik nemzeti öntudatunk, nyelvi önazonosulásunk kialakulásához. Magyarságtudatunknak nélkülözhetetlen alappillére, olyan, mint a nemzeti múlt, a nemzeti kultúra vagy a néprajzi hagyományok ismerete.

Elena Ferrante - Storia ​del nuovo cognome
«Capii ​che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo, con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal momento in cui le ero comparsa davanti e ora stava reagendo spiegandomi di fatto che non avevo vinto niente, che al mondo non c'era alcunché da vincere, che la sua vita era piena di avventure diverse e scriteriate proprio quanto la mia, e che il tempo semplicemente scivolava via senza alcun senso, ed era bello solo vedersi ogni tanto per sentire il suono folle del cervello dell'una echeggiare dentro il suono folle del cervello dell'altra». Ecco Storia del nuovo cognome, secondo romanzo del ciclo dell'Amica geniale. Cominciate a leggere e la scrittura vi catturerà. Ritroverete subito Lila ed Elena, il loro rapporto di amore e odio, l'intreccio inestricabile di dipendenza e volontà di autoaffermazione.

Verseghy Ferenc - Bevezetés ​a magyar nyelv törvényeibe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Isabelle Imhof - Schwiizertüütsch ​das Deutsch der Eidgenossen
Warum ​in die Fremdsprache schweifen, wo es doch auch in der eigenen soviel zu entdecken gibt? Mit Hilfe der Dialekt-Titel der Kauderwelsch-Reihe kann man den "Nachbarn" mal so richtig auf die Zunge schauen. Und wer bekäme beim Schmökern in den teils bildreichen oder ironischen, teils deftigen Ausdrücken und Formulierungen unserer Mitsprachler keine Lust auf mehr "anderes" Deutsch? Schweizerdeutsch ist eigentlich keine Sprache, sondern ein Begriff! Gemeint ist damit die Gesamtheit aller deutsch-sprachigen Dialekte, die in der Schweiz vertreten sind. Die einzige überregionale Sprache ist das (Schweizer) Hoch-deutsch, das von vielen Deutschen bereits als Fremdsprache empfunden wird. Schweizer erzeugen häufig ein Schmunzeln, selbst wenn sie sich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen, denn sie behalten ihre typische alemannische Satzmelodie bei. Oft ist ihre Alltagssprache auch mehr oder weniger von ihren Dialekten geprägt und ihre Vokabeln unterscheiden sich sehr häufig vom deutschen Sprachgebrauch. Hier merkt man die Nähe zu Frankreich und Italien, woher einige Wörter importiert wurden. Natürlich können Deutsche damit rechnen, überall verstanden zu werden. Es kann aber sein, daß sie eine Antwort auf Schwiizertüütsch erhalten oder in der geschriebenen Sprache Ausdrücke aus der Schweizer Umgangssprache verwendet werden. Um Land und Leute kennenzulernen, ist die Kenntnis der wichtigsten Begriffe hilfreich. "Schwiizertüütsch" stellt sowohl die normale Schweizer Umgangssprache vor als auch die "lockere Sprache des Alltags" und ermöglicht so den Zugang zum aktuellen Schweizerdeutsch.

Kollekciók