Ajax-loader

'paraguayi' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Augusto Roa Bastos - Embernek ​fia
Az ​Embernek fia nem történelmi regény, bár hátterében az 1932-ben kezdődő Chaco-háború áll - Roa Bastos tizenhét évesen, önkéntesként maga is részt vett benne, életének meghatározó élménye -, amelyet Paraguay Bolívia ellen, a két ország határán található olajmezőkért vívott. A tör­ténet valós ideje is jóval hosszabb, majdnem száz évet fog át. Sokkal inkább egy nép nem hivatalos, "történelem alatti", valódi története, eposza, amely az archaikus történetmondás mitikus hangján, de modern, sokszor filmes eszközökkel, a kronológiai rendet elvetve, töredékekből bontja ki a szereplők életét, sorsát. Talán ennek és a mű erőteljes bib­liai szimbolikájának köszönhető, hogy az egyszeri, időben és térben körülhatárolt történetek egyetemessé tágulnak, túlmutatnak a történelmi és földrajzi meghatározottságon, és a mindenkori kiszolgáltatott, szenvedő, de sorsáért mégis felelős emberről mondanak valami örökérvényűt.

Covers_42999
Dél ​Keresztje Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Dél ​Keresztje
Dél-Amerika ​éjszakájában szabálytalan keresztet formázó csillagkép - a Dél Keresztje - világít és a földrész lakói jelképüknek tekintik. A Dél Keresztje spanyol és portugál nyelvű országaiból jó néhány poéta üzenete eljutott már hozzánk, másoknak csak a hírét ismerjük és emlékezünk, hogy nagy irodalmi díjak jutalmazottjai között nem egy Latin-Amerikai költő nevét olvastuk. Ez a gyűjtemény most lírai tájképet ad nemcsak a távoli földrész irodalmáról, hanem a számunkra néha különös, máskor pedig meglepően rokon érzelemvilágáról, fájdalmairól, örömeiről, örök és új problémáiról. Rubén Daríó, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Gabriela Mistral, José Martí, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig és számos más kiváló Latin-Amerikai költő verseit legjobb műfordítóink ültették át magyarra.

Covers_204408
Járom ​és csillag Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Járom ​és csillag
Az ​Egyesült Államok déli határától a Tűzföldig terjedő hatalmas földdarabot nyelvileg a spanyol túlnyomó aránya jellemzi, de a szubkontinensnyi Brazília révén a portugál is jelentős képviselethez jut. E földrész költészete sokáig csak mint az európai anyaországok "kihelyezett részlege" létezett, de a századfordulótól kezdve innen indult útjára sok megújító kezdeményezés Európa számára is. Könyvünkhöz hasonló méretű és jellegű, átfogó összeállítás még nem jelent meg magyar nyelven. A kötetet végigolvasva, érezhetjük és élvezhetjük a nagy színgazdagságot, de legfőbb élményünk mégis inkább a sokféleségben megnyilvánuló egység lesz, egy számunkra különös és messzi világ emberileg nagyon is közelinek ható, közös üzenete.

Kollekciók