Ajax-loader

'kapitalizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kim Stanley Robinson - New ​York 2140
Az ​óceán szintje megemelkedett, és New York városa elsüllyedt. A lakói alkalmazkodtak az új helyzethez, és New York ugyanaz a nyüzsgő, élettel teli metropolisz maradt, ami mindig is volt - noha örökre megváltozott. Minden egyes utca csatornává vált, minden egyes felhőkarcoló egy szigetté. Kim Stanley Robinson az egyik épület különböző lakóinak szemén át mutatja meg nekünk, hogyan alakul át világunk egyik legnagyszerűbb városa az apállyal és a dagállyal. És mivé alakul eközben maga az ember. "Ebben a regényben a főgonosz maga a kapitalizmus." Adam Roberts "Gyönyörű és optimista látomások széles tárháza technológiai és társadalmi változásokról, szembeállítva korunkkal, amikor az emberiség a legnagyobb veszélyt jelenti saját magára." _The Conversation_

Anthony Capella - A ​kávék költője
London, ​1896. Robert Wallis pénztelen és gondtalan világfi. Amikor egyéb bevételi lehetőség híján Samuel Pinker londoni kávénagykereskedő szolgálatába áll, nem sejti, hogy élete egyszer és mindenkorra megváltozik. A költői babérokról csak álmodó, de a szavakkal jól bánó fiatalembertől azt várják, hogy Pinker lányával, a szenvedélyes Emilyvel együttműködve fogalmazza meg és kategorizálja a különböző kávék ízeit. Ez a váratlan feladat átfogó érzéki, érzelmi és - az események alakulása folytán - tényleges utazásra indítja hősünket, melynek során a kávék költője a kávé különböző ízei mellett mindenekelőtt önmagát fedezi fel. Anthony Capella az afrikai Ugandában született 1962-ben. Első regénye, a "Szerelem étke" 19 nyelven jelent meg, egyebek közt magyarul is. A "Kávék költője" elsöprő, érzéki, két évtizeden és három kontinensen át kanyargó szerelmi történet, egzotikus és feledhetetlen érzékek lakomája. A szerző írásai elválaszthatatlanok a gasztronómiától, regényeit áthatja a kulinária és az azzal összefonódó érzékiség.

Artner Annamária - Marx ​200
Artner ​Annamária nagy szellemi bátorsággal, felkészülten közelít a mai kapitalizmus elemzésének témájához. Nemcsak imponáló történeti és empirikus anyagot felölelő tárgyismerettel rendelkezik korunk transznacionális kapitalizmusáról - benne kitüntetetten a bérmunka világáról -, de a fejletlenebb gazdaságok felzárkózási nehézségeiről is eredeti módon értekezik. Hasonlóképpen bátran leplez le olyan világhírű(vé tett) szerzőt, mint Piketty, aki bár jó gazdaságstatisztikus, mégsem tud különbséget tenni vagyon és tőke között, s aki képes úgy kritizálni a marxi elméletet, hogy azt saját bevallása szerint sem igazán érti. E kis könyv fő erénye mégsem polemikus oldala, hanem az, hogy a szerző nemcsak Marx aktualitását ismeri és érvényesíti, hanem szorgalmas kutatómunkával valóságos folyamatokat tár fel és magyaráz meg olvasóinak: növekedésről, válságról, ciklusokról, a technológiai fejlődés és a bérmunka viszonyáról; vagy napjaink brazil gazdaságáról és társadalmáról mint a függő pályás fejlődés paradigmatikus esetéről. Mégpedig meggyőzően.

Vlagyimir Iljics Lenin - Az ​imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Hess - Vállalkozásról ​gyerekeknek
Egyetlen ​valami sem létezik ezen a bolygón, amit ne lehetne jobban csinálni. Az egészben az a legizgalmasabb, hogy körülöttünk mindenütt számtalan lehetőség van a vállalkozásra, feltéve, hogy úgy döntünk, igyekszünk ezeket észrevenni. A trükk az, hogy becsüljük az apró ötleteinket, aztán vizsgáljuk meg, hogyan változtathatók nagyokká. Minden azzal kezdődik, hogy van bátorságunk másként gondolkozni.

Rich DeVos - Együttérző ​kapitalizmus
Richard ​M. DeVos a világ egyik legnagyobb magánkézben lévő vállalatának, a több mint kétmillió független termékforgalmazóval működő Amwaynek a társalapítója, és legutóbbi időkig elnöke. Túl ezen népszerű előadó és sikeres író. Első könyve, a Higgy! 1975-ben jelent meg, és sok százezer példányban kelt el. Együttérző kapitalizmus? Nem valami képtelenség ez? Nem azt jelent tán a "kapitalizmus", hogy mindenki harcol mindenki ellen, hogy a társadalomban a dzsungel törvényei uralkodnak? Rich DeVos, az Amway társalapítója erre határozott NEM-mel válaszol! Könyvében a "dzsungel társadalma" helyett egy gyökeresen más kapitalizmus képét villantja fel. Bemutatja azt a kapitalizmust, amelynél mindeddig nem találtunk hatékonyabb módot, ahogyan az egyén megvalósíthatja legjobb önmagát, és a legtöbbet teheti másokért és önmagáért. E rendkívüli könyv azonban nemcsak egy jó társadalom látomása. Egyben olyan gyakorlati módszer leírása is, amelyet az élet igazolt, és amelynek köszönhetően Rich DeVos Amerika egyik leggazdagabb emberévé vált. Ez a módszer tette az Amwayt korunk egyik legnagyobb vállalkozási sikerévé, és biztosított sok-sok ember számára olyan anyagi jólétet és boldogságot, amiről korábban nem is álmodott. A szerző világosan és meggyőzően fejti ki azokat az alapelveket és gyakorlati lépéseket, amelyek jobbá tehetik életünket és világunkat. Bemutatja, hogyan irányíthatjuk személyes energiáinkat, ambíciónkat és vállalkozási kedvünket úgy, hogy tevékenységünket a kapitalizmus filozófiája és a magas erkölcsi értékek szerves egységbe olvadjanak. DeVos meggyőző érvekkel bizonyítja, hogy az egyetlen megoldás korunk legégetőbb problémáira - a szegénységre, az éhezésre, a környezetszennyezésre - az együttérző kapitalizmus. Együttérzően kell bánnunk földünk természeti és emberi erőforrásaival, a levegővel, a talajjal, a tengerekkel, az erdőkkel, a sivatagokkal, az azokat benépesítő élővilággal. Mindnyájunkat az együttérzésnek kell vezérelnie abban, ahogyan felhasználjuk profitunkat, fizetésünket, időnket, kamatoztatjuk tehetségünket. DeVos megmutatja, milyen rövidlátó az önzés, és hogy az aranyszabály betartása a munkahelyen és a piaci versenyben legalább olyan fontos, mint a magánéletben. Az Együttérző kapitalizmus bölcs és hasznos kalauz a személyes sikerhez és a jó társadalomhoz vezető úton.

A. B. Cee - A ​röppencs, avagy menjen le Bandiba!
Ez ​egy igazi k(r)émregény. (Törölje meg a kezét.) A receptje a következő: végy egy csomó idiótát - az egyik legyen őrnagy. Végy egy csapatot - ez a Rém Team. Végy egy titkos szovjet bázist Kcsortulenminrogyilszjában. (Aki egyből ki tudja mondani, rubellel is fizethet.) Végy egy röppencset, amivel nagyjából közlekedni lehet - ez a Hot Dog Zéró. Kell sok-sok nevetni való - ez a könyvben van. És kell egy csúcs az egészre, ez a BANDI, akit a STAR WHY - SZÓLÍTSON CSAK BANDINAK! című könyvből ismerhetünk. (Ha ezt nem olvasta, nem tudja mi a rekeszizom-görcs.) Ezzel a k(r)émregénnyel két dolga van: MEGVENNI ÉS ELOLVASNI. A többi jön magától is. (A mentő is.)

Seres László - Kapitalizmus ​vagy halál
A ​kapitalizmus az a társadalom, amely az egyén értelmére, a racionális önérdekérvényesítésre alapul. Ezért működik. És ezért szabad" - állítja a Pulitzer-emlékdíjas publicista harmadik kötetében. Best of Seres: az értelmiség kettős mércéjéről, Gyurcsányról, Molotov-koktélokról, Farkasházyról, egészségügyről, pánikról és profitról, zsidózásról, Magyar Gárdáról, vörös csillagról, iszlamistákról és a Big Mac-ről, amerikai neokonokról, Kádár sírjáról, Havas Henrikről és konditermekről.

Covers_83783
elérhető
1

Keszi Imre - Alapkő
Az ​1952-ben napvilágot látott történeti regényt egy regénysorozat első köteteként gondolta el az író. Csak az "alapkő" méreteiből következtethetünk arra a gigantikusra tervezett szellemi építményre, melynek célja a magyarországi kapitalizmus és a vele párhuzamosan fejlődő magyar munkásmozgalom történetének regényes feldolgozása volt. Keszi Imre író a monumentalitás igényével rajzolja föl regényében a múlt század első felének hazai valóságát. A földbirtokos Zsóry család és a tőkés vállalkozó Fern fiúk kanyargós életútjának ábrázolásán keresztül a szabadságharc hajnalától a kiegyezés előestéjéig terjedő időszak valamennyi nagy társadalmi és erkölcsi kérdése helyet kap benne. A Zsóry birtokok méhében rejtőző szén- és vasérctelepek kincsének meg a kiterjedt Fern rokonság banktőkéjének összeházasításából született tőkés vállalat története lehetőséget ad az írónak, hogy a magyar kapitalizmus Janus-arcát "kinagyítva" érzékeltesse. De jó alkalom arra is, hogy tragikus és felemelő vagy dicstelen sorsú emberek rajzán keresztül mutassa be azt a robbanásszerű változást, melyet a vállalat a vidék életében játszott. Családi, közösségi kapcsolatokat zilált szét, dinamittal telítette a jobbágyparaszti indulatokat, hogy a szabadságharc szikrája forradalmi tűzzé terebélyesítse a Baranya Andrások küzdelmét a földesúri és immár tőkés kizsákmányolások ellen.

Susan George - Lugánói ​tanulmány
Nem ​titok: a Lugánói tanulmányt az elejétől a végéig én írtam. Az 1970-es évek közepétől, amikor az első könyvem anyagához végeztem kutatást, folyton azt próbáltam megérteni és leírni, hogyan osztódik szét a hatalom. Ebből kiindulva olyan témákkal foglalkoztam, mint az éhség a világban és a harmadik világ nyomora, a déli félteke adósságainak hatása, az észak-déli viszonyok, a transznacionális vállalatok és intézmények, és a Világbank. A Lugánói tanulmány olyan pontos, józan és távolságtartó elemzés, amilyet csak elvégezni képes a komoly kutatás. Nem tudományos fantasztikus írás, vagy bármilyen más kitalálás. A legkevésbé sem volnék meglepve, ha megtudnám, hogy egy hasonló dokumentumot már elkészített egy valóságos munkacsoport. (Részlet a szerző előszavából)

Móricz Zsigmond - Tyúkleves
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Kapitalizmus ​és kereszténység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Soros György - A ​nyílt társadalom
Soros ​György előző munkája, A globális kapitalizmus válsága világszerte sikert aratott: egyfajta kötelező olvasmánnyá vált mindazok számára, akik figyelemmel kísérik a globális gazdaságot uraló piaci erőket, és tisztában vannak azzal, hogy ezek az erők jólétet és gazdasági bizonytalanságot egyaránt magukkal hozhatnak. Soros György most egy egészen új, meghökkentő szemszögből veszi nagyítóüveg alá eddigi elképzeléseit, oly módon, hogy közben a legfrissebb globális gazdasági és politikai fejleményeket is bevonja elemzési körébe, feltárva ezzel a gazdasági és politikai rendszer összehangolatlanságát. Rámutat arra is, hogy mivel az intézmények szuverén államok uralma alatt állnak, egy „Nyílt Társadalom Szövetség" megalakítására van szükség. Ez a szövetség egyrészt segítené a nyílt társadalmak kialakulását, másrészt megalapozná a globális nyílt társadalmat. Koncepciójának kifejtése során Soros György önmagáról is lerántja a leplet, és megismerteti olvasóival azokat az alapelveket, amelyeket pénzügyi és jótékonysági (Nyílt Társadalom Alapítvány) tevékenységei során szem előtt tartott. Ez a könyv egy kivételes ember életművét összegzi. Soros György minden idők legsikeresebb alapkezelője, állam nélküli államférfi és eredeti gondolkodó.

Mózes Mihály - Az ​ipari forradalmak kora
Elnyomás, ​osztályharc, a tömegek kizsákmányolása, elnyomottak lázadása, a diadalmas szocializmus mint az emberiség fejlődésének csúcspontja – ebből állna a történelem? Talán Madáchnak van igaza, amikor olyan érzés kelt olvasójában, hogy az emberiség históriája kudarcok sorozata? Az állam valóban az elnyomó osztály erőszakszervezete? Erőszakos, az emberre ránehezedő közhatalom? És ha az, akkor csakis ebben a vonatkozásban határozható meg? Akkor talán a besenyők meg az uzok voltak a boldog népek, amelyek el sem jutottak az államalapításig? Megannyi kérdés, amely óhatatlanul felmerülhet abban a szerencsétlen diákban, aki az elmúlt évtizedek haza történelemkönyveiből volt kénytelen tanulni, no meg abban a még kevésbé szerencsés tanárban, aki mondanivalóját kényszerült e tankönyvek tartalmához és szemléletéhez igazítani. Megannyi kérdés, amelyre csak lassan érkezik a kielégítő válasz, hála néhány tudományos-ismeretterjesztő műhelynek, mint a TIT Szabadegyeteme vagy a História című folyóirat. Az IKVA Könyvkiadó kiadványsorozatában olyan műveket jelentet meg, amelyek háttérinformációt nyújtanak a használatban lévő tankönyvek közölt adataihoz, ahol szükséges, helyre is igazítják az avult ténymegállapításokat, és ami a legfontosabb: új, korszerű történelemszemléletet adnak közre a történelmi folyamatok jobb megértésére törekvők számára. Ilyen vonatkozásban a sorozatban megjelenő történelmi tanulmányok egyaránt hasznosak tanár és diák részére. A tanulmányokat úgy kell olvasni, hogy azok kiegészítik, sok esetben módosítják, de nem helyettesítik a történelemtankönyveket. Azokkal együtt használva viszont megbízható, korrekt ismereteket adnak.

Pokol Béla - Globális ​uralmi rend 2.
A ​könyv folytatja az első kötet elemzéseit a globális uralmi rend összefüggéseiről, valamint a kapitalizmus két formája, a neoliberális piackapitalizmus és a jóléti államkapitalizmus jellemzőinek tézisszerű összefoglalását adja. Emellett bemutatja a világ energiaforrásai feletti angol, majd amerikai ellenőrzés létrejöttét és az eközbeni küzdelmeket, melyek az angol kereskedelmi és pénzügyi hatalom 1800-as évek végi állapotából elvezettek az elmúlt évtizedek amerikai dominanciájához. A szerző mély elemzésben tárja a az olvasók elé Európa amerikai ellenőrzésének mechanizmusait az 1940-es évek végétói és az azzal szembeni ellenállás, illetve az ellenállás vereségének történetét de Gaulle 1960-as évekbeli törekvéseitől kezdve Willy Brandt antiatlantista Európapolitikáján át egészen a francia-német tengely szembefordulásáig a Nyugat egyedüli világhatalmával, amely a 2003-as nemzetközijog-ellenes amerikai-angol iraki támadás kapcsán jött létre. A bevett, egységes nyugatképpel szemben a könyvből két versengő globális erőcsoport küzdelmei rajzolódnak ki, melyek a kapitalizmus két fő formájának küzdelmeként is megjelennek.

Covers_218495
2

Ismeretlen szerző - Globalizáció ​és kapitalizmus
Tankönyvünkben ​a globa­­li­zá­cióról szóló irodalom leggyakrabban tárgyalt és emlegetett problémái, összefüggései kapcsán választottunk ki olyan elemzéseket, amelyek széles empirikus adatbázis és a szakirodalom ismerete alapján, valamint a tudósi tisztesség követelményeinek aggályos betartásá­val érvelnek és mérlegelnek. Célunk, hogy a közölt tanulmányok minél hamarabb bekerüljenek a lehető legtágabb szakmai (közgazdasági, szociológiai, történettudományi és politikai) közbeszédbe, miközben pótol­ják a magyar nyelvű közgazdasági felsőoktatási tankönyvekből hiányzó is­me­reteket is.

N. M. Kejzerov - A ​fogyasztói szemlélet kórtana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alec Reed - Capitalism ​is Dead: Peoplism Rules
We ​live in an age where the individual talent is the only provider of competitive advantage. Economic, political and social power has shifted from capital to people and Alec Reed believes that Peoplism has now superceded Capitalism. An emerging concept developed by Alec Reed, Peoplism defines our economic state where individuals own and control the most important factor of production: their human ability. The aim of this book is to look at the acute challenges experienced by companies in the Peoplist era, and proffer solutions. This book translates the impact of Peoplism into business strategy through original case studies and innovative management tools. The first part of this book provides a general introduction to the concept of Peoplism, what it is and why it is important. It analyses factors in the economic, social and political landscape which are cause for concern for business. The second section will examine the contention that corporations are dysfunctional in the peoplist economy and will highlight the problems and challenges facing businesses in the modern economy. The third section offers practical and innovative advice on how businesses of all sizes can function fruitfully before the final section prophesizes the challenging future, signposting potential areas of concern for the future.

George Bernard Shaw - The ​Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism
A ​lucid and entertaining explanation of socialism and capitalism. Shaw at his best, and still relevant.

Naomi Klein - La ​doctrina del shock
La ​doctrina del shock es la historia no oficial del libre mercado. Desde Chile hasta Rusia, desde Sudáfrica hasta Canadá la implantación del libre mercado responde a un programa de ingeniería social y económica que Naomi Klein identifica como «capitalismo del desastre».Tras una investigación de cuatro años, Klein explora el mito según el cual el mercado libre y global triunfó democráticamente, y que el capitalismo sin restricciones va de la mano de la democracia. Por el contrario, Klein sostiene que ese capitalismo utiliza constantemente la violencia, el choque, y pone al descubierto los hilos que mueven las marionetas tras los acontecimientos más críticos de las últimas cuatro décadas.Klein demuestra que el capitalismo emplea constantemente la violencia, el terrorismo contra el individuo y la sociedad. Lejos de ser el camino hacia la libertad, se aprovecha de las crisis para introducir impopulares medidas de choque económico, a menudo acompañadas de otras forma de shock no tan metafóricas: el golpe de la prra de los policías, las torturas con electroshocks o la picana en las celdas de las cárceles.En este relato apasionante, narrado con pulso firme, Klein repasa la historia mundial reciente (de la dictadura de Pinochet a la reconstrucción de Beirut; del Katrina al tsunami; del 11-S al 11-M, para dar la palabra a un único protagonista: las diezmadas poblaciones civiles sometidas a la voracidad despiadada de los nuevos dueños del mundo, el conglomerado industrial, comercial y gubernamental para quien los desastres, las guerras y la inseguridad del ciudadano son el siniestro combustible de la economía del shock.

Wolfgang Streeck - A ​kapitalizmus vége
Több ​évnyi gyengélkedés után a kapitalizmus válságos állapotba jutott: stagnálás váltotta fel a növekedést, egyenlőtlenség veszélyezteti a stabilitást, a pénzgazdaság iránti bizalom jóformán elpárolgott. _A kapitalizmus vége_ című könyvében Wolfgang Streeck, korunk politikájának és gazdaságának elismert elemzője azt fejti ki, hogy a világ változás előtt áll. Két össze nem illő félnek, a demokráciának és a kapitalizmusnak a II. világháború árnyékában összehozott házassága lassan végéhez közeledik. Nincs már olyan politikai erő, amely képes lenne visszafordítani a piacok liberalizációját, és a pénzügyi szektor túlkapásainak megfékezésére hivatott egykori szabályozó rendszerek összeomlottak. Világunkat ugyanakkor a növekedés visszaesése, az oligarchikus vezetés, a közszféra zsugorodása, az intézményesített korrupció, a nemzetközi anarchia jellemzi, a bajok orvoslására pedig nincs kezünkben gyógyír.

Marc-Uwe Kling - QualityLand
"Hogyan ​lesz a komfortzónából gumiszoba? A QualityLand szellemesen nyomasztó és humorosan elgondolkodtató ábrázolása annak, ami oly sokunkat foglalkoztat - és dühít - korunkkal és várható jövőnkkel kapcsolatban. Herr Kling, bravó!" Bödőcs Tibor Isten hozott, kedves olvasó, a nem túl távoli jövőben, QualityLand országában - Európa legjobb, legszuperebb, legminőségibb álla!mában! Ez a felsőfokú jelzők birodalma, ahol már szinte kizárólag robotok és mesterséges intelligenciák dolgoznak (bár a munkával járó stresszt sokuk nehezen viseli), a reklámcégek és híroldalak kínálatukat előzékenyen a fogyasztók ízléséhez igazítják, a szerelmi élet pedig a randialkalmazások mindentudó algoritmusai által előre kijelölt mederben csordogál... Ugyan mi váratlan történhetne egy ilyen precízen kiszámított, boldogságra automatizált világban? Így gondolja a regény főszereplője, Munkanélküli Peter is, egészen addig, míg egy személyre szóló ajándékot nem kap az ország legnépszerűbb csomagküldő szolgálatától: egy rózsaszínű, delfin alakú vibrátort. A kéretlen segédeszköz hatására hősünk egyszemélyes had!járatba kezd QualityLand teljhatalmú mamutvállalatai ellen, mígnem végül egy széles körű tiltakozó mozgalom élén találja magát. Ezzel párhuzamosan QualiyLand mindaddig megnyugtatóan egyhangú politikai játszmái is meglepő fordulatot vesznek. Mivel az ország aktuális elnöke haldoklik, előrehozott választást kell kiírni, melyen a bevándorlókkal riogató szélsőjobb jelöltjével szemben az ellenzék Miénk Johnt indítja. Kampányuk azonban korántsem alakul zökkenőmentesen: John ugyanis képtelen hazudni... és nem mellesleg egy android. Technikai megjegyzés: Kedves Olvasó! A QualityLandnek a fentieken túl azért is egy különleges kötet, mert két változata is létezik: egy "sötét" és egy "világos". Előbbit a hagyományos könyves formátum takarja - amennyiben kíváncsi a "világos" verzió alternatív fejezeteire is, keresse a QualityLand "2 az 1-ben" e-könyv kiadását!

George Bernard Shaw - Szocializmusról, ​kapitalizmusról nőknek
A ​cím ne vezessen félre bennünket: ezt a páratlan remekművet mindenkinek - férfinek, nőnek egyaránt - el kell olvasni, mert mindenki számára fontos, hogy tájékozódást nyerjen napjaink legaktuálisabb problémáiban. Az eligazodás ezen a területen nehéz, minden fordulónál az eltévelyedés veszélye fenyegeti a járatlan utast - de Shaw valóban ideális vezető. A tudós alaposságával terjeszkedik ki a hatalmas anyag minden részletére. A vagyon egyenlőtlen felosztásából indul ki, a munka, a tőke, a népesedés, az ipar és kereskedelem, az államosítás, a vallás, a fajnemesítés, a szakszervezetek, a nők és a gyermekek munkája, a háború, az államadósság, a forradalmak, a család és a házasság problémáin keresztül érkezik a megnyugtató konklúzióhoz. Szellemesen választott példák tömege, finom humor, elragadó életbölcsesség regénynél is érdekesebbé teszi ezt a művet, melyet magas humanitárius tendenciájára való tekintettel bátran elnevezhetnénk „szociális megelégedésre vezérlő kalauz"-nak.

Marc-Uwe Kling - Das ​Känguru-Manifest
Sie ​sind wieder da - das kommunistische Känguru und der stoische Kleinkünstler! Auf der Jagd nach dem höchstverdächtigen Pinguin rasen sie durch die ganze Welt. Spektakuläre Enthüllungen! Skandale! Intrigen! Ein Mord, für den sich niemand interessiert! Eine Verschwörung auf niedrigster Ebene! Ein völlig abstruser Weltbeherrschungsplan! Mit Spaß, Spannung und Schnapspralinen ...

Marc-Uwe Kling - Die ​Känguru-Chroniken
»Ich ​bin ein Känguru - und Marc-Uwe ist mein Mitbewohner und Chronist. Nur manches, was er über mich erzählt, stimmt. Zum Beispiel, dass ich mal beim Vietcong war. Das Allermeiste jedoch ist übertrieben, verdreht oder gelogen! Aber ich darf nicht meckern. Wir gehen zusammen essen und ins Kino, und ich muss nix bezahlen.« Mal bissig, mal verschroben, dann wieder liebevoll ironisch wird der Alltag eines ungewöhnlichen Duos beleuchtet. Völlig absurd und ein großer Lesespaß. Marc-Uwe Kling und seine Radio-Kolumne »Neues vom Känguru« ist in der Kategorie »Beste Comedy« mit dem Deutschen Radiopreis 2010 ausgezeichnet worden.

Ismeretlen szerző - A ​parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Max Weber - The ​Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
In ​The Protestant Ethic, Max Weber opposes the Marxist concept of dialectical materialism and relates the rise of the capitalist economy to the Calvinist belief in the moral value of hard work and the fulfillment of one's worldly duties. Based on the original 1905 edition, this volume includes, along with Weber's treatise, an illuminating introduction, a wealth of explanatory notes, and exemplary responses and remarks-both from Weber and his critics-sparked by publication of The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. This is the first English translation of the 1905 German text and the first volume to include Weber's unexpurgated responses to his critics, which reveal important developments in and clarifications of Weber's argument.

Karl Marx - Angol ​hétköznapok ahogyan Marx látta
Marx ​e kis esszéi, tudósításai és karcolatai (néhány nagyobb műve is valóságos kincsesbányája az irodalmi miniatűröknek) nagy figyelmet keltettek a korabeli olvasóközönség körében. A királynő udvarában, a felső tízezer szalonjaiban és az alsóházban egyaránt idézték őket. Marx, a "New York Daily Tribune" angliai, majd európai tudósítója (időközben természetesen több más lapnak is dolgozott), korának egyik legtájékozottabb embere volt. Éppoly gyakran megfordult a parlament üléstermeiben, mint a szervezkedő munkásság által rendezett gyűléseken. Ismeri a felső tízezer szalonjaiban keringő pletykákat és leleplezi botrányos életmódjuk jól-rosszul rejtegetett titkait a nyilvánosság előtt. Keresbe sem találhatnánk Marxnál élesebb szemű, kíméletlenebb tollú krónikását a viktoriánus Anglia hétköznapjainak.

Naomi Klein - This ​Changes Everything
Forget ​everything you think you know about global warming. It's not about carbon - it's about capitalism. The good news is that we can seize this existential crisis to transform our failed economic system and build something radically better. In her most provocative book yet, Naomi Klein, author of the global bestsellers _The Shock Doctrine_ and _No Logo,_ tackles the most profound threat humanity has ever faced: the war our economic model is waging against life on Earth. Klein exposes the myths that are clouding the climate debate. You have been told the market will save us, when in fact the addiction to profit and growth is digging us in deeper every day. You have been told it's impossible to get off fossil fuels when in fact we know exactly how to do it - it just requires breaking every rule in the "free-market" playbook: reining in corporate power, rebuilding local economies and reclaiming our democracies. You have also been told that humanity is too greedy and selfish to rise to this challenge. In fact, all around the world, the fight back for the next economy is already succeeding in ways both surprising and inspiring. Climate change, Klein argues, is a civilizational wake-up call, a powerful message delivered in the language of fires, floods, storms, and droughts. Confronting it is no longer about changing the light bulbs. It's about changing the world - before the world changes so drastically that no one is safe. Either we leap - or we sink. Once a decade, Naomi Klein writes a book that redefines its era. _No Logo_ did so for globalization. _The Shock Doctrine_ changed the way we think about austerity. _This Changes Everything_ is about to upend the debate about the stormy era already upon us.

Naomi Klein - Sokkdoktrína
Bármerre ​tekintsünk is a földgolyón, Nagy-Britanniától az Egyesült Államokon és Ázsián át a Közel-Keletig, mindenütt jelen vannak a hatalom birtokosai, akik hasznot húznak a káoszból, kihasználják a vérontást és a katasztrófákat, hogy brutális módon saját képükre formálják a világot. Ők a sokkdoktorok. A Sokkdoktrína, e lebilincselő és revelatív munka rávilágít korunk titkos történetére. Mikor sokat látott újságíróként Naomi Klein a nyereségvágy globális lovagjainak nyomába eredt, olyan információkra és kapcsolatokra bukkant, melyek még őt is megdöbbentették. Álmában sem hitte volna, hogy a sokkdoktorok nézetei ilyen mértékben eluralták világunkat, mint ahogy hatalomra kerülésük története is minden képzeletet felülmúlt. A szökőár nyomán besöpört milliárdok, Oroszország kifosztása és az iraki háborús helyzet kihasználása mind-mind egy folyamat állomásai, melyben a haszon növekedésének gyilkos tempóját csak az ennek érdekében elkövetett gyilkosságok brutalitása múlja felül.

Henry George - Haladás ​és szegénység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_518600
3

Ismeretlen szerző - A ​kapitalizmus újratervezése
A ​nyugati kapitalizmus válságban van. A beruházások évtizedek óta csökkennek, az életszínvonal stagnál vagy csökken, míg az egyenlőtlenségek drámai módon megnövekedtek. A gazdaságpolitika nem alakította át a pénzügyi rendszert és nem indította újra a stabil növekedést sem. Eközben a klímaváltozás növekvő kockázatokat jelent a jövőbeni jólét szempontjából. A kötet tizenegy tanulmányt tartalmaz, amelyekben a világ vezető közgazdászai új utakat javasolnak arra, hogy miként gondolkodjunk a kapitalizmusról. A fejezetek mindegyike világos és meggyőző módon mutatja be, hogy a jelenkor mély gazdasági problémái miként tükrözik az ortodox közgazdasági elmélet hiányosságait és a ráépülő szakpolitikák kudarcát. A fejezetek számos aktuális közgazdasági kérdést tárgyalnak, köztük a fiskális és monetáris politikát, a pénzügyi piacokat és az üzleti magatartást, az egyenlőtlenségeket és a privatizációt, illetve az innovációt és a környezeti változásokat. A szerzők újszerű közgazdasági megközelítésekre tesznek javaslatot, amelyek alkalmasabbak arra, hogy magyarázatot adjanak a kapitalizmus működésére, illetve arra, hogy gyakran miért nem működik, miként alakíthatnánk át úgy, hogy innovatívabb, befogadóbb és fenntarthatóbb legyen. A kapitalizmus újragondolása című kötet számos nagy jelentőségű szakpolitikai reformintézkedésre tesz javaslatot, kesztyűt dob a közgazdasági főáramnak és új elgondolásokkal áll elő, amelyek célja ez utóbbi átalakítása.

Kollekciók